Home / Chestiunea Jidănească / Gheşeftul germano-evreiesc de pe spatele Românilor

Gheşeftul germano-evreiesc de pe spatele Românilor

Cornel-Dan Niculae
Incorect Politic
Noiemrie 10, 2021

Gheşeftul germano-evreiesc de pe spatele Românilor

Gheşeftul germano-evreiesc de pe spatele românilor

La noi, comunitatea germană este cea mai fidelă colaboratoare a evreilor şi bagă cel mai mult pe gât românilor mizeria de acuză de Holocaust, după ce Germania, din motive politice, obligată din SUA, nu de dragul adevărului (unul impus ei), şi-a recunoscut vina de a fi omorât evreii în al doilea război mondial. Germania de Vest (RFG) a primit imens de mulți bani din partea SUA pentru gestul ei, în anii ’50, prin „planul Marshall“ mai ales, şi alte ajutoare logistice importante, prin Fundația Ford (care nu mai era/este controlată de familia Ford) în primul rând. (România nu a primit nici un ajutor şi a fost secătuită de plăți/datorii de război, şi nici Germania nu şi-a mai plătit imensele datorii către România contracte înainte de 1945, românii ajungând slugi ale Occidentului azi.)

Această colaborare de azi germano-evreiască asupra României se vede şi din faptulul că alături de evreul Silviu Vexler, inițiativa legislativă din octombrie 2021 de introducere cu forța a materiei Holocaust elevilor români este semnată, alături de Vexler, doar de Ovidiu Victor Ganț (http://www.cdep.ro/proiecte/2021/400/60/1/in461.pdf), reprezentantul Forumului Democrat al Germanilor din România (organizația de bază a lui Iohannis), Ganț intrând în parlament ca şi Vexler, fără a fi aleşi, ci desemnați.

Ganț este cel mai bun prieten al lui Vexler, îşi dau like-uri pe Facebook la prostiile pe care le debitează (la adresa românilor, de multe ori), şi este tot timpul prezent la evenimentele de la sinagoga centrală (Templul Coral), împreună cu Iohannis de multe ori.

Este un fapt aproape notoriu deja că Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR) este „continuatorul“ de drept al Grupului Etnic German, organizație nazistă  căreia FDGR-ul lui Iohannis i-a preluat prin instanțele române marele patrimoniu imobiliar (mai ales de la Sibiu), chiar dacă există indicii că unele clădiri fuseseră luate de germani după deposedarea forțată de ele a unor evrei (care au obținut mai târziu despăgubiri de la statul român). Grupului Etnic German fusese declarat în 1944 organizație nazistă și toate bunurile sale au fost confiscate și trecute în proprietatea statului, dar le-a „recuperat“ la FDGR Iohannis când era primar al Sibiului.

Iar Cornel Nistorescu arată că această întovărăşirea a lui Iohannis cu evreii în acuzarea orchestrată a românilor de „anti-semitism“ (prin care se fac dosare penale românilor ce au o gândire critică pe teme istorice sau actuale legat de faptele evreieşti) îşi găseşte explicația cea mai plauzibilă prin faptul că „Există o înțelegere scrisă sau nescrisă între Klaus Iohannis și evrei (sau Israel) privitoare la preluarea de către FDGR a bunurilor confiscate de statul român de la Deutsche Volksgruppe in Romanien (Grupul Etnic German)“, ca evreii să tacă şi să nu reclame nimic, căci Tribunalul de la  Nürnberg a stabilit ca organizație fascistă Grupul Etnic German, transformat azi în FDGR-ul lui Iohannis şi Ganț (Cornel Nistorescu, „Liderul combaterii antisemitismului conduce România“, 17 octombrie 2021)

Dl. profesor Corvin Lupu a subliniat un alt aspect lămuritor privind această prietenie între comunitatea evreilor (FCER Vexler) şi cea germană în (FDGR Iohannis-Ganț)  din România: beneficiază împreună de pensiile de discrimianre/persecutare din partea statului român, prin legi promulgate chiar de preşedintele Iohannis. O prietenie de gheşeft! („De vorbă cu profesorul Corvin Lupu despre antiromanism şi evrei – un interviu incorect-politic“)

Au inventat „ghetourile deschise“ în România.

Silviu Vexler şi Ovidiu Granț (omul lui Iohannis de la grupul etnic german) au presat Germania să declare o serie de oraşe din România drept „ghetouri deschise“ în timpul războiului, tocmai pentru ca nu erau ghetouri (nu mai mult decât Manhattanul, Broklynul sau alte cartiere newyorkeze suprasaturate de evrei), astfel că evreii din aceste oraşe, ajunşi în Israel, să primească nişte „despăgubiri“ din partea bogatei  Germania, dar şi săracei România i-a revenit astfel datoria de a le da o indemnizație lunară de „persecuție“ evreilor („pensie de Holocaust“, acordată de România şi urmaşilor acestor evrei, cu începere din 2022, prin lege promulgată de Iohannis în 2021).

Vexler şi Ganț şi-au tras şi salarii de la stat pentru „neclericalii“ cultelor,

   care lucrează şi la eliberarea de acte pentru pensiile de „persecuție“

„Preşedintele Klaus Iohannis a promulgat legea pe care a iniţiat-o deputatul Foru­mului Democratic al Germanilor în Parlamentul României, Victor Ovidiu Ganţ, împreună cu Silviu Vexler – deputat al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România, prin care 15 posturi neclericale ale Bisericii Evanghelice de Confesiune Augustană vor fi cofinanţate de stat.“

Este vorba de o lege promulgată de Iohannis în iulie 2021 de „modificarea Anexei nr.1 la Legea cadru nr.153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fondurile pu­bli­ce“. Deşi se referă strict la biserica lui Iohannis şi Ganț, biserica Evanghelică, presa crede că ar putea beneficia şi neclericalii de la alte culte de acest favor legal şi prezi­den­țial (cum ar fi chiar Silviu Vexler sau apropiații acestuia).

*

Pe site-ul grupului german (FDGR), în 9 iunie 2021 apărea indicația ca germanii care vor să primească indemnizația lunară de persecuție din partea statului român, ca urmaşi ai germanilor „persecutați“, pot obține o confirmare / adevererință de la „Casa Friedrich Teutsch“ din Sibiu, o casă de cultură privată a Bisericii Evanghelice, a lui  Iohannis, hârtie de care statul român trebuie să țină seama şi să dea banii.

https://www.fdgr.ro/ro/despagubiri-pentru-urmasii-persoanelor-persecutate/

„Perse­cuția“ germanilor a constat mai ales din faptul că mulți germani, cei care au făcut parte din orga­nizația nazistă continuată azi de FDGR, şi apropiații lor, au fost stră­mutați sau au avut domiciliu obligatoriu, ori au fugit / strămutat singure, când, din şi după 1944, România s-a aflat ani buni sub ocupația militară sovie­tică. Dar nu România a intrat în această horă a nebuniei războiului şi a urmărilor lui, ci Germania a dat Dictatul de la Viena (1940), prin care românilor li s-a smuls Transilvania de Nord, apoi s-a înțeles cu sovieticii şi prin Pactul Ribbentrop-Molotov (1939) a smuls României în 1940 pământul Basarabiei şi Bucovinei pentru a le da Uniunii Sovietice. Din 1944, ocupantul sovietic i-a persecutat pe germani, de facto (nici regele, care era statul, nu s-a mai putut apăra pe sine), dar ei acum, şi prin urmaşii lor, vor, cer şi primesc pentru asta bani de la români, ca şi evreii.

Iar aceste expulzări (strămutări) în masă ale minoritarilor germani au fost hotărâte în timpul Conferinței de la Potsdam din 1945, de către reprezentanții Uniunii Sovietice, Angliei și Statelor Unite ale Americii, Stalin, Churchill și Truman, nu de către România, iar de executarea lor s-a îngrijit ocupantul sovietic în România.

În ceea ce priveşte Biserica Evanghelică din România, aceasta raporta la Berlin în anii ’40, că rugăciunile sale publice către Dumnezeu sunt pentru victoria armatei nați­onal-socialiste ger­mane, dar nimeni nu o acuză azi, la noi, că era „fascistă“, aşa cum Vexler şi Ganț îi acuză pe foştii patrioți români şi pe urmaşii lor, luându-le orice drept.

 Doar românii patrioți, persecutați sub ocupația militară şi iedologică sovie­tică nu mai au drepturi, căci aşa au cerut evreii şi germanii, prin FCER (Vexler) şi FDGR (Iohannis-Ganț) 

Sorin Lavric, senator AUR: „În legislatura trecută [2020], Silviu Vexler, deputat al Federației Comunităților Evreiești, secondat de Ovidiu Ganț (Forul Democrat German) și de Adnagi Slavoliub (Uni­unea Sîrbilor), a introdus în Parlament un amendament la decretul-lege 118 din 1990. Decretul de acum 30 de ani se referea la despăgubirile pe care deținuții politici din România le meritau după anii de închisoare pe care îi înduraseră. În lege se prevedea ca urmașii deținuților să se bucure la rîndul lor de compensații bănești. Știm prea bine la ce represalii au fost supuși copiii opozanților, și numai o minte ranchinuoasă s-ar fi împo­trivit atunci, în anii 1990, unei asemenea despăgubiri.

Dar astăzi, după 30 de ani, Silviu Vexler nu se împiedică în scrupule morale pri­vind dreptul ca odraslele celor persecutați de comuniști să primească despăgubiri. Drept care anul trecut a introdus în ultima clipă un amendament la legea cu pricina, care nici măcar nu a fost dezbătut în comisiile de specialitate, amendament potrivit căruia toți urma­șii deținuților politici meritau o compensație, doar cu o mică excepție: legionarii.“

Iar articolul 13 a fost modificat în sensul că „decretul-lege nu se aplică persoa­ne­lor condamnate pentru infracțiuni contra umanității sau celor în cazul cărora s-a dovedit că au desfășurat o activitate fascistă și/sau legionară în cadrul unei organizații sau mișcări de acest fel, precum și copiilor acestora“.

„Întrebat de ce sunt eliminați din lege cei mai sus menționați, Ovidiu Ganț a afir­mat că «toate cele se moștenesc».

În timp ce austriacul Kurt Waldheim, fost membru al organizației naziste, a ajuns Secretar General al Națiunilor Unite, în România se propune pedepsirea nu numai a legi­o­narilor, dar și a urmașilor acestora. Nemaivorbind de faptul că parte a celor condamnați ca legionari de către comuniști nu au făcut parte din Mișcarea Legionară. Vorba lui Țuțea, oricine era creștin și anticomunist putea fi acuzat de legionarism.

În astfel de situații s-au aflat Părintele Arsenie Boca, membrii grupului Rugul Aprins (printre care Părintele Dumitru Stăniloae, Părintele Daniil Sandu Tudor, poetul Vasile Voiculescu etc.), poetul Nichifor Crainic sau teologul Teodor M. Popescu și mulți alții…

Printre ei se află, spre exemplu, urmașii luptătorilor anticomuniști din Munții Făgărașului – marea majoritatea a acestora afiliați Frățiilor de Cruce și Mișcării Legionare -, precum și ai celor considerați de popor ca sfinți ai închisorilor, dintre care îi amintim pe Traian Trifan, Radu Gyr, Mircea Vulcănescu, Virgil Maxim, Virgil Mateiaș, Ioan Ianolide, Părinții Ilie Lăcătușu și Crăciun Opre și mulți, mulți alții.“ (activenews.ro-Pedepsirea-urmasilor-Rezistentei-Armate-din-Munti-pentru-anticomunismul-parintilor-si-bunicilor-lor)

În România ocupată de sovietici, românii au luptat împotriva ocupantului până şi în munți, dar acum mai vechii ocupanți şi-au dat din nou mâna, iar majoritatea parla­men­tului este fie ignorantă, fie chiar antinațională.

Pensii de la statul român doar pentru copiii celorlalte nații

Când parlamentul României a dat prin lege anul acesta (2021) „sprijin financiar pentru copiii supravieţuitorilor Holocaustului“, adică pensie lunară urmaşilor evreilor care au trăit sau au murit în România şi în Ungaria (Transilvania de Nord) în vremea răz­boiului, reprezentantul grupului etnic german spunea, Ovidiu Ganţ, îşi aroga merite: „A fost o deosebită bucurie şi onoare să fiu co-semnatarul acestei inițiative care reprezintă, atât o reparație morală, cât şi un gest de asumare a istoriei“. Nu spunea atunci că şi copiii germanilor care au trăit în România în anii ’40 urmau să primească, prin aceeaşi lege această pensie specială de la statul român, fără vreo contributivitate, nu doar copiii evreilor (ajunşi în Israel sau aiurea prin lume).

Bibliografie suplimentara:

 În prima parte a anului 2018, Iohannis şi grupul etnic german din România (FGDR) fuseseră puternic atacați din Israel:

„Iohannis, atacat dur într-un articol din Jerusalem Post: A condus Forumul Democrat al Germanilor – succesor al unei foste organizații naziste“ – articolul, apărut în Cotidianul, se poate citi în prezent la:

https://www.hotnews.ro/stiri-esential-22416888-iohannis-atacat-dur-intr-articol-din-jerusalem-post-condus-forumul-democrat-germanilor-succesor-unei-foste-organizatii-naziste-autorul-articolului-editorialist-cotidianul.htm

https://m.hotnews.ro/stire/22416888

După care, cum se vede, Iohannis şi grupului lui au cazut la pace cu evreii pe spinarea românilor.

Faptele pentru care Biserica Evanghelică putea fi asociată cu „fascismul“ şi să nu i se mai dea tot ce cere, plus bani pentru urmaşi, aşa cum se interzice de ei urmasilor românilor patrioti persecutati, se pot vedea şi aici:

https://www.cotidianul.ro/biserica-evanghelica-un-agent-imobiliar-pacatos/

Biserica Evanghelică a scos românii din casele retrocedate ilegal și acum invită refugiați în ele – gandeste.org

22 comments

 1. ARTICOL DIAMANT !!!
  FELICITARI AUTORULUI !
  CU TOATA GRATITUDINEA !

  • Pana sa-l termin de citit deja am remarcat beconcordante cu realitate, fara placere:
   “şi-a recunoscut vina de a fi omorât evreii”
   Nu e adevarat, nu a omorat “evreiI”, a omorat sabotori, atacatori JUDEN – care nu inseamna evreu, lucrator la Templu….
   Marxistii, dintre care si khazarii (cazar, hazar desemnati ca jidani), si germani, si altii din diverse grupari sau categorii etnice, politice) care au fost izolati in lagare de munca au murit fie de conditii degradate de sanatate PERSONALE, fie de tifos imprastiat de avioanele britanice, fie dinj cauze accidentale)
   ….
   Planul Marshall nu a insemnat imbogatirea Germaniei si a germanilor – nici vorba!
   SUA, Anglia, Rusia si Franta AU FURAT INVENTIILE GERMANE dintre care enumar:
   – cauciucul artificial (inventate in conditii de blocada jidaneasca, lipsa petrol!) => roti la automobile
   – fibre sintetice (inventate in conditii de blocada jidaneasca, lipsa bumbacului) => haine
   – carburant sintetic ((inventate in conditii de blocada jidaneasca, lipsa petrol) => …. evidenta importanta!
   – “asfalt” artificial ((inventate in conditii de blocada jidaneasca, lipsa petrol)
   si peste 200.000 de alte inventii in perioada de maxima bunastare in regimul Nationak Socialist, facute FARA PARAZITI!
   Apoi, productia era minimala pentru germani si maximala pentru “invingatori”.
   Au fost demontate liniile de productie, si toate echipamentele au fost JEFUITE.
   Planul a fost atat de ineficient ca ani de zile germanii mancau pe cartela si munceau zilnic…. in timp ce productia se comercializa international aducand venituri … finantatorilor planului Marshall, aceiasi auto-victimizatori, das Juden.

   In plus, imediat dupa capitularea in fata aliantei mondiale iudeo-cmunista, cca 2 milioane de femei au fost violate si circa 8 milioane de barbati au fost EXTERMINATI prin infometare si impuscare SUB CERUL LIBER.
   Prin comparatie, cei circa 200 de mii de care nu au fost mentinuti in viata – nu doar ca nu “intra” la genocid ci nu se compara cu torturile si asasinatele “aliatilor”!
   Nu mai spun de tratatatul Haavara prin care, cei care au parasit LIBER Germania – imensa majoritate! au beneficiat in Palestina si au putut sa-si faca o baza materiala, sa achizitioneze terenuri, sa-si “pregateasca” infiintarea Israelului, de fapt.

   Sa mai amintesc de cei peste 170.000 de Juden care s-au inrolat in armata germana ANTI-COMUNISTA?
   De Juden ci functii inalte, chiar Feldmaresal?
   … fratele vitreg al lui Goering avea mama … Juden si le facea rost de pasapoarte “alora”…. nu a avut niciodata probleme cu SS sau Gestapo-ul.
   … sotia lui Goebbels avea o admiratie deosebita pentru “ei”, dorise sa se casatoreasca cu unul – realmente deosebit! Arlossoroff, economist NE-marxist!, semnatar al Tratatului Haavara din partea “cealalta”… si asasinat dupa aceea, de catre sionistii enervati ca mai si discuta mentinerea de relatii pasnice cu palestinienii musulmani.
   … prieten apropiat si primul sofer (din 1927) al lui Hitler, nr. 2 de la infiintarea SS (Himmler a fost al 168-lea…), jumatate arian a ramas in SS deoarece Hitler s-a impotrivit sa fie exclus … presedintele Camerei de Comert din Munchen, deputat “de Leipzig” in Reichstag, casatorit cu fiica de ofiter syuperior german (in 1935)…. Emil Maurice, cu certificat de Arian onorific, din partea lui Hitler!
   ========
   Pentru a aduce lamuriri care contrazic “imaginea” istorica evocata in articol.

   • Cornel-Dan NICULAE

    Nu vă grăbiți?:
    1. Avem două Germanii, cea de Vest, ocupată de americani şi care a primit ajutor financiar din SUA pentru a crea şi o piață comună a cărbunelui cu Franța (piață ce a fost embrionul viitoarei UE), şi cea din Est, care a fost ocupată de sovietici.
    Germania de Vest a prosperat, cea de Est, ocupată de sovietici, ca şi România nu a prosperat, dimpotrivă. Asta era ideea din „articol“
    Și sovieticii au devalizat şi furat din Germania de Est, cum au făcut şi în România. Da, au furat aliații peste tot (pradă de război), dar în Germania de Vest s-a şi investit, căci SUA şi Anglia lucrau de mult la imperiul global anglo-saxon protestant şi voiau să recupereze Germania în acest proiect, iar CIA a acționat în acest sens prin şeful Fundaţiei Ford (după moartea, imediat după război, a celor doi doi Ford, tatăl şi fiul) ex-ofiţerul OSS Paul Hoffman, care era totodată la sfârşitul anilor cincizeci şeful ACUE („American Committee on United Europe“ sau „Comitetul American pentru Uniunea Europeană“), care finanţa în secret Mişcarea Europeană (componentă a imperiului global în construcție, în care erau amestecați şi mulți evrei; azi această mişcare este nucleul Uniunii Europene cu sateliții ei colonii).
    Pentru o perfectă acoperire a acţiunilor organizaţiei clandestine, germanul american Paul Hoffman de la fundația Ford era totodată preşedinte şi al Economic Cooperation Administration, agenţie guvernamentală oficială a SUA pentru administrarea Planului Marshall, transformată azi în USAID (sub tutela CIA).
    2. „Articolul“ nu spune că este adevărat că germanii i-au omorât pe evrei în mod programat sau voluntar, ci că au acceptat un „adevăr“ impus lor via SUA (care avea ca emisari foarte mulți evrei care discutau această problemă, din partea organizațiilor lor, cu Konrad Adenauer, noul cancelar german, cu care se va compara Iohannis peste timp), iar SUA i-a plătit într-un fel pentru aceasta, căci s-a ocupat de reconstrucția economică a Germaniei de Vest şi de alimentarea ei cu fonduri substanțiale, cum Germania de Est (de sub sovietici) nu a beneficiat. Cancelarul german a acceptat să plătească „despăgubiri“ Israelului, dar primea bani şi asistență din SUA în acelaşi timp. Germania de Est, mai săracă, a fost reticentă în a recunoaşte „Holocaustul“, de exemplu.
    „Adevărul“ aici (în această situație) nu ține de realitatea faptelor sau de reconstituirea realității, ci face parte dintr-un joc al banilor. Realitatea este secundară pentru jucători.
    Iar Germania de Vest a înțeles care este jocul şi, fără a se mai încurca în onoare sau alte „scrupule“, s-a urcat pe valul lui. Perdanți sunt cei precum românii, care nu stăpânesc jocul (nici nu li s-a oferit ocazia) şi pierd continuu, fiind obligați să plătească chiar dacă se îndatorează până şi peste cap pentru asta. Jocul şi minciuna se împletesc şi capată aparența unui „adevăr“ pentru fraieri. Doar sforarii pricep ce şi cum.
    (Nu mă pot întinde, am făcut-o în altă parte, pe sute de pagini. Și poate nici nu vreți să
    vedeți ce se spune în „articol“ sau poate vă grăbiți şi vă scapă unele înțelesuri, căci pot fi mai multe. Oricum ați spus multe lucruri care nu au nici o legătură cu cheia „articolului“ şi care nu îl contrazic, cum ziceți, fiind altceva. Neconcordanțele care le invocați nu există. Nu vă voi mai răspunde. De obicei nu vorbesc cu persoanele care nu înțeleg şi sunt şi conflictuale. Sau care atacă camuflate.)

 2. Pentru admiratorii neconditionati ai national-socialismului: recomand si “Menirea Nationalismului” de Horia Sima, prima editie aparuta la Paris, in 1951. Ca sa mai terminam si cu ideea ca “ce buni prieteni ne-au fost germanii in cel de-al doilea razboi mondial si noi i-am tradat”. National-socialismul german nu a avut de-a face decat tangential cu nationalismul autentic, promovat de Miscarea Legionara si de alte miscari nationaliste din Europa. Care nu pentru o “pax-germanica” erau dispusi sa-si sacrifice tineretea si chiar viata. Cand te asociezi cu islamistii maslinii si tuciurii (vezi si Divizia SS Hanger, compusa din bosniaci musulmani) dar ii consideri inclusiv pe crestinii-ortodocsi si anti-comunisti convinsi, rusi si bielorusi de rasa alba “untermensch”, nu mai poti fi acuzat de inteligenta si intuitie. Dimpotriva.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   Mă bucură mențiunea domniei voastre, domnule Alexandru Balcu. O parte dintre români, care se cred și patrioți, nu are habar de trădările Germaniei naziste privind România. Sunt multe de spus iar profesorii noștri de istorie se înghesuie doar la salarii grase și la titluri universitare. După întâlnirea cu Hitler, Carol al II lea a comandat executarea lui Corneliu Codreanu. Cu acordul lui Hitler, Antonescu a exterminat mișcarea Legiunii. Analfabeții uită că Hitler a aprobat ruperea Ardealului de Nord și tot în urma pactului Ribbentrop – Molotov, România a rămas fără Basarabia, Bucovina de Nord, Ținutul Herța și Cadrilater. Înfierbântați de o propagandă ieftină, băieții ăștia se mai și cred patrioți și naționaliști!

  • In toate tarile s-au organizat formatiuni paramilitare ANTI-COMUNISTE. Asta nu inseamna aliante.
   Lupta anti-comunista si razboiul nu s-a facut pe baza de prietenie intre cei constienti de pericolul iudaismului mondializat – afirmatia “tradarea prietenilor” nu are valoare istorica, aliantele militare si politice nu se fac “intre prieteni”, afectiv.
   Sima avea treaba cu calculele, cu politica, nu cu morala…
   Chiar nu era nevoie de amintirea unui anti-exemplu politic, de cameleonism/fatarnicie, oportunism la puterea “n”.


   Cu Horia Sima nu e cazul sa asociem National Socialismul.

   Nu a fost implementat in Romania, a incercat Ceausescu o forma de socialism departat de marxism si l-au sanctionat.
   Cel mai recent “activist” care se indeparteaza de marxism (= regula/lectia iudaica pentru exploatarea goym) este – spre cinstea lui ! – Lucasenco; atat cat l-or lasa…

   • Eu am alta parere despre Horia Sima si mi-o sustin chiar si in fata unor camarazi care sunt adeptii Legionarismului Bun (Zelea Codreanu) si Legionarismul Rau (Horia Sima). Pentru mine nu exista decat Miscarea Legionara si nu ma deranjeaza absolut deloc sa fiu considerat “Simist” (stiu ca se utilizeaza acest barbarism chiar in randurile nationalistiilor).

  • National-socialismul german nu a avut de-a face decat tangential cu nationalismul autentic, promovat de Miscarea Legionara si de alte miscari nationaliste din Europa.
   Cand te asociezi cu islamistii maslinii si tuciurii (vezi si Divizia SS Hanger, compusa din bosniaci musulmani) dar ii consideri inclusiv pe crestinii-ortodocsi si anti-comunisti convinsi, rusi si bielorusi de rasa alba “untermensch”, nu mai poti fi acuzat de inteligenta si intuitie. Dimpotriva.

   Cred că ar trebui să renunți la gogoșile din Hitler’s Table Talks (de acolo provine povestea cu rasa inferioară slavă ca și pretinsele concepții anti-creștine ale lui Hitler). S-a demonstrat că sunt falsuri (dacă faptul că au fost publicate după război și că ideile de acolo sunt contradictorii cu Mein Kampf nu era de ajuns).
   Untermensch se referea la caracter, nu la rasă. Există destui untermensch și printre albi, de exemplu în comparație cu unul ca Ben Carson. Plus de asta, dacă sârbii n-ar fi ales să lupte de partea sovieticilor ca niște cretini, pentru că “frații noștri slavi/ortodocși”, poate că n-ar fi fost nevoie de nici un conflict. Naționalismul e bun când e ghidat de inteligență, altfel ajungi ca imbecilii de neonaziști din Ucraina care cu bani de la un miliardar jidan, au reuși performanța dubioasă să aibă prim-ministru și președinte jidan.

 3. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Domnule Cornel Dan Niculae, recent l-am auzit pe generalul Ioan Talpeș vorbind despre faptul că SovRom-urile au fost înființate în locul fostelor societăți germane care au activat în România. Ce știți despre asta?

  • Cornel-Dan NICULAE

   Unul dintre aceste sovromuri a fost Sovrompetrol „societate sovieto-română pentru explorarea, exploatarea, transformarea și comercializarea petrolului brut și derivatelor petrolului” , în care aportul sovietic era constituit din „activele societăților petrolifere cu capital german“ din România. De ce aveau germanii, insa, sonde sau rafinarii petroliere în România, si nu românii? Cum au pus mâna pe ele?
   Se ştie că, pentru sovromuri, sovieticii „au folosit drept capital utilaje capturate de la germani, pe care mai apoi statul român a trebuit să îl răscumpere pe sume exagerate“. https://ziare.com/economie/economie-politica/sovromurile-sau-cum-a-fost-parazitata-economia-romaneasca-1033079
   Există un istoric care cred că are răspunsul complet, Florian Banu. El a studiat şi activitatea Grupului Etnic German din România anilor ’30-’40, dar a publicat şi cartea
   „Asalt asupra economiei României: de la Solagra la SOVROM: 1936-1956“, în 2002.

  • Cornel-Dan NICULAE

   De ce nu au confiscat sovieticii în 1945, ca pradă de război, şi mulțimea de clădiri ale Grupului Etnic German, „recuperate“ în anii din urmă de Iohannis, Ganț & gaşca (FDGR)? Aceasta ar putea fi tema care să vă preocupe, probabil. Nu le-au putut confisca pentru că nişte demnitari români din anii ’40 le-au demonstrat sovieticilor, cu documente, că acestea sunt totuşi ale statului român, de drept (găsiți informația şi detalii în textele regretatului domn Marius Albin Marinesc şi ale istoricului Victor Dogaru, accesibile pe Internet). Dar acest detaliu de drept trebuia să împiedice preluarea lor în anii din urmă de către asociația germană a lui Iohannis. Au beneficat însă de un trafic de influență din partea Germaniei asupra unor premieri ca Adrian Năstase şi Victor Ponta, şi, implicit de complicitatea magistraților români. Geschäft şi Gheşeft: şi evreii tac, care au fost proprietarii unora din aceste clădiri, pentru care au fost despăgubiți şi fiind plătiți de Iohannis şi cu pensii la aproape toata lumea evreiască din interior şi de peste hotare (pensie specială că sunt evrei, „urmaşi ai celor care au trecut prin Holocaust“, dată de statul român), plus „strategia de combatere a antisemitismului“, care îi pune pe românii critici la istoria sau faptele evreilor în atenția unei „rețele naționale pentru prevenirea atrocităților“ şi de „combaterea terorismului“ (conform declarației din 11.11.2021 a PNL-istului Alexandru Muraru, responsabil la guvern cu „combaterea antisemitismului, ocazionată de introducerea în şcolile româneşti a materiei propagandistice obligatorii „Istoria evreilor; Holocaustul“).

   • Cornel-Dan NICULAE

    Concret: După 23 august 1944, trupele sovietice au trecut la sigilarea şi confiscarea bunurilor naziste. Între acestea, sovieticii au inclus şi «bunurile G.E.G», pe care le considerau a fi «bunuri inamice». „A fost nevoie de intervenţia energică a statului român pentru a demonstra că bunurile Grupului Etnic German nu erau «bunuri inamice», ci bunuri «de drept public», și, deşi aparţinuseră unei organizaţii naziste, organizaţia în sine era de „drept public», nu privat, prin urmare ele aparţineau de drept statului român. Vorbim, practic, de «bunuri de drept public» gestionate [doar] de o organizaţie nazistă.“
    După V.D.: https://www.cotidianul.ro/evolutia-organizatiei-grupul-etnic-german/

 4. Cornel-Dan NICULAE

  Grupul etnic german era adversar legionarilor.
  Grup Etnic German (Deutsche Volksgruppe) s-a aflat în adversitate cu mişcarea legionară şi cu românii din august 1940, când germanii nu doreau ca legionarii, care încercau să fie întreprinzători şi economic, să profite de „legile românizării“ (sau „legile antievreieşti“ din România din 1940-1942, cum le zic unii).
  Era epoca când evreii erau nevoiți să vândă multe proprietăți „ne-evreilor“, ceea ce s-a tradus/interpretat greşit prin „românizare“, căci germanii au fost unii din cei mai spornici profitori.
  Ca document istoric avem un raport înaintat Consiliului de Miniştrii la începutul anului 1941, care demonstrează acest fapt istoric, ca şi faptul că, uneori, germanii încercau chiar să îi alunge şi pe români din localitățile unde ei erau puternici.
  Raportul, intitulat „Minoritatea germană în România“, mai poate fi descărcat încă de aici: https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2018/11/05/Dosar-23-F.D..pdf
  Rezultă din acesta, conform celor arătate în el, că, încurajați de expansiunea Germaniei, care avea deja trupe în Transilvania de Nord după ce a transferat acest teritoriu prin Dictatul de la Viena, germanii autohtoni (din Deutsche Volksgruppe – n.n.), se purtau ca un fel de stat în stat în România şi se ocupau şi de preluarea de imobile de la evrei, fie abuziv, fie pe bani (aceştia fiind nevoiți să vândă).
  La titlul „Comunitatea germană organizează cumpărarea imobilelor evreeşti“ din raport, se arată că
  „În ziua de 27.XI.1940, saşii din Mediaş au ocupat prin echipe organizate, zece prăvălii evreeşti din centrul oraşului, pretextând că au contracte de vânzare-cumpărare cu evreii, când în realitate nu perfectase acele contracte.
  Conducerea germană din Braşov prin circulara Nr. 574-1940 arată că s-au făcut demersurile necesare să se apare interesele comercianților germani, față de acțiunea de ocupare a magazinelor evreeşti de către legionari.
  Comercianții germani ce doresc să cumpere magazine evreesti să arate numele magazinului, pentru acordarea creditelor necesare.“
  Sau, de la pag. 17:
  „Se urmăreşte excluderea românilor din întreprinderile cu capital german“.
  „Aceştia [saşii], au format o comisiune ce cutreeră oraşul [Braşov], având la dispoziție fonduri speciale, cumpără imobilele…
  Numeroşi emisari germani au sosit pe teritoriul românesc pentru a cumpăra proprietățile evreeşti. Elementul german declară că în noua orânduire a Europei, România va fi stat agrarian, în timp ce comerțul şi industria română actuală va trece în mâinile Germanilor…
  Organele conducătoare germane locale, duc o acțiune de intimidare şi acte de violență contra funcționarilor români, pentru a-i sili să plece din comunele germane…
  „Saşii din regiunea Sibiului numesc pe români «blech» ceea ce înseamnă un «om de nimic». Tot în acest oraş, în magazinele săseşti, vânzătorii servesc cu precădere pe conaționalii lor, lăsând chiar pe ofițeri [români] să aştepte. Conducătorii germani din comuna Bocşa Montană şi Vasiova jud. Caraş, îndeamnă populația germană să nu cumpere nimic dela comercianții români.“ etc. etc. etc.
  ***

  La scurt timp de la înaintarea acestui raport la guvern, legionarii au fost scoşi nelegal (fără decret regal) de la guvernare, în 21 ianuarie 1941. Nerecunoscând legalitatea măsurii excluderii lor, aceştia s-au baricadat în ministere, nevrand sa plece, fapt numit „rebeliune“, deşi gestul lor era conform legii, căci nu îi destituise regele (Mihai I), care în septembrie 1940 proclamase România „Stat Național-Legionar“, prin decret regal. Erau nişte luptători, iar opunerea la o lovitură de stat agreată de Berlin era „rebeliune“, de acum. O imensă maşinărie de manipulare acționa asupra mareşalului Ion Antonescu, care a trimis armata peste ei şi a lichidat orice rezistență, într-o luptă disproporținată, apoi s-au pus pe seama lor şi fapte pe care nu le-au făcut.

  • Cornel-Dan NICULAE

   In mai putin de o ora de cand am postat (in comentariul de mai sus) adresa/link-ul cu Raportul de la inceputul anului 1941 despre Grupul Etnic German, depus atunci la guvernul roman, continutul acestuia a disparut de pe situl Cotidianul. Cineva urmareste publicatia “Incorect Politic” si actioneaza in graba, precum se vede. Si nu este prima oara. La:
   https://www.cotidianul.ro/wp-content/uploads/2018/11/05/Dosar-23-F.D..pdf
   se spune brusc “Pagina nu a fost găsită (404)”.
   Eu insa am documentul si il au si alti oameni ai condeiului.

   • Încă merge, dar pentru siguranță l-am rugat pe sterie să-l găzduiască pe site și am primit aprobarea să-l încarc. Se poate accesa aici: https://www.incorectpolitic.com/wp-content/uploads/2021/11/Dosar-23.pdf

    • Cornel-Dan NICULAE

     Multumesc.
     Parțial, aceste informații se găsesc şi in studiul lui Florian Banu, „Aspecte ale comportamentului minorității germane din România în anii 1940-1941“, care dă şi el informația: „conducerea germanilor din Braşov anunţa, prin circulara nr. 574/1940, că s-au făcut demersurile necesare să se apere interesele comercianţilor germani faţă de acţiunea de ocupare a magazinelor evreieşti de către legionari”, citând din dosarul acesta, aflat la Arhivele Istorice Centrale (A.I. C. B., fond P.C.M.-C.M., dos. nr. 23/F.D.). Banu mai spune că rapoartele erau făcute de Siguranță (S.S.I.) şi arată documentar această rivalitate/ adversitate economică dintre legionari şi germani (care erau atunci mult mai mulți decât evreii, în ce mai rămăsese din România, peste 500.000 de germani, susținuți şi îndemnați de la Berlin să colonizeze economic), Antonescu fiind foarte încurcat de adversitatea germană arătată românilor şi, implicit, legionarilor, reprezentanții naționalismului autohton.

  • Cornel-Dan NICULAE

   Date arhivistice ale documentului dispărut on-line, pentru specialişti: A.I.C.B., fond Preşedenţia Consiliului de miniştri-cabinetul militar Ion Antonescu (P.C.M.-C.M. sau PCM cabinet), dos. nr. 23/FD/194 1 („Minoritatea Germana in Romania)

 5. Cornel-Dan NICULAE

  Atacarea mişcării legionare prin lege s-a produs dinspre PNL odată cu apariția lui Iohannis în conducerea partidului,
  conform istoricului Victor Dogaru, specializat în istoria grupului etnic german:
  „Deutsche Volksgruppe şi-a obţinut patrimoniul astfel: a) prin absorbţia vechilor organizaţii germane, b) prin participarea la Legea Românizării, adică preluării/confiscării de bunuri evreieşti, c) datorită banilor primiţi de la Hitler şi banilor acordaţi de [Ion] Antonescu în diverse situaţii.
  În urma unor înţelegeri între Klaus Iohannis și Adrian Năstase și, ulterior, Victor Ponta, după revoluţie Forumul Germanilor din România, ce se revendicase ca succesor al Deutsche Volksgruppe, primeşte garanţii în vederea restituirii patrimoniului nazist. Din acest patrimoniu ştim că fac parte şi proprietăţi cumpărate cu bani de la Hitler, ca şi foste proprietăţi evreieşti sau bunuri care au aparținut unor diverşi particulari germani care au fost constrânşi să îşi vândă/cedeze bunurile în folosul naţional-socialismului.
  ….
  Problema revendicării patrimoniului G.E.G. ne pune în fața unui paradox. Klaus Iohannis, lider al Forumul Democrat al Germanilor din România (FDGR), membru P.N.L. din 2013, a fost susținut în demersurile sale legate de patrimoniu G.E.G. ințial de Adrian Năstase și mai târziu de Victor Ponta, același Ponta care s-a opus, în martie 2014, aducerii domnului Klaus Iohannis la guvernare. Mai mult, șeful domnului Klaus Iohannis din P.N.L., domnul Crin Antonescu, este și inițiatorul unui proiect de lege pentru condamnarea Mișcării Legionare. Același Crin Antonescu nu are însă nicio problemă cu faptul ca FDGR (federație condusă de Iohannis) revendica niște bunuri naziste.“
  https://www.cotidianul.ro/istoria-unei-organizatii-din-care-se-revendica-si-iohannis-ii/
  Este vorba despre Legea 217/2015, inițiată de Crin Antonescu în 2013 şi promulgată apoi de Iohannis, ca preşedinte, prin care „Mişcarea legionară“ a fost introdusă arbitrar printre organizaţiile fasciste, deşi Tribunalul de la Nürnberg respinsese o asemenea încadrare!

 6. „planul Marshall“ e o schema de subjugare prin “investitori strategici” si atata tot.

  • Cornel-Dan NICULAE

   Scurt? De ce sunteți simplist? Chiar dacă ar fi şi asta (dar nu apare a fi), de ce nu poate fi şi o construcție… a imperiului care la început se definea ca „alb anglo-saxon şi protestant” (în laboratoarele lui secrete, precum Rhoades Trust, din care s-au nascut o pleiada de organizatii “think-tank” ale “noii ordini mondiale”, a lor), în alianță cu iudaismul. Celelalte state fiind considerate “dominioane” de constructorii imperiului. Termenul de „investitor strategic“ este din alt film. Cu cât ştim mai puțin, cu atât suntem mai siguri pe noi, nu? Bunuri de miliarde de dolari (inclusiv utilaje, materii prime sau îngrăşăminte) au fost transferate din SUA în țările europene occidentale, mai ales în Germania de Vest, fără a fi îndatorate, în cadrul planului Marshall. România era, în acelaşi timp, stoarsă de „aliatul“ sovietic, ocupantul ei. Nu credeți că României i-ar fi fost şi ei bine să fie sprijinită la fel ca statele europene occidentale? Tema prezentată nu se ocupă de fațetele şi semnificația planului Marshall, ci a vrut să sublinieze diferența între a fi sprijinit din plin şi a fi jefuit continuu. “Miracolul chinez” a fost creat tot de SUA (ideea lui Kissinger) cu imens ajutor tehnologic american si cu comenzi de lucru, ca sa loveasca in Uniunea Sovietica, cu care China era in adversitate, iar SUA in razboi rece. Aici le-a iesit pe dos. China acum a devenit de temut pentu SUA.

Leave a Reply

Your email address will not be published.