Home / Chestiunea Jidănească / Înșelătoria Secolului XX (42)

Înșelătoria Secolului XX (42)

Incorect Politic
Februarie 16, 2019

Înșelătoria Secolului XX

ÎNŞELĂTORIA SECOLULUI XX (42)

ARTHUR ROBERT BUTZ

Episoadele 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,18,19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29,30,31,32,333435, 36, 37,38, 39, 40 și 41

 ANEXA C

Deportarea jidanilor din Olanda

 

Cele şase broşuri care constituie Raportul Crucii Roşii Olandeze (C.R.N.) intitulat Auschwitz se referă la aproximativ o sută de convoaie de jidani, care au părăsit Olanda între 15 iulie 1942 (primul convoi) şi 13 septembrie 1944 (ultimul convoi). Auschwitz a fost destinaţia directă a aproximativ două treimi dintre jidanii deportaţi, deşi un mare număr a ajuns şi la Sobibor, iar alţii la Theresienstadt, Bergen-Belsen şi Rawensbrück. Datele Crucii Roşii Olandeze sunt exhaustive cu privire la tot ceea ce priveşte aceste convoaie: parcursul în Olanda, datele plecărilor, numărul deportaţilor şi destinaţia fiecărui convoi, repartiţia funcţie de sex şi vârstă, numele celor din fiecare convoi. Autorii presupun că toţi jidanii a căror urmă nu o găsesc după sosirea lor la destinaţie au fost gazaţi ori au pierit într-un fel sau altul.

Ei trag concluzia că majoritatea celor 100.000 de jidani deportaţi din Olanda au pierit, pentru că, evident, studiul lor este foarte incomplet cu privire la ceea ce se întâmpla în lagăre când soseau aceşti deportaţi. Există, însă, câteva excepţii. Dispunem de date cu privire la evacuarea lagărului Auschwitz, în ianuarie 1945, şi la funcţionarea spitalului din Monowitz. Datele cele mai importante de care dispunem se găsesc în ceea ce este prezentat ca registrul mortuar al lagărului de bărbaţi Birkenau, pentru intervalul de la 16 iulie la 19 august 1942, prezentat în al doilea volum al raportului. Întrucât C.R.N. furnizează, de asemenea, informaţii detaliate despre convoaiele jidăneşti plecate în această vreme din Westerbork (lagăr de tranzit în Olanda), putem face o comparaţie şi, cum o recunoaşte Reitlinger, această comparaţie contrazice alegaţiile după care o majoritate sau chiar mai mulţi dintre jidani erau gazaţi imediat după sosirea lor la Auschwitz. Treisprezece convoaie plecate din Westerbork, în iulie şi august 1942, au fost compuse în felul următor:

 

Data          Total       Total   Bărbaţi   ,,         ,,           ,,         ,,        ,,        ,,

deportării  deportaţi  bărbaţi  0-12ani 13-15  16-17   18-35  36-50 51-60 peste 60

 

15.7          1.135        663        41         9          85         356     157     11            4

16.7             895        640          32        7          41        285      193      62          20

21.7             931        511      62         14           54        317       61       2              1

24.7          1.000        573      51          6            83       340       75      11            7

27.7          1.010        542     60         17           90      315         55        4           1

31.7          1.007        540     47         13           93        326       56        5

3.8          1.013          520      72         21           31       255     139         1   1

7.8              987          510      67         28           21        172     168        48             6

10.8           559          288      18          8            19        93          97         45            8

14.8           505          238      43        14              5        36         68         72

17.8           506          364      36          8            11        247       60 2

21.8         1008         493      56        12            49        269       97 9          1

24.8           519         351       26          5            19        192       78          23           8

Total      11.075     6.233      611     62           601   3.203    1.304       295        27

Total      Femei          ,,        ,,         ,,         ,,          ,,          ,,             Femei cu

femei     0-12ani   13-15   16-17  18-35   36-50 51-60  peste 60  copii pînă la 15 ani

472         36 3          38        318       74         3                               63

255         28 6          27        161       32                        1               42

420         53 8          36        268       54         1                               83

427         52 3          42        273       51         6                               75

468         55 13        50        291     55           4                              85

467         65 10        51        296     44           1                               81

493          85           17      29       232   129          1                       104

477          74           21      26       167   175         13           1              96

271         19   8        12           9     109        23           1                        35

267          53             19        3          43        100        49                    52

142         18 6          12        49        53           4                                   26

515         58 16        36        253     132       19             1                  85

168         26 8          6          63        39          18             8                  39

4.842      622         138    368     2.513 1.047        142                  12                          866

 

Prezentăm în continuare datele care provin din lagărul de bărbaţi Birkenau, pentru a le putea compara cu precedentele, de la Westerbork.

[Cap de tabele]

Data deportării

Totalul deportaţilor

Total bărbaţi

Bărbaţi 0-12 ani

Bărbaţi 13-15 ani

Bărbaţi 16-17 ani

Bărbaţi 18-35 ani

Bărbaţi 36-50 ani

Bărbaţi 51-60 ani

Bărbaţi peste 61 de ani

Total femei

Femei 0-12 ani

Femei 13-15 ani

Femei 16-17 ani

Femei 18-35 ani

Femei 36-50 ani

Femei 51-60 ani

Femei peste 61 ani

Femei cu copii sub 15 ani

Coloana I-a vă indică data şi momentul zilei (D=dimineaţă şi S=seară), când se făcea apelul nominal la Birkenau. Coloana a II-a indică numărul total al celor care au fost număraţi la apel. Coloana a III-a indică numărul celor care au murit între două apeluri. Coloana a IV-a indică numărul noilor deţinuţi sosiţi între două apeluri.

Coloana a V-a dă numărul celor plecaţi între două apeluri, fie în urma eliberării, fie prin evadare. Coloana a VI-a indică originea diferitelor convoaie către lagăre, semnalându-se convoaiele de la Westerbork, Pithiviers, Drancy şi Beaune-la-Rolande – punct de adunare în Franţa pentru convoaiele de jidani, iar Malines era un astfel de punct în Belgia.

Convoaiele venind din Slovacia erau probabil compuse din jidani, dar compoziţia celor venite din Polonia este destul de problematică. Când se indică „diverse naţionalităţi“ (div. nat.), convoaiele erau foarte probabil compuse mai ales din prizonieri politici şi condamnaţi de drept comun. Coloana a VII-a indică numerele matricole atribuite celor repertoriaţi pe coloana a IV-a.

      1(1)       (2)             (3)         (4)           (5)                                 (6)                           (7)

40         22

D 16.7.42 16.246

100        131

S 16.7.42 16.277

30           601                                       Westerbork 15.7.42                            47087-47687

D 17.7.42 16848

83           185 div.nat.                                                                                            47688-47842

S 17.7.42 16950

25            977                          Westerbork 16.7.42                                47843-48493

D 18.7.42 17.902                    Slovacia                                          48494-48819

101           46             1]

S 18.7.42 17.846               ] div. nat.                                    48820-48901

18 24 ]

D 19.7.42 17852

82

S 19.7.42 17.770

53        809                 Pithiviers 17.7.42 4                       8902-49670

D 20.7.42 18.526

122     74                    ]

S 20.7.42 18.478                            ]

28                                ] div. nat.                               49671-49795

D 21.7.42 18.450 ]

110     21                    ]

S 21.7.42 18.361

18        620                 ]

D 22.7.42 18.963                          ] Pithiviers 19.7.42                                      49796-50270

125     9                     ] div. nat.                                                                                     50271-50405

S 22.7.42 18.847

14        479                  Westerbork 21.7.42                                                           50406-50884

D 23.7.42 19.312

127     134                             Pologne                                                                          50885-51002

S 23.7.42 19.319

13        411                             Drancy 20.7.42                                                          51003-51413

D 24.7.42 19.717

173     91                                Pologne etc.                                                                   51414-51503

S 24.7.42 19.635

11        791                             Drancy 22 7.42                                                               51504-52102

D 25.7.42 20.415                                                      div. nat.                                 52103-52115

208     73                    2                                                 Slovacia                              52116-52332

S 24.7.42 20.278                                                      div. nat.                              52333-52367

26        515                                                               Westerbork 24.7.42             52368-52882

D 26.7.42 20.767

71

S 26.7.42 20.696

28        370                                                    Pithiviers 24.7.42                           52883-53252

D 27.7.42 21.038

167     69                                1]

S 27.7.42 20.939                                                        ]

24                                            1]         div. nat.                                          52253-53325

D 28.7.42 20.914                                                        ]

205     4                                    ]

S 28.7.42 20.713

23        473                             Westerbork 27.7.42                     53326-53790

D 29.7.42 21.163

100     31                                div. nat.                                               53791-53829

S 29.7.42 21.094

16        249                             Pithiviers 27.7.42                        53830-54078

D 30.7.42 21.327

91

S 30.7.42 21.236

16

D 31.7.42 21.220

113     76                                div. nat.                                           54079-54154

S 31.7.42 21.183

32        270                             Pithiviers 29.7.42                     54155-54424

D 1.8.42 21.421

98        166                             Slovacia                                           54425-54590

S 1.8.42 21.489

31        495                                   Westerbork 31.7.42             54591-55071

D 2.8.42 21.953                              div. nat.                                55072-55085

71

S 2.8.42 21.882

41        693                                         Pithiviers 31.7.42              55086-55778

D 3.8.42 22534

107     51                                ]

S 3.8.42 22.478                                 ]

35                                                                ] div.nat.                            55779-55840

D 4.8.42 22.443                                 ]

100     11                                ]

S 4.8.42 22.354

38        480                                                      div. nat.                   55841-55907

D 5.8.42 22.796                      Westerbork 3.8.42                55908-56334

82        67                          div. nat.                                 56335-56387

S 5.8.42 22.781

44        22                                        div. nat.             56388-56409

D 6.8.42 22.759

78        446                          Malines 4.5.42           56410-56855

S 6.8.42 23.127

48

D 7.8.42 23.079

93        79                                   div. nat.                      56856-56991

S 7.8.42. 23.065

55        373                          Beaune la Rolande         56992-57308

5.8.42

D 8.8.42 23.383

121     91 d                               div. nat.?                    57309-57399

S 8.8.42 23.353

70        315                             Westerbrok 7.8.42                57400-57714

D 9.8.42 23.598

98

S 9.8.42 23.500

80        63                          div. nat.                       57715-57777

D10.8.42 23.483

219     128                       Pithiviers 7.8.42       57778-57905

S 10.8.42 23.902

56

D11.8.42 23.336

232     5                                               div. nat.                                  57906-57910

S11.8.42 23.109

69        164                                       Westerbrok 10.8.42          57911-58074

D12.8.42 23.204

205     11                                           div.nat.                                   58075-58085

S12.8.42 23.010

44        140                                     Drancy 10.8.42?                   58086-58225

D13.8.42 23.106

213     306                                 Malines 11.8.42?                 58226-58531

S13.8.42 23.199

111

D14.8.42 23.088

206     102                                   ????                                       58532-58633

S14.8.42 22.984

63        152                                 Drancy 12.8.42                 58634-56785

D15.8.42 23.073

177     270                              ????                                      58786-59055

S15.8.42 23.166

109     165                         Westerbork                     59056-59220

D16.8.42 23.222

134     9                                 div.nat.                    59221-59229

S16.8.42 23.097

127     115                                    Drancy 14.8.42                     59230-59344

D17.8.42 23.085

157     225                                     Malines 15.8.42                59345-59599

S17.8.42 23.183

92        5                                      div. nat.                          59600-59604

D18.8.42 23.096

S18.8.42 23.112                          div.nat.                              59605-59691

275     87

115     319                                 Westerbork 17.8.42           59692-60010

D19.8.42 23.112

220     33                                 div.nat.                                    60011-60043

Totaluri                     6507 13173                   5

 

Pentru a da un exemplu de interpretare a acestor cifre, se vede că între seara lui 16 iulie şi dimineaţa lui 17 iulie 1942, convoiul din Westerbork din 15 iulie a sosit la Auschwitz, 601 bărbaţi din cadrul lui fiind înregistraţi la Birkenau, sub matricolele 47087-47687. În acest răstimp au murit 30 de oameni în lagăr, ceea ce produce schimbarea de cifre în apel 601 – 30 = 16848 – 16277 = 571. De notat că cei 601 oameni din convoiul din 15 iulie de la Westerbork formează aproape totalul oamenilor plecaţi în acest convoi, dacă abstragem băieţii sub 15 ani. Întrucât tabloul deportărilor din Westerbork comportă o coloană separată pentru „femei cu copii sub 15 ani“, probabil că aceştia au rămas cu femeile.

Ne-am luat libertatea să corectăm două erori evidente în datele lagărului de bărbaţi Birkenau. Raportul CRN precizează că 43 de deţinuţi sunt morţi între seara lui 5 august şi 6 august, dar trebuie o cifră de 44 de morţi pentru ca aceasta să se acorde cu cifrele de apel şi cu totalul coloanei 3. De asemenea, raportul CRN precizează că convoiul din Malines, din 15 august, a primit matriculele 59.345-59.699, eroare clară care a fost rectificată.

Creşterea matricolelor coloanei 7 nu concordă în toate cazurile cu numerele figurând în coloana 4. Este vorba de majoritatea convoaielor sosite între 17 iulie şi 24 iulie, aceasta fiind, de asemenea, valabil pentru convoaiele care au primit matricolele 56. 856-57.308. În toate celelalte cazuri, matricolele coloanei 7 concordă cu cifrele coloanei 4. Dacă scădem copiii sub 15 ani din totalul bărbaţilor diverselor convoaie Westerbork, cifrele la care ajungem concordă, în general, cu numerele înregistrate în lagărul de bărbaţi Birkenau, deşi, din motive pe care le putem ghici, concordanţa nu este perfectă. Probabil că mici grupuri de deportaţi au fost adăugate convoaielor care soseau. Acestea nu sunt înregistrate ca atare, plus că un anumit număr, din diverse motive, nu a fost acceptat la Birkenau, prizonierii respectivi fiind trimişi către o altă destinaţie. Cele mai mari diferenţe fără explicaţie comportă convoaiele Westerbork din 7 şi 10 august, din care lipsesc câte 100 de oameni la înregistrarea din Birkenau.

Fără a socoti unicul volum al registrului mortuar Birkenau, aceste date confirmă alegaţiile Raportului WRB, după care Auschwitz a traversat o mare epidemie în vara lui 1942, ceea ce a provocat o întrerupere a muncii. Această chestiune a fost, de asemenea, examinată în rapoartele CRN, dar desemnată sub numele registrului mortuar Auschwitz. Nu dispunem de alte date, pentru o etapă ulterioară, care să pună în lumină o rată a mortalităţii atât de ridicată ca la Auschwitz, mortalitate, din păcate, deplorabilă începând cu 1942a.

 

NOTE

  1. Vezi ARTHUR ROBERT BUTZ, La Mystification du XXe siècle, Ed. La Sfinge, Roma, 2002, pag. 431-437. N. red. – V.I.Z.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *