Home / Internațional / Încălzirea Globală: O Minciună

Încălzirea Globală: O Minciună

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Septembrie 26 , 2017

 

 

De când am fost mic tot am auzit despre încălzirea globală.

Părinții mei cred în ea.

Dar vocile a 31.000 de savanți denunță încăzirea globală ca fiind o minciună.

Naturalnews:

The scientific consensus, which includes over 9,000 scientists with Ph.D.s, supports the necessity of carbon dioxide and sheds light on the agenda of global warming, which includes industrial energy rationing, central economic planning, and global taxation schemes. These scientists are now speaking out against the hoax of global warming and how global agreements to limit greenhouse gases are actually destructive to all plant and animal life on the planet.

Ce ne spun peste 9000 de savanți cu doctorate este că agenda incălzirii globale are ca miză o schemă globală de taxare și planificare economică centralizată.

Hmmm…oare unde am mai auzit asta?

The petition warns the United States about signing international treaties that only put a financial burden on the citizens of the country, steal national sovereignty, and restrict its energy production. The global warming alarmism, in other words, is pseudo-warfare designed to take down a country.

Petitția celor 31.000 avertizeaza Statele Unite ale Americii că semnarea de tratate internaționale va pune o povară financiară pe spatele cetățenilor țarii, va răpi suveranitate națională și va restricționa producția de energie.

Alarmismul încălzirii globale este pseudo-război inventat cu scopul de a răsturna o țară.

Savanții au spus-o.

A letter from Frederick Seitz, President of the U.S. National Academy of Sciences, is also being circulated with the petition. The letter warns about the flawed science against carbon dioxide. Carbon dioxide is essentially a miracle molecule of life, not a dangerous pollutant that needs to be eradicated from the atmosphere. His letter also shines a light on the dangers of the U.S. entering global treaties which will ration energy and confiscate the Nation’s wealth.

Scrisoarea lui Frederick Seitz, Președintele Academiei Naționale de Științe ale SUA, avertizează în legătură cu știința greșită a dioxidului de carbon.

Dioxidul de carbon este o moleculă miracol a vieții, nu un poluant periculos care trebuie eradicat din atmosferă.

De asemenea scrisoarea subliniază primejdia intrării SUA în tratate globale care vor raționa energia și confisca averea națiunii.

oceans with a rise in greenhouse gases, does not make global warming a real issue or some kind of “settled science” that is going to destroy the planet. As the scientists point out, the vapor pressure of CO2 over sea water is temperature dependent. It’s natural for the two data sets to go up together. It’s not something to be alarmed about.

Oceanele care prezintă o creștere a gazelor de seră nu fac din încalzirea globală o problemă reală sau ceva “știința stabilită” care va distruge planeta.

Cum arată și savanții, presiunea vaporoasa a dioxidului de carbon deasupra apelor mării este dependentă de temperatură. Este normal ca cele doua seturi de date să se ridice împreună. Nu trebuie să ne alarmăm.

încălzirea globală

Narativa încălzirii globale în ultimul timp a pierdut tot mai multă credibilitate. Asta nu îi împiedica pe adepții globalismului să meargă înainte cu politicile lor anti-naționale.

Daca nu sunt opriți, țări întregi vor fi reduse la sărăcie fiind puse sub jugul taxelor internaționale dictate de planificarea economică centralizată.

Și de pe urma acestor politici, doar un singur grup profită.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *