Home / Educativ / CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ (III)

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ (III)

Col. Vasile I. Zărnescu
Incorect Politic
Mai 8, 2019

Articol apărut inițial pe portalul AlterMedia, actualizat cu ADDENDA, grupat în seria “Remember”:

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ

SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ (3)

4.3.2. Maghiarizarea Ardealului prin Constituţia alienată

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ

Citiți și Episoadele 1, 2

 

Prin modificarea comisă acum, cetăţenii străini de diferite etnii – dar îndeosebi maghiarii – vor intenta, în calitate de moştenitori, zeci de mii de procese de moştenire, pe care le vor câştiga facil, pe cale constituţională!

Căci, de vreme ce au reuşit să-şi redobândească fostele averi, până acum, uzând de corupţia din magistratură şi de criminala politică restitutio in integrum, va fi o bagatelă să le obţină prin Constituţia alienată.

Dar, după cum a mai relevat, în presă, chiar liberalul „naţional“ Radu Câmpeanu, maghiarii au primit mari ajutoare financiare cu dobândă mică şi pe termen lung din afara României şi au cumpărat, deja, masiv terenurile românilor din Transilvania, care, sărăciţi de „Reformă“, au fost nevoiţi să le vândă maghiarilor, încântaţi de preţurile oferite de aceştia.

Forma cea mai periculoasă de remaghiarizare a Ardealului este aceasta: acapararea oneroasă a proprietăţilor românilor, repetându-se situaţia din vremea ocupaţiei vremelnice a Ardealului după Dictatul de la Viena. Oricum, P.N.L. – în care a reintrat acelaşi „naţionalist“ R. Câmpeanu (redevenit parlamentar!), dar din care n-a ieşit Valeriu Stoica-Bancrută-Frauduloasă – a susţinut sus şi tare revizuirea, căci îndeosebi liberalii sunt cei care au profitat de „liberalizarea“ legilor, adică de „pescuitul în ape tulburi“.

Apoi, după cum s-a relevat, imediat după revizuire, „peste 80 la sută din terenurile agricole din vestul ţării au fost cumpărate de firme cu capital străin, înregistrate în România. (…) Interesul este manifestat, în principal, de firme cu acţionari din spaţiul U.E., care, după integrarea României, pot trece terenurile în proprietatea persoanelor fizice acţionari.

Unele firme cumpără teren pentru a-l revinde altor societăţi străine“ (cf. Gardianul, nr. 443, 5 noiembrie 2003, pag. 16). Adică pentru a le specula! Iar în acest citat este vorba doar de terenurile din judeţele Arad, Oradea, Satu Mare şi Timişoara. În judeţele Covasna şi Harghita maghiarii au acaparat nu numai terenurile agricole, ci şi cvasitotalitatea întreprinderilor, formând un stat în stat.

Până acum, această înstrăinare a fondul funciar s-a făcut din cauza sărăcirii accelerate a ţăranilor, care au fost, astfel, nevoiţi să îşi vândă proprietăţile unor firme paravan, care le-au oferit preţuri atractive (ca la Roşia Montană). De acum, înstrăinarea se va face şi „curat“ constituţional!

Prin această revizuire, care este cea mai periculoasă prin consecinţele sale, noua Constituţie intră în contradicţie cu dreptul cutumiar românesc, cu întreaga tradiţie şi Istorie a României.

Această singură revizuire face noua Constituţie complet inacceptabilă chiar dacă am admite, prin reducere la absurd, că toate cele circa 200 de modificări ar fi excelente. Dar multe dintre modificări, chiar dacă par favorabile şi îi încântă pe unii, sunt doar populiste: au avut menirea să îi păcălească pe oameni, care au fost neinformaţi sau, mai rău, dezinformaţi în modul cel mai grosier de către oficialităţi şi de presa aservită.

4.3.3. România va deveni un chilipir

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ

Constituţia viciată ne va determina, aşa cum am mai spus, să avem nu doar sentimentul, ci chiar certitudinea că vom ajunge străini în ţara noastră cumpărată de străini, la un preţ de nimic.

Revista Jane’s Foreign Report chiar „prognoza“ cu cinism: „Liderii români, conştienţi de faptul că nu au alternativă, vor grăbi privatizarea, iar la Bucureşti se vor găsi adevărate chilipiruri“, după cum semnala ziarul Cotidianul (din 9 august 2000, pag. 4).

Prin Constituţia înstrăinată de spiritul naţional, România însăşi va ajunge un chilipir şi se va înstrăina de sine!

Prin înstrăinarea pământului către cetăţenii străini, apatrizi şi moştenitorii acestora s-a instituit posibilitatea desfiinţării statului român. Aici consecinţele sunt, realmente, cele mai grave, pentru că, prin acumulare, vor duce la dispariţia României după modelul Palestinei.

Este surprinzător că deşi Cotidianul semnalase pericolele relevate mai sus, ziaristul L. I. Stoiciu minimalizează (cu un dispreţ uşor disimulat) aceleaşi pericole pe care, acum, le legalizează Constituţia revizuită (în Cotidianul, 20 oct. 2003, pag. 11). Şi nu putem să îl scuzăm că ar fi „auzit de la alţii“, căci mă citează exact din textele în care mă pronunţam tocmai contra acestei revizuiri inoportune şi pripite, dar tendenţioase şi criminale a Constituţiei (în Curentul, 11-12 oct. 2003, pag. 3; Economistul, 16 oct. 2003, pag. 3).

Să fie vorba de aceeaşi „minte scurtă“, dezavuată de paremiologia românească, sau, mai mult, trebuie incriminată obedienţa faţă de Poarta Nouă?! Între timp, înfiinţarea aşa-zisului „Consiliu Naţional Secuiesc“ – deşi nu mai există secui – atestă că U.D.M.R. îşi urmăreşte, constant, politica „paşilor mărunţi“ de federalizare a României, în vederea destrămării ei. În m evident, ei au fost încurajaţi, între timp, inclusiv, şi de planul de federalizare a Republicii Moldova, comis de Rusia.

Constituţia trebuia revizuită numai după definitivarea Constituţiei Uniunii Europene. După cum se vede, elaborarea acesteia este un lucru dificil şi nu se ştie cum va arăta ea în final. De aceea, în mod sigur, după promulgarea Constituţiei U.E., România va trebui să-şi mai revizuiască încă o dată propria Constituţie, spre a fi pusă în consens cu aceasta. Dar, pentru a fi ridicolul mai mare, după aderarea la Uniunea Europeană, actualele articolele din Constituţia revizuită referitoare la aderare vor trebuie şterse şi, de aceea, va fi nevoie de o nouă revizuire!

Şi din nou, referendumuri, tombole, cârnaţi şi bere, cornuri şi lapte, cetăţeni, alegători, public! Vom ajunge primii în Europa nu numai la corupţie, morbiditate, TBC, sifilis, la numărul de pensionari, la numărul de cerşetori, de copii abandonaţi, ci şi la numărul de referendumuri pe cincinal. De altfel, în euforia zilelor de după revizuire, preşedintele Ion Iliescu chiar propusese un nou referendum în 2004!

4.4. Asupra Parlamentului

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ

Constituţia revizuită a menţinut reglementarea dezastruoasă a problemei reprezentării minorităţilor în Parlament, introdusă, la „Revoluţie“, de Bestia Brucan. Acesta a inventat reprezentarea în Parlament a organizaţiilor etnice, precum U.D.M.R., Comunitatea Evreilor din România, Uniunea Democrată a Germanilor din România, Uniunea Lipovenilor etc., „Parlamentul României transformându-se, astfel, într-o O.N.U. în miniatură“, cum relevase, acum câţiva ani, d-l deputat Sever Meşca. Mai mult, a subliniat că această reprezentare este absolut discriminatorie în cel mai înalt grad.

Într-adevăr, un deputat al unei minorităţi, de exemplu, Aurel Vainer, a intrat în Parlament votat de cei 8.000 de evrei (conform Anuarului Statistic), pe când un român are nevoie de 50.000 de voturi ca deputat şi de 70.000 ca senator (vezi, în detaliu, Sever Meşca, Constituţia României şi democraţia etnică, Editura Semne, 2003).

Prin această manevră brucanistă s-a ajuns ca Parlamentul României să devină la fel de ineficient, cum este şi O.N.U., dar mult mai periculos pentru Neamul Românesc.

5.Pericolul Naţiunii Române: Constituţia alienată

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ

Evident, analiza făcută aici nu este exhaustivă, căci pentru a analiza toate inepţiile noii Constituţii ne-ar trebui o broşură. Dar cred că, pentru a semnala nenorocirea reprezentată de Constituţia votată, sunt peremptorii şi acestea.

Ţinând cont că peste aberaţiile semnalate din textul noii Constituţii a trecut privirea „vigilentă şi supercompetentă“ a atâtor somităţi, de la juriştii Parlamentului şi ai Guvernului până la Curtea Constituţională, am fi tentaţi să spunem, şi noi, ca André Santini, fost preşedinte al Adunării Naţionale a Franţei, în titlul cărţii sale: „Aceşti imbecili care ne guvernează“! Dar, fireşte, am greşi dacă i-am califica drept imbecili, căci riscăm să ne dea în judecată pentru calomnie; în al doilea rând, dacă i-am trata de imbecili, le-am acorda circumstanţe atenuante. Or, ei sunt cu atât mai vinovaţi cu cât inepţiile constituţionale – criminale prin consecinţele lor – sunt „emanate“ de gândirea „infailibilă“ a juriştilor susmenţionaţi şi validate de gândirea „suverană“ a magistraţilor din Curtea Constituţională – toţi mari „prof. univ.“ şi „dr. în drept“, care le-au „clocit“ atât de mult încât acuma put ca ouăle aruncate în ajunul Referendumului în sediul Guvernului.

Toate aspectele relevate privind Referendumul Naţional şi aberaţiile Constituţiei alienate definesc România ca stat de drept-curmeziş.

Adică, în România, clasa politică practică inversarea valorilor: cinstea cu hoţia, credinţa strămoşească cu profitul, iubirea aproapelui cu violentarea lui, sinceritatea cu viclenia, informarea cu dezinformarea, transparenţa cu ocultismul, naţionalismul cu cosmopolitismul, democraţia cu dictatura, uzul cu abuzul, legea cu fărădelegea; în sinteză, Binele este substituit cu Răul – ceea ce constituie caracteristica definitorie a civilizaţiei sataniste.

Contradicţiile Constituţiei revizuite – atât cele interne, cât şi cele în raport cu alte legi – o subminează în cel mai înalt grad. Dar, dacă această Constituţie alienată nu va fi înlăturată printr-o iminentă mişcare socială amplă şi radicală, este subminată însăşi Naţiunea Română, peste tot unde se găseşte ea.

Aprilie 2007

***

6.Obiective ale proximei revizuiri a Constituţiei

CONSTITUŢIA ALIENATĂ ŞI ALIENANTĂ SAU STATUL DE DREPT-CURMEZIŞ

Actuala propagandă pro-revizuire a mers până acolo încât chiar preşedintele României, d-l Traian Băsescu, militează pentru revizuire şi, în acest sens, a desemnat o comisie cu caracter cvasiinternaţional, care să asigure o mai mare competenţă acţiunii de revizuire.

Iată componenţa comisiei prezidenţiale de revizuire: Comisia prezidenţială a revizuirii este formată din următorii: preşedinte Ioan Stanomir, profesor de drept constituţional la Facultatea de Ştiinţe Politice a Universităţii din Bucureşti; preşedinţi onorifici: Matei Dogan, director emerit de cercetare la Centrul Naţional al Cercetării Ştiinţifice din Paris (CNRS); Aurelian Crăiuţu, profesor de teorie politică la Indiana University, Bloomington, SUA; membrii comisiei: Radu Carp, conferenţiar la Universitatea din Bucureşti; Corneliu Liviu Popescu, profesor de drepturile omului la Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii din Bucureşti; Elena Simina Tănăsescu, profesor de drept constituţional la Facultatea de Drept, din cadrul Universităţii din Bucureşti; Iulia Moţoc, profesor de drept şi relaţii internaţionale la Universitatea din Bucureşti, membră în United Nations Human Rights Committee; Marius Bălan, lector doctor în drept constituţional, Universitatea ,,Al. I. Cuza”, Iaşi; Dacian Dragoş, profesor de drept administrativ şi drept european, prodecan al Facultăţii de Ştiinţe Politice, Administrative şi ale Comunicării de la Universitatea ,,Babeş- Bolyai” din Cluj; Veress Emöd, doctor în drept la Universitatea din Pecs, Ungaria şi predă la Universitatea Sapienţia din Miercurea-Ciuc; Constantin Valentin, profesor de drept internaţional la Facultatea de Drept, Universitatea de Vest Timişoara; Manuel Guţan, conferenţiar la Facultatea de Drept a Universităţii ,,Lucian Blaga” Sibiu.

Dar, indiferent de multele titluri academice ale membrilor comisiei prezidenţiale de revizuire, opinia publică internă şi internaţională trebuie să-şi amintească de comentariile presei din zilele de după 19 octombrie 2003, când s-a clamat caracterul ilegal al Referendumului naţional din 18-19 octombrie 2003, precum şi de faptul relevat de mine aici, că, din punct de vedere juridic, acest Referendum trebuie considerat anulat pentru vicii de procedură.

Desigur, ar putea fi adus ca argument pro-Referendum dictonul „Dreptatea celui mai puternic este totdeauna mai bună!“ Dar aceasta nu este dreptate, ci nedreptate şi ea este nota specifică a etapei postdecembriste, care, oricum, va trebui înlăturată pe orice cale dacă votul electoratului se va dovedi, ca şi până acum, ineficient. În caz contrar, nu vom face decât să menţinem situaţia prezentă, în care statul de drept-curmeziş aplică tot ideea că „nu contează cum şi câţi votează, ci contează cine numără voturile!“

O dovadă peremptorie a întronării dreptăţii şi a apărării românităţii prin proxima revizuire a Constituţiei, în contextul celor relevate mai sus, precum şi în articolele din Curentul şi Economistul, este eliminarea cu prioritate a articolului 41, alineatul (2): „(…) Cetăţenii străini şi apatrizii pot dobândi dreptul de proprietate privată asupra terenurilor numai în condiţiile rezultate din aderarea României la Uniunea Europeană şi din alte tratate internaţionale la care România este parte, pe bază de reciprocitate, în condiţiile prevăzute prin lege organică, precum şi prin moştenire legală“, deoarece, prin introducerea acestuia a fost anihilat tot efortul şi succesul lui Nicolae Titulescu în celebrul proces al „optanţilor unguri“.

Un alt articol care trebuie eliminat este articolul 127, alineatul: „(2) Cetăţenii români aparţinând minorităţilor naţionale au dreptul să se exprime în limba maternă în faţa instanţelor de judecată, în condiţiile legii organice“. În România limba oficială este limba română şi ea este obligatorie pentru toţi. Cui nu-i convine, să plece din ţară, fiindcă, oricum, nu-i va fi bine: conform planurilor ocultei internaţionale, în următorii 2-3 ani sunt programaţi să emigreze circa 4 milioane de români, iar în locul lor să vină imigranţi din alte zone – în special din Asia şi Africa –, pentru a se distruge omogenitatea etnică şi religioasă a României – omogenitate care este cea mai mare din Europa şi, poate, şi din lume! Aşa că situaţia României se va înnegri, în curând, şi la propriu şi la figurat!

Fără îndoială, însă, noua revizuire va trebui să interzică aplicarea criminalei politici restitutio in integrum şi, în mod explicit, să impună revizuirea tuturor restituirilor de până acum, deoarece, cu mici excepţii, au fost ilegale.

Un caz evident este cazul Zăbala, comentat, sumar, anterior: trebuie verificat de ce Ministerul Apărării Naţionale a restituit acest domeniu, deşi nu exista nici o bază legală.

Un caz similar de ilegalitate este retrocedarea – prin introducerea unui proces în justiţie – a unei biserici ortodoxe din Arhiepiscopia Sucevei şi Rădăuţilor către Cultul evanghelic german în baza unui memorandum româno-german din 1940 – deşi, evident, acel memorandum devenise caduc după Al Doilea Război Mondial; şi, fapte simptomatice, 1) Arhiepiscopul Pimen nu a trimis nici un jurist din partea episcopiei să-i apere cauza în procesul respectiv, iar judecătorul care a judecat speţa aparţinea respectivei confesiuni religioase!

Despre celelalte consecinţe ale aplicării politicii restitutio in integrum am mai scris, iar dezvăluirile presei sintetizate în sintagmele „mafia retrocedărilor“ şi „rechinii imobiliari“ sunt absolut elocvente. Iar în cazul „rechinilor imobiliari“ este vorba de cvintetul de escroci format din avocaţi, judecători, funcţionari din primării, funcţionari de la cadastru şi indivizii din umbră, care manevrează „retrocedările“.

O excepţie o constituie aşa-zisul rege Mihai I Trădătorul, un „rechin imobiliar“ la vedere, căruia i s-au restituit, de către guvernul promonarhist al premierului Tăriceanu bunuri mobile şi imobile de circa 3,5 miliarde de euro, deşi nu avea nici un drept să le primească. Iar acum ministrul Varujan Vosganian se vaită că majorarea salariilor cadrelor didactice va costa statul un miliard de euro: să-l ia de la Mihai de Hopînţol, fiindcă, oricum, el trebuie judecat pentru furtul tablourilor României şi trebuie să i se ia tot ceea ce i s-a „restituit“ de către clicocraţia postdecembristă.

Dar, am văzut, nici celor care au elaborat, avizat, şi votat Constituţia din 1991, precum şi respectivii care au făcut şi votat revizuirea din 18-19 octombrie 2003, nu le-au lipsit titlurile ştiinţifice, academice, profesionale etc. – ci, evident, le-au lipsit patriotismul şi buna credinţă, moralitatea: de exemplu, acelaşi jurist care, în pertractările din Adunarea Constituantă, făcuse să se accepte articolul 3, alineatul (1), al Constituţiei din 1991, „Teritoriul României este inalienabil“, nu s-a mai opus introducerii revizuirii din articolului 41, alineatul (2), citat mai sus!

Iată de ce, la apropiatele alegeri parlamentare, electoratul să aibă o singură grijă: să nu-i mai voteze pe cei care, într-o formă sau alta, au participat la guvernare şi/sau au votat legile antiromâneşti, inclusiv revizuirea Constituţiei.

8 octombrie 2008

Colonel (r.) Vasile I. ZĂRNESCU

Sursa: http://www.altermedia.info/romania/2008/10/10/constitutia-alienata-si-alienanta-sau-statul-de-drept-curmezis-3/

ADDENDA

A mai trecut peste un deceniu de la publicarea acestui studiu și, din păcate, prognozele mele, chiar cele mai pesimiste, s-au adeverit.

Într-un studiu din acea vreme, intitulat „Calamitatea României: restitutio in integrum“, am dezvăluit marele jaf comis de guvernările postdecembriste, îndeosebi de guvernarea C.D.R., pe care l-a reprezentat aplicarea criminalei politici restitutio in integrum.

„Chilipirurile“ despre care scria, cu satisfacție,  revista britanică Jane’s Foreign Report a înseamnat, în realitate, distrugerea deliberată, la comandă externă și cu ajutorul cozilor de topor interne, a industriei de toate tipurile – extractivă, metalurgică, siderurgică, prelucrătoare, chimică, farmaceutică, de apărare etc. –, a agriculturii, zootehniei etc., într-un cuvînt, a întregii economii românești!

Fără îndoială, dintre toate aceste imense pagube cea mai gravă, anticipată de mine, că oculta internațională va manevra situația politico-economică din țară pentru a se realiza emigrarea a patru milioane de români – dintre cei mai bine pregătiți profesional. După unii autori, ar fi vorba, de fapt, de circa șase milioane de români. Dar, chiar dacă ar fi vorba de patru milioane de persoane, aceasta constituie o veritabilă hemoragie demografică a unei țări – unică la nivel mondial pe timp de pace!

În mod evident pentru cine observă atent situația social-politică, legislația postdecembristă a fost concepută deliberat pentru a crea un „haos organizat“ – cum remarcaseră regretații Nicolae Cerveni[1] și Corneliu Turianu[2]–, haos propice guvernanților „să pescuiască în ape tulburi“.

Articolele contradictorii din Constituția revizuită în octombrie 2003 nu reprezintă decît vîrful aisbergului a ceea ce constituie contradicțiile din legislația actuală – ceea ce facilitează apariția și extinderea corupției, creînd o metastază a organismului social.

Încă acum vreo 25 de ani am publicat  în revista Națiunea și, apoi, am reluat tema în alte materiale[3], a două amendamente esențiale la revizuirea Constituție, absolut necesare reformei autentice a Justiției: 1) scoaterea procurorilor din categoria magistraților și poziționarea lor la nivelul și în banca avocaților și 2) reintroducerea provizorie a pedepsei cu moartea pentru magistrații care încalcă legile și decid condamnări la pușcărie pentru oameni nevinovați (precum și pentru alte spețe, ca ucigași recidiviști, pedofili, sabotori ai economiei naționale care provoacă pagube mai mari de un milion de dolari etc.).

Recent au fost dezvăluite asemenea cazuri gravisime, cum a fost cazul familiei Corneliu Bârsan[4], al Marianei Rarinca[5] și al altora care, între timp, au murit din cauza acestor condamnări abuzive.

Atîta vreme cît procurorii nu vor fi dați afară din categoria magistraților și pedepsiți penru abuzurile lor[6], Justiția va rămîne doar Ju$tiți€! Iminenta revizuire a Constituției trebuie să conțină această minimă reformă: procurorii să fie dați afară din Magistratură!

 

5 Mai 2019, Duminica a doua după Paști, Sf. Mare Mucenică Irina

Colonel (rtg.) Vasile I. ZĂRNESCU

[1] Cf. http://marianamuza68.blogspot.com/2010/02/in-memoriam-nicolae-cerveni.html

[2] Corneliu Turianu, „Radiografia unui abuz“, pe http://corneliuturianu.blogspot.com/2012/07/radiografia-unui-abuz.html ; http://corneliuturianu.blogspot.com/search/label/Libertatea%20de%20exprimare. Vezi și: http://anonimus.ro/2015/01/aparitia-grupului-revizionistilor/.

[3] Vasile I. Zărnescu, „Mascarada Magistraturii maculate“, Curentul internațional, 2 februarie 2010, pe http://curentul.net/2010/02/02/mascarada-magistraturii-maculate/; idem, „Armaghedonul magistraților“, pe http://www.altermedia.info/romania/2009/09/19/armaghedonul-magistratilor-1/;

http://www.altermedia.info/romania/2009/09/21/armaghedonul-magistratilor-2/; https://necenzuratmm.ro/dezvaluiri/46968-campania-toarna-ti-prietenul.html.

[4] Cf. https://www.hotnews.ro/stiri-esential-20825571-inedit-fostul-judecator-cedo-corneliu-barsan-sotia-lui-fost-judecator-inalta-curte-pierd-proces-curtea-europeana-drepturilor-omului-care-respins-inadmisibile-sau-vadit-nefondate-toate-capetele-cerere.htm; https://www.cotidianul.ro/calvarul-judecatoarei-barsan-cei-7-ani-nu-mi-i-da-nimeni-inapoi/; https://octavpelin.wordpress.com/2011/11/30/razbunarea-lui-basescu-impotriva-lui-corneliu-barsancedo-a-decis-ridicarea-imunitatii-judecatoarei-gabriela-barsan/#comments; https://octavpelin.wordpress.com/2011/12/01/razvan-savaliuclovitura-naucitoare-pentru-dna-in-mascarada-pornita-impotriva-sotilor-barsandaniel-morar-trebuie-sa-si-dea-demisia/; https://octavpelin.wordpress.com/2013/03/18/in-speta-judecatorilor-barsan-au-disparut-documente-din-dosar/;  https://www.antena3.ro/actualitate/sinteza-zilei-judecatorii-gabriela-si-corneliu-barsan-rup-tacerea-lovitura-nimicitoare-pentru-dna-510747.html

[5] Cf. https://evz.ro/dosarul-antena3-mariana-rarinca-santaj-nedovedit-la-sefa-curtii-supreme-merge-mai-departe.html; https://evz.ro/abuz-justitie-dovada-santaj-rarinca.html; https://www.cotidianul.ro/dezvaluire-uluitoare-despre-livia-stanciu/; https://www.cotidianul.ro/falsuri-grosolane-in-rechizitoriul-cazului-livia-stanciu-vs-mariana-rarinca/; https://www.cotidianul.ro/verificarea-si-sanctionarea-abuzurilor-in-cazul-mariana-rarinca-vs-livia-stanciu/.

[6] Cf. https://www.luju.ro/culise/vorbe-de-fumoar/vorbe-de-fumoar-10-08-2012-cand-vor-fi-arestati-procurorii-care-servesc-interceptari-presei-din-dosarele-in-lucru

Leave a Reply

Your email address will not be published.