Home / Educativ / EXCLUSIV! Documentele Tribunalului Militar Internațional Nuremberg

EXCLUSIV! Documentele Tribunalului Militar Internațional Nuremberg

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Iulie 2, 2020

Documentele Tribunalului Militar Internațional Nuremberg
 

PROCESUL MARILOR CRIMINALI

DE RĂZBOI

 

ÎN FAȚA

 

TRIBUNALULUI MILITAR INTERNAȚIONAL

 

NUREMBERG

14 NOIEMBRIE 1945 – 1 OCTOMBRIE 1946

 

 

 

TEXT OFICIAL ÎN LIMBA FRANCEZĂ

EDITAT LA NUREMBERG, GERMANIA

1947

 

 

Versiune românească de Meşterul Manole

AAARGH-AFARPRH

2010

 

Acest text se afişează pe Internet în scop educativ, pentru încurajarea cercetării ştiin­ţifice corecte, non-comerciale, pentru informarea Românilor cu privire la dezno­dă­mântul celui de al II-lea Război mondial, pentru folosinţa luminată a Secretariatului Internaţional al Asociaţiei Foştilor Amatori de Poveşti despre Războaie şi Holo­causturi (AAARGH/AFAPRH – Adresa electro­nică a Secretariatului nostru este: aaarghinternational@hotmail.com. Adresa poştală este : PO Box 81475, Chicago, IL, 60681-0475, USA), pentru supra­vieţuitorii războ­iului nostru contra impe­ria­lismului bolşevic şi a aliaţilor lui, pentru sutele de mii de eroi-prizonieri români din Siberia, întemniţaţi apoi în România, de guvernele de maimu­ţoi autohtoni şi alogeni, de la Bucureşti, cu binecuvântarea criminalei Comisiei Interaliate de Control, Anglo-Franco-Sovieto-Americană.

 

A afişa un text pe Web revine la a pune un document pe raftul unei biblioteci publice, ceea ce ne costă bani şi muncă. Beneficiarul acestei munci de docu­mentare este citi­torul liber, de azi şi de mâine, pe care îl considerăm capabil să gândească prin el însuşi. Cel ce caută un document pe Web o face pe riscul său propriu. Autorii nu sunt respon­­sabili pentru textele publicate cândva de ei şi con­sultabile, azi, pe Web. Din cauza legilor ce instituie cenzura în multe ţări (Germania, Franţa, Israel, Elveţia, Canada, Spania, Italia, România, Ungaria şi altele) nu putem cere aprobarea autorilor ce trăiesc acolo, pentru că aceştia nu sunt liberi să fie liberi, legile scelerate actuale făcând din toţi cetăţenii planetei nişte sclavi, solidari, fără să o ştie, cu minciuna şi terorismul de Stat anglo-franco-ruso-american, şi nu numai, al vremii ce trăim. Sclavi ai mileniului III, treziţi-vă !

 

Din aceste motive lucrăm în Samizdat. O facem fără complexe faţă de legile scelerate în vigoare. România a încetat să existe, la 23 August 1944. Cu toate aspectele nega­tive ale politicii sale, preşe­dintele Ceauşescu a încercat să reînvie această ţară, care în ideea lui trebuia să fie naţional-comunistă. Ştim ce s-a întâm­plat cu el şi cu familia lui. Ideile nu mor însă de moartea celor ce le încarnează. Despre naţional-comunismul ceauşist se va vorbi şi altfel decât doresc asasinii lui, ştiuţi şi neştiuţi. La fel stau lucrurile cu naţional-socialismul ’’judecat’’ în paginile de faţă, ce prezintă ’’procesul’’ câtorva perso­nalităţi ale unui ’’naţional-comunism’’ mai modest decât cel ceau­şist, ce se inti­tula ’’naţional-socialism’’ – probabil singurul socialism adevărat, ce a existat în Europa, şi care a reuşit să câştige adeziu­nea întregului său popor. El nu s-a numit pe sine « nazism », termen inventat de inamicii lui, devenit între timp o insultă contra oricărei persoane sau idei incomode, din punct de vedere politic, adică din punctul de vedere al paranoicilor ce guvernează lumea de azi. De aceea, vom evita termenul de « nazism ». Istoria nu trebuie să insulte pe nimeni. Vechii Geto-Daci, Hitiţii, Egiptenii, Carta­ginezii, Israelienii, Grecii, Chinezii şi alte sunt numite pe numele lor, de către Istorie. La fel stau lucrurile cu diversele lor creaţii cultural-religioase, ideologice, artistice sau de altă natură. De ce trebuie ca naţional-socialiştii germani, oricum or fi fost ei, buni sau răi, să fie numiţi nazişti? Nu putem face Istorie insultând pe cei ce au trăit-o şi au murit pentru ea. În consecinţă, aproape fără excepţie, în toate ţările ce se pretind ’’civilizate’’, istoricii de azi sunt politruci, mercenari, apostoli laici ai unei idolatrii al cărei spectacol în premieră s-a jucat la Nuremberg, în 1945-1946. Tot mai sinistru şi mai cinic, spectacolul început la Nuremberg, continuă sub ochii noştri. Fără să fim pe deplin conştienţi, trăim într-o societate-spectacol, ce face din fiecare dintre noi un maimuţoi, o paiaţă, un cumpărător de nimicuri şi de minciuni, o caricatură omenească. Asta înseamnă politically correct. Cu toate aparentele diferenţe dintre ei, câştigătorii ultimului Război mondial vor să transforme Pământul într-o Planetă a Maimuţelor.

 

Totuşi, ne plasăm sub protecţia articolului 19 al Declaraţiei Drepturilor omului adop­tată de Adunarea Generală a ONU (Paris, l0 decembrie 1948), care stipulează: « Orice individ are dreptul la libertatea de opinie şi de expresie, ceea ce implică dreptul de a nu fi urmărit şi persecutat pentru opiniile sale, ca şi dreptul de a cerceta, primii şi difuza informaţiile şi ideile dincolo de orice frontiere, prin orice mijloace de expresie ».

 

Textul de faţă este o traducere fidelă a versiunii franceze, ce nu pare să fii fost redactată de adevăraţi Francezi, adică de oameni a căror limbă maternă este franceza. În afara câtorva note din sub-pagini, rarele intervenţii ale traducătorilor sau editorului român sunt semnalate cu croşete drepte [ ]. Croşetele drepte de culoare roşie, cu un număr între ele, trimit cititorul la pagina respectivă din originalul francez.

 

 

 

 

TABLA DE MATERII

 

 

CUVÂNT ÎNAINTE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TABLA DE MATERII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

JUDECĂTORII ŞI JUDECĂTORII SUPLEANŢI AI TRIBUNALULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ÎNALŢII FUNCŢIONARI AI SECRETARIATULUI GENERAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MINISTERUL PUBLIC.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ACUZAŢII ŞI APĂRĂTORII LOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ACORDUL DE LA LONDRA, DIN 8 AUGUST 1945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

STATUTUL TRIBUNALULUI MILITAR INTERNAŢIONAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PROTOCOLUL CE A RECTIFICAT TEXTUL STATUTULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

REGULI DE PROCEDURĂ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DAREA DE SEAMĂ A ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A TRIBUNALULUI  .  .  .  .  .  .  .

ACTUL DE ACUZARE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CAPUL DE ACUZARE N0 1: PLAN CONCERTAT SAU COMPLOT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CAPUL DE ACUZARE N0 2: CRIME CONTRA PĂCII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CAPUL DE ACUZARE N0 3: CRIME DE RĂZBOI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CAPUL DE ACUZARE N0 4: CRIME CONTRA UMANITĂŢII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CEREREA COLECTIVĂ PREZENTATĂ DE APĂRARE, LA 19 NOIEMBRIE 1945  .  .  .

JUDECATA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

REGIMUL NAŢIONAL-SOCIALIST ÎN GERMANIA.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ORIGINEA ŞI SCOPUL PARTIDULUI NAŢIONAL-SOCIALIST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

LUAREA PUTERII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CONSOLIDAREA PUTERII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

REÎNARMAREA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PLAN CONCERTAT SAU COMPLOT ŞI RĂZBOI DE AGRESIUNE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PREGĂTIREA AGRESIUNII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ÎNTOCMIREA PLANURILOR DE AGRESIUNE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CONFERINŢELE DIN 5 NOIEMBRIE 1937 ŞI 23 NOIEMBRIE 1939  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ANEXAREA AUSTRIEI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

OCUPAREA CEHOSLOVACIEI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

AGRESIUNEA CONTRA POLONIEI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

INVAZIA DANEMARCEI ŞI A NORVEGIEI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

INVAZIA BELGIEI, OLANDEI ŞI LUXEMBURGULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

AGRESIUNEA CONTRA IUGOSLAVIEI ŞI A GRECIEI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RĂZBOIUL DE AGRESIUNE CONTRA UNIUNII REPUBLICILOR SOCIALISTE SOVIETICE

RĂZBOIUL CONTRA STATELOR UNITE [ALE AMERICII]  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VIOLAREA TRATATELOR INTERNAŢIONALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

STATUTUL ÎN FAŢA DREPTULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DREPTUL APLICABIL ÎN CE PRIVEŞTE PLANUL CONCERTAT SAU COMPLOTUL  .  .

CRIMELE DE RĂZBOI ŞI CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CRIMELE DE RĂZBOI ŞI CRIMELE CONTRA UMANITĂŢII ÎN FAŢA DREPTULUI.  .  .  .

ORGANIZAŢIILE ACUZATE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CORPUL ŞEFILOR PARTIDULUI NAŢIONAL-SOCIALIST .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

GESTAPO ŞI SD  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

[FORMAŢIUNILE] SS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

[FORMAŢIUNILE] SA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CABINETUL REICHULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

STATUL-MAJOR GENERAL ŞI ÎNALTUL COMANDAMENT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RESPONSABILITĂŢI INDIVIDUALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HERMANN GÖRING  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RUDOLF HESS  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

JOACHIM VON RIBBENTROP  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

WILHELM KEITEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ERNST KALTENBRUNNER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ALFRED ROSENBERG  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HANS FRANK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

WILHELM FRICK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

JULIUS STREICHER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

FUNK  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HJALMAR SCHACHT  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

KARL DÖNITZ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ERICH RAEDER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

BALDUR VON SCHIRACH .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

FRITZ SAUCKEL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ALFRED JODL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

VON PAPEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ARTHUR SEYSS-INQUART  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ALBERT SPEER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CONSTANTIN VON NEURATH  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

HANS FRITZSCHE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MARTIN BORMANN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

 

 

 

Cuvânt Înainte

 

Conştient de necesitatea stabilirii, pentru Istorie, a unui text autentic al Procesului mari­lor Criminali de război germani, Tribunalul Militar Internaţional a decis publi­carea dezbaterilor.

Această operă este editată în patru limbi: franceză, engleză, rusă şi germană, utili­zate în cursul audienţelor [dezbaterilor]. Documentele considerate dovezi sunt reproduse numai în textul original.

Primul volum conţine documentele oficiale fundamentale, anterioare deschiderii dezba­terilor, iar judecata Tribunalului şi condamnările formează concluzia.

Volumele următoare sunt consacrate dării de seamă a dezbaterilor, începând cu audienţa [şedinţa] preliminară, din 14 noiembrie 1945, până la audienţa [şedinţa] finală, din 1 octombrie 1946. După ele urmează un index alfabetic.

Documentele considerate dovezi, de către Tribunal, se găsesc la sfârşitul publicaţiei.

Dezbaterile Tribunalului Militar Internaţional au fost stenografiate şi au făcut obiectul unei înregistrări sonore.

În toate cele patru limbi, secţiuni [echipe] de revizie au verificat exactitatea materială a textelor, mai ales în ce priveşte citatele şi statisticele. Pe de altă parte, ele au eliminat erorile gramaticale flagrante şi pasajele incidente, străine derulării Procesului. În sfârşit, textele revăzute au fost certificate, pentru publicare, de către Domnişoara Aline Chalufour pentru Franţa, de către Colonelul Ray pentru Statele Unite, de Dl Mercer pentru Regatul-Unit şi de comandantul Poltorak pentru Uniunea Republicilor Socialiste Sovietice.

 

 

TABLA DE MATERII

 

(ATENŢIE: TEXTELE NU SUNT PUBLICATE ÎN ORDINE)

JUDECĂTORII ŞI JUDECĂTORII SUPLEANŢI AI TRIBUNALULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ÎNALŢII FUNCŢIONARI AI SECRETARIATULUI GENERAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MINISTERUL PUBLIC  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ACUZAŢII ŞI APĂRĂTORII LOR .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ACORDUL DE LA LONDRA, DIN 8 AUGUST 1945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

STATUTUL TRIBUNALULUI MILITAR INTERNAŢIONAL  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

PROTOCOLUL CE A RECTIFICAT TEXTUL STATUTULUI  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

REGULI DE PROCEDURĂ  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DAREA DE SEAMĂ A ŞEDINŢEI DE DESCHIDERE A TRIBUNALULUI,

ŢINUTĂ LA BERLIN, 18 OCTOMBRIE 1945  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

ACTUL DE ACUZARE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

TEXTUL ACTULUI DE ACUZARE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CEREREA MINISTERULUI PUBLIC ÎN VEDEREA CORECTĂRII ACTULUI DE ACUZARE

DECLARAŢIILE ACUZAŢILOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

SCRISOAREA PROCURORULUI GENERAL AMERICAN FORMULÂND REZERVE ASUPRA

ANUMITOR TERMENI AI ACTULUI DE ACUZARE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DECIZIILE TRIBUNALULUI PRIVIND NOTIFICĂRILE:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DECIZIA TRIBUNALULUI PRIVIND NOTIFICĂRILE INDIVIDUALE ALE ACUZAŢILOR

DECIZIA TRIBUNALULUI PRIVIND NOTIFICAREA MEMBRILOR GRUPURILOR

ŞI ORGANIZAŢIILOR  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DECIZIA TRIBUNALULUI PRIVIND NOTIFICAREA ACUZATULUI BORMANN  .  .  .  .

[X]

NOTIFICĂRI:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CERTIFICATELE DE NOTIFICARE ALE MEMBRILOR GRUPURILOR ŞI ORGANIZAŢIILOR ŞI ALE ACUZATULUI BORMANN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CERTIFICATELE DE NOTIFICARE INDIVIDUALĂ ALE ACUZAŢILOR  .  .  .  .  .  .  .  .

CERTIFICAT DE NOTIFICARE A ACUZATULUI GUSTAV KRUPP VON BOHLEN ŞI

CERTIFICATELE MEDICALE ALĂTURATE .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RECIPISA DE PRIMIRE A ACUZATULUI FRITZSCHE ŞI A ACUZATULUI RAEDER  .  .  .

CERERE FORMULATĂ ÎN NUMELE ACUZATULUI GUSTAV KRUPP VON BOHLEN, PENTRU AMÂNAREA DEZBATERILOR CE ÎL PRIVESC ŞI MĂSURA LUATĂ ÎN ACEASTĂ CHESTIUNE  .  .  .  .

CERERE ŞI CERTIFICATE MEDICALE ALĂTURATE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RAPORTUL MEDICAL AL COMISIEI DESEMNATE PENTRU EXAMINAREA ACUZATULUI  .  .  .  .  .  .

RĂSPUNSUL MINISTERULUI PUBLIC AMERICAN LA CERERE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MEMORIUL MINISTERULUI PUBLIC BRITANIC LA CERERE   .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MEMORIUL MINISTERULUI PUBLIC FRANCEZ LA CERERE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MEMORIUL SUPLIMENTAR AL MINISTERULUI PUBLIC FRANCEZ LA CERERE  .  .  .

DECIZIA TRIBUNALULUI DE ACORDARE A AMÂNĂRII DEZBATERILOR PRIVIND

PE GUSTAV KRUPP VON BOHLEN  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DECLARAŢIE ADIŢIONALĂ A MINISTERULUI PUBLIC AMERICAN  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CEREREA REPREZENTANŢILOR MINISTERULUI PUBLIC PENTRU A CORECTA ACTUL DE ACUZARE, ADĂUGÂND NUMELE LUI ALFRED KRUPP VON BOHLEN CA ACUZAT

DECIZIA TRIBUNALULUI DE RESPINGERE A CERERII RELATIVE LA CORECTAREA

ACTULUI DE ACUZARE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MEMORIUL MINISTERULUI PUBLIC FRANCEZ PE TEMA DECIZIEI TRIBUNALULUI DE

RESPINGERE A CERERII PRIVIND CORECTAREA ACTULUI DE ACUZARE  .  .  .  .

CEREREA ACUZATULUI STREICHER PENTRU AMÂNAREA DEZBATERILOR CE ÎL PRIVESC ŞI MĂSURA LUAT ÎN ACEASTĂ CHESTIUNE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CEREREA ACUZATULUI STREICHER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

MEMORIUL MINISTERULUI PUBLIC AMERICAN ASUPRA CERERII  .  .  .  .  .  .  .

MEMORIUL MINISTERULUI PUBLIC BRITANIC ASUPRA CERERII  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CEREREA MINISTERULUI PUBLIC SOVIETIC ÎN VEDEREA EXAMINĂRII MINTALE A

ACUZATULUI STREICHER  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

DECIZIA TRIBUNALULUI DE APROBARE A EXAMENULUI MINTAL AL ACUZATULUI STREICHER  .  .  .  .

RAPORT ASUPRA EXAMENULUI ACUZATULUI STREICHER.  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

[XI]

EXAMENUL MEDICAL AL ACUZATULUI HESS:  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CERERE PENTRU EXAMINAREA MINTALĂ A ACUZATULUI DE CĂTRE UN EXPERT NEUTRU   .  .  .  .

DECIZIA TRIBUNALULUI DE RESPINGERE A ACESTEI CERERI ŞI DE

DESEMNARE A UNEI  COMISII MEDICALE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RAPORTUL COMISIEI .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

RAPORTUL MEDICULUI PSIHIATRU AL ÎNCHISORII  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

JUDECATA  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

OPINIA SEPARATĂ A JUDECĂTORULUI SOVIETIC .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

CONDAMNĂRILE  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .  .

 

JUDECĂTORII ŞI JUDECĂTORII SUPLEANŢI AI TRIBUNALULUI

LORDUL JUSTICE LAWRENCE, JUDECĂTOR REPREZENTANT AL REGATULUI UNIT AL MARII-BRITANII ŞI AL IRLANDEI DE NORD, PREŞEDINTE.

DL. JUSTICE BIRKETT, JUDECĂTOR SUPLEANT.

DL. FRANCIS BIDDLE, JUDECĂTOR REPREZENTANT AL STATELOR-UNITE ALE AMERICII.

DL. JOHN J. PARKER, JUDECĂTOR SUPLEANT.

DL.  PROFESOR HENRY DONNEDIEU DE VABRES, JUDECĂTOR DELEGAT AL GUVERNULUI PROVIZORIU AL  REPUBLICII FRANCEZE.

DL.  CONSILIER ROBERT FALCO, JUDECĂTOR SUPLEANT.

GENERAL  MAIOR I. T. NIKITCHENKO, JUDECĂTOR  REPREZENTANT AL UNIUNII REPUBLICILOR SOCIALISTE SOVIÉTICE.

LOCOTENENT-COLONEL A. F. VOLCHKOV, JUDECĂTOR SUPLEANT.

*

*          *

 

 

[2]

 

ÎNALŢII FUNCŢIONARI AI SECRETARIATULUI GENERAL

 

General de brigadă Wm. L. MITCHELL, Secretar general, de la 6 noiembrie1945 până la 24 iunie 1946.

 

Colonel John E. RAY, Secretar general începând cu 24 iunie 1946.

 

Dl. Harold B. WILLEY, Secretar general, până la 6 noiembrie 1945; secretar american de la 6 noiembrie 1945 până la 11 iulie 1946.

 

Dl. A. MARTIN-HAVARD, Secretar francez.

 

Dl. Walter GILKYSON, Secretar american de la 16 iulie 1946.

 

Dl. Ian D. McILWRAITIH, Secretar britanic.

 

Comandant A. POLTORAK, Secretar sovietic.

 

Colonel Charles W. MAYS, Ofiţer ataşat Tribunalului până la 26 iunie 1946.

 

Locotenent-colonel James R. GIFFORD, Ofiţer ataşat Tribunalului, începând cu 26 iunie 1946.

 

Colonel Leon DOSTERT (din Office of US Chief of Counsel), Şeful interpreţilor, începând cu 18 aprilie 1946.

 

Comandor Alfred STEER, USNR (din Office of US Chief of Counsel), Şeful interpreţilor până la 17 aprilie 1946.

 

*

*           *

 

Comandant Jack L. BAILEY, Administraţie.

 

Căpitan D. P. SULLIVAN, Prezentarea martorilor.

 

Locotenent-colonel AMS NEAVE, BOAR: Cereri şi reclamaţii.

 

Locotenent comandor Albert E. SCHRADER,USNR: Centrul de informaţii al acuzaţilor.

 

Locotenent-colonel Lawrence D. EGBERT, Editor al Procesului.

 

Căpitan Sigmund ROTH, Tipograf.

 

*

*           *

 

 

 

 

Ministerul Public[1]

 

FRANȚA

PROCURORI GENERALI:

Dl. François de MENTHON.

Dl. Auguste CHAMPETIER de RIBES.

 

PROCURORI GENERALI ADJUNCŢI:

Dl. Charles DUBOST.

Dl. Edgar FAURE.

 

AVOCAŢI GENERALI (ŞEFI de secţiuni):

Dl. Pierre MOUNIER.

Dl. Charles GERTHOFFER.

Dl. Delphin DEBENEST.

 

SUBSTITUŢI:

Dl. Jacques B. HERZOG.

Dl. Henry DELPECH.

Dl. Serge FUSTER.

Dl. Constant QUATRE.

Dl. Henri MONNERAY.

 

 

 

 

STATELE UNITE ALE AMERICII

 

 

PROCUROR GÉNÉRAL:

 

Dl. Justice Robert H. JACKSON.

 

AVOCAŢI GENERALI

 

Colonel Robert G. STOREY. M. Thomas J. DODD.

 

PROCURORI ADJUNCŢI:

 

Dl. Sidney S. ALDERMAN.

General de brigadă Telford TAYLOR.

Colonel John Harlan AMEN.

Dl. Ralph G. ALBRECHT.

 

[4]

SUBSTITUŢII PROCURORULUI GENERAL:

5

 

Colonel Leonard WHEELER, Jr.

Locotenent-Colonel William H. BALDWIN.

Locotenent-Colonel Smith W. BROCKHART, Jr.

ComanorJames BRITT DONOVAN USNR.

Comandant Frank B. WALLIS.

Comandant William F. WALSH.

Comandant Warren F. FAIRR.

Căpitan Samuel HARRIS.

Căpitan Drexel A. SPRECHER.

Locotenent Comandor Whitney R. HARRIS USNIL

Locotenent Thomas F. LAMBERT Jr. USNR.

Locotenent Henry K. ATHERTON.

Locotenent Brady H. BRYSON USNR.

Locotenent (J. G.) Bernard D. MELTZER USNR.

Dr Robert M. KEMPNER.

Dl. Walter W. BRUDNO.

 

 

 

 

REGATUL UNIT AL MARII BRITANII ȘI AL IRLANDEI DE NORD

 

 

PROCUROR GENERAL:

 

  1. M. Attorney General Sir HARTLEY SHAWCROSS, KC, MP.

 

PROCUROR GENERAL ADJUNCT:

The Rt. Hon. Sir David MAXWELLFYFE, PC, KG, MP.

 

AVOCAT GENERAL:

  1. G. D. ROBERTS, KC, OBE.

 

SUBSTITUTS DU PROCUREUR GÉNÉRAL.

 

Locotenent-Colonel J.M.G. GRIFFITH-JONES, MC, Avocat.

Colonel IL J. PHILLIMORE, OBE, Avocat.

Comandant F. ELWYN JONES, MP, Avocat.

Comandant J. HARCOURT BARRINGTON, Avocat.

 

 

UNIUNEA REPUBLICILOR SOCIALISTE SOVIETICE

 

PROCUROR GENERAL:

 

General B. A. RUDENKO

 

PROCUROR GENERAL ADJUNCT:

 

Colonel Y. V. POKROVSKY.

 

AVOCAŢI GENERALI:

Consilier de Stat la Justiţie (clasa a 2-a) L. R. SHENIN.

Consilier de Stat la Justiţie (2e clasa a 2-a) M. Y. RAGINSKY.

Consilier de Stat la Justiţie (clasa a 2-a) N. D. ZORYA.

Consilier General la Justiţie L. N. SMIRNOV.

Colonel D. S. NAREV.

Locotenent-Colonel J. A. OZOL.

Căpitan V.V. RUCHIN.

 

*

*          *

ACUZAŢII ŞI APĂRĂTORII LOR

ACUZAŢI                              AVOCAŢI

 

GÖRING, Hermann Wilhelm             Dr. Otto Stahmer

 

HESS, Rudolf                                      Dr Günther von Rohrscheidt (Până la 5 febr. 1946

Dr Alfred Seidl (Începând cu 5 febr. 1946).

Von RIBBENTROP, Joachim           Dr Fritz Sauter (Până la 5 ianuarie 1946).

Dr Martin Horn (Începând cu 5 ianuarie 1946).

LEY, Robert

 

KEITEL, Wilhelm                                  Dr Otto Nelte.

 

KALTENBRUNNER, Ernst              Dr Kurt Kauffmann.

 

ROSENBERG, Alfred                           Dr Alfred Thoma.

 

FRANK, Hans                                           Dr Alfred Seidl.

 

FRICK, Wilhelm                                       Dr Otto Pannenbeeker

 

STREICHER, Julius                               Dr Hanns Marx

 

FUNK, Walter                                           Dr Fritz Sauter

 

SCHACHT, Hjalmar                               Dr Rudolf Dix                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      Profesor Dr Herbert Kraus (Assistant)**

 

DÖNITZ, Karl                                          Flottenrichter Otto Kranzbuehler

 

RAEDER, Erich B                                    Dr Walter Siemers

 

Von SCHIRACH, Baldur                       Dr Fritz Sauter

 

SAUCKEL, Fritz                                       Dr Robert Servatius

 

JODL, Alfred                                                 Profesor Dr Franz Exner

Profesor Dr Hermann Jahreiss (Asistent)

 

BORMANN, Martin                                Dr Friedrich Bergold

 

Von PAPEN, Franz                                   Dr Egon Kubuschok

 

SPEER, Albert                                           Dr Hans Flachsner

 

Von NEURATH, Constantin                 Dr Otto Freiherr von Udinghausen

 

FRITZSCHE, Hans                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Dr Heinz Fritz

Dr Alfred Schilf (Asistent)

 

KRUPP von BOHLEN                         Dr Theodor Klefisch (Până la 15 noiembrie 1945

und HALBACH, Gustav*                     Dr Walter Ballas (Asistent** până la 15 nov. 1945).

 

*. Toţi acuzaţii din Actul de acuzare au compărut în faţa Tribunalului, cu excepţia lui Robert Ley, care s-a sinucis la 25 octombrie 1945; Gustav Krupp von Bohlen und Halbach, din cauza gravităţii sănătăţii sale şi Martin Bormann, dispărut, pe care Tribunalul a decis să-l judece în contumacie.

* *. În această listă figurează numai asistenţii care au luat efectiv cuvântul în faţa Tribunalului.

 

 

GRUPURI ŞI ORGANIZAŢII

 

CABINETUL REICHULUI                              Dr Egon Kubuschok

 

Corpul de şefi politici ai partidului

 naţional-socialist                                                Dr Robert Servatius

 

Ludwig Babel (Avocat pentru SS şi SD,

până la 18 martie 1946, avocat pentru SS până la 1 iunie 1946, co-avocat pt. SS până la 27 aug. 1946).

       [Formaţiunile] SS şi SD                                   Horst Pelckmann (Avocat asistent pt. SS începând cu 2 martie 1946; avocat pt. SS după 1 iunie 1946.

Dr. Carl Haensel, asistentul** lui Horst Pelckmann după 1 aprilie 1946.

Dr Hans Gawlik (avocat pt. SD începând cu 18 martie 1946

 

             [Formaţiunile] SA                                            Dr. Georg Boehm

                                                                                        Dr Martin Loeffler                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       M. Georg Boehm.

 

   GESTAPO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          Dr Rudolf Merkel

 

             Statul-Major General şi Înaltul                   Prof. Dr Franz Exner (până la 27  ian.1946)

             Comandament al Forţelor Armate              dr. hans laternser  (după 27 ian. 1946)

             Germane                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   Dr Hans Laternser (Începând cu 27 ian. 1946).

 

 

**. Figurează numai asistenţii care au luat efectiv cuvântul în faţa Tribunalului.

 

 

[7]

 

Acordul de la londra, din 8 august 1945

 

Acord între Guvernuul Provizoriu al Republicii Franceze şi Guvernele Statelor Unite ale Americii, Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord şi  [Guvernul] Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, cu privire la urmărirea şi pedepsirea marilor criminali de război ai puterilor europene ale Axei.

 

Considerând că, cu diverse ocazii, Naţiunile Unite şi-au proclamat intenţia lor de a traduce în justiţie criminalii de război,

Considerând că Declaraţia publicată la Moscova, la 30 octombrie 1943, cu privire la atrocităţile ger­mane din Europa ocupată a specificat că ofiţerii şi soldaţii germani, precum şi membrii partidului naţional-socialist care sunt responsabili pentru atrocităţi şi crime sau care, voluntar, au participat la făptuirea lor, vor fi trimişi în ţările unde acestea au fost săvârşite, pentru a fi judecaţi şi pedepsiţi conform legilor acestor ţări libere şi Guvernelor libere care s-au format;

Considerând că această Declaraţie este făcută sub rezerva cazului marilor criminali, ale căror crime sunt fără localizare geografică precisă şi care vor fi pedepsiţi printr-o decizie comună a Guvernelor aliate;

În consecinţă, Guvernul Provizoriu al Republicii Franceze şi Guvernele Statelor Unite ale Americii, al Regatului Unit al Marii britanii şi al Irlandei de Nord şi al Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice (numiţi Semnatari, în cele ce urmează), acţionând în interesul tuturor Naţiunilor Unite, prin reprezentanţii lor autorizaţi în bună regulă, au încheiat prezentul Acord.

 

ARTICOLUL 1

 

Un Tribunal Militar Internaţional va fi fondat, după consultarea cu Consiliul de Control din Ger­mania, pentru judecarea criminalilor de război ale căror crime sunt fără localizare geografică pre­cisă, indiferent că sunt acuzaţi în mod individual, ca membri ai unor grupuri şi organizaţii sau din ambele puncte de vedere.

 

ARTICOLUL 2

 

Constituirea, jurisdicţia şi funcţiunile Tribunalului Militar Internaţional sunt prevăzute în Statutul anexat prezentului Acord – Statutul fiind parte constituantă din acest Acord.

 

ARTICOLUL 3

 

Fiecare Semnatar va lua măsurile necesare pentru asigurarea prezenţei marilor criminali de război la anchete şi proces, [criminali] pe care el îi deţine şi care vor trebui judecaţi de către Tribunalul Militar Internaţional. De asemenea, Semnatarii vor trebui să facă toate eforturile pentru asigurarea prezenţei la anchete şi proces, în faţa Tribunalului Militar Internaţional, a acelora dintre marii criminali care nu se găsesc pe teritoriul unuia dintre Semnatari.

 

ARTICOLUL 4

 

Nicio dispoziţie a prezentului Acord nu poartă atingere principiilor fixate prin Declaraţia de la Moscova, în ce priveşte retrimiterea criminalilor de război în ţările unde au comis crimele lor.

 

ARTICOLUL 5

 

Toate Guvernele Naţiunilor Unite pot adera la acest Acord, prin avizare, pe cale diplomatică, a Guvernului Regatului Unit al Marii Britanii, care va notifica fiecare adeziune celorlalte Guverne semnatare şi aderente[2].

 

ARTICOLUL 6

 

Nicio dispoziţie din prezentul Acord nu poartă atingere jurisdicţiei sau competenţei tribunalelor naţionale sau de ocupaţie deja existente, sau care vor fi create, în teritoriile aliate sau în Germania, pentru judecarea criminalilor de război.

 

ARTICOLUL 7

 

Acest Acord intră în vigoare în chiar ziua semnării lui; el va rămâne în vigoare vreme de un an şi apoi va avea efect, sub rezerva dreptului fiecărui Semnatar, de a indica pe cale diplomatică, cu un preaviz de o lună, intenţia lui de a-i pune capăt. Această reziliere nu va putea atinge măsurile deja luate, nici deciziile deja hotărîte, întru executarea prezentului Acord.

Pe care bază, Subsemnaţii au semnat prezentul Acord.

[10] Întocmit în patru exemplare la Londra, în această a opta zi din luna august 1945, în franceză, engleză, şi rusă, fiecare dintre aceste texte fiind un text autentic.

Pentru Guvernul Provizoriu al Republicii Franceze, Semnat : Robert Falco.

Pentru Guvernul Statelor Unite ale Americii, Semnat : Robert H. Jackson.

Pentru Guvernul Regatului Unit al Marii Britanii şi al Irlandei de Nord, Semnat : Jowitt.

Pentru Guvernul Uniunii Republicilor Socialiste Sovietice, Semnat : I. Nikitchenko. A. Trainin.

[1]. Figurează numai acei membri al Ministerului Public care au luat efectiv cuvântul în faţa Tribunalului. În limbajul juridic românesc, expresia « Minister Public » este echivalentă cu ceea ce numim « Procuror » sau « Acuzator ». (Nota editorului).

[2]. Prin aplicarea articolului 5, Guvernele ţărilor următoare, aparţinătoare ale Naţiunilor Unite, şi-au făcut cunoscută adeziunea la prezentul Acord: Grecia, Danemarca, Iugoslavia, Olanda, Cehoslovacia, Polonia, Belgia, Etiopia, Australia, Honduras, Panama, Luxemburg, Haiti, Noua Zeelandă, India, Venezuela, Uruguay şi Paraguay.

va urma

5 comments

  1. Incepand cu acest “tribunal” ,care a introdus notiunea de “crima contra umanitatii” , s-a schimbat jurisprudenta cu adevarat europeana care a domnit pana atunci, intrucat au fost suspendate drepturile internationale stabilite prin tot felul de conventii dincoace si dincolo de Atlantic – pe langa multe altele -ceea ce permitea in trecut , a pedepsi partizanii care au atacat armata germana din umbra , illegal, prin reprimare fara mila. A la guerre, comme a la guerre! Alte legi au razboaiele decat are omenirea pe timp de pace . Acest lucru a fost suspendat la Nurnberg transformand luptatorii in numele legilor internationale, valabile pana atunci, in “criminali de razboi”. Adica au transformat toti nemtii care reactionau legal contra partizanilor, in borfasi, asa-zisi: “CRIMINALI DE RAZBOI”!
    Raspunsurile de autoaparare dat de germani, contra partizanilor care-I atacau pe la spate, din umbra, au fost calificate, in mod criminal , la acest process, drept “CRIME IMPOTRIVA UMANITATII”
    Cu aceasta notiune , la aceasta demonstratie de supraputere a invingatorilor asupra celor invinsi, caizii au schimbat notiunile , alterand arbitrar si despotic tot ce au dictat ADEVARATII CRIMINALI DE RAZBOI- DIN UMBRA SI LA VEDERE – IN ACTION .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *