Home / Educativ / EXCLUSIV: Tribunalul de la Nuremberg ne-a dat cu mii de ani în spate! (Articolul 21 și încălcarea principiilor de drept roman )

EXCLUSIV: Tribunalul de la Nuremberg ne-a dat cu mii de ani în spate! (Articolul 21 și încălcarea principiilor de drept roman )

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
August 25, 2020

Tribunalul de la Nuremberg Articolul 21

Citiți  episoadele anterioare: 1, 2

III. COMISIA DE INSTRUIRE ȘI URMĂRIRE A MARILOR

CRIMINALI DE RĂZBOI

 

 

ARTICOLUL 14

 

Fiecare Semnatar va numi un reprezentant în Ministerul Public, în vederea culegerii învinuirilor şi a exercitării urmăririi contra marilor criminali de război.

 

Reprezentanţii Ministerului Public vor forma o comisie, având următoarele scopuri:

 

a). De a decide planul de muncă individual al fiecărui reprezentant al Ministerului Public şi al personalului acestuia.

 

b). De a desemna în ultimă instanţă marii criminali de război ce vor trebui duşi în faţa Tribunalului.

 

c). Să aprobe Actul de acuzare şi documentele anexe.

 

d). Să sesizeze Tribunalul în legătură cu Actul de acuzare şi documentele anexe.

 

e). Să redacteze şi să recomande aprobării Tribunalului proiectele şi regulile de procedură prevăzute de articolul 13 din Statut. Tribunalul va fi competent să accepte, cu sau fără amendamente, sau să respingă regulile ce îi vor fi propuse.

 

Comisia va trebui să se pronunţe asupra tuturor punctelor specificate mai sus, printr-un vot emis cu majoritate. În caz de nevoie, ea va desemna un Preşedinte, cu respectarea principiului învârtirii sau comutării cadrelor; se înţelege că, în caz de egalitate de voturi, în ce priveşte desemnarea unui acuzat ce urmează a fi dus în faţa Tribunalului, sa a crimelor de care acesta va fi acuzat, va fi adoptată propunerea Ministerului Public care a cerut ca acest acuzat să fie dus în faţa Tribunalului şi care a formulat capetele de acuzare contra lui.

 

ARTICOLUL 15

 

Membrii Ministerului Public acţionează individual şi în colaborare unii cu alţii, având în mod egal următoarele funcţiuni:

 

a). Să caute, să reunească şi să prezinte toate dovezile necesare, înaintea procesului, dar şi în cursul procesului.

 

b) Să pregătească Actul de acuzare în vederea aprobării de către Comisie, conform paragrafului « e » al articolului 14.

 

c). Să facă interogatoriul preliminar al tuturor martorilor judecaţi necesari de către acuzaţi.

 

d). Să exercite funcţiunea Ministerului Public în cadrul procesului.

 

e). Să desemneze reprezentanţi pentru exercitarea oricărei funcţiuni ce le-ar putea fi atribuită.

 

f) Să îndeplinească orice activitate ce le-ar putea părea necesară în vederea pregătirii şi a conducerii procesului.

 

Se înţelege că orice martor sau acuzat, deţinut de către unul dintre Semnatari, nu va putea fi retras de sub paza acestuia, fără consimţământul său.

 

 

IV. PROCES ECHITABIL PENTRU ACUZAȚI 

 

 

ARTICOLUL 16

 

Pentru a fi siguri că acuzaţii vor fi judecaţi cu echitate, se va adopta procedura următoare:

 

a). Actul de acuzare va comporta elementele complete specificând amănunţit învinuirile aduse acuzaţilor. O [16] copie a Actului de acuzare, cu toate documentele anexe, traduse într-o limbă pe care acuzatul o înţelege, va fi remisă acestuia cu un interval rezonabil înaintea judecăţii.

 

b). În cursul oricărui interogatoriu preliminar al procesului unui acuzat, acesta va avea dreptul să dea toate explicaţiile în legătură cu învinuirile aduse contra lui.

 

c). Interogatoriile preliminare şi procesul acuzaţilor vor trebui să aibă loc într-o limbă pe care acuzatul o înţelege, sau să îi fie traduse în această limbă.

 

d). Acuzaţii vor avea dreptul de a se apăra ei înşişi în faţa Tribunalului, sau de a fi asistaţi de către un avocat.

 

e). Fie personal, fie prin intermediul avocaţilor lor, acuzaţii vor avea dreptul să aducă toate dovezile în sprijinul apărării lor şi de a pune întrebări tuturor martorilor Acuzării.

 

 

V. COMPETENȚA TRIBUNALULUI ȘI 

CONDUCEREA DEZBATERILOR

 

 

ARTICOLUL 17

 

Tribunalul va fi competent să:

 

a). Convoace martorii la proces, să le ceară prezenţa şi mărturia, să îi interogheze.

 

b). Să interogheze acuzaţii.

 

c). Să ceară producerea oricărui document şi a altor mijloace doveditoare.

 

d). Să ceară prestarea jurământului de către martori.

 

e). Să numească mandatari oficiali pentru a îndeplini orice misiune ce va fi fixată de către Tribunal, mai ales pentru strângerea dovezilor prin delegaţie.

 

ARTICOLUL 18

 

Tribunalul va trebui:

 

a). Să limiteze procesul strict la examinarea rapidă a chestiunilor ridicate de învinuirile aduse.

 

b). Să ia măsuri stricte pentru a evita orice acţiune care ar antrena o întârziere nejustificată, pentru a evita orice întrebări şi declaraţii străine procesului, de orice natură ar fi acestea.

 

c). Să acţioneze rapid în ce priveşte perturbatorii, aplicându-le o sancţiune justă, inclusiv excluderea sau darea afară a unui acuzat [17] ori a apărătorului său din anumite faze ale procedurii sau chiar din toate fazele ulterioare, fără ca aceasta să împiedice decizia asupra învinuirilor.

 

ARTICOLUL 19

 

Tribunalul nu va fi obligat să ţină cont de regulile tehnice cu privire la producerea dovezilor. El va adopta şi aplica pe cât posibil o procedură rapidă, neformalistă şi va admite orice mijloc pe care îl va estima ca având o valoare doveditoare.

 

ARTICOLUL 20

 

Tribunalul va putea impune să fie informat dinainte cu privire la caracterul oricărui mijloc dove­ditor, înainte ca acesta să îi fie prezentat [public], pentru a judeca oportunitatea, utilitatea, conve­nabilitatea, pertinenţa acestuia.

 

ARTICOLUL 21

 

Tribunalul nu va cere să îi fie dovedite faptele de notorietate publică, pe care la va considera ca dovedite. De asemenea, Tribunalul va considera ca dovezi autentice documentele şi rapoartele oficiale ale Guvernelor Naţiunilor Unite, inclusiv cele întocmite de Comisiile instituite de diversele ţări aliate pentru anchetele asupra crimelor de război ca şi procesele-verbale ale audienţelor şi deciziilor tribunalelor militare sau a altor tribunale ale oricăreia dintre Naţiunile Unite.

 

ARTICOLUL 22

 

Sediul permanent al Tribunalului va fi la Berlin. Prima reuniune a membrilor Tribunalului, ca şi aceea a reprezentanţilor Ministerului Public, se va ţine la Berlin, într-un loc ce va fi fixat de către Consiliul de Control pentru Germania. Primul proces se va derula la Nuremberg şi toate procesele ulterioare vor avea loc acolo unde va decide Tribunalul.

 

ARTICOLUL 23

 

Unul sau mai mulţi reprezentanţi ai Ministerului Public vor putea susţine acuzarea în cadrul fiecărui proces. Fiecare reprezentant al Ministerului Public îşi va putea îndeplini personal funcţiunile sale ori autoriza orice altă persoană pentru a le îndeplini [în locul său].

 

Funcţiile de apărător [avocat] pot fi îndeplinite la cererea acuzaţilor, de către orice avocat regula­mentar, calificat pentru a pleda în propria sa ţară, sau de către orice altă persoană special autorizată, în acest scop, de către Tribunal.

 

ARTICOLUL 24

 

Procesul se va desfăşura în ordinea următoare:

 

a). Actul de acuzare va fi citit în şedinţa publică.

 

b). Tribunalul va cere fiecărui acuzat dacă se recunoaşte « vinovat » sau nu.

 

c). Ministerul Public va face o declaraţie preliminară.

 

d). Tribunalul va cere Acuzării şi Apărării care sunt dovezile lor, pe care vor să le supună Tribunalului şi se va pronunţa cu privire la admisibilitatea acestor dovezi.

 

e). Vor fi ascultaţi martorii Acuzării, apoi se va proceda la audierea martorilor Apărării. După aceasta, orice mijloc de negare, contestare sau obiecţie, care va fi admis de către Tribunal, va putea fi întrebuinţat de către Acuzare sau Apărare.

 

f). Tribunalul va putea pune orice întrebare pe care o va considera utilă, oricărui martor, oricărui acuzat, în orice moment.

 

g). Acuzarea şi Apărarea vor putea interoga orice martor şi orice acuzat care depune mărturie.

 

h). Apărarea îşi va ţine pledoaria sa.

 

i). Ministerul Public îşi va susţine acuzarea.

 

j). Fiecare acuzat va putea face o declaraţie Tribunalului.

 

k). Tribunalul va face publică judecata şi va fixa pedeapsa.

 

ARTICOLUL 25

 

Toate documentele oficiale vor fi produse şi toată procedura se va desfăşura în faţa Tribunalului în franceză, engleză, rusă şi în limba acuzatului. De asemenea, darea de seamă a dezbaterilor va putea fi tradusă în limba ţării unde va judeca Tribunalul, în măsura în care acesta o va considera de dorit sau în interesul Justiţiei şi pentru luminarea opiniei publice.

*

Nota Redacției Incorect Politic: Când faptele considerate de notorietate publică nu trebuiesc dovedite (Articolul 21), putem vorbi despre dreptate? O faptă care apare în două ziare poate fi considerată de notorietate publică, dar asta înseamnă că nu mai trebuie demonstrată? Dacă acele două ziare sunt Adevărul și Dimineața? Cei ce îl acuză pe Iohannis de nazism raportându-se la autoritatea legilor internaționale date după Nuremberg, care “interzic organizațiile naziste”, perpetuează barbaria juridică comisă de acest tribunal ilegitim, care a călcat în picioare mii de ani de drept. Inclusiv NașulTV face aceeași greșeală din rațiuni propagandistice. Înțelegerea Nurembergului trebuie să determine o critică justificată a legilor strâmbe impuse cu forța asupra civilizației europene de către câștigătorii nedemni ai ultimului război mondial. Când vom ajunge la reabilitarea celor ce au luptat împotriva comunismului iudeobolșevic, inclusiv ai marilor lideri național-socialiști, atunci ne vom îndrepta spre un progres real. Ne-am dori să țină cont de această perspectivă și colegii  de pe alte site-uri naționaliste.

Check Also

A word from Romania about Jews

Sterie Ciumetti | Addressed to the free people of the world.

10 comments

 1. – Si cu invinsii torturati de catre invingatori, ca sa se autoincrimineze cu tot felul de minciuni, la Nurnberg, cum ramane ??? Vezi tortura pe care Julius Streicher (Der Sturmer) a descris-o, in gura mare, in timpul procesului, pe care l-au spanzurat ulterior cu sfoara calculata de lungime exacta ca sa-i prelungeasca chinul, cum ramane – ca doar nu l-au torturat doar pe Eichmann ca sa se autoincrimineze : au torturat toti prizonierii din tribunal !!!
  – Si cu arhivele romanesti, germane, rusesti, etc, confiscate de Israel, pe care Maresalul istoriografiei romanesti, incomparabilul nostru profesor Gheorghe Buzatu, ne spunea ca se afla in cantitati de munti de arhive furate si inghesuite ilegal in Israel, cum ramane, asa se face un proces adevarat, cu arhivele invinsilor, confiscate ??????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????????
  Mai sunt multe alte puncte de plecare intr-o discutie cinstita asupra vectorilor istoriei care conditioneaza judecata de faptul ca iudeobolshevismul a fost primul, din pdv cronologic, si nu hitlerismul, care nu a fost decat o contrareactie fata de bolshevism( cit istoricul Ernst Nolte) – desi bolshevicii se comporta de parca Hitler a fost primul, si nu invers !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  Etc etc etc
  SI DECE IUDEOKAZARII DE LA PUTERE, AZI, BAGA LUMEA LA INCHISOARE CAND SCRIE ADEVARUL STIINTIFIC DOVEDIT, DE CRUCEA ROSIE SI DE FAPTUL CA ALIATII AU BOMBARDAT LAGARELE DE MUNCA CUM AU BOMBARDAT INTREAGA GERMANIE CU BOMBE CU FOSFOR SI NAPALM, IN COVOR DE BOMBE, CA MUREA LUMEA DE FOAME DE SETE SI DE LIPSA DE MEDICAMENTE, PESTE TOT, IN TOATA GERMANIA, CU CAILE FERATE COMPLET DISTRUSE, NU DOAR IN LAGARE (UNDE ATUNCI S-A MURIT IN MASA SI NUUUUUUU INAINTE DE BOMBARDAMENTELE ALIATILOR ASUPRA INTREGII GERMANII !!!!!!!) CACI AU RAS 10 ORASE GERMANE INTEGRAL DESI ERAU PLINE CU CIVILI, CUM ERA DRESDA PLINA DE REFUGIATI !!!!!! FEMEI, COPII, BATRANI !!! SI PLINA DE COMORI DE ARTA !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
  DESPRE CRIMELE LOR DE RAZBOI SI ASUPRA LAGARELOR, DECE NU SUFLA O VORBA , “HALIATII” ???

  CA D’AIA I-AU SI FACUT STATUIE CARE ZACE SI AZI IN LONDRA, LUI BOMBER HARRIS , CANIBALUL – CA SUNT PREA CINSTITI, SATRAPIA IN DESCOMPUNERE SI AZI !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  CARE CINSTE DOMNULE ?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *