Home / Educativ / Despre Marcionism

Despre Marcionism

Dan Cristian Ionescu
Incorect Politic
August 15, 2019

DESPRE MARCIONISM

 

   Vroiam ca după ce mă odihnesc puțin, să revin asupra ultimului subiect abordat. Dar s-a întîmplat să apară un alt articol, cu alte comentarii, care mă motivează mai mult.

A fost postată plîngerea penală redactată de dl. Vasilică Militaru în numele Asociației Neamul Românesc împotriva BOR – o plîngere evident fără nici o șansă.

Apare următorul comentariu:

„hussar August 11, 2019 at 11:09 am

citate scoase din context si rasuflaturi din “epoca de aur” a ereziilor gnostice, cu texte din astea nu convingi nici pe o baba din Cucuieti din Deal. here https://orthodoxwiki.org/Marcionism”.

Asta m-a motivat peste măsură.

1. Să încep cu “citate scoase din context”.

Acum mai mulți ani discutam cu un bun prieten, stareț, absolvent de teologie după 1990, despre singurul text pe care îl regăsim atît în Vechiul cît și în Noul Testament:

„6 Isus le-a răspuns: „Făţarnicilor, bine a prorocit Isaia despre voi, după cum este scris: ‘Norodul acesta Mă cinsteşte cu buzele, dar inima lui este departe de Mine.

7 Degeaba Mă cinstesc ei, dând învăţături care nu sunt decât nişte porunci omeneşti.”

Textul apare în Isaia 29.13 și în Marcu 7.7.

Părintele stareț a răspuns că versetul este scos din context. Care context? Chiar acesta era contextul, Mîntuitorul spunea foarte clar că viitorii creștini trebuiau să asculte de poruncile Lui (iar eu consider că tot ce a spus Mîntuitorul în Evanghelii, inclusiv concluziile care se trag din pildele Sale, constituie porunci), nu de poruncile stabilite de oameni numiți „sfinți părinți”.

Pentru a scăpa de întrebările incomode, oamenii bisericii au fost învățați cu două clișee: „este rupt din context” și „așa au spus sfinții părinți”. Dacă insiști care „sfinți părinți”, ridică din umeri, nu știu care, unii care au participat la un anumit sinod ecumenic în primul mileniu creștin.

Dacă cineva ar avea curiozitatea să se aplece asupra Evangheliilor și să le confrunte cu practicile bisericii, ar constata că TOT ce face biserica este împotriva Evangheliilor dar este conform misterioșilor „sfinți părinți” (dacă cineva insistă să mă provoace, voi dezvolta pe larg această temă).

2.Cine a fost Marcion?

A fost primul creștin căruia în sec. II Dumnezeu i-a deschis ochii să vadă Adevărul, și în același timp a fost primul creștin declarat eretic de biserică, de însuși tatăl său, episcopul din Sinope.

El a declarat ca fundament al creștinismului exclusiv Noul Testament, negînd atît Vechiul Testament cît și pe Iahve.

În sec. II încă nu exista consfințit de „sfinții părinți” canonul biblic, astfel încît probabil că prin Vechiul Testament, Marcion se referea la Pentateuh (sau Tora, sau Cărțile lui Moise).

Marcion declara pur și simplu că între Iahve al evreilor și Dumnezeul nostru al creștinilor, Dumnezeu Tatăl, nu există nici o legătură.

Despre asta voi scrie în continuare, dar nu înainte de a explica celor care au văzut în filme cum Moise primea pe Muntele Sinai de la Iahve tablele legii, săpate în piatră cu litere ebraice de însuși Iahve. După calculele mele empirice, aproximative, avînd în vedere succesiunea după Moise (Iosua și urmașii lui iar apoi Judecătorii) pînă la Saul, apreciez că dacă Moise chiar a existat, a trăit cam în jurul anului 1.500 î. Hr., cînd evreii încă nu inventaseră încă alfabetul ebraic. Acesta a fost localizat în timp în sec. IX î. Ch., în timpul regilor Omri, sau Ahab sau al reginei Isabela (873-842 î. Hr.). Dacă îi întrebați pe evrei unde sînt dovezile, adică tablele legii, vă vor răspunde cu seninătate că au fost furate încă de pe vremea regelui Solomon – convenabil răspuns! Conform obiceiului lor! Cea mai de preț comoară, tablele scrise de însuși Iahve, au fost furate din templu de sub ochii gărzilor, dar nu se știe de cine (se bănuiește că le-ar fi luat fiul pe care regele Solomon l-ar fi avut cu regina din Saba – dacă acest fiu chiar a existat și a fost al lui sau al arhitectului reginei, o femeie foarte jucăușe, este o altă poveste).

Prin unele comentarii am citit o altă inepție, că Moise a ucis populația din Canaan. Moise a murit pe Muntele Nebo, privind în jos la Canaan, unde el nu a ajuns. Locuitorii din cele 31 de localități ale Canaanului au fost uciși de urmașul lui, Iosua.

3.Ce ne spune nouă Pentateuhul?

Ne spune așa:

Facerea (Geneza) 28.13: „Şi Domnul stătea deasupra ei şi zicea: „Eu sunt Domnul Dumnezeul tatălui tău Avraam şi Dumnezeul lui Isaac. Pământul pe care eşti culcat ţi-l voi da ţie şi seminţei tale.”

Și ne mai zice:

Deuteronomul 11.24 26:  „Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru va fi al vostru: hotarul vostru se va întinde din pustie până la Liban şi de la râul Eufrat până la Marea de Apus.”

Iar în Iosua, a șasea carte a Vechiului Testament, ne repetă:

Iosua 1.3: „ Orice loc pe care-l va călca talpa piciorului vostru vi-l dau, cum am spus lui Moise.”

Să vă traduc din română în română? Adică Iahve a oferit evreilor orice bucată de pămînt pe care vor călca. Asta vor bisericile creștine să credem, să acceptăm și să ne resemnăm.?

Ați găsit așa ceva în Noul Testament? Dacă da, anunțați-mă și pe mine.

4. Din Noul Testament știm că Dumnezeu Tatăl, asemenea lui Dumnezeu Fiul, este bun, milos, iubitor de oameni, am fost învățați să iubim și să iertăm, ni s-a cerut să uităm vetusta lege a talionului. Dumnezeul nostru, al creștinilor, este cu totul diferit de Iahve.

Conform Pentateuhului, Iahve era:

Obosit – în a șaptea zi s-a odihnit (Geneza 2.2,3). Cînd se odihnește cineva? Cînd este obosit. Dar Dumnezeu este ființă materială sau imaterială? Este imaterială, este duh, deci nu obosește. Ne explică însuși Mîntuitorul:

Ioan 5.17 „Dar Isus le-a răspuns: „Tatăl Meu lucrează până acum şi Eu, de asemenea, lucrez.”

Dumnezeu nu are siestă, nu are recuperări sau zile de odihnă, nu are SRL (înainte de 1989 asta însemna săptămîna redusă de lucru, adică o sîmbătă liberă pe lună),nu are concediu de nici un fel – El lucrează permanent. Iar diavolul, la fel.

Ilogic – dacă Dumnezeul nostru a creat o lume logică (atunci cînd devine ilogică, nu este vina Lui ci a oamenilor), primele două porunci ale lui Iahve se bat cap în cap, se anulează reciproc:

Geneza (Facerea) – Cap. 1: „ 28 Dumnezeu i-a binecuvântat şi Dumnezeu le-a zis: „Creşteţi, înmulţiţi-vă, umpleţi pământul şi supuneţi-l şi stăpâniţi peste peştii mării, peste păsările cerului şi peste orice vieţuitoare care se mişcă pe pământ.”

Cap. 2: „ 16 Domnul Dumnezeu a dat omului porunca aceasta: „Poţi să mănânci după plăcere din orice pom din grădină,

17 dar din pomul cunoştinţei binelui şi răului să nu mănânci, căci, în ziua în care vei mânca din el, vei muri negreşit.”

Dacă nu ar fi mîncat din pomul cunoașterii, să își descopere goliciunea și să fi descoperit poftele erotice, Adam și Eva nu s-ar fi înmulțit.

Gelos -Exodul (Ieșirea): „20.5 Să nu te închini înaintea lor şi să nu le slujeşti, căci Eu, Domnul Dumnezeul tău, sunt un Dumnezeu gelos, care pedepsesc nelegiuirea părinţilor în copii până la al treilea şi la al patrulea neam al celor ce Mă urăsc.”

Adept al sclaviei:

Exodul: „ 20 Dacă un om va lovi cu băţul pe robul său, fie bărbat, fie femeie, şi robul moare sub mâna lui, stăpânul să fie pedepsit.

21 Dar, dacă mai trăieşte o zi sau două, stăpânul să nu fie pedepsit; căci este argintul lui.”

Rasist – robul evreu poate fi eliberat în al șaptelea an de robie, dar robii neevrei rămîn robi perpetui

Șovăielnic – exact după ce îi spusese lui Moise: „Să nu ucizi!” iar Aaron face Vițelul de aur, Iahve se enervează și spune:

Exodul 32,  9 Domnul a zis lui Moise: „Văd că poporul acesta este un popor încăpăţânat.

10 Acum, lasă-Mă; mânia Mea are să se aprindă împotriva lor şi-i voi mistui, dar pe tine te voi face strămoşul unui neam mare.”

Moise însă, cu înțelepciunea lui, îl face pe Iahve să renunțe:

11 Moise s-a rugat Domnului Dumnezeului său şi a zis: „Pentru ce să se aprindă, Doamne, mânia Ta împotriva poporului Tău, pe care l-ai scos din ţara Egiptului cu mare putere şi cu mână tare?”

14 Şi Domnul S-a lăsat de răul pe care spusese că vrea să-l facă poporului Său.”

Desigur că și Moise, după 40 de zile de post negru nu era în apele lui și stătea cam prost cu nervii așa că după ce a coborît de pe munte, a ordonat leviților să ucidă pe toți care le ies în cale. Au fost uciși 3.000 de evrei.

Contradictoriu – îi dă lui Moise porunca „Să nu ucizi”, după care în celelalte 612 porunci  (ce memorie avea Moise, fiindcă ălelalte 603 Iahve nu i le-a mai scris!), îi stabilește nenumărate cazuri în care vinovații trebuie pedepsiți cu moartea (inclusiv homosexualii! – ce părere au bisericile creștine despre asta?).

Mai mult decît atît, chiar Iahve omoară, pe cei din Sodoma și Gomora sau omenirea pe timpul lui Noe.

Ce părere aveți? Seamănă Iahve cu Dumnezeul nostru? Nu cumva Marcion din Sinope avea dreptate?

5.Am văzut cîteva recomandări de lectură, din cărțile recomandate de biserică.

Dacă cineva dorește să cunoască Adevărul, îi propun, în afara Evangheliilor, lucrările nerecomandate de biserică.

 Să citescă despre Marcion și marcionism.

Să citească istoria sinoadelor ecumenice ai căror participanți, numiți „sfinți părinți”, erau slugile bazileului și, în raport de schimbarea intereselor acestuia, se reuneau într-un nou sinod care îl declara pe cel precedent „ticălos” și luau măsuri diametral opuse. Ei, care indirect s-au declarat „ticăloși”, acum sînt numiți ”safinți părinți!”

Să citească crunta prorocire a Sf. Lavrentie de la Cernigov care după 1990, la 40 de ani de la moartea sa, a început să se împlinească, dar și scrisoarea Sf. Kukșa al Odesei adresată credincioșilor săi (de ambele, am putut să aflăm datorită părintelui Iustin Pîrvu).

Să citească rezultatele cercetărilor teologului Serghei Bulgakov, conform căruia timp de peste un mileniu creștinismul a trăit și s-a dezvoltat fără inventarea sfintelor taine, aducătoare de bani și informații.

 Să citească și părerea lui Rodney Stark (dar și a altora, printre care și eu) conform căreia moartea lentă a creștinismului a început sub Constantin cel Mare.

Îmi reamintesc gluma tristă a regretatului părinte Mosor: ”Ca să vezi cît de puternic este creștinismului, uite-te și tu cum de aproape 2.000 de ani se chinuie popii să îl omoare, dar încă nu au reușit!”

15 comments

 1. Militaru Vasilică

  Trebuie să lămurim aspectul principal. În primele veacuri creștine cea mai grea luptă s-a dat între evreii mozaici, susținători ai Legii și evreii creștini, susținători ai Evangheliei – Noua Lege. Ca să înțelegeți dimensiunea acestei bătălii vă prezint faptul că în secolul IV mulți episcopi erau încă tăiați împrejur, după Lege. Voi reveni cu amănunte interesante.
  Deocamdată, să ne oprim la Sfântul Ioan Gură de Aur, Patriarh al Constantinopolului care a luptat împotriva IUDAIZĂRII CREȘTINISMULUI. În timpul celor 12 ani de preoție la Antiohia, Sf. Ioan Gură de Aur i-a combătut pe eretici, îndeosebi pe anomei și pe iudeo-creștini și s-a străduit pentru formarea morală a credincioșilor săi. Celebre sunt cele 8 “Omilii contra iudeilor” rostite de Sf. Ioan. Ele acum sunt ocultate inclusiv de Biserica iudeo – creștină Ortodoxă Română, pentru a nu fi acuzată de antisemitism. Într-o lume în care libertatea religioasă este asigurată de art. 9 al Convenției Europene a Drepturilor Omului, evreii mozaici au dreptul să nu-l recunoască și să-l ponegrească pe Dumnezeul creștinilor Iisus Hristos, dar creștinii nu au voie să denunțe aberațiile criminale ale Vechiului Testament, atribuite în mod fals lui Dumnezeu, fiind acuzați de antisemitism.
  Sfântul Ioan Gură de Aur vorbea despre DUMNEZEUL TUTUROR în contrapondere cu ideea xenofobă de DUMNEZEUL LUI ISRAEL.
  Iată câteva extrase relevante din Omiliile Sfântului Ioan Gură de Aur.
  Au fost doisprezece apostoli si ei au tras catre ei lumea intreaga. Cea mai mare parte a cetatii este crestina, cu toate ca unii mai sunt bolnavi de BOALA IUDAIZĂRII. (Omilia I, cap IV, 4)
  Dar acum când sarbatorile iudaice se apropie si bat la usa, de-as ispravi sa-i vindec pe cei care sunt bolnavi de BOALA IUDAIZĂRII. (Omilia I, cap I, 4)
  Caci daca vrajmasii adevarului nu-L hulesc niciodata destul pe Binefacatorul nostru, noi trebuie cu atât mai neobosit sa-L laudam pe DUMNEZEUL TUTUROR. (Omilia I, cap I, 4)
  Si ce invinuiri aduc iudeii? Ca El [Hristos] L-a numit pe Dumnezeu Tatal Sau si astfel S-a facut asemenea lui Dumnezeu. (Omilia I, cap I, 6)
  V-am spus aceste cuvinte. Sa le spuneti celor care IUDAIZEAZĂ, iar ei femeilor lor. „Întariti-va unul pe altul.” (Omilia II, III, 6)
  Dacă sfârşitul Legii este Hristos, apoi cel ce nu are pe Hristos, chiar de s-ar părea că are dreptatea din Lege, totuşi n-o are, pe când cel ce are pe Hristos, chiar de nu ar fi avut merite în faptele Legii, totuşi el a primit totul. .. Că ce voia Legea? Să facă pe om drept, dar n-a putut, căci nimeni n-a împlinit Legea. (Omilia XVII)
  Legea n-a putut face nimic? Aceasta nimic altceva nu este decât o intenţie iubitoare de ceartă şi ambiţie, care se împotriveşte lui Dumnezeu. Legea este greoaie şi supărătoare, pe când harul este plăcut şi uşor. LEGEA, orişicât de mult s-ar certa ei, NU MÂNTUIEȘTE PE OM, pe când harul acordă dreptatea, atât cea din sine, cât şi cea din Lege. Deci ce raţiune îi entuziasmează pe ei, ca să se împotrivească cu atâta îndărătnicie acestei dreptăţi şi să se ţină în zadar ca pironiţi de Lege?

 2. Dl.Dan, ce faceti dvs. prin acest articol este decat critica adusa unui D-zeu pe care dvs. l-ati inventat. Dvs. criticati propria versiune a lui Dumnezeu, dvs. criticati defapt nu idol. Dumnezeu nu poate avea legatura cu o dialectica materialista, nu se intelege Scriptura in stil marxist, asupritor impotriva celui asuprit. Biblia , desi are fapte istorice, nu se studiaza sau se intelege din punct de vedere istoric. Ati plecat de la premisa ca stiti defapt cine este Dumnezeu si ce este fiinta om, dar acest lucru nu il intelegem nici pana astazi.

  • Militaru Vasilică

   @ katehon Dacă Biblia nu trebuie interpretată decât ca o alegorie teologică atunci tot Noul Testament este tot o alegorie. Să ănțelegem că Hristos nici nu era Fiul lui Dumnezeu ci doar o închipuire a apostolilor, Acest tip de abordare este o propagandă deșănțată și de nivel intelectual inferior, de dispreț față de credinciosul creștin de bună credință. Adică Dumnezeu spune SĂ NU UCIZI și apoi, brusc uită de poruncă și comandă lui Moise UCIDE.
   Să ne lumineze, cei care vor să ne spele pe creier, cum trebuie să interpreteze robii neștiutori următoarele texte:
   Iar Moise le-a zis: AȘA ZICE DOMNUL DUMNZEUL LUI ISRAEL: «Să-şi încingă fiecare sabia sa la şold şi străbătând tabăra de la o intrare până la cealaltă, înainte şi înapoi, SĂ UCIDĂ fiecare pe fratele său, pe prietenul său şi pe aproapele său. Şi au făcut fiii lui Levi după cuvântul lui Moise.». În ziua aceea au căzut din popor ca la trei mii de oameni.” (Ieşirea 32, 26-28)
   “De te va îndemna în taină fratele tău, fiul tatălui tău, sau fiul mamei tale, sau fiul tău, sau fiica ta, sau femeia de la sânul tău, sau prietenul tău care este pentru tine ca sufletul tău, zicând: Haidem să slujim altor dumnezei, pe care tu şi părinţii tăi nu i-aţi ştiut, Dumnezeilor acelor popoare, care locuiesc împrejurul tău, aproape sau departe de tine, de la un capăt până la celălalt al pământului, Să nu te învoieşti cu ei, nici să-i asculţi; să nu-i cruţe ochii tăi, să nu-ţi fie milă de ei, nici să-i ascunzi; Ci UCIDE-I; mâna ta să fie înaintea tuturor asupra lor, ca să-i ucidă, şi apoi să urmeze mâinile a tot poporul. SĂ-I UCIZI CU PIETRE PÂNĂ LA MOARTE, că au încercat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei.” (Deuteronom, 13, 6-10).
   Care este interpretarea alegorică a acestor crime odioase??? Cât de proști ne pot crede acești șarlatani?

   • In felul acesta se interpreteaza pasajele mai sus amintite. Fiul sau fiica sau aproapele ai o cu totul alta insemnatate. Nu mai luati Biblia ad literam.
    Maxim Marturisitorul:
    Intrebarea 31 Ce inseamna: “Voi pedepsi pacatele parintilor in copii, pana la al treilea si al patrulea neam, in cei ce ma urasc”?

    Raspuns: Primul neam socotesc ca este samanta raului, adica atacul (sau momeala). Al doilea e pofta. Al treilea deprinderea (habitudinea) raului, adica consimtirea. Al patrulea, lucrarea, adica fapta. Deci se pedepseste pana la al treilea si al patrulea neam. Caci atacul si pofta sunt nevinovate, intrucat raul n-a razbit pana la capat.

    • Militaru Vasilică

     Vezi că aici a explicat mult mai corect părintele Arsenie Boca, legat de bolile ereditare pe linie genetică.

     • Mai corect decat Maxim Marturisitorul? Dl. Militaru , Scripturile se judeca in Duh. Cred ca si Parintele Arsenie Boca a interpretat corect dar cred ca prin metoda de interpretare a Sfantului Maxim putem intelege mai bine unele pasaje grele din Biblie.

 3. Dan Cristian Ionescu

  Incerc sa ii raspund lui Katehon, desi cel putin pentru mine, in afara unor greseli inerente scrisului in graba la calculator, textul este si partial ambiguu.
  Eu nu am inventat nici un Dumnezeu; in calitate de crestin, cred in Dumnezeu Tatal asa cum ni l-a prezentat Fiul Sau. Eu nu pe Dumnezeu l-am criticat. ci pe Iahve, care intr-adevar este o inventie.
  Din moment ce si Mintuitorul vorbeste de porunci, este evident ca evreii le-au primit – nu stiu cum, dar sigur nu cum scrie Tora.
  Iar aici, marxismul nu are nici o legatura.

  • Dl. Dan,
   Dvs. porniti de la ideea ca stiti exact cine a fost Dumnezeul vechiului Testament. Asta este gresala pe care o comiteti. Folisiti exact materialismul dialectic a lui Marx in a cerceta un text , asta fac si pot-modernisti ( neo-marxisti) zilelor noastre folosesc metoda Asuprit impotriva Asupritor. Este o metoda practicata acum pt a critica toate textele din lume. Nu intrati in aceasta mare inselare. Biblia este un text greu pe care foarte multi sfinti l-au interpretat foarte bine. Cititi raspunsul pe care I l-am dat dl. Militaru, cel cu Maxim Marturisitorul. Biblia de interpreteaza in Duh.

 4. Domnule Ionescu
  chiar NU merit (un anomim oarecare fara “cultura teologica” facuta prin Elvetia..)sa pierdeti timpul cu mine (un intreg articol). dar daca insistati, o singura intrebare am..(din care rezulta altele..) ..este proorocul Elisei un criminal ca a blestemat niste copii nevinovati ,ucisi/sfasiati de ursi in 2Regi 2: 23-24′?.

 5. ps
  numele de “Iahve/Jehova/Iehova” nu l am auzit NEVER/EVER la slujbele la care am asistat (de mic copil) in bisericuta din satul meu. il folosesc doar sectantii (neo) protestanti .

 6. pps
  btw
  chiar si Stefan cel Mare si Sfant a fost un xenofob/rasist/iudeo-crestin/, caci doar a macelarit 100.000 + islamisti pasnici veniti in
  pelerinaj la manastirile din Moldova..

  • Militaru Vasilică

   @ hussar Problema nu este denumirea lui Dumnezeu (Iahve, Iehova …) ci mizeriile care i se atribuie. Chiar nu poți depăși faza copilăriei? Crezi că eu m-am născut învățat sau a venit vreun înger cu care am stat de vorbă? Aspectele expuse în Plângerea penală au decurs din preocuparea înțelegerii fenomenului Mișcării Legiunii. Textul integral al Plângerii penale este expus aici: https://dragosvasilescu.wordpress.com/2018/11/06/iar-si-a-bagat-dracu-coada-in-bor-adanc/
   M-a intrigat demonizarea și acuzarea in integrum a tuturor adepților legionari. M-a marcat faptul că legionarii au plătit cel mai mult pentru un număr infim de crime, în raport chiar cu crimele lStatului român sub Carol al II lea și sub Ion Antonescu. Despre crimele Statului român comunist nu are rost să mai vorbim. Am încercat să expun o parte din aceste aspecte în cartea de 371 de pagini CREDINȚA NEAMULUI ROMÂNESC.
   Concluzia: am descoperit xenofobie, rasism, crime, violențe și jafuri expuse ad litteram în textele Sfintei Scripturi ortodoxe. Crezi că nu știu că ele se află și în celelalte Biblii? (Aici, brsuc fundamentaliștii ortodocși își amintesc că Biblia este de fapt aceeași cu mici nuanțe de traducere). Eu am primit la Sibiu o educație teologică, plătită din banii mei, fiind a doua facultate.
   Am descoperit că, mai întâi Codreanu și apoi legionarii din închisori, au descoperit și au recunoscut că nu se aflau pe linie creștină atunci când unii dintre ei au făcut crime motivate de credință. Nu ți-aș dori să faci 21 de ani de închisoare, așa cum au făcut Ioan Ianolide sau Virgil Maxim ca să ajungi la concluzia că acum nu ești creștin, când susții crimele lui Ștefan cel Mare. Oare de ce Codreanu concluziona: ”Nu suntem creştini. Suntem departe de a fi creştini. Cât de departe!”. Antisemitismul legionarilor își are rădăcinile în învățăturile Sfintei Scripturi. Citește cu atenție Plângerea penală strucurată pe capitole explicite: “Probe privind texte biblice ortodoxe care expun explicit crime, violențe și jafuri pe motive rasiale, etnice și religioase.”.
   Eu nu am făcut altceva decât să sintetizez tot acest volum de informații și să expun concluziile demersului meu. Nu se poate ca legionarii să fie acuzați de antisemitism, xenofobie și rasism și în același timp textele Sfintei Scripturi să expună sute de pagini de xenofobie, rasism și crime împotriva umnaității în numele Dumnezeului lui Israel. Această abordare cu dublă măsură este schizofrenie: evreii sunt glorificați ca “popor ales” pentru că ucideau toate popoarele din jur în numele Dumnezeului lor, dar românii erau criminali josnici când își apărau credința în Dumnezeul lor și pământul strămoșesc.
   Sursa motivării luptei prin suprimarea adversarilor lui Dumnezeu nu are ce căuta într-o Sfântă Scriptură cum nu avea ce căuta nici în acțiunile Mișcării.
   Teologia interpretată pe genunchi nu mai are ce căuta în secolul XXI.
   DA, ȘTEFAN CEL MARE A FOST UN CRIMINAL. DA, MOISE A FOST UN CRIMINAL ÎN SERIE. Care-i problema? Sau nu trebuie să interpretăm ad litteram crimele de apărare?
   În celel 10 porunci a scris Dumnezeu: UCIDEȚI? A spus Hristos undeva: UCIDEȚI? Atunci de ce admiteți ca Dumnezeu să fie considerat un criminal notoriu. Eu nu pot să vă explic în două cuvinte ceea ce au intoxicat teologii ortodocși ai lui pește prăjit. dar sunt hotărât să denunț aberațiile scrise în Vechiul Testament pentru ca nici o generație de români să nu mai facă sute de mii de ani de pușcărie pentru că Dumnezeu le-ar da voie să ucidă în numele Lui pentru Neamul Românesc sau pentru apărarea Bisericii, așa cum au pățit zeci de mii de legionari români.

   • Incorect Politic

    Dacă Ștefan, și nu doar el, ci toți voievozii, n-ar fi ucis pe cei ce au pătruns la noi cu intenția de a ne cuceri/converti, astăzi am mai fi fost români ortodocși? Ne-am mai fi păstrat credința? Este un lucru rău că au luptat cu arma în mână împotriva cotropitorilor, pentru că au ucis?

    • Militaru Vasilică

     @ Incorect Politic Din punct de vedere creștin, uciderea este un păcat, indiferent de motivele actului. Din ce țin eu minte, Țările Române au ajuns sub ocupație otomană. Din toată istoria românilor, dincolo de exagerările patriotarde, nu știu cât războaie au fost cu adevărat câștigate de aceștia. Dacă luăm în calcul ultimul război mondial și pierderile suferite chiar înțelegem că România ar câștiga mai mult dacă ar aborda o neutralitate. Bunicul de pe mamă a luptat până la Stalingrad și a fost prizonier timp de aproape 6 ani. Care a fost folosul? Ați citit despre dramele prizonierilor români din Uniunea Sovietică?
     Știu că este greu de acceptat, dar România va trebui să devină creștină.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *