Home / Educativ / Pandemuia COVID-19 – Cea mai mare operație de piraterie socială din Istorie

Pandemuia COVID-19 – Cea mai mare operație de piraterie socială din Istorie

Incorect Politic
Iulie 7, 2020

Pandemuia COVID-19

 

PANDEMUIA COVID-19:

CEA MAI MARE OPERAȚIE DE PIRATERIE SOCIALĂ DIN ISTORIE

MASA ROTUNDĂ ÎN REDACȚIA INCORECT POLITIC 

Cea mai mare operație de piraterie socială din Istorie

Incorect Politic (I. P.) : Actuala întemniţare a popoarelor este o vastă operaţiune de piraterie socială. Probabil cea mai mare din Istorie. Unii o numesc inginerie, inginerizarea societăţii! Alţii vorbesc de împuşcăriere, întemniţare generală, selectivă, înhumare sau zidire între proprii lor pereţi a miliardelor de botniţari, hipnotizaţi colectiv, acestea fiind cerute de ingi­neria, exterminarea rasei albe, ai cărei autori îi vom afla cu timpul.

Înţele­gerea celor ce se petrec este sporită de nefirescul imposibilităţilor deve­nite posibile ca prin farmec. Oricât o fi ea de liber consimţită, încătuşarea domiciliară este reală, orwelliană! Guvernele, parlamen­tele, jandarmeria, poliţia, medicina, bisericile se întrec în inconştienţă şi bezme­ticie. Decla­raţiile şi declaranţii pe propria răspundere, pentru pâine, ţigări şi alte nevoi omeneşti, sunt elemente structurale ale stării de urgenţă-alertă criminală, ce destructurează societatea. Cine spune că acestea sunt fireşti? Cum ar putea fi ele justificate? Lipsite de apă cu adevărat curentă, multe din garsonierele-colivie şi suprapuse sunt pe cale să devină cavourile de beton ale foştilor chiriaşi, viitorii morţi de covid…

Ce credeţi despre cele ce se petrec, dom­nule profesor Petrescu? Asta este ingineria socială, de care vorbesc unii? Ingineria socială este dizabilizare generalizată, autizare psihică înainte de vaccinare? Cele ce se petrec sunt într-adevăr reale? Nu cumva suntem toţi victimele unui incredibil coşmar?

 

Profesorul Petrescu, (P. P.) : După definiţia ce se desprinde din lucră­rile câtorva gânditori, ingineria socială ar fi transformarea hoţească a unui subiect social oarecare, individ sau grup. Escrocheria operaţiunii duce gân­dul la piratajul informatic, cu care seamănă prin invizibilitate, camu­flaj doi şi un sfert… Oricât de subtilă s-a vrut ingineria în chestiune, realitatea ulti­melor luni o depăşeşte. Astăzi, practica socială  înseamnă pira­terie, vână­toare de sclavi, încazarmarea şi uciderea băbuţelor, a bătrânilor,  întem­niţare ritmată de acordul bovin general, în râgâiala televi­zuală ce dă tonul şi colorează bovinizarea societăţii, încă pe două picioare, deocamdată, potco­vită fără caiele. Invizibilă, puterea mafi­otă, de după botniţele telepitecilor mimetismului jurnalistic, se trădează în gestica cioc­lilor deghizaţi în medici, chibiţi părelnici, miniştri, poliţai nemernici, trântori ce întemniţează pe alţii, înainte de a le veni şi lor rân­dul. Mafia blatnoilor[1] Gulagului european, îşi ascunde şi nu tocmai intenţiile, gura mălăiaţă televizuală proclamând că « nimic nu va mai fi ca înainte », lozincă mon­dială după acel 11/9 demolator, prin terorism de Stat, a zgârie-norilor, din New York şi a altor monumente arhitectonice scandaloase, ce nu puteau să dispară decât aşa cum au dispă­rut. Descre­ieraţi părelnici, politruci nevolnici, activistele guvernamentalo-antifa, de pe ecrane, guiţă schimbarea mondială la faţă, anticipând lumea de după Covid-19.

Afară de pandemuia botniţelor, în România nu a fost nici urmă de epidemie! Cu toată punerea în scenă a măscăricilor îmbotniţaţi, numărul decedaţilor este sub media gripei sezoniere din ultimii ani. Sfidând stupidi­tatea, trădătorii mafioţii, mercenarii lui Bill Gates urlă în delir că nu putem reveni la normal înainte ca toată populaţia lumii să fie « vaccinată » con­tra covidului. Guvernul Orban scoate din pălărie infectări imaginare, prestidigitaţie ce nu se va încheia înaintea anunţatei vaccinări obligatorii, silnico-poliţieneşti, pentru că mulţi Români îşi vor apăra cu toporul inte­gritatea corporală personal, ori a membrilor familiilor lor. În spatele vacci­nării obligatorii se ascunde însă trasabilitatea numerică a populaţiei, a fiecăruia dintre noi.

 

I.P. : Ce este, ce înseamnă trasabilitatea numerică a populaţiei?

Maica Pelaghia Ciobotea (MPC.) : Spre deosebire de vaccinurile precedente, « vaccinul Covid-19 » va conţine un microcip colo­idal. Niciun vaccin nu este însă posibil contra unui virus cu zeci de feţe, ce se schimbă de la vaccinat la vaccinat şi de la un moment la altul. Pentru guvernanţii şi complotiştii contra omenirii, interesul vaccinului nu stă în eventuala lui acţiune contra virusului Covid-19, ci în microcipul injectat în cei vaccinaţi. Instalat în organism, microcipul va informa o bază de date cu privire la starea de sănătate generală a sclavului, a fiecăruia dintre organele sale.

I.P. : Asta este ceva rău?

MPC. : Pentru unii, în anumite cazuri, poate că nu. Trăim însă într-o lume în care câteva sute de mii sau milioane de privilegiaţi consi­deră că cei aproape şapte miliarde de pământeni sunt sclavii lor. Mafioţii în chestiune sunt angajaţi în prelungirea vieţii actuale, au nevoie de organe tinere, sănă­toase, sânge omenesc, grefe de piele, ochi, etc. Presupunând că miliardarul cutare are nevoie de un anumit gen de ficat, rinichi, sau pancreas, prin micro­cipul din organismul celor şapte miliarde de cobai, organul căutat va fi găsit în foarte scurt timp, fiind deja repertoriat în baza de date, de care vorbeam. Se vede ce înseamnă trasabilitatea, chiar dacă ea poate servi şi la altele. Să ne gândim bine, înainte de a ne lăsa vaccinaţi! Să pornim de la certitudinea că guvernanţi vor sclavia, chiar moartea « celor de prisos »!

Conform calendarului iniţial de întemniţare a oamenilor în propriile lor locuinţe, aceasta ar fi trebuit să dureze cel puţin 18 luni, până către 2022 Doctorii Didier Raoult, Rashid Buttar şi alţi câţiva au contribuit enorm la neîncrederea generală în diversele guverne, în criminala Organizaţie Mondială a Sănătăţii şi alte organisme internaţionale suspecte, descalificate ori de-a dreptul criminale.

Suntem în plină tentativă de transformare piraterească a societăţii. Unii vorbesc de o operaţie de inginerie socială. Orice nume am da operaţiei, ea este o tâlhărie de proporţii imense, inclusiv în ce priveşte utilizarea ficţiunii. Războaiele mondiale au fost provocate tot prin inginerie sau piraterie socială, ca şi lovitura de Stat contra României, din decembrie 1989. Izbucnite pe fondul unei enorme propagande război­nice, ambele conflicte mondiale au fost mai puţin moşite/inginerite prin operaţiuni virtuale, aces­tea fiind mai prezente în lovitura contra regimului ceauşist, cu toate elementele reale numeroase, dar fără însemnătate (mia de morţi sporită de câteva zeci de ori etc). Spre deosebire de evenimentele concrete, din ingineria declanşantă a războaielor şi conflictelor cunoscute (asasinatul de la Sarajevo, invadarea Poloniei de către Germania, lumea de pe străzi, morţii, împuşcaţii din decembrie 1989) Covid-19 nu produce nimic în realitate, periculozitatea lui fiind doar pe ecranele televizoarelor şi în decla­raţiile alarmiste ale bandiţilor ce ne guvernează. Propaganda mass-mediei a speriat populaţia, generând hipnoza colectivă, realitatea virtuală a viru­sului groaznic dar absent, ce nu a putut fi identificat cu precizie de niciunul dintre testele cu care populaţia este tăiată împrejur la creier, perso­nalul medical, izoletele, testatorii jucând rolul Croitorilor de Haine Noi, ai lui Andersen. Pe plan concret, ingineria războiului biologic este mult în urma celei sociale. Din ordinul guvernanţilor, morţii din ultimele luni au fost puşi pe seama virusului Covid-19, fără să se poată atinge cifra decedaţilor de gripa sezonieră din lunile corespunzătoare ale ultimilor ani. Cu excepţia câtorva State (Islanda, Suedia, parţial Statele Unite), guvernele lumii s-au lăsat păcălite de OMS şi complotiştii acesteia, acţionând în cârdăşie cu cei pe care guvernul american se stră­duieşte acum să îi anihileze. De aceea, mai gravă chiar decât problema economică, principala dificultate prezentă şi viitoare a guvernelor complice şi trădătoare, constă în menţinerea, extin­derea şi agravarea stării de halucinaţie colectivă a popoarelor duse cu preşul! Ca în povestea Hainelor noi ale Împăratului, mincinoşii au reuşit să mintă mulţi oameni, nu însă toată lumea!

 

I.P. : Se discută mult despre cum s-a ajuns la această operaţie. Deşi în plin curs, din aceste discuţii nu se se profilează încă nicio concluzie?

Neuro-chirurgul Vasile Trofin, (V. T.): Neuro-piratajul unui individ sau grup are nevoie de un alibi sau pretext, pentru a fi acceptat de cel sau cei în cauză, pentru ca aceştia să consimtă, să aprobe, suporte, assume, chiar să fie mândri de botniţa de pe mutra lor de tâmpiţi. Principiul este simplu, cunoscut de mult: pretextând o problemă mai mult sau mai puţin reală ori fictivă, cineva profită pentru a impune o anumită schimbare în societate, una care altfel nu ar fi acceptată de aceasta. Pe vremea lui Stalin s-a lansat ideea că, în cadrul construirii comunismului, lupta de clasă « se ascute » pe zi ce trece, misiunea « clasei muncitoare » fiind exterminarea duşmanilor ei: burghezia, ţărănimea, preoţimea, stu­denţii, etc. S-a ajuns la jefuirea celor ce aveau o anumită proprietate : pă­mânt, atelier, o intreprindere mai mică ori mai mare, care erau inde­zirabili prin ideile lor, cultura ce îi făcea suspecţi în ochii celor ce lansaseră pretextul « ascuţirii luptei de clasă ». Dacă OMS-ul, Bill Gates, neamţul cotrocenizat şi maghiarul din fruntea guvernului ne-ar fi spus că întâi ne întemniţează în casele noastre, apoi ne vor injecta şi micro­cipuri ca pe vite, nimeni nu şi-ar fi pus botniţa pe figură, toată lumea ar fi fost contra, până şi funcţionarii bisericii ar fi găsit curajul necesar pentru a-şi aminti că sunt apostolii lui Cristos, nu pupincuriştii dracilor şi îndră­ciţilor de bandiţi pe care îi cunoaştem. Specialiştii manipulării maselor ştiu că obţinerea consimţământului acestora necesită un pretext plauzibil sau fantastic. De aici gogoriţa « pandemiei », de care se vorbeşte din anii 1950, când Bertrand Russel a luat Premiul Nobel pentru asta!

 

I.P.: Într-adevăr, fabricarea consimţământului popoarelor cerea un pre­text plauzibil, iar acesta a fost pandemia falsă, de care Bill Gates vorbeşte de ani de zile – de exemplu The First Modern Pandemic, care deja punea pro­blema unei a doua şi a treia pandemii…

Preotul paroh Vasile, (PPV): Cei ce au protestat contra minciunii pande­mice sunt mai numeroşi decât se crede. Sutele de mii de cetăţeni exem­plari şi buni creştini, care sunt ţiganii, nu au crezut şi nu cred nimic din spusele vreunui guvern sau altul. Totuşi, de continuăm să-i scărmănăm între coarne, într-o bună zi ierarhii Bisericii şi poliţaii vor fi primii ce vor spăla picioarele evlavioşilor ţăgani, pentru răscumpărarea « păcatului colectiv » de a-i fi ţinut în sclavie mănăstrirească până către jumătatea secolului al XIX-lea.

I.P. : Ţiganii au demonstrat în felul lor pitoresc şi specific, mai mult cu scandal, beţie, înjurături şi exhibarea mitralierelor. Este însă exagerat să credem că ei au fost aşa numeroşi, că nu avem alt exemplu de condamnare şi refuz a manipulării pandemuice a populaţiei, prin intermediul mass-mediei, al poliţailor, armatei şi jandarmilor. Să răpeşti din casa ei o bătrână de 83 de ani (Sălaj), s-o duci cu forţa la căsăpelniţa-spital, unde a fost ucisă, iată o palmă pe obrazul poliţiei, jandarmeriei şi armatei, o ruşine ce nu va fi uitată curând şi nu va putea fi spălată în niciun fel. Să nu uităm tânărul bucureştean împuşcat de poliţie chiar pe scara blocului, unde locuia. Există multe exemple de oameni care, cu riscul vieţii, s-au opus pirateriei sociale, ingineriei banditeşti şi gangsterismului forţelor de ordine, ce au uitat că ele sunt în slujba poporului, nu poporul în slujba lor. Totuşi, ca şi alte popoa­re, Românii s-au lăsat timoraţi, manipulaţi, speriaţi de forţele dezlănţuite ale terorismului de Stat. Cum putem evita astfel de situaţii pe viitor?

 

V.T. : Ţiganii şi cei ce şi-au asumat riscul de se opune brutalităţii poliţiei şi jandarmeriei, nu sunt suficient de numeroşi pentru a generaliza în sensul că poporul nu s-a lăsat manipulat de conducătorii lui trădători, de bătăuşii, uneori criminali, din jandarmerie şi poliţie. Ruşinea noastră, a tuturora, este că ne-am supus prosteşte, că ne-am lăsat insultaţi, umiliţi. Exemplul bun a venit de la ţigani! Aceştia şi-au continuat viaţa lor din totdeauna. Noi nu ne-am continuat-o pe a noastră. Unii ţigani, mai obraznici, inclusiv femei, ne-au tratat ca degeneraţi fricoşi, poate nu chiar fără dreptate…

I.P. : Nu este vorba numai de Ţigani ori de cele câteva zeci sau sute de cetăţeni de rasă albă, Români, Maghiari sau de altă etnie, de altă limbă. Să nu uităm sutele de mii de amendaţi, nici pe cei şi mai numeroşi, care nu au putut fi amendaţi. După toate probabilităţile, aceştia depăşesc milionul de nesupuşi în faţa terorismului mafiot de Stat. Estimările viitoare ne vor spune mai precis. Deja, putem considera că o bună parte din popor s-a opus cum a putut terorismului de Stat. Vom vedea ce putem face pentru ca Românii să înţeleagă specificitatea momentului istoric trăit de întreaga omenire, cu anumite diferenţe, de la ţară la ţară, de la popor la popor.

 

P.P. : În primul rând este vorba de o problemă de forţă, nu de înţelegere, nici de Drept. Actuala structură de Stat, guvernele, parlamentele ce se perindă, poliţia, jandarmeria, justiţia, învăţământul, sănătatea, mass-media, toate instituţiile sunt corupte, la noi ca şi în America ori între­gul Occident. De multă vreme, Occidentul nu mai este el însuşi. Franţa nu mai este Franţă, Anglia s-a umplut de musulmani de toate culorile. Tăiaţi împrejur la creier, Europenii nu mai pot gândi ca strămoşii lor! Lumea postbelică s-a construit pe minciuna învingătorilor din ultimul Război mondial, care au insultat şi continuă să ponegrească pe învinşii, cu tot felul de calomnii. Cu sau fără dreptate, cu sau fără « Antifa », mulţi Afro-Americani nu vor să mai trăiască împreună cu Albii. În imediat, asta-i treaba Americanilor. Totuşi, Europa îşi are şi ea Negrii, Musulmanii, Afro-Asiaticii ei. Românii din Ditrău n-au acceptat pâinea frământată de mâinile Sri-lankezilor. Ne place sau nu ne place, asta este o realitate la nivelul Europei invadate, după ultimul război, de peste o sută de milioane de Negri şi Afro-Asiatici, de diverse culori, nuanţe, religii, limbi. Problemele puse pe acest teren stau pe nisipuri mişcătoare. Adevărată sau falsă, viitoarea pandemie se va pune în acest cadru pestriţ. Unii Români se vor refugia între Ţigani, pentru a scăpa de vaccinarea silnică. Alţii, din aceleaşi motive, vor deveni Adventişti de Ziua a Şaptea, ori Martori ai lui Iehova, culte religioase ce se opun în bloc oricărei vaccinări, transfuzii sanguină şi altor procedee contestabile ale medicinii oficiale actuale, pe care unii dintre ei o consideră criminală. Indi­vizii sunt prea slabi pentru a se opune Statului teroristo-mafiot. În conse­cinţă, singura posi­bilitate de a rezista cu succes, cel puţin câţiva ani, poate tot restul vieţii, va fi intrarea într-un cult religios, suficient de organizat, de puternic. Din nefericire, prin tradiţia ei de supuşenicie, Biserica Ortodoxă nu-şi va proteja nici măcar corpul călugăresc. Problema nu se pune, Biserica Ortodoxă se închină Banului şi Statului Mafiot! Dumnezeul ei nu mai este Cristos, ci Banul, adică Dracu!

 

V.T. : Am vorbit de trasabilitate. Aceasta există şi la Adventişti ori la Martorii lui Iehova, nu numai la Ortodocşi, Greco-catolici sau Protestanţi, ce acceptă mai uşor procedeele contestabile ale medicinei oficiale. Actualul protest contra Organizaţiei Mondiale a Sănătăţii începe să se generalizeze la întreaga populaţie. Nu înţeleg însă cum s-a profitat de pandemia adevă­rată sau falsă pentru întărirea supravegherii şi controlului populaţiei. Nu văd care vor fi măsurile dictatoriale viitoare, mai de temut, ce anume am putea face contra lor.

 

M.P. C. : Să nu uităm antenele G5, de care se tot vorbeşte. Cu ajutorul telefoniei mobile, al internetului, al consumului de energie electrică, trasa­bilitatea numerică a populaţiei a devenit o reali­tate, de care trebuie să fim conştienţi, contra căreia fiecare va trebui să luă anumite măsuri: renunţarea parţială la telefonul portabil este la îndemâna oricui. Studiul atent, detur­narea supravegherii criminale, derutarea celor ce ne urmăresc, ar putea fi o cale. Informaticienii trebuie să ne ajute cu sfaturi concrete, potrivite diver­selor situaţii.

 

Vasilica Negoiţă, medic de familie, (V. N.): Medicii şi personalul non-medical al direcţiilor sanitare, al manageriatelor spitaliceşti şi chiar ai poli­ţiei au observant că se merge pe linia unui control social dublu. De exem­plu, pe timpul întemniţării populaţiei la domiciliu, s-au văzut măsuri de înăsprire sau suspendare a supravegherii anumitor categorii de cetăţeni, a unor cartiere, oraşe mici, sate şi comune. În acelaşi timp s-au luat măsuri de întărire a supravegherii cartierelor şi satelor locuite de cetăţeni de o anumită etnie, limbă sau religie, cazul tuturor bisericilor, al mănăstirilor. Suntem la începutul procedurii teroriste ilegale, de supraveghere a popu­laţiei, 24 de ore din 24, 365 de zile din 365. Actuala supraveghere a populaţiei este fluctuantă. Se practică discriminarea pozitivă minorităţilor etnico-rasiale, lingvistice, religioase, cazul jidovilor, francmasonilor, conţo­piştilor de partid cu hârtii de liberă trecere şi alte derogări, ce dau aces­tora o mai mare libertate de mişcare faţă de restul populaţiei, redusă la sclavia brutală. Bandiţii şi criminalii ce ne guvernează plănuiesc deja buletine de identitate, paşapoarte şi premise de conducere auto prevă­zute cu rubrici speciale de atestare a unei vaccinări sau alta, ceea ce va permite stoparea şi arestarea unora cu ocazia unui simplu control al actelor şoferului, ale maşi­nii. Se va complica trecerea frontierelor. Fără paşaport vaccinal, în mod incredibil şi paradoxal, migratorii, invadatorii, clandestini vor fi mult mai liberi decât majoritatea Românilor, Maghiarilor şi a celorlalţi, care la fiecare control de poliţie vor avea nevoie de patalamaua lui Bill Gates.

La nivelul ţării şi pe plan mondial se profilează noua ierarhie de privile­giaţi, reglementări locale, inter-judeţene, regionale, paşa­poarte interne pentru a merge de la Cluj la Iaşi, mai puţin pentru anumite categorii de privilegiaţi, între care, Secuii, altfel ţinutul lor ar fi o regiune autonomă, cum a mai fost şi va mai fi.

 

I.P. : Redecuparea aceasta va fi nu doar teritorială. Autori­tăţile vorbesc de segmentarea internauţilor, de reorga­nizarea lor sub pretextul viruşilor informatici ce ne vor obliga să alegem ori să păstrăm doar anu­mite funcţii şi medii ciberspaţiale, mesagerii şi medii convenţionale, accesi­bile într-un loc şi total inaccesibile în altele, etc.

P.P. V. : Să nu pierdem însă din vedere: orice bătălie se pierde ori se câştigă în primul rând pe planul spiritului. Internetul, libertatea cvasi-totală şi spirituală de dizidenţă a internauţilor prepară victoria poporului. Nu se ştie cum va fi organizat poporul, rolul confesiunilor existente, al unor ONG-uri sau personalităţi, ceea ce preocupă puterea mon­dială a mafiei Înţelepţilor Sionului. Contes­taţia online este virtuală, neputincioasă. Ea s-ar putea converti într-un fel de instituţie acceptată de mulţi. Mai devreme sau mai târziu, se va ajunge la victorii electorale ce ar putea determina schim­barea legală a regimului asasinilor lui Ceauşescu, ai României construite în cei 45 de ani de dictatură comunistă. Războiul informatic l-a ajutat pe Putin să înlăture pe Elţin, pe Trump să măture cadavrele politice Obama şi Clinton, pe Victor Orban, în Ungaria, şi pe conservatorii polonezi să taie macaroana hahalerelor liberale respective. Aşa va fi şi la noi, cu trădătorii mondialo-elgebetişti ai lui Lucovid Orban, în ciuda sprjinului evident şi ilegal al pirateriei informatice, şi nu numai, al mafiei Soros-Rockfeller-Gates, ce îşi atribuie o autoritate superioară tuturor guvernelor.

I.P. : Rolul ciberspaţiului, al reţelelor informatice este incontestabil. Totuşi, factorul psiho-emoţional individual nu a dispărut. Dimpotrivă, se constată apariţia unui soi de egregoră colectivă a internauţilor, emoţiile colective calmează, liniştesc, uşurează, deviază ceea ce politically correct numeşte Hate Speech. Dacă cenzorii ciberspaţiului nu vor mai permite exprimarea liberă a dispreţului şi mâniei internauţilor, aceasta va fi tentată să se exprime prin acte concrete, cum se petrec lucrurile în Statele Unite şi alte ţări occidentale.

 

V.T. : Reglementările actuale sau viitoare ale expresiei virtuale, dispre­ţului, mâniei şi urii înseamnă transferul acestora pe terenul realităţii con­crete, amplificarea tensiunii sociale, a violenţei manifestărilor, ceea ce vedem în Occident. Pentru modul nostru specific, de a vedea şi aborda totul, există cel puţin două posibilităţi de ocolire a multora dintre regle­mentările abuziv-dictatoriale şi a cenzurii. Oricine poate utiliza câte pseu­donime doreşte. Internauţii mai experiementaţi nu ezită să folosească inteli­gent termeni şi expresii de circulaţie în mass-mediile oficiale, contând pe înţelegerea general corectă a unor lucruri care de fapt nu sunt exprimate pe Web. Cenzorii actuali şi poliţiile gândirii nu pot reac­ţiona de fiecare dată când cineva pronunţă cuvântul blestemat « holocaust », toată lumea fiind de acord că este vorba de un blestem, pe care însă fiecare îl înţelege cum ştie el că trebuie înţeles. Poliţia Gândirii, CNA-ul şi alte instituţii de cenzură a ideilor nu-şi pot permite interzicerea cuvintelor şi expresiilor lansate pe canalele oficiale. Ar însemna ca guvernul Orban, de exemplu, să îşi dea singur pumni în cap, la care cei mai creştini dintre noi i-ar putea da o mână de ajutor, din iubirea aproapelui: « Nu aşa tovule prim-ministru, Doamne fereşte! Mergeţi la Ierusalim, la Zidul Plângerii. Daţi cu capul în zid, că e mai greu cu zidul în cap…». Pe timpul neconstituţionalei Stări de urgenţă, interzi­cerea câtorva situri dizidente, a Justiţiarului, de exemplu, a fost, pentru nefericiţii cenzori, un fel de încercare disperată de a-şi da cu zidul în cap. De aceea, repetăm; nu daţi cu zidul în cap, domnilor cenzori. Daţi cu capul în zid! D-aia v-au făcut stăpânii ditamai zidul, acolo, nu să vă picuraţi, în lungul lui, ca pe aici şi prin alte părţi. Daţi cu capul în el. Cu toată nădejdea. Unora vă va veni mintea la cap!

 

P.P. V. : Apropo de obrăzniciile pe care şi le permit homosexualii, les­bi­enele şi ceilalţi, un astfel de exemplu s-a discutat la Sfântul Sinod patri­arhal, apropo de fostul episcop pedofil de Huşi, reeducat cu succes, se zice, de către măicuţele de la Agapia. Unul dintre arhi­episcopi, vrând să evite termenul nu foarte creştinesc de « curist », a folo­sit pe cel de « pede » (abreviere de la pederast, pederastie) dar şi de la « pedală », ceea ce a stâr­nit sfânta mânie a Preafericitului, doctorisit chiar între curcucernicele Pedale Bărboase, de la Lausanne. Peste tot în lume, militanţilor LGBT ce au folo­sit termenul peiorativ de « pede » li s-au închis conturile Facebook. Până şi peşedintele Donald Trump s-a lovit de patronii Facebook. Fenomenele de acest fel se vor multiplica. Datoria noastră ar fi să împingem lucrurile în acest sens, ajutând sistemul să ajungă la implozie.

I.P. : Statele mafiote practică un fel de război nedeclarat contra banilor lichizi. De ce şi cum se explică acest lucru?

 

V.N. : Pe lângă avantajele şi dezavantajele cunoscute, banii lichizi implică respectul vieţii private, în cadrul schimburilor econo­mice. Statul mafiot, bandiţii ce ne conduc nu pot suporta acest lucru. Mafia guvernanţilor vrea să ştie ce cumpără sau vinde fiecare de la fiecare. Este vorba nu de organi­zarea vieţii economice, nici de transparenţă, ci de controlul strict al sclaviei tuturora şi al fiecăruia în parte. Statul mafiot se vrea omnipotent, iar asta trece prin informaţie, prin omniştiinţă. Viaţa privată comportă aspecte şi unghiuri moarte. Statul mafiot consideră că acestea sunt zone necunos­cute, la umbra cărora pot fi organizate unele lucruri, chiar o revoluţie? De ce nu? Altfel cum să pedepsim bandiţii ce îşi bat joc de popor, democraţie, de tot şi de toate? Războiul Statelor mafiote contra popoarelor înrobite este evident. Se înţelege: mafiile guvernamentale criminale încearcă să se pună la adăpost de orice imprevizibil.

 

I.P. : Lovitură în bărbia omenirii, pandemuia mondială a permis totuşi mai buna conştientizare publică a celor ce se petrec, ce se plănuiesc, ce se pregătesc, pentru un viitor mai mult sau mai puţin apropiat ori îndepărtat.

 

P.P. : Fiecare a înţeles ori crede că a înţeles ceva, care nu este ceea ce vor guvernanţii să ne facă să credem. De câteva luni se vorbeşte de conspi­raţionismul istoric. Oamenii încep să înţeleagă că eveni­mentele istorice nu au căzut şi nu cad din cer, ca ploaia. Ele au fost plănuite, gândite, răs­gândite, organizate, controlate pas cu pas, etc. Bineînţeles, socoteala de acasă este una, târgul alta. Învingătorii şi învin­şii conspiră deopotrivă, trans­parenţa fiind o vorbă, realitatea alta, cum spune expresia « una gândeşte, alta zice, alta face! ». Cât priveşte conştientizarea celor petre­cute, e prea devreme să formulăm o concluzie fermă în privinţa asta. Organizaţia Mondială a Sănătăţii minte, China minte, guvernul Orban minte, toată lumea minte! Cu cât se vorbeşte mai mult de informarea numai din surse oficiale, cu atât se minte mai mult. Guvernul trădătorilor actuali vrea ca Românii să fie îndopaţi cu minciuni, după metoda îndopării gâştelor şi raţelor, pentru obţinerea ficatului gras. Guver­nanţii mincinoşi, Statul mafi­ot are nevoie de sclavi îndopaţi, din punct de vedere pandemuic. Din fericire, până acum, deşi guvernul a reuşit să distrugă economia ţării, nimeni nu crede nimic din cele spuse de trompetele minciunii, diversele televiziuni, presa scrisă.

 

I.P. : Neîncrederea populaţiei în guvernanţi este clară. Cum am putea evalua această realitate? Cum am putea-o măsura?

 

P.P. V. : Ideile, certitudinile unui popor pot fi evaluate, nu însă cu preci­zie, în niciun caz cuantificate. Tăria credinţei în Dumnezeu, de exem­plu, nu se măsoară prin frecventarea bisericilor, nici spovedaniile sau ipo­crizia rugăciunilor publice, declamative. La rigoare, credinţa în Dumnezeu se verifică pe lumea cealaltă, când spiritual nostru, ajunge sau nu ajunge în Rai, etc. Viaţa actuală se desfăşoară pe pământ. Cele ce se petrec pe pământ se evaluează, uneori se măsoară, măsurile pot fi înşelă­toare, chiar false. Deşteptarea popoarelor lumii nu este utopie ci deziderat. Nu putem cuantifica nivelul de conştien­tizare a păcălelii pandemuice suportate. Înţelegem sau expli­căm ceva funcţie de informaţiile necesare, de nivelul înţelegerii la care am ajuns. Unii înţeleg mai bine, alţii mai rău. Unii cred că viitoarele alegeri vor fi o indi­caţie cu privire la cele înţelese sau neînţelese de Români, din imensa punere în scenă a pandemuii Covid-19. Alegerile, alegătorii, ideile, convingerile, totul poate fi manipulat. La alegeri, se ştie, a spus-o Stalin: nu contează cine cu cine votează. Contează doar cine numără! Vom trăi şi vom vedea.

Oricine ar număra, câştigarea alegerilor viitoare, de către guvern, va fi dovada că politicienii mafioţi sunt suficient de puternici pentru a comite ce vor, în ţara asta. Nu mai puţin, asta ar arăta ori că Românii n-au înţeles, ori că înţele­gerea sau neânţelegerea n-au nicio importanţă. Câinii latră, ursul merge. Dacă am fi întregi la cap, nu am lătra ca zevzecii, nu ne-am pune botniţă, nu am avea nicio încredere în democraţie!

Degenerarea societăţii a atins nivelul la care ideile, adevărul, hegemonia culturală nu au cine ştie ce importanţă. Lumea fură, trişează, medicii au devenit ciocli, poliţaii şi procurorii sunt în fruntea hoţilor şi hoţiilor, preoţii se închină banului, adică lui Dracu! Puţini cred în Adevăr, căci acesta se plăteşte prin muncă şi sacrificii, după care constaţi că nu ţine de foame! Trăim într-o lume îndobitocită. Nimeni nu crede în nimic. Dezbaterea noastră nu ne angajează pe noi înşine. Chiar dacă socie­tatea românească ar înţelege ceva din discuţia noastră, asta nu ar schimba rezultatul viitoarelor alegeri. Contează nu cine, câţi şi cum votează. Contează cine numără! Cel ce numără, inventează câte voturi vrea. Guvernul Orban fură ce poate, freacă ţiparul, se face că testează şi declară ce-i vine pe chelie. În forma ei actuală, democraţia este minciuna ideală pentru a ne duce pe toţi la pieire. Hegemonia culturală, victoria ideilor, oricare ar fi ele, nu este suficientă. Trebuiesc cucerite instituţiile, trebuie recucerit Statul, forţele de ordine, poliţia, jandarmeria, armata, justiţia să fie de partea ideilor ce animă poporul, de partea Adevărului, a intereselor Românilor, nu contra acestora. Degenerarea popoarelor de rasă albă şi religie creştină este atât de avansată încât puţini sunt cei ce îşi mai fac iluzii. Naşul-TV şi Uniunea Patriocrată Marea Unire sunt printre cei ce îşi fac astfel de iluzii.

Pe sit există o carte ce lărgeşte discuţia noastră. Ar trebui salvată de fiecare, câtă vreme acest lucru este posibil. În versiunea ei actuală, cartea are titlul Revoltă contra ordinii mondiale. Prima ediţie, în urmă cu peste 15 ani, după ce mare parte din ea fusese publicată în diverse reviste confiden­ţiale,  a avut titlul : Aşa grăit-a Satana ! Ambele titluri spun limpede despre ce este vorba. Asta nu înseamnă că cei ce o vor citi vor ajunge la aceeaşi înţele­gere. Fiecare va înţelege că multe dintre lucrurile grave, ce s-au petrecut şi se petrec, în lume, nu puteau şi nu pot să vină decât de la Principiul Răului, de la Satana. Ideea nu este nouă. O întâlnim peste tot, până şi în Biblie, carte nepotrivită pentru vremurile ce trăim, una în care degeaba căutăm ceva pentru sau contra vaccinurilor, a vaccinării silnice, carabinate, obliga­torii. Când vorbeşte guver­nul, Orga­nizaţia Mondială a Sănătăţii, e clar şi limpede: nici Dracul în persoană nu-i întrece pe aceştia.

Aşa grăit-a Satana ! fusese titlul unui articol pe ideea nietzscheană. Inspi­rat de Nietzsche, articolul acesta a fost o revelaţie. Cele auzite din gura Neamţului, a guvernului par gândite şi rostite de Satana! Reunite sub acest titlu, articolele respective au rămas şi în versiunea finală, a II-a, intitulată Revoltă contra Ordinii mondiale.

Nu putem avea încredere decât în Adevăr, în Dumnezeu. Timpul pierdut cu minciunile unora şi altora este moarte, nu viaţă. Oricât ar fi de onora­bili, capabili şi de bună credinţă, cei ce votează şi speră ceva de la guver­nanţii actuali sau viitori îşi trăiesc moartea, nu viaţa. Într-o viaţă de om, votăm de câteva zeci de ori, fără să fim vreodată mulţumiţi. A vota înseamnă a eşua. Împlinirea omenească comportă alte dimensiuni, despre care nu putem vorbi acum. Faţă de cele ce se petrec, faţă de răul ce devine şi mai rău, faţă de drepturile şi libertăţile ce ne sunt furate de politicienii bezmetici, instrumente ale Răului, cei de bună credinţă se vor revolta, mai devreme sau mai târziu. Revolta contra Ordinii mondiale vorbeşte de felul, de modalităţile revoltei viitoare, inevitabile pentru mulţi. Gândită şi scrisă de diverşi oameni, membri ai unui club de gândire ajuns la o anumită omoge­nitate, cartea pare scrisă de un singur om. Lucrul nu este de mirare. Dacă am compara-o cu Gog ori cu Cartea neagră, ambele de Giovanni Papini, scrise în urmă cu aproape un secol, am putea crede că unul şi acelaşi om le-a scris pe toate trei.

Un alt membru al clubului de care vorbesc, mai în vârstă, distant faţă de ideile unora, a scris o carte de amintiri, roman adevărat, trimis şi nouă, dar care s-o fi pierdut. La sărac, nici boii nu trag. Titlul romanului, acţiunea, se potrivesc perfect cu prezentul civilizaţiei noastre:Marea sinucidere. Marea sinucidere a unui mare popor, de acum sinuciderea rasei albe!

Disponibil în limba română, încep să cred că acest roman nu a ajuns sub ochii Incorecţilor Politici, pentru că ei chiar se cred, vor neapărat să fie cât mai « incorecţi »! Imposibil. Ei sunt cei mai corecţi din toate punctele de vedere, al Binelui, al Răului, al credinţei în Dumnezeu, al iubirii Neamului. Nu « Incorecţii politici » de pe situl nostru sunt incorecţii. Incorecţi sunt guver­nanţii ce ne conduc, cei ce au luat-o razna, cei ce vor să introducă pedofilia şi curvia în şcoli, medicii vaccinalişti, preoţii şi Biserica ce au trădat Adevărul, pe Dumnezeu, tot şi toate.

Trădarea, trădătorii, escrocii şi criminalii din toate vremurile au reuşit adesea să se îmbrace în hainele onorabilităţii. Aproape fără excepţie, cei mai mari criminali din epoca posbtelică sunt laureaţi ai Premiului Nobel pentru Pace. Făcătorii de războaie, ucigaşii în stil mare au reuşit să ne păcălească, să ne taie împrejur la creier. La asta se reduce întreaga inginerie socială, întreaga sociologie.

I.P. : Multe ar fi de spus. Nu le putem atinge pe toate. Vom invita şi alţi Incorecţi politici la următoarea Masă Rotundă. Lume simte răscrucea destinului. Pe plan fundamental, totul pare simplu. Pămân­tul va rămâne cum a fost, cu progresele lui întru Adevăr, Bine, Frumos, Lumină ori, dimpotrivă, o va lua spre Minciună, Rău, urâţenia pocireii lumii şi omenirii prin Ingineria socială, falsa lumină ahrimaniano-luciferiană, calea tenebre­lor, prelungirea banditească a vieţii satanizate, a unora, prin faimosul drog satanic, Adenochromul?

Unii cred că omenirea este bună de la sine, prin chiar natura ei. Vreme îndelungată însă, ea s-a lăsat minţită, manipulată, botniţată public. În ulti­ma vreme, din cauza minciunii, răul, crimele, tenebrele satanismului şi-au făcut loc printre noi. Statul criminal vrea să credem în bunele lui intenţii. După atâtea şi atâtea frământări, bătălii pierdute – cazul ultimului război, pe care l-am terminat ca valeţi ai duşmanilor – iată-ne confruntaţi cu cea mai mare bătălie, ce angajează ţara, poporul, modul nostru de viaţă. De cele pe care le vom face sau nu le vom face, în săptămânile şi lunile ce urmează, depinde dacă vom rămâne oamenii relativ liberi, care am fost, inclusiv pe vremea comunismului. Vom rămâne ataşaţi credinţei în Dumnezeul Adevărului, Binelui şi Frumosului, sau ne vom lăsa minţiţi, manipulaţi, copleşiţi de Satana, de Princiul Răului, de obscurantism, de tenebre?

Unii se laudă că şi-au abandonat libertatea şi drepturile de care s-au bucu­rat părinţii, strămoşii lor (Buhnici). Pe stradă, mutrele s-au îmbotniţat. Cei întregi la cap îşi continuă viaţa din totdeauna, apucată din moşi-strămoşi, fără inginerie mincinoasă, fără satanisme. Fiecare are de ales. Fiecare va aleage pentru el, pentru familia lui. Răul, sataniştii, criminalii deghizaţi în îngeraşi nu se mai pot ascunde, nu se mai pot trage la umbră. Sistemul de guvernare e plin de incompetenţi corupţi, trădători, poliţia este plină de călăi şi torţionari, pe care falşii medici deja i-au întrecut.

Noua ordine mondială a distrus suveranitatea multor State şi popoare: Ea înseamnă partid unic, totalitar, satanist, elgebetist, în fruntea lumii intregi. Banditismul numit inginerie socială există, nu poate fi contestat. Crezul satanic, misiunea distrugătoare a acestei piraterii pot fi formulate în termenii leninişti, de acum un secol şi mai bine: puterea absolută a Înţelepţilor Anonimi ai Sionului (ÎAS), paza miliardelor de sclavi, mulgerea şi jupuirea acestora, metizarea popoarelor şi a raselor, pentru a face imposibilă orice revenire pe pământ a unui nou Homo Sapiens.

În ultimele luni s-a atins punctul imposibilei întoarceri. Dacă America din spatele lui Trump pierde partida în curs, în scurtă vreme va urma sclavia vaccinală planetară, ultimii mohicani ai drepturilor şi libertăţilor lansându-se în căutarea inexistentelor insule a la Robinson Crusoe.

Dacă Trump pierde, sclavia vaccinală imediată va fi completată cu dezlănţuirea homosexualităţii, a elgebetismului, peste care, nu prea târziu, în Europa se vor forma zone de suveranitate limitată musulmano-asiatică în Est şi musulmano-africană în Vest. Sub egida şi bagheta IAS, fiecare din acestea vor lichida în deceniile ce urmează ultimele vestigii ale culturii popoarelor albe de pe vechiul Continent.

Dacă Trump câştigă în America, dacă curentul încarnat de el se va menţine, vor apărea oportunităţi de solidarizare ce ne-ar permite revenirea la oarecare linie de plutire, amânarea deznodământului pentru una sau două generaţii, chiar victoria contra inamicilor cu atâtea feţe: politicieni incompetenţi şi corupţi, homosexuali-elgebetişti cuibăriţi şi apăraţi inclusiv în biserici, ştiinţe dezorientate, sănătatea, învăţământul, jandarmeria, poliţia, justiţia, armata murdărite şi compromise.

Orice s-ar întâmpla cu reforma preşedintelui Trump, în următorii zece sau cinsprezece ani vom deveni un popor de aproximativ zece milioane de oameni, ceea ce ar putea prezenta un aspect pozitiv: decât turma de sclavi botniţaţi, milogi, colivari, mai bine un popor nu prea numeros dar conştient şi mândru de trecutul, personalitatea şi interesele lui.

Finlandezii de acum optzeci de ani nu au putut fi îngenuncheaţi de Stalin şi armata lui. Dimpotrivă, depravarea morală şi sexuală actuală pare să vestească deopotrivă sfârşitul urmaşilor vitejilor mareşalului Mennerheim, ca şi al urmaşilor vitejilor Români,  ai mareşalului Antonescu.

   *

   *   *

[1]. Blatnoi : deţinut, « zeck » (Soljeniţin) din Gulagul sovieitc, care prin eliminarea concurenţilor şi acordul colegial al comitetului ajunge captain secret sau mafiot al lagărului. Puşcăriaşi ei înşişi, unii blatnoi s-au dovedit mai puternici decât gardienii, ofiţerii şi comandanţii de lagăre, pe care adesea reuşeau să îi mute după dorinţă, şi chiar să îi asasineze. De la blatnoi vine expresia « pe blat».

2 comments

  1. Rashid Buttar îl cheamă, nu Barat.
    Și da, e un om extraordinar, un adevărat erou. Alături de dr. Judy Mikovits, dr. Dan Erikson, dr Artin Masihi, Bruce Lipton și mulți alții, cu toții ridiculizati, hartuiti, blamați de mainstream-media.

Leave a Reply

Your email address will not be published.