Home / Educativ / Atacul asupra Mioriței și interpretarea falsă că îndeamnă la resemnare și pasivitate

Atacul asupra Mioriței și interpretarea falsă că îndeamnă la resemnare și pasivitate

Incorect Politic
Iunie 5, 2021

Atacul asupra Mioriței și interpretarea falsă că îndeamnă la resemnare și pasivitate

Via Aparatorul.md:

„MIORIŢA” INCORECTĂ POLITIC, DATĂ AFARĂ DIN ŞCOALĂ

Un grup de tineri „frumoşi şi neliniştiţi” din România, reuniţi în Asociația anti-Miorița, a lansat petiţia online prin care cer eliminarea baladei „Miorița” din programa școlară.

În opina lor, aceasta ar fi adevărata schimbare de care are nevoie ţara. De ce a ajuns această operă literară pe lista neagră?

Autorii petiţiei sunt de părerea că „Miorița generează confuzie la o vârstă fragedă de formare a individului, denaturându-i acestuia percepția corectă a unei atitudini responsabile și reperele unui caracter bazat pe verticalitate”.

Tinerii, supăraţi rău pe „Mioriţa”, sunt siguri că toate metehnele poporului român, toată neorânduiala din societate s-ar trage anume de la această baladă incorectă politic, care ne-a inoculat de-a lungul timpului cele mai josnice şi reprobabile sentimente. Astfel, în opinia lor, „poporului român i s-a inoculat conceptul de acceptare a Invidiei, Resemnării, Lașității și Sacrificiului. Acest fapt ne aduce un real prejudiciu de mentalitate, evoluție și moralitate”.

Pentru a îndrepta lucrurile, tinerii revoltaţi cer scoaterea grabnică a nevrednicei lucrări din programa şcolară şi înlocuirea ei cu adevăratele legende ale românilor, care să cultive „adevărate valori reformatoare precum Responsabilitate Civică, Curaj, Asumare, Unitate, Respect și Empatie”.

Pentru a fi mai convingători, autorii petiţiei se prevalează de numele unor mari personalităţi din cultura română, între care Constantin Noica, Nichita Stănescu, Nicolae Steinhardt, Mircea Eliade etc., găsind în lucrările acestora „argumente” în favoarea „anihilării” „Mioriţei”. Fiind în opinia lor şi de o valoare literară discutabilă, balada sădeşte „la vârste fragede” principii imorale „prin puterea unui exemplu nociv”. „Tinerii frumoşi”, adepţi ai „democraţiei de forţă” (ciudată alăturare de termeni) consideră chiar că atitudinea „de acceptare, de supunere” şi de resemnare cultivată de lucrări literare gen Mioriţa generează, nici mai mult nici mai puţin, corupție şi individualism, ducând în cele din urmă la „descompunerea societăţii”.

Discuţiile despre „spiritul mioritic la români”, despre fatalismul, resemnarea şi supuşenia soră cu laşitatea pe care le-a băgat Mioriţa în capetele noastre de-a lungul timpului, nu sunt deloc noi.

Acum câţiva ani, istoricul Mircea Platon ne îndemna să mai citim o dată „Mioriţa”, cu atenţie, „fără a lăsa clişeele să o ia înaintea lecturii”. “Oricine cheamă la eutanasierea Mioriţei în favoarea slăvirii unui erou tranzacţional e un om josnic, un Irod. Oricine cheamă la eutanasierea Mioriţei pentru a putea pune în loc mitul „şerifului” e un analfabet cultural, un nerod care nu înţelege nici ce citeşte, nici ce trăieşte”, scrie Mircea Platon în articolul întitulat “Miorița, Irozii și Nerozii”.

Acesta menţionează că nu este nimic fatal în faptul că ciobănaşul îi spune mioriţei ce trebuie să facă în cazul morţii sale şi nu este nicidecum o atitudine de resemnare în faţa morţii. „Nu văd nimic resemnat în cele de mai sus. Văd doar un om al rânduielii care, înaintea unei confruntări decisive cu (in)amici superiori numeric şi degradaţi moral, vrea să lase lucrurile în bună ordine. Ciobanul moldovean are grijă de ce ar putea lăsa în urmă. E ceea ce făcea orice om din societăţile patriarhale, ţărăneşti-aristocratice, fie el cavaler, răzeş sau samurai.

Ceasul morţii e parte a unei vieţi trăite cum-se-cade. Omul care trăieşte după rânduială nu vrea să moară în ne-orânduială”, comentează Platon. Nimic nou în încercările de răfuială cu nişte opere literare. De-a lungul istoriei au fost suficiente exemple în acest sens. Şi argumentarea a fost aproximativ aceeaşi: educarea omului nou, cultivarea noilor valori. Sursa: sputnik.md

Citeşte mai mult pe aparatorul.md: „Mioriţa” incorectă politic, dată afară din şcoală https://www.aparatorul.md/miorita-incorecta-politic-data-afara-din-scoala/

*

Miorița nu înseamnă Resemnare

Referitor la deficitara interpretarea Mioriței ca fiind o poezie de resemnare, publicăm următorul articol, apărut în  numărul 7 al revistei „CERTITUDINEA”:

Scoateţi Mioriţa de pe drapel!” – spunea, într-o emisiune tv, Florin Chilian. Avea şi nu avea dreptate. Mai mult n-avea. De ce? Şi el, şi Nicu Covaci, ca şi alţii mai mărunţi, sunt victimele unei colosale manipulări istorice, denumită – ba chiar “branduită” în acest sens – fatalism mioritic. O formidabilă demonstraţie de iluzionism, făcută cu toate obiectele la vedere (fără “preparaţie”, cum ar spune Iosefini), dar în care privitorul vede ce-i arată iluzionistul.

Cică blestemul naţiei noastre e filosofia acestei minunate balade. Fals! Ar fi bine să fie aşa – din motivele pe care am să le prezint – dar nu e aşa! În Mioriţa nu se scrie sau nu se spune nimic din ceea ce i se atribuie. Ciobanul nu se lasă ucis de confraţi decât în minţile noastre manipulate. În graba lecturii, uităm să citim un vers de o importanţă fundamentală: “ŞI DE-A FI SĂ MOR”…

Să recitim povestea, care e foarte simplă şi foarte explicită din punct de vedere epic… Aflăm din primele şase versuri că trei ciobani se “deplasau” cu turmele “pe-un picior de plai, pe-o gură de rai”. Ni se spune apoi cine sunt ciobanii: “Unu-i Moldovan,/ Unu-i Ungurean/ Şi unu-i Vrâncean”.

Urmează conflictul: „Iar cel Ungurean,Şi cu cel Vrâncean,Mări se vorbiră,Ei se sfătuirăPe l’apus de soareCa să mi-l omoarePe cel Moldovan,Că-i mai ortomanŞ’are oi mai multe,Mândre şi cornute,Şi cai învăţaţiŞi câni mai bărbaţi!”…

Să facem un stop cadru! Aşadar, ciobanul Moldovan e mai „ortoman” şi „are oi mai multe, mândre şi cornute”. Se presupune aşadar că era un om gospodar, deci activ, practic, concret, unul care făcea „zootehnie” performantă în aceleaşi condiţii cu ceilalţi doi. Subliniez: performaţele lui „ciobăneşti” erau aici, pe pământ, nu în plan metafizic. Era, cu alte cuvinte, cel mai „şmecher”! Aşa cum se întâmplă în viaţă (şi în filmele cu personaje pozitive şi negative), prosperitatea Moldovanului generează în ceilalţi doi sentimentul omenesc numit invidie. Incapabili să fie la fel de „şmecheri”, aceştia nu pot rezista „concurenţei” decât eliminându-l, ceea ce se şi hotărăsc să facă: „Mări se vorbiră,Ei se sfătuirăPe l’apus de soareCa să mi-l omoare”…

Abia aici apare în ecuaţie mitologicul, intervenţia divină. Prin vocea oii, care i se adresează direct, avertizându-l: „Stăpâne, stăpâne,Îţi cheamă ş’un câne,Cel mai bărbătescŞi cel mai frăţesc,Că l’apus de soare”… etc.

Iar ciobanul care, cunoscând limba „fiarelor”, avea, se vede treaba, ceva abilităţi transcendentale, o aude, o înţelege şi-i spune: „Oiţă bârsană,De eşti năzdrăvanăŞI DE-A FI SĂ MOR În câmp de mohor,Să spui lui VrânceanŞi lui Ungurean…”

 

Aici se află cheia întregii mistificări. Versul “ŞI DE-A FI SĂ MOR” a fost omis, fie din prostie, fie din neatenţie, fie cu intenţie, în toate exegezele despre fatalismul mioritic al naţiei. Fatalism care a fost virat, prin interpretare şi inducţie, spre obedienţă, spre lipsa de coloană vertebrală a ciobanului (şi a noastră, prin extensie istorică). O fi adevărată lipsa de coloană vertebrală în ceea ce ne priveşte, dar asta n-are legătură cu Mioriţa. Modelul propus de baladă e cu totul altul, e invers!

Mioriţa este un testament. Într-un testament i se spune legatarului (oiţei bârsane, în cazul de faţă) ce să facă în caz că el va muri. Dar nu e testamentul unuia care se va lăsa ucis, e testamentul unui bărbat care pleacă la luptă. Spun asta pentru că e puţin probabil ca un individ care şi-a dovedit calităţile practice, luptându-se să fie cel mai bun pe domeniul lui de referinţă (cel mai “ortoman”), să fie dispus a ceda totul pentru o supoziţie postconcepută în secolul XX. E ilogic. Dacă acest lucru ar fi fost exprimat în textul baladei, era altceva. Dar NU A FOST EXPRIMAT nimic în acest sens! Scrie doar atât: “şi de-a fi să mor”. Unde scrie că n-a luptat? Nu scrie. Ba chiar există variante ale Mioriţei – mai rudimentare ca expresie artistică – în care ciobanul chiar luptă şi chiar îi învinge pe ceilalţi doi.

 

În forma de faţă, esenţializată, Mioriţa este un testament. Într-un testament ţi se spune ce să faci “după”, nu “înainte de”. Şi dacă tot e să interpretăm, propun următoarea întrebare: ce motive ar fi avut ciobanul să nu lupte pentru a-şi apăra averea, de vreme ce s-a luptat ca s-o facă? Motivul, dacă există, e în mentalitatea sau în laşitatea noastră. Preferăm să aruncăm pe seama unei fatalităţi istorice propria blazare sau neputinţă, ca să scăpăm de responsabilitatea morală a faptului. Şi l-am transformat pe cioban într-un fel de “acarul Păun” al vinovăţiei noastre.

 

În fapt, ciobanul din Mioriţa nu numai că nu se lasă doborât, dar nu acceptă nici moartea ca pe o înfrângere! O transformă în nuntă cosmică şi ne-o livrează ca model. Iar noi – ce-am înţeles? Că s-a lăsat omorât. De unde, până unde? El este învingătorul absolut, nu învinsul absolut. Chiar dacă e bătut, nu e învins. Nici în viaţă, nici în moarte.

 

Mioriţa nu e un model fatalist. Nu e nici măcar un paradox. Paradoxali suntem noi, care înţelegem lucrurile cele mai elementare pe dos. Şi astfel, prin înlocuirea Mioriţei cu o clonă obţinută în laborator şi botezată cu numele originalului, s-a ajuns la confecţionarea unei întregi paradigme a obedienţei. Din cauza acestei mistificări (substituiri), am început să urâm Mioriţa, ale cărei sensuri şi semnificaţii ne scapă. Am ajuns să ne fie ruşine cu cea mai virilă, cea mai profundă şi cea mai complexă baladă a noastră. Şi una dintre cele mai frumoase din lume…

În consecinţă, aş relua mesajul lui Florin Chilian în următoarea formulă: „Daţi jos de pe drapel clona Mioriţei şi puneţi la loc originalul!”

s

 

One comment

  1. Ernest.Everhard

    “Omorul” si “resemnarea” sunt nesemnificative pentru intelegerea Mioritei. Cheia baladei sunt versurile: “Să le spui curat /Că m-am însurat / C-o mândră crăiasă, / A lumii mireasă; […] Și-i spune curat / Că m-am însurat / C-o fată de crai, / Pe-o gură de rai”
    Cine intelege ce e de inteles de aici, are deschisa o poarta de acces spre spiritualitatea veche de mii de ani a acestui popor. Daca am intelege cine e “mireasa” si care sunt toate ipostazele sub care ni se infatiseaza, poate am pricepe si intelesurile profunde ale operei literare eminesciene, continuata genial de Sadoveanu si Eliade.
    Oare cine mai vede astazi, de exemplu, vreo legatura intre spiritualitatea dacilor, Miorita si proza “fantastica” (alt cliseu idiot) a lui Eliade?
    Cheile nu sunt definitiv pierdute, dar indobitocirea generalizata precum si modul imbecil in care critica literara interpreteaza marile opere (fie ele populare sau culte) reprezinta totusi piedici majore in recuperarea memoriei si spiritualitatii poporului român.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *