Home / Actualitate / Cadrul Resuveranizării României

Cadrul Resuveranizării României

Incorect Politic
Octombrie 1, 2023

Cadrul Resuveranizării României

Cadrul Resuveranizării României

Via STRATINFO:

“Cadrul Resuveranizării României”, de Mihai Șerban, în cadrul Congresului partidului PPR intitulat: “Calea spre o Românie suverană”

În discursul său, așa cum ne-a obișnuit, Mihai Șerban a vorbit fără ocolișuri și eufemisme despre francmasonerie, paraziții politici, alogenii, incultura politică, naționalismul de stat, U.E. și NATO în cadrul unui discurs istoric.

Conservatorii au viitor!

Discurs rostit în cadrul Congresului PPR, care a avut loc în 30 septembrie 2023 la Palatul Parlamentului

Iată transcrierea discursului lui Mihai Șerban:

Via Telegraph:

* * *

Dragi prieteni,

Pe parcursul întregii istorii moderne a României însăși paradigma politico-ideologică dominantă a fost influențată de iacobinismul revoluționar francez. Însăși structura statului și politicile acestuia au fost calchiate direct după calapodul statului francez descreștinat și subordonat cămătarilor și negustorilor. În ultimul secol România a fost dezavantajată de două fenomene majore care i-au pecetluit soarta și i-au determinat poziția în angrenajul istoriei. Comunismul a avut și el rolul său nefast în destructurarea unei construcții statale care purta în genă compromisul politic și alianțele circumstanțiale, privite deja într-o perspectiva materialistă. Sigur, amprenta ideologică care a predominat a fost, așa cum foarte mulți nu doresc să amintească, influențată de francmasonerie. Un alt factor care a marcat grav distorsionarea socio-politică, până la denaturare antropologică, scoțând cu totul poporul român din matca lui civilizațională, l-a reprezentat lipsa unor oameni de calitate în pozițiile de conducere. Iar excepțiile doar confirmă această stare de lucruri. De fapt, altfel nici nu putea fi într-o societate dominată de interese străine și de primatul economicului care a transformat politicul într-un servitor docil al său.

În general, statul modern este o instituție care își neutralizează, recalibrează și omogenizează poporul la grămadă, fiind tributarul contractului social al lui J. J. Rousseau. De altfel, democrația s-a impus în plan formal în Europa și nu este cazul să revenim asupra acestui fundament. Dar nimeni nu ne împiedică să aducem elementele constitutive care ar da un sens real democrației și ar reda poporului nostru capacitatea deciziei politice, care, până la urmă, însemnă să credem în destinul nostru istoric și să ne asumăm condiția de verigă în șirul infinit al generațiilor care formează neamul nostru. Iar pentru a ne apropia de linia neamului și a-l servi cu înțelepciune și abnegație este nevoie să începem cu decolonizarea noastră mentală și respingerea posturii de imitatori ai unor modele și politici impuse din exterior. Adică asumând-ne întreaga istorie națională, să regândim paradigma de afirmare a statului nostru în condițiile zilei de azi.

Am convingerea că mediocritatea politică, intelectuală și morală trebuie anihilată cu repeziciune. Oamenii care se înscriu în viața politică trebuie să asimileze faptul că doctrina conservatoare nu este o nișă politică, un SRL, ci puntea de legătură între reprezentarea politică și cei 70% de oameni conștienți care nu mai participă la jocul pseudo-democratic neo-liberal. Vorbim despre oportunitatea reactivării conștiinței naționale, însă numai dacă ne ridicăm la nivelul intelectual și politic al acestui segment majoritar din societate. Tocmai aici îmi exprim toată bucuria, împărtășind cu dumneavoastră faptul că, în ciuda propagandei mass-media, în ciuda miliardelor investiți în distrugerea României, în ciuda mediocrității și excesului de zel al sub-clasei politice trădătoare, noi, conservatorii, suntem majoritari!

În numele acestei majorități conștiente de tragedia pe care o trăim noi recunoaștem că este neserios să vorbim despre independența țării atâta timp cât avem baze militare străine pe teritoriul național. Nici cu suveranitatea național-statală nu avem de ce să ne lăudăm, de vreme ce am sacrificat-o prin aderarea la UE care exercită actul decizional de la nivelul unei birocrații supranaționale care a golit de sens puterea politică la scara fiecărei țări membru. Nu putem vorbi nici despre justiție socială, o dinamică demografică pozitivă, creștere economică, siguranță și strategie din moment ce FMI și Banca Central Europeană și alte instituții globaliste ne impun toate politicile economice în schimbul unor împrumuturi de care țara, în realitate, nu are nevoie. Oare nu se știe faptul că politicile monetare, bugetare, fiscale și vamale sunt impuse la ora actuală din exterior? Și atunci de ce ne-ar părea exagerat adevărul că România a devenit o colonie economică a corporotocrației globaliste?

Pentru a face o comparație simplă, e destul să ne amintim că până și în condițiile regimului comunist România, fiind constrânsă de doctrina sovietică a suveranității limitate, totuși a reușit să devină o economie industrializată și productivă. Iar astăzi, după reformele structurale impuse prin intermediul prădătorilor cu mască de binefăcători, am ajuns o țară dezindustrializată, invadată de mărfuri, servicii și capitaluri străine și redusă la statutul de economie de consum. Exportăm brațe de muncă și suferință umană pe piețele Occidentului pentru a cumpăra acasă mărfurile lor care au inundat piața noastră, distrugând producătorul autohton.

O forță politică ancorată profund în lupta pentru renașterea țării are vocația istorică de a diagnostica corect cauzele prăbușirii noastre din ultimele trei decenii. Astăzi a fi patriot român înseamnă a te rupe din capcana interpretărilor false a adevăratelor motive care au generat ruina economică, socială și morală a țării. Altfel zis, noi, conservatorii români, avem datoria să câștigăm întâi de toate războiul cognitiv care este purtat prin mercenarii străini erijați în postura de comisari sau diplomați dornici să ne dea lecții; precum e nevoie să ne debarasăm de această pătură parazitară numită expertocrație sau ONG-crație, o adevărată caracatiță alimentată financiar și ideologic din străinătate și susținută de către mediacrația instaurată prin presa dominantă. Anume aceștia sunt factorii care fasonează opinia publică, manipulează masele și impun discursul dominant devenit obligatoriu pentru paraziții politici din partidele afiliate sistemului globalist colonizator.

Noi, conservatorii români, care ne revendicăm descendența de la gândirea politică profund națională, de la sociologia și viziunea economică a lui Eminescu și de la marea școală a elitei interbelice, trebuie să facem analize sistemice corecte și să practicăm o adevărată pedagogie națională. În acest sens, nu putem să nu recunoaștem că țara noastră a căzut din lac în puț, a scăpat de dracu și a dat de satan. Adică, am fost înlănțuiți pe vremea comunismului de pactul de la Varșovia și de CAER, dar în loc să ne rupem din această cursă, am ajuns în menghina procustiană a NATO și UE. Și cel mai grav lucru este că nimeni din puzderia de partide și politicaștri de duzină nu contestă acest statu quo, rămânând ostaticii corectitudinii politice ca formă de colonizare mentală și psihologică.

Dragi prieteni, a sosit momentul să abandonăm ochelarii de cai și să aruncăm de pe grumazul nostru jugul gândirii unice. Nu putem fi liberi decât eliberându-ne de miturile impuse de sus de către colonizatorii noștri și promovate de către ciocoii de curte ai acestora din ierarhiile de stat. Spre deosebire de toți ceilalți care se avântă în politică, noi, conservatorii și patrioții români, știm bine că poporul nostru și-a dat seama de falsurile care i-au fost induse timp de decenii. Iată dovada. Oamenii boicotează partidele încadrate în sistem prin neprezentarea la alegeri.

Așa cum spuneam, la ultimele alegeri doar circa 30% din totalul celor cu drept de vot și-au exprimat opțiunea. Asta înseamnă de fapt că avem un bazin electoral de 70% care reprezintă fundamentul nostru civilizațional, care poate deveni polița de asigurare în fața istoriei. Este, dacă vreți, Țara reală. Vorbim de oamenii care au înțeles capcana pretins democratică, capcana politicienilor de unică folosință aleși în prealabil de sistemul prădător transnațional.

Așadar, românii au reușit în mare parte să iasă din zona gândirii captive. Acum este tocmai momentul să venim cu un program radical, hotărât, onest și realist de răsturnare a paradigmei dominante și de sfidare a limitelor conceptuale și politice. Nu acceptăm nici o formă de dictat din exterior: nici dictatul economic, cultural și educațional impus prin UE, nici dictatul militar exercitat prin NATO, dar nici dictatul covidisto-vaccinist emanat prin OMS și nici măsurile genocidale și liberticide impuse din Agenda 2030 a ONU și cele 17 obiective ale acesteia zise pentru Dezvoltare Durabilă.

Nu recunoaștem și nu acceptăm agresiunea totală a tehnocrației și transumanismului care împing omenirea spre depopulare masivă și dezumanizare. Nu avem nevoi de idei și programe politice de-a gata, furnizate din exterior în cadrul pretinsei guvernanțe globale. Credem în suveranitatea națională și în renașterea statului național ca garanție a dăinuirii noastre în istorie. Noi nu vom admite dizolvarea neamului românesc în cazanul globalizării. În acest sens, noi, conservatorii români, ne sincronizăm cu toți suveraniștii autentici din întreaga Europă.

Noi nu vrem să fim împinși în aventuri militare care nu țin de interesul nostru național. România nu are nici un motiv să-și trimită tinerii la moarte pe frontul ucrainean. Soluția optimă pentru țara noastră este neutralitatea.

Am convingerea că vocația acestui curent politic trebuie să fie ștergerea tuturor tiparelor, sfidare tuturor tabuurilor, abandonarea tuturor miturilor fondatoare ale jugului neocolonial în care ne-am pomenit. În acest sens, am convingerea că resuveranizarea țării impune în mod obligatoriu și interzicerea tuturor lojilor masonice ca organizații secrete care videază de sens orice reprezentativitate politică, subminează ordinea constituțională și transformă în pură ficțiune legalitatea. A tolera acest păienjeniș de rețele masonice în sânul partidelor politice, a Parlamentului, Guvernului, Justiției, Armatei și serviciilor secrete înseamnă a consimți la exercitarea puterii de către niște grupuri de influență oculte și anticreștine. O astfel de asanare a structurilor puterii de stat și a spațiului public este imperativă.

Noi, conservatorii, ținem să amintim tuturora, mai ales patrioților de carton și naționaliștilor de stat, că principala trăsătură identitară a neamului nostru este Creștinismul care a și produs fenomenul românesc în istorie. În acest sens noi nu confundăm creștinismul românesc cu ierarhiile bisericești, care sunt penetrate și ele de unele elemente ostile credinței noastre.

Curentul nostru de gândire și de acțiune politică trebuie să pună capăt prigoanei statului împotriva valorilor creștine și familiei tradiționale. În acest sens va trebui să punem capăt unor influențe din afară care impun sexualizarea copiilor, depravarea, deviațiile sexuale și distorsionarea tuturor normelor morale. În același timp subliniem că avem un respect pentru toate cultele religioase din țara noastră!

PPR trebuie să-și fixeze drept linie de conduită un program clar și net pe care să-l propună națiunii cu clarviziune, răspundere și fără ocolișuri. Acest program are ca obiectiv strategic retragerea României din Uniunea Europeană ca singură cale de redobândire a independenței național-statale. În aceeași ordine de idei de afirmare a suveranității naționale România trebuie să părăsească neîntârziat blocul politico-militar NATO.

Orice pretenție că redresarea economică și asigurarea independenței și stabilității strategice a țării ar fi compatibilă cu calitatea de membri în cele două organizații complementare, NATO și UE, este fie rodul unei naivități crase, fie parte a strategiei de menținere a României în starea de vasalitate, de ruină economică și de carne de tun pentru războaiele altora.

O altă prioritate a conservatorilor români trebuie să fie conștientizarea faptului că împotriva neamului nostru se desfășoară o gravă agresiune de ordin spiritual și cultural, acest război non-militar devastând ființa noastră națională și destrămând toate țesuturile sociale. În acest război axiologic total îl avem drept aliat pe mântuitorul nostru Iisus Hristos, adică nu putem fi perdanți decât dacă Îl părăsim pe El și suntem sigur de biruința noastră dacă îi rămânem fideli până la capăt. Un om politic fără o credință puternică în Dumnezeu este prada tuturor viciilor și tentațiilor posibile.

Iubiții mei frați, a venit timpul să ne lepădăm de jumătățile de măsură, să ne scuturăm de mesajele electoraliste fățarnice și fasonate în funcție de anumite interese oportuniste. Poporul nostru este scârbit de politicianism și așteaptă ca pe iarba de leac oameni politici în stare să rostească adevărul întreg și să manifeste statornicie și temeritate în conduită lor.

Trebuie să fim perfect conștienți că lumea de azi se află la un sfârșit de ciclu istoric. Și pentru a face tot ce ne stă în puteri ca acest moment de cumpănă să nu alunece spre o fază terminală a omenirii, noi, românii, trebuie să ne manifestăm din plin vitalitatea, instinctul firesc de autoconservare și vocația dăinuirii. Așa cum spunea cineva, atitudinea determină altitudinea. Să îndrăznim, să manifestăm curaj și hotărâre și atunci avem șansa ca lumea să ne urmeze.

Doamne ajută!

Vă mulțumesc pentru atenție!

La acest congres a fost prezent și inegalabilul Vasile Zărnescu, iată discursul său:

2 comments

 1. Mihai Cantuniari

  Felicitari si o strangere de mana domnului Mihai Serban. Suntem gand la gand cu bucurie.

 2. Felicitari prodigioase Maestrului Mihai Cosmin Serban, care este intotdeauna un regal de ascultat; de minunatul si neinfricatul Domn Colonel Vasile Zarnescu, nici nu mai zic ……. se naste insa intrebarea pusa aici extrem de pertinent , de catre Maestrul Miron Manega, ilustrului nostru istoric, Domnului profesor Corvin Lupu : ” CE ESTE DE FACUT ?
  Ascultati in ultimile secvente ale acestui interviu (cam dupa min 1:17-18), ce ne spune Domnul profesor, despre falsificarea alegerilor, trucaj de nesurmontat :
  alegerile sunt falsificate cu milioane de pozitii fictive ……….ascultati sfarsitul !!!

  Live link: https://www.youtube.com/watch?v=OS32ruNhWaQ

  COLOCVIILE ARS VERBA. Românismul, între rusofilie și rusofobie
  Miron Manega

  https://www.youtube.com/watch?v=OS32ruNhWaQ
  —–

  On Sunday, October 1, 2023

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *