Home / Educativ / Ion bombardează cu Pastile Roșii Academia Română și îi cere lui Ioan Aurel Pop să se trezească din somnul cel de moarte

Ion bombardează cu Pastile Roșii Academia Română și îi cere lui Ioan Aurel Pop să se trezească din somnul cel de moarte

Ion di la Vidin
Incorect Politic
Septembrie 23, 2021

Ion bombardează cu Pastile Roșii Academia Română condusă de Ioan Aurel Pop

Iată un comentariu care (nu) a apărut pe R3media:

Ceea ce spune domnul academician Ioan-Aurel Pop despre înrobirea profesorilor americani în fața ideologiei ”corectitudinii politice” este adevărat. Ar fi fost însă și mai adevărat dacă ar fi adăugat că același lucru se petrece cam în toate țările ce leagănă iluzia că ar fi ”civilizate”, inclusiv, bineînțeles România, mai ales Academia Română, pe care, de o bucată de vreme, o conduce personal domnul Ion-Aurel Pop.

Majoritatea intelectualilor din țările, ce se pretind ”civilizate”, formează o castă de ”robi-ideologici”, de academicieni, profesori, medici, juriști, ingineri-sclavi. SCLAVII cui?

Aproape indiferent de specialitate, în imensa lor majoritate, intelectualii vremii noastre sunt ”cu musca pe căciulă” din chiar perspectiva ”intelectualității”, a ”normalității” lor, pur și simplu omenești! Ca istoric, domnul Ioan-Aurel Pop trebuie să fi înțeles că atașamentul față de ADEVĂR, căutarea, identificarea și răspândirea ADEVĂRULUI este condiția fundamentală a oricărui ”intelectual”, a oricărui OM ÎNTREG LA SPIRIT, cu atât mai mult a unuia ce se crede civilizat, profesor, academician, într-un cuvânt nu numai norocos descoperitor și depozitar al multor adevăruri, ci chiar dătător de exemple, dătător de lecții, celor mai puțin avansați într-un domeniu sau altul, mai puțin norocoși, mai puțin profesori, mai puțin examinatori, mai puțin atoateștiutori, mai puțin academicieni…Întrucât specialitatea (didactică) a domnului Ioan-Aurel Pop este Istoria, ne permitem să atragem atenția, distinsului academician, asupra unui lucru pe care îl știe probabil, dar pe care, din anumite motive, îl trece pe sub o sugestivă tăcere siciliană! Actuala culme a mondialei demențe social-politice, medicalo-științifice, juridico-cetățenești, idolatro-religioase, etc., dintr-o țară europeană sau alta, inclusiv din întreaga lume, se datorează, mai ales FALSEI EPIDEMII, MINCIUNĂRIEI OFICIALE, INSTAURATE CU ARMELE DE ÎNVINGĂTORII PUȚIN MERITUOȘI, DIN PUNCTUL DE VEDERE AL ONOAREI OMENEȘTI, DE CĂTRE CÂȘTIGĂTORII ULTIMULUI RĂZBOI MONDIAL, CARE ȘI-AU PERMIS CELE MAI REGRETABILE, MAI GROAZNICE ȘI MAI INCALIFICABILE MINCIUNI PE SEAMA ÎNVINȘILOR LOR.

Foarte pe nedrept, câștigătorii ultimului Război mondial și-au acuzat învinșii de crime pe care aceștia nu le-au comis, crime a căror existență nu a putut fi demonstrată juridicește, în fața unei instanțe internaționale neutre, demnă de acest nume. Dintre aceste crime, multe au fost comise nu de învinșii războiului ci de puțin merituoșii lor învingători, de exemplu distrugerea totală a VENEȚIEI NORDULUI (DRESDA), CARE NU ERA UN OBIECTIV MILITAR (în februarie 1945), UCIDEREA A APROXIMATIV ZECE MILIOANE DE COPII, BĂTRÂNI, FEMEI ȘI CIVILI GERMANI, TRANSFORMAREA ÎNTREGII GERMANII ÎNTR-UN MUNTE DE MOLOZ FUMEGÂND, ATOMIZAREA ORAȘELOR JAPONEZE HIROSHIMA ȘI NAGASAKI, SCLAVIAZAREA ÎNTREGII EUROPE DE EST, VREME DE APROAPE O JUMĂTATE DE SECOL, ETC.

AȘA NUMITUL TRIBUNAL MILITAR INTERNAȚIONAL DE LA NUREMBERG NU A FOST NICI TRIBUNAL, NICI INTERNAȚIONAL CI O BANDĂ DE TICĂLOȘI, O MAFIE, GAȘCĂ DE RĂZBUNĂTORI INTER-ALIAȚI ȘI INTERLOPI. AȘA NUMITUL TRIBUNAL DE LA NUREMBERG NU A FOST O INSTITUȚIE DE JUSTIȚIE, DE DREPTATE, DE STABILIRE A ADEVĂRULUI ISTORIC, CI O ACȚIUNE DE RĂZBOI IDEOLOGIC NEMĂRTURISIT, UN ACT MINCINOS, CA ȘI ACTUALUL RĂZBOI, TOT NEMĂRTURISIT, TOT MINCINOS, AL ANUMITOR MONSTRUOȘI DUȘMANI AI OMENIRII, CONTRA ACESTEIA, CONTRA LUI HOMO SAPIENS, PE PĂMÂNT ȘI A LUI DUMNEZEU DIN CERURI.

Aproape fără excepție, această robie ideologică apasă pe toate instituțiile oficiale de învățământ din întreaga lume pretins ”civilizată”. Începând, să zicem, cu anii 1945-1946, pe când justiția popoarelor civilizate era îngenuncheată, umilită, batjocorită de baionetele barbarilor învingători. din această cauză, popoarele respective și apoi lumea întreagă au căzut în actuala ”sclavie-barbarie civilizațională”. Această cădere în barbarie a înseamnat un regres istoric de peste 3000 de ani, o cădere în barbaria actuală, din care încă nu se știe cine va scăpa vreodată, cu adevărat, neatins din punctul de vedere al onoarei , al corectitudinii morale și juridice, fără de care nicio societate nu se poate considera cu adevărat civilizată.

De exemplu, afganii, în general, talibanii în special, cu toată slaba lor dezvoltare într-un domeniu sau altul, reprezintă un adevărat model moral omenesc. Afganii s-au dovedit oameni liberi și demni, care cu sacrificii imense, și-au apărat țara, nevoile și neamul lor, contra barbarilor învadatori, inclusiv a unora dintre nedemnii noștri compatrioți români, iubitori de dolari, de bani, nu de adevăr, nici de omenie, de civilizație!

Dumneavoastră personal, domnule academician Ion-Aurel Pop, dumneavoastră personal sunteți suspectat de una și de alta, ca și ceilalți academicieni, ca mai toți intelectualil români de astăzi, cu toții desfigurați și pociți de școala, universitatea, presa și bisericile minciunilor… Tuturor acestora le-aș aminti versurile pe care Bolintineanu le pune în gura lui Mihai Viteazul: ”Nu vă doresc viață, Căpitanii mei, / Dimpotrivă, moarte! Iată ce vă cei! / Ce e viața noastră în sclavie oare?/ Noapte fără stele, ziuă fără soare! / Cei ce rabdă jugul și-a trăi mai vor, / Merită să-l poarte, spre rușinea lor?.

Pentru că, în ultima vreme, se vorbește multicel de călăul Samuel Brukenthal, de victimele lui, eroii noștri, Horia, Cloșca, Crișan, noi înșine, alții și alții… Pentru că se vorbește de acest blestemat și de blestemățiile lui, vă doresc moartea eroică a lui Horia, Cloșca și Crișan, a altor sfinți eroi ai neamului, nu moartea burților nesătule, a buzunarelor fără fund și a celorlalte fabrici de excremente… pe două picioare, cu prepuț între degete…

Așadar, stimate domnule Ion-Aurel-Pop, vă doresc nu viața de ”academician-slugoi”, cu iatagan la brâu, iatagan-săbiuță, cu care apărați minciunile câștigătorilor ultimului Război mondial, ale mafiei deep state actuale. Nu vă doresc să ucideți românii și România prin minciună. Cu săbiuța dumneavoastră, cu tichiuță, în cămeși cu mâneci lunge și pe capete scufia multora dintre colegii academicieni (vorbă să fie), nu vă doresc să ucideți adevărul istoric, să batjocoriți omenirea, pe noi toți, care suntem poporul, nu tagma jefuitorilor, academicieni sau hoți de diplome – pe astea le știți domnia voastră mai bine! Pentru diversele minciuni, pentru comportamentul slugarnic, pentru paravanul de onorabilitate științifică, la care vă pretați, alături de alți academicieni-epigoni sau academicieni-ieniceri, câți bani, câți arginți, câți dolari primește o paiață de academician-epigon, caricatura de academician român de la caricatura actuală de guvern, chipurile român, condus de drogați, trădători, foști și viitori pușcăriași?

VREM CA ACADEMIA ROMÂNĂ SĂ FIE O ADEVĂRATĂ ACADEMIE, O ADEVĂRATĂ INSTITUȚIE ROMÂNEASCĂ, NU UN SOBOR DE EPIGONI CHIPURILE NEMURITORI, ADUNĂTURĂ DE BĂTRÂNI NEPUTINCIOȘI CE SE BUCURĂ DE PRIVILEGII NEMERITATE, APROAPE FURATE, FĂCÂND JOCUL DUȘAMANILOR ROMÂNIEI ȘI AI POPORULUI ROMÂN! DE EXEMPLU, ROMÂNIA ȘI ROMÂNII SUNT ACUZAȚI DE ”HOLOCAUST” – CRIMĂ INEXISTENTĂ, PENTRU CARE, DE MAI MULȚI ANI, COLONELUL VASILE ZĂRNESCU ESTE TÂRÎT, DE DUȘMANII ȚĂRII ȘI AI ADEVĂRULUI, ÎN FAȚA CARICATURII DE JUSTIȚIE DIN ACTUALA ROMÂNIE. VĂ ROG SĂ DEMONSTRAȚI, DOMNULE ACADEMICIAN, CĂ ACTUALA ACADEMIE ROMÂNĂ ESTE TOTUȘI O ACADEMIE, NU O CARICATURĂ DE ACADEMIE, ÎNTR-O CARICATURĂ DE ROMÂNIE! CUM AȚI PUTEA FACE ASTA? SIMPLU ! DE EXEMPLU, PUBLICÂND O EDIȚIE CRITICĂ A CĂRȚII COLONELULUI ZĂRNESCU, HOLOCAUSTUL GOGORIȚA DIABOLICĂ sau EXTORCAREA DE BANI PENTRU HOLOCAUST.

Dacă vreți să mergeți mai departe, cum s-ar cuveni, bineînțeles, atunci publicați ediția critică a cărții THE HOAX OF THE TWENTIETH CENTURY (THE CASE AGAINST THE PRESUMED EXTERMINATION OF EUROPEAN JEWRY) – cartea, iertați repetiția, americanului ARTHUR ROBERT BUTZ, publicată în decada 1970, pe ambele maluri ale Oceanului Atlantic. Cartea aceasta a fost tradusă prin grija altor instituții, domnule academician. Cartea aceasta a fost tradusă și este dsiponibilă, pe Web, în mod gratuit. Dumneavoastră, Academia de iatagane-săbiuțe habar nu aveți de ȘCOALA DE ISTORIE REVIZIONISTĂ, DE PAUL RASSINIER, DE UNIVERSITARUL FRANCEZ ROBERT FAURISSON, DE ATÂȚIA ALȚI ISTORICI REMARCABILI, DE INSTITUȚII CE CONTINUĂ ÎMPLINIREA DESTINULUI NOSTRU COMUN ÎN LUMEA LUI DUMNEZEU.

DUMNEAVOASTRĂ, ACADEMIA ROMÂNĂ, SUNTEȚI CU ROMÂNII, ROMÂNIA, CU DUMNEZEU, SAU CU DEEP STATE ȘI CELELALTE SCULE DRĂCEȘTI SCĂPATE DIN CUTIA PANDOREI SAU NISCAI TURBINCĂ, A VREUNUI IVAN MAI CHEFLIU DECÂT CEL DIN HUMULEȘTII MOLDOVEI?

În acest fel, iertați-mi comparația, ACADEMIA ROMÂNĂ AR DOVEDI CĂ NU ESTE CU TOTUL MOARTĂ, CA INSTITUȚIE DE CULTURĂ, CU NU SE LIMITEAZĂ LA VALORIFICAREA DEEP STATE A TRECUTULUI NOSTRU CULTURAL, CĂ SOARTA ROMÂNILOR ȘI A ROMÂNIEI NU ÎI ESTE INDIFERENTĂ. În acest fel, în loc să fie o minciună și o otravă, un pumnal în inima Românilor și a României. Academia Română ar fi ceea ce trebuie să fie. Altfel, într-o bună zi, românii de mâine ar putea să desființeze această instituție-parazit, să distrugă această speță covid, nu se știe ce număr..

Treziți-vă, domnule academician. Treziți-vă colegii somnambuli, din somnul cel de moarte. Altfel vă așteaptă soarta Cartaginei. Mâine-poimâine, Scipio-Ardeleanul va arde pământul de sub zidurile de pe Calea Victoriei și nu numai, vă vom blestema pe toți, din neam în neam, cu cățel, purcel și ridicolii purtători de săbiuță-iatagan pentru sfânta, permanenta și neîntrerupta tăiere împrejur a obeliscului avraamic. Nu vă jucați De-a Obeliscul. Jucătorii Obeliscului sfârșesc prin a obelii!

Din partea Librăriei Românești Antitotalitare.

7 comments

 1. DREZDA SI INCA VREO ZECE ORASE GERMANE AU FOST

  ARSE CU NAPALM CU COVOR DE BOMBE !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

  DESI GERMANIA FUSESE INVINSA SI RAZBOIUL SE TERMINASE, IAR DREZDA ERA UN LOC PREPONDERENT OCUPAT DE CIVILI REFUGIACI, FEMEI COPII BATRANI SI INVALIZI .
  AU ARS COMORI URIASE DE ARTA, CACI ERA PLINA DE TREZORURI INESTIMABILE !

  NAPALMUL ERA INTERZIS CA ARMA DE RAZBOI ASA CUM ESTE AZI INTERZIS COVIDUL = RAZBOIUL BIOLOGIC si MODIFICAREA NOASTRA GENETICA .

  ASTA DA, A FOST UN HOLOCAUST ATESTAT IN MOD AUTENTIC !

  ACEASTA CRIMA A FOST INUTILA CACI RAZBOUL SE TERMINASE .

  NE ASTEAPTA MOARTEA IN MOD SIGUR SI ARE MARE DREPTATE AUTORUL ACESTUI ARTICOL, ION DI LA VIDIN, PE CARE IL FELICIT PENTRU INJUNCTIA ADRESATA VARFULUI ACADEMIEI SA DEVINA UN ACADEMICIAN AUTENTIC SI SA RIDICE PROBLEMA PROCESULUI RELIGIOS FACUT DOMNULUI COLONEL VASILE ZARNESCU, PROCES RELIGIOS CACI E FARA MARTORI SI FARA DOCUMENTE , SI DECI NU ESTE NICIDECUM UN PROCES, SA RIDICE PROBLEMA, ORICE AR PATI !
  CACI REPET,

  NE ASTEAPTA MOARTEA !!!!!!
  PE TOTI FARA EXCEPTIE :

  FIE PRIN SUSPENDAREA DREPTURILOR NOASTRE ELEMENTARE,

  FIE PRIN INJECTAREA DE OTRAVURI IN LAGARE DE CONCENTRARE,

  FIE PRIN MOARTE SOCIALA,

  FIE PRIN SINUCIDERE,

  FIE PRIN INFOMETARE !

  SINGURA PROBLEMA CARE SE PUNE ESTE :

  MURIM CA OILE SAU MURIM APARANDU-NE, IN LUPTA CU DEMENTII ?

 2. DRAGI COMILITONI,
  NUREMBERG SE SCRIE IN FRANCEZA !!! L-AU PRELUAT SI ANGLOFONII.

  In germana este

  Nürnberg

  https://de.wikipedia.org/wiki/N%C3%BCrnberg

  FITI PURISTI SI PRELUATI DENUMIREA GERMANA !!!

  LASATI DE-O PARTE PROSTOVANEALA ALTORA !

 3. Am citit, m-am uitat și la articolul 21 de la Nürnberg și nu pot să zic decât că “How a group of people can sit around a table, come up with such an idea and expect the world of the 21st century to bow to their will is beyond anyone’s guess.” (http://www.mplayerhq.hu/DOCS/HTML/en/dvd.html)

  Totuși cu talibanii eu zic s-o lăsăm mai moale – “un adevărat model moral omenesc”? Uite-aici moralitate:

  https://www.digi24.ro/stiri/externe/un-lider-taliban-spune-ca-executiile-si-mutilarile-vor-reveni-dar-poate-nu-in-public-sunt-necesare-pentru-siguranta-cetatenilor-1678519

  “‘Amputarea mâinilor este necesară pentru siguranță. Are un efect de descurajare’, a mai spus Turabi care a adăugat că guvernul face un ‘studiu’ pentru a determina dacă va face execuțiile și amputările publice și că ‘va dezvolta o politică publică’.”

  …iar bomboana de pe colivă e faptul că ISIS îi consideră pe talibani “apostațî”:

  https://www.digi24.ro/stiri/externe/conflictul-dintre-talibani-si-isis-k-se-ascute-teroristii-statului-islamic-au-revendicat-trei-atacuri-mortale-impotriva-talibanilor-1678959

  Mulți țăcăniți pe lumea asta. Afganii sunt niște oameni obișnuiți, ca și noi, care vor să-și vadă de treaba lor și pe care i-au terorizat și talibanii și americanii (https://www.theguardian.com/us-news/2021/sep/10/how-mass-killings-by-us-forces-after-911-boosted-support-for-the-taliban) iar părerea mea e că Dumnezeu ne omoară și își bate joc de noi suficient, încât nu e cazul să-i dăm satisfacție omorându-ne și între noi, așa cum îi place să ne vadă că facem:

  Matei 10:34-35: “Să nu credeți că am venit s-aduc pacea pe pământ; n-am venit să aduc pacea, ci sabia. Căci am venit să despart pe fiu de tatăl sau, pe fiică de mama sa și pe noră de soacra sa.”

  …sau mutilându-ne, cum vor talibanii și Iisus Hristos:

  Matei 18:8-9: “Acum, dacă mâna ta sau piciorul tau te face sa cazi in pacat, taie-le și leapădă-le de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață șchiop sau ciung, decât să ai două mâini sau două picioare și să fii aruncat in focul vesnic. Și dacă ochiul tău te face să cazi în pacat, scoate-l și leapădă-l de la tine. Este mai bine pentru tine să intri în viață numai cu un ochi, decât să ai amândoi ochii și să fii aruncat în focul gheenei.”

  http://www.hotnews.ro/stiri-arhiva-1035151-religia-mai-optionala.htm

  “Modul în care s-a predat religia îi înspăimântă pe elevi. Am făcut terapie și eu, și alți colegi de-ai mei cu elevi care erau traumatizați că vine diavolul”

  În mod ironic, Arsenie Papacioc zice că:

  “Dacă în familie, cât ai copilul acasă în cei șapte ani, nu te-ai grijit să-l înveți rugaciuni, să facă cruce, să știe Tatăl nostru, Crezul, să-l duci la biserică, să știe ce înseamnă post, să știe ce înseamna păcat, să se ferească de păcat, atunci cresc niște bestii, niște fiare. Vai și amar de lumea asta! Să nu credeți dumneavoastră ca-i glumă. Copilul, dacă nu știe ce-i păcatul, ce-i rușinea, ce-i ascultarea de părinți, devine o fiară.”

  Se vede că nea’ Arsenică ăsta n-a auzit nici de https://en.wikipedia.org/wiki/Religious_trauma_syndrome, nici de experimentele lui Milgram (se referă la “ascultarea de părinți”) și mai ales nici de:

  https://www.smithsonianmag.com/science-nature/are-babies-born-good-165443013/

  … dacă se întreabă cineva de unde vine moralitatea:

  “[…] a child arrives in the world provisioned with rich, broadly pro-social tendencies and seems predisposed to care about other people. Children can tell, to an extent, what is good and bad, and often act in an altruistic fashion. ‘Giving Leads to Happiness in Young Children,’ a study of under-2-year-olds concluded. ‘Babies Know What’s Fair’ was the upshot of another study, of 19- and 21-month-olds. Toddlers, the new literature suggests, are particularly equitable. They are natural helpers, aiding distressed others at a cost to themselves, growing concerned if someone shreds another person’s artwork and divvying up earnings after a shared task, whether the spoils take the form of detested rye bread or precious Gummy Bears.”

 4. La Nürnberg a fost ritual satanic – 3 sferturi din “oficiali” erau jidani.
  Sovieticii au vrut sa dea aparenta, au vrut sa fie ceva… ca si cum era tribunal.
  Justitie fara probe si fara martori nu e justitie, se stie.

  Nu uitati Hamburg 1943 – furtuna de foc, cu oameni arzand de vii si ridicati de curentul de aer supraincins la sute de metri … mirosul de carne arsa, simtit de miltarii din avioanele britanice; americanii nu aveau mijloace tehnice “necesare”, atunci. Peste 40.000 civili ucisi intr-iol singura noapte.
  Operatiunea Gomorrah – e si pe wiki… sa-si bage goym mintile in cap sa nu mai ridice capu’!
  Genocid declansat de sluga jidanilor – Churchill.
  Am reusit sa downloadez fotografii din arhive acum cativa ani – acum, site-urile sint inaccesibile.
  ARHIVE. Nu grafica pe calculator.
  Nu stiu sa le “pun” in cadrul postarilor.

 5. Iata o lista de orase germane bombardate de britanici, cei care nu au declansat al II-lea razboi mondial pe 3 septembrie 1939, fara ca Germania sa fi declarat razboi Imperiului Britanic!

  Berlin, Hamburg, Dortmund, Essen, Dresden, Frankfurt/Main, Nuremberg, Düsseldorf, Hannover, Bremen, Wuppertal, Vienna, Duisburg, Munich, Magdeburg, Leipzig, Mannheim, Stuttgart, Kiel, Gelsenkirchen, Bochum, Aachen, Würzburg, Darmstadt, Krefeld, Münster, Mönchen Gladbach, Braunschweig, Ludwigshafen, Remscheid, Pforzheim, Osnabrück, Mainz, Bielefeld, Gießen, Düren, Solingen, Wilhelmshaven, Karlsruhe,
  Oberhausen, Heilbronn, Augsburg, Hamm, Knittelfeld, Lüneburg, Cuxhaven, Kulmbach, Hagen, Saarbrücken, Freiburg, Graz, Koblenz, Ulm, Bonn, Bremerhaven, Wanne-Eickel, Worms, Lübeck, Schweinfurt, Kleve, Wiener Neustadt, Wiesbaden, Paderborn, Bocholt, Hanau, Hildesheim, Emden, Siegen, Pirmasens, Halle, Bayreuth, Kreuznach, Witten, Aschaffenburg, Kaiserslautern, Gladbeck, Dorsten, Insbruck, Neumünster, Linz, Klagenfurt, Reutlingen, Recklingshausen, Reuel, Regensburg, Homburg, Elmshorn, Wetzlar, Villach, Hameln, Königsberg, Moers, Passau, Solbad Hall I.T, Coburg, Attnang-Puchheim, Friedrichshafen, Frankfurt/Oder, Danzig, Bozen, Chemnitz, Rostock, Schwerte, Plauen, Bad Kreuznach, etc., etc.

  Au murit oameni pentru ca erau germani. Si voiau sa traisca germani intre germani fara jidani.
  Genocidul crestin – holocaustul germnilor!
  Asta a fost REAL, nu minciunile parazitilor care coordoneaza aceasta perioada COHENvidiana!

Leave a Reply

Your email address will not be published.