Home / Chestiunea Jidănească / Deputatul Evreu Silviu Vexler Vrea Românii în Pușcării

Deputatul Evreu Silviu Vexler Vrea Românii în Pușcării

Radu THEODORU
Incorect Politic
Aprilie 11, 2018

 

          Românii în pușcărie, dacă îndrăznesc să critice evreii

Iată că nu au fost suficiente legile anterioare de îngrădire a libertății de exprimare, o nouă lege de poliție a gândirii se află în Parlamentul Românie pentru promulgare! Aveam, până acum, Legea nr. 217/2015, inițiată de trădătorul Crin Antonescu în colaborare cu Alexandru Florian de la institutul antiromânesc „Elie Wiesel” și Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 31/2002.

În data de 29 martie 2018 a fost depus la Senatul României, la Biroul permanent, un proiect de lege ce are nr. B 135/2018 (https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b135&an_cls=2018): „Propunere legislativă privind unele măsuri pentru prevenirea şi combaterea antisemitismului”.

Iniţiator, deputatul din partea minorităţii evreieşti, Silviu Vexler, la care s-au adăugat, ca semnatari ai proiectului: Nicolae Şerban – senator PSD; Ganţ Ovidiu Victor – deputat FDGR (minorități); Neagu Nicolae – deputat PNL; Pambuccian Varujan – deputat UAR (minorități); Seidler Cristian-Gabriel – deputat USR; Suciu Vasile-Daniel – deputat PSD; Szabó Ödön – deputat UDMR; Tomac Eugen – deputat PMP; Vlase Petru Gabriel –- deputat PSD; Vosganian Varujan – deputat ALDE. Deci, zece deputaţi (inclusiv iniţiatorul) şi un senator, Nicolae Şerban – PSD.

Rușine senatorului PSD Nicolae Șerban și restului românilor trădători, semnatari ai infamului document! Majoritatea deputaților semnatari, după cum vedeți, sunt alogeni: Silviu Vexler și Seidler Cristian-Gabriel sunt evrei – nu vă lăsați derutați de prenumele lui Seidler, taică-său, Andrei (!!!) Seidler, este directorul centrului comunitar evreiesc din Oradea –, Pambuccian Varujan și Vosganian Varujan sunt armeni, Szabó Ödön este ungur și Ganţ Ovidiu Victor este etnic german, șvab din Timișoara.

Cine este acest Silviu Vexler, apărut parcă de nicăieri? : Silviu Vexler are 29 de ani (născut în 08.12.1988 la Roman, jud. Neamţ) și este absolvent al Facultății de Jurnalism de la modesta Universitate „Hyperion” în anul 2010, dar nu a auzit nimeni de el ca ziarist. Nici nu avea cum, din moment ce din același an, 2010, a devenit consilier personal și parlamentar al președintelui FCER (Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România).

Aurel Vainer și Silviu Vaxler.

Este și acum  consilierul personal al lui  Aurel Vainer, președintele Federaţia Comunităţilor Evreieşti din România, cel care până în decembrie 1989 susținea că este etnic german, după care a devenit subit evreu. Deocamdată, Silviu Vexler i-a luat locul lui Aurel Vainer doar în parlament, începând cu anul 2016.

Iată și documentul proiectului de lege înaintat de deputatul Silviu Vexler, o lege abuzivă și dictatorială, care încurajează și delațiunea la final, ca pe vremea când România era condusă de evreii bolșevici:

LEGE privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului

Parlamentul României adoptă prezenta lege.

Art. 1. — Prezenta lege are ca scop stabilirea unor măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului.

Art. 2. — În sensul prezentei legi, termenii și expresiile de mai jos au următorul înțeles :

  • a) prin antisemitism se înțelege atât percepția referitoare la evrei exprimată ca ură împotriva acestora cât și manifestările verbale sau fizice, motivate de ură împotriva evreilor, îndreptate împotriva evreilor sau ne-evreilor ori a proprietăților acestora, împotriva instituțiilor comunităților evreiești sau lăcașurilor lor de cult;

  1. b) prin organizație cu caracter antisemit se înțelege orice grup format din trei sau mai multe persoane, care își desfășoară activitatea temporar sau permanent, în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite. In această categorie pot fi incluse organizațiile cu sau fără personalitate juridică, partidele și mișcările politice, asociațiile și fundațiile, societățile reglementate de Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, precum și orice alte persoane juridice care intră sub incidența prezentei.
  1. c) prin simboluri antisemite se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul;
  1. d) prin materiale antisemite se înțelege: imagini, mesaje text, conținut audio-video, precum și orice alte asemenea reprezentări, care transmit idei, concepții sau doctrine care promovează antisemitismul.

Art. 3.

Fapta persoanei de a promova, în public, în orice mod, idei, concepții sau doctrine antisemite se pedepsește cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

Art. 4.

Distribuirea sau punerea la dispoziția publicului, prin orice mijloace, de materiale antisemite constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la un an la 5 ani.

Art. 5.

(l)  Confecționarea, vânzarea, răspândirea, precum și deținerea în vederea răspândirii de simboluri antisemite se pedepsesc cu închisoare de la 3 luni la 3 ani și interzicerea unor drepturi.

(2)  Cu aceeași pedeapsă se sancționează și utilizarea în public a simbolurilor antisemite.

(3)  Nu constituie infracțiune fapta prevăzută la alin. (l) sau (2), dacă este săvârșită în interesul artei sau științei, cercetării ori educației sau în scopul dezbaterii unor aspecte de interes public.

Art. 6.

(l)   Constituie infracțiune și se pedepsește cu închisoare de la 3 la 10 ani și interzicerea unor drepturi inițierea sau constituirea unei organizații cu caracter antisemit, aderarea sau sprijinirea, sub orice formă, a unui astfel de grup.

(2)  Dacă faptele prevăzute la alin. (l) au fost urmate de săvârșirea unei infracțiuni, se aplică regulile privind concursul de infracțiuni.

(3)  Nu se pedepsesc persoanele care au comis faptele prevăzute la alin. (l), dacă denunță autorităților existența organizației, înainte ca aceasta să fi fost descoperită și să se fi început săvârșirea vreuneia dintre infracțiunile care intră în scopul grupului.

(4)  Dacă persoana care a săvârșit una dintre faptele prevăzute la alin. (l) și (2) înlesnește, în cursul urmăririi penale, aflarea adevărului și tragerea la răspundere penală a unuia sau mai multor membri ai unui grup infracțional organizat, limitele speciale ale pedepsei se reduc la jumătate.

Nota Editorului: Legea nu doar că pedepsește omul pentru opinii, dar ultimele articole încurajează trădarea și turnătoria în cadrul grupurilor. – S.C.

      Falsificarea istoriei: Evreii din România, eroi în Primul Război Mondial

O altă propunere legislativă a aceluiași Silviu Vexler, din anul 2017, intrată recent în vigoare: „Proiect de Lege privind constituirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care şi-au dat viaţa pentru România în Primul Război Mondial” a devenit Legea nr. 67/2018 privind construirea unui monument comemorativ dedicat eroilor evrei care și-au dat viața pentru România în Primul Război Mondial și a intrat în vigoare din 22 martie 2018. Citiți, în continuare, cât de „eroi” au fost evreii în Primul Război Mondial!

                                                O REMEMORARE CARE SE IMPUNE

  • Presa mondială evreiască şi iudaizată ca şi corifeii iudaismului din România gen Zigu Ornea, ieri lideri comunişti şi ideologi fanatici şi şefi de şcoală proletcultistă, astăzi lideri ai cosmopolitismului, fac caz de participarea evreilor la Războiul Independenţei şi Războiul Întregirii Neamului. După o foarte minuţioasă cercetare a documentelor timpului începând cu registrele regimentelor, sintezele Marelui Stat Major, rapoartele comandanţilor de unităţi şi mari unităţi, autorul şi-a format convingeri de o cu totul altă natură. Nu revenim la Războiul Independenţei unde sutele de mii de evrei au pierdut 4 morţi dintre care numai unul lovit de o schijă, ceilalţi trei morţi de tifos la croitoriile şi ciubotăriile de etapă. Drept recunoştinţă pentru cei 4, statul român a împământenit 800 de evrei intraţi în ţară clandestin şi cu asta se încheie problema jertfelor evreieşti în Războiul Independenţei.
  • La declararea Războiului Întregirii Neamului, considerat de iudeo-comunişti ca un război imperial­ist, erau în ţară în jur de 500.000 evrei declaraţi şi alte zeci de mii clandestini. Dintre aceştia trebuiau să răspundă la mobilizare în jur de 50.000, adică 10%; românii din 7 milioane prezentând la mobilizare până în decembrie 1917: 741 399 de militari, în timp ce evreii au prezentat numai 15.959 militari. Prima concluzie: cu mult peste 50% dintre evrei s-au sustras de la mobilizare, adică 34.041 evrei. Dintre cei 15.959 militari evrei prezentaţi la mobilizare, prin certificate medicale false, prin corupţie şi protecţie politică, 7 980 s-au aşezat la serviciile auxiliare; din cei 7.979 repartizaţi la unităţi, 20% au dezertat înainte de a pleca pe front; iar din cei plecaţi pe front o bună parte au dezertat la inamic, punându-se în slujba acestuia ca tălmaci, spioni, delatori şi furnizori de alimente şi furaje; alţii dezertând la ruşi după izbucnirea revoluţiei şi devenind fie „revoluţionari” de profesie, fie terorişti. Excepţiile sunt cei care şi-au slujit ţara precum tatăl istoricului Nicolae Minei.
  • Regimentul 13 infanterie, Ştefan cel Mare, cu garnizoana Iaşi are la mobilizare 1040 de evrei. Dintre aceştia, 276 dispar fără urmă, 176 dezertează la inamic, 71 sunt necombatanţi, 2 sunt condamnaţi pentru delicte militare şi după primele lupte se prezintă la regiment 161 evrei. Un deplin mister pluteşte peste cei 452 evrei care ar fi trebuit să fie trecuţi la rubricile morţi, răniţi, dispăruţi. Am făcut sondaje la următoarele regimente: 67/55 Bacău, regiment decorat cu ordinul „Mihai Viteazul”; din 448 evrei, 130 au dezertat, 7 au dispărut, restul s-au aciuit pe la servicii. Regimentul 37 Botoşani a avut 359 evrei din care s-au făcut nevăzuţi 135, au dezertat la inamic 59, la servicii s-au tupilat 63, s-au evacuat 68; după primele lupte s-au prezentat 108. Din regimentul 4 Argeş au fost condamnaţi la moarte 2 evrei din totalul de 23, dintre care 9 au dispărut, unul a dezertat la inamic şi 9 s-au pitit pe la serviciiSONDAJUL ESTE GRĂITOR.

 

Adăugăm câteva date suplimentare. La Regimentul 2 Vâlcea au fost doar 16 evrei din care au dispărut 5, alţi 2 au dezertat la inamic, unul nu s-a prezentat la mobilizare, 3 s-au aciuit la arsenal şi doar un singur evreu a fost pe front. Din Corpul de Armată de la Iaşi au dezertat: Schechter Burăh, ofiţer medic-ajutor, Rosenzweig Moritz plutonier T.R., Ingher lacob medic, Bercovici Iosef sublocotenent rezerva, Gaicher Iosef medic-ajutor, Goldemherg Lazar, Rozman Isidor, Reistadt Aron, medici ofiţeri, Hugo Zeigher locotenent, lista continuând pe lungi coloane dezonorante şi descalificante.

  • Raportul Nr. 3424 din 24 octombrie 1916 al Corpului de grăniceri laşi, adresat Marelui Stat Major: „…Am onoarea a comunica, ca în ziua de 27 septembrie a. c. un camion rusesc închis, voind a trece în Rusia prin punctul Sculeni, soldatul grănicer Cetăţeanu Teodor fiind de santinelă, 1-a somat să se oprească… Şoferul rus, soldatul Gherşov Ivan n-a vrut să oprească autocamionul, grănicerul român 1-a blocat şi la controlul camionului s-au găsit: …ascunşi în pânză şi înveliţi în saltele pe dezertorii evrei: Sfarţ Bercu Haim din Reg. 34 Infanterie, David Smil Iancu din Reg. 69 Infanterie, Froim sin Iancu, Iancu sin Iţic, Avrum sin Iţic, Sloim sin Iţic din Regimentul 77 Infanterie.”

Raportul da numărul autocamionului rusesc: 15956, suma plătită de fiecare dezertor soldatului rus, 100 de ruble şi unitatea şoferului: Coloana 16-a automobilistică rusă.

  • Omagiez memoria evreilor care au făcut jertfa suferind alături de români, pe veteranii evrei ai Războiului întregirii, apreciind însă la justa şi semnificativa lui valoare aportul evreimii în tragedia pe care a străbătut-o poporul român în anii 1916-1919, fără să uit atrocităţile săvârşite de bandele iudeo-bolşevice asupra soldaţilor şi ofiţerilor români în campania pentru eliberarea Ungariei de sub Bela Khun, călăul iudeo-bolşevic al maghiarimii, ucis mai târziu de Stalin.

                                                                                                                          Radu THEODORU

Sursa material: https://www.scribd.com/document/56533514/Romania-ca-o-prada-Radu-Theodoru, fragment preluat din articolul Românii, victime ale terorismului iudeo-bolşevic

 

Preluat de pe: http://www.justitiarul.ro/19267-2/