Home / Educativ / Gheorghe Funar – MULTIMILENARUL POPOR PRIMORDIAL AL GEȚILOR ȘI STATUL NAȚIONAL GET

Gheorghe Funar – MULTIMILENARUL POPOR PRIMORDIAL AL GEȚILOR ȘI STATUL NAȚIONAL GET

Incorect Politic
Noiembrie 27, 2022

Gheorghe Funar - MULTIMILENARUL POPOR PRIMORDIAL AL GEȚILOR ȘI STATUL NAȚIONAL GET

Gheorghe Funar – MULTIMILENARUL POPOR PRIMORDIAL AL GEȚILOR ȘI STATUL NAȚIONAL GET

 

Adevărul istoric este că Poporul Român are un trecut, cel puțin, de 12 ori milenar și este urmașul Poporului Primordial al Geților, care a trăit în Dio Geția sau Sfânta Geție, în Geția Edenică, o ţară binecuvântată de Sântu’, Dumnezeu. Acest Adevăr este confirmat de numeroase dovezi arheologice, de scrierile din Antichitate şi de Limba Română, urmaşă a Limbii Primordiale a Geţilor.

O sinteză a acestora a fost făcută cunoscută de profesoara Marija Gimbutas, de la Universitatea americană din Los Angeles, care în cartea „Civilizație și Cultură –Vestigii preistorice în sud-estul european (Civilizația Europei străvechi)”, apărută la București în anul 1989, a precizat că: „În mileniul al VII-lea a.Cr. în Carpați era o civilizație puternică, prima și singură în Europa…o societate matriarhală, teocratică, pașnică, iubitoare și creatoare de artă”.

Neamul Geţilor, Neamul Scoborâtor din Zei, cu multe mii de ani înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos se întindea de la munţii Slovaciei până în sudul Peninsulei Balcanice, în Asia Mică şi din vestul Câmpiei Panoniei până la Nipru, fiind cel mai numeros popor din Europa.

Poporul Primordial al Geţilor şi urmaşul său Poporul Român au avut conştiinţa unităţii de Neam şi Ţară, a unităţii şi continuităţii Limbii Strămoşeşti multimilenare şi a Bisericii Naţionale. De-a lungul Istoriei sale multimilenare, Poporul Primordial al Geţilor şi continuatorul său Poporul Român au săvârşit multe fapte de unire şi de eliberare a Pământului Sfânt de sub ocupaţia vremelnică străină, din ultimii 1900 de ani.

Genialul Mihai Eminescu a scris în poeziile „Sarmis” și „Gemenii” mai multe Adevăruri despre Poporul Primordial al Geților și despre „Sarmis, craiul cel tânăr din Geția cea veche”, „Zamolxe, zeul getic”, precum și despre Tomiris, conducătoarea Geților. Între versurile lui Mihai Eminescu și numele Capitalei Sarmisegetusa a Geților există o strânsă legătură. În Limba Primordială a strămoșilor noștri Geți, Sarmisegetusa înseamnă Puterea lui Sarmis, a Fiului Omului. Sarmis, este Mântuitorul, Salvatorul, Fiul Luminii, Fiul Omului, al lui Sântu sau Dumnezeu, Luminătorul Neamului Get și apare scris pe plăcile de aur și de plumb de la Sinaia sub forma Ili (însemnând Îi Sus, Cel de Sus), Ilio, In, toate cu aceeași semnificație. Pe multe plăci (tăblițe) de la Sinaia apare semnul Crucii, cu aproximativ 1.500 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Geții au avut o Religie Primordială monoteistă creştină în frunte cu Sântu sau Tatăl Ceresc.

Se știe că, în Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan, Fiul lui Dumnezeu, Iisus Hristos a spus că este Fiul Omului. Este o coincidență sau o legătură între Fiul Omului din Geția, Fiul Omului din Evanghelii și Vârful Omu din Munții Bucegi, cu acest străvechi nume din vremea Poporului Primordial al Geților? A confirmat Iisus Hristos un Adevăr necunoscut, încă, creștinilor? Sunt întrebări la care a venit vremea să se dea răspunsuri. Ele se leagă, obligatoriu, de Adevărata Istorie a Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român, precum și de Religia Primordială monoteistă creştină a strămoșilor noștri reali din Geția Edenică.

În poezia „Dați-mi arpă” Genialul Mihai Eminescu a scris următoarele despre Poporul Român:

„…………………………………

La Români! Popor de fală,

Cap de geniu, piept de foc,

Cu gândirea de prooroc,

Dar, cu inimă regală

Și cu flamuri cu noroc.

……………………………………”

La aceste Adevăruri se adaugă cel spus de Papa Ioan Paul al II-lea, în timpul vizitei sale în România natală, în zilele de 7-9 mai 1999, la finalul unui discurs: „Domnul să binecuvânteze România, să binecuvânteze Poporul său, leagăn al civilizației Europei!”. De reținut că, toate discursurile Papei Ioan Paul al II-lea au avut loc în Limba Română, continuatoare a Limbii Primordiale a Geților. Astfel, Papa Ioan Paul al II-lea a confirmat că Limba Română nu este o limbă latină și că Poporul Român nu este un popor latin sau roman.

Teritoriul Geției din Antichitate, al României de azi, al Republicii Moldova și al statelor din jurul țării noastre este foarte bogat în vestigii arheologice care spun Adevărul despre Istoria Poporului Primordial al Geților.

În ultimii circa 150 de ani s-au alocat fonduri puține și arheologii au săpat pe suprafețe mici pentru aflarea Adevărului istoric privind Poporul Primordial al Geților și urmașul său Poporul Român. Cele mai multe dintre descoperirile arheologice au fost întâmplătoare, nu au fost conservate și nu au fost incluse în circuite turistice. Mai mult, autorii alogeni ai loviturii de stat din decembrie 1989 au abrogat rapid Legea nr.63/1974 privind ocrotirea patrimoniului cultural al Republicii Socialiste România din timpul Regimului Ceaușescu pentru a permite scoaterea din țară a numeroase bunuri din patrimoniul național. Legea nr.63/1974 a fost abrogată prin Decretul nr.90 din 5 februarie 1990 al Consiliului Frontului Salvării Naționale. Abia după doi ani și jumătate a fost completat vidul legislativ prin Ordonanța nr.27 din 26 august 1992 a Guvernului alogen Stolojan privind unele măsuri pentru protejarea patrimoniului cultural național.

În toate județele României și Republicii Moldova, precum și pe teritoriile Bulgariei, Serbiei, Ungariei, Ucrainei și altor țări din Europa au găsit arheologii vestigii care confirmă existența Poporului Get pe acele meleaguri și înalta sa Cultură și Civilizație Primordială. Dintre acestea am să fac referire doar la câteva exemple ocolite de mincinoșii științifici oficiali, care își zic istorici:

-În satul Cotu Miculinți, comuna Coțușca, județul Botoșani, în anii 1970-1984, pe malul drept al râului Prut s-au găsit cele mai vechi elemente de civilizație din lume, datate 18.000 î.Hr., constând din locuințe în bordeie, ciocane de piatră, lancea cu două tăișuri, harponul de pescuit.

-În Clisura Dunării, în anii 2000, cercetătorii români și britanici de la Universitatea din Edinburg au descoperit schelete de oameni și semințe de plante care dovedesc că Geții au practicat agricultura pe la anii 7.800 î.Hr. Rezultatele cercetărilor arheologice și vechimea descoperirilor au fost validate de laboratoarele din Oxford, Gröningen, Berlin și Bonn și comunicate la Universitatea din Edinburg în perioada 30 martie – 2 aprilie 2000.

-La Schela Cladovei, județul Mehedinți, în anul 1960, s-au găsit morminte de înhumare cu o vechime de XV-X milenii î.Hr. La 6 km de Schela Cladovei se află peștera Gaura Chindiei unde sunt peste 400 de semne desenate pe pereți, din care 37 apar pe cele 74 de tăblițe (plăci) de plumb de la Sinaia care au fost citite de către domnul Constantin Olariu Arimin și publicate în cartea „Adevăruri Ascunse”.

-În anul 2002 în apropiere de orașul Anina, județul Caraș-Severin, a fost descoperită „Peștera cu oase” cu o suprafață de 0,5 ha. Fragmentele de oase umane și de animale au o vechime de 37.800 – 40.500 de ani î.Hr.

-În verile anilor 2016 și 2017, în comuna Ripiceni, județul Botoșani, arheologii au descoperit o construcție cu o vechime de peste 7.000 de ani î.Hr.

Aceste exemple și multe alte descoperiri de pe teritoriul României Mari dovedesc că Geții au o vechime atestată arheologic de cel puțin 20.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Acest Adevăr îi obligă pe cercetători, pe „haiducii științifici” și, mai ales pe mincinoșii științifici oficiali să abordeze corect și să aprofundeze Istoria Poporului Primordial al Geților, poporul cu cea mai mare vechime din lume.

În Sfânta Geție a existat Poporul Primordial al Geților, un Neam Scoborâtor din Zei, care a avut: Limba Primordială, Scrierea Primordială, Alfabetul Primordial, Cifrele Primordiale, Religia Primordială a Crucii (confirmată și prin statuetele de la Hamangia , datate cu 6.000 de ani înaintea Nașterii Domnului nostru Iisus Hristos – „Gânditorul” și soția sa – care privite din spate reprezintă două Cruci Getice), Religia Primordială monoteistă creştină, Cultura și Civilizația Primordială. Despre toate acestea a prezentat numeroase dovezi domnul Constantin Olariu Arimin în cărțile sale „Adevăruri Ascunse” (volumul I și II) și „Dicționarul Limbii Strămoșești”. El demonstrează, cu mii de dovezi arheologice și scrieri antice, că strămoșii noștri Geți au fost Primul Neam de oameni de pe Pământ și Geția a fost rădăcina neamurilor. Țara Sfântă Strămoșească s-a numit în Antichitate Dio Geția sau Sfânta Geție, în care au trăit strămoșii noștri reali Geții care au avut o istorie fabuloasă. Geția Edenică a existat în Ținutul Hiperboreenilor din nordul Istrului. În Sfânta Geție a existat Statul Primordial al Geților despre care scrie pe plăcile de aur și cele de plumb găsite întâmplător în anul 1875, la Sinaia.

În mileniile IV-II î.Hr., cel mai întins Imperiu al Antichității a fost Imperiul Get, cu Capitala Primordială la Sarmisegetusa, lângă Hațeg. Imperiul Primordial al Geților nu a fost realizat prin războaie de cucerire a unor noi teritorii ci prin „roirea” Poporului Primordial al Geților în toată Europa, nordul Africii, răsăritul Asiei, Orientul Mijlociu, India, China, Coreea, Japonia, America de Nord și America de Sud.

În teritoriile pe care le-au populat, Geții au dus cu ei: Limba Primordială; Cifrele Primordiale; Scrierea Primordială; Civilizația Primordială; Cultura Primordială; Religia Primordială; Tradițiile Primordiale. Poporul Primordial al Geților nu a cunoscut orânduirea sclavagistă. Geții nu au avut sclavi și nici stăpâni de sclavi.

Geția nu a avut regi, ci conducători aleși, confirmați de Dage Balo, Adunarea Neamului sau Frăția celui Ales și, apoi, unși de Marele Preot. Așa scrie pe plăcile de aur și de plumb găsite la Sinaia (în anul 1875). În Geția nu a existat o monarhie și nu au fost regi. În Antichitate, Geția nu a fost un regat. Conducătorii Geției se sfătuiau, în treburile țării, cu 36 căpetenii militare.

Capitala Geției a fost Sarmisegetusa care era mândria Poporului Get, dar și sediul Frăției celui Ales, al Adunării Neamului care îl alegea pe conducătorul Geției Edenice.

Din cele 514 plăci de aur de la Sinaia, pe care este scrisă, cu Alfabetul Primordial Getic, Istoria Poporului Primordial al Geților, un număr de circa 200 de plăci au fost duse de regele evreu Carol al II-lea la Vatican (în anul 1940), iar alte 300 plăci de aur au fost trimise la Moscova (în 14 septembrie 1944) de către regele evreu Mihai I. Pentru că a trădat Poporul Român și Armata Română (a predat ca prizonieri Uniunii Sovietice aproape 200.000 de ofițeri și soldați români, prin lovitura de stat din 23 august 1944) regele Mihai I a primit titlul de „Erou al Uniunii Sovietice”, „Ordinul Victoria”, două avioane pentru el și o rentă viageră uriașă în ruble. Regele Mihai I i-a decorat pe Hitler, Stalin, Ribentrop și Molotov, conducătorii Germaniei fasciste și ai Uniunii Sovietice, pe cei care au decis sfârtecarea României Mari, prin Pactul de la 23 august 1939.

Plăcile de aur de la Sinaia aflate la Vatican și la Moscova așteaptă, de circa 70 de ani, să fie filmate, fotografiate și citite. În timpul Regimului comunist (1945-1989) regele Mihai I a adus și instaurat în România primul Guvern comunist condus de Dr.Petru Groza, cu care a colaborat foarte bine până la 30 decembrie 1947 când a abdicat de bunăvoie și nesilit de nimeni. În această perioadă nu a existat nici un interes din partea conducătorilor României și mincinoșilor științifici oficiali (academicieni și profesori universitari alogeni etc) pentru aflarea și răspândirea Adevărului privind Istoria Poporului Primordial al Geților scrisă pe plăcile de aur de la Sinaia. Nici conducătorii evrei ai României post-decembriste (având nume de împrumut românești) nu s-au preocupat și nu au rezolvat problema repatrierii tezaurelor Poporului Român aflate la Moscova și Vatican. În acest context, trebuie cunoscută și apreciată inițiativa Președintelui Federației Ruse, Vladimir Putin care i-a înștiințat, pe cale diplomatică, pe conducătorii evrei ai României din mandatul 2004-2008 (Președintele Traian Băsescu și premierul Călin Constantin Anton Popescu Tăriceanu) că dorește să restituie Poporului Român cele două tezaure aflate la Moscova, respectiv cel de la sfârșitul Primului Război Mondial și cel format din plăcile de aur de la Sinaia. După ce ambasadorul României la Moscova, domnul Dumitru Dorin Prunariu, în 24 mai 2005, a transmis la București mesajul Președintelui Putin a fost anunțat că i-a încetat mandatul în Federația Rusă. De atunci, din anul 2005, nici un Președinte și nici un Guvern al României nu a acționat pentru aducerea acasă a tezaurelor de la Moscova, fiind preocupaţi de ascunderea Adevărului privind Istoria Poporului Primordial al Geților, strămoșul real al Poporului Român.

După decembrie 1989, toți Președinții României și câțiva dintre primii-miniștri au fost în audiență la Papa de la Roma, dar niciunul dintre ei nu a cerut aprobare pentru filmarea plăcilor de aur de la Sinaia și nici pentru obținerea unor copii după cărțile și hărțile din Antichitate referitoare la Geția și Poporul Primordial al Geților. De ce? Pentru că nu sunt români, iubitori de Neam și Țară, ci doar cetățeni români, aparținând unei anumite etnii specializată în falsificarea Adevărului și în fapte împotriva Creștinismului, cu prioritate împotriva Poporului Român așezat de Bunul Dumnezeu în Geția Edenică, în Grădina Maicii Domnului.

În Anul Centenarului Marii Uniri de la 1 Decembrie 1918 de la Alba Iulia, Poporul Român poate și trebuie ca prin reprezentanții săi în Parlament să oblige Președintele și Guvernul României să acționeze pentru aducerea în Țara-Mamă a tezaurelor aflate la Moscova, Vatican și Viena (Tezaurul de la Sânnicolaul Mare, unul din primele 10 tezaure ale Antichității). Într-o primă etapă pot fi obținute aprobările pentru filmarea și fotografierea lor. Apoi, textele de pe plăcile de la Sinaia pot fi citite și interpretate rapid. În acest sens au fost făcute mai multe exerciții de către mai mulți haiduci științifici, dintre care îl apreciez în mod deosebit pe domnul Constantin Olariu Arimin, în cartea „Adevăruri Ascunse”. De reținut că, mincinoșii științifici oficiali și cei care își zic istorici (specialiști în Istoria falsificată a Poporului Român și a Limbii Române pentru care dețin titluri academice și universitare) nu au manifestat nici un interes privind aflarea Adevărului scris pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia. Mai mult, unii dintre academicienii alogeni au lansat ideea că plăcile de plumb de la Sinaia sunt niște falsuri făcute de Bogdan Petriceicu Hașdeu sau de către Nicolae Densușianu. Slugile acelor mincinoși științifici oficiali se chinuie să falsifice Adevărul privind plăcile de plumb de la Sinaia, cu o greutate totală de circa 5.000 kg. Până acum, nici un mincinos științific oficial nu a susținut că plăcile de aur de la Sinaia (turnate după matrițe identice cu cele de plumb) au fost falsificate de Hașdeu sau Densușianu. Despre plăcile de aur de la Sinaia au lansat zvonul că au fost topite și aurul a fost folosit pentru castelele de la Sinaia ale regelui evreu prusac Karol Eitel Fridrich Zephirnus Ludwig von Hohenzollern-Sigmaringen, pe românește și în mod fals Carol I sau că aurul respectiv a fost folosit pentru dotarea Armatei Române în Războiul de independență din anul 1877. Adevărul este că plăcile de aur de la Sinaia există la Vatican, la Moscova și la Cairo (o placă referitoare la istoria Egiptului).

Din cele 514 plăci de plumb găsite la Sinaia, pe care este scrisă Istoria Poporului Primordial al Geților și a Imperiului Get, au ajuns circa 500 de bucăți la București, la Institutul de Arheologie „Vasile Pârvan”. Ele nu au fost inventariate, nu au fost expuse și nu au fost citite niciodată. Plăcile de plumb pe care este scrisă o parte însemnată și lungă (circa 2.000 de ani) din Istoria strămoșilor noștri Geți și a Poporului Român au fost ascunse de istoricii evrei români, dintre care amintesc pe academicienii Grigore Tocilescu, Dionisie Mihail Pippidi, Emil Condurachi, Constantin Daicoviciu și Radu Vulpe. În baza unui program diabolic, au dispărut din beciul Institutului de Arheologie din București circa 480 de plăci din plumb. Noroc că, în anii 1945-1946, studentul Dan Romalo a fotografiat, în mare secret, o parte din plăcile de plumb (74 bucăți) și le-a publicat în cartea „Cronica Getă apocrifă pe plăci de plumb?”, apărută în anul 2005. Cu siguranță că, pe celelalte 440 plăci de plumb dispărute și pe cele 500 plăci de aur aflate la Moscova și Vatican există Drapelul Primordial al Geției, având culorile albastru, galben și roșu, dispuse pe orizontală, așa cum au fost drapelele purtate de revoluționarii români la 1848 și de cei 100.000 de participanți la Marea Unire de la Alba Iulia, din 1 Decembrie 1918. Pe brâul tricolor purtat cu mândrie de români se află culorile albastru, galben și roșu dispuse pe orizontală așa cum au existat pe Drapelul Primordial al Geților și pe Drapelul României, până spre anul 1870 când domnitorul evreu prusac Carol I le-a „mutat” pe verticală cu scopul de a nu fi cunoscut Adevărul despre Poporul Get și însemnele sale naționale multimilenare. În toate bisericile și mănăstirile românești din Țara-Mamă și de pretutindeni, există panglici tricolore care au culorile albastru, galben și roșu dispuse pe orizontală, așa cum au fost moștenite de la strămoșii noștri Geți, de la Poporul Primordial al Geților.

Pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia trebuie să se afle și Stema Primordială a Geției, pe care apare o piramida de argint și de o parte și de alta a acesteia se află doi lei de aur rampanați și afrontați.

Pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia, care sunt autentice, precum și în toate scrierile rămase din Antichitate este precizat locul Capitalei Geției Edenice la Sarmisegetusa. Poporul Primordial al Geților, Adevăratul Popor ales de Dumnezeu, pe care L-a așezat în Grădina Maicii Domnului, a avut Capitala Statului Get la Sarmisegetusa, aflată lângă Hațeg. Capitala Primordială Sarmisegetusa a Statului Get a avut o suprafață de aproape 400 hectare și putea găzdui între zidurile sale circa 100.000 de luptători neînfricați Geți. Strămoșii noștri Geți au construit un uriaș oraș sub Capitală, de unde puteau pleca, prin multe tuneluri, în diferite direcții. În vara anului 106 d.Hr., în timp ce legiunile romane conduse de împăratul Traian, cel mai mare anticreștin al Antichității, un demolator, jefuitor, homosexual și un rafinat pedofil, au asediat Capitala Sarmisegetusa, conducătorul Geției, pe numele Adevărat Diogio, împreună cu unitățile militare Gete, au părăsit cetatea prin tuneluri. Se pare că, Diogio a ieșit dintr-un tunel în zona din Curbura Carpaților, în Țara Luanei, unde s-a sinucis, înainte de a fi prins de dușmani.

Ruinele Capitalei Primordiale a Geților, ale Sarmisegetusei, aflată lângă Hațeg, au fost descoperite în perioada interbelică de către colonelul topograf Constantin Zagoriț, după cercetări efectuate pe teren în perioada 1920-1937. După publicarea rezultatelor cercetărilor sale, în anul 1937, inclusiv a planului Cetății Sarmisegetusa, colonelul Zagoriț a fost „ajutat” să plece mai repede din această lume. În ultimii 80 de ani, autoritățile Statului Român nu au alocat fonduri și nu au permis să fie efectuate săpături arheologice lângă Hațeg, la Sarmisegetusa. Singura excepție a existat în anii 1965-1966 când au fost efectuate cercetări arheologice. Brusc, lucrările au fost sistate, iar rezultatele lor sunt secrete pentru Capitala Sarmisegetusa de lângă Hațeg. Mai mult, după istoricul Vasile Pârvan, academicianul evreu român Constantin Daicoviciu a rebotezat Centrul Spiritual al Lumii Antice din Munții Orăștiei, de la Grădiștea de Munte, numindu-l Sarmisegetusa Regia. O asemenea localitate sau cetate cu acest nume nu a existat pe teritoriul Geției! Denumirea de Sarmisegetusa Regia nu este menționată pe plăcile de la Sinaia, în nicio scriere și pe nicio hartă din Antichitate! În istoria Imperiului Roman, în nicio carte, nu a fost menționată Capitala Geției cu numele de Sarmisegetusa Regia! Cu toate acestea, științificii oficiali și slugile lor scriu și vorbesc despre așezarea botezată de academicianul alogen clujean din neamul de mincinoși, pe care L-a numit astfel Iisus Hristos. De reținut că, academicianul alogen Constantin Daicoviciu, fără să admită să fie efectuate săpături arheologice lângă Hațeg, a negat existența Capitalei Sarmisegetusa în acea zonă aducând ca argument „științific” faptul că a văzut acolo o stână de oi. Minciuna academicianului alogen Daicoviciu trebuie aruncată la lada de gunoi a istoriei! Românii trebuie să știe și să răspândească Adevărul: Sarmisegetusa, Capitala Geției, a existat lângă Hațeg și a fost demantelată, în anii 106-107 d.Hr., de împăratul Traian; în Munții Orăștiei a existat Centrul Spiritual al Lumii Antice, care a fost ras de pe suprafața pământului de împăratul Traian. La Grădiștea de Munte nu a fost Capitala militară și administrativă a Geției. Acolo, în Munții Orăștiei, Capitala Religioasă a Geției a avut o suprafață de 66 hectare, din care doar pe 5% au fost efectuate cercetări arheologice, care confirmă Istoria fabuloasă a Poporului Get.

Pe harta cu cetățile Getice din Antichitate nu a existat niciuna cu denumirea de Sarmisegetusa Regia, care este de fapt o făcătură a ultimilor 100 de ani, înscrisă în Istoria falsificată a Poporului Român.

Pe plăcile de aur și cele de plumb de la Sinaia este menționată Capitala Dio Geției cu numele de Sarmisetuzo.

Împăratul Traian a continuat cel de-al treilea val de persecuții împotriva Religiei Geţilor şi creștinilor pe care l-a început împăratul Nerva. În timpul împăratului Traian au fost uciși Sfântul Apostol Andrei (în anul 98 sau 99 d.Hr.) și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan (în anul 100 d.Hr.). Aceste Adevăruri sunt ascunse de mincinoșii științifici oficiali care l-au plasat pe împăratul Traian pe locul doi între cei mai buni împărați de la Roma. O asemenea opinie despre împăratul Traian este susținută și de către noul Președinte al Academiei Române, alogenul prof.univ.Dr. în Istorie Ioan-Aurel Pop, care știe despre acel împărat, cel puțin următoarele: a dat trei edicte împotriva creștinilor, în anul 99 d.Hr. a interzis slujbele creștine; în anul 104 d.Hr. i-a pedepsit pe cei care credeau în Iisus Hristos, iar în anul 112 d.Hr. a interzis Crucea și Creștinismul în Imperiul Roman; a distrus Centrul Spiritual Primordial al Lumii care s-a aflat în Munții Orăștiei; a ras de pe suprafața pământului Capitala Primordială Sarmisegetusa și a zidit intrările în orașul subteran și în tuneluri; a jefuit Poporul Get, pentru început, de 1.640 tone de aur și 3.310 tone argint; a scris câteva cărți în limba greacă, pentru că atunci nu exista limba latină. În secolele I, II și III d.Hr., toți împărații de la Roma care au scris cărți, poezii etc, au folosit în scrierile lor numai limba greacă. Acest Adevăr a fost ascuns Poporului Român de către mincinoșii științifici oficiali pentru a putea susține teza falsă și absurdă a latinizării strămoșilor noștri Geți din Dacia provincie a Imperiului Roman și din întregul Imperiu Get.

În anii 101-102 d.Hr. și 105-106 d.Hr. Imperiul Roman condus de împăratul Traian a purtat primele două războaie religioase din lumea antică împotriva Poporului Get și a Geției. Adevărul istoric, confirmat de scrierile din Antichitate și de plăcile de la Sinaia, este că în Antichitate țara noastră s-a numit Geția sau Sfânta Geție. Strămoșii noștri reali sunt Geții. Doar romanii i-au numit Daci pe circa două milioane de Geți din bucățica de 14-17% din teritoriul Geției pe care au ocupat-o după războiul din anii 105-106 d.Hr. Primul război, cel din anii 101-102 d.Hr., a fost câștigat de Geția condusă de Diogio, nume înscris pe plăcile de aur și de plumb de la Sinaia. În jurul anului 200 d.Hr., istoricul roman și omul de stat Dio Cassius Coccianus (155-234 d.Hr.) în cartea „Istoria Romană” care cuprinde 80 de volume scrise în limba greacă (după ce el a fost pretor, consul, guvernator al Smirnei, consul al Romei, proconsul al Africii, guvernator al Dalmației și al Panoniei) l-a poreclit pe conducătorul Geției pe Diogio, cu numele de Decebal, însemnând cel șiret. Mincinoșii științifici oficiali cunosc acest Adevăr, dar îl ascund și vorbesc și scriu despre porecla lui Diogio, despre Decebal.

Pentru nu fi cunoscut Adevărul privind Istoria Poporului Primordial al Geților cu cel puțin 10.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos, mincinoșii științifici oficiali și ucenicii lui Iuda insistă pe teorii false referitoare la Dacia și la daci cu scopul de a șterge circa 10.000 de ani din Istoria Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român. Din ultimii 2.000 de ani ai Istoriei Poporului Get și a Poporului Român, aceeași mincinoși științifici oficiali susțin că a existat un mileniu întunecat, între anii 275 și 1300 d.Hr. Dar și anul 275 d.Hr. constituie o altă bornă falsă din Istoria Poporului Român, când se minte că a avut loc retragerea aureliană la sudul Dunării. Adevărul înscris în istoria Imperiului Roman este că în anul 258 d.Hr. a avut loc alungarea galileană, în timpul împăratului Gallienus (253-268 d.Hr.), când Poporul Get și Armata Statului Get, de circa 200.000 de luptători, au obligat legiunile romane să se retragă în sudul Dunării. Dacia romană a fost prima provincie din Imperiul Roman care a fost eliberată de sub ocupație străină. După această eliberare integrală a teritoriului Geției de sub ocupație romană a început destrămarea Imperiului Roman. Geții, Dacii, Goții, Vizigoții, Ostrogoții, Celții, Sciții, Costobocii și Carpii, toți din același Neam Get și vorbind aceeași Limbă Getă, au contribuit decisiv prin atacurile lor armate și prin ocuparea Romei la divizarea și dispariția Imperiului Roman. Groparii Imperiului Roman au fost Geții!

Din poruncă divină, în mileniul al IV-lea î.Hr. și al II-lea î.Hr., Geții au roit în toată Europa de azi, în răsăritul Asiei, în nordul Africii, în Orientul Apropiat, în India, China, Japonia, Coreea, America de Nord și America de Sud. Peste tot au dus Limba Getă, Scrierea Getă, Alfabetul Get, Cifrele Getice, Religia Getă monoteistă creştină, înalta lor Cultură și Civilizație.

Toate popoarele din Europa și din întreaga lume au la baza lor o ascendență Getică, unele directă iar altele prin intermediari. Acesta-i Adevărul istoric! El este confirmat de descoperirile arheologice, de scrierile rămase din Antichitate, de limbile și tradițiile popoarelor lumii.

Mincinoșii științifici oficiali au scris și susțin că Poporul Get era organizat în triburi, iar despre barbari că formau popoare. În loc să scrie și să răspândească Adevărul în întreaga lume că pe teritoriul Geției Edenice a existat, având o continuitate neîntreruptă de peste 10.000 de ani, Poporul Primordial al Geților, mincinoșii științifici oficiali din România, cei mai mulți fiind evrei cu nume de împrumut românești, susțin că strămoșii românilor trăiau în triburi. Președintele Academiei Române, prof.univ.Dr.Ioan Aurel Pop, în cartea „Istoria românilor pentru elevi” a scris despre strămoșii reali ai Poporului Român, despre Geți (la care el le zice Daci) că erau: „aspri, bărboși, neciopliți și analfabeți” (pag.26). Adevărul istoric este foarte clar: Poporul Get a fost primul în lume care a scris cu 6.000 de ani î.Hr. pe plăcuțe de lut, iar apoi pe plăci de aur. Strămoșii noștri reali, Geții, au fost singurii din Antichitate care și-au scris Istoria Primordială pe plăci de aur. Până acum și în mod întâmplător a fost găsit primul Tezaur din plăci de aur (514 bucăți) de la Sinaia. Prin efectuarea de săpături arheologice sistematice sunt șanse uriașe să fie descoperite multe alte tezaure din plăci de aur și de platină pe care Poporul Get și-a scris Adevărata Istorie. Încă nu a fost descoperit uriașul Tezaur de aur al Geției Edenice aflat în Munții Orăștiei.

Scrierea sumeriană este ulterioară scrierii de la Tărtăria, din Ardeal, cu 2.000 de ani și a folosit Alfabetul Primordial și Cifrele Primordiale ale Geților. Poporul Get, cu cel puțin 6.000 î.Hr., a cunoscut și a utilizat Cifrele Getice, Cifrele Primordiale care sunt folosite de toți pământenii. Poporul Get a avut o Cultură și Civilizație Primordială din care s-au inspirat toate popoarele din Antichitate.

Poporul Get a fost Unit și Viteaz. Armata Statului Get a fost puternică, bine organizată și dotată. Scrierile din Antichitate, precum și descoperirile arheologice de pe teritoriul României Mari, confirmă acest Adevăr.

Numeroase Adevăruri referitoare la multimilenarul Popor Primordial Unit al Geților sunt înscrise pe plăcile de la Sinaia și în multe cărți păstrate din Antichitate. Până în secolul I d.Hr. pe teritoriul Sfintei Geții și pe cele învecinate a existat Imperiul Get care a avut în fruntea sa doi conducători aleși, unul militar și unul religios.

Poporul Get nu a cunoscut orânduirea sclavagistă. La Geți nu au existat sclavi. Numai după anul 106 d.Hr., în provincia Dacia romană au existat puțini sclavi. Acest Adevăr a fost confirmat de către actualul Președinte al Academiei Române, academicianul Ioan Aurel Pop, în cartea „Istoria românilor pentru elevi”, apărută în anul 2016, precum și de către Academia Română în volumele intitulate „Istoria Românilor”.

Poporul Primordial al Geților a fost Unit într-un Stat Primordial Get, cu mii de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos. Geograful Strabon (63 î.Hr.-26 d.Hr.) a aflat mai târziu despre acest Adevăr și a scris în cartea „Geografia” că „Boerobista, Get de neam, a întemeiat un imperiu mare și a supus Geților popoarele învecinate.” Statul Get centralizat a existat cu multe milenii mai înainte. Acest Adevăr este scris pe plăcile de aur și de plumb de la Sinaia, în multe cărți păstrate din Antichitate și aflate la Vatican, precum și în numeroase biblioteci din țările care au o Istorie antică, începând din mileniile III-I î.Hr.

Un ideal al Geţilor şi al urmaşilor acestora, al românilor, din primele două milenii după Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos, a fost Unirea vechilor teritorii din Geţia Edenică.

În anul 1600, domnitorul Mihai Viteazu a reuşit să unească Ţara Românească cu Ardealul şi cu toată Ţara Moldovei. Numele ţării a fost Geţia?! Mincinoşii ştiinţifici oficiali au ascuns Adevărul.

În Antichitate și până spre anul 1750 a existat Ardealul. Denumirea de Transilvania pentru Ardeal, pentru Cetatea Domnului moștenită de la Geți, a fost inventată de dușmanii Neamului Românesc și este promovată de mincinoșii științifici oficiali cu scopul de a ascunde Adevărul istoric privind Poporul Primordial al Geților și Limba Română care nu este limbă latină. Pe vremea Geților, a Dacilor (106-258 d.Hr.) și la Unirea realizată de Mihai Viteazu, în anul 1600, a existat provincia numită Ardeal. Timp de peste 10.000 de ani nu a existat denumirea de Transilvania. Mincinoșii științifici oficiali zic că Transilvania înseamnă țara de dincolo de păduri. Care păduri? Așa se delimitează o țară? Și în această lucrătură antiromânească s-a dovedit că minciuna are picioare scurte. De ce este promovată? Poate și pentru că Academia Română a eliminat din Dicționarul Explicativ al Limbii Române (DEX) cuvântul antiromân, iar prin lege nu este condamnat în România antiromânismul ci antisemitismul, de parcă ţara noastră ar fi o colonie a Israelului şi despre noii stăpâni nu se admite să se afle Adevărul.

La 24 ianuarie 1859, Poporul Român a realizat Mica Unire a Moldovei cu Ţara Românească.

La 1 Decembrie 1918 Poporul Român a înfăptuit Marea Unire de la Alba Iulia şi România a devenit dodoloaţă, România Mare. Apoi, prin Tratatul de la Trianon, din 4 iunie 1920, România a pierdut teritorii importante în vestul ţării în favoarea Ungariei, respectiv Sfântul Pământ Românesc până la Tisa, 1.200.000 etnici români şi 192 de biserici româneşti.

Genialul Mihai Eminescu în poezia „Doina” a precizat următoarele:

„De la Nistru pân’ la Tisa

Tot Românul plânsu-mi-sa

Că nu mai poate străbate

De-atâta străinătate.

…………………………………..

Și străinul te tot paște

De nu te mai poți cunoaște;

Sus la munte, jos pe vale,

Și-au făcut dușmanii cale

……………………………….

Vai de biet Român săracul,

Îndărăt tot dă ca racul,

Nici îi merge, nici se’ndeamnă,

Nici îi este toamna toamnă,

Nici e vară vara lui

Şi-i străin în ţara lui.

……………………………

Cine ne-au adus Muscalii

Aibă’n lume partea boalii

Cine ne-au adus Jidanii

N’ar vedea ziua cu anii

Ca să-i scoată ochii corbii

Să rămâie’n drum cu orbii

Cine ne-au adus pe Greci

N’ar mai putrezi pe veci

Cine ține cu străinii

Mâncai-ar inima câinii

Mânca-ar casa pustia

Și neamul nemernicia.

……………………..

Toți dușmanii or să piară,

Din hotară în hotară-

Îndrăgi-ar ciorile

Și spânzurătorile!”

Poezia „Doina” a fost interzisă în timpul Regimului comunist și nu este admisă în programa școlară de Regimurile de dictatură capitalistă din perioada post-decembristă, începând cu anul 1990.

În anul 1940, moharhia evreiască ereditară din România, reprezentată de regele Carol al II-lea, a cedat fără luptă teritorii din România Mare, respectiv: Basarabia, Bucovina şi Ţinutul Herţa către Uniunea Sovietică (la 26 iunie 1940); Cadrilaterul către Bulgaria (la 21 august 1940); Ardealul de nord-vest către Ungaria (la 30 august 1940). Până acum, în perioada 1944-2018, conducătorii României nu au avut ca ideal reunificarea Ţării. În Anul Centenarului Marii Uniri Poporul Român trăieşte despărţit în mai multe ţări şi din România post-decembristă au fost determinaţi să emigreze peste şase milioane de români, mai ales tinerii. România se află pe locul întâi în lume în ceea ce privește emigrația cetățenilor ei și în privința Holocaustului împotriva Poporului Român. Ambele obiective sunt programate și înfăptuite de Oculta Mondială prin conducătorii evrei ai României post-decembriste și supravegheată de consilierii sau komisarii evrei plasați la Palatul Cotroceni, Palatul Victoriei, Parlament, la fiecare minister și în fruntea Serviciilor Secrete românești. S-a ajuns în această situaţie, în primul rând, datorită necunoaşterii Adevărului privind Istoria Poporului Primordial al Geţilor şi a Poporului Român. Eu cred că s-a împlinit vremea pentru cunoaşterea şi răspândirea Adevărului privind Istoria Poporului Get şi a Poporului Român, pentru Unirea românilor şi a teritoriilor româneşti într-o singură Ţară Dodoloaţă, în România Mare, în România noastră. Pentru înfăptuirea acestui ideal ne obligă Istoria Poporului Primordial al Geţilor şi a Poporului Român, precum şi jertfele Eroilor Neamului nostru!

Genialul Mihai Eminescu, în articolul „Pătura superpusă” publicat în ziarul „Timpul”, a scris că “poporul românesc simte instinctiv că e dominat de oameni cari se pretind numai români, fără a fi şi cari n’au milă de el, nici pricepere pentru geniul lui. Geniul neamului românesc e o carte cu şapte peceţi pentru generaţia dominantă.”

Un argument alt existenței Statului Național Unitar Get îl constituie câștigarea războaielor de către Armata Primordială a Geților împotriva năvălitorilor. De exemplu:

-Bătălia din anul 530 î.Hr.de la Adamclisi împotriva armatei Imperiului Persan condusă de împăratul Cirus al II-lea cel Mare. Armata Geției, condusă de împărăteasa Tomiris, a câștigat bătălia, iar Cirus al II-lea a murit pe câmpul de bătălie. În memoria Geților care s-au jertfit pentru apărarea Patriei a fost înălțat, între anii 530-500 î.Hr., Mausoleul de la Adamclisi. Mincinoșii științifici oficiali au născocit că s-a desfășurat o mare bătălie între Imperiul Roman și Geția (ei i-au zis Dacia) în iarna anilor 101-102 d.Hr. la Adamclisi, pentru a putea susține – împotriva Adevărului – teza falsă cu Monumentul Tropaeum Traiani, construit chipurile în perioada 107-109 d.Hr. Adevărul istoric este că împăratul Traian și arhitectul Apollodor din Damasc nu au construit nici un monument la Adamclisi. Academia Română a îmbrățișat teoria falsă cu Monumentul lui Traian de la Adamclisi lansată de academicianul alogen Grigore Tocilescu și o folosește ca argument pentru a susține absurditatea că Limba Română este limbă latină. Dar, în secolele I-III d.Hr., împărații de la Roma, marii scriitori și istorici romani, Sfinții Evangheliști Matei, Marcu, Luca și Ioan, Sfântul Apostol Pavel în „Epistola către romani”, au scris cu toții în limba greacă pentru că nu a existat limba latină! În acea perioadă nu a existat nici provincia Latium. Provincia din jurul Romei s-a numit Campania. Toate aceste Adevăruri sunt cunoscute de către Academia Română, dar nu și recunoscute. Le știu și mincinoșii științifici oficiali și discipolii lor. Cu toate acestea continuă să promoveze Istoria falsificată a Poporului Român și împotriva acestuia.

-Împăratul Darius I (522-486 î.Hr.) a organizat în jurul anului 514 î.Hr. o mare expediție împotriva Geției. Oastea persană a fost înfrântă de puternica Armată a Statului Get care a avut în frunte pe conducătorul Antirus. Împăratul Darius I a reușit să scape cu viață, fiind salvat de propria cămilă.

-O altă mare expediție persană împotriva Geților și grecilor a fost organizată și condusă, în anii 480-479 î.Hr., de către împăratul Xerxes, fiul lui Darius I. Armata Imperiului Persan a dispus de 700.000 de ostași, 300.000 de auxiliari, 1.200 corăbii și 3.000 vase de transport. Această uriașă armata persană a fost înfrântă de către greci și Armata Geției.

-Regele Traciei, Lysimah, a dus trei campanii militare, în jurul anului 300 î.Hr., împotriva Geției. La ultima campanie militară, regele Lysimah a avut o oaste formată din 100.000 de luptători. El a fost înfrânt de Armata Statului Unitar Get care l-a avut în frunte pe conducătorul Dromihete, care l-a luat prizonier.

În cartea „Adevăruri Ascunse”, volumul I, pag.234-279, domnul Constantin Olariu Arimin a scris despre Imperiul Get și Istoria strămoșilor noștri Geți, după cele menționate de către mulți autori din Antichitate și, mai ales, după cele precizate pe plăcile sau tăblițele găsite la Sinaia. Autorul român i-a identificat pe următori conducători ai Geției: Arimus, Sipilos, Tanaus (care a domnit în prima parte a secolului al XVIII-lea î.Hr.), Sarmis (în jurul anului 1641 î.Hr.), Telefos (la mijlocul secolului al XII-lea, î.Hr.), Aetes (a fost conducător după Telefos), Saulios, Tomiris, Antirus, Carnabou, Baico-Mato, Sicto-Mato, Matigo-Mato ( în jurul anului 400 î.Hr.), Maico-Mato, Chesoci-Mato, Bazorio-Mato (spre sfârșitul secolului al IV-lea î.Hr.), Galatio Ileo-Mato, Midai-Mato, Deligo-Mato, Guto-Mato, Dromichete-Mato, Boero Biseto I-Mato (la anul 290 î.hr.), Demaroe-Mato (270-232 î.Hr.), Bigero-Mato, Dan Romal-Mato, Moiesoe-Mato, Boero Bisto – Mato (82-44 î.Hr.), Bezine-Mato (44-30 î.Hr.), Orilieo-Mato (30-20 î.Hr.), Cozon-Mato sau Coson-Mato (20-15 î.Hr.), Cotizo-Mato (15 î.Hr.-15 d.Hr.), Biseto II-Mato (15–30 d.Hr.), Dapisiu-Mato, Zorirasieo-Mato, Bilteo-Mato (45-60 d.Hr), Gezino-Mato (60-89 d.Hr.), Diogio-Mato (89-106 d.Hr.).

Având în vedere Adevărul istoric – referitor la Geția și Sfânta Geție, Țara Primordială pe Pământ; Poporul Get, Poporul Primordial pe Pământ și strămoșul real al Poporului Român; Limba Getă, Limba Primordială pe Pământ, din care provine Limba Română; Scrierea Getă, Scrierea Primordială pe Pământ; Cifrele Getice, Cifrele Primordiale pe Pământ; Religia Geţilor, Religia Primordială monoteistă creştină; Sarmisegetusa – Capitala Primordială a Poporului Get, aflată lângă Hațeg; Statul Get, Statul Primordial pe Pământ; Conducătorul Geției, din perioada 89-106 d.Hr., Diogio-Mato -, au apărut următoarele întrebări pe care românii (părinții, bunicii, elevii, studenții etc) trebuie să le adreseze academicienilor, profesorilor universitari și altor cadre didactice din învățământul superior, dascălilor din învățământul preuniversitar, cu toții specializați în Istorie și care își zic istorici:

-Ați știut sau nu că în Antichitate și până în jurul anului 1300 d.Hr. Țara noastră s-a numit Geția sau Dio Geția ori Sfânta Geție și nu Dacia?

-Cunoașteți sau nu că niciun popor din lume nu a contestat și nu poate contesta, cu dovezi arheologice, lingvistice și cifrele folosite, faptul că Poporul Get și urmașul său Poporul Român este Poporul Primordial pe Pământ?

-Aţi ştiut sau nu că până la apariţia Imperiului Roman, în secolul I î.Hr., în Antichitate a existat Geţia şi Statul Naţional Unitar Get, iar despre Dacia nu scrie pe plăcile de la Sinaia şi nici într-o altă scriere veche?

-Aţi realizat sau nu că nu mai poate fi ascuns Adevărul referitor la Geţia, Ţara Primordială pe Pământ, precum şi la Poporul Get, Poporul Primordial pe Pământ, din care se trage Poporul Român din Grădina Maicii Domnului?

-Ați aflat sau nu că tradițiile multimilenare ale românilor, moștenite de la Geți, nu au fost nici latinizate și nici romanizate?

-Aţi cunoscut sau nu că tradiţiile de Anul Nou le-a avut numai Poporul Get şi le are doar Poporul Român?

-Ați știut sau nu că nimeni și niciodată nu au înfrânt Poporul Get și nu a cucerit Dio Geția, Sfânta Geție, Grădina Maicii Domnului?

-Cunoașteți sau nu că strămoșii noștri reali Geții nu au trăit în triburi, fără organizare socială, fără civilizație, fără cultură, ci au format un Popor, respectiv Poporul Primordial al Geților şi au avut un Stat Naţional Unitar, primul în lume?

-Ați aflat sau nu că a existat Statul Național Unitar Primordial al Geților, cel puțin din mileniul al II-lea î.Hr., căruia uriașul Imperiu Roman i-a plătit tribut preventiv, ca să nu-l atace?

-Cunoașteți sau nu că Poporul Primordial al Geților este Adevăratul Popor Ales de Bunul Dumnezeu și a fost așezat în Adevărata Țara Sfântă, în Geția Edenică?

-Ați știut sau nu că, în perioada 106-258 d.Hr., numai o parte din Geția (14-17%) a fost ocupată de Imperiul Roman și a primit numele de Dacia Romană?

-Ați cunoscut sau nu că Poporul Get din Geția liberă și din teritoriul aflat timp de 152 de ani sub ocupația Imperiului Roman nu a schimbat niciodată denumirea Țării Primordiale din Geția în Dacia?

-Ați știut sau nu că în scrierile rămase din Antichitate (mai ales, plăcile de aur și de plumb de la Sinaia, cărțile istoricilor și geografilor străini etc) denumirea țării noastre a fost Geția și nu Dacia, iar poporul a fost numit Get și nu Dac?

-Cunoașteți sau nu că în Antichitate numai romanii le-au zis Daci la Geți, iar mincinoșii științifici oficiali și susținătorii teoriei false și absurde cu latinitatea numai a Limbii Primordiale a Geților și cu romanizarea doar a Poporului Primordial al Geților (din întregul Imperiu Roman), au dat numele de Dacia la toată Geția Edenică și i-au numit Daci pe toți Geții din Țara Sfântă, din Grădina Maicii Domnului?

-Ați știut sau nu Adevărul că Poporul Get, Limba Getă și Statul Get au avut o continuitate neîntreruptă de peste cinci milenii în Geția Edenică?

-Ați aflat sau nu că Scrierea Primordială pe Pământ a existat în Geția, în Ardeal, cu cel puțin 6.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos?

-Ați știut sau nu că Poporul Primordial al Geților și-a scris Istoria pe plăci de aur, care există la Vatican și la Moscova?

-Cunoașteți sau nu că Limba Română este urmașa Limbii Primordiale a Geților și că în secolele II î.Hr.-III d.Hr. nu a existat limba latină?

-Ştiţi sau nu că limba latină a fost şi a rămas o limbă moartă?

-Aţi aflat sau nu că falsificarea Istoriei şi Culturii identitare a Poporului Get şi a Poporului Român a început după înlăturarea prin lovitură de stat a domnitorului Alexandru Ioan Cuza şi pe baza indicaţiilor preţioase date la Bucureşti, în iarna anului 1866, de liderii Alianţei Israelite Universale, Președintele Isaac Cremieux şi Moşe Montefiore?

-Ați știut sau nu că toate Dicționarele Explicative ale Limbii Române (DEX-urile) au fost falsificate de către Academia Română și că la peste 40.000 de cuvinte provenite din Limba Getă le-a fost „fabricată” o origine falsă latină?

-Știți sau nu că Cifrele Primordiale ale Geților sunt folosite de toți pământenii, iar teoria cu cifrele romane și cifrele arabe este falsă?

-Ați aflat sau nu că Sarmisegetusa, Capitala Primordială a Geției se află lângă Hațeg, iar așa-zisa Sarmisegetusa Regia nu a existat pe teritoriul Țării Sfinte, a Geției Edenice?

-Cunoașteți sau nu faptul că academicienii Vasile Pârvan și Constantin Daicoviciu i-au dat denumirea de Sarmisegetusa Regia la Centrul Spiritual al Lumii Antice de la Grădiștea de Munte, din Munţii Orăştiei, cu scopul de a ascunde Adevărul privind Capitala Primordială Sarmisegetusa, aflată lângă Hațeg?

-Ați aflat sau nu că împărații de la Roma, respectiv Iuliu Caesar (60-44 î.Hr.), Claudius (n.10 î.Hr.-d.54 d.Hr.), Nerva (96-98 d.Hr.), Traian (98-117 d.Hr.), Hadrian (117-138 d.Hr.), Marc Aureliu (161-180 d.Hr.), ș.a., au scris cărțile lor în limba greacă pentru că atunci nu exista limba latină?

-V-ați întrebat sau nu cum a adus împăratul Traian în Geția limba latină când el şi urmaşii lui la tron au scris cărți în limba greacă, limba de circulație în Imperiul Roman?

-Cunoașteți sau nu că, în secolul I d.Hr., Sfintele Evanghelii după Matei, Marcu, Luca și Ioan au fost scrise în limba greacă și nu în limba latină?

-Ați știut sau nu că Sfântul Apostol Pavel, în anii 57-58 d.Hr., a scris la Roma „Epistola către romani” în limba greacă și nu în limba latină, care nu a existat în secolele I-III d.Hr.?

-Ați aflat sau nu că, din secolul II î.Hr. și până în secolul III d.Hr., istoricii, scriitorii, poeții, geografii și conducătorii Regatului și Imperiului Roman au scris la Roma numeroase cărți în limba greacă și nu în limba latină?

-Cunoașteți sau nu că toate Conciliile ecumenice care au avut loc în secolele II-IV d.Hr. (la Roma, Cartagina, Alexandria, Antiohia, Elvira, Arles, Niceea, Constantinopol, Calcedon și altele) s-au desfășurat în limba greacă și nu în limba latină?

-Știți sau nu că împărații romani au convocat Conciliile ecumenice și au asigurat desfășurarea lucrărilor acestora, inclusiv redactarea documentelor, în limba greacă și nu în limba latină?

-Ați aflat sau nu că împăratul Constantin cel Mare, în acord cu Papa Silvestru, a trimis scrisorile de convocare a Conciliului ecumenic de la Niceea, din anul 325 d.Hr., în limba greacă pentru că episcopii de pe întreg pământul locuit nu cunoșteau limba latină?

-Cunoașteți sau nu că documentele istoriei ecleziastice confirmă că Papii de la Roma au convocat Conciliile ecumenice prin scrisori în limba greacă pentru că limba latină era necunoscută?

-Cunoașteți sau nu că în secolul IV d.Hr. a fost creată la Roma o limbă artificială, pentru clasa conducătoare, limba latină cultă?

-Ați știut sau nu că, abia în anul 404 d.Hr., a fost tradus din limba greacă în limba latină cultă atât „Vechiul Testament” cât și „Noul Testament”?

-Cunoașteți sau nu că până în anul 404 d.Hr. în Religia politeistă romană s-a folosit limba greacă deoarece nu a existat limba latină ca limbă oficială și de circulație în Imperiul Roman?

-Ați aflat sau nu că Religia Primordială monoteistă creştină a existat la Poporul Get cu câteva milenii înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos?

-Cunoaşteţi sau nu că despre Zamolxe s-a spus că a fost un zeu pentru ca să nu se afle Adevărul despre acest Învăţător, despre Religia Primordială monoteistă creştină a Poporului Get, Cultura Primordială a Geţilor, Statul Naţional Unitar al Poporului Get, despre Poporul Primordial al Geţilor şi despre Geţia, Ţara Primordială?

-Ați știut sau nu că celebrele statuete „Gânditorul de la Hamangia” și soția sa (datate 6.000 de ani î.Hr.) privite din spate reprezintă două Cruci Getice?

-Ați aflat sau nu că pe bacnota de 200 de lei Banca Națională a pus o fotografie a „Gânditorului de la Hamangia” care confirmă Adevărul privind Cifrele Primordiale Getice? Statueta confirmă că Geții cunoșteau dreptunghiul, cercul, unghiul, numărul Pi și Crucea, cu 6.000 de ani înainte de Nașterea Domnului nostru Iisus Hristos!

-Cunoașteți sau nu că Religia Primordială a Crucii a existat în Geția şi de aici a fost răspândită în lume?

-Ați aflat sau nu că, în Antichitate, în Geția nu au existat sclavi și nici orânduirea sclavagistă?

-Ați știut sau nu că în manualele școlare, din ultimii 80-90 de ani, este scrisă Istoria falsificată a Poporului Român și a Limbii Române?

-Ați știut sau nu că pe conducătorul Geției, din perioada 89-106 d.Hr., l-a chemat Diogio, nume scris pe plăcile de aur și de plumb de la Sinaia, precum și în multe cărți din Antichitate?

-Cunoașteți sau nu că Decebal este o poreclă (însemnând cel șiret) pe care i-a dat-o Dio Cassius (după 100 de ani de la războiul din 106 d.Hr.) lui Diogio, conducătorul Geției?

-De ce nu ați luptat pentru aflarea Adevărului privind Istoria Poporului Primordial al Geților și Poporului Român?

-De ce ați acceptat și ați predat multor generații de elevi și studenți Istoria falsificată a Poporului Român și a Limbii Române?

-Ce fapte ați făcut pentru a stopa scoaterea cărților despre Istoria Poporului Român din Școala Românească, în perioada 1990-2018?

-Cum și în cât timp credeți că puteți scăpa de cel mai greu păcat: starea omului împotriva Adevărului?

-Ați realizat sau nu că pasivitatea dumneavoastră înseamnă complicitate la falsificarea Adevărului?

-Ați conștientizat sau nu că se desfășoară un plan diabolic al Ocultei Mondiale care vizează ștergerea identității Poporului Român, urmaș al Poporului Primordial al Geților?

-Vă simțiți sau nu vinovați de elogiile nemeritate aduse dușmanului Poporului Get și Geției, împăratul Traian care a fost un contropitor, un jefuitor (a dus la Roma, în anii 106-107 d.Hr., 1.640.000 kg de aur și 3.310.000 kg argint), un demolator (a ras de pe suprafața pământului Capitala Sarmisegetusa, cetățile Geților din provincia Dacia romană, Centrul Spiritual al Lumii Antice din Munții Orăștiei), un anticreștin, un homosexual și un pedofil?

-Ați aflat sau nu despre jafurile uriașe din Geția și România, din perioada 106-2018 d.Hr., nemaiîntâlnite la alte popoare?

-Ați știut sau nu că în valul de prigoană împotriva creștinilor condus de împăratul Traian au fost omorâți Sfântul Apostol Andrei și Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan?

-Ați aflat sau nu că mulți împărați romani s-au mândrit cu originea lor Getică și de aceea au amplasat și salvat celebrele statui de Geți de la Roma, precum și Columna lui Traian?

-Cunoașteți sau nu că statuile Geților sau Dacilor (după spusele romanilor) de la Roma și din marile muzee ale lumii au fost realizate și amplasate de cei 40 de împărați de origine Getă ai Imperiului Roman și că ele prezintă înțelepciunea și demnitatea Poporului Primordial al Geților?

-Ați aflat sau nu că împărații romani de origine Getă, Galeriu cel Bătrân și Galeriu cel Tânăr, au schimbat denumirea Imperiului Roman în Imperiul Dac (timp de 18 ani, între 292-311 d.Hr.) și, ca urmare, în colindele românești ei au fost păstrați în refrenele „Ler împărat” și „Leru-i Ler”?

-Ați știut sau nu despre continuitatea Poporului Get în Geția Edenică, care este dovedită prin Limba, Scrierea și Cifrele lor Primordiale, prin Tradiţiile multimilenare, care sunt păstrate, cel puțin din mileniul V î.Hr.?

-Aţi ştiut sau nu că Statul Naţional Unitar al Geţilor a construit mai multe poduri peste Istru (Dunăre) cu sute de ani înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos?

-Cunoaşteţi sau nu că, după ce a pierdut războiul din anii 101-102 d.Hr. cu Geţia condusă de Diogio, în anii 103-104 d.Hr., împăratul Traian şi Apollodor din Damasc nu au construit niciun pod peste Dunăre la Drobeta?

-Ştiţi sau nu că, în perioada 106-258 d.Hr., Imperiul Roman nu a construit niciun pod peste Dunăre în teritoriul ocupat vremelnic din Geţia? Cine poate crede că în doi ani (103-104 d.Hr.) şi pe teritoriul Geţiei a construit Imperiul Roman un pod în zona Drobeta Turnu-Severin şi apoi, în 152 de ani de ocupaţie romană, nu s-a mai construit niciunul?

-Aţi aflat sau nu că Poporul Get a fost primul în lume care a inventat ceasul solar şi a măsurat timpul?

-Aţi ştiut sau nu că strămoşii noştri Geţi au practicat agricultura în Geţia Edenică cu circa 8.000 de ani înainte de Naşterea Domnului nostru Iisus Hristos?

-Cunoaşteţi sau nu că Geţii au fost primii în lume care au exploatat cele peste 200 masive de sare, cu circa 10.000 î.Hr.?

-Ştiaţi sau nu că descoperirile arheologice confirmă că Geţii au fost primii în lume care au exploatat şi prelucrat aurul, argintul, fierul, cuprul, plumbul, staniu, chihlimbarul ş.a.?

-Aţi ştiut sau nu că obiectele din ceramică descoperite de arheologi, cele din culturile Cucuteni, Hamangia, Turdaş, Gumelniţa, Boian, ş.a. sunt cele mai vechi din lume şi confirmă că în mileniile VII-IV î.Hr. Geţii au cunoscut şi folosit roata olarului, Cifrele Primordiale şi figurile geometrice?

-Aţi aflat sau nu că Poporul Primordial al Geţilor: a cunoscut planetele şi le-a calculat orbitele; a dat numele multor constelaţii, după numele unor familii de Geţi, cu o vechime de peste 3.000 de ani î.Hr.; a avut inventariate circa 400 de stele?

-Aţi ştiut sau nu că Poporul Get a fost singurul din Antichitate, în urmă cu peste 12.000 de ani, care a fost autohton şi că acest Adevăr îi asigură Poporului Român dreptul istoric asupra teritoriului României Mari? Bunul Dumnezeu a aşezat Poporul Get şi Poporul Român în Sfânta Geţie, în Grădina Maicii Domnului! În istoria lumii, toate popoarele au venit de undeva, cu excepţia Poporului Primordial al Geţilor şi a urmaşului său Poporul Român!

-Aţi aflat sau nu că este falsă şi lipsită de logică teoria cu cifrele romane şi cifrele arabe? Cifrele Primordiale şi cele folosite de locuitorii planetei Pământ sunt Cifrele Getice!

-Aţi cunoscut sau nu că, în domeniul Justiţiei, Geţii au avut legi scrise în mileniul I î.Hr., din care cele mai multe le-au primit de la Zamolxe?

-Aţi ştiut sau nu că Academia Română, la comanda Ocultei Mondiale, a falsificat: Istoria Poporului Primordial al Geţilor şi a Poporului Român; Istoria Limbii Primordiale a Geţilor şi a Limbii Române; Dicţionarele Explicative ale Limbii Române şi originea latină inventată pentru circa 50.000 de cuvinte din Limba Română?

-Aţi aflat sau nu că acţiunile de falsificare a Istoriei Poporului Român, Istoriei Limbii Române şi a Dicţionarelor Explicative ale Limbii Române au fost patronate de regii evrei ai României (Carol I, cu patru clase şi fără să cunoască Limba Română; Ferdinand I, fără şcoală; Carol al II-lea, cu bacalaureat) care au fost Preşedinţi de onoare ai Academiei Române?

-Cunoașteți sau nu că Geții au practicat Filozofia Creștină și au avut o Religie Primordială monoteistă creştină?

-Ați conștientizat sau nu că Istoria Poporului Primordial al Geților și a Poporului Român a fost falsificată, în ultimii 150 de ani, cu bună știință pentru a satisface interesele unor forțe oculte străine?

-Ați aflat sau nu că Poporul Român duce mai departe Credințele Religioase Primordiale ale Geților?

-Aveți sau nu motive și argumente reale ca să vă ploconiți în fața împăratului Traian, a demolatorilor romani ai Capitalei Sarmisegetusa, Centrului Spiritual al Poporului Get și a cetăților Getice?

-Ați întâlnit sau nu la alte popoare din Antichitate și la urmașii lor un cult pentru cotropitori, jefuitori, demolatori, bestii umane și anticreștini, aşa cum există în România, începând cu Regimul comunist, din anul 1945?

-Știți sau nu că stăpânii străini ai României au căutat să le creeze la români mentalitatea că este bine să se mândrească cu împăratul Traian, cu micuțele castre romane și să ignore Adevărata Istorie a Poporului Primordial al Geților?

-Ați cunoscut sau nu că în ultimii 150 de ani în România au fost alocate fonduri importante pentru descoperirea și conservarea castrelor romane, iar pentru săpături arheologice în Țara Hațegului și în fiecare județ nu au existat fonduri de la Guvernele de la București?

-Vă considerați sau nu urmași ai bestiilor cu chip uman, ai împăraților romani Nero, Cezar, Traian, Marc Aureliu, Decius și Dioclețian?

-Știți sau nu că Sfântul Arhidiacon Ștefan, Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Sfântul Mare Mucenic Dimitrie, Sfântul Apostol și Evanghelist Ioan, Sfântul Apostol Andrei – Ocrotitorul României, Sfântul Apostol Petru, Sfântul Apostol Pavel și mulți alți Sfinți i-au avut călăi pe împărații de la Roma, începând cu Nero (54-68 d.Hr.) și terminând cu Dioclețian (284-305 d.Hr.)?

-Ați aflat sau nu că lungul șir de martiri ai Poporului Get și ai Poporului Român nu se regăsește la niciun popor?

-Ați realizat sau nu că Neamul Get și cel Românesc au vocația martirajului? Vă sunt cunoscute exemplele lui: Boero-Bisto, Diogio, Mircea cel Bătrân, Ștefan cel Mare și Sfânt, Vlad Țepeș, Mihai Viteazu, Horea, Cloșca și Crișan, Tudor Vladimirescu, Constantin Brâncoveanu, Avram Iancu, Mihai Eminescu, Alexandru Ioan Cuza, Ion Antonescu, Sfinții închisorilor comuniste evreiești, Nicolae Ceaușescu, Grigore Vieru și mulți alții?

-Ați știut sau nu că împărații de la Roma nu au reușit, în perioada 106-258 d.Hr., să „exporte” în provincia Dacia Romană și în Geția Edenică tradiționala homosexualitate romană și nici religia lor politeistă?

-Aţi aflat sau nu că, în Antichitate, nivelele de cultură şi civilizaţie ale romanilor şi grecilor au avut la bază Scrierea Primordială, Cifrele Primordiale, Civilizaţia Primordială şi Cultura Primordială a Poporului Get?

-Credeți sau nu în gogorița că din împăratul Traian s-a născut Poporul Român, începând cu anul 1862 când a apărut România?

-Ați realizat sau nu marile sacrificii colective ale Poporului Get și ale Poporului Român pentru apărarea Țării Sfinte, a Geției Edenice și a României?

-Ați acționat sau nu împotriva celor din neamul de ucigași, de mincinoși și necredincioși care au luptat împotriva lui Dumnezeu și a lui Iisus Hristos, care i-au dezbinat pe români și uneltesc continuu împotriva Statului Național Unitar Român?

-Cunoașteți sau nu că Academia Română, în cei 139 de ani de la înființarea ei, nu a fost preocupată de aflarea Adevărului privind: Istoria Poporului Primordial al Geților, strămoșii reali ai Poporului Român; Limba Primordială a Geților din care se trage Limba Română; Alfabetul Primordial al Geților; Scrierea Primordială a Geților; Cifrele Primordiale ale Geților; Religia Primordială monoteistă a Geților; Cultura Primordială a Geților; Civilizația Primordială a Geților; Drapelul Primordial tricolor al Geților; Stema Primordială a Statului Get; Capitala Primordială Sarmisegetusa, aflată lângă Hațeg; Atlantida, care a existat în Marea Neagră, în zona Insulei Albe sau Insula Șerpilor; Tăblițele de la Tărtăria și plăcile de aur și de plumb din Tezaurul de la Sinaia?

-Ați știut sau nu că, în Antichitate a existat Imperiul Primordial al Geților, mult mai mare decât Imperiul Roman din timpul împăratului Traian?

-Ați întreprins sau nu vreun demers la conducătorii Bisericii Ortodoxe Române și ai Bisericii Greco-Catolice vizând unificarea celor două Biserici românești așa cum a spus Domnul nostru Iisus Hristos?

Întrebările de mai sus și răspunsurile la acestea, date de cei din Împărăția lui Iisus Hristos, vor contribui la aflarea multor Adevăruri referitoare la Poporul Primordial al Geților, la Geția Edenică, inclusiv cu privire la Statul Național Unitar al Poporului Get.

Aflarea Adevărurilor despre Poporul Primordial al Geților și Geția Edenică vor contribui la împlinirea idealurilor Genialului Mihai Eminescu scrise în poezia „Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie”:

”Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,

Țara mea de glorii, țara mea de dor?

Brațele nervoase, armă de tărie,

La trecutu-ți mare, mare viitor!

Fiarbă vinu-n cupe, spumege pocalul,

Dacă fiii-ți mândri aste le nutresc;

Căci rămâne stânca, deși moare valul,

Dulce Românie, asta ți-o doresc.

Vis de răzbunare negru ca mormântul

Spada ta de sânge dușman fumegând,

Și deasupra idrei fluture cu vântul

Visul tău de glorii falnic triumfând,

Spună lumii large steaguri tricoloare,

Spună ce-i poporul mare, românesc,

Când s-aprinde sacru candida-i vâlvoare,

Dulce Românie, asta ți-o doresc.

Îngerul iubirii, îngerul de pace,

Pe altarul Vestei tainic surâzând,

Ce pe Marte-n glorii să orbească-l face,

Când cu lampa-i zboară lumea luminând,

El pe sânu-ți vergin încă să coboare,

Guste fericirea raiului ceresc,

Tu îl strânge-n brațe, tu îi fă altare,

Dulce Românie, asta ți-o doresc.

Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie,

Tânără mireasă, mamă cu amor!

Fiii tăi trăiască numai în frăție

Ca a nopţii stele, ca a zilei zori,

Viață în vecie, glorii, bucurie,

Arme cu tărie, suflet românesc,

Vis de vitejie, fală și mândrie,

Dulce Românie, asta ți-o doresc!”

Doamne, ocroteşte-i pe Români şi ajută-i să trăiască, din nou, într-un Stat Naţional Unitar, în România noastră și a urmașilor, urmașilor noștri!

Dr. Gheorghe FUNAR

Cluj-Napoca,

14 mai 2018

P.S.: Lucrarea a fost scrisă pentru a fi prezentată la Congresul de Cultură şi Civilizaţie Daco-Română, de la Buzău, 4-8 iulie 2018.

BIBLIOGRAFIE SELECTIVĂ

1.BIBLIA sau SFÂNTA SCRIPTURĂ, Ediție jubiliară a Sfântului Sinod, versiune redactată și adnotată de Î.P.S. Bartolomeu Anania, Arhiepiscopul Clujului, Editura Institutului Biblic și de Misiune al Bisericii Ortodoxe Române, București, 2001

2.BĂLAȘA DUMITRU, „Dacii de-a lungul mileniilor”, Editura Orfeu, 2000

3.BĂLAȘA DUMITRU, „Țara Soarelui sau Istoria DACOROMÂNIEI”, Editura Semne, 2001

4.BÂLDEA SABIN, „AM FOST AICI DINTOTDEAUNA”, Editura DACOROMÂNIA, Bucureşti, 2014

5.BÎRSAN CORNEL, „ISTORIE FURATĂ. CRONICĂ ROMÂNEASCĂ DE ISTORIE VECHE”, Editura KARUNA, Bistriţa, 2013

6.BOCA ARSENIE, „CUVINTE VII”, Editura Charisma Advertising, Deva, 2006

7.BOCA ARSENIE, „CĂRAREA ÎMPĂRĂȚIEI”, Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, 2006

8.BUCURESCU ADRIAN, „DACIA SECRETĂ”, Colecția RĂDĂCINI, Bucureşti, 2012

9.BUCURESCU ADRIAN, „Tainele tăblițelor de la Sinaia”, Editura Arhetip, București, 2013

10.CADAR GEORGE, „VALAHII ALAHVA.PĂRINȚII EUROPEI”, Baia Mare, 2012

11.CADAR GEORGE, „ORIGINI (Sfânta limbă bătrână a zimbri-geților)”, Editura PROENA, 2010

12.CALIMAH AL.-PAPADOPOL, „SCRIERI VECHI PIERDUTE ANTINGĂTOARE DE DACIA”, Editura Dacica, București, 2007

13.CHARROUX ROBERT, „CARTEA CĂRȚILOR”, Pro Editură și Tipografie, București, 2009

14.CIMPOI MIHAI, „EMINESCU, OPERE, vol.I-VIII”, Editura Gunivas SRL, Chișinău, 2001

15.CIUCĂ SORINA și IONIȚĂ DRAGOȘ, „SFÂNTUL ANDREI”, Editura Corint, București, 2016

16.CIUDIN NICOLAE, CIUDIN AURELIA, „RENAŞTEREA SPIRITUALĂ A DACILOR”, Casa editorială Demiurg, Iaşi, 2001

17.CONSTANTIN DANIEL, „SCRIPTA ARAMAICA”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1980

18.CORNEANU IOAN, MOIŞ VASILE, „PERMANENŢĂ ŞI CONTINUITATE ROMÂNEASCĂ ÎN ARDEAL”, Editura „Daya”, Satu Mare, 2014

19.CORTEGGIANI JEAN-PIERRE, „MARILE PIRAMIDE”, Editura Univers, București, 2007

20.CRAINIC FELIX, IONIȚĂ CRISTI, „LEGENDELE DACILOR LIBERI”, Editura Dacica, București, 2010

21.CRIȘAN ION HORAȚIU, „Civilizația Geto-Dacilor”, vol.1 și 2, Editura Meridiane, București, 1993

22.CRIȘAN ION HORAȚIU, „Medicina în Dacia”, Editura Dacica, București, 2007

23.CRIȘAN RADU MIHAI, „EMINESCU INTERZIS – GÂNDIREA POLITICĂ”, Ed. TIBO, București, 2009

24.CRIȘAN VIORICA, ș.a., „STUDII DE ISTORIE ANTICĂ”, Cluj-Napoca, 2001

25.CUEȘDEAN IOSIF LUCIAN, „ROMÂNIA, INIMA VECHII EUROPE”, Editura SOLIF, București, 2005

26.DANIEL CONSTANTIN, „MISTERIILE LUI ZALMOXIS”, Editura Herald, București, 2013

27.DELCEA EUGEN, PAUL LAZĂR TONCIULESCU, „Enigmele Terrei. Istoria începe în Carpați”, Editura Obiectiv, Craiova, 2000

28.DELCEA EUGEN, „Iisus, Fiul Daciei”, Editura Obiectiv, Craiova, 2010

29.DELCEA EUGEN, „DA.KIA, ȚARA SFÂNTĂ”, Editura Obiectiv, Craiova, 2012

30.DENSUȘIANU NICOLAE, „Dacia Preistorică”, Editura Meridiane, București, 1986

31.DIMITRIUC VALENTIN, „Întâmplări cu istoria noastră. Geto-Dacia preisorică și antică (mileniul VII î.Hr.-anul 271 d.Hr.)”, Editura Blasscho, 2014

32.DOGEANU LIVIU FLORIAN, „ISTORIA NEAMULUI ROMÂNESC”, Editura ROOSSA

33.DRIMBA OVIDIU, „ISTORIA CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI”, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1984

34.DRIMBA OVIDIU, „ISTORIA CULTURII ȘI CIVILIZAȚIEI”, III. Ediție definitivă.Editura Saeculum I.O., București, 2017

35. EMINESCU MIHAI, „OPERE COMPLECTE”, Editura Librăria Românească, Iași, 1914

36.EMINESCU MIHAI, „ORTODOXIA”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2003

37.EMINESCU MIHAI, „CHESTIUNEA EVREIASCĂ”, Editura Vestala, București, 2010

38.EMINESCU MIHAI, „ROMÂNII DIN AFARA GRANIŢELOR ŢĂRII ŞI UNITATEA SPIRITUALĂ NAŢIONALĂ”, Editura SAECULUM, Bucureşti, 2012

39.ENE GHEORGHE, „EMINESCU, SECURITATEA ȘI SIGURANȚA NAȚIONALĂ A ROMÂNIEI”, Editura Eikon, Cluj-Napoca, 2014

40.FLORESCU BOBU FLOREA, „MONUMENTUL DE LA ADAMKLISSI. TROPAEUM TRAIANI”, Ediția a II-a, Editura Academiei Republicii Populare Române, București, 1961

41.FRY PLANTAGENET SOMERSET „MAREA ENCICLOPEDIE PENTRU ELEVI. ISTORIA LUMII DE LA PRIMELE CIVILIZAŢII PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE – CEL MAI CUPRINZĂTOR GHID AL ISTORIEI LUMII”, Editura Litera, Bucureşti, 2013

42.FUNAR GHEORGHE, „HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA ROMÂNILOR”, Editura GEDO, Cluj-Napoca, 2011

43.FUNAR GHEORGHE, „HOLOCAUSTUL ÎMPOTRIVA POPORULUI ROMÂN”, Editura GEDO, Cluj-Napoca, 2012

44.FUNAR GHEORGHE, „HOLOCAUSTUL DIN GRĂDINA MAICII DOMNULUI”, Editura GEDO, Cluj-Napoca, 2015

45.FUNAR GHEORGHE, „AFLĂM ADEVĂRUL DESPRE BIOGRAFIA FIULUI LUI DUMNEZEU?!”, Editura GEDO, Cluj-Napoca, 2016 și Editura „Ecou Transilvan”, 2017

46. FUNAR GHEORGHE, „CIFRELE GETICE. CIFRELE PRIMORDIALE PE PĂMÂNT?!”, Editura „Ecou Transilvan”, 2018

47.GHEORGHE GABRIEL, „STUDII DE CULTURĂ ȘI CIVILIZAȚIE ROMÂNEASCĂ”, Editura GÂNDIREA, București, 2005

48.GHEORGHE GABRIEL, „VALAH”, Fundația GÂNDIREA, 2012

49.GIMBUTAS MARIJA, „Civilizație și cultură – Vestigii Preistorice în Sud-Estul European (Civilizația Europei Străvechi)”, Editura Meridiane, București, 1989

50.HANGANU ECATERINA, „PELERINUL IUBIRII MILOSTIVE. SF.IOAN PAUL AL II-LEA ȘI ROMÂNIA”, Ed.Galaxia Gutenberg, Târgu-Lăpuș, 2015

51.HAȘA GLIGOR, „Hațeg-Adevărata Sarmizegetusa”, Editura Gligor Hașa, Deva, 2010

52.HAȘA GLIGOR, „Dicționar mitologic carpato-danubiano-pontic”, Editura Gligor Hașa, Deva, 2011

53.HAȘDEU BOGDAN PETRICEICU, „Pierit-au dacii?”, Editura Dacica, București, 2009

54.IORDANES, „GETICA, DESPRE ORIGINEA ŞI FAPTELE GEŢILOR”, Editura Uranus, Bucureşti, 2014

55.ISCRU G.D., „TRACO-GETO-DACII, națiunea matcă din spațiul carpato-danubiano-balcanic”, CASA DE EDITURĂ ȘI LIBRĂRIE ”NICOLAE BĂLCESCU”, București, 2005

56.ISCRU G.D., „O NOUĂ INTRODUCERE ÎN EPOCA MODERNĂ, CU PRIVIRE SPECIALĂ LA ISTORIA NAȚIONALĂ”, Editura Proemia, Baia Mare, 2010

57.ISCRU G.D., „Strămoșii noștrii reali:Geții-Dacii-Tracii-Ilirii, națiunea matcă din vatra ”Vechii Europe”, CASA DE EDITURĂ ȘI LIBRĂRIE ”NICOLAE BĂLCESCU”, București, 2014

58.ISCRU G.D., „STRĂMOȘII NOȘTRI DIN DACIA NEMURITOARE, națiunea matcă”, Editura „Cuget Românesc”, 2003

59.LOVINESCU VASILE, „DACIA HIPERBOREEANĂ”, Editura ROSMARIN, București, 1996

60.LUNDIUS CAROLUS, „ZAMOLXIS-PRIMUL LEGIUITOR AL GEȚILOR”, Editura Axa, Botoșani, 2002

61.MANOLACHE DUMITRU, „Tezaurul dacic de la Sinaia. Legendă sau adevăr ocultat?”, Editura Dacica, București, 2006

62.MANOLACHE DUMITRU, „ANDREI, APOSTOLUL LUPILOR”, Editura Dacica, București, 2008

63.MĂLINAȘ IOAN MARIN, „LA UMBRA SARMISEGETUSEI ROMANE. BASILICA DIN DENSUȘ”, Editura „MIHAI EMINESCU”, Oradea, 1997

64.MORAR PETRE, „Noi nu suntem Latini sau Latinii sunt noi”, 2000

65.NICOLAESCU EUGEN, „VORBELE DIN PLUMB”, Plăcuțele de la Sinaia – Lectură intermediară”, Ediția revizuită și adăugită, Editura Semne, București, 2015

66.OLARIU CONSTANTIN ARIMIN, „ADEVĂRURI ASCUNSE”, vol.1 și 2, Iaşi, 2016

67.OLARIU CONSTANTIN ARIMIN, „Dicționarul nemuririi limbii strămoșești”, Iaşi, 2014

68.OLARIU CONSTANTIN ARIMIN, „ADEVĂRURI ASCUNSE ROMÂNILOR”, Editura Studia, Cluj-Napoca, 2016

69.OLTEAN DAN, „RELIGIA DACILOR”, Ediția a II-a, Editura Bistra, Timișoara, 2014

70.OLTEAN DAN, „REGII DACILOR și războaiele cu romanii”, Deva, 2012

71.OLTEAN RADU, „DACIA. RĂZBOIALE CU ROMANII.SARMIZEGETUSA”, vol.I, Editura Art Historia, București, 2013

72.OȚETEA ANDREI, „ISTORIA LUMII ÎN DATE”, Editura Enciclopedică Română, București, 1972

73.PANDELE LIVIU, „Dacia-Grădina Maicii Domnului, Credendo Videns”, Editura Transilvania Expres, 2007

74.PĂNCULESCU CRISTINA, „Taina Kogaiononului – Muntele Sacru al dacilor”, Editura Ștefan, Buciurești, 2008

75.PESCARU ADRIANA și PESCARU EUGEN, „CETĂȚILE DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI”, Editura Academiei Române, București, 2009

76.POP IOAN-AUREL, „ISTORIA ROMÂNILOR PENTRU ELEVI”, Editura Litera, București, 2016

77.POPA LISSEANU GHEORGHE, „DACIA ÎN AUTORII CLASICI”, Editura VESTALA, București, 2007

78.POPESCU EUGEN COSTEL, „REGATUL TITANILOR”, Editura TEMPUS DACOROMÂNIA COMTERRA, Bucureşti, 2010

79.POPESCU EUGEN COSTEL, „MUNȚII BUCEGI”, Editura Tempus DACOROMÂNIA Comiterra, București, 2015

80.POPESCU EUGEN COSTEL, „ISTORIA VECHE A GETO-DACILOR”, Editura MJM, Craiova, 2017

81.POPOVICI-URSU VALERIU, „Adevărata obârșie a Poporului Român”, Editura Gedo, Cluj-Napoca, 2012

82.PORTOCALĂ N., „Marile civilizații ale traco-geților”, Editura Obiectiv, Craiova, 2006

83.PYE MICHAEL și DALLEY KIRSTEN, „CIVILIZAȚII DISPĂRUTE ȘI SECRETE ALE TRECUTULUI”, Editura Trei, București, 2014

84.RAIMOND JEAN-BERNARD, „IOAN-PAUL II – UN PAPĂ ÎN INIMA ISTORIEI”, Editura Prietenii Cărții, București, 2000

85.RĂDULESCU REMUS, „Mari sfinți ai Ortodoxiei”, Editura Meteor Press, București, 2015

86.REMER RA, „Marile taine ale pământului românesc. Vortexul sacru și arborele vieții dacic”, Editura Orfeu 79, București, 2012

87.ROMALO DAN, Cronica getă apocrifă pe plăci de plumb ?, Editura Alcor Edimpex, 2005

88.ROXIN DANIEL, „SPIRITUL DACIC RENAȘTE”, Editura VIDIA, București, 2012

89.SĂVESCU NAPOLEON, „NOI NU SUNTEM URMAȘII ROMEI” (vol.I), „NOI DACII” (vol.II), „CĂLĂTORIE ÎN DACIA, ȚARA ZEILOR” (vol.III), Editura TEDCORA, Buzău, 2012 și 2014

90.SCOROBETE MIRON, „NORUL DE MARTORI”, Editura SEDAN, Cluj-Napoca, 2003

91.SCOROBETE MIRON, „DACIA EDENICĂ”, Editura Renașterea, Cluj-Napoca, 2010

92.STAN MAGDA și VORNICU CRISTIAN, „ISTORIA LUMII PENTRU TOȚI. ANTICHITATEA”, Editura NICULESCU, 2007

93.STĂNCIULESCU-BÂRDA ALEXANDRU, „IISUS HRISTOS. DOCUMENTE SECRETE”, Ediția a II-a, Editura „Cuget Românesc”, Bârda, 2004

94.STOENESCU DANIIL, „PĂRINTELE ARSENIE -„OMUL ÎMBRĂCAT ÎN HAINĂ DE IN și ÎNGERUL CU CĂDELNIȚA DE AUR”, Editura Charisma, Deva, 2008

95.ȘTEFĂNESCU PAUL, „Enigme ale istoriei universale”, Editura Vestala, București, 2009

96.TEODORU RADU, „ROMÂNIA CA O PRADĂ”, Editura Paco, București, 2015

97.TONCIULESCU PAUL LAZĂR, „RAMANIA, PARADISUL REGĂSIT”, Editura Obiectiv, Craiova, 2002

98. VĂLEAN DANIEL NICOLAE, „ISTORIA BISERICII UNIVERSALE ÎN DATE (ANUL 6 î.Hr.-1054 d.Hr.)”, Editura Lines, Cluj-Napoca, 2012

99.„ROMÂNIA, SUFLETUL NEAMULUI ROMÂNESC”,

*vol.I „LEGENDA NEMURITORILOR DIN VALEA DUNĂRII.ZAMOLXIS. PRIMUS GETARUM ET EUROPAE LEGISLATOR”, Editura Anima Mundi, Bucureşti, 2011

*vol.II „DACIA FELIX, AUGUSTA TERRA MATER sau PĂMÎNTUL FĂGĂDUINŢEI”, Editura Anima Mundi, Bucureşti, 2012

100.NATIONAL GEOGRAPHIC, „CARTE DE ISTORIE, O aventură interactivă”, volumul I, București, 2010

101.„DICȚIONAR EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE”, Ediția a II-a, Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC, București, 1996

102.„DICȚIONAR EXPLICATIV AL LIMBII ROMÂNE”, Editura UNIVERS ENCICLOPEDIC, București, 2016

103.„MIC DICȚIONAR ENCICLOPEDIC”, Ediția a II-a, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1978

104.„ISTORIA LUMII, DE LA PRIMELE CIVILIZAȚII PÂNĂ ÎN ZILELE NOASTRE-CEL MAI CUPRINZĂTOR GHID AL ISTORIEI LUMII. MAREA ENCICLOPEDIE PENTRU ELEVI”, Editura Litera, București, 2013

105.Academia Română, „Istoria Românilor”, vol.I și II, Editura Enciclopedică, București, 2001

9 comments

 1. Foarte bun articolul, dar aș avea câte ceva de adăugat:

  “Papa Ioan Paul al II-lea, în timpul vizitei sale în România natală, în zilele de 7-9 mai 1999,”

  Inițial am crezut că e o greșeală, dar mi-am dat seama că nu e vorba despre țara în care s-a născut Karol Wojtyła ci despre țara din care provin strămoșii lui. Există și cercetări arheologice din care s-a aflat cum comunicau dacii:

  https://www.cyberculture.ro/2005/09/29/dacii-aveau-wireless/

  “dacii comunicau wireless.”

  Mai multe amănunte:

  https://blog.vladilas.ro/2013/05/18/sfara-in-tara-sfoara-in-tara/

  “Ştim că pe vremuri erau folosite focurile de semnalizare pe dealuri şi coline, pentru a anunţa mai repede o primejdie iminentă.”

 2. MARIUS-ADRIAN CREȚU

  Mesaj de la EU SUNT DUMNEZEU ATOTPUTERNIC prin Ştefan Muşat către poporul român
  23 Octombrie 2018
  „Jimmy Healer, eu(Ştefan Muşat) port în suflet o durere mare. Foarte mare. Îmi doresc atât de mult ca România și românii să nu treacă prin acea situație care îmi provoacă durerea. Cum am mai scris, scriu și acum. Din cauza situației economice și mai ales a situației politice actuale, tensiunile între masele populare și clasele economice și politice care conduc Romania vor crește. Vor culmina cu asasinarea actualului președinte(N.M. Iohannis Klaus-Werner!?). Nu va fi foarte curând. Asasinarea lui va fi cam pe la jumătatea mandatului său. Așa cum am mai spus, în urmă cu circa 4-5 ani, va fi asasinat de către una dintre gărzile lui de corp. Mai exact de către acela din spatele lui, din stânga. Îl va împușca din spate în osul occipital, iar glontele va ieși prin arcada ochiului drept. Bineînțeles că ochiul respectiv îi va fi scos. Scenariul va fi oarecum asemănător cu asasinarea lui Kennedy(John Fitzgerald). Doar că de data aceasta va fi pe unul dintre coridoarele Palatului în timpul evacuării. Atunci va exploda furia lumii și va începe “vânătoarea de vrăjitoare”. Atunci orice “îmbogățit” va fi vânat. Ei și familiile lor. Aceștia vor minți și vor încerca să convingă lumea că averile nu le aparțin. Nu vor avea nici o șansă. Poliţia, și alte instituții(Jandarmeria şi Poliţia Locală) care se ocupă cu ordinea publică vor fi atacate. Polițiștii vor trage în populație. Vor omorî oameni. Dar valurile furioase vor fi ca un tsunami. Polițiștii vor fi prinși și masacrați. Practic vor fi rupți în bucăți de vii. Unii vor fi spintecați de vii și goliți de măruntaie. O altă parte a mulțimii vor incendia sediile Poliției și ale Pompierilor. Băncile vor fi sparte, unii șefi de bancă, uciși sau bătuți, ca și lucrătorii din aceste bănci. Atacarea și distrugerea băncilor nu va avea ca scop jefuirea lor, cu toate că nu vor fi puțini aceia care se vor folosi de situație pentru a-și umple buzunarele, cât va fi vorba despre un motiv … moral. Practic oamenii se vor ridica împotriva unui sistem care a distrus viețile unora, care a ruinat visele altora și care au favorizat “pe alții”. Acest vacarm va dura puțin. Extrem de puțin. Dar va face îngrozitor de multe victime. Aceia care vor provoca această revoltă populară vor fi din Serviciile Secrete “ale unor state” ajutate de unii din Serviciile noastre Secrete(S.R.I. Și S.I.E.) care au anumite interese, mai ales interese economice, unii bancheri autohtoni în colaborare cu unii bancheri și președinți de corporații străine care activează în țara noastră, dar și de unii oameni de afaceri autohtoni și străini care vor dori astfel să își șteargă “anumite păcate” economice făcute în România și să scape fugind din țară. De aici ai înțeles motivul asasinării actualului președinte(N.M. Iohannis Klaus-Werner). Preşedintele României(N.M. Iohannis Klaus-Werner!?) va dori să scoată la lumină toate aceste nereguli și să le ofere Justiției. Nu va putea face aceasta din cauză că va fi ucis. Populația când va afla despre asasinarea lui va porni să își facă singură dreptate. Aceasta este durerea mea despre care îți spuneam. Mă doare că printre aceia care vor trebui ca să moară din cauza fărădelegilor făcute, vor fi foarte mulți oameni nevinovați care vor fi omorâți. Atunci omul Lui DUMNEZEU, îl numesc așa pentru că el nu are nici o religie și pentru că între el și DUMNEZEU nu există nici un preot, pastor sau orice denominațiune ar avea. Între DUMNEZEU și el este doar DOMNUL IISUS CHRISTOS. Atât. Acest om nu este actualmente în țară. Se află într-o țară(N.M. Anglia!?!) care are ca simbol, acvila. DUMNEZEU Îl va aduce acasă. Se va duce la Mănăstirea Putna pentru a posti și a se ruga. Acolo va fi călăuzit și povățuit pe căile sfinte de către sihaștri, dar unul îi va fi cel mai apropiat. Așa va fi condus prin vechile taine și datini. Și când își va definitiva ucenicia, DUMNEZEU Îl va scoate afară și se va duce ca să își ia în mână destinul hotărât de către Dumnezeii lui. Când va fi Ziua lui se va ști. Iată semnul. Primele clopote care vor suna vor fi acelea ale Mănăstirii Putna. Apoi vor începe ca să sune clopotele bisericilor și mănăstirilor care se află în imediata vecinătate. Va fi ca o undă care se propagă. Timp de 7(șapte) zile vor bate clopotele. Timp în care unii oameni se vor opri și vor începe să se roage și să cheme numele Lui DUMNEZEU. De aceea se spune că acel bărbat se va ridica din Bucovina. Acest bărbat va ajunge în București. Se v-a duce în Piața Mare și, așa cum am spus, va descăleca de pe ”bicicleta” lui, va îngenunchia și se va ruga, cerând iertare DUMNEZEULUI TATĂ, TATĂL lui, iertare în locul oamenilor și cerând, rugând pe TATĂL lui să accepte să devină Împăratul, Regele, Cârmuitorul României. Da. Nu el va conduce România, ci DUMNEZEU. Acest bărbat va sta înaintea Lui DUMNEZEU, iar DUMNEZEU Își v-a face cunoscută voia Lui prin el. În momentul în care DUMNEZEU V-a lua soarta României în mâinile LUI, granițele țării se vor închide. Nimeni nu va mai putea intra în România pentru o bună bucată de timp. Armatele vecinilor noștri care vor dori și vor ataca România vor dispărea. Avioanele vor fi “mâncate” de aer, iar armatele terestre vor fi înghițite la propriu de pământ…”
  AMIN! AMIN! AMIN! AŞA SĂ FIE ŞI AŞA ESTE!
  https://www.facebook.com/VaccinareaObligatorieDictaturaMedicala/videos/2890937737896117/

  • Ce naiba am citit? Președintele Klaus Iohannis va încerca să scoată la lumină nereguli și să le ofere Justiției? Ce-ai fumat bro? Românii se vor bucura dacă alogenul ăsta e ucis, nu vor incendia nicio secție de poliție. ‘Tile.

   • Nici pe Iisus nu l-au crezut.

    • gheorghe pe stil nou

     De aia îşi zice Creţu ăsta şi “IO Fiul Omului” ? Mă laşi !? Tu mai erai parcă şi fanul ăluia de-şi zice „preot desemnat al grupării religioase Credința Neamului Românesc“ sau “preotul neamului Romanesc”, V. Militaru. Bagă-l şi pe ăsta în acţiunea lui Creţu că singur Vasilică îi sfâşie el pe poliţişti şi le scoate şi maţele afară (cum zice Creţu), de ce bube are la cap.

   • Mama lui e caracatiţă. Aşa se explică totul. Are mintea răsucită.
    Asta e o adaptare şi dezvoltare personală cu detalii macabre (minte de caracatiţă) a aşa-zisei „Profeţia lui Gupta Swami” despre România.
    Gupta Swami chiar există, în India, dar nu l-a întrebat nimeni vreodată dacă e adevărat că a prezis ceva asemănător măcar despre România. Oricum trăieşte foarte foarte retras.
    „Profeţia“ iniţială, mai puţin extravagantă, patetică şi presărată de detalii lugubre şi absurde, precum prezenta, a caracatiţei, a apărut prin 2003-2004 prin nordul Moldovei.

 3. Multe chestii adunate – ca nhartia suporta, nu-i asa?… da’ nu toate sint de luat in seama.

  Maria Gimbutas a bagat feminismu’n in catedra de arheologie – nu exista absolut nici o dovada ca figurinele ar avea ceva religios, … si-a folosit imaginatia stimulata esoteric/teosofic inca din copilarie si a lipit de niste obiecte ce a produs propria-i imaginatie.
  Nu exista nici o dovada ca “femeia” ar fi condus societatea umana de demult…. dar nu atat de vecge sa arunci cu zecile de mii de ani inexistenti de fapt, de la Facere.
  La ea, barbatu e rau, da’ e rau tare de tot iar femeia are grija de planeta…

  Apreciata de un alt fantezist, “supus” de-al psihopatuluii Jung si blocat mental de Hinduism si Krishnamurti – numele lui e Campbell – duduia a lucrat in disperare in domenioul arheologiei doar ca sa promoveze povesti de rasturnat ordinea fireasca a lumii. La fel ca “actualii”, a caror organizare in WEF respecta povestile ei ideologizante, de-acum chiar idei periculoase, anti-societate si anti-crestine.

  Si cand te gandesti ca o consiliaza pe Dna Senator Sosoaca…. pe care eu as vota-o daca ar fi pe uletinul meu de vot, cred ca ceva miroase urat: ori sustii ideile diabolice [deja] aplicate lka comanda WEF, ori le respingi decis.
  Ca profesor de istorie, se cuvenea sa cerceteze ce e istorie si ce e fantezie cand citeaza – nu e suficient imboldul emotional, am pretentii la Dl. Funar da’ cred ca degeaba sper eu…

 4. 5508 + 2022 = 7530 ani.
  Atat.
  Ba chiar si un moment anume anume: echinoctiul de primavara, “la ceasul VI” = ora 12, ziua.
  ——
  Timpul – ca masura a degradarii continue a devenit perceptibil “ca miscare unidirectionala” in ziua caderii, vineri la aceeasi ora, “la ceasul VI” = ora 12, ziua.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *