Home / Educativ / Vaccinare Obligatorie? Discursul unui Ministru Belgian al Sănătății

Vaccinare Obligatorie? Discursul unui Ministru Belgian al Sănătății

Redacția Internațională
Incorect Politic
Iunie 22, 2021

DISCURSUL UNUI MINISTRU BELGIAN AL SĂNĂTĂŢII

Proiectul de lege asupra vaccinării obligatorii prezentat de onorabilii membri ai Camerei, a căror profesiune pare să le dea competenţa, ajunge în faţa Adunării cu adoptarea, de către secţiuni, cu o slabă majoritate. Guvernul nu se îndoieşte deloc de grija noilor naşi ai proiectului de lege pentru sănătatea publică şi pentru a feri naţiunea de apariţia flagelurilor epidemice. Dar când este vorba de a legifera într-un asemenea domeniu, de a confisca libertatea cetăţenilor şi de a aservi naţiunea unor practici reiterate de inoculare în sânge a unor materiale patogene sau morbide, căci orice virus este aşa, Camera Legislativă şi Guvernul naţiunii trebuie să caute să se edifice asupra eficacităţii şi indispensabilităţii unei măsuri, a unei practici de igienă publică declarată profilactică pentru o boală gravă şi ucigătoare pentru naţiune. Dacă sunt stabilite aceste condiţii, trebuie apoi să ai certitudinea inocuităţii practicii.

Cât despre aceasta din urmă, inocuitatea, o anchetă serioasă ar trebui să-l facă pe anchetator extrem de rezervat, dacă nu la avertismentul pe care îl formulează legile biologiei atunci la pericolul vaccinării animale pentru cei inoculaţi. Părintele vaccinării, Jenner, consultat fiind în 1806 de către un comitet care funcţiona în numele guvernului englez pentru ancheta privind vaccina, a anticipat şi a răspuns sigur pe el că vaccina nu numai că imuniza pe viaţă împotriva variolei ci şi că ea era întotdeauna inofensivă. Au survenit, de atunci, numeroase evenimente care au infirmat sau chiar au anihilat complet aceste două afirmaţii. Într-adevăr, vaccinul nu imuniza nici pe toată lumea şi nici pentru întreaga viaţă, căci s-a constatat că în momentul în care a fost acţionat „butonul vaccinal” variola a izbucnit chiar la cei vaccinaţi şi multe persoane vaccinate au suferit de variolă. Virusul variolei, aclimatizat pe bovine, devine vaccin, virus atenuat al variolei umane; readus ca atare la om, el creează o stare infecţioasă, virulentă, morbidă, care epuizează resursele de apărare ale organismului împotriva virusului variolei pentru un anumit timp, mai mult sau mai puţin îndelungat şi pe care experienţa l-a fixat în mod arbitrar la şase luni sau maximum un an. Astfel încât dacă el ar fi eficace şi în mod real imunizant, ar trebui să se stabilească prin lege revaccinări anuale. Aşa spune logica şi „naşii” proiectului de lege în discuţie vor fi de acord, presupun, cu această logică… În ceea ce mă priveşte, eu cred că nici Guvernul, nici Camera nu vor ajunge să împingă logica al fondo, ar însemna să dea dovadă de prea multă înţelepciune şi bun simţ, şi aici mai binele ar fi duşmanul binelui, nu-i aşa, Domnilor onorabili „naşi” ai proiectului de lege?

Deci, dacă legea ar trebui votată de către onorabila adunare, ea ar şchiopăta, căci ea nu şi-ar atinge scopul decât in mod imperfect, imunitatea cerând vaccinări cel puţin anuale, iar eu mă îndoiesc de faptul că, oricât de lungă ar fi mâna onorabililor membri ai Camerei , ei ar vrea s-o întindă anual vaccinatorului pentru a da un exemplu naţiunii.  Şi de ce am fi noi inconsecvenţi cu logica ce ar impune vaccinarea anuală? Ar însemna că ne-am teme să fim imobilizaţi de febră, inflamarea braţului sau regiunii vaccinate, că ne-ar fi frică de accidente cum ar fi abcesele, erupţiile, bubele sau oricare dintre accidentele atât de variate şi multiple care-i afectează pe cei vaccinaţi. Nu merg până la a mă teme de deces, deşi sunt numeroase cazurile de copii şi subiecţi care, neavând nici un alt vaccin când au fost inoculaţi pentru prima oară, au fost ucişi de vaccin. Statistica a înregistrat toate aceste accidente şi decesele din cauza vaccinării, şi nu cred că onorabilii membri ai Camerei le ignoră. Mi se pare că relativ la aceste accidente s-a aşternut o tăcere prea interesată. Ziarele profesionale le înregistrează şi se îndoiesc de inocuitatea vaccinării. Vaccinofilii ar demonstra rea intenţie dacă ar nega sau ar lăsa ca publicul să ignore faptul că situaţia vaccinării nu e deloc roză.

Adevărul este, domnilor că vaccina infectează sângele şi întreaga economie. Ori, legea biologiei şi desideratul suprem al igienei cer, ordonă integritatea absolută a sângelui şi distanţarea de orice virus, de orice toxină, de orice otravă, de orice agent morbific. Nu numai Biblia o spune, ci şi ştiinţa biologică spune acest lucru. A vaccina înseamnă deci a declara război legilor biologiei şi igienei, iar scuza pentru acest atentat se bazează pe teama de a contracta un rău şi mai grav. Domnilor, veţi admite oare ca teama să fie un sentiment lăudabil, demn de a servi drept model la promulgarea unei legi care atentează la biologie, la igienă şi la libertatea cetăţenilor dintre care majoritatea au sufletul mai elevat, curajul mai viu, demnitatea mai bărbătească şi aş adăuga ştiinţa igienei, biologiei şi a profilaxiei flagelurilor, mai solid aşezată pe alte baze, alte precepte, alte procedee?

Deoarece ne-am oprit la această problemă de profilaxie, îmi permit să vă fac o confesiune care este o mărturie loială şi sinceră a unui mare savant, protagonist al operei lui Pasteur, al imunizării contra bolilor de contagiune cu vaccinurile şi serurile antimorbide sau declarate ca atare. La o conferinţă ţinută la Bruxelles de savantul profesor M. Calmette, din Lille, care tratase despre profilaxia citime cu ajutorul serurilor, l-am întrebat pe curajosul savant care putea fi măsura populară cea mai eficace contra flagelurilor de orice natură epidemică:

Domnule Ministru, curăţenia singură este cea care trebuie să triumfe. Această mărturisire simplă şi instructivă dezvăluie întreaga profilaxie împotriva variolei şi oricăror epidemii. Da, Domnilor, curăţenia locuinţei, a îmbrăcămintei, a lenjeriei, a corpului curăţenia interiorului, a viscerelor, a sângelui: iată adevăratul învingător al variolei şi al tuturor epidemiilor. Dacă am putea decreta printr-o lege obligativitatea curăţeniei intus et extra, am oferi umanităţii, biologiei, igienei, sănătăţii publice dovada perfectă a solicitudinii noastre pentru interesele sacre ale naţiunii şi niciodată vreo lege n-ar putea aduce mai mult bine. Dar o asemenea lege ar fi imposibil de aplicat şi ar genera un sistem inchizitorial în familii şi asupra subiecţilor spun asupra pentru a nu spune în — care ar fi intolerabil…

Aţi vrea să reabilitaţi sistemul inchizitorial in legătură cu legea asupra vaccinării? Căci a decreta inchiziţia, a trezi teama în cei refractari, a-i aduce cu ajutorul jandarmilor în faţa lanţetei vaccinatorului şi a-i încărca cu virus, va constitui pentru ei pedeapsa cea mai gravă dintre toate, căci nu doar libertatea le va fi confiscată, ci şi sângele le va fi viciat pe viaţă. Nu mai insist, căci ceea ce este odios în asemenea procedee i-ar revolta chiar pe socialiştii cei mai filantropici. Ori, ce este o lege fără o aplicare practică?

Domnilor, nu voi mai divaga despre dificultăţile de executare a legii obligativităţii vaccinării, nici asupra bugetului pe care l-ar necesita executarea acestei legi şi care ar apăsa greu asupra naţiunii. Sunt convins că s-ar ajunge rapid la o răzmeriţă. Belgienii au fost întotdeauna îndrăgostiţi de libertate şi mă îndoiesc că această dragoste a degenerat în naţiunea pe care o reprezentăm în această înaltă adunare. Chiar dacă ar deveni socialistă, naţiunea belgiană ar cere respectul libertăţii cetăţeanului şi libertatea doctrinelor, a ştiinţei şi a practicilor sale. Îi doresc Camerei să devină mai socialistă decât grupul onorabililor noştri cei mai de stânga şi sa refuze a înăbuşi libertatea intr-o problemă atât de controversată şi în care terenul de luptă să se lărgească pentru adversarii intoxicării profilactice cu viruşii si vaccinurile care sa fie abandonate, chiar şi pentru tuberculoză, şi înlocuite cu mare succes de regimul igienic dezvoltat în toată amploarea sa binefăcătoare şi salutară.

Lumea s-a mirat de amploarea luată de un flagel atât de temut ca tuberculoza, iar antivaccinatorii au încercat să stabilească o conexiune între această dezvoltare şi abuzul de vaccinări. S-a stabilit chiar, în mod experimental, că atunci când virusul variolic prindea la un tuberculos, acesta se vindeca adesea de variolă şi de tuberculoză. Faptele acestea au o logică şi trebuie să dea de gândit partizanilor vaccinurii. Ori, spun antivaccinatorii, dacă virusul variolic combate virusul tuberculozei, cum să pretinzi că nu se va întinde domnia tuberculozei impregnând economia pe calea virusului vaccin care este intr-adevăr după vaccinatori — duşmanul variolei ? A infecta şi reinfecta sângele cu virusul-vaccin, înseamnă a-l pregăti pentru acţiunea bacilului tuberculos, favorizat de vaccin dar paralizat de virusul variolei. Urmând acest raţionament s-ar putea trage concluzia că dacă într-adevăr vaccinarea intrată in acţiune din secolul al XIX-lea a putut diminua domnia variolei ceea ce este contestat, şi pe bună dreptate, de către statisticieni .Ea a putut, dacă nu chiar a trebuit, să favorizeze extinderea tuberculozei.

Aceasta este realitatea brutală.Dr. De Booker din Paris, bacteriolog foarte reputat, a făcut o anchetă care a dus la această concluzie foarte deconcertantă şi anume că vaccinarea practicată la încorporarea militarilor este cauza, în majoritatea cazurilor, a mortalităţii înspăimântătoare prin tuberculoză care seceră 10% dintre soldaţi în timpul celor trei ani de prezenţă in armată.

Domnilor, nu insist mai mult, căci bunul simţ, raţiunea dumneavoastră sănătoasă, respectul dumneavoastră pentru libertate, pentru libertatea cetăţenilor şi cea a ştiinţei, dragostea dumneavoastră pentru datoria împlinită de o conştiinţă luminată, vă vor ghida votul. Nu fac din aceasta, în numele Cabinetului, o problemă de încredere: voi vota ca unitate legislativă, după conştiinţa mea, dar mă îndoiesc că în condiţiile actuale, un asemenea proiect de lege ar putea să influenţeze majoritatea acestei Camere şi să introducă in Codul nostru de legi o nouă şi gravă lezare a libertăţii. Un viitor, după părerea mea foarte apropiat, ar constrânge înalta Adunarea să revină asupra acestei legi pentru a o abroga şi a restabili respectul faţă de libertatea cetăţenilor şi a ştiinţei. Nu ar fi un act durabil şi salvator, aceasta este convingerea mea, iar eu nu sunt partizanul făuririi legilor destinate a agita ţara şi a o face să fiarbă.

Iată deci, Domnilor, părerile personale ale unuia dintre colegii voştri, membru al Cabinetului şi le încredinţez onorabilei Adunări cu gând loial exprimat, în scopul de a apăra cauza interesului public şi aceea a libertăţii. În acelaşi timp să-i lămuresc pe onorabilii mei colegi într-o problemă asupra căreia savanţii şi medicii sunt ei înşişi divizaţi şi ar fi cel puţin temerar, intr-o Adunare Legislativă, a o tranşa într-un sens care s-o pună în contradicţie cu legile ce conduc viaţa pe scara animală, legi dictate de Dumnezeu, Natură şi sfânta ştiinţa a Biologiei.

11 comments

 1. INJECTIA FINALA

  Macelul nevinovatilor copii

  Nu e crima mai mare
  Uriasa oroare
  Galactica masacrare

  A copiilor, fara aparare

  Nu’i mai mare sfidare
  Stiind ca se moare
  Prin vaccinare

  Sa’ti lasi copilul sub topoare

  Toti guwernantii vor fi spulberati
  Vor umple iadul, turbati,
  Urland vesnic, demonizati

  Nu vor scapa, sunt blestemati !

  +++

  Dar copiii vaccinati
  Vor fi de Soare privati
  Si’n morminte abisale
  Vor plange crimele TALE
  Parinte inconstient
  C’ai ales, in mod dement
  Sa’ti ucizi progenitura
  Si nu ai inteles ura
  Monstruosului dusman
  Ce ne vrea ucisi, ca neam !

 2. INJECTIA FINALA

  Vaxxul-tun : BUM, BUM

  Bravo, nu l’ai ucis prin avort
  Dar, inconstient, il ucizi acum
  Il faci praf si scrum

  Nu vezi c’au vaxx asasin
  Si orgi ucigase de tip Stalin ?
  Si, mascat, sub orice halat
  E un ucigas cu’un tun
  Ce face bum, bum
  La comenzi de la Seful ne un ?

  BUM, BUM, BUM !

  Iti ucizi singur copilul sarman
  Ce poate se zbate,’ ngrozit
  Sa scape de omorul cumplit

  Hai , taticule, desteptarea
  Ne’ asteapta viata si marea
  Sa’i aducem Domnului cantarea !

  O, ce mult vreau sa traiesc
  Cu voi, ca va iubesc
  Si pe Cerescul Tata sa’L slavesc !

 3. INJECTIA FINALA

  STRIGATUL MUT SI VAXXUL

  Ati vazut Strigatul mut
  Cu avorturi, la’nceput
  Cand intra cutitu’n mama
  Fatul se umfla de teama
  Si cata, cu disperare
  Sa scape de moartea
  INGROZITOARE

  Copilul ce s’a nascut
  Si’ar fi parintilor scut
  Contrôlant de tata, mama
  Iar traieste alta drama

  Tata’l duce la’ntepare
  Ca’nghitit manipulare
  Si copilul poarta lupta
  Se ia cu dracul la tranta

  Printre tepe criminale
  Vaccinuri, teste letale
  Tunuri ce improasca moartea
  A uitat viata si cartea

  Simte ca seringa-tun
  Il va transforma in scrum

  Tata, de ce nu m’ai salvat
  De’acest infern blestemat ?

 4. INJECTIA FINALA

  COPILUL HAIDUC

  Copilul cand se trezeste
  Soarelui lung ii zambeste
  Apoi fuge prin gradina
  Scanteietoare’n lumina

  Azi, tatal i’a comandat
  Sa iasa iute din pat
  Ca’l va duce la taiere
  La macelari cu hangere
  Cu pumnale-seringi-moarte
  Cum scrie Pharma in carte

  Copilul s’a razvratit
  Pistolul si’a lustruit
  Si’a fugit in munti, haiduc
  Sa scape de’al lui tatuc

  Bun doar pentru balamuc !

  Si’acum pustiul liber este
  In padure de poveste
  Si ridica oaste mare
  De pasari si animale

  Tara vor elibera
  Pe guwernanti, alunga
  Pustiul va fi domnitor
  Al unui viteaz popor !

 5. INJECTIA FINALA

  Pentru cei care nu sunt inca la curent: Testele sunt la fel de periculoase ca Vaccinurile. Dr Vernon Coleman, erou al razboiului contra tiraniei planetare in dezvoltare, afirma pe vernoncoleman.org ca testele anticovid pot ucide si pot fi folosite pt a vaccina :

  The PCR Test Can Kill You and Can Be Used to Vaccinate You
  9th February 2021
  … We all know now that PCR tests are useless for finding cases of covid-19 … is that the PCR tests are dangerous and can, if 4 improperly, cause excrutiating pain. …
  https://vernoncoleman.org/videos/pcr-test-can-kill-you-and-can-be-used-vaccinate-you

  +++
  Virusul covid 18 poate fi ucis in primele trei zile de la aparitie prin inhalarea de aburi de apa foarte calzi, la 70 de grade. Cat puteti suporta de fierbinti, afirma un Doctor Indiana.

  +++

  Exista un remediu anti-Covid, anti proteina Spyke, folosit de “Elita” :
  Ceaiul de pin silvestru

  Antidote de l’elite👍👍👍

  https://www.profession-gendarme.com/urgent-les-vaccins-anti-covid-sont-auto-diffusants-antidote-a-la-proteine-spyke/

 6. jos cu vaccinarea in Romania , nu ma vaccinez NICIODATA. Occidentali cretini cu ateismul lor de rahat si gheii lor . de ce nu vaccineaza puradeii islamici de la musulmani acolo in Belgia care a ajuns tara boratiilor colorati din africa si din tarile alea de rahat arabesti . Iar in Romania sa se vaccineze Chiorul si alcoolistul de basescu , Ponta , Yohaniss cu tot neamul lui nemtesc , Arahat sirian ciuhapul ala sinistru , Udrea , Catu , Orban si alti rahati de politicieni care au distrus Romania de 31 de ani si au facut 5 milioane de Romani sa emigreze . NU MA VACCINEZ ..SA LE FIE CLAR

 7. Un raport „urgent” solicită încetarea completă a vaccinării Covid

  “Agenția Medicamentelor deține dovezile că „vaccinurile COVID-19 nu sunt sigure pentru utilizarea la om.
  Conform studiului recent al lui Seneff și Nigh, printre potențialele patologii acute și pe termen lung se nu-mără: Amorsarea patogenă, boala inflamatorie multisistemică și autoimunitatea ; Reacții alergice și ana-filaxie ; Îmbunătățirea dependentă de anticorpi ; Activarea infecțiilor virale latente ; Neurodegenerarea și bolile prionice ;Apariția unor noi variante ale SARSCoV2 ; Integrarea genei proteinei spike în ADN-ul uman.
  https://www.activenews.ro/stiri/Marea-Britanie-Un-raport-%E2%80%9Eurgent-solicita-incetarea-completa-a-vaccinarii-Covid-a-oamenilor-167437

  ADVERTISEMENT
  „Este evident acum că aceste produse, în fluxul sanguin, sunt toxice pentru oameni.
  Este necesară oprirea imediată a programului de vaccinare, până când se va efectua o analiză completă și independentă privind siguranța, pentru a se investiga întreaga amploare a riscurilor, care, conform datelor din Sistemul Yellow Card al Regatului Unit, includ tromboembolism, boli inflamatorii multisistemice, imunodepresie, autoimunitate și anafilaxie, precum și îmbunătățirea dependentă de anticorpi (ADE).”

  ” Acest lucru a fost confirmat de un denunțător de la Pfizer care a contactat MI5 și a descris modul detaliat în care vaccinul lor este conceput pentru a ucide oameni.

  Conform MI6:

  Un studiu clinic revizuit de colegi din interiorul Pfizer ridică îngrijorări serioase cu privire la distribuția pe tot corpul și acumularea în mai multe organe și creier a proteinelor vârf create de inoculările ARNm. Inocularea se îndreaptă către mușchiul deltoid [braț] pentru a fi apoi expulzat de sistemul limfatic local.
  Sistemul limfatic răspândește apoi reziduul (așa-numita proteină spike) la plămâni, ficat, inimă și creier. Este foarte toxic și se așteaptă să cauzeze o cauzalitate pe scară largă și moartea. Lucrarea este extinsă, foarte detaliată și tehnică. Ar fi nevoie de un ochi expert, care ar putea contesta tot ceea ce știm până acum. ”

  Aici dintr-o carte din 1981 a lui Bilderberger, Jacques Attalli este un exemplu al mentalității lor:

  „Viitorul va fi despre găsirea unei modalități de reducere a populației … Desigur, nu vom putea executa oameni sau construi tabere. Îi scăpăm făcându-i să creadă că este pentru binele lor … Vom găsi sau provoca ceva, o pandemie care vizează anumite persoane, o adevărată criză economică sau nu, un virus care afectează bătrânii sau varstnicii, nu contează , cei slabi și înfricoșați vor ceda în fața ei. Prostul va crede în el și va cere să fie tratat. Vom fi avut grijă de faptul că am aplicat tratamentul, un tratament care va fi soluția. Prin urmare, alegerea idioților se va face de la sine: vor merge singuri la abator. ” https://benjaminfulford.net/ Protest major in Londra https://www.youtube.com/watch?v=7xmMDhFNHZo

Leave a Reply

Your email address will not be published.