Home / Umor / Știți bancul cu 1 mai?

Știți bancul cu 1 mai?

Vlad Voicu
Incorect Politic
Iunie 22, 2020

Știți bancul cu 1 mai?

3 comments

  1. : … -*Grozav*, bancul. _ I-Mi place tare.

  2. 1 mai migrator emigrant ca altul.
    1 mai străin ca altul.
    1 mai dușman ca altul.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *