Home / Chestiunea Jidănească / Cum au luat țeapă „cercetătorii“ institutului „Elie Wiesel“

Cum au luat țeapă „cercetătorii“ institutului „Elie Wiesel“

Vasilică Militaru
Incorect Politic
Aprilie 7, 2021

Cum au luat țeapă „cercetătorii“ institutului „Elie Wiesel“

 

 

Veți vedea cum unii politicieni, de teapa celor care țipă în mod ipocrit că ei se luptă cu antisemitismul românesc, au obstrucționat timp de 10 ani studierea fenomenului denumit „Holocaustul din România“. În urma hotărârilor ilegale ale unor funcționari și politicieni guvernamentali, Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“) a avut doar atribuțiile unui o.n.g. oarecare, cu alte cuvinte a fost pus să taie frunze la câini, între anii 2005 și 2015. Veți descoperi incompetența crasă sau tentativa de subminare absconsă a cercetării holocaustului a unor funcționari guvernamentali și a unor politicieni de rang înalt ai Statului român – asta ca să nu spunem că ar fi vorba, în fond, de cel mai cras antisemitism camuflat!

Este cazul Hotărârii de Guvern nr. 902/04.08.2005[1], privind înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“

Am semnalat, deja, și în mod public, încălcarea unor dispoziții legale și constituționale de către Guvernul României, prin emiterea respectivului act normativ. Președintele României[2], prim-ministrul[3] Guvernului și Avocatul Poporului[4], deși aveau posibilitatea, nu au luat măsurile legale imediate, care se impuneau în acest sens. Emiterea unei ordonanțe de urgență de către „guvernul meu“ sau aprobarea unei legi, în Parlamentul României, care să pună în legalitate activitatea acestui institut – sau să-l desființeze și reorganizeze, dacă se impune – ar fi rezolvat problema. În acest timp, fără a avea acoperire legală, I.N.S.H.R. „E.W.“ desfășoară pe teritoriul României activități specifice organelor judiciare și acțiuni de poliție politică împotriva naționaliștilor români[5].

Cel mai halucinant aspect al incompetenței guvernanților români abia acum este dezvăluit societății românești. Guvernul a emis Hotărârea de înființare a Institutului pentru Studierea Holocaustului din România – în 4 august 2005! – fără să definească, așa cum prevedea legea, termenul de „holocaust“, în genere, și, eventual, „în România“. Abia prin art. I al Legii nr. 217/2015[6] pentru modificarea și completarea O.U.G. nr. 31/2002[7], s-a introdus în textul Ordonanței litera e) a art. 2, care cuprinde definiția „holocaustului din România“.

În aceste condiții, I.N.S.H.R. „E.W.“ „a studiat“ un fenomen denumit generic „holocaust în România“, fără ca acest cuvânt să fi fost definit în actul normativ de înființare sau în vreo altă lege. O definiție a cuvântului holocaust, având diverse înțelesuri, nu se găsea decât în DEX[8]. Și, pentru că veni vorba, vă rog să remarcați precizarea importantă a dicționarului: termenul „holocaust“ provine din cuvintele grecești holos (care însemnă întreg) și kaustein (care înseamnă ardere) și desemnează o practică a vechilor popoare (grec, roman, persan, hitit, asirian, iudeu etc.) de „ardere de tot“ a unor mici vietăți aduse ca sacrificii zeilor popoarelor respective. Așadar, termenul „holocaust“ este grecesc pentru că iudeii – care își revendică o istorie veche de 3-4-5 mii de ani, poate chiar de dinainte de Piramidele Egiptului – nu aveau în limba lor cuvântul „holocaust“, care a fost introdus în New York Times, din S.U.A. din 7 mai 1899, în articolul „An american in Seville[9] (Un american la Sevilla).

Prin omisiunea definirii termenului de „holocaust“ în textul H.G. nr. 902/2005, Guvernul a încălcat dispozițiile art. 6, art. 23 și ale art. 34, alin.(1) și (2) din Legea nr. 24 din 27 martie 2000[10] privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative.

Legea stipulează în mod explicit, prin prevederile art. 23, cităm: „Determinarea conceptelor și noțiunilor Art. 23 – În cadrul soluțiilor legislative preconizate trebuie să se realizeze o configurare explicită a conceptelor și noțiunilor folosite în noua reglementare, care au alt înțeles decât cel comun, pentru a se asigura astfel înțelegerea lor corectă și a se evita interpretările greșite“.

Tot fără drept de echivoc, art. 34 al Legii nr. 24/2000 prevede, cităm: „Unitatea terminologică Art. 34. – (1) În limbajul normativ aceleași noțiuni se exprimă numai prin aceiași termeni. (2) Dacă o noțiune sau un termen nu este consacrat sau poate avea înțelesuri diferite, semnificația acestuia în context se stabilește prin actul normativ ce le instituie, în cadrul dispozițiilor generale sau într-o anexă destinată lexicului respectiv, și devine obligatoriu pentru actele normative din aceeași materie“.

În contextul acestor ilegalități conținute într-un act normativ emis de Guvernul României, fără a avea vreun drept legal, Institutul Național de Studiere a Holocaustului din România „E.W.“ și-a adjudecat competența de autoritate exclusivă asupra subiectului denumit, în mod artificial până în anul 2015, „holocaustul din România“.

Toate cercetările și descoperirile I.N.S.H.R. „E.W.“, efectuate în acest interval de timp, precum și toate referirile la fenomenul „Holocaust în România“ sunt lovite de nulitate din punct de vedere al atestării legalității acestora. Din punct de vedere legal, timp de 10 ani, I.N.S.H.R. „E.W.“ a funcționat doar ca un O.N.G. declarat „de utilitate publică“, adică plătit din banii publici, deși  nu și-a dovedit utilitatea – dimpotrivă, ducând o activitate exclusiv antiromânească[11]! Din acest punct de vedere, istoria și memoria colectivă a poporului român vor consemna faptul că nu au acoperirea legalității și nu poate fi recunoscut caracterul științific al cercetărilor și „descoperirilor“ efectuate de I.N.S.H.R. „E.W.“, lăsat fără obiectul muncii de politicieni români.

Totodată, în intervalul 2005-2015, au fost fără obiect toate plângerile penale formulate de I.N.S.H.R. „E.W.“ împotriva celor care ar fi contestat, negat, minimalizat etc. holocaustul din România, din moment ce acesta nu era definit din punct de vedere legal.

Surpriza pregătită de „goyimii“ români a fost faptul că iudeii de la I.N.S.H.R. „E.W.“ nu vor putea să-i sancționeze niciodată pentru acțiunile de sabotare a cercetărilor privind „Holocaustul din România“, având în vedere că cei din urmă nu au suportul legislativ pentru a-i sancționa pe politicienii care au făcut mai mult decât să nege „Holocaustul“: au întârziat cercetarea oficială a fenomenului istoric.

Singurul act normativ în care era menționat holocaustul, fără a fi inițial definit, a fost O.U.G. nr. 31/2002[12] privind interzicerea organizațiilor, simbolurilor și faptelor cu caracter fascist, rasist sau xenofob și a promovării cultului persoanelor vinovate de săvârșirea unor infracțiuni de genocid contra umanității. În forma emisă în anul 2002, Ordonanța făcea referire la holocaust numai în art. 6: „Art. 6. Contestarea sau negarea în public a Holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 5 ani sau interzicerea unor drepturi“. De aceea a și fost blocată în Parlament de către senatorii Mircea Ionescu-Quintus și Gheorghe Buzatu: pentru că NU era definit termenul de „holocaust“! Ca și în cazul înființării Institutului „Elie Wiesel“, dispozițiile art. 6 erau lovite de nulitate, din moment ce nu era definit termenul de „holocaust“ la art. 2. Pedeapsa era menționată la cacealma, întrucât Ordonanța definea la art. 2 numai termenii: „organizație cu caracter fascist, rasist sau xenofob“, „simboluri fasciste, rasiste sau xenofobe“ și „persoană vinovată pentru săvârșirea unor infracțiuni contra păcii și omenirii“.

Abia în anul 2006 – deci, după patru ani de scremete „intelectuale“ și după ce opinia publică și uitase de temă –, prin Legea nr. 107/27.04.2006 pentru aprobarea O.U.G. nr.31/2002, a fost introdusă o definiție generală a „holocaustului“, dar fără ca să fie definit „Holocaustul din România“: „2. La articolul 2, după litera c) se introduce o nouă literă, litera d), cu următorul cuprins: d) prin holocaust se înțelege persecuția sistematică sprijinită de stat și anihilarea evreilor europeni de către Germania nazistă, precum și de aliații și colaboratorii săi din perioada 1933-1945. De asemenea, în perioada celui de-al Doilea Război Mondial, o parte din populația romă a fost supusă deportării și anihilării“.

Întrebarea nr.1: Care este statul care „a sprijinit persecuția sistematică a evreilor“? Dacă este Statul german, definiția este corectă. Dacă se referă la Statul român, atunci Legea 217/2015 a introdus un paralelism nepermis, printr-o nouă definiție a „holocaustului din România“.

Întrebarea nr. 2: Holocaustul este definit ca „persecuția sistematică și anihilarea evreilor europeni“. Definiția induce ideea că toți evreii europeni au fost anihilați. adică reduși la tăcere sau nimiciți, conform D.E.X..

Spre deosebire de evrei, care au suferit în totalitate un holocaust, doar „o parte din populația romă a fost supusă deportării și anihilării“.

Întrebarea nr.3: De ce numai persecuția și anihilarea evreilor se numește holocaust? Persecuția unei părți a populației rome, nu se specifică a câta parte, de ce nu se numește tot holocaust? Cumva pentru că romii sunt ne-evrei?

Dacă am face o abordare mai aprofundată a întrebărilor și am da răspunsuri mai extinse și documentate, atunci am risca, din partea I.N.S.H.R. „EW“, acuzația de „negare, contestare, aprobare, justificare sau minimalizare a Holocaustului“, amenințându-ne cu spectrul pușcăriei!

Concluzia este că „Holocaustul“ a devenit un subiect tabu, despre care „ne-evreii“ – „goyimii“ ca noi – nu au voie să vorbească, să studieze, dar despre care iudeii pot să spună orice. Funcționăm în paradigma rasistă a Vechiului Testament (Tora iudaică), în care Dumnezeul lui Israel și-a ales poporul iudeu ca „popor ales“, disprețuind și exterminând toate celelalte popoare, pentru că „așa ar fi vrut El“ (sic!).

Societatea românească așteaptă cu mult interes ziua în care I.N.S.H.R. „EW“ va trebui să pună la dispoziția publicului numărul cât mai exact al iudeilor deportați, numărul iudeilor morți din cauza condițiilor de tratament din lagărele în care au fost închiși, numărul iudeilor morți din cauza condițiilor grele de război și numărul de iudei care au fost efectiv uciși, adică, să-și justifice activitatea desfășurată pe banii publici.

Deocamdată este evident faptul că, după 15 ani de studii și cercetări, I.N.S.H.R. „EW“ prezintă doar concluziile din anul 2004 ale Comisiei „Internaționale“ – dar formată preponderent din iudei – de Studiere a Holocaustului din România: „în timpul Holocaustului, în România și în teritoriile aflate sub controlul său ar fi fost uciși sau ar fi murit între 280.000 și 380.000 de evrei români și ucraineni[13]. O marjă de aproximare de 35 de procente, adică 100.000 de victime umane – peste o treime din total! –, nu constituie o dovadă de științificitate a „studiului“ holocaustului, ci, dimpotrivă, o probă clară de colportare de „date supte din deget“ – cum îi plăcea să remarce ironic lui Iosif Vissarionovici Stalin.

Rămâne fapt că I.N.S.H.R. „EW“ și-a desfășurat activitatea, timp de zece ani, fără să fi avut definit, din punct de vedere legal, obiectul activității, respectiv conceptul de „holocaust din România“.

[1] Cf. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/64344

[2] Cf. https://www.cotidianul.ro/presedintele-sesizat-in-legatura-cu-instit-holocaustului/ ;

https://www.art-emis.ro/jurnalistica/sesizare-privind-functionarea-ilegala-a-institutului-national-pentru-studierea-holocaustului-din-romania-elie-wiesel

[3] Cf. https://www.incorectpolitic.com/asociatia-neamul-romanesc-depune-o-plangere-prealabila-impotriva-institutului-elie-wiesel/

[4] Cf. https://www.incorectpolitic.com/avocatul-poporului-a-fost-sesizat-cu-privire-la-functionarea-ilegala-a-institutului-pentru-studierea-holocaustului-in-romania-elie-wiesel/

[5] Cf. https://www.art-emis.ro/jurnalistica/i-n-s-h-r-e-w-profaneaza-credinta-neamului-romanesc

[6] Cf. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocumentAfis/170057

[7] Cf. http://legislatie.just.ro/Public/DetaliiDocument/34759

[8] Cf. https://dexonline.ro/definitie/holocaust

[9] Cf. https://www.nytimes.com/1899/05/07/archives/an-american-in-seville-traces-of-the-auto-da-fes-of-the-inquisition.html

[10] Cf. http://www.cdep.ro/pls/legis/legis_pck.htp_act_text?idt=22562

[11] Cf. https://www.art-emis.ro/jurnalistica/i-n-s-h-r-e-w-profaneaza-credinta-neamului-romanesc

[12] Cf. http://www.cdep.ro/proiecte/2005/100/80/3/oug183.pdf

[13] Cf. http://www.inshr-ew.ro/ro/files/Raport%20Final/Raport_final.pdf.pdf

12 comments

 1. e absolut imposibil sa omori 1 milion de persoane (doar in faimosul Auschwitz-Birkenau), in 4 ani cum ne aburesc de ani de zile iudeii, fara sa lasi nicio urma..atrocitati au fost de ambele parti (asediul Leningradului, asediul Stalingradului, asediul Berlinului, bombardarea Dresdei, Iwo Jima, bombele atomice etc) da’ NU basme judaice..

 2. Creed ca oricum nu aveau ce face ca nu au ce studia.
  Arderea de vii a jidanilor pentru ca sint credinciosi talmudisto-mozaici NU S_A INTAMPLAT nici pentru unul.
  CA asta e definitia holocaustului.
  Apoi, ei nici nu sint iudei ci cazari (khazari), o gasca supusa si condusa de corupatori, conspiratori, speculanti si santajisti care practica ascunderea identitatii, minciuna/inselarea si viclenia.
  Nefiind iudei, nu sint semiti.
  Nefiind semiti, orice am spune despre ei nu este anti-semitism ci…. anti-satanism fiindca ei asta sint: copiii Satanei.

 3. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Mulțumesc pentru precizări. Sunt utile.

 4. @ [*_ Ioan 2021/(3-5),6; _ Isaia 6/8-13; 8/(19),20,2021,[22]; 9/1,2,(6); 52/6; 65/1 _”Iata-Ma! Iata-Ma!”*]

  : … -Sint mai multi „derbedei” (vezi) _ Daniel 11/14, care Ma cenzureaza / i-Mi cenzureaza „mesajele” /[ (coroboreaza) _ Ioan 1/(1,2),11,(14); 3/(16),19; _ Luca 18/8; _ Matei 13/57; _ Marcu 6/4; _ Ioan 4/44; 8/44,(45-47); 10/8,(9-15),16; 16/8-11; _ Mica 2/1,2; 3/5-7,11; 7/1-4];

  -„Mesajele Mele”, sint pentru cei interesati de dialog in contextul „vremurilor indepartate _ Daniel 12/9, in care a ajuns omenirea” _ Galateni 4/4; _ Ioan 1/1,2,5,(11),14; 3/(16),19; _ Matei 11/19, …si nu este nimeni obligat sa le citeasca daca nu este interesat _ Daniel 12/4,(9),10,3.

  _ In Scripturi este scris (asa): …

  –*Omenirea piere din lipsa de cunostinta*, /[nu din lipsa de credinta _ 1 Timotei 4/7; 6/3-5], …adica in mod implicit din cauza misticismului / superstitiilor, cu care va sint betonate “inimile” / “inimile creierelor”, (din frageda pruncie, pana la _ Geneza 3/19); _ Matei 19/14; _ Osea 4/6-12: …

  –*6. Poporul Meu piere din lipsa de „cunostinta. Fiindca ai lepadat cunostinta”, si Eu te voi lepada.*; …
  _ Daniel 12/4: …
  –*4. Tu insa, Daniele, tine ascunse aceste cuvinte si „Pecetluieste Cartea pana la Vremea Sfarsitului” [ Vremea Savarsirii / Implinirii Legii Facerii (_ Gal.4/4)/ Implinirea Legii Dumnezeirii / Legii Evolutiei, pana la nivelul maxim -*OMEGA* (coroboreaza _ Daniel 12/(1),3,9,10,13; _ Revelarea / Apocalipsa 22/13), …Nu Sfarsitul Lumii]. Atunci „multi (care vor fi interesati) o vor citi, si cunostinta va creste.”*.

  _ Daca nu va intereseaza „Stiinta / Cunostinta”, …faceti ce va place, …„si dupa cum v-a fost scris in genetica” (vezi Proverbul Romanesc): …-*Ce-ti este scris in frunte-ti este pus!* (adica in “Programul Genetic / in Facerea / Genetica (ta), inca din nastere” _ Matei 19/11; _ Luca 1/15; _ Romani’a 8/29,30; _ Galateni 1/15,16, …faceti ce va intereseaza, distrati-va cum puteti mai mult si bine, bateti berbunca / mingiuca, (si toate celelalte “distractii inventate de om’ologii vostri”, …si nu pierdeti vremea cu „stiinta si cunoasterea”, caci viata este scurta /(scurta, scurta, scurta), voi doar avand iluzia ca viata este lunga _ Psalmul 90/10,(12), …„dupa care, luati l’Amin’te: -“in pamant / țărână, pentru eternitate _ Geneza 3/19, …ca un abur care (se evapora) iese din pamant, se arata putintel si apoi piere” (vezi) _ Iacov 4/(13),14.

  _ Eu „Mesia” / „Pastorul cel Bun” _ Ioan 1/1,2,5,14; 4/(25),26; 5/39; 10/8,(9-15),[16], caut sa-Mi strang „Turma Mica” (_ Luca 12/32), …”Ramasita – Imperiului Roman” _ Romani’a 11/(3)-8, …din care, posibil nu faceti parte, adica, pentru ca in mod implicit [_ Matei 23/2-34; _ Ioan 16/8-11,(12)], …„nu va intereseaza sa aveti *Un Pastor* care sa va hraneasca cu iarba verde de pe camp” (asa cum este scris’a / codificat’a o parte din Stiinta, despre Evolutie” _ Facerea Omului 1/(26-28),29,31; 9/3-5;

  _In contextul, “Noii Ere Astrale”, inceputa inca din 2012, (dupa, sau coincidenta cu Sfarsitul Calendarului MayAn) _ Ioan 1/1,2,5,(11),14; 3/(16),19; 4/25,(26); 2021/(3-5),6, …

  prin „postarile Mele, am aruncat mreaja, cautand sa pescuiesc, cativa pestisori” (asa cum este scris) _ Matei 15/(32,33),34,36, cu care sa pot hrani norodul si sa salvez -“ce era pierdut” (vezi) _ Matei 11/19; 18/11, … din lipsa hranei _ Matei 4/4 /(cititi, doar daca sinteti interesati, adica daca vreti „iarba verde de pe camp”, (bineinteles) daca sinteti dintre „rumegatoare”, …daca nu, …

  nu-Mi acordati atentie, …
  {[„Fugiti de Mine precum Dracii de Tamaie” -Parabola / Pilda / Proverb Romanesc]}, …

  dar nici nu va intoarceti sa Ma rupeti, (caci “dati de Dracul, cel ales de Mine intre cei 12” _ Ioan 6/70,71), daca nu aveti dantura potrivita ca sa puteti sa rumegati „margaritarele pe care vi le-am oferit ca hrana” (coroboreaza) _ Matei 4/4; 7/6.

  _ Scripturile re’constituind „Stiinta Codificata”, despre Evolutia Omului, „codificata ezoteric”, adica pentru oameni „evoluati” respectiv „cercetatori in principiu – filozofi si psihologi (nu neaparat cu diplome _ Matei 23/2-34)/ …(ci), cautatori ai “Stiintei” despre „Fiinta / Existenta in sine”, …

  “nu la cocalari, platiti (de altii asemenea lor _ Mica 3/5-7,11; _ 2 Petru 2/12-14,20,2021,22) sa fure de unde nu au semanat”, cum este cazul celor care Ma cenzureaza, respectiv alde: S.S., google / google+, yahoo, facebook, youtube (etc.), …adica cei care se cred ‘dinozauri planetari’ (coroboreaza) _ Filipeni 3/19; _ Luca 8/(5-8),18; _ 2 Petru 2/1-3; _ 2 Timotei 3/1-6,(7-9); 4/3,4; _ Romani’a 16/18,(19).

  – In mod implicit, actiunea de pescuire din contextul precizat mai sus, privitor la „pescuitul pestilor”, (vezi): …
  _ Ioan 2021/(3-5),6: …

  –3. Simon Petru le-a zis: „Ma duc sa prind pesti.” „Mergem si noi cu tine”, i-au zis ei. Au iesit si au intrat intr-o corabie, si n-au prins nimic in noaptea aceea.
  4. Dimineata {[Zorii zilei a 7-a _ 2 Petru 1/19-2021; _ Isaia 2021/11-16; _ Ioan 2021/3; _ Isaia 8/(19),2020,2021,22]}, „Mesia” statea pe tarm, dar ucenicii nu stiau ca este „Mesia”.
  5. „Copii”, (.) „aveti ceva de mancare?” Ei I-au raspuns: -„Nu”.
  6. „Aruncati mreaja in partea dreapta a corabiei [*spre Rasarit* _ Apocalipsa 7/2; 16/12, …implicit prin „Tatal Intelepciunii”/Basa’Rabi’a] si veti gasi [multi *Pesti].” Au aruncat-o deci si n-o mai puteau trage de multimea pestilor.*,

  toate acestea (codificate) cu referire la „noaptea spre dimineata zilei a 7-a” (_ Isaia 2021/11-16), dupa ziua a 6-a, a „Evolutiei Umane / Facerii Omului” _ Geneza 1/31: …
  –*31. Dumnezeirea S-a uitat la tot ce facuse, (pana, Astazi 06 aprilie 2021) si iata ca erau (.) bune. Astfel, a fost o seara, si apoi a fost o dimineata, aceasta a fost ziua a sasea.*

  -Asa cum am mai scris prin alte “mesaje”: -*Scripturile se Traiesc*, reveland fenomene Evolutia Vietii, …

  {[adica *nu re’constituiesc Istorii ale popoarelor, ca “basme, povesti, povestiri si istorisiri inchipuite” _ 2 Timotei 3/1-6,(7),8,9; 4/3,4; _ 1 Timotei 4/7; 6/3-5; _ Filipeni 3/19]}*, …

  respectiv in care sint implicite “fenomene ale Evolutiei fiintei umane” [_ Revelarea / Apocalipsa 2/23; 6/8; _ Facerea 3/19], …context in care va destainuiesc (vezi _ Revelarea 5/1-9) partial, faptul ca “Imperiul Roman” (despre care am mai vorbit), …este “un fenomen implicit in Evolutia Umana”, …si pr’in care, “Imperiu Roman, continua sa se faca Rastigniri”, pe tot Pamantul, de la Rasarit pana la Apus, …(_ 1 Corinteni 2/1,2,6,9; _ Revelarea / Apocalipsa 16/12);

  {[-Din punct de vedere “Istoric” /(Hi’Story / H’Istory’cal Story), teoria / facatura teoretica / falsul “Imperiu Roman”, cand de *Rasarit*, cand de *Apus*, cand etc., …si cu schimbarile “capitalelor”, fara nici o legatura cu “Adevarul”/”Taina Dumnezeirii” _ Apocalipsa 10/7, …a fost schimbat, …dupa cum “au batut vanturile politice ale intereselor misticismului planetar, prin adugiri si exacerbari de povesti mistice in scopul inocularii superstitiilor, pentru imbuibarea conducatorilor (_ 2 Petru 2/1-3; _ Romani’a 16/18,19), concomitent cu controlul si manipularea planetara” (_ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4), … care a’u continuat “pana in ziua de Astazi 06 aprilie 2021” _ Romani’a 11/(3)-8; _ Matei 23/2-34; _ Isaia 29/10-13,(14), …

  repet: -fiind o facatura teoretica, neintamplatoare, ci …*Inspirat’a din Scripturi* [_ 1 Timotei 4/7; 6/(3)-5; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4], din pricina neintelegetii Cartii Pecetluite _ Daniel 12/4,9,(13,1,10,3), …(bineinteles “pana la Mine” _ Revelarea 5/1-9; 17/14; 22/13; _ Matei 11/19; 18/11; 10/34)]}.


  = Cu stima. –Mesia / Omul _ Ioan 19/5; _ 1 Timotei 2/5,6; _ Filipeni 2/6-9, …”Mesia / Mielul / Prorocul / Inselatorul Acela” _ Ioan 1/12,14; 5/39; _ Revelarea 5/1-9; 17/14; 22/13; _ Matei 13/13-15,(16,17),34,35; 11/19; 18/11; 5/17; 10/34, …& … _ Luca 8/5-8,(18); 18/(7),8; 19/10, …
  [Q-?]: -Ce era pierdut ?!!! – Imperiul Roman [si, implicit *Parabola Rastignirii / Taina Rastignirii / Taina Dumnezeirii* _ Apocalipsa 10/7], …

  care prin „Domul Pilat” _ Matei 27/636-6, … „impreuna cu prietenul Irod, …

  {[vedeti-le, ca PARABOLE / PILDE, caci nu a fost niciodata nimeni “batut in cuie / crucificat pe vre-o cruce / pe vre-un crucioi din lemn, in urma cu 2000-2021 ani” _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24; _ Osea 4/(8-11),12,(13,14,18,19)]} …

  „M-au Rastignit in Cruce” (nu pe Cruce), …

  {[si, in mod asemanator, mai multi de pe intregul Pamant, despre care codificat potrivit Scripturilor / Profetiilor / Prorociilor, numiti “vamesi si pacatosi” _ Matei 11/19, …(nu “sfinti”, dintre cei morti, invocati in multe asa-zise “Biserici / Religii”), ATENTIE _ Marcu 12/27; _ Luca 20/38]}, …

  si care, cu referire la “Irod si Pilat”, …*sint vii in Cer, prin Mine, pe care L-au strapuns* [acum, in vremea de pe urma] _ Ioan 19/34,37; _ Revelarea / Apocalipsa 1/7;

  -Sint aici acum, (in timpul vostru)/ [„in vremea aceasta de pe urma” _ Daniel 12/(4),9,(13,1,10,3); _ Galateni 4/4; _ Ioan 3/(16),19]; _ Matei 13/(13-15),16,17,(34,35); _ Ioan 16/25,(26); _ Iata-Ma! _ Isaia 52/6; 65/1 _ Iata-Ma! Iata-Ma!; _ Romani’a 16/25,(26); _ Coloseni 1/(25),26.

  -Vezi detalii in blogul: .

 5. Referitor la formularea: „Întrebarea nr.1: Care este statul care „a sprijinit persecuția sistematică a evreilor“? Dacă este Statul german, definiția este corectă”.
  Cu privire la Statul german, definiția este nu numai ambiguă, ci, mai ales, esențial incorectă și evident tendențioasă. Astfel, între anii 1933-1939, între Conducerea Germaniei, pe de o parte, și conducerea organizației sioniștilor din Germania, precum și conducerea reprezentanților iudeilor din Palestina (Youchuw), pe de altă parte, s-a parafat, ca act oficial, Pactul numit The Transfer Agreement, „Înțelegerea de transfer“ (cf. Edwin Black, The Transfer Agreement–25th Anniversary Edition: The Dramatic Story of the Pact Between the Third Reich and Jewish Palestine, 2009, pe: https://www.amazon.com/Transfer-Agreement-25th-Anniversary-Dramatic-Palestine/dp/0914153137), în baza căruia cel de-Al Treilea Reich asigura condițiile legale de transferare, din Germania în Palestina, a iudeilor (Die Juden) propuși pentru emigrare NUMAI de către conducerile celor două organizații iudaice: cea a sioniștilor și Youchuw. Între anii 1939-1942, la fel, statul german a continuat să faciliteze emigrarea iudeilor în Palestina – prin Balcani și prin România –, dar emigrarea devenise tot mai dificilă, deoarece Marina Imperială a Regatului Marii Britanii controla Marea Mediterană și Oceanul Atlantic, scufundând navele comerciale și de pasageri ale Germaniei, cu care se afla, deja, în război din 1939. După 1942, adică după dezastrul Bătăliei de la Stalingrad – când blitz-krieg-ul a încetat și a început calvarul retragerii –, Germania nazistă avea nevoie acută de tot mai multă forță de muncă în întreprinderile sale pentru a suplini marile pierderi umane și materiale suferite pe cele patru fronturi. În consecință, statul german i-a internat în lagărele de muncă pe toți cei pe care-i prindea în culpă; dar, tocmai pentru a-și conserva bruma de forță de muncă din lagăre, fiecare lagăr de concentrare avea spital de îngrijire a bolnavilor! Lagărul de la Birkenau (Auschwitz II) era lagăr-spital!
  Le fel, formularea „Spre deosebire de evrei, care au suferit în totalitate un holocaust,…” este esențialmente greșită. Vedeți cartea mea, „Holocaustul – gogorița diabolică”, accesibilă cu linkul indicat la primiul comentariu. Conform Anuarului Iudeilor din S.U.A., după Al Doilea Război Mondial, în Europa erau mai mulți jidani decît fuseseră înregistrați în 1939!
  De asemenea, formularea „Funcționăm în paradigma rasistă a Vechiului Testament (Tora iudaică),…” este o enormitate. Pe lîngă faptul că sintagma „Tora iudaică” este un pleonasm, cum ai săune „babă bătrînă” – căci Tora este numai iudaică, nu există Tora musulmană sau japoneză sau maiașă etc, -, Tora este formată doar din Pentateuh, adică doar din primele ciinci cărți ale Veciului Testament, cărți care, în terminologia jidănească sunt denumite „Scrierile Sacre”, scrise pe niște suluri, pe care le afișează ei la solemnitățile cultice. De aceea, nuici expresia „Biblia ebraică”, folosită frecvent, nu este corectă. Jidanii nu au o biblie, în sensul curent al acestui termen.
  Ar fi mai multe critici aduse textului, dar, în genere, ideea valoroasă a articoluui este că I.N.S.H.R. „E.W.” este i organizație parazit, care a fost înființaă ilegal și care trebuie desființată, deoarece constituie un atentat la siguranța națională și, de aceea, trebuie să li se impute banii cu care sunt plătiți de 15 ani. Ca atare, Alexandru Florian și ciracii săi trebuie băgați la pușcărie pentru însușirea de bani necuveniți în formă continuată și pentru denigrarea României. Însăși denumirea acestui așa-zis „institut” este o agresiune axiologică la adresa României!

  • Buna ziua! Am citit si am inteles, sunt total deacord cu dvs. In realitate nu a fost “holocaust” jidanesc nici in Germania. Nu s a dovedit prin autopsie nici macar un evreu “gazat”. Din punct de vedere tehnic, “camera de gazare” de la Auschwitz este o mare “gogorita”. Lucrurile sunt evidente pentru orice vizitator al muzeului Auschwitz care e capabil sa mai si gandeasca pentru ce plateste 10 euro biletul de intrare. Numai vazand fotografiile si videourile de pe internet cu muzeul Auschwitz si minciuna e clara. Cum poti sa “gazezi” oameni intr o incapere a carei usa este din lemn subtire, cu geam sus si o clanta de 15 lei? O usa obisnuita de la bucataria din oricare apartament de bloc. Se discuta despre gogoasa asta de ani si ani de zile cand totul este clar in numai 5 minute. Adevarul a iesit la suprafata si e numai o chestiune de timp ca sa explodeze “gogorita”.

   https://holocaustdeprogrammingcourse.com/

 6. : … -Eu, “Mesia _ Romani’a 5/14; 10/4,(14-?!!),16,[17],18,(19),2020,2021”, …sterg cu buretele, tot misticismul si toate superstitiile care au cotropit toate mintile integii omeniri, de mii de ani, …

  “pana in ziua de Astazi – Luni 12 aprilie 2021; _ Matei 12/18,(19),2020,2021*, si …”fac toate lucrurile noi” (vezi) _ Revelarea / Apocalipsa 2021/1,5;

  -Cititi cu ATENTIE si RABDARE, daca “le aveti”;

  -Daca puteti, …accesati blogul Meu: …

  , …

  cititi /”mancati si rumegati” _ Matei 4/4; _ Facerea 1/29-31; 9/3-5, …cat puteti de mult, …si, daca binevoiti mai invitati la “masa / la mancare” si pe altii care flamanzesc si inseteaza dupa “Adevar” (coroboreaza) _ Ioan 4/10,11; 7/38; _ Isaia 55/1; _ Revelarea / Apocalipsa 22/1,17, …”pana la marginile lumii” _ Romani’a 10/18, …

  toate popoarele / toate “Bisericile / Religiile de pe Pamant chemate la masa” _ Isaia 55/1,6-8,(9)-11.

  = Cu stima. –”Mesia / Omul” _ Ioan 19/55m; _ 1 Timotei 2/5,6; _ Filipeni 2/6-9, …”Mesia / Mielul / Prorocul / Inselatorul Acela” _ Ioan 1/12,14; 5/39; _ Revelarea 5/1-9; 17/14; 22/13; _ Matei 13/13-15,(16,17),34,35; 11/19; 18/11; 5/17; 10/34, …& … _ Luca 8/5-8,(18); 18/(7),8; 19/10, …
  [Q-?]: -Ce era pierdut ?!!! – Imperiul Roman [si, implicit *Parabola Rastignirii / Taina Rastignirii / Taina Dumnezeirii* _ Apocalipsa 10/7], …

  care prin „Domul Pilat” _ Matei 27/63-66, … „impreuna cu prietenul Irod, …

  {[vedeti-le, ca PARABOLE / PILDE, caci nu a fost niciodata nimeni “batut in cuie / crucificat pe vre-o cruce / pe vre-un crucioi din lemn, in urma cu 2000-2021 ani” _ Matei 22/29; _ Marcu 12/24; _ Osea 4/(8-11),12,(13,14,18,19)]} …

  „M-au Rastignit in Cruce” (nu pe Cruce), …[necesara ‘talcuirea’ (vezi) _ Iesirea 20/4,5; _ Deut.5/8,9],

  {[si, in mod asemanator, mai multi de pe intregul Pamant, despre care codificat potrivit Scripturilor / Profetiilor / Prorociilor, numiti “vamesi si pacatosi” _ Matei 11/19, …(nu “sfinti”, dintre cei morti, invocati in multe asa-zise “Biserici / Religii”), ATENTIE _ Marcu 12/27; _ Luca 20/38]}, …

  si care, cu referire la “Irod si Pilat”, …*sint vii in Cer, prin Mine, pe care L-au strapuns* [acum, in vremea de pe urma] _ Ioan 19/34,37; _ Revelarea / Apocalipsa 1/7;

  -Sint aici acum, (in timpul vostru)/ [„in vremea aceasta de pe urma” _ Daniel 12/(4),9,(13,1,10,3); _ Galateni 4/4; _ Ioan 3/(16),19]; _ Matei 13/(13-15),16,17,(34,35); _ Ioan 16/25,(26); _ Iata-Ma! _ Isaia 52/6; 65/1 _ Iata-Ma! Iata-Ma!; _ Romani’a 16/25,(26); _ Coloseni 1/(25),26.

Leave a Reply

Your email address will not be published.