Home / Chestiunea Jidănească / Trebuie să distrugem supermația jidovească!

Trebuie să distrugem supermația jidovească!

­

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Iunie 15, 2020

Declarația de Independență a primului act de înființare a unei republici în mintea și sufletul românilor liberi, care nu înțeleg să mai împartă mult timp pământul strămoșesc

Articol-Manifest din Presa Internațională 

 Trebuie să desființăm cu orice preț supremația jidovească!

La 2 iunie curent, Ben Cohen și Jerry Greenfield, cunoscuți jidani din Ben & Jerry’s Ice Cream – au publicat declarația “Să desființăm supremația albă” (sursă), propagandă criminală în contextul morții lui George Floyd și a altor negri, considerată de ei rezultat al sămânței toxice plantate pe malul țării noastre la Jamestown în 1619, când primii africani vânați de jidani, în țările lor de origine, au ajuns în America de Nord. Asemenea morți, pretind ei, sunt perpetuate de cultura supremației albe. Decesul lui Floyd ar fi fost consecința previzibilă a unui sistem rasist. În realitate, cea mai mare parte a comerțului modern, de sclavi africani, pe pământ american, este opera marilor negustori jidovi, secondați la bună distanță de unii negustori protestanți sau catolici. (Vezi articolul nostru, Date care contrazic narativa anti-rasistă actuală).

Profitând de faptul că americanii nu sunt, nu pot fi și nu vor fi probabil niciodată un popor în sensul deplin al cuvântului, cei doi moheli Ben & Jerry’s Ice Cream  își continuă opera drăcească, de tăiere cerebrală împrejur, a celor slabi de înger, îndemnându-i să-și pună funia de gât, adică facă noi pași concreți spre desființarea supremației albe, în toate formele ei, preconizând patru acțiuni specifice:

1) Trump trebuie să deschidă ochii adepților supremației albe și ai grupărilor naționaliste, să supună națiunea americană unui proces de vindecare și reconciliere;

2) Congresul ar trebui să instituie o comisie de anti-discriminare pentru a studia situația și a recomanda măsurile de rigoare ;

3) Ar trebui creat un grup de lucru național, care să propună legi privind rolul poliției și încetarea violențelor rasiale;

4) Ar trebui redefinită noțiunea de Drepturi Civile.

După cei doi moheli, ororile supremației albe se vor sfârși atunci când America albă își va recunoaște privilegiile, asumându-și răspunderea creării unui viitor mai just, mai drept. Pentru cei doi moheli și politrucii jidovi, moartea lui Floyd și a oricărui Negru, în ultimii patru sute de ani, ar fi rezultatul direct al supremației și al rasismului alb, pentru care Americanii de culoare albă trebuie să-și ceară scuze. Se trece sub tăcere că mulți dintre Negri au murit de mâna altor Negri sau Asiatici. Cine s-ar putea ocupa astăzi de clarificarea împrejurărilor unice ale fiecărui deces de om negru, din ultimii patru sute de ani? În loc să afirme că fiecare crimă, comisă de persoane de orice culoare, trebuie tratată conform legii, Jidanii numitei fabrici de înghețată cușer profită de situația actuală pe care o înveninează, calomniind și amenințând întreaga Americă.

Cum se explică atitudinea celor doi, ei înșiși, chipurile, Americani de rasă albă? Trecem peste faptul că Jidanii din America sunt Jidani și atât, ca și cei din România sau de oriunde! Vechiul Testament arată că Jidanii se consideră stăpânii tuturor oamenilor și societăților, de orice rasă și cultură, inclusiv stăpânii noștri, aici în România, stăpânii tuturor popoarelor, de orice religie, culoare sau rasă ar fi acestea.

Tăiații împrejur la creier, jidăniții mulatrizați spiritualicește, iau de bune toate tâmpeniile, absurditățile, curviile și hoțiile din Vechiul Testament, fără să înțeleagă că cea mai mare parte a acestuia este opera politrucilor iudeo-jidani, fără vreo legătură cu Dumezeu. Evident, Jidanii se impun mai ușor acolo unde există cât mai multe minorități etnice. În astfel de cazuri, ei pocesc mințile oamenilor, morala, dreptatea și omenia acestora, acumulând beneficii de care nu se satură niciodată.

În al doilea rând, Jidanii se tem de oamenii de rasă albă, aceștia fiind principalii autori ai actualei civilizații și eventualii lor adversari, în lupta pentru stăpânirea întregii planete. Ei vor fi totdeauna contra oricărei acțiuni de protecție, apărare și propășire a popoarelor de rasă albă, încurajând mai ales Negrii. În naivitatea și obrăznicia lor infantilă, aceștia, după cum s-a văzut, pretind a fi spălați pe picioare, de către albii degenerați și de prostituatele albe, care comit păcatul rasial suprem, lăsându-se fecundate, murdărite, mulatrizate de spermatozoizii altei rase, ceea ce înseamă desfigurarea, moartea ambelor rase în discuție. Mai mulți negri înseamnă mai multe crize sociale, mai mult metisaj, mai multă infracționalitate, mai multă decadență în cadrul civilizației și culturii Albilor, urâtă deopotrivă de Negri ca și de Jidani. Această stare de lucruri sădește confuzie în conștiința colectivă, făcând ca cei mai slabi de înger, dintre Albi, să se lase pociți pe plan mintal, crezându-se anti-rasiști, devenind dușmanii rasei albe, crezându-se, culmea, superiori din punct de vedere moral.

În realitate, vechea și strămoșeasca înțelepciune este sfântă. Pomul se cunoaște după roade! Din vultur, vultur naște! Din stejar, stejar răsare! Jidanii reușesc astfel să taie împrejur, la creier, atât pe Albi cât și pe Negri, pocindu-i spiritualicește și pe unii și pe ceilalți, descreierându-i astfel încât să gândească și să lucreze contra propriilor lor interese, contra propriilor lor culturi, contra propriei lor sănătăți. Ajutați de forța desfigurantă a mass-mediei, școlilor, universităților, sectelor și idolatriilor pseudo-religioase, ajutați de guvernele trădătoare și academiile de nulități împopoțonate și ridicole, Înțelepții Sionului au împins societatea americană pe marginea prăpastiei.

Donald Trump este unul dintre rarii președinți americani, care a priceput totul și încearcă să îndrepte ce se mai poate îndrepta. Este însă foarte puțin probabil să reușească. Chiar dacă va câștiga alegerile din noiembrie, chiar dacă va exercita până la capăt un al doilea mandat la Casa Albă, Negrii nu vor deveni Albi, iar Albii, oricâte picioare de Negri vor mai spăla, nu vor reuși decât să fie și mai ridicoli, ajungând să se scuipe singuri, în oglindă. Viitorii copii ai Albilor se vor sinucide din cauza rușinii, a josniciei părinților și bunicilor lor de astăzi. Oricât noroc ar avea în lunile ce urmează, de oricâtă energie și înțelepciune ar face dovadă, președintele Trump nu poate face un popor dintr-o adunătură eterogenă de indivizi de diverse rase, ce se dușmănesc, se scuipă, se urăsc și se ucid reciproc.

Ca și Uniunea Sovietică, la vremea ei, Statele Unite vor pieri cu arătătorul prezidențial pe butonul roșu al armelor atomice, biologice și de tot felul! Pentru Albii din fosta Africă de Sud, pieirea Statelor Unite va fi un fel de dreptate postumă, căci, în întreaga epocă postbelică, Statele Unite, Uniunea Sovietică, Anglia, Franța și alte State, pocite și complexate din punct de vedere rasial, nu s-au lăsat până nu au distrus fosta Africă a Burilor, țară ce se conducea după sănătosul principiu al separării raselor. Lecția celor ce se petrec acum în Statele Unite este clară: SÂNGELE APĂ NU SE FACE! RASELE OMENEȘTI EXISTĂ, IAR EXISTENȚA LOR NU POATE FI IGNORATĂ, FĂRĂ CA PEDEAPSA SĂ INTERVINĂ, MAI DEVREME SAU MAI TÂRZIU! De-a lungul istoriei, Israelo-Iudeo-Khazaro-Jidovii sunt singurii care nu s-au abătut aproape deloc de la acest principiu. Singurul Stat rasist de astăzi este Israelul. Singurul popor relativ pur, de mâine, va fi probabil cel jidovesc, adică urmașii procesului de aproximativ patru milenii, în cadrul căruia s-a ajuns la Jidovii de astăzi. Istoria ne va spune dacă Jidovii vor fi suficient de omogeni, de puternici și de norocoși pentru a traversa încercările de care nu vor fi scutiți. Pentru moment însă, aici, în România, ca și în Statele Unite, ca peste tot în lume și în toate epocile, ei sunt și au fost permanent cei ce au săpat groapa tuturor celorlalți, inclusiv, adesea, cu prețul tăierii crăcii de sub propriile lor fese prea-sfinte, de sub propriile lor penisuri tăiate împrejur ca la carte, după sfânta lor Biblie. Vom vedea dacă cel ce sapă groapa altuia sfârșește într-adevăr prin a cădea el însuși în ea!

Dincolo de natura duplicitară, care servește intereselor Jidovilor, există adevărul nerostit și dosit, fără a fi discutat, dezbătut, înțeles. Aceasta este realitatea, acesta este concretul situației americane, aceasta este cauza supremației jidănești, acesta este motivul pentru care Statele Unite au devenit un fel de Județ al actualului Israel. Supremația jidănească este cauza principală a multor inconveniente sociale din Statele Unite, cauza multor războaie și suferințe din întreaga lume. Cu acest banditism biblico-rasial, cu această supremație jidănească se confruntă președintele Trump, care nici măcar nu are curaj, nu poate sau nu trebuie să vorbească despre ceea ce ar trebui comentat, înțeles, dezvăluit și schimbat, pentru a salva ce se mai poate salva, nu numai în America.

Nu ne putem extinde. Totuși, câteva cuvinte sunt necesare pentru a creiona situația și schița soluția. La începuturile lor, Statele Unite au fost și nu tocmai o națiune albă, cum au fost Nemții, Francezii, Maghiarii, Românii și alte popoare, la vremea lor, în țările lor. Părinții Fondatori și toți cetățenii americani erau Albi, dar existau câteva milioane de nobile Piei Roșii, plus un milion de Negri, fără statut civil în colonia englezească și apoi Uniunea ce s-a mărit, pe măsura exterminării Pieilor Roșii, a exploatării domestice, apoi industriale a Negrilor. La început, cele câteva mii de Jidani, majoritatea mici comercianți, bancheri sau vânzători de sclavi, nu aveau prea multă influență sau importanță. Evident, Jidanii nu erau Hispanici, nu erau nici Negri, nici Asiatici! Ce erau deci acești Jidani? Educația noastră, mai exact pravoslavnica noastră ignoranță nu ne permite nici astăzi să spunem ce este un Jidan, ce este un Iudeu, ce este un Khazar, ce este un Israelit, ce este un Evreu? Incultura castei noastre preoțești și a intelectualilor, în general, este la fel de monumentală ca a Negrilor din Africa. Nu putem răspunde aici la această întrebare, despre care se vorbește în ultima vreme, ba chiar au apărut o serie de cărți, precum Al 13/lea Trib (Koestler), Înfruntarea… lui Neofit și altele… Aceste lucruri trebuiesc cunoscute, pentru a înțelege înflorirea și decăderea Egiptului, a Babilonului, a Califatului Arab și a Imperiului Otoman, a Statelor Unite, pentru a înțelege apoi decadența și inevitabila prăbușire a acestora.

Așa numita națiune americană a început să se încropească pe la mijlocul secolului al XIX-lea, acordându-se drepturi civile, apoi cetățenie, Negrilor și oricărei persoane născute în SUA. Consacrată de cel de al 14-lea Amendament, “cetățenia la naștere” (1878) a fost catastrofală pentru istoria americană, iar de atunci se tot plătește prețul tâmpeniei, al orbirii ideologice. Plata aceasta a început cu niciodată pe deplin terminatul Război de Secesiune, care a ucis probabil adevărata Americă, aceea care ar fi permis Negrilor să evolueze fără lozincile, otrava și ipocrizia iudeo-creștină ce s-a numit apoi democrație, înainte de a deveni democrăcia LGBT-istă și pravoslavnică, ce va îngropa probabil popoarele de rasă albă din Europa.  Atunci, dintr-un condei, cam șase milioane de Negrii și 18% din populația numită pompos /națiune/, au devenit cetățeni. Povară, ne-povară, după holocaustul sau genocidul Pieilor Roșii, politica criminală contra Spaniei, apoi a inimii Europei, Statele Unite au reușit să dea foc lumii întregi, Japoniei, lumii arabe, multor altor țări și popoare, ispravă ce s-a numit irezistibilul progres al Americii sau râgâitul OK-ist al generațiilor de europeni neterminați, costumați de acum blugi, nădragii eminenților văcari, hoți și crescători americani de vite, ce par să fi reușit incredibila performanță de a se boviniza pe ei înșiși, mai întâi, apoi pe toți ceilalți rumegători de chewing gum, băutori de Coca-Cola, fumători de Kent, ucigași la Dresda, Hiroșima, Nagasaki, București și chiar Ploiești. Mai devreme sau mai târziu, totul se plătește pe lumea asta. După moartea Romanovilor, a Hohenzollernilor, Habsburgilor, a stalino-ceaușiștilor, de ce n-ar pierii și trufașii mestecători de gumă și purtători de blugi care, cu excepția unei elite cât de cât alfabetizate, poate chiar culte, nu știe și nu aspiră decât să ucidă ciobanii afgani, păstorii arabi, patrioții palestinieni, etc?

Lucrurile au decăzut și mai mult după 1880, pe măsură ce populația jidănească a cunoscut o explozie demografică: de la 250 000 în 1880 la 1,5 milioane în 1900. La 1910, Jidanii exercitau deja o influență semnificativă asupra Congresului (vezi abrogarea tratatului de comerț cu Rusia, 1911), influență defavorabilă Statelor Unite dar foate avantajoasă propriilor lor interese. De atunci, supremația jidoveaească în societatea americană a devenit decisivă. Jidanii au avut o nefastă influență decisivă în participarea Statelor Unite la ambele războaie mondiale, târând America într-un conflict în care ea nu avea ce căuta. Cincizeci de ani mai târziu, conduși de congresmenul de New York, Emanuel Celler, Jidanii au prostit administrația Johnson, făcând-o să adopte Actul Drepturilor Civile (1964), altă tâmpenie în decadența americană, plus implicarea în Războiul din Vietnam, care a ucis numeroși Americani albi. După Războiul de șapte zile (1967, Orientul Apropiat), lobby-ul jidănesc din America a exercitat un rol dominant în guvern și societate, rolul pe care îl joacă și astăzi.

Când albii și alți non-jidani încep să vorbească de supremația jidovească, prima lor reacție este negația absolută. Evident, ei nu recunosc că mass-media și guvernul sunt la cheremul lor. Totuși, fapte ușor verificabile confirmă această tristă situație. De exemplu, toate cele cinci corporații majore de mass media sunt deținute sau administrate de Jidani: ABC/Disney (Alan Horn, Ben Sherwood, Alan Braverman, Lowell Singer, Alan Bergman), Warner/CNN (John Stankey, David Levy, Jeff Zucker, Doug Shapiro, Ann Sarnoff), NBC/Universal (Robert Greenblatt, Bonnie Hammer, Noah Oppenheim, Ron Meyer), 21st Century Fox (Murdoch family), și CBS/Viacom (Shari Redstone, David Nevins, Susan Zirinsky, David Stapf). Pe deasupra întreg divertismentul american și programarea mediatică sunt orientate în același sens al intereselor jidănești.

În politică, lobby-ul jidănesc, AIPAC, domină Washingtonul, rivalizând inclusiv cu NRA și AARP. Donatorii jidani furnizează 25% ( pentru republicani) și 60 % (pentru democrați) din totalul fondurilor politice, dictând tot ce doresc. În acest sens, președintele Trump este încurcat cu Jidanii, prin ginerele său Jared Kushner și prin mulți alți aliați, Jidani, care oricând îi pot da la cap. De altfel, trei dintre cei nouă judecători ai Curții Supreme de Justiție sunt Jidani: Kagan, Ginsburg, și Breyer.

Alte zone importante sunt dominate tot de Jidani, de exemplu high tech. Acești extratereștri avraamici conduc Facebook (Zuckerberg and Sandberg), Google (Page and Brin), Oracle (Ellison and Catz) și Dell Computer, jucând un rol crucial în supravegherea tehnologică cvasi-penitenciară, actuală.

Odată clarificată supremația jidănească, reacția tipică a idioților este ” Da! Și ce dacă ?” Răspunsul e simplu: Americanii sunt sclavii intereselor jidănești, lăsându-se călcați în picioare și mințiți, tăiați împrejur la creier, trilioane de dolari fiind deturnate către buzunarele lor sparte, mai ales pe seama muncitorilor albi. Soldații albi luptă și mor în armata americană, exclusiv pentru Israel, pentru sioniști și interese exclusiv jidovești, din care cauză costurile sociale sunt enorme. Cu alte cuvinte, supremația jidănească trebuie să înceteze imediat.

Iată declarația mea:

SĂ DESFIINȚĂM SUPREMȚIA JIDOVEASCĂ!

Tăcerea nu este o opțiune!

Haosul actual din societatea americană nu este nici surprinzător nici neașteptat. El a fost previzibil și inevitabil, devenind între timp absolut și normal. În istoria omenirii, pe fond multirasial și pluricultural, nu a existat niciodată vreo națiune stabilă, durabilă. Multirasialitatea și pluriculturalismul sunt precursoarele decadenței, declinului, ale prăbușirii societății, cazul Babilonului antic, al Imperiului Roman, al Austro-Ungariei, Uniunii Sovietice și al altor popoare și state muribunde. Foarte probabil, mai devreme sau mai târziu, acesta va fi și cazul Statelor Unite. Tumultul economic, împestrițarea etnică, lingvistică, religioasă, corupția politică, agitația socială, degenerarea morală, națională și altele încă sunt cauzele inevitabile ale apropiatei prăbușiri.

Ridicola agitație din jurul morții lui George Floyd este o jalnică perdea de fum. Floyd a fost un  infractor minor și actor pornografic, consumator de droguri, inclusiv la volan. Printr-un nefericit concurs de împrejurări și evenimente, el a fost ucis de către un polițist, dar tragediile de acest gen sunt curente în Statele Unite, țara supremației jidovești, bici și prigonire a omenirii civilizate.

Orice problemă majoră americană,  orice inconvenient de natură socială, politică sau economică provine din supremația jidovească, din politica dictatorială a jidanilor americani bogați și influenți în guvern, mass-media, comerț, armată, știință, tehnologie, etc. Jidanii domină sau controlează orice mare corporație americană. Ei furnizează între 25% și 50% din donațiile politice, putând cumpăra partide, idei, politicieni. În frunte cu AIPAC, lobby-ul jidovesc dictează mare parte din legislația federală,  putând distruge orice politician incomod. Bogăția Jidovilor este uimitoare, ei fiind peste jumătate dintre cei mai bogați 50 de Americani și între o treime și chiar jumătate dintre primii 500. Cele șase milioane de Jidani americani dețin sau controlează aproximativ 50 de trilioane de dolari. Realitatea supremației jidănești nu poate fi negată.

Jidanii trebuie să-și asume răspunderea principală pentru actuala prăbușire a societății americane, pentru exploatarea economică a maselor populare, tot mai răspândita dependență de droguri a acestora, corupția morală a televiziunii și  cinematografiei, manipularea și falsificarea știrilor de orice fel, trilioanele de dolari cheltuite pentru războaie întru beneficiul lor unic și al Statului Israel. Toate acestea reprezintă otrava semințelor toxice ale iudaismului, plantat în America, cu 400 de ani în urmă. Noi, Americanii Albi, ne confruntăm cu aceste probleme și ne angajăm deopotrivă în tot mai complicata dreptate pentru toți cei vătămați de supremația jidovească din America, mai ales din ultimii o sută de ani. A sosit timpul măsurilor urgente și concrete pentru abolirea supremației jidovești, în toate formele sale. În acest sens, se vorbește șase acțiuni:

Prima este o acțiune educativă, de combatere luminată a ignoranței publice pe tema supremației jidovești, a celei privind istoria milenară de misantropiei și răutății Jidanilor, a disprețului și urii lor gratuite, nejustificate, biblice, pentru toți non-jidanii. Faptele sunt fapte, ele nu pot fi negate și vor fi aduse la cunoștința maselor, indiferent de religia, rasa, sexul sau nivelul de instrucție al acestora.

A doua acțiune este una de identificare : Jidani influenți scapă adesea neobservați, pentru că știu să se ascundă, și nimeni nu-i arată cu degetul. Jidanii religioși (ortodocși) sunt relativ ușor de depistat, alții însă sunt bine ascunși în mass-media, guvern, afaceri, știință, tehnologie, din care cauză trebuie arătați cu degetul, după cum pretind actualii apologiști ai Negrilor. Așadar, trebuie să le spunem pe nume: Jidanii, Jidanii corciți, trădătorii albi cu neveste jidovești, fără să mai vorbim de copiii acestora, care și ei trebuie numiți, dezvăluiți. Este intolerabil că, deocamdată, aceștia trec neobservați.

A treia acțiune este izolarea. Să boicotăm, să sancționăm toate instituțiile dominate de jidani, să nu le subestimăm corporațiile, mass-mediile, tehnologia și universitățile lor. Această acțiune este conformă și prelungește politica Boycott, Divestment, and Sancțion (BDS) împotriva Israelului. Acțiuni similare trebuie întreprinse împotriva tuturor entităților deținute sau controlate de Jidani, paralel cu sprijinirea comunităților și a organizațiilor locale ale cetățenilor de rasă albă.

A patra acțiune privește cota . În diversele domenii, supra-reprezentarea jidovească trebuie limitată la cote potrivite cu ponderea lor numerică. În faza inițială, cel puțin, reprezentarea jidănească trebuie limitată la proporția lor demografică. (Cum au vrut și Românii, în secolul trecut, tot din cauza motivelor expuse mai sus, prin programul Numerus Claus. N.T.). Așadar,  numărul de Jidanii trebuie restrictionat urgent la 2% printre congresmeni, 2% funcții executive în companiile tehnologice, 2% producători și regizori la Hollywood, 2% profesori universitari, 2% în mass-media, etc. Lucru de-a dreptul esențial și vital pentru Statele Unite, proporția Jidanilor trebuie limitată la 2% din averea privată totală USA, ceea ce va necesita naționalizarea și redistribuirea masivă a averilor jidănești, multe dintre ele fiind obținute prin fraudă. Acestea fiind corecte, orice afirmație contrară poate fi catalogată ca “rasistă”!

A cincea, acțiune penalizeazarea : Jidanii americani trebuie să plătească, literalmente, pentru crimele lor contra omenirii, a umanității. După cum am notat mai sus, naționalizarea averilor obținute fraudulos este doar un început. Dacă Jidanii americani controlează sau dețin 50 de trilioane de dolari, dar “cota lor cinstită”, de exemplu, este de 2 trilioane, atunci trebuie să confiscăm 48 de trilioane de dolari, în diverse bunuri jidoveștiv. Pe lângă acestea trebuie restabilită antica “taxă jidănească“, implementată de Romani după rebeliunea iudeilor din Ierusalim, din anii 66-70, sub conducerea lui Menahem, nepotul lui Isus și fiul lui Iacov, fratele lui Isus. Veniturile jidovești trebuie taxate în mod inteligent, de exemplu taxa de 50% pe orice venituri, frânând astfel abilitatea lor de a-și reface averile.

A șasea acțiune este evacuarea : De-a lungul secolelor, mulți gânditori importanți au înțeles că țelul popoarelor este să scape de Jidani. Caracterul destructiv și endemic al corupției jidovești nu poate fi rezolvat altfel. Istoria a dovedit că, oricând și oriunde, jidanii ce depășesc câteva procente dintr-o populație ajung automat să exercite o influență corupătoare. Ei nu pot fi restricționați, nu pot fi civilizați, nu pot fi învățați. Aceasta este o tristă, permanentă caracteristică a poporului jidovesc. Prin urmare, orice națiune care dorește să prospere, trebuie să îi alunge. Voluntar sau cu forța, încet sau rapid, Jidanii trebuie să plece spre Israel, spre meleagurile care, după cum pretind, le-ar fi native.

După ce vor fi distruse supremația și puterea jidovească din America, se va putea trece la celelalte probleme – cu Negrii, Hispanicii și Asiaticii, care și ele trebuiesc abordate și rezolvate. De la caz la caz, ar putea fi nevoie de un proces de educație, izolare, penalizare și chiar repatriere. America multirasială va înceta să fie multirasială, ori va înceta să existe.

Dacă America Albă nu este dispusă să își asume răspunderea colectivă pentru propria ei bunăstare, dacă nu vrea să conștientizeze și să înlăture supremația jidovească, în acest caz criza națiunii americane și problemele noastre nu vor înceta. Trebuie să profităm de această conjunctură, pentru a o întoarce împotriva Jidanilor, care au creat-o. Trebuie să ne recucerim țara și să ne asigurăm, pentru prima oară, după multe decenii, un viitor mai luminos.

* * *

Biography - Thomas Dalton - University of San Diego    Thomas Dalton, PhD (doctorat), este autorul și editorul multor cărți și articole ce susțin Interesele Albe, Național Socialismul, Anti-Iudaismul și Revizionismul istoric. Printre cele mai cunoscute lucrări ale sale se numără “Debating the Holocaust” și traducerea sa a Mein Kampf. Detalii suplimentare sunt disponibile pe website-ul său personal, www.thomasdaltonphd.com.

 

Note

 1. Vezi cartea “The Jewish Hand in the World Wars” (2019).
 2. Inclusiv Lew Eisenberg, Sheldon Adelson, Mel Sembler, Ron Weiser, Steve Wynn, Elliot Broidy, Laurie Perlmutter, Gail Icahn, Avi Berkowitz, Michael Cohen, Gary Cohn, Reed Cordish, Boris Epshteyn, David Friedman, Jason Greenblatt, Larry Kudlow, Stephen Miller, Steven Mnuchin, David Shulkin, și Allen Weisselberg.

iii. Vezi, de exemplu, articolul semnat Whitney Webb “How the CIA, Mossad, and ‘the Epstein Network’ are Exploiting Mass Shootings” (aici).

 1. Vezi cartea “Eternal Strangers” (2020).
 2. Putem doar să ne imaginăn beneficiile economice pe care o astfel de cădere le-ar aduce.

(!*) Nu chiar toți Părinții Fondatori au fost Albi, Alexander Hamilton a fost jidan. Sursa este analiza istorică făcută la emisiunea radio Fash the Nation, disponibilă aici. (N.T.)

Articolul în limba engleză : aici

*

 

ADDENDA ROMÂNEASCĂ

Soluția supra-reprezentării jidovești a fost susținută și de tineretul României interbelice, când supra-reprezentarea jidănească în universități, mai ales pentru profesiile liberale, a fost un real pericol pentru viitorul economic, social, politic și național al României Mari.

Extragem fragmente relevante din Pentru Legionari :

 

NUMERUS CLAUSUS

 

În timpul luptelor studentesti trece din gurã în gurã formula „numerus clausus“. Dar nu ca o formulã salvatoare, cãci masele nu dau formule, ci indicã primejdii.

Numerus clausus” însemneazã cã marea primejdie jidãneascã stã în numãr, mai cu seamã în numãrul pe care nu-l mai putem suporta nici în scoli, nici în comert, nici în industrie, nici în profesiunile libere. „Atentie la numãr”, voieste sã spunã „numerus clausus“, cãci el trece peste puterile noastre de rezistentã nationalã si dacã nu luãm mãsuri, murim ca neam.

Atâta valoare are aceastã formulã. Sau, dacã voiti, ca mãsurã salvatoare, are valoarea unei formule de urgentã, de primã îngrijire necesarã, dar cu totul insuficientã pentru vindecarea boalei. „Numerus clausus“, în sine, însemneazã: limitarea numãrului jidanilor în scoli, profesiuni libere, etc. Pânã la ce numãr limitare? Pânã la proportia dintre numãrul tuturor jidanilor fatã de acela al românilor în cuprinsul României. Adicã, dacã în România sunt 15 milioane de români si 3 milioane de jidani, proportia este de 20%. Dupã formula „numerus clausus” jidanii urmeazã sã fie admiși în scoli, medicinã, barou etc., în proportie de 20%.

Numerus clausus” însemneazã limitarea numãrului jidanilor pânã la proportia dintre numãrul lor si numãrul total al românilor.

Numerus clausus” este numai o formulã de repartitie a jidanilor în sânul natiilor, dar nu o formulã de rezolvare a problemei.

Aceastã formulã nu rezolvã aproape nimic, cãci ea se ocupã de respectarea proportiilor, dar nu atacã proportia în sine. Dacã jidanii sunt 3 milioane, îi lasã 3 milioane. Mai ales nu se ocupã din cauza acestei proportii si nu aratã mijloacele prin care s-ar putea micsora aceastã proportie, adicã nu cuprinde în sine mijloacele de rezolvare a problemei jidãnesti.

[…]

PROBELMA PÃTURII CONDUCÃTOARE ROMÂNESTI

Dar cine sunt elevii si studentii de astãzi? Elevii si studentii de azi sunt profesorii de mâine, medicii de mâine, inginerii de mâine, magistratii de mâine, avocatii de mâine, prefectii de mâine, deputatii de mâine, ministrii de mâine, cu un cuvânt, conducãtorii de mâine ai neamului în toate domeniile de activitate.

Dacã elevii de astãzi sunt 50%, 60%, 70% jidani, mâine în mod logic vom avea 50%, 60%, 70% conducãtori jidani ai acestui neam românesc.

Se mai poate pune problema dacã un neam are dreptul sã limiteze numãrul strãinilor la universitãtile sale?

Iatã ce rãspunde acestei întrebãri, în Buletinul Universitătii din Harvard, citat de profesorul Cuza în „Numerus clausus“, pag.11, Morris Gray, fost student al acestei universitãti (promotia 1906), studiind problema jidãneascã de acolo.

Morris Gray începe prin a formula problema în principiu, întrebându-se:

„Mai întâi, care este functia unei universitãti? Care sunt datoriile ei?

Dacã datoria ei este o datorie către individ, admiterea trebuie sã fie bazatã în mod franc si manifest, pe principiul democratic : orice candidat trebuie sã fie admis cu conditia sã-si treacã examenele de intrare si de a plãti primul termen al redevențelor scolare. Si aceasta fãrã anchetã serioasã asupra personalitãtii candidatului, nici asupra posibilitãtilor latente de progres, de eminență, de folos pentru el însusi sau pentru ceilalti.

Dacă însă, datoria Universității e datorie către o natie, atitudinea ei în ce priveste admiterea studenților trebuie sã fie bazatã în chip firesc pe un principiu deosebit.

Dupã pãrerea mea, datoria unei universități este de a forma oameni în diferite domenii ale gândirii, în așa fel, încât o parte din ei, cel putin, să poatã deveni șefi în domeniile lor respective si să facă servicii națiunii.”

Va sã zicã, iată un principiu bine stabilit, adaugă profesorul Cuza.

Datoria universităților este către nația lor, pentru care trebuie să pregătească conducãtori în toate domeniile și care nu pot fi decât naționali.

Cãci doar nu se va admite ca o nație sã-si formeze conducători străini în universitățile sale.

Din cele expuse mai sus se poate desprinde grava problemã a clasei conducătoare românesti de mâine. (La fel de actuală astăzi. N.2020)

Rãmâne un adevãr stabilit: România trebuie sã fie condusã de Români.

Este cineva care susține cã România trebuie condusă de jidani?

Dacă nu, atunci trebuie să admită că studențimea românã are dreptate și că toate campaniile, toate injuriile, toate infamiile, toate ațâțările, toate uneltirile, toate nedreptățile care se aruncă si se vor arunca asupra acestui tineret românesc, își gãsesc justificarea în războiul pe care jidănimea îl duce pentru exterminarea Românilor și a celor mai buni luptători ai lor.

[…]

Dincolo de 2020 – Republica Românilor Independenți și Suverani

Acest articol-manifest reprezintă Declarația de Independență a primului act de înființare a unei republici în mintea și sufletul românilor liberi, care nu înțeleg să mai împartă mult timp pământul strămoșesc cu poporul anexă supus și susținător totodată al României colonie…Jidanul internațional și ATGOR sunt declarați dușmani ai Republicii Românilor Independenți și Suverani.

­

 

19 comments

 1. Aiurea. “Antisemiții” sunt atât de inteligenți încât au ajuns să-l acuze și pe Hitler că era jidan sau dacă nu, măcar omul lor. Prostia nu are limite. Pentru că despre restul, ăia care nu văd nimic în neregulă, ce să mai vorbim. Și asta chiar ținând cont că ideea cu Hitler jidan, sau agentul lor, e de multe ori promovată chiar de ei, dar sunt și goyim care o repetă prostește. Dacă jidanii voiau să distrugă Germania, nu aveau nevoie de Hitler, o luase deja pe linia pe care a luat-o Europa și, de-acum, și America. Cu ei în frunte.

  • Ai citit articolul?
   Ce treaba are Htler aici?
   Hitler i-a inmultit si i-a invatat “ce si cum”…?
   Spui
   “Dacă jidanii voiau să distrugă Germania, nu aveau nevoie de Hitler, o luase deja pe linia pe care a luat-o Europa și, de-acum, și America. Cu ei în frunte.”
   Cine “o luase inainte”?
   Germanis Republicii de la Weimar sau Hitler dupa ce a devenit Cancelar?
   “Inainte” adica de a merge spre ce:
   – jidanire = homosexualitate si saracie (America de azi)
   sau
   – curatenie = bunastare, prosperitate si pace sociala (Germania de dinainte de a i se declara razboi de Franta, Anglia si Polonia)?

  • Aiurel, esti putin confuz si te contrazici singur. De altfel, vrei sa spui acelasi lucru dar, pe cai ocolite si nereusite. E bine totusi ca logica matale, exprima o luminita la capatul tunelului….capish ?!

 2. Tot e la moda “jos statuia!”.
  Propun (de la departare, recunosc) sa cada si unele statui carora “le-a venit vremea” – ca sa preiau verdictul NY Times:
  Prima ar fi a lui Elie Wiesel – inutil sa mai argumentez, toti stiu ca a fost un escroc anti-roman si anti-crestin.
  Cate statui romanesti sint in Palestina ocupata?
  Ar urma a altora din tribul sau “ales” sa isi bata joc de [nu doar] de romani – din toate orasele.
  Ei fac parte dintre banda care devalizeaza Tara si au re-cotropit-o.
  Spune rabinul Alterman citandu-l pe MAarx:
  “In spatele fiecarui tiran este un jidan!” (1856, New York Tribune)
  Nu avem tirania pro-GAY-lor si a jidanitei UE?
  Putem continua cu statuile maghiare – sa le duca maghiarii in “Maghiaria” – cate statui de romani sint in [actuala] Ungaria?
  Dupa ce au dat un secretar general al partidului comunistilor DIN Romania, au mai contribuit cu destui lideri anti-romani.
  …. bietii de ei, romani batuti in cap sa invete maghiara sio sa pupe poala Papei… se cred alt neam.
  Avem si curiozitati – parca e si Mandele – fratii lui au declansat genociduul albilor; mi si mii au luat drumul Siberiei unde le-a dat Rusia o mane de ajutor sa supraviruiasca.
  Si asta merge jos – nu are nici o valoare pentru noi, dimpotriva – a fost sef de banda criminala anti-albi.
  Ca urmare, dupa ce li s-a dat puterea, negrii au decis ca pentgru fiecare negru vor omora cinci albi si au trecut la jefuirea fermelor cu omorarea albilor cu tot!
  Toti cei care au lovit in romani, in Romania, in istoria noastra si in credinta milenara crestoina – doar Ortodoxia_ trebuie sa fie dati lazii de gunoi a istoriei si cartile lor scoas edin circulatie publica, depuse in fond special de consultare “cu binecuvantare” pentru a feri lumea de smintyeala in care a cazut societatea romaneasca.
  Asta ar fi un prim pas necesar – daca in America nu-i “leaga”, nu-i judeca, nu-i pun la plata… si cand vezi ca Lenin a ajuns vedeta in Germania… inseamna ca s-a dat “liber” la definirea culturii proprii.
  Cat timp invadatorul negru, maro, cel mahomedan e numit “refugiat” si nu i se cer acte dar i se dau “moaca” beneficiile civiliatiei ALBE si rezultatele muncii ALBILOR, inseamna ca orice este ADMIS.
  Asta este noua JUSTITIE.

 3. Un articol din 2019:
  http://www.renegadetribune.com/fighting-degeneracy-and-the-nationalist-idea/
  Fighting Degeneracy and the Nationalist Idea
  February 6, 2019 Quintus Sertorius

 4. Jidanii au aflat că perpetuarea în interiorul rasei, produce scelerați. Atunci printre altele au venit în România să cumpere o bancă de semințe românești cu care să-și ameliorezr rasa. Cum românii nu sînt încîntași să-și vîndă propria sămînță, atunci medicii s-au adresat țigănimii autohtone care bucu roasă că fac rost de bani de barbut, au acceptat și au oferit la greu sămînța proprie cu care au fost fecundate jidăncile. Ce-or fi zis ei cînd au aflat de țeapă datorită propagandei lor antirasiste ? Țiganii sînt și ei, cetățeni români. Cine sapă groapă altuia…..

  • sangele apa nu se face, chiar daca il amesteci cu alt sange, ori moare, ori ramane cel bun.

   asa si cu inmultirea jidanilor, din atatea amestecaturi si incrucisari cu popoarele arienilor si asiaticilo in care s-au infiltratr, poporul lor a crescut fabulos ca numar, dar dupa gene doar trei parti sunt din poporul ales de lucfer, a patra parte a cazut in pamant bun si a dat roade, a patra parte din e de fapt sagele arian furat in care exista exergia constiintei insuflate de Dumnezeu, aceia se vor intoarce. dovada sunt aceia dintre ei care vorbesc si nu pot ascunde adevarul despre istoria si telurile acestui trib satanic. aceia in adancul sufletului lor nu sunt jidani sufleteste.
   Deosebirea dintre ei si noi e ca ei nu au suflet, nu au lacrimi niciodata pentru cineva in necaz, poti sa-i prinzi usor, bucuria lor vine din exploatarea, chinuirea si batjocorirea neamurilor, uitati- va la mascarada covid cusuta cu ata alba…toate codurile de legi le-au calcat in picioare, pt ei nu exista decat legea lor
   varianta cu tiganii e poveste, jidanii au venit aici in corpore inainte de a se forma statul roman si de a a da tiganilor libertate si acte de identitate, jidanii ca si tiganii s-au intremat genetic prin furtul copiilor albi de la romani, si alte popoare crestine.
   eu cunosc mai multi romani care stiu ce inseamna sa-ti fie furat colipul de tigani, chiar si azi se practica pe scara mare, mai ales pt pedofilie, dar si pentru prasila se fura…acum un an au vrum sa-mi fure baiatul o satra de tigani care era la spitalul de urgenta, unde vin ei mereu dupa ce se dueleaza in sabii…

 5. Doqamne, ajută!

  Acest Thomas Dalton e un mega banditr mega diversionist. Cine vrea dovezi sa sune la mine oricand 0722575700.

 6. Vorbim de Hitler și de alții, precum Ion, care-i și el om, dar poate unul ratat, ca foarte mulți dintre noi. De fapt, în ce constă supremația jidovească? De când datează ea? Oare, această supremație are vreo legătură cu Iudaismul pentru goyimi, cunoscut sub numele de creștinism? Care este legătura dintre PENISUL patriarhului Avraam și iudaismul mai vechi sau mai nou? Care este legătura din Penisul lui Avraam, tăierea rituală împrejur, de ziua a opta și adrenocromul globaliștilor neo-marxiști ai lui Epstein, Clinton, Obama și nu în ultimul rând Cercelșuu, Rafilopații, Arahații și ceilalți Șase Case, etc? Care este legătura dintre Penisul avraamic și psihanalia khazaro-jidovului Freud, homosexuali, Elgbetești, etc. Care este legătura dintre Penisul lui Avraam și creștinism? De ce Biserica mai mult sau mai puțin sinagogală și satanică ne vrea în sânul lui Avram, adică la chestia lui. Bineînțeles, l-am putea băga în aia mă-sii pe mărețul peniso-patriarh, adică patriarhul pulii, cum ar zice Ion Creangă, Bulă și alți Români adevărați.
  Dacă se va pune problema alegerii între calitatea de Român și cea de Creștin, care va fi alegerea noastră, a fiecăruia. În ce mă privește, eu rămân cu Decebal, ba chiar cu Zamolxis. Cât despre Sfânta Scriptură, îi bag în aia mamelor lor pe toți cre(ș)tinii care, de-a lungul secolelor, au scris și rescris așa numita Biblie.
  Apropo, recent în zilele noastre, Bibliei multi-milenare i s-a adăugat o nouă carte, la cele 53 din actuala ediție BOR. Numită Ș O A , această ultimă carte nu este încă recunoscută de toată suflarea rabinică iudeo-cretină. Așa sau petrecut lucrurile și de-a lungul primelor primelor cincisprezece secole creștine, până la Conciliul catolic (Sinodul, dacă preferați) din anii 1548-1563, când s-a ajuns, în linii mari la actualul CANON creștin al întregii Biblii (Vechiul și Noul Testament).
  Revenind la supremația ce trebuie distrusă, ar trebui să știm în ce constă supremația jidovească. De când există ea? Cum s-a manifestat de-a lungul secolelor? Care este diferența dintre tăierea rituală împrejur și botezul creștin? ETC. Altfel, vorba lui Aiurel, suntem cu toții aiuriți, incapabili de a pune în toată complexitatea ei și de a examina problema supremației, pe care vrem s-o distrugem. Restul e vorbă lungă. Mântuirea Bisericii? O minciună gogonată. Cel puțin rei sferturi din Sfântul Sinod este format din homosexuali și pedofili. Cu ăștia împreună să mă mântui?
  Maica Pelaghia

 7. Chestia cu fecundarea jidancelor cu seminte barbatesti ariene este foarte adevarata.In tineretea mea mi-a fost dat sa intalnesc asemenea femei care umbla dupa barbati blonzi(ceace faceau si jidancele in Germani dupa ocuparea Berlinului) sau neblonzi dar cu figuri mai deosebite,spre a ramane insarcinate.Una chiar mi-a spus ca tu esti bun de prasila,ca la vaci sau la iepe care erau duse la fu…lau.Atunci m-i sa sadit in minte ideia ca aceste femei urmau un ritual sau un ordin.Kahalul evreiesc(comunitatea evreilor),adica jidanesc este bine organizat in asa fel incat sa supravietuiasca in mod saprofit agatat pe alte organisme.Aceste forme de existenta in natura exista,dar in societatea umana ele duc la modificarea genei de supravietuire a unui popor,cel ce suporta parazitii.Acesti paraziti trebue distrusi,altfel va fi Iadul.

 8. AICI sunt dovezile cã articolul tãu e corect si adevãrat:

  https://europa-xx-th-century-truth.webnode.nl/
  (Very important documentaries here)

  Have a nice day.

 9. Vasile Zarnescu

  Articolul are o hibă importantă, care-i subminează toată arhitectura argumentației. Astfel, la un moment dat zice: „Singurul popor relativ pur, de mâine, va fi probabil cel jidovesc, adică urmașii procesului de aproximativ patru milenii, în cadrul căruia s-a ajuns la Jidovii de astăzi.“
  Fals! Absolut fals! Cel mai omogen popor din Europa și, probabil, din lume, este poporul român. În proporție de 90 la sută este format din români curați, iar în proporție de 87 la sută este de religie ortodoxă. Perorațiile de la televizor ale unora – cum sunt doi psihologi, unul Florea X, care a mierlit-o acum vreo 3-4 ani, iar un altul chelios Andrei X – care pretind că noi, românii, suntem un popor corcit, fiindcă peste noi – cum zicea și un impostor ca Djuvara – au trecut cumanii, pecenegii și toate popoarele migratoare sunt prostii patente. Idioții ăștia au impresia că migratorii respectivi săreau din fuga calului direct peste româncele care-i așteptau pe marginea șanțului și, după ce le fecundau, plecau mai departe! Nu au auzit de etnografie, de ascunderea femeilor în păduri, în peșteri, de luptele permanente ale românilor cu migratorii. Apoi, Ortodoxia românească este alta decît cea grecească, bizantină sau slavă: este o simbioză a creștinismului cu tradiția străveche, traco-daco-getă.
  Or, despre jidani este clar că este cel mai corcit popor – din Antichitatea cea mai întunecată pînă azi. Triburile „habiru” – din care se zice că se trag jidanii – erau ele însele migratoare și conflictuale între ele, în căutare de pășuni pentru animale. Chiar Iisus Hristos, deci, acum două milenii, le reproșează jidanilor: „„Vai vouă, cărturari și farisei fățarnici!, că înconjurați marea și uscatul ca să faceți un prozelit; și dacă l-ați făcut, îl faceți fiu al gheenei, de două ori mai mult decât voi“ (Matei, 23, 15). Apoi, se știe din balivernele Vechiului Testament că Avraam a avut mai multe neveste din triburi diferite, la fel și alt întemeietor al lor, Iacob redenumit și Israel și la fel cei 12 fii ai acestuia – opt făcuți cu cele două neveste și patru făcuți cu slujnicele celor două neveste – au avut, și ei, neveste din alte triburi! Circulă snoava că jidănitatea se trage „după mamă”! Această idee – gogomănie, de fapt – este susținută atît de oameni instruiți, ca nemernica Hannah Arendt, de pildă, cît și de cei mai din preajmă, ca impetuoasa Dana Budeanu. Aceasta, în vremea scandalului creat de făcătura „marii noastre hartiste nemerite”, așkenaza Maia Morgenstern, a zis sentențios că Dana Budeanu „este evreică după mamă, deci pură!” Da de unde!
  După cum explică Origene, jidănitatea după mamă este abia pe locul al treilea, ca forță a genealogiei. Jidănitatea este dată după tată, nu după mamă! În fond, denumirea de iudaism provine de la Iuda, unul dintre cei 12 fii ai lui Iacob/Israel. Din Iuda se trag iudeii, din Levi – altul dintre cei 12 – se trag leviții etc.
  Iudeii din vremea lui Iisus și de după el s-au corcit îndeajuns în migrațiile lor în hinterlandul Mării Mediterane încît să nu mai existe, acum, „iudei biblici”. Apoi, circa 95 la sută din jidanii de azi, din toată lumea, sunt vorbitori de idiș și sunt descendeți ai triburilor (k)hazare, cărora le-a fost impus talmudismul de către șeful lor Bulan, pe la anul 740! Statul Israel de azi a fost ocupat de așkenazi. Toți conducătorii Israelului de azi sunt de sorginte (k)hazară. Nu au nici o legătură generică – dar absolut nici una cu jidanii „biblici”. Iudaismul – de fapt, talmudismul – este numitorul comun al jidanilor de azi, ca liant ideologic, nu genetic. Și Iudaismul/Talmudismul nu este o religie, ci o doctrină politico-militară, pseudoreligioasă, de care se servește conducerea atee a statului Israel pentru a-și revendica „Pămîntul promis” de Iehova!
  Savantul jidan onest Israel Shahak a relevat – în celebra sa carte POVARA A TREI MILENII DE RELIGIE ȘI ISTORIE IUDAICĂ – un fapt incredibil: că un grup de peruani a venit în Israel să se facă „jidani”. Și statul Israel i-a primit și le-a dat un locșor să șadă. Ce popor „pur” va fi „mîine” în Israel? Dacă pentru Israel va mai exista un „mîine”!

 10. De studiat, sunt o multime de articole si comentarii interesante, istorie adevarata:

  Au avut Satanele grija sa nu se mai deschida nimic la site ul indicat. Dar vedeti aici: https://ww2truth.com/2021/03/20/the-war-criminal-churchill/

  https://nationalvanguard.org/2021/07/spiritual-race/#comment-47729

  https://fullcontrol.se/holocaust-deprogramming-course.html

  Folositi traducatorul automat in romana.

 11. Lupta contra jidanilor se face prin implicarea lui Hristos. Cum? Prin organizarea de rugaciuni colective, de preferat in biserici, nu acasa, unde poti trage chiulul. Sau si acasa de catre cei cu buna credinta si efervesvescenti. Daca vreti si suportul motivational, cititi Marea trezire din Wales. Daca protestantilor le-a reusit, ne va reusi si noua, ortodocsilor. Acum stiti, aveti si arma. Nu toate se rezolva prin scris si trancaneala. Amin!

  • Corect, Daniel.
   În articolul dlui S. Ciumetti, probabil din graba argumentării, apar mai multe contradicții: (1) „o națiune albă, cum au fost Nemții, Francezii, Maghiarii, Românii și alte popoare, la vremea lor, în țările lor….” – păi maghiarii&ungurii au fost asiatici, galbeni, cu fețe mongoloide, etc. S-au „albit” pt. că erau doar câteva zeci de mii, iar în Panonia erau sute de mii de germanici și daco-români, cu care s-au împerecheat forțat, păstrându-și pt. ei „nobilitatea” de călăreți ai pustiei !
   (2) Apoi se spune undeva că evreii din SUA au acționat contra nu știu cărui acord cu rusia… Cred că era oricum degeaba, pt. că dintotdeauna ăștia au păstrat, cel puțin economic, relații f. bune cu țara aia bogată în resurse primare, deci bună de muls ! Au păstrat ei și relații de „real politik”, bine mascate, pt că aveau acelați milenar interes de dezbinare și permanent „război hibrid”.
   (3) în privința „purității rasiale”, este specific asiatic să se utilizeze metisajul mascat, din simplul motiv al conștientizării nelegitimității năvălitorilor criminali ! Se cunosc bine metodele ungurești de a băga în paturile potentaților europeni muieri de-ale lor, ademenirea/furtul de copii, etc., deci aspecte de tip eugenic / inginerii sociale, cum au fost toate invaziile și au ajuns azi să fie motivate mizeriile schwab-gates de reducere a populației.
   (4) ca Ortodox, consider toate mizeriile anti-Creștine din articol și comentarii ca o ilustrare a problemelor psihice grave ale emitenților, fiind îngrijorat de asemenea atitudini de postaci…

 12. Deoarece evreii si tiganii s-au dovedit nocivi natiunii noastre, ar trebui sa li se retraga cetatenia incepand de la 1900 si expulzati. Daca mai raman cativa, acestia sa nu aiba drept de proprietate, sa nu aiba drept de vot, fara drept de profesii liberale. Fara drept sa faca teatru, filme, fara drept de a-si publica ziare, carti etc. De exemplu Hitler i-a obligat pe evrei sa-si publice ziarele numai in limba ebraica si bine a facut.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *