Home / Educativ / William Totok – Turnător la Securitate

William Totok – Turnător la Securitate

Daniel Sălăjan
Incorect Politic
Noiembrie 5, 2019

Consiliul Naţional pentru Studierea Arhivelor Securităţii a răspuns cererii asociaţiei Civic Media legată de posibila colaborare cu securitatea a lui William Totok.

Din răspuns, publicat de Victor Roncea în ziarul „Curentul” (linc) rezultă că William Totok a iscălit un angajament de colaborator al securităţii, preluînd numele conspirativ „Thomas” şi a dat note informative despre colegii săi din cercurile etnicilor germani cu preocupări literare, dar aceste elemente „nu se circumscriu prevederilor art. 2 lit. a şi b din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 24/2008 privind accesul la propriul dosar şi deconspirarea securităţii, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 293/2008, astfel încît domnului Totok William (…) nu i se poate atribui calitatea de lucrător/colaborator al securităţii”.

În decembrie 1989 William Totok era colaborator al postului de radio „Europa Liberă” şi a vorbit acolo despre revoluţia începută la Timişoara, fiind unul dintre cei care au făcut cunoscut în Vest cele întîmplate la Timişoara.

Dau mai jos documentul emis de CNSAS unde se pot vedea mai amănunţit conţinutul notelor informative ale domnului William Totok.

William Totok - Turnător la Securitate


Legea 293/2008 (linc), care a modificat OUG 24/2008, spune:

La articolul 2, literele a) si b) se modifică şi vor avea următorul cuprins:
„a) lucrător al Securităţii – orice persoană care, avînd calitatea de ofiţer sau de subofiţer al Securităţii sau al Miliţiei cu atribuţii pe linie de Securitate, inclusiv ofiţer acoperit, în perioada 1945-1989, a desfăşurat activităţi prin care a suprimat sau a îngrădit drepturi şi libertăţi fundamentale ale omului;
b) colaborator al Securităţii – persoana care a furnizat informaţii, indiferent sub ce formă, precum note şi rapoarte scrise, relatări verbale consemnate de lucrătorii Securităţii, prin care se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului. Persoana care a furnizat informaţii cuprinse în declaraţii, procesele-verbale de interogatoriu sau de confruntare, date în timpul anchetei şi procesului, în stare de libertate, de reţinere ori de arest, pentru motive politice privind cauza pentru care a fost fie cercetată, fie judecată şi condamnată, nu este considerată colaborator al Securităţii, potrivit prezentei definiţii, iar actele şi documentele care consemnau aceste informaţii sînt considerate parte a propriului dosar. Persoanele care, la data colaborării cu Securitatea, nu împliniseră 16 ani, nu sînt avute în vedere de prezenta definiţie, în măsura în care se coroborează cu alte probe. Colaborator al Securităţii este şi persoana care a înlesnit culegerea de informaţii de la alte persoane, prin punerea voluntară la dispoziţia Securităţii a locuinţei sau a altui spaţiu pe care îl deţinea, precum şi cei care, avînd calitatea de rezidenţi ai Securităţii, coordonau activitatea informatorilor”.

În notele informative date de Totok la Securitate pomenite în documentul CNSAS sînt enumerate persoane care citeau în şedinţele cenaclului literar de limbă germană, fără însă să se spună despre vreuna dintre ele că ar fi avut vreo atitudine ostilă regimului comunist. Adică, nu „se denunţau activităţile sau atitudinile potrivnice regimului totalitar comunist şi care au vizat îngrădirea drepturilor şi libertăţilor fundamentale ale omului”, acesta fiind motivul pentru care CNSAS a considerat că, în ciuda existenţei acestor note informative, William Totok nu poate fi considerat colaborator al securităţii.

Cu așa tovarăși la CNSAS, precum Mădălin Hodor și Mihai Demetriade, care dau vina pe victimele Experimentului Pitești, ne miră faptul că CNSAS nu-l consideră pe Totok colaborator al Securității?

Sursa:  MariusMioc.Wordpress

About Incorect Politic

Revoluție prin educație.

Check Also

Libertatea și fațetele ei mai puțin înțelese

Incorect Politic | Ce înseamnă libertate și omenie?

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *