Home / Educativ / Sigmund Freud – Apostol Fondator al LGBTQ+ – IV

Sigmund Freud – Apostol Fondator al LGBTQ+ – IV

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
August 7, 2022

Sigmund Freud – Apostol Fondator al LGBTQ+

Freud atrage atenţia asupra altui obiectiv, arătând că s-a plasat în opoziţie cu tot ce se ştia înainte de el. Opoziţia lui se dovedeşte constantă, sitematică, totală, contrară celor ştiute şi cunoscute de omenire, contrară gândirii univer­sale. Când un savant construieşte o nouă teorie, e normal ca, în unele puncte şi probleme, să fie mai mult sau mai puţin în contradicţie cu ideile oficiale şi interpretările admise, nu însă în antinomie totală cu toate cele cunoscute de omenire, cu toate cele descoperite şi studiate de acceasta, cu tot ce s-a scris, de exemplu, despre natura omului. De regulă, un astfel de savant este de acord cu alţi oameni de ştiinţă, deși cu unii este în contradicţie totală. În cazul lui Freud, lucrurile stau altfel: el s-a plasat total şi sistematic în contradiţie cu toţi şi toate, inclusiv cu cele mai sigure şi binecunoscute elemente din cadrul gândirii universale.

Prin propaganda sexualo-pornografică, prin banalizarea masturbaţiei, a viciilor sexuale, Freud şi psihanaliza au distrus în bună măsură voinţa multora dintre noi, a societăţii în ansamblul ei. Criticând metodele de dezvoltare a voinţei, Freud şi psihanaliza au cauzat un număr incalculabil de nevroze viitoare, viitori săriţi de pe fix, ce ar putea schimba din rădăcini natura socie­tăţii actuale. Cu această ocazie acuzăm nu numai pe Freud şi discipolii lui, nu numai pe psihanaliştii mai vechi sau mai noi, ci şi pe toţi cei care, sub culorile curcubeului, militează încă pentru teoriile respective.

7. Freud contra copilului

preambul pentru pedofilia LGBTQ+

 

Până la Freud, copilul a fost unanim considerat simbolul purităţii, inocen­ţei şi naivităţii. Rătăcirea psihana­listă a făcut din copil culmea anomaliilor, un monstru de polimorfisme sexuale şi tendinţe paricide. Bineînţeles, această afirmație este departe de a fi dovedită. ­Vizualul Freud a interpre­tat ca libertine gesturile nesem­nificative ale copilului, având o cu totul altă motivare decât aceea care le-a fost atribuită. Gesturile copilului se justifică prin cauze fiziolo­gice, fără legătură cu insti­gaţiile sexuale inventate de Freud. Din punct de vedere glandular, organele genitale ale copilului sunt insuficient dezvoltate pentru cele mai neînsemnate manifestări sexuale.

La copil, după Freud, totul se petrece în inconştient, unde tendinţele per­verse ar fi refulate. Abia apoi, când copilul ajunge adolescent, aceste tendințe vor deveni cauza unei nevroze sau alta. În aceste condiţii, înainte de apariţia lor, manifestările sexuale au de aşteptat. Conform psihanaliştilor însă, unii copii încep să se mastur­beze încă de la vârsta de trei ani. În aceste condiţii, psihanaliza ar trebui să explice lipsa manifestărilor incestuoase şi a impul­su­rilor paricide, ce nu s-au constatat niciodată la copii. Dacă aceste tendinţe ar exista, ele ar trebui să se manifeste, ceea ce nu este cazul. Bineînţeles, copiii sug sânul mamelor lor, dar asta nu este o manifestare incestuoasă decât în capul lui Freud şi a altora ca el. De altfel, cu jumătate de gură, Freud recu­noaște că, ajuns adoles­cent, copilul nu ştie cum să pună în practică tendinţele sale pari­cide. Din acest punct de vedere, el a fost conştient de contradicţiile interne ale doctrine sale, de falsitatea psihanalizei ca încercare de explicare a omului, omenirii, întregii istorii şi civilizaţii.

Episoadele anterioare:

I-   Despre Sigmund Freud

II – Sigmund Freud, precursor pentru LGBTQ+

III- Sigmund Freud disprețuiește ființa omenească

3 comments

  1. Zi-i Ji Dan și trage apa !

  2. Freud a scos raul ascuns fatarnic de oficiali la suprafata. Dar devarul supara intotdeauna. Totdeauna au exitat si vor exista degenerati sexuali.
    Dar majoritatea nu trebuie sa-i incurajeze, trebuie doar sa-i puna la locul lor in hrubele intunecate ale mintii lor bolnave, departe de normalitatea majoritatii.

Leave a Reply

Your email address will not be published.