Home / Educativ / EXCLUSIV – Interviu cu Dr. Gabian Rahmanian – Covid19 și Medicina Criminală

EXCLUSIV – Interviu cu Dr. Gabian Rahmanian – Covid19 și Medicina Criminală

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Iunie 21, 2020

Interviu cu Dr. Gabian Rahmanian

Interviu cu dr. Gabian Rahmanian

 

Deşi nu consideră hidroxiclorochina drept panaceu universal, doctorul craiovean Rahmanian, de origine armeană, ne-a acordat un interviu pe tema eforturilor banditismului farmaceutic mondial de a discredita medicamentul eficace al doctorului Didier Raoult, din Marsilia.

Reporterul Incorect Politic, (Rep.):  Domnule Dr., la cei peste 80 de ani, constat cu plăcere că suportaţi fără probleme criza coronaviruşilor. Ştiind că refuzaţi orice vaccin, m-ar interesa cum aţi traversat aceste ultime luni, în care un biet virus, invizibil, mic, de nimic, a ajuns mai celebru decât Dumnezeu din cer, papa de la Roma şi toţi marii lumii la un loc?

Gabian Rahmanian (G. R.): Le-am traversat cât s-a putut de bine, urmând regulile mele de igienă alimentară, regim de viaţă şi de muncă, activitatea permanentă în slujba adevărului fiind regula de aur a păstrării sănătăţii, la orice vârstă. La anii mei, cu insuficienţa respiratorie de care sufăr, după ultima ascensiune în Himalaia, m-aş fi putut confrunta cu anumite inconveniente. În Bătrâneţea Verde şi Medicina Neagră am arătat cum şi de ce mulţi oameni cu sănătate precară ajung adesea centenari, în vreme ce bărbaţi în plină putere dispar înainte de cincizeci de ani, la primul accident cerebral sau cardiac.

Rep.: Lumea întreagă discută despre hidroxiclorochină, substanţă cunoscută şi apreciată de multă vreme, pe care Didier Raoult, medic şi savant din Marsilia, o consideră medicamentul ideal, ieftin, la îndemâna oricui, contra oricărei viroze cu probleme respiratorii. Controversa în jurul acestui medicament şi a renumitului medic francez a bătut orice record, după ce revista medicală britanică, The Lancet, a pus la îndoială concluziile unui studiu într-adevăr îndoielnic, pe care ea însăşi îl publicase trei săptămâni înainte, care condamna hidroxiclorochina fără rezerve dar şi fără argumente ştiinţifice.

G.R. : Schimbarea la faţă a revistei britanice nu mă miră deloc. Ziariştii acordă prea uşor calificativul de « prestigioasă » oricărei reviste medicale, istorice, general ştiinţifice, într-o epocă în care buna credinţă, a intelectualilor şi savanţilor, lasă tot mai mult de dorit. Neputând face mare lucru, ajuns la o vârstă şi fiind mai curând om de bibliotecă decât luptător social, această situaţie mă amuză. Revistele « ştiinţifice » publică uneori studii şi articole serioase, chiar prestigioase. Totuşi, ele publică şi foarte multă maculatură, una care, în cazul de faţă, a fost plătită, sponsorizată de BIG-PHARMA şi fundaţia Bill Gates care, în urmă cu câţiva ani, a cumpărat pur şi simplu revista The Lancet, al cărei prestigiu a ajuns de domeniul trecutului, dacă nu cumva unul financiar. Cam asta este situaţia generală, în actuala fază a civilizaţiei noastre. Cu rare excepţii, prestigiosul nu-l mai găsim decât în cimitire, sau muzee!

Rep. : Chiar aşa? Numai în cimitire şi muzee mai putem găsi urmele marilor creatori europeni, geniile care au construit actuala civilizaţie? Situaţia actuală pune medicina într-o situaţie delicată. Există şi alte ştiinţe, nu doar cele ale naturii. Mă gândesc la Istorie, Drept, Sociologie, Psihologie, nu numai la faimoasele teste clinice, comparative, de referinţă, care în Statele Unite constituie medicina oficială, fondată pe evidenţe… Din păcate, zisele « evidenţe » se dovedesc adesea fabricate pe bază de informaţii absolut false.

G.R. : Persist, menţin şi subliniez că Europa a încetat de multişor să fie în fruntea civilizaţiei. În secolul XX, Occidentul s-a parazitat pe el însuşi, descoperirile ştiinţifice fundamentale au devenit rarisime, în ciuda progreselor tehnice, din păcate aberante, nefaste, devastatoare. Cât despre ştiinţele sociale, mai ales Istoria, acestea constituie cea mai neagră pagină din istoria civilizaţiei actuale, în cadrul căreia erorile întâmplătoare şi chiar fecunde, din alte vremuri, au devenit minciuni sistematice şi criminale, ridicate la rang de dogme, care au transformat unele ştiinţe în pură idolatrie, cult al anumitor personalităţi.

Rep.: Nu aş dori să discutăm despre cultul lui Stalin ori al altor dictatori.

G.R. : Nu mă gândesc la un astfel de cult idolatric, ci la un alt gen de idolatrie. Întreg iudeo-creştinismul este idolatria clară a unui anumit « popor ales », lucru care ar trebui să ne dea de gân­dit. Pe de altă parte, de la poporul ales al lui Dumnezeu s-a ajuns la înlocuirea Divinităţii cu pretinsul popor ales, s-a ajuns la aberaţiile holocaustice, între altele, care au transformat fosta ştiinţă a Istoriei într-o mizerabilă apologie a minciunii, a cultului idolatric al învingătorilor din ultimul război mondial, ale cărui consecinţe, tot mai nefaste, au marcat ultimele trei sferturi de veac.

Rep.: Să revenim la ştiinţa medicală, la testele clinice comparative, pe care se sprijină actuala medicină americană, fondată pe « evidenţe » nu tocmai evidente…

G.R. : Complicitatea secretă dintre BIG-PHARNA şi pretinsele publicaţii ştiinţifice, între care The Lancet, pe care aţi amintit-o, este sursa unor sume imense pentru acestea de pe urmă, care încasează beneficii inimaginabile. Să fie însă clar: aceste publicaţii s-au bucurat şi se bucură de un prestigiu relativ meritat, deşi, nu mai puţin, ele sunt un foarte periculos obstacol în calea progresului ştiinţifico-medical, a sănătăţii publice şi chiar a finanţelor mondiale. Cu toate acestea apreciez că The Lancet a avut curajul să se mărturisească, recunoscând justeţea şi valoarea argumentelor profesorului francez Didier Raoult.

Rep.: Consideraţi că aceste reviste ştiinţifice publică în mod deliberat articole false, pentru a înşela opinia publică şi medicii din lumea întreagă? Ar fi ceva foarte grav şi v-aş ruga…

G.R.: E foarte grav tocmai pentru că este adevărat! Nu eu o spun, faptele însăşi o spun cu toată claritatea. Pe această temă, ministerul american al Sănătăţii a dat în judecată vreo douăzeci de societăţi. În faţa tribunalelor, acestea au recunoscut falsul, adică ascunderea rezultatelor testelor şi experienţelor medicale, adesea făcute numai de formă, pe hârtie. Testele vaccinale, de care se vorbeşte, sunt operă de ficţiune, de imaginaţie, ca şi cele ale falsei pandemii actuale. În materie de inocuitate şi eficacitate a vaccinurilor şi medicamentelor, mai ales a « efec­telor secundare » ale acestora, totul este minciună! Comparând rezultatele efective, ale campa­niilor de vaccinare sau ale medicamentelor, s-a văzut că inocuitatea, eficacitatea produselor vân­dute, de aceste intreprinderi, este exagerată, efectele secundare minimalizate, din care cauză intreprinderile respective au fost condamnate la amenzi de până la 25 de miliarde de dolari. Deşi cu mare întârziere şi incomplet, justiţia începe să îşi facă datoria. Astfel de procese medicale vor avea loc şi în alte ţări. Medicii certaţi cu medicina, cercetătorii şi savanţii demenţi sau de-a dreptul bandiţi, trebuie împiedicaţi să se joace cu sănătatea popoarelor. Studiul mincinos publicat de revista medicală The Lancet face parte din această categorie, iar prestigiul publicaţiei respective, în cel mai bun caz, este de domeniul trecutului şi al manipulării ignoranţilor.

Rep.: Vă referiţi la studiul privind eficacitatea hidroxiclorochinei, pe care revista în cauză o prezintă de-a dreptul toxică?

G.R. : Bineînţeles. Ziariştii, medicii, cercetătorii respectivi s-au constituit în bandă organizată de răufăcători, pentru compromiterea medicamentului bun, propus de medicul Didier Raoult, cu scopul promovării viitorului lor « vaccin criminal », care va face rău omenirii, dacă va fi impus popoarelor, de guvernele complice, incompetente şi trădătoare. Indivizi suspecţi au pescuit te miri ce, de pe Internet, fără să verifice nimic, fără să se întrebe pe cine s-a testat, dacă s-a testat într-adevăr, în ce stare de sănătate se găseau testaţii înainte şi după vaccinare, ce simptome au prezentat ei înainte şi după, cum s-a făcut testarea şi urmărirea post-vaccinală, de care medici, în care spitale sau policlinici, specializate pe ce gen de boli şi afecţiuni, etc. În locul acestora s-a lansat din burtă cifra de 96 000 de pacienţi trataţi, chipurile, cu hidroxiclorochină, care s-ar fi dovedit toxică… Apoi, prin fanfaronada criminalei Organizaţii Mondiale a Sănătăţii, prin trădarea guvernelor, forţa poliţiilor lumii şi complicitatea corpului medical din diverse ţări, milioane de oameni au fost prostiţi. Foarte curând, unul sau două miliarde de neştiutori s-ar putea lăsa păcăliţi, injectaţi, nenorociţi, înfieraţi, cum se zice, ca şi în trecut, ba chiar mai rău. Prin voinţa ei criminală, prin complicităţile ştiute şi neştiute, de care se bucură, industria farmaceutică urmăreşte înlăturarea prin fraudă a unui medicament ieftin şi eficace, cunoscut, verificat şi răsverificat, vreme de zeci de ani, de medicii, medicina şi pacienţii din aproape toate ţările lumii.

Rep.: Cum se face că nimeni nu pune capăt tâlhăriei industriei farmaceutice, complicităţii acesteia cu Organizaţia Mondială a Sănătăţii, cu guvernele trădătoare ale popoarelor?

G.R. : Din păcate, acest lucru nu-i tocmai simplu. Marile intreprinderi farmaceutice sunt singurele ce pot finanţa studii ce costă între două sute de mii şi un milliard de dolari. Plătitorul se crede în drept să comande ce vrea, să publice orice bazaconii, întreţinând sistemul pervers pentru sănătatea popoarelor şi viitorul omenirii. De peste douăzeci de ani, medici şi cercetători de bună credinţă sunt în luptă permanentă cu şarlataneria industriei farmaceutice, care a transformat ştiinţa medicinii în arma distrugerii omenirii actuale. Cei ce se opun escrocheriei farmaceutice şi a complicilor acesteia nu dispun de elementele şi datele obiective ale diverselor medicamente, vaccinuri sau testări, adevărate ori false, iar revistele de specialitate, prestigioase mai mult cu numele, publică materialele ce le asigură supravieţuirea, salarii, privilegii nemeritate, etc. În acest fel boala, dizabilitatea, suferinţa şi autismul miliardelor de cobai neştiutori, din întreaga lume, întreţin sistemul pseudo-medical, criminal, financiar şi politico-guvernamental, adevăratul autor al crizei actuale, al falsei pandemii de care vorbesc ziarişii-papagali din toată lumea.

Tâlhăreasca industrie farmaceutică mondială minte. Ea falsifică totul, face zeci, sute de testări false, cu scopul de a ascunde adevărul, de a compromite adevărata medicină, adevăraţii medici, care încă există, cazul lui Didier Raoult. Industria farmaceutică, cea mai mare afacere mondială actuală, nu poate tolera existenţa hidroxiclorochinei, medicament eficace şi ieftin, pe care orice persoană îl poate cumpăra, tratamentul zilnic costând în jur de doi lei. Cu douăzeci de lei, în jur de patru euro, orice infectat cu virusul Covid-19 îşi poate cumpăra tratamentul salvator, sigur în proporţie de peste 99%, care, în majoritatea cazurilor, nu necesită spitalizarea. Dimpotrivă, în ce priveşte vaccinul criminalei industrii farmaceutice, se spune că acesta ar costa între 30 şi 40 de Euro. În plus, ca orice « vaccin », el face ca cei vaccinaţi să ajungă bolnavi cronici, clienţi ideali ai industriei farmaceutice, ai medicinei oficiale criminale. În ultimă instanţă, numai justiţia, numai judecători imparţiali şi de bună credinţă ar putea stabili cine este vinovatul suprem: medicina neagră, criminală, oficială, sau industria farmaceutică, care vinde ce poate, realizează câştiguri fabuloase, corupe ştiinţa şi cercetarea medicală, oferă vacanţe de vis medicilor complici, miniştrilor, politicienilor ce pun în scenă mascarada pseudo-medicală mondială, al cărei rezultat concret este pandemia actuală, pe cât de falsă, pe atât de criminală.

Rep.: Totuşi, nu cumva eficacitatea hidroxiclorochinei este exagerată?

G.R. : Repet: Nimeni nu pretinde că hidroxiclorochina este un medicament minune. Aşa ceva nu există. Doctorul Didier Raoult afirmă el însuşi acest lucru. Majoritatea infectaţilor cu Covid-19, peste 99% dintre aceştia, se simt mult mai bine după hidroxiclorochină, orice simp­tome încetează în cel mult două-trei zile, fără spitalizare, fără respiraţie artificială şi terapie intensivă, fără ventilatoarele inutile, pe care incompetentul Minister al Sănătăţii a cheltuit milioane, fără declaraţiile cerceluşilor, arahaţilor şi altor încurcaţi în iţele propriilor minciuni. Concluziile doctorului Didier Raoult, şeful Spitalului Universitar din Marsilia, se bazează pe trata­mentul a 1054 de bolnavi reali, testaţi cinstit, verificaţi, dintre care numai unsprezece persoane au fost spitalizate: dintre cei 1054 de pacienţi ai Spitalului din Marsilia, 1043 nu au avut nevoie de spitalizare, s-au vindecat în două, trei sau patru zile de tratament cu hidroxiclorochină, iar testarea de după cincisprezece zile a constatat dispariţia virusului Covid-19. Dintre cei 1054 de pacienţi ai doctorului Didier Raoult nu au murit decât cinci, toţi de peste 80 de ani, suferinzi de alte boli degenerative grave. Ce vreţi mai mult? Odată în plus, hidroxiclorochina şi-a dovedit eficacitatea cunoscută, lipsa totală de toxicitate, cu singura excepţie a bolnavilor cardio-vasculari, în care caz ea trebuie asociată cu un antibiotic, la fel de cunoscut şi de verificat. Fără să o spună public, chinezii sunt primii care şi-au tratat bolnavii cu hidroxiclorochină. Graţie acesteia, asociată sau nu cu un antibiotic, gravitatea simptomelor celor infectaţi cu virusul Covid-19 scade imediat. Totuşi, dacă unii mor, aceştia sunt canceroşii, cardiacii şi suferinzii de afecţiuni degenerative în ultimul stadiu de evoluţie.

Rep.: Îl cunoaşteţi personal pe Didier Raoult?

G.R. : Îl cunosc de peste treizeci de ani, dar numai din publicaţiile ştiinţifice. Fiind mult mai în vârstă decât el, nu l-am întâlnit dar ştiu că el susţine adevărata medicină, apropiată de natură, de fiziologia omului, spunând lucruri ce nu convin industriei farmaceutice şi celor pe care aceasta a reuşit să îi corupă!

Rep.: Ce anume susţine doctorul Didier Raoult?

G.R. : De exemplu, că dintre medicamentele lansate pe piaţă după 1990, cel puţin 90% au o eficacitate îndoielnică, limitată. Medicamentul « Sovaldi », singura excepţie admisă de doctorul Didier Raoult, este foarte eficace în tratamentul hepatitei C. Marea majoritate a medicamentelor ultimelor decenii repetă formule mai vechi, simţitor diluate, de trei sau patru ori mai scumpe, deşi eficacitatea lor este mai mică, chiar nulă!

Rep.: La fel stau lucrurile şi cu medicamentele contra cancerului?

G.R. : Nu voi numi niciunul dintre fabricanţi de medicamente false sau îndoielnice, contra cancerului, care sunt extrem de scumpe şi nu vindecă decât falşii canceroşi. Adevăraţii canceroşi câştigă uneori între două şi şase luni de viaţă. Cancerul ucide mulţi oameni, dar ajută şi mai mulţi să trăiască boiereşte! Medicina oficială nu vrea să vindece cancerul, nici alte boli. Ea are nevoie de bolnavi. Medicina oficială îmbolnăveşte, ucide oameni. Cuvântul « sănătate » este inexistent în tratatele de medicină, ce vorbesc de nenumărate boli « piratereşti », inventate şi lansate deliberat de tot mai criminala medicină cadaverică, oficială.

Rep.: Totuşi, nu cumva aroganţa doctorului Didier Raoult a jucat un rol în ostilitatea cu care este privit de guvernul francez, preşedintele Franţei, de industria farmaceutică, de presă?

G.R. : Orice om are caracterul şi temperamental său. Savantul Didier Raoult dispreţuieşte politicienii francezi, după cum Românii îşi dispreţuiesc miniştrii, deputaţii, senatorii, funcţionarii în care văd trântori incompetenţi, trădători, criminali, capabili să calce peste cadavre, pentru cariera lor mizerabilă. El are dreptate să dispreţuiască virologii, medicina oficială de astăzi, ce îşi bate joc de bolnavi. La rândul ei, mafia medicală face tot ce poate pentru a compromite savantul pe care nu a reuşit să-l cumpere! Didier Raoult este cel mai cunoscut şi respectat savant virolog francez, citat de peste 145 000 de ori, de revistele de specialitate, mai mult decât cercetătorii şi virologii Institutului Pasteur, considerat de el aproape nul din punct de vedere ştiinţific, întrucât fauna pasteurină este formată din medici şi cercetători vânduţi! Pentru Didier Raoult, parveniţii ajunşi savanţi, nu pot sfârşi decât ca trădători, demenţi, criminali. Ca şi politica, presa, lumea afacerilor, medicina şi industria farmaceutică sunt pline de criminali şi răufăcători de talie intercontinentală, cazul sinistrului Tedros Adhanom Ghebreyesus, directorul OMS. Cine sunt cei ce denigrează medicul şi savantul Didier Raoult: ziarişti guralivi ce îşi câştigă viaţa prin minciună, medici şi cercetători ce n-au vindecat niciun bolnav şi nu au descoperit nimic, primul dintre aceştia fiind preşedintele Franţei, ca şi cel al României, escrocul criminal din fruntea OMS-ului ca şi fauna rafilomană sau cercelopată bucureşteană, etc.

Rep.: Să revenim la Covid-19. Doctorul Fauci, consilierul lui Trump, crede că eficacitatea eventualului vaccin, contra acestui virus, nu va depăşi termenul de un an.

G.R. : Doctorul Fauci are faima unui bandit inteligent şi prudent, bine sprijinit de mafia Rockfeller-Soroş-Gates, din care face parte. Secretul longevităţii sale în fruntea banditismului vaccinal american nu miră decât necunoscătorii şi naivii. Ca mulţi alţii din această mafie, Fauci vorbeşte astfel încât nu se ştie ce gândeşte cu adevărat. Ce spune acest fals profet jidov şi adevă­rat mafiot american? Nu-i nevoie să fi profet pentru a şti că un vaccin, ba chiar mai multe, vor fi lansate în curând. El nu spune că acestea vor fi ca toate celelalte vaccinuri, adică nu ne vor consolida imunitatea ci, dinpotrivă, ne-o vor slăbi sau distruge de tot, într-o perioadă de timp ce nu poate fi precizată. Fauci este o canalie nulă din punct de vedere ştiinţific, un om rău, trădător, criminal cu sângele multora pe mâini, inclusiv al unora dintre foştii lui subordonaţi, de acum zece sau douăzeci de ani.

Rep.: După abolirea stării de urgenţă, popoarele refuză supuşenia în faţa exigenţelor absurdo-criminale ale guvernelor, înţelegând că totul a fost o farsă sinistră. Lumea începe să priceapă că pandemia nu a existat decât pe ecranele mincinoase, în scamatoriile maimuţoilor guvernanţi, incompetenţi, trădători. Ce ne puteţi spune despre asta?

G.R. : Aţi definit perfect situaţia. O adevărată pandemie apare şi dispare singură, fără ca viro­logii să fie unanimi în ce priveşte cauzele apariţiei şi dispariţiei ei. Cauza generală a epidemiilor trecute a fost proasta igienă şi alimentaţie a populaţiei. Îmbunătăţirea acestora, a vieţii din marile oraşe, a contribuit decisiv la dispariţia epidemiilor, fără niciun vaccin. Marea pandemie din 1918-1919 a fost provocată de vaccinul american, cu care fuseseră infectaţi cei peste un milion de soldaţi şi ofiţeri yankei, invadatori ai unei Europe deja muribunde, a cărei stare generală s-a agravat enorm, între timp.

Bazându-se pe cele ştiute de mult, Didier Raoult a spus încă din martie: naturală sau creată de om, actuala pandemie va dispărea rapid, ca oricare alta, fără mai multe victime decât cele ale gripelor sezoniere. Cu toate scamatoriile măscăricilor îmbotniţaţi, lucrurile s-au petrecut exact aşa. Vom vedea ce se va întâmpla în continuare, la toamnă şi la iarnă, în condiţiile viitoarei gripe sezoniere, mai ales cu persoanele declarate « vindecate ». Cine le-a testat pe acestea, cine le-a declarat « vindicate », cine a declarat că decedaţii din ultimele luni « au murit exclusiv din cauza virusului  Covid-19 ? ». Din februarie sau martie încoace, toate cele spuse de guvernul măscări­cilor bucureşteni au fost minciunile gogonate, ale mafiei farmaceutice Rockfeller-Soroş-Bill Gates, vehiculate de Organizaţia Mondială a Sănătăţii, ce trebuie desfiinţată. Funcţionarii OMS ar trebui anchetaţi şi judecaţi, fără nicio excepţie. În cel mai bun caz, reprezentantul nostru OMS, doctorul Rafila, este vinovat de incompetenţă profesională, agravată de tăinuire interesată şi o probabilă complicitate. Anchetatorii au cuvântul. Ei vor descoperii lucruri mai grave, despre care încă nu putem vorbi.

Pe plan strict medical, răciţii, sănătoşii tun, ghinioniştii « testaţi » cu bastonaşe contaminate, trataţi milităreşte, cu Covidul-NATO, de mercenarii şcoliţi la genocidul afgan, vor păstra sechele datorate intubării absurde şi criminale, pe care OMS-ul a recomandat-o pentru sporirea astrono­mică a morţilor, după cum o cer interesele criminale, nemărturisite, ale mafiei oculte, ce plănu­ieşte să ucidă 90% din omenire! Nu se ştie câţi dintre « vindecaţii », de după terapia intensivă şi intubare, vor păstra sechele şi cât de grave vor fi acestea. Nu o vom şti niciodată, pentru că tot ce ni s-a spus până acum este pură minciună: testaţii au fost testaţi cu teste contaminate, morţii au murit de toate bolile posibile, certificatele de deces s-au întocmit conform instrucţiunilor OMS! Cine ar putea descurca această bulibăşeală? Trăim într-o lume cu două două categorii de oameni:

1). Mincinoşii, puţin numeroşi dar bine plasaţi, în funcţii înalte şi

2). Milioanele, chiar miliardele de minţiţi, candidaţi la sclavia vaccinalo-nanometrică.

Artificială sau naturală, pandemia Covid-19 prezintă aspecte criminalo-mafiote ce fac impo­sibil orice pronostic despre cele ce vor interveni în următoarele şase până la douăsprezece luni. Din punct de vedere medical, va fi vorba de afecţiuni ale plămânilor. Adevărata problemă nu este însă medical, ci social-politică, mafiotă, criminală, banditească, o problem de înţelegere pentru cei ce vor să înţeleagă!

Rep. : Ce simptome ar putea prezenta cei ce au fost declaraţi « vindecaţi ».

G.R. : Dacă într-adevăr au fost infectaţi cu virusul Covid-19 este una. Dacă nu, este alta. Am fost şi suntem în continuare minţiţi de toate autorităţile. Nimeni nu poate spune cine a fost cu adevărat contaminat de virusul Covid-19 şi cine nu. Cei care într-adevăr au fost contaminaţi cu acest virus se pot aştepta la complicaţii pulmonare: sufocare la cel mai mic efort, la urcarea câtorva trepte sau cu ocazia unei scurte plimbări. Cei ce vor păstra aceste simptome dincolo de două luni de la declararea ca « vindecaţi » vor rămâne cu ele tot restul vieţii. Chiar şi aceştia însă pot face un uşor tratament cu hidroxoclorochină, sub supravegherea unui medic versat în eventuale complicaţii cardiace.

Reacţiile medicilor, ale presei, guvernanţilor şi marelui public sunt diferite de la ţară la ţară, de la un specialist la altul. Elveţia a proclamat « ieşirea la pensie » a virusului Covid-19, considerând că închiderea şcolilor a fost excesivă, din punct de vedere epidemiologic. Şcolile ar fi fost închise cu scopul înfricoşării cetăţenilor, pentru ca aceştia să accepte vaccinarea, pentru ca populaţia să fie tâmpită până la o stare vecină cu nebunia, stare vizibilă în România. Speriaţii, înfricoşaţii, tâmpiţii cu prezervativ pe creier şi botniţă pe figură, ca animalele, sunt agresivi cu cei normali, ce refuză să se înjosescă, să se lase manipulaţi, considerând că au tot dreptul la viaţa strămoşilor lor, în ţara lor! Sechelele mintale şi social-economice ale pandemuiei ar putea fi cele mai grave!

Nu sunt foarte sigur că elveţianul Koch are întrutotul dreptate. Pe baza celor absolut sigure, nu ştiu ce decizie aş fi luat eu însumi, în privinţa închiderii şcolilor. Dificultatea constă în aceea că nimeni nu are încredere în nimeni! Dispariţia bunei credinţe, suspectarea vecinilor, a prietenilor, iată ceva peste care nu vom trece cu una cu două. Lumea are nevoie de o resetare, o repornire de la zero. Nimeni nu ştie ce înseamnă asta, cum s-ar putea traduce în practică, de la ţară la ţară, de la popor la popor. Manifestaţiile absurde din întreg Occidentul arată gravitatea falsei pandemii. Lumea începe să înţeleagă banditismul subtil, ce a condus la instalarea pandemiei, fără ca cineva să arate legătura dintre virusul Covid-19 şi spălarea publică a picioarelor Negrilor de către Albi, dărâmarea statuilor din Londra, incendierea şi jefuirea zecilor, în continuare probabil a sutelor de oraşe americane, franţuzeşti şi altele. Pe de altă parte, revenind la şcoli, copiii nu formează un grup omogen, din punct de vedere medical. Cei între 12 şi 17 ani sunt mult mai rezistenţi la orice virus şi orice boală, faţă de copiii de creşă sau grădiniţă. Mersul la şcoală, diversele contacte, jocurile copilăriei sunt factori de risc. Viaţa însăşi implică riscul sigur al morţii. Înfricoşarea populaţiei, crearea psihozei, isteria demenţialo-pandemică a fost şi rămâne scopul unic al guvernului. Minciunile ultimelor zile şi săptămâni, ale politrucilor pandemuici guvernamentali şi televizuali, ale falşilor medici, o arată cât se poate de limpede.

Rep.: În diverse ţări, au fost declarate cazuri de bebeluşi infectaţi cu Covid-19 la naştere sau în primele luni de viaţă. Unii dintre aceştia au murit. Cum explicaţi aceste lucruri?

G.R.: Repet: Nimeni nu are încredere în nimeni! Guvernanţii, mass-mediile, Organizaţia Mondială a Sănătăţii, corpul medical, poliţia, jandarmeria, armata de mercenari, scursorile şi ciurucurile « revoluţionare », de după 1990, participă activ la complotul mafiot contra omenirii. Nimeni nu poate spune ce s-a petrecut cu cei câţiva bebeluşi despre care se vorbeşte. Primul pas în viaţă este, deopotrivă, un prim pas întru moartea ce va veni într-o zi! Destui bebeluşi au murit şi înainte de actuala pandemie. Spitalele, medicii, manipulatorii pandemuici au tot interesul să inventeze poveşti înduioşătoare, ce maschează neştiinţa, imprudenţa şi neglijenţa personalului medical, cunoscut pentru uşurinţa cu care sucombă în faţa unui bacşiş! Nu pot vorbi despre acest aspect înainte de a avea informaţii precise pentru fiecare bebeluş în parte. Atingem astfel un alt aspect al lipsei de încredere, ce s-a instaurat în societate. Lipsa generală de încredere împiedică înţelegerea şi depăşirea situaţiei. În faţa pandemiilor viitoare, care se vor înmulţii, vom fi şi mai nepregătiţi, nu numai pe plan medical! Unele lucruri cu caracter general se ştiu de mult. Ele sunt reamintite de o serie de medici din America, Europa, de la noi, dar televiziunea vorbeşte mai curând despre ţigani, bătăuşi, furturi, crime, onania prezidenţială a educatorului sexual de la Cotroceni, laba contestatului guvern, a celorlalţi rău-făcători organizaţi în Stat mafiot.

Se ştie că în fiecare ciclu sezonier circulă diverşi coronaviruşi, mai ales în mediile familiale cu vaccinaţi contra uneia dintre gripele ultimilor ani, sau în familiile cu consum excesiv de carne. Nu se ştie, dar este cazul să o spunem. Coronaviruşii trăiesc numai în animale. În toate, fără excepţie, nu numai în şerpii sau liliecii din China. În general, aceşti coronaviruşi nu provoacă îmbolnăvirea copiilor. Cel mult o uşoară curgere a nasului şi 380C temperatură, vreme de o zi. Copiii traver­sează aceste contaminări fără probleme. Când întâlnesc un virus precum Covid-19, ei sunt imunizaţi pe cale naturală. Aceasta este singura imunizare adevărată, nu numai contra unui virus sau microb extern, ci contra oricărui inconvenient fiziologic posibil.

Există o problemă de medicină generală şi de filosofie a Ştiinţei Vieţii. Medicină oficială a devenit o ştiinţă exclusiv cadaverică: Ştiinţa cadavrelor! În căutarea vieţii, pe care unii chiar o caută, chirurgii disecă hoituri şi cadavre, precum cei ce dezmembrează automobile, în cimitirele de maşini. Chirurgii mai îndrăzneţi, organizaţi în banditismele ultimelor decenii, pândesc bolnavii sau accidentaţii tineri, cărora « le dau la cap », declarându-i morţi din punct de vedere clinic, procedură mafiotă ce le permite să ucidă pe cei care ar mai putea trăii, adesea mult şi bine… Din altă perspectivă, viziunea materialistă limitată, a medicinii actuale, a tuturor ştiinţelor, împiedică înţelegerea fenomenelor vitale, a vieţii însăşi din organismele vegetale, animale sau omeneşti. În teorie şi din vârful buzelor, unii biologi admit că celulele organismelor vii pot evolua în două sensuri opuse:

1). Senul deplinei împliniri, al punerii organismului în formă maximă, din toate punctele de vedere şi

2). Sensul involutiv, în sensul degenerării treptate a tuturor celulelor organelor şi sistemelor.

Punctul aparent final al « involuţiei » este ceea ce numim moarte. Totuşi, celulele cadavrului continuă să trăiască. Ele trăiesc o altă viaţă, pe care trebuie să o înţelegem! Boala înseamnă un pas în acest al doilea sens. Vindecarea este un pas în primul sens. Ceea ce nu se ştie, este că celulele organismelor vii pot involua în sensul degenerării, al « morţii », devenind rând pe rând bacili, bacterii, viruşi de un fel sau altul, respectiv pot evolua, se pot regenera, reintegra într-un organ sau altul, în fiziologia generală a organismului. Adevărata vindecare a unui cancer nu înseamnă extirparea părţii sau a organului bolonav, ci inversarea procesului degenerativ respectiv. În teorie, acestea se cunosc de aproximativ 150 de ani. Mafia medicală din fruntea medicinei oficiale a preferat însă uciderea medicinei ca ştiinţă, transformarea acesteia într-o anexă a pompelor funebre, într-o pompă de dolari şi privilegii pentru falsa elită din fruntea lumii. Falsă elită pe care unii o numesc mafie, alţii o numesc bandă descreierată de « Iluminaţi » etc.

Rep.: Cum se explică faptul că, cu excepţia Braziliei, ţările cele mai avansate au înregistrat cel mai mare număr de decese?

G.R. : Repet: Dv înşivă aveţi urechi! Rămâne să şi auziţi cu ele. Aveţi ochi, priviţi cu ei, dar continuaţi să vorbiţi numai de minciunile, de inepţiile televiziunii. În starea actuală, nu putem crede nimic din cele ce ne spun guvernele. Buna credinţă şi corectitudinea au dispărut. Poate nu cu totul, ci printre intelectuali în general, printre politicieni în special. Toţi cei ce votează sunt de fapt politicieni. Ei fac cea mai tâmpită politică posibilă, dar o fac, iar unii o repetă până la moarte, dovedind că sunt cam descreieraţi, tăiaţi împrejur la creier, cum începe să se spună. Trebuie plecat de la ideea că tot ce au spus şi spun guvernele în materie de Covid-19 face parte dintr-un scenariu mondial bine pus la punct. De cine? De către o bandă de monstruoşi criminali şi mafioţi, de care actualul preşedinte american încearcă să îşi salveze propria ţară, lucru care, indiferent de reuşită, nu va rămâne fără consecinţe pentru restul lumii. Cele aflate pe alte căi trebuiesc şi ele controlate, verificate, revizuite. Ţările de care vorbiţi nu au vrut să ţină cont de experienţa chinezească, în care, de altfel, nici nu credeau. Verificarea celor spuse sau ascunse de China, de OMS, de diverse organisme americane sau occidentale nu se putea face de azi pe mâine. Apoi, ca totdeauna, interesul poartă fesul: unii aveau de vândut ventilatoarele de care nu aveau nevoie, pentru că aveau prea multe, ori ştiau că nu au ce face cu ele! Alţii aveau de vândut miliardele de botniţe, cu care au împânzit continentele. Nu mai vorbim de fabricanţii şi negustorii de clorochină, hidroxiclorochină şi alte medicamente, de cei cei ce pregăteau şi pregătesc marea lovitură a vaccinului unic, universal, mondial, pentru toate cele şapte miliarde de viitori sclavi, cum este considerată cea mai mare parte a omenirii, de către gaşca bandiţilor miliardari Rockfeller, Soroş, Bill Gates şi alţi satanico-oculto-mafioţi dintre faimoşii Înţelepţi ai Sionului!

*

Check Also

Patru minori și un băiat de 18 ani amendați la Cluj-Napoca pentru afișarea icoanelor pe traseul marșului gay

Vlad Voicu | Creștinismul nu mai e legal în Cluj?

4 comments

 1. : … @[“Vaccinuri / Vaccinari”]: …

  : … -“Empirisme!”/*Tratamente empirice!*/”Nici o cercetare fundamentala, nici macar teoretica pe fondul configuratiei ARN! … & …”Configuratie inca necunoscuta!”, …explicitat si prin faptul ca (s)-au inventat uluitor de repede atat de multe asa-zis’e “vaccinuri” / “solutii empirice, la propriu si la figurat” (la nimereala, sau pur si simplu apa distilata), presupus a fi inventate, in goana dupa “moneypulare si control planetar”, …
  fara studii comparative care sa explice “logica efectelor comune induse, aproximativ identice”, …
  toate acestea fiind improvizatii, (asa cum a zis): … “EFECTE ÎN TIMP SUNT NECUNOSCUTE!”, …
  dar usor previzibile / anticipabile, …in special in privinta / privitor asupra copiilor, al caror ARN imatur /”nematurizat fiind”, …poate fi influientat in sensul “mutilarii /(clonarii, ca “altoire genetica necontolata”), in directii necunoscute evolutiv”, …
  ARN-ul natural fiind atacat, “comparativ, cu interventia de altoire in faza de mugur, al unui p’om, in faza nepotrivita, [ARN imatur, necopt / nematurizat]; …

  -“Nu (s)-au constatat decese din cauza “Covid’ului”, sau nu au fost constatate decese ale unor copilasi si tineri / [adolescenti, respectiv care nu au depasit varsta maturizarii], …decat la “maturi” -al caror ARN a fost ajuns la maturitate, …si, sau, care aveau si alte afectiuni / comorbiditati;

  -Copilasii au in gene’tica imunitatea dobandita prin evolutie’a fiintei umane, de milioane de ani, …inca din “Facere Omului, in Gradina Eden, spre Rasarit, pe malurile “Istrului” / arealul “Moesia” … & … *Romania & BasaRabi’a / Romania Mare*, …

  (vezi) _ Geneza [1/(24,25),26-31]; 2/7-9: …

  -*7. Domnul Dumnezeu a facut pe om din tarana pamantului, i-a suflat in nari suflare de viata, si omul s-a facut astfel un suflet viu.
  8. Apoi Domnul Dumnezeu a sadit O Gradina in Eden, spre Rasarit, si a pus acolo pe omul pe care-l intocmise. /[“Ca s-o lucreze si s-o pazeasca!” _ Geneza 2/15; _ Isaia 63/18,19];
  9. Domnul a facut sa rasara din pamant tot felul de pomi, placuti la vedere si buni la mancare, si pomul vietii in mijlocul gradinii, si pomul cunostintei Binelui si Raiului.*, … & …

  -“Rai’ul fiind in B’rai’la”, …urmeaza adeverirea Proverbului Roman’esc / Latin’esc – Ancestral, vizand vremea (aceasta) de pe urma in care a ajuns om’menirea, in cautarea *rai’ului Ceresc / Terrestru* _ Fapte 7/49; _ Ioan 7/49; _ Isaia 1/10,(15-20),2021-23; 66/1″): …-“Vor vedea orbii Braila!”, …inclusiv si implicit “Orbii, de pe intreaga Planeta, care nu vad in viitor efectele faptelor (“vaccinarii”) asupra posibilului atac / distrugere a imunitatii ancestrale, capatate prin evolutie (implicita selectia genetica Naturala / Cereasca), …implicita in “Evolutia Speciilor”- *Teoria lui Charles Darwin*.

  _ 1 Tesaloniceni 5/(19),2020,2021,[22]: …
  -*20. Nu dispretuiti prorociile.
  21. Ci cercetati toate lucrurile si pastrati ce este bun.
  22. Feriti-va de orice se pare rau.

  = Cu stima. -“Mesia” _ Romani’a 5/14; _ Fapte 26/23; _ Galateni 4/4; _ Romani’a 8/29; _ Matei 11/19; 18/11; 5/17; 13/57; 12/(18),19-2021; _ 1 Timotei 2/5,(6); _ Filiu’peni 2/6-9; _ Isaia 9/1,2,[6]; 6/(8),9-12,[13]; 52/6 -*Biruitorul Balaurilor!* _ *Iata-Ma!*; 65/1 _ *Iata-Ma! Iata-Ma!*, … & … _ Ioan 10/8,(9-15),16,20,2021; 4/44; _ Luca 18/7,8, … & … _ Romani’a 10/4,(14- Ghici, cum ?!!!), [16],17-2021.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *