Home / Actualitate / ZIUA INFAMIEI JUSTIȚIEI ROMÂNE: 4 februarie 2021 – condamnarea mea este condamnarea României

ZIUA INFAMIEI JUSTIȚIEI ROMÂNE: 4 februarie 2021 – condamnarea mea este condamnarea României

Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu
Incorect Politic
Februarie 13, 2021

Ziua infamiei Ju$tiți€i române: 4 februarie 2021

 

Români! Vă mulțumesc foarte mult pentru susținerea voastră[1], absolut necesară pentru înlăturarea acestei infamii. Ziua de 4 februarie 2021 este ziua INFAMIEI JU$TIȚI€I din România. Această zi a fost instituită de o instanță a Judecătoriei Sectorului 3, care m-a condamnat la 13 luni de pușcărie[2], cu amînare, pentru că am scris cîteva articole în care relevam afirmațiile unor autori occidentali revizioniști – adică voiau o cercetare obiectivă, științifică, bazate pe fapte despre existența și amploarea pretinsului holocaust clamat de peste 150 de ani în presa iudaică din S.U.A., îndeosebi, și nu holocaustul bazat pe „memorii“ și alte „documente“ contrafăcute și publicate după 20-30 sau chiar 40 de ani de la evenimentul istoric desemnat ca atare. Am depus la dosarul cauzei informații din presa din S.U.A. și din Israel despre asemenea „dovezi“ contrafăcute, prin care „supraviețuitorii“ lagărelor de concentrare au încasat mari sume de bani necuveniți[3]. Dar magistrații – judecătorii și procurorii – nu s-au obosit să le citească: ei nu au citit decît art. 6 din O.U.G. nr. 31/2002, cu modificările ulterioare, și nu au făcut decît să îmi fabrice probe, nu să respecte atribuțiile Ministerului Public: adică să caute, în mod obiectiv și echidistant, probe pro și contra inculpatului, pentru a-i stabili gradul real de vinovăție!

Condamnarea mea este condamnarea României, căci ea, condamnarea – așa cum am anticipat în articolele anterioare[4] pronunțării din 4 februarie 2021 – a fost planificată din timp tocmai pentru a se crea un precedent plecînd de la care să fie condamnați pe bandă rulantă alți patrioți naționaliști. Deja Maximilian Marco Katz a propus condamnarea d-lui prof. univ. dr. Ion Coja – care mi-a fost un martor redutabil la proces – tocmai pentru că mi-a fost un astfel de martor, precum și pentru contribuția noastră la clarificarea temei holocaustului: ne-a băgat în cerneală, printre alți patrioți, în imbecilul „Raport de monitorizare a antisemitismului 2009-2014“[5]. Pentru că răzbunarea contra goyimilor este o directivă esențială a Talmudului.

Un argument elocvent al aserțiunii că a fost planificată și monitorizată din timp condamnarea mea și de care jidanii erau absolut siguri că o vor obține este că, încă de anul trecut, „institutul“ antinațional care poartă numele escrocului internațional Elie Wiesel – blestemat fie-i numele în veci! –, reprezentat de către impostorul Alexandru Florian, a cerut instanței „ca procesul să se judece în lipsă“ – adică nu mai era nevoie să vină în instanță să se apere, căci se știa dinainte cîștigător. Un alt argument în plus este faptul că unul dintre avocații penaliști, regretatul Vasile Păstrăvanu, bun prieten al apărătorului meu, maestrul Adrian Iscru, l-a avertizat că trebuie să fie atent și cît mai dibaci în pledoaria sa, fiindcă știa din surse sigure și bine informate că „s-a dat dispoziție de la cel mai înalt nivel ca toți cei incriminați pe tema holocaustului să fie condamnați“!

În cercul avocaților care lucrau la apărarea mea s-a opinat că acest „nivel cel mai înalt“ al directivei de condamnare a mea ar fi chiar președintele Klauss Werner Iohannis. Fără îndoială că este și el implicat – dovadă este, printre altele, fervoarea cu care a condamnat și el România, în mod repetat, inclusiv recent, de „ziua holocaustului“ –, dar el, IohanniSS, este doar o marionetă, este vuvuzeaua care trîmbițează directivele ocultei internaționale care incriminează neîntemeiat România ca să o stoarcă de bani de holocaust: „Încărcați de povara grea că și România are partea sa de responsabilitate [corect: de „răspundere“ – n.n., V.I.Z.] pentru vina teribilă de a-și fi asasinat proprii cetățeni evrei și romi, aducem astăzi un pios omagiu tuturor celor care au pierit cunoscând infernul pe pământ, alimentat de ură, dar și puținilor supraviețuitori care, cu neclintită verticalitate în fața morții, motivați de speranța în ziua eliberării, au reușit să rămână în viață ca să transmită lecțiile dureroase din lagărele de concentrare“. Și, omițînd cu perfidie faptul că respectivele lagăre de concentrare fuseseră înființate de naziști (e-adevărat, copiind modelul sovietic construit anterior de Genrikh Iagoda[6]), de la acest ton mieros și lacrimogen trece la amenințări bolșevice: „(…) Pentru a stopa aceste porniri, avem nevoie de măsuri concrete și de un efort comun, al cetățenilor, al autorităților statului, al societății civile. Nimeni nu poate lupta cu răul de unul singur. Drepturile și libertățile fundamentale, valorile democratice, statul de drept se fragilizează cu fiecare întârziere a condamnării discursului negaționist, cu fiecare teorie a conspirației permisă a se rostogoli în spațiul public, cu fiecare abdicare în fața avalanșei de curente extremiste“. Fariseismul său notoriu se transformă, însă, în indicații concrete: „Pentru a putea face față acestor provocări, încurajez Guvernul să adopte cât mai curând Strategia națională pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură“[7].

Mesajul său a fost rostogolit de toată presa mercenară. Această „strategie națională“ invocată de Iohannis – care, de fapt, este antinațională – este clocită de ministrul jidan de Externe Bogdan Aurescu[8] – dar, ca să îi dea un „consens național“, și-a asociat alte vreo zece ministere și o.n.g.-uri „reprezentative“[9], printre care F.C.E.R., a lui Aurel Vainer, și M.C.A., a escrocului vamal Maximilian Marco Katz[10]!

În România, acest „nivel cel mai înalt“ este conducerea lojii masonice jidănești B’nai B’rith („Fiii Legămîntului“!), așa cum am relevat în ilustrata cu Protocolul de colaborare a organizațiilor din România unite „în lupta contra „antisemitismului“! Vedeți Protocolul[11] din imagine.

 

Să ne amintim că, anul trecut, parcă, directorul „general“ al I.N.S.H.R.-„E.W.“, torquemada Alexandru Florian, l-a felicitat pe Klauss Iohannis pentru că a creat condițiile excelente de studiere a holocaustului din România! Da, frumos!, dar numai din perspectiva falsă a I.N.S.H.R.-„E.W.“! Studierea holocash-ului din perspectiva corectă, a realității, a adevărului istoric și logic realizată de români este interzisă și pedepsită cu pușcăria! Adică „pentru unii mumă, iar pentru alții ciumă“! Dacă dai în „poporul hales“, dai în „elita lumii“ – care trebuie, n’așa, să îi conducă pe goyimi, să îi subjuge, să le ia averile, să îi ucidă – așa cum stipulează Talmudul!

Ca atare, dragi români patrioți, treziți-vă, uniți-vă și gîndiți în perspectivă: apărați-mă acum, fiindcă, astfel, vă apărați pe voi, căci în proxima etapă veți urma la rînd, unul cîte unul ca să fiți încarcerați pentru simplul motiv că vă apărați viața, destinul, libertatea, țara. Apărați-mă, apărați-vă și luptați contra jidanilor pe orice cale: statul român – în genere, și Ju$tiția în special –, așa cum relevase încă parlamentarul Dinu Giurescu, nu-i mai apără pe români, ci pe străini!

Luați arma în mînă și apărați-vă! Al treilea Considerent al Declarației Universale a Drepturilor Omului, instituită de O.N.U. în 10 decembrie 1948, stipulează:

„…Considerând ca este esențial ca drepturile omului să fie ocrotite de autoritatea legii pentru ca omul SĂ NU FIE SILIT SĂ RECURGĂ, CA SOLUȚIE EXTREMĂ, la revolta împotriva tiraniei și asupririi,…“[12] (s.n., V.I.Z.). Această formulare este redactarea modernizată și laconică a articolului din Declarația Universală la Drepturilor Omului și Cetățeanului a Revoluției Franceze, care preciza, în articolul referitor la dreptul cetățeanului la INSURECȚIE[13], că „dreptul omului la libertate este sacru“!

Referindu-se la legea nr. 217/2015, la dreptul la insurecție și în mod expres la impostorul Alexandru Florian, academicianul Eugen Mihăescu își începea dur articolul:

«Motto: „Când guvernul violează drepturile poporului, insurecția este, pentru popor și pentru orice parte a sa, dreptul cel mai sacru și cea mai indispensabilă dintre îndatoriri“. Articolul 35 din Declarația drepturilor omului și ale cetățeanului, din anul 1793 (care a figurat ca preambul al Constituţiei franceze din acelaşi an).

E curios cum a dispărut acest articol din Declarația universală a drepturilor omului a Națiunilor Unite. În secolul XX s-a considerat, se pare, că dreptul la revoltă, atunci când aleșii își uită menirea pentru care au fost puși în fruntea statului, nu mai este «cea mai indispensabilă dintre îndatoriri»… La ce au folosit românilor cei 26 de ani de libertate? A învățat ceva poporul român, în toți acești ani, despre democrație, despre drepturi, obligații, libertăți? A reușit să înnoade oare istoria, să înțeleagă ce i s-a întâmplat după cel de Al Doilea Război Mondial? Ce învață elevii despre acea perioadă din manualele de istorie? Ce învață despre personalitățile care au marcat cultura românească între cele două războaie? Vor mai putea afla ceva cu adevărat despre România anilor 1930-1945? Despre zbaterea țării aici, în locul unde se lovește Apusul de Răsărit? (…)

Parlamentarii României au votat cu lașitate și indiferență, aproape în unanimitate o lege care poate interzice învățământului românesc să comenteze, să înțeleagă etapa care a precedat instaurarea comunismului. O lege care, în loc să permită cunoaștere, dezbatere, înțelegere, nu face decât să interzică. La fel ca pe vremea Inchiziției, în Evul Mediu. Un tovarăș cu trecut nebulos (în CV-ul său nu scrie nimic despre activitatea pe care a depus-o în anii 1977-1991), numit în fruntea unei instituții guvernamentale (Institutul Național pentru Studierea Holocaustului din România) care poartă numele unei persoane acuzată de impostură (Elie Wiesel acuzat că nu a fost deportat la Auschwitz, nu are număr tatuat pe antebraț, ci doar și-a însușit numărul matricol atribuit în fapt unui deținut pe nume Lazar Wiesel), Alexandru Florian, deci, se felicită pentru că Legea numărul 217/2015, care „interzice organizațiile și simbolurile cu caracter fascist, rasist sau xenofob“ și „cultul persoanelor care s-au făcut vinovate de apartenența la mișcarea legionară și au fost condamnate“ a fost promulgată fuga-fuga de președintele Iohannis și va apărea în Monitorul Oficial. În scurtă vreme, Alexandru Florian, acest nou Torquemada de Dâmbovița, va avea instrumentele necesare pentru a cere justiției să arunce în temniță, la semnalul său firește, pe oricine consideră dumnealui că „promovează cultul unor persoane care au fost condamnate“ de Tribunalul Poporului în anul 1945!»

Și, în continuare, scrie: „Azi, luptătorii anticomuniști sunt prima țintă a tovarășului Florian. Cine urmează mâine? Mihai Eminescu?“[14] Între timp, Mihai Eminescu, „omul absolut al Culturii Române“, a fost denigrat de către toți condeierii așkenazi – de la H.-R. Patapievici la Alexandru Florian.

În ziua de 4 februarie 2021, iată!, prognoza academicianului Eugen Mihăescu „de a fi aruncați în temniță românii“ la comanda lui Alexandru Florian s-a adeverit: Judecătoria Sectorului 3 m-a condamnat la 13 luni de închisoare, în urma denunțului calomnios al acestui torquemada al României, Alexandru Florian, fiul fariseului Radu Florian, care-i teroriza pe studenți cu teoria marxist-leninistă, așa cum, în mod troțkist, o înțelegea el!

Este de notorietate că „Autoritatea legii“ nu-i mai apără pe români: aproape toate mass media – chiar și cele mercenare – relevă că trăim într-un „stat mafiot“. Guvernele și parlamentele postdecembriste au fost toate trădătoare și au dat legi antiromânești, dintre care cele mai criminale sunt O.U.G. nr. 31/2002, legea nr. 107/2006, legea nr. 217/2015, legea nr. 157/2018 – toate pentru protejarea jidanilor! – și, cea mai recentă, legea anti-țigănismului[15]! În 2018, în replică la legea nr. 157/2018 – zisă „legea Vexler“ –, 33 de parlamentari români au încercat să promoveze „Legea antiromânismului“[16], dar lefegiii partinici ai Curții Constituționale a României (C.C.R) au pretins că este „neconstituțională“. Dar cele cinci legi enumerate mai sus, care sunt literalmente și juridic neconstituționale, chiar anticonstituționale, au fost validate de C.C.R. ca fiind „constituționale“. O.U.G. nr. 31/2002, care este „sediul materiei“ – cum zic oțios juriștii – pentru celelalte legi pendinte, indicate mai sus, încalcă art. 29 și 30 ale Constituției României, precum și art. 18 și 19 ale Declarației Universale a Drepturilor Omului din 1948 – acestea două sunt dezvoltarea art. 11 al Declarației Drepturilor Omului și Cetățeanului din 1789, a Revoluției Franceze: „La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l’homme: tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l’abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi[17]!

Vedeți de ce trebuie desființată C.C.R.?! Pentru că C.C.R. este emanația partinică a principalelor partide politice din România, obediente ocultei internaționale, și, de aceea, este eminamente antiromânească. Încă de pe cînd activam în cadrul Sindicatului Cadrelor Militare Demobilizate (S.C.M.D.) militam pentru desființarea ei.

Români! NU vă lăsați prostiți de propaganda guvernamentală a „nevoii de stabilitate“! Această „stabilitate“ le este necesară guvernanților pentru a fura în liniște și pentru a se împrumuta hoțește, în interesul lor privat, condamnînd România la sclavie pentru multe decenii sau chiar un secol!

În Italia, din 1945 pînă acum, un guvern a durat, în medie, vreo doi ani, dar Italia s-a dezvoltat și face parte din G8; Belgia a stat, nu demult, fără guvern vreo cinci ani, deși era în pas de destrămare din cauza luptei dintre valoni și flamanzi!

Alungați guvernul trădător al României! Instalați un guvern democrat, cum au procedat islandezii, nu cleptocrat, cum au făcut „emanații“ retrovoluției din decembrie 1989.

Români! Rupeți-vă lanțurile și rupeți-le gîtul cleptocraților care ne duc la pierzanie!

13 februarie 2021

[1] Cf., în ordine cronologică: https://razboiulinformational.ro/site/2021/01/o-falsificare-grosolana-a-cazului-d-lui-colonel-rtg-s-r-i-vasile-i-zarnescu/ ; https://ioncoja.ro/condamnarea-dlui-vasile-zarnescu-moment-de-rusine-nationala/ ; https://www.incorectpolitic.com/ne-au-varat-in-stalinism-colonelul-vasile-zarnescu-fost-condamnat-la-inchisoare-pentru-ca-a-publicat-studii-despre-holocaust/https://www.incorectpolitic.com/despre-nationalismul-romanesc-si-a-u-r-sterie-ciumetti-in-dialog-cu-profesorul-corvin-lupu-i/, implicit comentariul domnului Dan-Cornel Nicolae; https://www.incorectpolitic.com/cetatea-neamului-impreuna-cu-alti-romanii-se-solidarizeaza-cu-vasile-zarnescu/#comment-33171; https://www.certitudinea.com/certitudinea-print/cazul-vasile-zarnescu-sau-proba-veritatii-in-discriminarea-anticonstitutionala-a-romanilor/

[2] Cf. http://portal.just.ro/301/SitePages/Dosar.aspx?id_dosar=30100000000642032&id_inst=301 ; vezi și: https://www.timesofisrael.com/ex-intel-officer-jailed-in-1st-conviction-under-romanias-holocaust-denial-law/

[3] Cf. Mosi Secret, „U.S. Says Holocaust Fund Was Defrauded“, New York Times, 9 nov. 2010,

pe https://www.nytimes.com/2010/11/10/nyregion/10holocaust.html; Vivienne Foley, CNN, „NY holocaust fund bilked of $42.5 million,  prosecutor says“, pe https://edition.cnn.com/2010/CRIME/11/09/new.york.holocaust.fund.fraud/index.html ;

Shlomo  Shamir, „FBI Arrests  17 for Defrauding U.S. Holocaust Fund“, Ha’aretz, 9 nov. 2010, pe https://www.haaretz.com/jewish/1.5137213. Vezi și: Ion Coja, „S.U.A. declară că fondul alocat Holocaustului a fost fraudat“, 2 februarie 2011, pe https://ioncoja.ro/sua-declara-ca-fondul-alocat-holocastului-a-fost-fraudat/; republicat pe: Ion Coja, „Fabrica de victime ale Holocaustului descoperită de justiția americană“,  25 decembrie 2017, pe https://ioncoja.ro/fabrica-de-victime-ale-holocaustului-descoperita-de-justitia-americana/. Vezi și: https://www.theguardian.com/world/2016/jun/24/holocaust-survivor-lied-joseph-hirt-auschwitz; https://karensmithdotblog.wordpress.com/2019/08/26/rabin-din-new-york-supravietuitorul-lagarului-de-exterminare-nazist-care-nu-a-fost-niciodata-acolo/

[4] Cf. https://www.incorectpolitic.com/petru-clej-un-ignobil-dezinformator/; https://www.incorectpolitic.com/corul-calomniei-continua-sabina-fati-despre-procesul-lui-vasile-zarnescu/

[5] Cf. https://archive.jpr.org.uk/download?id=2887

[6] Cf. https://www.descopera.ro/istorie/16059615-evreii-lui-stalin-cazul-genrikh-yagoda-fondatorul-gulagurilor-zeci-de-milioane-de-oameni-au-murit-din-cauza-sistemului-creat-de-el

[7] Cf. https://www.presidency.ro/ro/media/mesajul-presedintelui-romaniei-domnul-klaus-iohannis-transmis-cu-prilejul-zilei-internationale-de-comemorare-a-victimelor-holocaustului1611734163

[8] Cf. https://www.mae.ro/sites/default/files/file/anul_2020/pdf_2020/2020.10.09__strategie_30.09.pdf. Președintele Iohannis are tupeul să condamne lagărele de concentrare naziste, deși el este un descendent al naziștilor: https://www.agerpres.ro/politica/2021/01/27/iohannis-incurajez-guvernul-sa-adopte-cat-mai-curand-strategia-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-antisemitismului–650031

[9] Cf. https://www.incorectpolitic.com/vine-inchizitia-mae-elaboreaza-o-strategie-nationala-pentru-prevenirea-si-combaterea-antisemitismului-xenofobiei-radicalizarii-si-discursului-instigator-la-ura-2021-2023/

[10] Cf. http://www.ziaristionline.ro/2015/09/09/maximilian-katz-tovarasul-de-antisemitism-al-lui-alexandru-florian-intre-spaga-pentru-duty-free-si-chestiunea-evreiasca-in-romania-i-ion-spanu-katz-si-florian-au-raspandit-in-lume-ca-suntem-84/http://www.ziaristionline.ro/2015/09/10/ion-spanu-despre-dementa-antisemitismului-marca-katz-si-florian-ii-lista-neagra-a-reprezentantilor-celor-84-milioane-de-romani-antisemiti-parintele-justin-parvu-jurnalistii-victor-roncea-si/http://www.ziaristionline.ro/2015/09/14/noi-antisemiti-in-raportul-penalului-katz-eminescologul-constantin-barbu-si-presedintele-romaniei-klaus-iohannis-iii/

[11] Cf. https://www.incorectpolitic.com/petru-clej-un-ignobil-dezinformator/ ; https://www.mae.ro/node/30469.

[12] Cf. https://www.ohchr.org/en/udhr/documents/udhr_translations/rum.pdf

[13] Vedeți și aici: https://www.incorectpolitic.com/dreptul-la-insurectie/

[14] Cf. http://www.ziaristionline.ro/2015/08/02/desteapta-te-romane-academicianul-eugen-mihaescu-despre-legea-elie-wiesel-azi-luptatorii-anticomunisti-sunt-prima-tinta-a-tovarasului-florian-cine-urmeaza-maine-mihai-eminescu/; republicat de mine, cu o ADDENDA, pe http://www.altermedia.info/romania/2015/08/06/academicianul-eugen-mihaescu-despre-legea-elie-wiesel/

[15] Cf. https://www.stiripesurse.ro/legea-antitiganism-a-trecut-de-parlament-inchisoare-de-la-3-luni-la-10-ani-pentru-actiuni-anti-romi_1550355.html

[16] Cf. https://www.hotnews.ro/stiri-politic-22538790-proiect-lege-nchisoare-3-ani-pentru-promovarea-public-idei-antiromne.htm; https://www.youtube.com/watch?v=-67t1lovERw&ab_channel=USRUniuneaSalva%C8%9BiRom%C3%A2nia ; https://www.g4media.ro/cei-doi-deputati-usr-care-au-semnat-proiectul-de-lege-pentru-combaterea-antiromanismului-isi-retrag-semnaturile-partidul-evoca-pericolul-iliberalismului.html

[17] Cf. https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-homme-et-du-citoyen-de-1789 ; https://ro.qaz.wiki/wiki/Declaration_of_the_Rights_of_Man_and_of_the_Citizen#Articles

6 comments

 1. Poporul e de partea lui Zărnescu!

 2. Difuzați acest apel a meu și organizați poporul! Puteți să mobiilzați poporul să silească instanțele JU$TIȚI€I să mă achite?! Procesul meu este, așa cum am scris aici http://www.trezirealarealitate.ro/2021/02/corul-calomniei-continua-sabina-fati/, un proces politic. Condamnarea mea a fost dictată, dinainte, de către Executiv, aflat la „heremul” ocultei jidănești. Cuvîntul „herem” este jidănesc și a fost preluat în românește „cherem”!
  România nu mai este suverană, ci este o neocolonie judeo-americană. Eu am scris despre acest fapt acum șapte ani, înaintea d-lui prof. Ilie Șerbăescu. S.U.A. sunt conduse de jidani. A spus-o chiar Shimon Peres. Iar, înaintea lui unii politologi americani. Vedeți aici:
  https://www.emag.ro/lobby-ul-israelian-si-politica-externa-a-statelor-unite-john-j-mearsheimer-stephen-m-walt-9789736362989/pd/DPHQLFBBM/;
  https://karensmithdotblog.wordpress.com/2018/11/27/alegerile-din-sua-lobby-ul-evreiesc-aipac-sarbatoreste-solidly-pro-israel-congress/;
  https://www.facebook.com/DerscasatulDintreDealuri/posts/planul-ocuparii-romaniei-de-catre-evreipublicat-de-admin-in-textele-altora-pe-01/678130935531679/;
  https://www.hotnews.ro/stiri-esential-7691004-centrul-wiesenthal-critica-shimon-peres-fiindca-multumit-romaniei-pentru-ajutorul-acordat-evreilor.htm;
  https://www.antena3.ro/externe/shimon-peres-afaceristii-israelieni-cumpara-romania-41813.html
  https://www.goodreads.com/book/show/814482.Understanding_Jewish_Influence;

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *