Home / Chestiunea Jidănească / Avocatul Poporului a fost sesizat cu privire la funcționarea ilegală a Institutului Pentru Studierea Holocaustului în România Elie Wiesel

Avocatul Poporului a fost sesizat cu privire la funcționarea ilegală a Institutului Pentru Studierea Holocaustului în România Elie Wiesel

Vasilica Militaru
Incorect Politic
Martie 7, 2021

Domniei Sale, Doamnei Renate Weber,

Avocatul Poporului

 

DOAMNĂ RENATE WEBER,

 

 

Asociația NEAMUL ROMÂNESC, având datele de identificare prezentate în antet, prin reprezentantul său legal Vasilică Militaru, în calitate de președinte al Asociației, în temeiul art.16, alin.1 din Legea nr. 35 din 13 martie 1997, republicată, privind organizarea și funcționarea instituției Avocatul Poporului, vă supune atenției prezenta

 

SESIZARE

privind aspecte de neconstituționalitate și ilegalitate ale H.G. de înființare,

precum și depășirea atribuțiilor și competențelor legale

ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului

din România „Elie Wiesel“

 

Sesizarea se întemeiază pe dispozițiile art.24 alin.(1) și (2), art.26 alin.(1), art.28 alin.(1) și (2)  din Legea nr. 35 din 13 martie 1997, republicată, referitoare la atribuții ale instituției Avocatului Poporului.

Vă rugăm să analizați prezenta Sesizare privind actul administrativ normativ, denumit Hotărâre de Guvern nr.902/2005, emis de Guvernul României, fără respectarea prevederilor constituționale și legale. Totodată vă rugăm să analizați activitățile Institutului public coordonat de Prim – Ministru, prin Cancelaria Prim – Ministrului, pentru depășirea competențelor legale, prin încălcarea unor libertăţi şi drepturi ale cetăţenilor români, prevăzute de art.29 și art. 30 din Constituția României.

Statutul Asociației Neamul Românesc prevede, cităm: „Art.7. Scopul (…) (2) Asociația își propune: (…) – întărirea autorităţii instituţiilor statului pentru respectarea libertăţilor şi drepturilor cetăţeanului român; – aplicarea corectă şi nediscriminatorie a legilor actuale, concomitent cu acţiuni şi iniţiative de îmbunătăţire şi corectare a legilor.“. De asemeni este prevăzut, cităm: „Art.7. (…) Obiective generale: (…) b) colaborarea cu instituţiile statului român şi cu instituţiile de interes public pentru promovarea şi aplicarea legilor şi a prevederilor constituţionale, în favoarea cetăţeanului român; “.

 

I Aspecte de neconstituționalitate și de ilegalitate ale Hotărârii de Guvern privind înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“)

Guvernul României a emis Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005 privind   înființarea Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“ (denumit în continuare I.N.S.H.R. „E.W.“).

Hotărârea de Guvern nr. 902/04.08.2005 a fost modificată și completată prin prevederile H.G. nr. 866/23.08.2012, ale H.G. nr. 1066/26.11.2014 și ale H.G. 625/31.08.2016.

Constituția României prevede, cităm: „Art.108 – Actele Guvernului: (1) Guvernul adoptă hotărâri și ordonanțe. (2) Hotărârile se emit pentru organizarea executării legilor. “.

Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor prevede, cităm: „Art. 11. În realizarea atribuțiilor sale, Guvernul îndeplinește următoarele atribuții speciale: (…) c) emite Hotărâri pentru organizarea executării legilor“.

H.G. nr. 902/04.08.2005 privind înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“ invocă temeiul “legal” al emiterii: „În temeiul art. 108 din Constituția României, republicată, și al art. 5, pct. 16 din H.G. nr. 78/2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor, cu modificările ulterioare“.

În mod ilegal și neconstituțional, Guvernul României a emis o Hotărâre „pentru organizarea executării unei Hotărâri de Guvern“, privind organizarea unui minister, și nicidecum „pentru organizarea executării unei legi“.

Nici o Hotărâre de Guvern, emisă de Guvern, nu ține loc de Lege, emisă de Parlamentul României și promulgată de Președintele României.

Art.5, pct. 16, al H.G. nr 78/27 ianuarie 2005 privind organizarea și funcționarea Ministerului Culturii și Cultelor prevede, cităm: „Art.5 În îndeplinirea rolului și a obiectivelor sale generale, Ministerul Culturii și Cultelor are următoarele atribuții principale: (…) 16. inițiază proiecte de acte normative pentru înființarea unor instituții din subordine, avizează, în condițiile legii, înființarea sau reorganizarea instituțiilor și așezămintelor publice de cultură, indiferent de subordinea acestora; “.

Art.1, alin.(1) din H.G. nr. 902/2005 prevede, cităm: „Art.1, (1) Se înființează Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România Elie Wiesel, instituție cu personalitate juridică, aflată în subordinea Ministerului Culturii și Cultelor. “.

Deci, Ministerul Culturii și Cultelor putea să inițieze proiectul de act normativ (hotărâre de guvern) pentru înființarea I.N.S.H.R. „E.W.“ și putea aviza înființarea institutului, dar numai în condițiile legii.

În concluzie, I.N.S.H.R. „E.W.“ a fost înființat în mod neconstituțional și ilegal, în baza prevederilor H.G. nr. 902/04.08.2005, emisă prin încălcarea prevederilor constituționale ale art.108, alin.(2) diin Constituția României și prin încălcarea prevederilor legale ale art.11, lit.(c) din Legea nr. 90 din 26 martie 2001 privind organizarea și funcționarea Guvernului României și a ministerelor.

 

 1. Aspecte privind depășirea atribuțiilor și competențelor legale ale Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“

 

I.N.S.H.R. „E.W.“ își depășește competențele legale, desfășurând activități ample de monitorizare a societății românești – practic, de spionaj cultural – în vederea incriminării unor cetățeni români pe motive de antisemitism.

Pe pagina Institutului este postat „Raport de monitorizare a antisemitismului 2019 – aprilie 2020“. La finalul acestuia se menționează „RAPORT realizat de Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel““ (cf. http://www.inshr-ew.ro/wp-content/uploads/2020/05/INSHR-EW-Raport-monitorizare-antisemitism.pdf).

Subliniem faptul că Institutul se ocupă cu studierea fenomenului istoric al Holocaustului și nicidecum cu activitatea de prevenire și combatere a antisemitismului pe teritoriul României.

Analizând cu mare atenție toate articolele H.G. nr.902/2005, actualizată, privind activitatea I.N.S.H.R. „E.W.“, nu am identificat nici o referire la vreo atribuție a I.N.S.H.R. „E.W.“, privind „Monitorizarea antisemitismului din România“. Articolele 3 și 4 ale H.G. nr. 902/04.08.2005 prezintă în mod explicit obiectul de activitate și atribuțiile I.N.S.H.R. „E.W.“ privind cercetarea științifică și documentarea istorică a „Holocaustului din România“, fără vreo referire la activități de monitorizare a antisemitismului și nici la necesitatea întocmirii vreunui „Raport de monitorizare a antisemitismului“.

Conform art. 3, al H.G. nr.902/2005, actualizată, Institutul are ca obiect identificare, culegerea, arhivarea, publicarea documentelor și rezolvarea unor probleme științifice referitoare la Holocaust, elaborarea și implementarea de programe educaționale și culturale privind acest fenomen istoric.

Atribuțiile institutului sunt stipulate în art.4, literele de la a) până la m), al H.G. nr.902/2005, actualizată.

Nu am identiticat cuvântul “antisemitism” în textul H.G. nr.902/2005 actualizată.

Structura organizatorică a I.N.S.H.R. „E.W.“, prezentată în „Anexa“ la H.G. nr.902/2005, modificată prin H.G. 625/2016, indică 3 compartimente ale “Serviciului de cercetare științifică”: “Compartiment cercetare științifică”, “Compartiment editare”, “Compartiment bibliotecă și arhivă istorică” care nu au atribuții privind monitorizarea sau cercetarea actuală a antisemitismului din România.

Organigrama I.N.S.H.R. „E.W.“ nu prezintă nici un angajat cu funcții de răspundere privind „monitorizarea antisemitismului din România“. angajați un șef serviciu cercetare științifică, patru cercetători științifici și doi experți

Nici Regulamentul de organizare și funcționare al I.N.S.H.R. „E.W.“, care nu poate să conțină atribuții sau prevederi decât în condițiile legii, respectiv în condițiile limitative ale H.G. nr.902/2005, nu conține nici un fel de prevederi referitoare la activități de monitorizare a antisemitismului la nivel național.

Etimologia cuvântului monitorizare este „supraveghere cu ajutorul monitorului“, conform DEX.

Este indubitabil faptul că un angajat al I.N.S.H.R. „E.W.“, desfășoară o activitate ilegală, care excede obiectul și atribuțiile legale ale Institutului, în detrimentul activității și fișei postului pentru care a fost angajat pe banii publici ai Statului român.

Apare întrebarea legitimă: care angajat plătit din banii publici din cadrul I.N.S.H.R. „E.W.“ și în baza căror prevederi legale desfășoară acest „Proiect în curs“ privind „Monitorizarea antisemitismului din România“, prezentat pe pagina online a I.N.S.H.R. „E.W.“? Urmărirea a vreo 10 milioane de utilizatori facebook din România este o acțiune care necesită foarte mult timp.

Activitățile, indicate mai sus, exced aria de activitate a unui Institut înființat strict pentru cercetarea a unui fenomen istoric și se suprapun cu atribuțiile organelor de cercetare judiciară din România precum și ale unor servicii abilitate în culegerea de informații pe teritoriul României, stabilite conform legii.

Totodată activitatea I.N.S.H.R. „E.W.“ și a directorului acestuia propagă în spațiul public românesc imaginea unui institut de hărțuire și poliție politică, în detrimentul activității principale de stabilire cât mai exactă a cauzelor, vinovaților și dimensiunilor fenomenului istoric denumit „Holocaustul din România“.

 

Concluzii

Vă rugăm să identificați persoanele vinovate, să identificați și să dispuneți toate măsurile legale, conform atribuțiilor Avocatului Poporului, pentru intrarea în legalitate a Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România „Elie Wiesel“.

 

Cu deosebită considerație,

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie

 

 

10 comments

 1. De acord ! Prea își fac de cap pe banii noștri !
  Când vom avea și noi un tribunal ca să le condamne abominabile crime pe care le-au făcut Ana Pauker cu toți ai ei veniți pe tancurile sovietice să împlementeze prin crime, jafuri și teroare comunismul în România, atunci să aibă și ei tupeul să ceară pedepse !

 2. mortii vostri cu jidanii spurcati din tara asta . Niste criminali nenorociti 100% Sa se vaccineze ei acolo NU MA VACCINEZ

 3. weber nu i jidanca?

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ Mihai Nu contează apartenența etnică a unei persoane dintr-o funcție publică. Ea este obligată de lege, iar dacă nu vrea, trebuie coractată, să aplice legea. Când vor învăța naționaliștii români că nu furca, pistolul sau înjurăturile zdravene sunt armele cu care-și pot impune argumentele, atunci vor birui. A fi creștin în fapte nu este totuna cu a trâmbița creștinismul. Mulți naționaliști ortodocși se declară creștini dar copiază legile mozaice ale Vechiului Testament. Biserica Ortodoxă Română este principala vinovată pentru propagarea acestei învățături criminale.

 4. Cata finete… “pentru intrarea în legalitate”!!!
  Eu as fi zis – pentru inchiderea agenturii straine si recuperarea banilor – cu valoare actualizata, penalitati si DOBANDA (= camata jidaneasca).
  Fara despagubiri morale… astia nu au cm sa despagubeasca moral din moment ce sint intruchiparea imoralitatii.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ gheorghe Te invit să formulezi o Sesizare, invocând argumentele de legalitate ale Asociației Neamul Românesc. Sub propria semnătură, poți modifica și adăuga orice consideri că este satisfăcător pentru orgoliul tău. Demersul nostru nu se vrea perfect. Este ușor ca, în spatele unui pseudonim anonim, să înjuri și să te dai viteaz. Când îți pui semnătura pe un document, și-ți asumi responsabilitatea juridică a afirmațiilor, nu este ca atunci când te crezi leul leilor prin dosul mesajelor.

 5. Pamantul e plat 😉

  Ce tot ne batem in legi si articole de legi cand e clar ca respectiva troaca de porci numit institut functioneaza impotriva interesului nostru romanesc ? Prea multe legi la legi si articole la articole. Nu faceti decat sa intrati in jocul lor. E simplu, cine nu e cu romanii e impotriva lor. Tot ce antiromanesc urcat in tren si trimis dincolo. Simplu. E vorba de bun simt nu de legi fara sfarsit. Legile au fost facute cat mai alambicat si cat mai multe ca sa nu se rezolve nimic, sa fie o polemica fara sfarsit.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ Pamantul e plat. Cred că la unii și suprafața creierului este plată! Personal, m-am săturat de revoluționari care fac ei și dreg, doar atunci când sunt sub plapumă. Când ies la lumină și se uită în jur, brusc, se trezesc la realitate. Dumnezeu a lăsat omului creierul ca să poată raționa. Rațiunea este singura funcție care deosebește un om de un animal. Români, vă invit să vă folosiți funcțiile creierului, dacă vreți să realizați ceva în viață.

Leave a Reply

Your email address will not be published.