Home / Chestiunea Jidănească / Președintele Israelului minimalizează numărul victimelor holocaustului din România

Președintele Israelului minimalizează numărul victimelor holocaustului din România

Vasilică Militaru
Incorect Politic
Septembrie 29, 2021

                            Președintele Israelului minimalizează numărul victimelor holocaustului din România

Asociaţia NEAMUL ROMÂNESC                 Cod unic R.N.O.N.G.: 14031/A/2011, Petru Vodă, judeţul Neamţ

                                                                                                                       Nr. 06.09/28.09.2021

Domnului Director Alexandru Florian,

Directorul Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România

Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel

                                                                           

DOMNULE DIRECTOR,

 

Vă rugăm să analizați cu toată atenția datele oferite de președintele Israelului, Reuven Rivlin și prelucrate în materialul documentar intitulat:

 

Președintele Israelului minimalizează numărul victimelor holocaustului din România

Președintele Israelului minimalizează numărul victimelor holocaustului din România

Excelența Sa a făcut o vizită în România la invitația omologului său, Klaus Iohannis. Cu acest prilej, în data de 9 iunie 2021, președintele Israelului a susținut un discurs în ședința comună a celor două Camere ale Parlamentului.

Agerpres.ro titra pe 9 iunie 2021: „La începutul discursului său, preşedintele Israelului a adus un omagiu scriitorului Aharon Appelfeld, supravieţuitor al Holocaustului. «Aharon Appelfeld e unul dintre cei mulţi, foarte mulţi israelieni originari din România – 600.000 de cetăţeni israelieni de origine română.»“. Afirmația citată de agenția de presă se regăsește la minutul 26 al materialului video „Live Ședința comună a Camerei Deputaților și Senatului“[1].

Este de remarcat faptul că Reuven Rivlin face referire la evreii israelieni români supraviețuitori ai holocaustului din România, asemenea scriitorului Aharon Appelfeld.

Dar numărul de 600.000 de evrei originari din România, supraviețuitori ai evenimentelor dramatice din timpul celui de-al Doilea Război Mondial, denumite „holocaustul din România“, schimbă total ecuația victimelor.

Potrivit informației președintelui Rivlin, timp de 16 ani Institutul „Elie Wiesel“ a prezentat publicului românesc date total eronate privind numărul victimelor holocaustului din România.

Am demonstrat că Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ a vehiculat și certificat date falsificate privind numărul de „peste 13.000 de victime ale pogromului de la Iași“.

În studiul intitulat „Pogromul de la Iași între falsificare și adevăr istoric“[2] v-am comunicat deja că, în cursul evenimentelor dramatice din iunie 1941 de la Iași, numărul victimelor la nivelul județului Iași nu putea depăși 3.468 de evrei. Acesta este numărul total de evrei dispăruți de la recensământul din aprilie 1941 până la recensământul din mai 1942, potrivit datelor statistice de necontestat. În acest sens, ați primit Scrisoarea nr.19.06 /28.06.2021 emisă de Asociația Neamul Românesc[3].

Ca și în studiul privind victimele pogromului, vom lucra numai cu materialul clientului, pentru a nu avea reclamații privind distorsionarea adevărului.

Eliminăm din start aberațiile agonizante ale lui Matatias Carp care afirma cu probabilistică aiuristică în anul 1948: „În cei 3 ani următori, au fost omorâți sub cerul României fasciste – inclusiv sectorul fascismului maghiar din Ardealul de Nord – aproape sau peste 400.000 de oameni, cam o jumătate din populația evreească a țării.“ (Matatias Carp, Cartea Neagră Suferințele evreilor din România, în timpul dictaturei fasciste, 1940-1944, vol. II-A, Pogromul dela Iași, Societatea națională de Arte Grafice «Dacia Traiana», București, 1948, pag.13.

Luăm ca bază de studiu „Raportul Final al Comisiei Internaționale pentru Studierea Holocaustului în România“, publicat la Iași, Editura Polirom, 2004. În capitolul intitulat „Numărul victimelor“, la pagina 388, sunt expuse rezultatele cercetărilor multiple și laborioase ale membrilor Comisiei Internaționale, din care vom cita mai jos.

„Numărul evreilor români și al evreilor din teritoriile aflate sub administrație românească uciși în timpul Holocaustului nu a putut fi stabilit cu precizie absolută. Dar concluzia Comisiei în acest sens este că, în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său au fost uciși sau au murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni. În Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei, aflată sub administrarea Ungariei în urma raptului comis prin Dictatul de la Viena, precum și 5.000 de evrei români care se aflau atunci în alte țări din Europa. (…)

Între 45.000 și 60.000 de evrei au fost omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele germane și române în 1941. Între 105.000 și 120.000 de evrei români deportați au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria. (…) Cel puțin 15.000 de evrei din Regat au fost uciși în pogromul de la Iași și ca urmare a altor măsuri antievreiești.“.

Pentru a nu fi acuzați de „negarea sau minimalizarea holocaustului“, vom prelua din aceste date numărul maxim de evrei români morți sau uciși și rezumăm datele Comisiei: „60.000 de evrei omorâți în Basarabia și Bucovina de către trupele germane și române în 1941“; „120.000 de evrei români deportați au murit ca rezultat al expulzărilor în Transnistria“; „cel puțin 15.000 de evrei din Regat au fost uciși în pogromul de la Iași“.

Potrivit Raportului Final, holocaustul evreilor români cuprinde cel puțin 195.000 de morți sau uciși de regimul antonescian, la care se adaugă că „în Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei“, rezultând cel puțin 330.000.

Deci, Comisia Internațională „Elie Wiesel“ a decretat că, raportat la recensământul anului 1930, în urma căruia a rezultat un număr de 756.930 de evrei trăitori în România Mare, de pe acest teritoriu au dispărut – morți și uciși – 330.000 de evrei. Un calcul simplu arată că, după anul 1944, ar fi supraviețuit numai 426.930 de evrei.

La prima vedere, datele par să fie corecte. Ele se apropie de 426.533 de evrei vii numărați, în anul 1947 pe teritoriul României postbelice – deci, fără Basarabia și Bucovina de Nord –, de Comunitățile Mozaice (pe baza tabelelor întocmite de rabini în sinagogi).

Congresul Mondial Evreiesc a publicat rezultatele recensământului evreiesc din anul 1947 în broșura „Congresul Mondial Evreiesc, Secţiunea din România – Aşezările Evreilor din România, Memento Statistic, Bucureşti, 1947“.

Datele din broșură au fost citate de Eduard Mezincescu în lucrarea Mareșalul Antonescu și catastrofa României, Editura Artemis, București, 1993.

Conform datelor Congresului Mondial Evreiesc, în anul 1947 pe teritoriul României se afla un număr cuprins între 426.533 și 428.312 de evrei. Datele statistice nu pot fi contestate de comunitatea evreiască sau de I.N.S.H.R. pentru că evreii s-au numărat singuri. Recensământul din ianuarie 1948, organizat la nivel național, nu oferă date despre etnicii evrei, pentru că nu a existat întrebarea privind apartenența etnică, ci numai limba maternă.

Singurul amendament la recensământul iudeo-mozaic este faptul că în sinagogi nu puteau fi numărați evreii bolșevizați care deveniseră atei convinși, deci nu mai practicau cultul mozaic. Desigur că rabinii i-au declarat dispăruți din rândul evreilor credincioși. În aceste condiții, este posibil ca pe teritoriul României postbelice să fi existat un număr mult mai mare de evrei supraviețuitori, decât cel cuprins între 426.533 și 428.312.

Ne întoarcem la dezvăluirea președintelui Israelului despre cei 600.000 de evrei din Israel – originari din România.

În aceste condiții date, apelăm la aritmetica elementară și calculăm. Dintre cei 756.930 de evrei din România Mare dinainte de război, cel puțin 600.000 de evrei români s-au salvat și au ajuns în Israel și sunt cetățeni ai Israelului. „Cel puțin“, pentru că unii evrei au ajuns în S.U.A. și în alte țări transatlantice.

Dar atunci, rezultă că numai 156.930 de evrei români au dispărut în evenimentele tragice ale celui de-al Doilea Război Mondial, denumite „holocaustul din România“.

Eduard Mezincescu folosește rezultatele recensământului realizat de unguri în anul 1942, care a stabilit pentru Transilvania de Nord un număr de 152.228 evrei. Cum în anul 1947 evreii s-au numărat singuri ca fiind 44.706 în Transilvania de Nord, Mezincesu conchide: „Ceea ce atestă pierderi a 107.622 de evrei“ (cf. Eduard Mezincescu, op.cit., p. 112).

În aceste condiții date, scăzând cei 107.622 evrei „pierderi“ din Transilvania de Nord din totalul de 156.930 dispăruți, rezultă numărul de 49.308 evrei dispăruți din teritoriile românești care puteau fi uciși și puteau muri sub regimul de dictatură al lui Ion Antonescu. Dintre aceștia, am demonstrat că în pogromul de la Iași puteau muri maxim 3.468 de evrei (documentele vorbesc despre 3.281 de evrei – n.n.).

Dacă am folosi numărul improbabil avansat în Raportul Final „în Holocaust au pierit și aproximativ 135.000 de evrei români care trăiau în partea din nordul Transilvaniei“ ar rezulta că sub regimul antonescian, au murit sau au fost uciși numai 21.930 de evrei români (incluzând victimele pogromului de la Iași). Comisia lui Wiesel a avansat cel puțin 195.000 de evrei pieriți, adică de 9 ori mai mulți.

Dezvăluirea președintelui Israelului demonstrează că Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România a preluat în mod eronat datele Raportului Final privind numărul victimelor Holocaustului din România. Dealtfel aceste date nu au fost probate de documente clare așa cum afirma Raportul Final: „Informații detaliate privind originea acestor statistici, evaluarea și referințele lor sunt furnizate în capitolele din raport care abordează acest subiect.“.

O afirmație total hazardată care denotă faptul că membrii Comisiei nu aveau habar că statistica este o știință foarte serioasă care nu lucrează cu aproximări de 35%. Acestea pot fi estimări de Ev Mediu.

 

Domnule director Alexandru Florian,

La întocmirea Raportului Final, preluat ad-litteram de angajații Institutului Elie Wiesel pe care-l conduceți, Comisia Elie Wiesel a ignorat cercetarea unor date deosebit de importante precum:

– Numărul evreilor din România plecați pe mare în anii 1940-1944 spre Palestina și SUA;

– Numărul evreilor refugiați din teritoriul Vechiului Regat în teritoriile românești Basarabia și Bucovina de Nord ocupate de U.R.S.S., după iunie 1940;

– Numărul evreilor din Basarabia și Nordul Bucovinei, deportați în Siberia de autoritățile sovietice între iunie 1940 și iunie 1941;

– Numărul evreilor evacuați și refugiați din teritoriile Basarabiei și Bucovinei de Nord spre republicile sovietice din Asia Centrală (Uzbekistan, Kazahstan, Tadjikistan, Azerbaidjan și Kyrgyzstan), înainte de iunie 1941;

– Numărul tinerilor evrei recrutați în Armata Roșie și în batalioanele de muncă sovietice, între iunie 1940 și iunie 1941, și apoi după 1944;

– Numărul evreilor rămași după 1944, sub ocupație sovietică, în teritoriile românești ale Basarabiei și Bucovinei de Nord;

– Numărul evreilor români plecați după 1944 din România și stabiliți în Israel (Palestina până în anul 1948) și SUA;

– Numărul evreilor români din teritoriile românești Basarabia și Bucovina de Nord, precum și din țările Asiei Centrale ale U.R.S.S., plecați, după căderea blocului sovietic și stabiliți după 1989 în Israel dar și în alte țări, precum S.U.A.

Nu în ultimul rând, trebuie luat obligatoriu în calcul numărul evreilor comuniști atei care nu mai făceau parte din rândurile evreilor mozaici, adepți ai sionismului. În România s-a ajuns la divergențe flagrante între evreii atei comuniști și cei mozaici sioniști care au condus la arestarea liderilor celor din urmă. Mărul discordiei evreiești era contradicția dintre planul sionist care dorea refacerea patriei străbune promisă de Dumnezeul lui Israel prin întoarcerea tuturor evreilor în Israel și planul internaționalist al comuniștilor care presupunea că evreii nu trebuie să părăsească România. Internaționala comunistă îi asigura că va exista pe întreg globul un singur popor comunist, din care vor face parte și evreii.

Considerăm că aceste date coroborate vor furniza un tablou apropiat de adevărul istoric. Până acum se cunoștea doar faptul că peste 400.000 de evrei supraviețuitori plecați din România s-au stabilit în Israel, date susținute și de ambasadorul Israelului[4].

Mulțumim președintelui Israelului și echipei sale de consilieri pentru acest cadou informativ privind faptul că 600.000 de evrei originari din România, au ajuns cu bine în Patria promisă iudeilor de Dumnezeul lor, al lui Israel.

Ne bucurăm că numărul evreilor români rămași în viață este cu 200.000  mai mare decât cel calculat cu precizie imprecisă de cercetătorii internaționali, dar cu tentă antinațională, ai Comisiei lui Wiesel.

Asociația Neamul Românesc condamnă orice crimă sau acțiune cauzatoare de moarte, indiferent de autor, împotriva unei ființe umane, indiferent de etnie. Dar Asociația nu poate tolera minciuna ridicată la rang de adevăr istoric.

Așteptăm corectarea datelor, prezentarea scuzelor publice și demisia de onoare a celor responsabili pentru exagerarea numărului victimelor holocaustului din România.

Să vedem cine îndrăznește acum să-l contrazică pe președintele Israelului!

 

Cu aleasă considerație,

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie

 

[1] cf.https://www.agerpres.ro/viata-parlamentara/2021/06/09/video-presedintele-israelului-romania-este-o-adevarata-prietena-a-poporului-evreu-si-a-israelului-in-lupta-impotriva-antisemitismului–727933

 

[2] cf. https://rezistenta.ro/pogromul-de-la-iasi-intre-falsificare-si-adevar-istoric/

[3] cf. https://www.incorectpolitic.com/scrisoare-deschisa-adresata-lui-alexandru-florian-directorul-institutului-national-pentru-studierea-holocaustului-din-romania-elie-wiesel/

[4] cf. https://www.facebook.com/IsraelinRomania/videos/566967164272073/

13 comments

 1. Chiar daca informatia oferita de catre presedintele Israelului nu e de neglijat, eu cred ca discutam despre o falsa problema: cea a holocaustului.
  Cat timp vom incerca doar sa ne aparam, spunand ca “nu domle’, nu au pierit in holocaust (!) x+1 evrei, ci doar “x” evrei, facem jocul lor. Ideea e de a pune in discutie notiunea de holocaust si de a demonstra ca nu a fost nici un holocaust. Daca nu aducem in dezbatere ideea de cauza-efect, n-am facut nimic. Si daca am demonstra sa zicem, cu acte si indubitabil ca doar un singur evreu a fost ucis in Romania (sa zicem ca unui soldat român i s-a descarcat arma din greseala), dar ne impacam cu afirmatia “in România a fost un holocaust al evreilor, soldat cu uciderea unui evreu”, tot n-am facut nimic. Daca la nivel oficial Elie Wiesel e considerat in continuare un martir/erou/luptator, etc, desi s-a dovedit clar ca nu a fost decat un impostor, credeti ca “haustologii” se vor impiedica de un numar? Nu-i intereseaza pe ei numarul, nu dau oricum doi bani pe vietile celor care au pierit atunci, indiferent de nationalitate sau etnie, pe ei ii intereseaza ca termenul si ideea de holocaust al evreilor sa se perpetueze la nesfarsit, pentru a extorca de bani si a pune permanent o presiune psihologica asupra natiunilor pe care ei le acuza de “holocaust”. Asa si cu tara noastra – ca se va numi muzeul holocaustului evreilor sau muzeul holocaustului evreului, tot va fi un scuipat pe obrazul nostru. Cat timp va exista termenul de “holocaust al evreilor din România”, partida se incheie cu un “2”, pierdem pe teren propriu.
  Ucrainienii isi justifica atrocitatile comise asupra unor oameni vinovati (comisarii evrei) sau nevinovati prin ideea de razbunare pentru Holodomor. Nu ar trebui sa aducem in discutie nici o fapta dupa 21 iunie 1941 fara sa vorbim si despre ce se intampla in Basarbia din vara anului 1940 pana atunci. Adevarul, daca nu iese complet la iveala, sfarseste prin a fi inghitit de Minciuna oficiala. Nadajudiesc ca pe domnul Vasile Militaru, pe care altfel il pretuiesc pentru lupta pentru Adevar pe care o duce alaturi de alti camarazi, sa nu il supere comentariul meu. Asa vad eu lucrurile, aceasta este parerea mea. Doamne-ajuta!

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   Domnule Alexandru Balcu, vă respect opinia. Nu mă supăr. Am început să studiez aceste evenimente abia din luna februarie a anului 2021. Am citit pentru prima dată Raportul Final privind Holocaustul din România. Pentru că fac referire la niște evenimente definite deja “holocaustul din România”, folosesc acest termen pentru a fi înțeles. Nu mă interesează părerea celorlalți despre studiul meu, indiferent de tabăra care mă critică. M-a intrigat contradicția dintre verdictul definitiv de “Raport Final” și datele victimelor, aproximate cu peste 35%, de comisia denumită pompos “internațională”. Așa am purces la documentare. Vom vedea rezultatul. Acestea sunt doar date preliminare. Pe de altă parte, nu am nici un interes să apăr imaginea lui Ion Antonescu, un român care a vărsat sânge românesc nevinovat. Peste 9.000 de legionari, inclusiv elevi de liceu, au fost arestați și condamnați de regimul antonescian. Am descoperit în arhive documente care atestă faptul că la Tg. Jiu, alături de evrei erau încarcerați și legionarii vânați de Antonescu. Omul era obsedat de anihilarea oricărei forme de rezistență. Cred numai în ceea ce studiez eu, pentru că am văzut multă minciună și falsificare în datele publicate. Este demersul meu și voi merge cu el până unde se poate. Public ceea ce descopăr pentru a rămâne în memoria internetului. Într-o zi, cineva poate va folosi toate aceste informații puse cap la cap.
   Nu sunt judecătorul și nici apărătorul nimănui. Cu respect.

   • Multumesc pentru informatii. Respect demersul dvs, asa cum v-am mai spus. Referitor la prigoana antonesciana impotriva legionarilor, e iarasi un punct in care se poticnesc falsii nationalisti: adica aceia care au un cult idolatru pentru Ion Antonescu, ignorand, fara sa aiba habar sau chiar elogiind crimele regimului Antonescu impotriva legionarilor. M-a incantat sa aud in predica parintelui Emanuel Ganciu la Sfanta Liturghie din ziua comemorarii Sfintilor români evocarea acelei perioade, vorbind despre cruzimea regimului Antonescu fata de legionari si de Sfintii care nu sunt oficial recunoscuti din cauza ca au suferit si patimit pentru Hristos ca membri ai Miscarii Legionare. Nu stiu daca la ora aceasta in România mai sunt preoti care le vorbesc enoriasilor, la Slujbele uzuale, despre martirii Miscarii legionare.

  • gheorghe pe stil nou

   Delir total plecat de la confuziile permanente din capul lui Vasilică Militaru, dar propagate cu vehemenţă şi emfază. Preşedintele Israelului a vorbit despre cei 600.000 de cetăţeni israelieni de origine română, care fiind cetăţeni români au emigrat în Israel cu începere din anii ’40 până în anii ’70 inclusiv (sau şi după aceea).
   Confuzul Vasilică a înţeles, fără nici un temei, că toţi sunt evrei „supraviețuitori ai holocaustului din România“ (existenţi la 23 august 1944) şi s-a pus pe gargara lui logoreică fără nici un sens, dar asezonată şi cu invective, în stilul lui de birjar, amestecând date istorice cu lipsa lui de atenţie, de înţelegere şi de logică.
   Exemplu care demontează eşafodajul lui Vasilică: un evreu în vârstă de 25 de ani emigrat în 1972 din România în Israel se regăseşte în cifra dată de preşedintele israelian, dar nu este un „supraviețuitor al holocaustului din România “, căci s-a născut în 1947.
   Alt exemplu, concret: Escrocul NIELS SCHNECKER s-a născut în România în 1960 şi, emigrând cu părinţii, a căpătat şi cetăţenia israeliană.
   Sau: mulţi evrei au apărut (ori reîntors) în România după 1944 şi apoi au emigrat în Israel. Nici aceştia nu sunt în categoria în care-i bagă „savantul“ confuz Vasilică („supraviețuitori ai holocaustului din România“).
   Oricum: https://ioncoja.ro/vasilica-militaru-nu-este-ceea-ce-pare/
   Vasilică Militaru este, totodată, tot dintr-o rătăcire a înţelegerii, un vrăjmaş al Bisericii, nu doar al patriarhului, mitrololiţilor, episcopilor, stareţilor şi călugărilor, zicând:
   „Da, Religia este o boală mintală. Orice credință capturată de un sistem religios – Biserică – devine un instrument de manipulare a oamenilor.“ (Vasilică Militaru la:
   https://lumeasperantelor.ro/20-de-ani-de-depresie-reactii/)
   El nu vede dimensiunea lui Hristos în Biserică şi nici harul divin.

 2. celalalt se apara contra numarului in instanta-totusi cica ar fi fost cu viol.

 3. Buna ziua domnule Militaru,

  Ati depus petitia si la Insrew sau este doar o scrisoare deschisa?
  Sunt curios, deoarece institutia fiind una bugetara este obligata prin lege sa raspunda in termen.

  Multumesc.

  P.S. ati mai avut cateva scrisori deschise, insa nu am vazut niciodata finalitatea, dat fiind faptul ca in petitii va semnati cu datele reale, institutiile statului roman sunt obligate sa va furnizeze numar de inregistrare si sa raspunda in termenul legal.

  • Nici n-o să vezi vreo finalitate. Individul nu face altceva decât să promoveze mitul naziștilor cei răi, feminismul și să atace biserica pozând în ortodox (dar el poate s-o facă fiindcă ar avea chipurile studii în teologie). Și in plus să demoralizeze oamenii cu ideea că e “creștinește” să nu te aperi în niciun fel, chiar în fața unora care vor să te extermine, Dar în același timp să promoveze legionarii cu violența și asasinatele lor. Ca să fim consecvenți, nu?

 4. “ing. dipl. și licențiat în teologie”-poate in “inginerie sociala”: ar trebui sa stiti ce inseamna Israel.pe prezidentu izraelului
  il contrazic chiar judecatorii lor:Former Israeli president Moshe Katsav has been sentenced to seven years in prison for rape.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ maxtor Lasă vrăjeala. Sunt absolvent de inginerie mecanică. Fă și tu un singur document coerent și pe urmă dă-te profesor, eventual în inginerie socială. M-am săturat de jmecheri care comentează și fac pe naționaliștii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.