Home / Chestiunea Jidănească / Războiul rabinilor cu Rusia lui Vladimir Putin şi anunţul evreilor că vor acţiona pentru refacerea Ucrainei ca un „Mare Israel“

Războiul rabinilor cu Rusia lui Vladimir Putin şi anunţul evreilor că vor acţiona pentru refacerea Ucrainei ca un „Mare Israel“

Cornel-Dan Niculae
Incorect Politic
Ianuarie 23, 2023

 

Războiul rabinilor cu Rusia lui Vladimir Putin

şi anunţul evreilor că vor acţiona pentru

refacerea Ucrainei ca un „Mare Israel“

 

 

Zelenski a anunţat refacerea Ucrainei cu cel mai mare fond evreiesc, BlackRock, în timp ce şi Israelul a anunţat şi el un „Plan Marshall“ pentru Ucraina postbelică („A Jewish-Israeli Plan for Ukraine’s post-war reconstruction“)

 

(articol de Cornel-Dan NICULAE)

Hanuka în Maidanul din Kiev

Cu ocazia sărbătorii evreieşti Hanuka din decembrie 2022, ambasadorul Israelu­lui la Kiev, Michael Brodsky, a pledat în Maidanul din Kiev împotriva Rusiei, alături de evreii sectei hasidice Chabad, şi a acuzat şi un iminent viitor atac în Ucraina din partea statului Belarus.

Se întâmpla în 18 decembrie 2022, când primul sfeşnic menorah de Hanuka a fost aprins în centrul Kievului de către zeci de evrei şi invitaţii lor, care s-au adunat în Piaţa Maidan la apusul soarelui „pentru a aprinde cel mai mare sfeșnic de Hanuka din Europa“.

Sfeşnicul Menorah din Maidan, epicentrul revoluţiei soroşiste anti-ruseşti din 2014, apărea acum ca o revendicare a legăturii dintre iudaism, „revoluţia“ Soros-CIA din Maidan (la care au par­ti­cipat şi voluntari izraelieni înarmaţi) şi evenimentele care au urmat.

Pe lângă primarul Kievului, Vitali Klitschko, evreu şi el, la ceremonie, care a fost orga­ni­za­tă de Uniunea Comunităților Evreiești din Ucraina, au participat și ambasadorii Israelului, Statelor Unite, Japoniei, Poloniei, Canadei și Franței. În Germania ştirea despre eveniment a fost titrată neutru: „Municipalitatea, primarul și amba­sadorul aprind prima lumină pe Maidan“ („Geme­inde, Bürgermeister und Botschafter entzünden auf dem Maidan das erste Lich“).

În discursul său din Maidan, de la aprinderea uriaşei menore, continuând ati­tu­di­nea pro-ucraineană declanşată în februarie 2022 a sectei sale iudaice, rabinul Mayer Stambler de la miș­ca­rea hasidică Chabad Lubavitch a spus că „războiul rusesc împotriva Ucrainei e ase­me­nea cu povestea Hanuka a miracolului lămpii de petrol… De fapt, trăim aceeași situație acum“, con­chidea el, făcând o paralelă forţată a miracolului lămpii care nu se mai stingea cu rezis­tenţa ucraineană în pofida întreru­peri­lor de curent elec­tric din Ucraina, cauzate de bom­bardamentele rusești. „Acesta este un război între în­tu­ne­ric și lumină“, încheia rabinul, asociind tendenţios Rusia cu întunericul. (Poves­tea mira­co­lului lămpii de petrol, așa cum este descris în Talmudul babilonian, a avut loc după elibe­rarea Tem­plu­­lui din Ierusalim din timpul Revoltei Macabeene, pornită la 167 î.Hr., mitul des­cri­ind modul în care o lampă găsită, al cărei ulei nu putea fi sufi­cient pentru a ţine aprinsă lampa decât pentru o zi, a luminat în schimb opt ​​zile, tot atâtea zile ţinând, de aceea, şi Hanuka, ca „sărbătoare a luminilor“.) Ar fi deci un miracol, pre­cum acel ulei, zicea rabinul Stambler, rezistenţa militară ucraineană, deşi nu era nici o minune în fluxul neîntrerupt de arme şi de fonduri care veneau din SUA şi din Europa pentru Ucraina.

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski, el însuși iudeu, le-a urat tot atunci, la rândul său, iudeilor din în­treaga lume, într-un discurs video, o „Hanuka fericită“, dar apoi, pro­pa­gan­distic, „a subli­niat sem­nificaţia săr­bă­torii festive pentru populația ucraineană“ (deşi aceasta este, majoritar, creştin ortodoxă, nu de religie iudaică), în sensul că, zicea el, „cei care au fost puțini i-au în­vins pe cei care au fost mai mulți. Lumina a învins în­tunericul şi va fi la fel şi de data aceas­ta“.

Dar în lupta cu NATO, care alimentează şi susţine războiul, Rusia poate fi mai degrabă cea în inferioritate, şi nu Ucraina, care apare ca man­datara lumii globale de control iudeo-anglo-saxon, cu dominioanele şi cu vasalii ei. O minune ar fi, deci, dacă ar învinge Rusia. În SUA, actualul război a fost anticipat cu zeci de ani înainte de către think-tank-urile CIA-iste (precum STRATFOR) sau sioniste (precum RAND Corporation), care au analizat cum să reducă Rusia la o ţărişoară minoră. Totul a fost prevăzut, precum pe o imensă masă de şah stra­tegic, şi multe dintre evenimente au fost provocate controlat în Ucraina.

Sub acelaşi pretext, al sărbătorii evreieşti demarată în mijlocul Maidanului kiev­ean, se pronunţa de la faţa locului, atunci, în decembrie 2022, şi ambasadorul Israelului la Kiev, Michael Brodsky, tot îm­potriva Rusiei, declarând: „Doresc popo­rului Ucrainei tot ceea ce sim­bolizează Hanuka, să fie lumină în fiecare casă ucra­i­nea­nă… și vă doresc victorie“.

În aceeaşi zi, Brodsky scria şi pe contul său de twitter[1] (că „Israelul poate și trebuie să facă mai mult pentru #Ucraina, mai ales că o acțiune ostilă se profilează din nord“, in­trarea Belarusului în război de parte Rusiei, ceea ce era şi e o mare teamă a serviciilor secrete ucrainene şi a regimului iudeo-pro-occidental al lui Zelenski.

La marginea evenimentului din Maidan, „voluntarii“ iudei au distribuit lumânări, jocuri și dulciuri de sărbători („Selenskyj sendet zu Chanukka klare botschaft an Putin“, în Juedische Allgemeine din 19.12.2022)[2].

Se vede că secta iudaică Chabad nu a fost niciodată de partea lui Putin, lichi­da­torul multora dintre oligarhii evrei, nici când a făcut figuraţie de alianţă cu acesta la Kremlin.

 

Chabad a fost întoarsă împotriva Rusiei din prima zi de foc

 

La trei zile după ce forțele ruse au declanşat operaţiunea militară din Ucraina, un pro­eminent rabin din Moscova, Boruch Gorin, ar fi avut o „şocantă ieşire dizidentă“.

„Stop războiul!“ a postat rabinul pe Facebook, adăugând „acest lucru ar putea pro­vo­ca accese de furie [puterii], dar nu am alte cuvinte acum“.

Nu doar utilizarea cuvântului „război“, prohibit în discursul public, în Rusia la în­ce­putul operaţiunii ei mili­tare din Ucraina, a făcut să fie remarcat comentariul rabinului, ci şi faptul că Gorin este purtătorul de cuvânt principal al Federației Comuni­tă­ților Iudaice din Rusia (la care e afiliată şi secta iudaică Chabad Lubavich), ca și al rabi­nului-șef al evreilor din Rusia, Berel Lazăr, un rabin Chabad ale cărui legături, intens şi in­te­resat cultivate ante­ri­or cu președintele Rusiei, i-au adus porecla de „rabinul lui Putin“.

Chabad este principalul grup iudaic atât în ​​Rusia, cât și în Ucraina, terito­riul vestic al fostului Imperiu Rus, fiind şi locul apariţiei acestei secte iudaice hasidice. Aceste două țări au de departe şi cea mai mare populație evreiască din Europa de Est, deşi nu se cunoaşte numă­rul precis, care e ştiut totuşi ca fiind de minim 200.000 de iudei, deşi web-site-ul mişcării (chabad.org) spunea, în postarea „Ukraine Jewish Relief Fund[3], în 2022, că numai în Ucraina trăiesc 350.000 de bărbaţi, femei şi copii iudei „aflaţi sub bombardament zi şi noapte“. Nu trebuie să ne surprindă asemenea diferențe între numere statistice, dacă ne amintim că Alexandr Soljenițîn dezvăluia, în celebra sa carte DOUĂ SECOLE ÎMPREUNĂ[4], că iudeii obișnuiesc să ascundă numărul real al persoanelor din comunități spre a se eschiva de la anumite obligații către statul în care parazitează.

Până în 2022, Chabad doar a perpetuat tradiţia miș­cării evreieşti hasidice de a con­lu­cra cu regimurile guver­na­mentale de oriunde atâta timp cât acestea nu îi lezează pe iudei, prac­­tică pe care liderii Chabad au explicat-o drept „neutralitate par­ti­zană“, dar des­pre care cri­ticii spun că e „o deferență ne­potrivită față de Putere“, dar, odată pornit războ­iul din Ucraina, habotnicii Chabad s-au arătat partizani cu aceasta.

La rândul său, în cei 22 de ani la Putere ai lui Vladimir Putin, președintele rus a men­ținut, strategic, o relație simplă, dar eficientă, cu rabinii afiliați la Chabad, după ce relațiile lui s-au în­ră­utățit din start, de când a luat puterea, cu Congresul Iudaic din Rusia (Russian Jewish Congress), un grup comunal non-Chabad, un fel de fraternitate iudaică de tip masonic, for­mată în 1996 de oligarhii evrei din Rusia (precum Mikhail Fridman, care e şi cetăţean izrae­li­an), ofiţeri iudei de rang înalt ai statului rus şi alţi evrei din cultură şi ştiinţă.

Pe fondul acestui conflict dintre preşedintele rus Putin şi evreii bogaţi din Congresul Iudaic din Rusia, în trecut, până în 2022, „a crescut steaua Chabad la Kremlin“.

*

Conducerea internaţională a mişcării Chabad, care se află la New York, s-a postat însă de la începutul lui 2022 împotriva Rusiei şi a cerut acest lucru şi conducerii Chabad din Rusia, dar iniţial aceasta a încercat să pară cât de cât echidistantă. Chabad se afla, în această situa­ţie, „în­tre ciocan şi nicovală“, avea să spună Roman Bronfman pentru Jewish Telegraphic Agency, un fost deputat izraelian născut în Ucraina și autor al unei cărți despre iudeii vorbitori de limbă rusă (Bronfman în articolul «Ukraine invasion puts Chabad of Russia ’between a rock and a hard place’»)[5].

Bronfman mai arată că evreii ruși, inclusiv cei aparținând Chabad, „aproape toți își au originile în Ucraina, Moldova sau Belarus“, acest fapt datorându-se faptului că aceste „țări“ fă­ceau parte din Pale of Settlement, adică zona unde li se permitea iudeilor să trăiască în timpul țaris­mu­lui (adică în „Zona de rezidență“, înființată de împărăteasa Ekaterina a II-a, în 1791[6]). „Foar­te puțini iudei ruși vin efectiv din Rusia. Aceasta înseamnă că in­vazia în Ucraina a lovit o coar­dă emoțională, împiedicând Chabad să se alăture clerului creştin orto­dox rus, care sprijină războiul“. În plus, evreii din Rusia „trebuie să conlucreze cu legăturile lor cu Vestul, care sunt substanțiale. Trebuie să țină cont de opinia publică [evreiască] din Vest“, a mai spus Bronfman.

Iar opinia iudaică din Vest vine şi de la sionişti, şi de la finanţa evreiască şi chiar şi de la oligarhii ruso-evrei care obișnuiesc să finan­țeze activitățile Chabad în Rusia, dar îşi ţin fon­durile băneşti în Occident, deşi multe din ele sunt stoarse din Rusia sau din ţări est-europene ori ne-occidentale.

Misha Kapustin

Sau vine de la un rabin precum Misha Kapustin, care are şi cetăţenie izraeliană şi care „a fugit din Crimeea în Slovacia în 2014“, după ce armata rusă a anexat peninsula, acuzând că „Chabad din Rusia nu s-a pronunțat împotriva războiului într-un mod categoric“. Iar „Rusia este o dictatură“, mai zicea el.

Altă „opinie publică din Vest“ care cerea imperios puternicei secte hasidice Chabad din Rusia să se opună sta­tu­lui rus (gazdă), era vocea rabinului Shmuley Boteach, numit de către publicaţiile Newsweek şi The Washington Post drept „cel mai faimos rabin din America“, un celebru autor şi realizator TV în SUA (cu o emisiune inclusiv la celebra Oprah, „The Rabbi Shmuley Show“), recomandat drept „expert spiritual mon­di­al în con­du­cerea relaţiilor“.

Rabinul Boteach a publicat în The Jeru­salem Post, în 28 februarie 2022, chiar de la începutul con­flictului militar ruso-ucra­inean, articolul apel „Chabad must condemn Vladimir Putin[7] (Chabad trebuie să-l con­damne pe Vladimir Putin), în care, ca influent rabin, se alătura unor miniştri israelieni în condamnarea Rusiei pentru intrarea în terito­riile ruseşti din Ucraina, res­pectiv primul ministru Naftali Bennett şi ministrul de Externe al Israelului, Yair Lapid.

Ca un PR-ist, motivele lui Shmuley Boteach vizau stârnirea emoţiilor iudaice: „Putin este un monstru…, iar noi, iudeii, suntem gardienii moralității lumii, progenitorii celor Zece Porunci, motiv pentru care lumea ne-a urât de atâtea mii de ani“, Sau: „Putin este fals… Chiar dacă permite sinagogilor și școlilor evre­iești să înflorească, el înarmează Iranul cu arme avan­sate, în timp ce iranienii promit des­chis un al doilea holocaust al evreilor. Putin permite iudaismului să înflorească doar atâta timp cât comunitatea evreiască rămâne docilă și supu­să.“; „Putin nu numai că nu este prietenul Israelului, pe care îl credeam că este, dar reprezintă de fapt un pericol uriaș pentru statul evreu. Putin este cel mai important apărător al Iranului la ONU și își exercită în mod regulat dreptul de veto pentru a-i proteja pe mullahi… În timp ce Iranul amenință că va șterge Israelul de pe hartă, oricine poate să se întrebe de ce Putin, aparent marele prieten al evreilor, protejează pro­gramul nuclear al Iranului și înar­mează Iranul cu sis­teme de arme avansate. Nu putem decât să ne rugăm ca Putin să-și joace prost cărţile, iar poporul rus să se ridice şi să-l doboare.“

Rabinii iudei din Ucraina, fiind asociaţi cu oligarhii evrei ucraineni şi sponsorizaţi de către aceştia – oligarhi evrei care l-au pro­pul­sat şi susţinut şi pe evreul Zelenski pentru a  ajun­ge preşe­din­tele ţării (precum „patronul lui Zelenski“ Igor Kolomoiski, Vadim Rabi­no­vici şi Victor Pinciuc / Pinchuk, partenerul politic pentru Ucraina al lui George Soros etc.) – au făcut la rândul lor presiuni asu­pra iudeilor din Rusia pentru a se ridica împotriva preşedintelui Vladimir Putin şi a Rusiei lui.

Astfel a procedat, foarte teatral şi gălăgios, şi șef-rabinul iudeilor din Ucraina, Moshe Azman, lider din Kiev al Chabad-Lubavici, care a cerut con­ducerii comunității evreiești din Rusia să denunțe „invazia guvernului rus“, căci altminteri ar fi „complici la suferinţa evreiască“.

Moshe Reuven Azman

Moshe Reuven Azman trece drept un rabin foarte influent politic, cu legături cu o serie de oligarhi iudei, mai ales cu Vadim Rabinovici (conform revistei The Jewish Standard[8]), fonda­to­rul din 1997 al Congresului Tuturor Evreilor Ucraineni („All-Ukrainian Jewish Congress“ sau „Vseu­krainskii Evreiskii Kongress“/VEK), un grup de oameni de afaceri evrei extrem de bogaţi din Ucraina), dar Rabinovici este şi prieten şi partener de afaceri asociat cu Igor Kolomoiski, oligarhul care i-a fost patron lui Zelenski până ce acesta a ajuns preşedinte.

Prilejul ieşirii teatrale a rabinului Moshe Azman a fost dat de faptul că Rusia bom­bar­dase la începutul lui martie 2022 turnul antenei televiziunii de stat din Kiev, care se află lângă Babi Yar (Râpa Babii), unde isto­ria consemnează că mii evrei au fost ucişi în septembrie 1941 de către armata ger­mană şi de unii ucrainieni, ca represalii la faptul că aceştia, evreii, ar fi fost ajutorul prin­cipal al poliției secrete sovie­tice NKVD (mulţi chiar erau, cei mai sovietici dintre sovietici fiind pe atunci evrei, şi cei mai comunişti dintre comunişti). Represaliile veniseră după ce NKVD-ul plan­tase în 1941 explozivi ce au pro­vocat mari pagube în Kiev, între 20 și 28 septembrie arun­când în aer 900 de clădiri între care, pe 24 septembrie 1941, o mare asemenea explozie a zgu­du­it şi Cartierul General al Grupului de Armate Sud al Germaniei, instalat la Kiev, serviciul secret sovietic având complici locali în aceste sabotaje.

Deci, pentru că ruşii au bombardat pe 1 martie 2022 Kyiv TV Tower, antena tv de lângă Babi Yar, iar nişte schije ar fi ajuns şi la cimitirul memorial evreiesc (fapt infirmat peste două zile, de la faţa locului, de un reporter iudeu de la ynetnews.com / Yedioth Ahronoth[9], coti­dian din Tel Aviv, Israel, constatând inexistenţa de stricăciuni la memorial), ca şi pentru că în Ucraina trăiesc şi evrei, acest Azman, şef-rabinul iudeilor din Ucraina, a apărut în mediile Internetului, video, strân­gând un sul al Torei la piept şi cla­mând înflăcărat: „Fac un apel la rabinii Rusiei, la evreii ruşi, la poporul rus cu singurul mesaj: oameni buni, opriţi războiul! Aici au loc crime de război! …Dacă Doamne fereşte va trebui să mor, blestemul meu să cadă asupra celor care tac și participă în tăcere la această crimă oribilă. Sunt alături de Sfânta Tora ce ne-a fost dată de Dumnezeu și vă spun să vă treziți… Și voi spune şi cuvintele pe care le spuneau strămoșii noștri când au fost duși la Babi Yar: «Ascultă, Israele, Domnul este Dumnezeul nostru, Domnul este unul singur». Acestea sunt cuvintele pe care le spun evreii înainte de moarte.“

Deşi rabinul nu a fost nici o clipă în pericol (şi nici memorialul evreiesc), The Jewish Chronicle dise­mina, în 2 martie 2022, apelul său: „«Nu mi-e frică de moarte», rabinul şef al Ucrainei cheamă mapa­mondul să nu rămână tăcut“ («’I’m not afraid to die’ – Ukraine chief rabbi calls for world to not stay silent»[10]).

Fiind parcă sincronizaţi şi cam mirosind a regie, la doar câteva ore după comen­ta­riile şef-rabinului Moshe Azman, şi președintele iudeu al Ucrainei, Volodimir Zelenski, a ieşit public cu o cerere simi­la­ră, cerând aju­torul „milioanelor de evrei din întreaga lume“, căci, zicea el, citat de cotidianul israelian Haaretz, „Istoria se repetă… ce rost are ca evreimea să spună «nici­odată mai mult» timp de 80 de ani, dacă rămâne tăcută când o bombă cade pe locul Babi Yar? Cel puțin 5 [ucraineni] uciși. Istoria se repetă…“.

Degeaba comunicase agenţia de ştiri Reuters, preluând agențiile ruseşti TASS și RIA, declaraţia ministerul rus al Apărării, că forțele sale vor lovi anumite locuri din Kiev apar­ți­nând ser­viciului de securitate al Ucrainei și unei unități de operațiuni speciale (care se folosea şi de Kyiv TV Tower), care pre­gă­tesc atacuri informaționale asupra Rusiei, cerând ucraine­ni­lor să părăsească acele locuri, deoarece urmează să fie bombardate. Căci până şi ministrul de Externe al statului Israel, Yair Lapid, se declara lezat de acest (in­exis­tent) „atac asupra cimiti­rului evreiesc de lângă locul memorial care come­mo­rează Holo­caus­tul evreilor de la Kiev și uciderea poporului iudeu Babi Yar. Fac apel la păs­tra­rea și respectarea sfințeniei locului“.

Ba chiar şi muzeul oficial al Holocaustului din Israel, Yad Vashem, intra în hora fal­si­ficărilor şi „con­damna vehement atacul rusesc“, deşi nimeni nu ţintise ceva evreiesc la Kiev.

Șef-rabinul iudeilor din Ucraina, Moshe Reuven Azman, care, deşi provine din mişcarea Chabad, îi reprezintă pe toţi evreii „ucraineni“, şi-a răspândit speach-ul victimizator pe Internet în mai multe video­­cli­puri virale, prin care îi îndeamnă pe ucraineni „să reziste ocupației rusești“. Vizi­o­nat de milioa­ne de oameni pe rețelele de socializare, rabinul „a devenit o icoană în Ucraina“, pre­tin­dea publicaţia The Jewish Chronicle.

În susţinerea şef-rabinului din Ucraina s-a ridicat şi rabinul Jonathan Markovitch (Marcovici), rezident la Kiev, dar cu certificat de statut rabinic de la Rabinatul-șef al Israe­lu­lui și cu atestare rabinică de la Curtea Rabinică Israeliană Chabad și de la Rabinatul Şef al armatei israeliene. Rabbi Markovici este la Kiev emisarul mişcării Chabad, dar şi al multor figuri cheie ale lumii iudaice globale.

*

Când, la finele lui februarie 2022, rabinul moscovit Boruch Gorin a criticat Rusia în favoarea Ucrainei, aproape concomitent cu rabinul newyorkez Shmuley Boteach, el a de­cla­rat la acea vreme pentru agenţia internaţională evreiască Jewish Telegraphic Agency că poziția sa o reprezenta şi pe cea a rabinului şef Berel Lazăr și a restului Federației Comu­ni­tăților Evre­iești din Rusia, iar pe 2 martie, Lazăr însuși a scris o declarație în care chema să se „oprească nebunia, astfel încât să nu mai moară oameni“[11], ceea ce era tot o acuză, cu o inu­ti­lă perdea, la adresa Rusiei.

Vreo 5-6 luni le-a luat însă, de la aceste mesaje, mai ales de la solicitările externe, rabi­nilor şi liderilor organizaţiilor evreieşti din Rusia să se radicalizeze şi să intre aproape toţi, cu excepţia lui Evgheni Satanovsky, în con­flict sau în opoziţie cu conducerea de stat a Rusiei.

Începând din august-septembrie 2022, şi rabinul-șef „al Rusiei“, Berel Lazăr, care apar­ţine şi el sectei iudaice Chabad-Lubavitch, a intrat făţiş în opoziţie cu puterea de stat a Rusiei, după ce primul care l-a atacat pe Vladimir Putin a fost şef-rabinul Moscovei, Pinchas  Goldschmidt, bine primit apoi la Bucureşti în august şi, apoi, în 14-16 noiembrie 2022, de liderii PNL şi PSD, ţinând la templul Coral şi la Palatul Parlamentului României o „Conferință a Rabi­ni­lor Europeni“ (sau „prima Reuniune în România a Șef-Rabinilor din Europa“), sus­ţi­nând Ucraina pe lângă şeful PSD Ciolacu, premierul liberal Ciucă şi ministrul PNL Predoiu. Tot atunci, „România adoptă o «lege emblematică» ce garantează dreptul la sacrificare cușer“, titra The Times of Israel[12], astfel încât iudeii să-şi facă abatoare în România cu eludarea obligaţiei de asomare prealabilă a animalelor ucise, sacrificate astfel prin agonizare (a se vedea „Parlamentul antiromanesc legalizează barbaria cuşer sacrificarea animalelor după tradiţia jidovească[13] pe Incorect Politic).

Acest şef-rabin al Moscovei, Pinchas Goldschmidt, s-a declarat în conflict cu Vladimir Putin şi a pără­sit Rusia în iulie 2022, jucând rolul „jidovului rătăcitor“ aflat în veşnicul exil iudaic şi îndemnând toţi evreii să întoarcă spatele Rusiei lui Putin.

Tot la începutul lui iulie 2022, Vladimir Putin a dat ordin ca sionista Jewish Agency să-și înceteze toate operațiunile pe teritoriul Rusiei. Ordinul dat de autoritățile ruse venea în mijlocul unor tensiuni tot mai intense între Israel și Rusia pe tema războiu­lui din Ucraina și ca urmare a deciziei Israelului de a sprijini Ucraina și pe președintele Zelenski împotriva Rusiei, anunţa The Jerusalem Post[14]. Jewish Agency for Israel (Agen­­ția Iudaică) nu este doar o agenţie a emigraţiei evreieşti, ci, de fapt, în plan ne­declarat, reţeaua proprie globală de spionaj a sionismului (ca un serviciu secret), creată în 1929 în SUA (mult înainte de înfiin­ţarea statului Israel, 1948), unde îşi are principalul sediu secret, cel de la Ierusalim fiind secundar. Spionajul israelian, Mossad-ul, este ca un copil mai mic al ei, istoric vorbind, iar Jewish Agency îl mai ajută încă, dându-i şi agenţi verificaţi şi probaţi din întreaga lume. De aceea, între oamenii Agenţiei Iudaice (Evreieşti) sunt şi agenţi secreţi care acţionează sub acoperire.

Având în vedere ostilitatea declarată Rusiei de către Israel şi de organizaţiile evre­ieşti, Rusia ar putea spune că e îndreptăţită să-şi ia măsurile de prevedere, dar pentru rabinul-şef Goldschmidt totul se explică prin „antisemitismul“ Rusiei, postând pe Twitter, din 27 oc­tom­brie 2022, că „Un atac al guvernului rus împotriva mişcării Chabad, precum și ata­cu­rile îm­potriva Jewish Agency for Israel, sunt acte antisemite împotriva noastră a tuturor. Repetăm apelul nostru către toți frații și surorile noastre care sunt încă în Rusia și care sunt capabili să părăsească țara, să facă acest lucru“[15].

*

Astfel s-a ajuns în Rusia la situaţia că secretarul adjunct al Consiliului de Securi­ta­te al Rusiei, Aleksey Pavlov, când a cerut în octombrie 2022 „desatanizarea“ Ucrainei, a in­clus şi „su­pre­matista“ Chabad în lista de sute de „culte neo-păgâne“ găzduite de Ucraina, care trebuie eradicate. „Princi­palul principiu al hasidicei [Chabad] Lubavitch este supe­ri­o­ri­ta­tea [rasială] a membri­lor sectei asupra tuturor naţiunilor şi popoarelor“, a spus Pavlov unei publicaţii rusești de stat, citat apoi de către The Times of Israel („Russian chief rabbi protests as top official describes Chabad as a supremacist cult“)[16]. Putea spune asta despre toţi adepţii iudaismului. Într-adevăr, reamintim, pentru cine, încă, nu știe, că acest „principiu“, invocat de Al. Pavlov, este dogma „poporului ales“, dogma esențială a talmudismului, care introduce această disjuncție teroristă absolută: „poporul ales“, cei circa 20 de milioane de ashkenazi (adică descendenții khazari cărora li s-a impus talmudismul în anul 740), câți există azi în lume, să fie deasupra, ca stăpâni ai „restului“ de opt miliarde de oameni! E cușer?!

Ruşii acuză: evreii se pregătesc să preia şi Rusia! (?)

 

Atitudinea ostilă Rusiei din partea conducerii evreieşti internaţionale a Chabad, a iudeilor din SUA şi chiar a Israelului, nu a rămas netaxată de către Moscova.

Reacţia Rusiei era prezentată în 26 mai 2022 de către Jewish News din Anglia drept „Russia bans entry to numerous US jews including Chabad rabbis[17] („Rusia interzice intrarea a numeroși iudei din SUA în ţară, inclusiv rabini Chabad“), între cele 963 de persoane interzise fiind mulţi iudei, în frunte cu conducerea Agudas Chassidei Chabad, structura care asigură pentru Chabad legătura cu preşedinţii americani la Casa Albă, rabinul preșe­din­te Abraham Şemtov, fondator al biroului de la Washington al mișcării, rabinul Iehuda Krinsky, secretar al gru­pu­lui, rabinul Shlomo Cunin, lider al Chabad, urmaţi de avocaţii Nathan și Alyza Lewin, care au reprezentat grupuri iudaice și pe Chabad împo­triva Rusiei, de membri Congresului Mondial Iudaic, de politicieni evrei americani precum democrații Steve Cohen din Tennessee, Jerry Nadler din New York, Alan Lowenthal din California, Andy Levin din Michigan, Debbie Wasserman Schultz din Florida, sau republi­cani precum Lee Zeldin din New York și David Kustoff din Tennessee; de Ellen Weintraub, comi­sar electoral federal; de actorul iudeu Rob Reiner, care a fondat website-ul „Investigate Russia“, care susţinea că Rusia a influențat frau­du­los alegerile prezidențiale din SUA din 2016, iar lista continuă cu multe alte nume iudaice.

Apoi, după ce a oprit acti­vi­ta­tea în Rusia a instrumentului sionist Agenţia  Iudaică (Evreiască) (The Jewish Agency for Israel sau Sohnut, cea mai mare organizație iudaică din lume), pe 9 august 2022 preşedintele rus Vladimir Putin i-a comunicat măsura telefonic preşedintelui Israelului, Yitzhak Herzog. Motivul expul­zării acestei agenţii, arătat şi de Putin, era că un prea mare nu­măr de politicieni izraelieni susţin Ucraina împotriva Rusiei, iar agenţia sionistă din Rusia face acelaşi lucru, căci s-a raportat că un nu­măr de angajați ai Agenției Evreiești au fost inter­ceptați de serviciile secrete ruse cum desfă­şoară operaţiuni pro-ucrainene în plin război şi susţin propaganda că evreii ar fi în pericol din cauza sta­tu­lui rus. Agentura organizației Sohnut, care are birouri în nouă orașe din Federația Rusă, are mai mulți „emisari“ israelieni și peste 100 de angajați evrei cu cetățenie rusă, dar şi multe mii de alţi acti­vişti şi colaboratori neoficiali.

Noua percepţie rusească despre „trădătorii de evrei“ era reflectată în acelaşi timp în coti­di­anul central tipă­rit şi on-line Moskovski Komsomolets, care, în 18 septembrie 2022, enu­me­rând evreii cu­noscuți din Rusia şi Ucraina, i-a numit „agenți străini“ pregătiţi ca, după even­tu­ala  înfrân­ge­re a Rusiei, să formeze guvernul ocupaţiei asupra ruşilor în „frumoasa Rusie a vii­to­rului“, cum s-a ex­primat sarcastic Dmitri Popov, autorul principal al Moskovski Komso­mo­lets. (Arti­colul a dis­părut de pe pagina electronică a publicaţiei, în urma protestelor evreieşti, dar el este amintit, disecat şi analizat în presa izraeliană).

Agenţia Evreiască şi organizaţiile evreieşti îi îndeamnă pe evrei să părăsească pentru moment Rusia, să nu participe, deci, la războiul acesteia, ajutându-i să plece chiar, în timp ce armata ucraineană are şi un rabin-şef, în persoană lui Hillel Cohen, care le acordă susţinere spirituală soldaţilor evrei care luptă împotriva ruşi­lor (Ukrainian army appoints Chief rabbi to assist Jewish-faith troops, boost morale)[18].

Unii şi-au amintit că tot un iudeu era, după mamă, şi opozantul rus Boris Nemțov, care susţinuse interesele Ucrainei împotriva Rusiei, fiind „unul dintre cei mai vehemenți cri­tici ai regimului Putin“, pe care îl voia dărâmat, organizând mari proteste susţinute cu fonduri străine, inclusiv fonduri Soros, conform revistei Frankfurter Allgemeine Sonntagszeitung („A fost Boris Nemtsov ucis pentru că a colaborat cu americanii?[19]).

 

Mass media din Israel este deţinută

deja de oligarhii evrei ucraineni ai lui Zelenski

Pe tema interzicerii Agenţiei Evreieşti în Rusia acelaşi coti­di­an rus l-a intervievat pe Yevgeny (Evgheni) Satanovsky, pre­șe­dinte al Congresului Evreiesc Rus în trecut, acel Russian Jewish Congress, organizaţia evreilor foarte bogaţi, despre care am mai ară­tat că se afla de 20 de ani în conflict cu Vladimir Putin. Satanovsky a devenit între timp, după ce a plecat din con­ducerea RJC, membru al consiliului de administrație al Congresului Mondial Evreiesc (un Kahal evre­iesc al noii ordini mon­diale „americane“), unde i-ar re­pre­zenta pe evreii din Rusia.

Satanovsky, care se prezintă drept unul dintre ultimii evrei pro ruşi din Rusia, trecând drept „nebun“ pentru ceilalţi lideri evrei zonali, spunea în acest interviu – intitulat „Sohnut, un maga­zin birocratic inter­na­ți­onal obișnuit“ („Sokhnut – eto obychnaya mezhdunarodnaya byuro­kraticheskaya lavka[20], din 15 august 2022) – că totuşi statul rus va fi neputincios în oprirea acti­­vităţii Agenţiei Evre­ieşti, căci un vechi proverb evreiesc, pretinde el, spune că „o organizație evre­ias­că poate fi doar des­chisă, nu poate fi şi închisă“, căci va continua să funcţioneze în clan­des­tinitate. „Suntem un popor pentru noi, necruțător și critic“, mai preciza Satanovsky, adău­gând că, totodată, şi „comunitatea evreiască americană de astăzi este în mare parte pro-ucra­i­neană și anti-rusă“.

Explicaţia pentru opinia publică anti-rusă şi pro-Ucraina din Israel este explicată de Yevgeny Satanovsky prin faptul că oligarhii evrei „ruşi“ duşmani ai lui Putin deţin mass media din Israel: „Presa izraeliană aparține fie lui Leonid Nevzlin, precum ziarul Haaretz, la care e acți­onar majoritar, fie lui Igor Kolomoiski și Pinciuc [Pinchuk] împreună, ca aproape toate mas media în limba rusă, fie unui alt oligarh ucrainean, Vadim Rabinovici. Mass media în limba engleză și ebraică sunt deținute de iudeii americani. Dacă în întreaga țară sfera infor­ma­țională apar­ține oamenilor din Ucraina sau din America, atunci ce rezultat ar putea fi de așteptat? A in­ves­tit Abramovici în mass media israeliene? Nu.“

Toţi cei menţionaţi sunt iudei şi doar Roman Abramovici nu duşmăneşte Rusia lui Putin, ci chiar a încercat să intermedieze pacea în martie 2022.

 

Renaşterea „nazismului“ banderist din Ucraina ca proiect

     iudaic şi al CIA, îndreptat împotriva Rusiei

 

După „Revoluţia portocalie“ din 2004 din Ucraina, declanşată asumat de organizaţiile iudeului George Soros (cu zece ani înainte de revoluţia EuroMaidan), cel adus de „valul revo­lu­ţiei“ în fruntea ţării, președintele Viktor Iușcenko, îi acor­da în 2005 titlul de Erou al Ucrainei, postum, „nazistului“ naţionalist ucrainean Stepan Baderas.

Bandera era venerat de diaspora ucraineană naţionalistă, dar după 2004 se dezvoltă şi în ţară un curent neobanderist şi anti-rusesc, în timp ce în capitala Kiev bulevardul Moscova devine bu­le­vardul Bandera.

Astăzi, neobanderiştii sunt susţinuţi de evrei în Ucraina, împotriva ruşilor.

„Mulţi spun: cum pot supraviețuitorii evrei ai Holocaustului să-i sprijine pe naziști în Ucraina?“, dar reabilitarea imaginii „fascistului Bandera“ în Ucraina e un proiect evreiesc, ca şi alierea adepţilor contemporani ai lui Bandera cu evreii din Ucraina, mai relata liderul evreu Yev­geny Satanovsky în interviul din Moskovski Komsomolets.

Iar principalii evrei pe care îi acuză de asta sunt oligarhul Igor Kolomoisky („patro­nul lui Zelenski“) și liderul „Vaad“ Josef Zissels, motiv pentru care a zis despre ei din 2015, în fața sinagogii Golden Rose din Dnepropetrovsk: „Când și dacă va exista o astfel de opor­tu­­ni­ta­te, îi voi spânzura cel puțin pe Kolomoisky și Josef Zissels“ („Spânzuraţi liderii evrei ucra­i­neni, spune fostul preşedinte al Congresului Evreiesc din Rusia[21], în The Jerusalem Post).

Josef Zissels (sau Yosyf Zisels), deşi trece drept un „naţionalist înflăcărat“ ucrainean, este şi preşedintele „Vaad“-ului iudaic din Ucraina (Ваад) sau „Asociaţia Organizaţiilor şi Comuni­tă­­ţilor Evreieşti (Vaad) a Ucrainei“, Vaad fiind o veche denumire evreiască pentru con­siliu, care, isto­ric, a mai fost folosit pentru conducerea largii regiuni autonome evreieşti în­tinsă asupra Galiţiei, Poloniei (şi Ucrainei de azi), Lituaniei (şi Belarusului de azi), cum a fost şi Consiliul celor Patru Ţări („Vaad Arba Aratzot“), înfiinţat în anul 1514.

Zissels este un fost informator sovietic al KGB, zice Satanovsky, deşi a fost şi dizident „refuznik“, membru în organizaţia Ukrainian Helsinki Group, creată subversiv pentru „drep­turile omu­lui“ în 1976 de americanii de la Helsinki Watch (cunoscută mai târziu ca Human Rights Watch, unde şi-a îndreptat pentru prima dată donaţiile sale George Soros), organizaţie tute­la­tă de CIA şi fondată de activistul iudeu Robert Louis Bernstein. Zissels era prezentat în 2022 şi drept unul din vicepreşedinţii Congresului Evreiesc Mondial.

„Zissels a fost cel care a venit cu ideea de a îi unii pe evrei cu adepţii lui Bandera – mai zice Satanovsky. Și a făcut asta ani de zile, reabilitând banderismul… Iar acest proiect al lui le-a plăcut foarte mult băieților de la Departamentul de Stat, mai ales Victoriei Nuland. Aşa am ajuns să îi vedem pe rabinul Azman (rabinul-șef al Ucrainei și Kievului) şi pe rabinul Yaakov Dov Bleich (rabinul sinagogii principale din Kiev), cum țin împreună cu episcopul creştin uniat o slujbă de rugăciune de doliu la cimitir, unde, lângă victimele Holo­caustului, au aran­jat şi înmormântarea celor care i-au ucis, ridicând deasupra lor o cruce și spunând că aceasta este o «formă de reconciliere». Astfel îl vedem pe Shmuel Kaminetsky, un rabin din Dnepropetrovsk, al cărui hotel găzduiește acum aproximativ două sute de izraelieni de ori­gine mixtă ucraineană-iudaică care luptă pentru Ucraina.“

Satanovsky acuzase dinainte de războiul din 2022, încă din 2014, comunitatea evre­ias­­că din Dnepropetrovsk, în care oligarhul evreu Kolomoisky (propulsorul lui Zlensky) era pute­rea centrală, pentru susținerea unui război cu ruşii, că strânge donații și adoptă o linie pu­bli­că națio­nalist-ucraineană. Kolomoisky, însuși, în rolul său de guvernator al districtului Dnepro­petrovsk, a finanțat crearea unui batalion de „miliție“ care să lupte cu „sepa­ra­tiș­tii ruşi“ din regiunea vecină Donbas.

Dar Zissels, Kolomoisky şi ceilalţi evrei ca ei sunt apăraţi în The Jerusalem Post de către rabinul kievean Yaakov Dov Bleich, cel mai sus arătat de Satanovsky ca implicat în ali­anţa iudeo-ucrainenană: „Kolomoisky și Zissels nu sunt pro-Bandera, ci sunt cu Ucraina demo­cratică, la fel ca restul comunității evre­iești“.

„Spui că proiectul «Bandera evreiască» este susținut de Departamentul de Stat al SUA?“, îl întreba reportera de la Moskovski Komsomolets pe Satanovsky, iar el răspundea:

„Ar trebui chestionată Victoria Nuland [de la Departamentul de Stat]… Cred că este im­posibil să fii de acord cu oameni ca Vika Nuland. Subiectul oricărui naționalism de pe teri­toriul fostei URSS este supravegheat atât de Departamentul de Stat, cât și de CIA, care, din păcate, este acum condusă de ambasadorul William Burns, care a fost foarte atractiv pentru mine în timpul șederii sale la Moscova [ca ambasasor]…

Da, băieții de astăzi lucrează pentru prăbușirea Federației Ruse, dar înainte au lucrat pentru prăbușirea URSS. Ei cred că dacă URSS s-a prăbușit, atunci de ce nu și Federația Rusă. În perioada 8-9 mai a avut loc la Varșovia primul Forum al Popoarelor Libere din Rusia. Al doilea a avut loc pe 22 iulie la Praga. Acolo au desenat o «minunată» hartă, unde în locul Rusiei sunt 34 de state…

Da, Departamentul de Stat și CIA au făcut și fac toate acestea. Și știu că Nuland a făcut toate eforturile posibile pentru a organiza Maidanul [revoluţia Soros-CIA de la Kiev, din 2014]. Este clar faptul că fabricarea anti-rușilor din Ucraina este un proiect american… Nazismul a fost pus acolo unde nu exista aproape deloc acum 8 ani. Li s-au dat 8 ani pentru recalificare, pentru agitație și propagandă, pentru reformarea populației.“

 

Doar 8 ani au fost necesari pentru renaşterea

naţionalismului banderist în Ucraina?

 

Opt ani era, de fapt, începutul perioadei de când preşedintele Vaad-ului evreiesc (la apa­­riţia căruia, în 1991, a contribuit şi Federația Sionistă din Ucraina), Josef Zissels, a început să spele imaginea publică a lui Bandera ca antisemit şi să susţină existenţa pozitivă a nou apă­ruţilor „jidani banderiţi“. Website-ul mişcării naţionaliste Sectorul de Dreapta (Pravyi Sektor), forţa principală a „revoluţiei Maidan“ din 2014 se chema banderivets.org.ua, aşa că şi evreii care sus­ţi­neau „schimbările revoluţionare în Kiev“ şi-au zis „jidovi banderiţi“ (Zhydo-Bande­rites sau zhydobanderivets), astfel apărând bancul din Odessa: „Oleg: – Eşti fascist şi banderist?; Şmuel: – Da, toată lumea zice asta! [Dar] întreaga noastră Sinagogă este aşa“ (după „Ukrainian phenomenon: Jews + Banderites“, în Voices of Ukraine şi în JTA).

Şi miliardarul Kolomoysky a făcut senzaţie cu un tricou negru cu o menora roşie pe el, însoţit de inscripția JidoBanderit /„ZhidBanderovets” (v. Jewish Telegrafic Agency[22]).

De aceea, în aprilie 2015, acelaşi lider evreu Zissels declara că „evreii ucraineni se alătură Regimentului Azov“ (catalogat ca neo-nazist) și că, astfel, „evreii ucraineni au în­ce­put să se recunoască ca evrei din Ucraina“, susţinând totodată despre combinația dintre cu­vântul „periorativ“ zhyd (jidov, evreu) şi cuvântul banderit („ZhydoBanderite“, „Zhydo-Bandera“), că „a căpă­tat un nou sens și o conotație pozitivă“, în ciuda istoriei oficiale care spune că banderiţii (membrii OUN-B, armata lui Stepan Bandera) au ucis evrei în anii ’40.

Un banderit (bandеrivets) era numit în trecut membrul structurii paramilitare OUN-B, o facţiune formată în 1940 (supranumită şi „Poporul lui Bandera“), prin desprinderea din OUN (Orha­ni­zatsiya Ukrayins’kykh natsionalistiv / Organi­za­ti­on of Ukrainian Nationalists / Orga­ni­za­ţia Naţionaliştilor Ucraineni, existentă din 1929), dar noii banderiţi, apăruţi mai ales cu oca­zia revoluţiei soroşito-CIA-iste, sunt, iată, şi „jidani banderişti“.

În această operaţiune de recuperare în noi scopuri politico-militare a lui Bandera, Josef Zissels (Yosyf Zisels) insita că „Nu puteți agăța etichete stereotipe pe OUN și pe Ukra­yins’ka Povstans’ka Armiia (UPA), care au luptat în primul rând pentru independența Ucrainei“.

„Stereotipurile“ despre OUN şi UPA (Armata Insurgentă Ucraineană, activă între 1942 şi 1949) sunt încadrările istorice la anti-polonism, anti-semitism, anti-rusism şi anti-comunism, dar lideri evrei precum Zissels le ştearg pe primele, pentru a resuscita şi angaja naţionalismul ucra­inean în noi proiecte, sforărite şi de ei, indiferent de lezarea sentimentelor polonezilor, de exem­plu. De aceea, la începutul lunii ianuarie 2023, „Kievul a înfuriat Varşovia, după oma­giul adus lui Bandera, considerat vinovat pentru masacrul a zeci de mii de polonezi la Volânia[23].

În 2017, tot Iosif Zissels, după o conferinţă la Paris despre „Holocaustul din Ucraina“, a de­clarat chiar, of the record, la un restaurant, că evreii înşişi au fost de vină şi de aceea au fost ucişi de către naţionaliştii ucra­­i­neni, căci au comis la rândul lor fapte rele, precum evreul comu­­nist Sholom Schwartzbard, care l-a ucis pe liderul ucrainean anti-bolşevic Symon Petliura (1879-1926).

Apoi, în aprilie 2018, Zissels a atacat şi opinia a 56 de congresmeni americani, care se arătau îngrijo­rați de „creșterea antisemitismului finanțat de stat“ în Ucraina, spunând că nu există aşa ceva. Dar americanii erau alimentaţi tot de evrei, precum Eduard Dolinsky, direc­to­rul Comitetului Evreiesc Ucrainean, un ONG al oligarhului evreu Oleksandr Feldman, care și-a exprimat îngrijorarea cu privire la „văruirea“ tre­cutului nazist al unor naționaliști ucrai­neni, spunând că ceea ce face Zissels e „consecinţa unei campanii organizate de imagine prin în­cer­carea de a ascunde par­ti­ciparea membrilor Organi­za­ției Naționaliștilor Ucraineni la exter­mi­narea evreilor în Babi Yar“. Aşa că încă o dată, „istoria e curvă“, cum se spune în popor, căci ruşii sunt daţi ca „antisemiţi“ în 2022 pentru că au bombardat marea antenă radio din Kiev şi în apropiere se află şi râpa Babi Yar şi un memorial evreiesc, dar ucrainenii adepţi ai celor care i-au „pedepsit“ pe evrei în 1941 acolo sunt acum bunii prieteni ai evreilor!

 

            Forumul fărâmiţării Rusiei, o cooperativă CIA-Rothschild

 

Satanovsky susţine că are informaţii sigure şi că aşa-numitul „Forumul Naţiu­nilor Libe­re din Rusia“ (Forum Svobodnykh Narodov Rossii / Free Nations of Russia Forum), ţinut în 8-9 mai 2022 la Var­şo­via şi apoi în 22-24 iulie 2022 la Praga, este o operaţiune conspirativă a Departamentului de Stat al SUA și a CIA. O a treia întrunire a forumiştilor „svobodnici“ a avut loc în septembrie 2002 (la Gdańsk, în Polonia), iar o a patra în decembrie, când s-a redenumit Forumul Popoarelor Libere din post-Rusia (Forum of Free Peoples of PostRussia / FSNPR), unele dintre aceste popoa­­re fiind ultima oară menţionate în istorie sau cunoscute cu secole în urmă, dar redes­co­perite şi folosite acum în cadrul unei operaţiuni de tip „divide et impera“.

Însă, semnificativ, organizatorul acţiunii este Ilya Ponomarev, subordonatul politic al oligarhului evreu Mihail Hodorkovski, la rândul lui subordonat dinastiei financiare Rothschild, la Londra, unde locuieşte fă­când opo­ziţ­ie lui Vladimir Putin, fiind un apropiat şi executant al mai bogatului miliar­da­r Nat Rothschild, cu care este şi prieten, în mod public.

Şi Mihail Hodorkovski şi Nat Rothschild incită public la moartea lui Putin, iar Ilya Ponomarev, activistul lor din Rusia, aflat acum „în exil“ în Ucraina, este cel care a asumat asa­si­narea Dariei Dughina (ţinta ratată fiind ideologul naţionalist rus Aleksandr Dughin) în august 2022, în nume­le organizaţiei fantomatice „Armata Naţi­­onală Republicană“ (NRA, Natsional’naya Respublikan­ska­ya Armiya), o acoperire, mai degrabă, a unei alianţe a serviciului secret ucra­i­nean SBU cu mişcarea Ros­Partizan a lui Ponomarev şi cu organi­za­ţia anarhistă rusă Levyy Front (Frontul de Stânga), care e fosta organizaţie marxist-leninistă „Avan­gar­da Tineretului Roșu“, cu care Ponomarev ţinea legă­­tu­ra prin consilierul său Leonid Razvo­zz­hayev, „revo­lu­ţionarul“ prins de auto­rităţile ruse că a încercat împreună cu Levyy Front şi cu un politician georgian de-ai lui Soros să dea în 2012 o celebră lovitură de stat teroristă, eşuată, de răs­tur­nare prin violenţă a preşedintelui rus Vladimir Putin.

Mihai Hodorkovski a fost cel mai mare şi mai bogat oligarh evreu creat ca un fel de mandatar în Rusia de către evreii de cate­gorie grea (ca Soros şi Rothschild), care, după ce a pus mâna în anii ’90 pe petrolul rusesc prin compania Yukos, cu sprijinul ramurii en­glezeşti a clanului Rothschild, a fost băgat la închisoare de către Vladimir Putin. Eliberat, Hodorkovski s-a exilat la Londra. În cadrul grupului Yukos (care avea clanul Rothschild în spate) Ponomarev era un cadru de conducere, deci un executant al acestora, ceea ce se vede că face şi în politică şi în asasinate.

Iar organizatorul precursorului acestor forumuri, Forumul Rusiei Libere (Forum Svo­bod­noy Rossii / Free Russia Forum) este cunoscutul şahist Garry Kasparov, care însă e şi el tot un iudeu, având numele real, la naştere, de Garik Kimovici Weinstein, un susţinător al re­voluţiilor lui Soros (precum „Velvet Revolution“ din 2018, din Armenia) şi asociat la foru­mul lui din nou cu acelaşi Ilya Ponomarev, omul tandemului Hodorkovski-Rothschild, dar şi cu bogaţii evrei Marat Gelman (dintr-o familie de evrei de la Chişinău) şi Leonid Nevzlin, cel care deţine o importantă parte din presa din Israel şi o îndreaptă împotriva Rusiei.

Şi chiar la o asemenea conferință a „exilaților“, sponsorizată de Forumul Rusia Liberă, din mai 2022, de la Vilnius, a fost remarcat acelaşi Ponomarev ca făcând apel la participanți să spri­jine incendierile de obiective strategice în Rusia şi alte acte criminale, precum sabotajele, ceea ce a făcut şi prin postul său Ros­Partizan (via Telegram), apoi, într-o relatare pentru ziarul Kyiv Post, prezentându-se ca iniţiat, el a arătat satisfăcut că „Armata Națională Republicană“ a trecut de la incendieri anonime la complotul asasinării familiei Dughin din august. Apoi Ponomarev se anunţa la Foru­mul „svobodnic“ din septembrie 2022 chiar ca reprezentant al organizaţiei teroriste „Arma­ta Națională Republi­ca­nă“, care a ucis-o pe Daria Dughina.

Forumiştii Ponomarev şi prietenii lui spun că vor „deimperializarea, decolonizarea, deputi­nizarea, denazificarea, de­militarizarea şi denuclearizarea Rusiei“, dar, concret, au în agendă fărâ­mi­ţarea Rusiei în 34 de alte ţări mai mici nou for­mate, in­clusiv o ţară Siberia, regi­une care e însă foarte rusească în cea mai mare parte a ei, formând 75% din teri­to­riul național al Rusiei, iar decolonizarea ar însemna eliminarea (expulzarea) ruşilor din mai multe regiuni.

Cei din spatele forumiştilor au şi organizaţia lor proprie, Komitetul Rus Anti-Război (AntiVoyennyy Komitet Rossii/Anti-War Committee of Russia), înfiinţată chiar când Rusia a intrat militar în estul Ucrainei, în martie 2022, primul dintre fondatori fiind chiar oligarhul creat de Rothschildzii londonezi, Mihail Hodorkovski, care e secondat de mai puţin bogatul evreu Boris Zimin, care a lăsat Londra pentru Israel, dar sunt sprijiniţi şi de Sergey Brin, co­fon­datorul Google, care este şi el evreu „rus“ şi este al 12-lea cel mai bogat om din lume.

Formal, „Komitetul Anti-Război“ al lui Hodorkovski este afiliat la Forumul Svo­bod­noy Rossii al lui Garry Kasparov-Weinstein, toţi dorind prăbuşirea Rusiei mari a lui Vladimir Putin şi, unii dintre ei, destul de mulţi, chiar acea fărâmiţarea a ei în 34 de bucăţi.

Rusia ar trebui să rămână doar cât partea ei europeană, restul fiind cedat asiaticilor, dar controlaţi (colonizaţi economic) de noii lor „salvatori“.

 

Ideea fărâmiţării Rusiei a venit pentru prima dată din Statele Unite

 

În 1991, Dick Cheney, secretar american al Apărării pe atunci, a cerut în guvern „de a demonta nu numai URSS și Imperiul Rus, ci și Rusia însăși, astfel încât să nu mai poată re­prezenta niciodată o amenințare pentru restul lumii“, dar preşedintele Bush s-a temut de reacţia ruşilor. De această intenţie a destrămării Rusiei la începutul anilor ’90 pare să-şi fi adus amin­te în 2022, cu ocazia „Forumului Naţiu­nilor Libere din Rusia“ inspirat de Hodorkovski şi Ilya Ponomarev, şi Lech Walesa, primul pre­ședinte al Poloniei post-comuniste, care și-a exprimat regretul că „nu i s-a permis răstur­narea Rusiei“ în timpul primului președinte al URSS, Mihail Gorbaciov, când, deşi reprezenta aspiraţiile polonezilor, Walesa era şi în sluba americanilor de la CIA. (Din anii 1980 până în 1991, Agenția Centrală de Informații a SUA a cheltuit nu­mai prin operațiunea QUHELPFUL circa 20 de milioane de dolari pentru a sprijini sin­di­ca­tul Solidaritatea, condus de Walesa, ca acesta să joace rolul de „mișcare de eliberare națională a Poloniei“, c­f. documentării din lucrarea lui Seth G. Jones, A Covert Action: Reagan, CIA și Cold War Struggle in Poland , New York 2018).

Iar acum ruşii trebuie să mai rămână, numeric, „sub 50 de milioane de oameni“, a mai spus Walesa în interviul pentru Le Figaro din iulie 2022 („Guerre en Ukraine: Lech Walesa suggere de «ramener» la Russie a moins de 50 millions d’habitants[24]).

Guvernul SUA a încins tema între cele două prime forumuri ale lui Ponomarev, de la Varşovia şi de la Praga, agenţia americană Helsinki Commission (numită oficial „The Commi­ssion on Secu­ri­ty and Cooperation in Europe“) ţinând în 23 iunie 2022 reuniunea „Decoloni­zarea Rusiei, un imperativ moral și strategic“, deşi, pe aceeaşi logică, s-ar putea propune şi „Decolonizarea Ame­ri­­­cii“. Principalul ideolog de la intrunirea HC a fost Casey Michel, care publicase în revista The Atlantic articolul „Decolonization of Russia[25], la 27 mai, susţinând că Rusia este „o amal­gamare întâmplătoare de regiuni și națiuni cu istorii, culturi și limbi ex­trem de variate“ (de parcă despre SUA sau UE nu s-ar putea spune la fel) şi că Occidentul trebuie să finalizeze proiectul început în 1991 (de lichidarea a Rusiei mari) şi „să urmărească decolonizarea com­pletă a Rusiei“ (fragmentarea), pentru ca „Kremlinul să piardă imperiul pe care îl mai păs­trea­ză. Proiectul de decolonizare a Rusiei trebuie în sfârșit finalizat“.

Editorul şef al revistei The Atlantic, unde s-au lansat în premieră aceste idei, este iudeul new-­yorkez Jeffrey Goldberg, un sionist şi fan al lui George Soros şi al „revoluţiilor“ imple­men­tate de acesta prin lume sau al oamenilor politici susţinuţi de acesta, precum Barack Obama şi Hillary Clinton, totodată Goldberg detestându-l, de asemenea, ca şi Soros, pe Donald Trump.

 

Israelul şi Marea finanţă iudaică primesc de la Zelenski

mega-afacerea „reconstrucţiei Ucrainei“

Tot ambasadorul Israelului de la Kiev, Michael Brodsky, care în decembrie 2022, de Hanuka, a aprins ală­turi de rabi­nii din Ucraina, marele menorah din Maidanul kievean, anun­ţa în zilele următoare ceremonialului iudaic din Maidan că Israelul va dezvolta un Plan Marshall în Ucraina post­belică, ceea ce va şi îndeplini transformarea Ucrainei într-un „Mare Israel“, cum deja anunţase de la înce­pu­tul lui aprilie Zelenski, ca Ucraina va fi un mare Israel („Israel offers to develop ‘Marshall Plan’ to help post war Ukraine[26], în The Jewish Chronicle din 22 decembrie 2022).

În Planul Marshall original, SUA au pompat, după Al Doilea Război Mondial, fon­duri financiare masive în structurarea economiei Europei de Vest pentru a o reconstrui ca domi­ni­on politic al ei. În „Planul Marshall“ al Israelului pentru Ucraina, statul iudeu nu se vrea atât un inves­ti­tor, cât un prestator (alături de gigantica corporaţie globală evreiescă BlackRock), fon­du­­ri­le ve­nind de la toată lumea aliniată sau vasală ordinii mondiale ame­ri­ca­ne, inclusiv de la state­le europene aflate în dificul­tăţi economice, iar ambasadorul „Michael Brodsky a subliniat domeniile în care Israelul se situ­ează ca specialist unic poziţionat pentru a sprijini Ucraina într-o epocă postbelică“, scria TheJC.com.

Sferele anunţate de ambasadorul iudeu ca urmând să fie ale Israelului în viitoarea construcţie a Ucrainei se refereau la mai tot, de la sănătate, apă, agricultură, locuințe și edu­ca­ție, la spa­țiul cibernetic (tot Internetul, IT-ul şi tehnica aferentă) și chiar şi tehnologia militară.

Cel mai înalt reprezentant al Ucrainei la întâlnirea de la Varşovia, unde s-a discutat acest plan, în decembrie 2022, Oleksiy Arestovici, a pretins că „Israelul este cel mai bun model“ şi l-a citat pe propriul său președinte, Volodimir Zelenski, cum acesta s-a adresat Knesset-ului israelian la în­ceputul răz­bo­iului spunând că Ucraina se vrea un „Mare Isra­el“, unul care, adăuga Arestovici, se va lupta militar cu Rusia „decenii chiar, de acum îna­in­te“. Pentru asta, i-a replicat ambasadorul israelian Brodsky, „Ucraina va trebui să dez­vol­te o arma­tă inteligentă, o industrie de securitate modernă și capacități puternice de in­for­ma­ții“, cu ajutor evreiesc, bineînţeles, iar Israelul, a mai spus el, și-ar putea împărtăși cu Ucraina expe­riența în „atuul enorm“ al ştiinţei de a menține sprijinul din partea diasporei sale (care, în noul parte­ne­riat iudeo-ucrainean, ar îngloba şi lobby-ul diasporic evreiesc global).

*

Larry Fink

Concomitent, prima înţelegere dintre Zelenski și şeful evreu al giganticei corporaţii financiare BlackRock, Larry Fink, a avut loc în luna septembrie 2022. Atunci l-ar fi convins Black Rock pe Zelenzki să-i fie predată „reconstrucția țării“.

Companie fondată în 1988 de bancherii evrei Larry Fink, Robert S. Kapito, Susan Wagner, Ben Golub ş.a., BlackRock este descrisă drept „cel mai mare manager de active financiare din lume, cu un por­tofoliu de circa 8.000 de miliarde de dolari“ sau ca „o pu­tere mai mare decât marile bănci ale lumii“, aflat în concurenţă, dar şi în colaborare, cu clanul financiar evreiesc Rothschild, „creditorul Ucrainei“, Rothschildzii cumpărând dato­ria naţi­o­na­lă a Ucrainei încă din anii de dinaintea războiului, sau cu Vanguard, alt fond gigantic de investiții, care împreună „controlează întreaga economie mondială“.

Aşa că, în noiembrie 2022 ministerul ucrainean al Economiei a semnat, la New York, un memorandum cu BlackRock privind „consilierea guvernului ucrainean pentru o foaie de parcurs în vederea reconstrucției post-conflict“.

Cei doi lideri evrei, Larry Fink (peşedintele BlackRock) şi Zelenski (pre­ședintele Ucrainei) au mai avut o convorbire mai lungă şi în ultimele zile ale lunii decembrie a anului 2022, detaliind „planurile gigantului financiar din New York pentru implicarea în recon­struc­ția Ucrainei“. Au fost puse la punct și planurile pentru vizita unor reprezentanți ai BlackRock în Ucraina, iar Zelenski anunţa că „Am vorbit cu șeful celei mai mare fond de investiții din lume, BlackRock, și am fost asigurat din nou că marile companii din lumea dezvoltată sunt gata să investească în refacerea Ucrainei. Specialiștii companiei ajută deja la structurarea Fon­dului de Recuperare pentru Ucraina… “.

Prezenţa giganticei globale iudaice BlackRock se integrează în planul izraelian, căci într-un articol interviu dat în 30 decembrie 2022 de ambasadorul izraelian Michael Brodsky către The Kyiv Independent, intitulat „Can Ukraine become a ’Big-Israel’?[27] (Poate Ucraina să devină un „Mare Israel“?), el vorbea de un plan iudeo-izraelian („a Jewish-Israeli Plan for Ukraine’s post-war reconstruction“), nu doar al statului Israel, care să includă şi alte forţe, precum diaspora iudaică din SUA şi Europa.

Michael Brodsky: „Dar cum exact va deveni Ucraina un «Mare Israel»?… Israelul poate ajuta Ucraina în construirea unui Dom Economic de Fier după război. Diaspora iudaică din Statele Unite și din Europa poate contribui enorm la aceste eforturi. În coordonare cu auto­ritățile ucrainene, putem identifica nevoi specifice și putem oferi soluții și tehnologii izrae­li­e­ne personalizate… Cred că ar trebui promovat un plan iudeo-izraelian pentru re­con­struc­ția postbelică a Ucrainei. Un plan care să corespundă și să vină în completarea efor­turilor inter­­naționale de refacere/recuperare a economiei și societății ucrainene.“

Pe scurt, dacă planurile se împlinesc, BlacRock şi statul Israel vor fi dirijorii imen­se­lor sume care vor veni din SUA şi din Europa, şi beneficiari ai acestora, în parte, ca arhitecţi ai noii Ucraine, un „Mare Israel“.

Cornel-Dan NICULAE

[1] Cf. https://twitter.com/michael_brodsk

[2] https://www.juedische-allgemeine.de/juedische-welt/ukraines-praesident-selenskyj-sendet-zu-chanukka-klare-botschaft-an-putin/ – 19 decembrie 2022.

[3] https://www.chabad.org/special/campaigns/ukraine/donateukraine_cdo/st/Chabad.org/co_embedded/true/mid/1

[4] https://www.dol.ro/carti/beletristica/memorii-jurnale/doua-secole-impreuna-evreii-si-rusii-inainte-de-revolutie-4-volume-yun10535.html?gclid=Cj0KCQiAw8OeBhCeARIsAGxWtUzBnO18ZNWjMi1eC7_tToOHT9fKgMVxG5J1I9lFoM8cMzR1Zq6x7i8aAt7vEALw_wcB

[5] https://www.timesofisrael.com/ukraine-invasion-puts-chabad-of-russia-between-a-rock-and-a-hard-place/ 3 aprilie 2022.

[6] Niall Ferguson, Războiul lumii. Epoca urii. Editura RAO, București, 2012, pag. 128-129.

[7] https://www.jpost.com/opinion/article-698936 28 februarie 2022

[8] https://jewishstandard.timesofisrael.com/vadim-rabinovich-claims-mantle/amp/ 1 noiembrie 2013.

[9] https://www.ynetnews.com/article/sk8byetx9 – 3 februarie 2022.

[10] https://www.thejc.com/news/world/im-not-afraid-to-die-ukraine-chief-rabbi-calls-for-world-to-not-stay-silent-4fSht7OdNNc4qt1XxZSLQd – 2 martie 2022.

 

[11] https://lechaim-ru.translate.goog/events/zayavlenie-glavnogo-ravvina-rossii-po-situatsii-v-ukraine/?_x_tr_sl=en&_x_tr_tl=ro&_x_tr_hl=ro&_x_tr_pto=sc – 2 martie 2022.

[12] https://www.timesofisrael.com/romania-passes-landmark-law-guaranteeing-right-to-kosher-slaughter/ – 16 noiembrie 2022.

[13] https://www.incorectpolitic.com/parlamentul-antiromanesc-legalizeaza-barbaria-cuser-sacrificarea-animalelor-dupa-traditia-jidoveasca/ – 17 noiembrie 2022.

[14] https://www.jpost.com/diaspora/article-711227?fbclid=IwAR1jJAxwMcfi6qmABGdQHz__xhI-U94SNOXaJ2gF56_q466nl37BerrRLn4 – 5 iulie 2022.

 

[15] https://twitter.com/PinchasRabbi/status/1585553888060530690

[16] https://www.timesofisrael.com/russian-chief-rabbi-protests-as-top-official-describes-chabad-as-a-supremacist-cult/ – 26 octombrie 2022.

[17] https://www.jewishnews.co.uk/russia-bans-entry-to-numerous-us-jews-including-chabad-rabbis/ – 26 mai 2022.

[18] https://www.jewishnews.co.uk/russia-bans-entry-to-numerous-us-jews-including-chabad-rabbis/ – 26 mai 2022.

[19] https://www.hotnews.ro/stiri-international-19710847-fost-boris-nemtsov-ucis-pentru-colaborat-americanii.htm – 22 martie 2015.

[20] https://www.mk.ru/politics/2022/08/15/evgeniy-satanovskiy-sokhnut-eto-obychnaya-mezhdunarodnaya-byurokraticheskaya-lavka.html – 15 august 2022

[21] https://www.jpost.com/diaspora/hang-ukrainian-jewish-leaders-says-former-russian-jewish-congress-president-393774 – 12 martie 2015.

[22] https://www.jta.org/2014/04/25/culture/a-neologism-used-as-a-weapon-in-the-fight-over-ukrainian-jewry – 25 aprilie 2014.

[23] https://www.hotnews.ro/stiri-international-26000783-kievul-infuriat-varsovia-dupa-omagiul-adus-lui-bandera-considerat-vinovat-pentru-masacrul-zeci-mii-polonezi-volania.htm – 3 ianuarie 2023.

[24] https://www.lefigaro.fr/international/guerre-en-ukraine-lech-walesa-suggere-de-ramener-la-russie-a-moins-de-50-millions-d-habitants-20220710 – 10 iulie 2022.

[25] https://www.theatlantic.com/ideas/archive/2022/05/russia-putin-colonization-ukraine-chechnya/639428/ – 27 mai 2022.

 

[26] https://www.thejc.com/news/world/israel-offers-to-develop-‘marshall-plan’-to-help-post-war-ukraine-4TVwHjyjHiuw27wZSSJSen – 22 decembrie 2022.

[27] https://kyivindependent.com/opinion/michael-brodsky-can-ukraine-become-a-big-israel – 30 decembrie 2022.

 

11 comments

 1. Eceptional de lamuritor articol !

  Multe multumiri Maestrului Cornel-Dan NICULAE !

 2. Domnule Cornel-Dan Niculae,
  Pe cand viitoarea dumneavoastra carte?

  Numai bine!

  • Voi solicita Centrului Naţional ISBN-ISSN-CIP două ISBN de autor, valabile pentru 2023, pentru a putea edita fără o editură în perioada următoare, căci s-au cam complicat lucrurile prin preajmă în ultimul an. Eu sper să fie posibil totul la finele lui februarie. Mulţumesc de întrebare.
   Numai bine!

 3. „George Soros a cerut ca NATO să folosească soldaţi est-europeni drept carne de tun. Acest lucru se întâmplă în prezent în războiul din Ucraina“
  După https://rmx.news/article/george-soros-called-for-nato-to-use-eastern-europeans-soldiers-to-reduce-the-risk-of-body-bags-for-nato-countries-in-1993-new-world-order-article/ , preluat de R3media:
  Ideea miliardarului evreu George Soros apare în cartea lui „Spre o nouă ordine mondială: viitorul NATO“ („Toward a New World Order: The Future of NATO“), încă din 1993:
  „Combinarea forței de muncă din Europa de Est cu capacitățile tehnice ale NATO ar spori considerabil potențialul militar al Parteneriatului, deoarece ar reduce riscul cadavre pentru țările NATO, care este principala constrângere a dorinței lor de a acționa. Aceasta este o alternativă viabilă la tulburarea mondială care se profilează”, a scris Soros în articol.
  Soros spunea că țărilor NATO de la acea vreme nu le plac „sacii de cadavre”, dar declarația sa a indicat implicit că est-europenii pot îndeplini rolul de carne de tun.
  Ceea ce a dorit evreul Soros chiar se desfășoara, exact așa cum a prezis el, în războiul din Ucraina. Înarmați cu arme NATO de ultimă generație, soldații ucraineni (între care şi români bucovineni sau mercenari) se opun în mod activ Rusiei, despre care Soros se temea în 1993 că va deveni o țară naționalistă care se va opune ordinii globale pe care o promova.

 4. Ar fi bine ca poporul roman sa fie informat despre numarul ucrainienilor Khazari si a celor veniti in ultima vreme din Israel. Trebuie sa stim cati sunt in total, cu cetatenie si improprietariti de “neamurile” lor autoctone.
  Romanii trebuie sa afle ca in ultimii ani, propaganda Khazara transmite lumii ca “tara fagaduita” lor de Dumnezeu, este spatiul Carpato-Dunarean.
  In contestul afirmatiilor de la Kiev, se pare ca acel “mare Israel” ne include si pe noi.
  Eu vreau sa cred ca mai exista in tara asta romani “cu scau la cap” si ca imnul nu se refera la trezirea din somn, ci la a ne veni mintea la cap.
  Cu Dumnezeu inainte !

  • daca nu se spune inseamna ca foarte multi. Ca doar nu se construiesc cartiere de blocuri noi pentru romancele sterilizate si tinerii care nu-si mai fac familii.
   Se poate intreba oficial ministerul deinterne evidenta populatiei in baza legii privind informatiile de interes public

 5. Jidanistanu mare,stim!

 6. Să nu uităm că ucrainismul și moldovenismul pretind toată Moldova până la Carpați și Milcov și că încă din vremea Alianței Israelite Universale jidanii au pretins Moldova istorică, Galiția și alte teritorii învecinate ca zonă în care dânșii ar fi băștinași și românii vinituri de dată recentă(inversul realității).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *