Home / Actualitate / Generalul Radu Theodoru a înțeles să reprezinte interesul suprem al Adevărului

Generalul Radu Theodoru a înțeles să reprezinte interesul suprem al Adevărului

Incorect Politic
Septembrie 15, 2022

Generalul Radu Theodoru a înțeles să reprezinte interesul suprem al Adevărului

Generalul Radu Theodoru a înțeles să reprezinte interesul suprem al Adevărului

Via STRATINFO:

Aviz tuturor rețelelor naționaliste, patriotice, conservatoare

Iată prima fisură masivă adusă embargoului intelectual iudeo-protestant din România. Generalul Theodoru a înțeles să reprezinte interesul suprem al Adevărului, restabilind cu arma morală și intelectuală o salvă chirurgicală către dușmanii naturali ai românității de neam și ai ortodoxiei pe aceste meleaguri. Salva domnului general a fost extraordinar de precisă și țintele au fost atinse pe ambele direcții, atât dușmanii, cât și trupele noastre au fost zdruncinați. Pe ambele părți s-au înregistrat victime.

Linia de front al neamului românesc a fost restabilită și reașezată strategic acolo unde sunt singurele șanse de izbândă, alături de fratele nostru întru Hristos, Iurie Roșca – față-n-față cu dușmanii de moarte! Prin gestul său mai mult decât necesar, generalul Theodoru demonstrează tuturor celor drepți că singura direcție corectă de înaintare într-un conflict este împotriva curentului inamic. Celor lipsiți de strategie, atârnați, slabi, lași, în căutarea cantitativului, angajați pasivi sau activi pe contrasensul comerțului naționalist, promovând personaje validate de sistem și soluții inoperante, generalul Theodoru le-a arătat tuturor calea, le-a dat o șansă de răscumpărare, o certitudine de care să se agațe în ceasul al doisprezecelea. Celorlalți, care se împroprietăresc prin administrarea nenorocirii noastre, stabilind fără concurență regulile jocului, partenerii și dușmanii convenabili, așa cum s-a mai spus în mediul conservator autentic: recreația s-a terminat!

Deschiderea acestui front de către domnul general Radu Theodoru trebuie susținută masiv și diseminată fără reținere, fără frica și orgoliul specific oamenilor lipsiți de substanță, caracter și răspundere în fața tăvălugului care se anunță. Așa cum poziția față de institutul terorist Elie Wiesel este un cursor naționalist, poziția față de Iurie Roșca a devenit un cursor de patriotism politic organic anti-globalist.

La ora actuală primul teritoriu pierdut al României, așa cum a lăsat să se înțeleagă domnul general Theodoru, este capacitatea dialectică, conceptuală și politică racordate eficient la intervalul istoric în care ne aflăm. Am avut timp și răgaz să contrazicem această tendință sinucigașă și nimeni nu a ridicat ștafeta deasupra neamului să dea o direcție, să mâne inteligența colectivă care ne lipsește cu desăvârșire. Ce să mai vorbim de instinctul tribal sau de continuitate în aceste condiții… Repetenții vor rămâne repetenți, trebuie să-i lăsăm în urmă.

Iată că Joncțiunea pe care o așteptam și pe care a văzut-o temerarul general Theodoru este oficială, liderul organic a fost numit, dușmanul de asemenea! Iurie Roșca a fost numit liderul natural al mișcării de eliberare, mișcare care trebuie să se emancipeze de miturile fondatoare. Noi, cei de la STRATINFO ne-am asumat acest discurs de la bun început, mergând împotriva curentului și detabuizând pe frontul avansat în timp ce alții se adunau împotriva propriilor interese, mizând pe confortul cantității, materialism dialectic, săpând tot mai adânc fosa comună dictată de forțele globalizante, antihristice.

Mulțumim domnului General pentru validarea acțiunii STRATINFO și pentru curajul de a recunoaște munca deosebită, capacitatea și curajul excepțional de care a dat dovadă fratele nostru mai mare, Iurie Roșca.

P.S. Aviz tuturor rețelelor naționaliste, patriotice și conservatoare, destinul ne-a pus înapoi pe front în fața istoriei: este ultima șansă!

 

6 comments

 1. _ Aproximativ „identic” (cu) contextul postării (din ziua: miercuri, 11 august 2021), …dar, posibil mai greu de perceput de către unii dintre cititori, privitor la „capabilitatea înțelegerii” (vezi profețiile / coroborează) _ Matei 19/11; _ Evoluția 1/1,(2-4 _ Romania 10/(14-?!!!),4,16-2021,(22); _ Daniel 12/4,(7 -Roman),9,(10,3 _ Urmează!),13; _ Isaia 6/8,(9-12),13 _ Roman; … & … (aici, copia postării / vezi ziua / Subiectul): …

  miercuri, 11 august 2021
  _ Luca 8/5-8,(15),18; 18/7,8; _ Ioan 7/37-40; _ Romania 10/4,(14-?!!!),16-2021.
  _ @(* https://www.incorectpolitic.com/grasa-purulenta-alina-mungiu-pippidi-cei-needucati-nu-se-vaccineaza/#comment-43973 *).

  – Copie „comentariu / mesaj”: …

  Gheorghe Moise August 12, 2021 at 9:38 am
  : … @ (*„Alături de bulgari suntem ţările cele mai rurale şi mai needucate din Uniunea Europeană. Stăm prost la mortalitatea infantilă, la violenţa domestică, la educaţia sanitară şi la educaţia sexuală. Noi avem un mare curent contra educatiei. Noi suntem, obiectiv, cei mai needucaţi din Europa. …”, a declarat ea la emisiunea Sorinei Matei de la Aleph News.*).

  -1) Cine a autorizat-o să vorbească în Numele Romaniei / Poporului Roman, …referindu-se la „Noi” … ?!!!

  -2) Sigur nu știe nimic despre Taina Dumnezeirii / Taina Evoluției ființei Umane, implicită în „Legea Dumnezeirii / Legea Facerii Omului După Chipul și Asemănarea Noastră – *Romană / Românească / Dumnezeiască – Ancestrală* (vezi profețiile) _ Facerea 1/(24,25),26-31, …cu Finalitate / Sfîrșit / Săvîrșire / Împlinire în Romania (vezi) _ Daniel 12/(1 – „Arhanghelii *Mihail*” ai poporului Roman),4,(9,13),7 – Poporul Roman _ Isaia 6/(8-9),13 -„Roman”; _ Romania 10/4,16-2021, …

  acum fiind „Zorii Dimineții Zilei” (a 7-a _ Facerea 1/31; 2/1-3; _ 2 Petru 1/19-2021), … „Ziua de pe Urmă” (_ Fapte 3/16-2021,22), …care, „Este Ziua Cea mare a Praznicului” _ Ioan 7/37-40, … & … _ Facerea 7/(1-2021),22; _ Romania 5/14 -!!!? _ Fapte 26/23; _ Galateni 4/4; _ Romania 8/29; _ Matei 11/19; 5/17; 18/11; … _ Isaia 29/10-13,(14-„Urmează!”); _ Luca 8/5-8,(18); 18/7,8; … & … _ Ieșirea /(Trimiterea) 4/(1,10),11-16.

  -3) _ @ (*Noi avem un mare curent contra educatiei.*): …

  -Așa este, pentru că așa este Legea Evoluției Omenirii, de la „Alfa la OMega”, adică de la Începuturile Primordiale pînă la Finalitate în _ Romania 10/4, …Primind Cununa de Spini din Aur _ Ioan 19/(2),5; _ Apocalipsa 6/2; 14/14; 17/14; 22/13-2021, …(vezi -Implicită Știința _ Osea 4/6-14 … & …Teoria lui Charles Darwin & Tabelul lui Mendeleev, …etc.), …*Nu „Misticismul / Superstițiile” _ Matei 22/29; 23/2-34; _ Fapte 17/23-25, …
  adică, …
  „Poporul Roman”, înoată precum „Peștii / Alfa”, împotriva „marilor curenți împotriva educației (falsei) U.E.” -(cum a afirmat Alina Mungiu Pippidi), …

  pentru „Salvare” _ Matei 18/11, pentru „a asigura perpetuarea repectiv „Învierea” ( _ Matei 27/63-66; _ Ioan 20/9; _ Apocalipsa 21/1,6-9,2021,22,23) „Evoluția Umanității”, …înotînd spre „Izvoarele Apelor / Izvoarele Evoluției Creației / Creațiunii”/(„Știința Românească / Latinească – Ancestrală”), …

  prin „depunerea Icrelor și Lapților”, reprezentînd / însemnînd „Sămînța Sfîntă” (Originară / Originală / Autentică – Romană / Românească / Dumnezeiască – Ancestrală) _ Isaia 6/8,(9-12),13 -Roman; _ Romania 1/14,15; _ 1 Petru 2/(1-3),9,10,(15,16),19-2021,22-25.

  = Cu stimă. -*Omul* _ Ioan 19/(2),5; -„Mesia” / „Fiul Omului” _ Galateni 4/4; _ Ioan 3/16-2021; 4/25,(26); 5/39; 8/2021,23,28; 10/8-16; 16/8-11; … & …
  -„Mielul” (_ Apocalipsa 5/1-9), din „Rămășița” (_ Romania 11/3-8), „Turmei Mici” (_ Luca 12/32; _ Isaia 6/8-13 _ Romania) … + … (coroborează) _ Ioan 1/1,2,5,14; 3/16-2021; 4/25,(26); 5/39; 10/8,(9-16),20,2021; 16/8-11; _ Romania 10/14- ?!!!; _ Isaia 52/6 _ *Iată-Mă!*; 53/1-11; 65/1 _„Iată-Mă! Iată-Mă!”; … „Toate Popoarele /(toate „religiile”), Chemate (la masă _ Matei 4/4) _ Isaia 55/1,6-11.
  55/(1-11); 65/1 _ *Iată-Mă! Iată-Mă!*

 2. _ Citiţi: _ https://ioncoja.ro/apelul-lui-miron-manega/ , …şi comentariul Meu /(iată copia, transmisă aici, pentru că în * https://ioncoja.ro *, sînt cenzurat / blocat !!!): …

  _ @(*Dumitru Buta: … & … -6) Religia – se va îndepărta credința în Dumnezeu din guvern și școli … *

  -1) (Q-?!!!): -De ce nu ești explicit, respectiv nu folosești punct(uația) în propozițiile / frazele, scrise ?!!!

  -2) De ce nu ești explicit în exprimare, scriind: …-„Religia – se va îndepărta credința în Dumnezeu”, …(adică), …despre ce vorbești zicînd /(scriind): -„se va îndepărta” (?!!!), …
  cumva ar fi vorba despre „autoîndepărtare”, …sau, cumva, acest fapt / fenomen, ar fi urmărit și provocat de cineva, cumva, …fii explicit / despre ce și despre cine vorbești ?!!!

  -3) Precizările Mele: …
  -a) Bine ar fi dacă s-ar produce fenomenul *autoîndepărtării*, …în contextul implicit în profeţii, …pentru că *misticismul şi superstiţiile* ţin Poporul Meu Roman priponit şi subjugat în neştiinţă – necunoştinţă, precum o Turmă Mică de Oi înconjurată de Haita Internaţională care a-(u) sărit Gardul Grădinii Mamei / Grădina Eden (citeşte): _ Facerea 2/(1-7),8,(9-14); _ Ioan 1/1-14; _ Daniel 8/26; 12/(1),4,(7-Roman),9,10,(3_ Urmează!),13; _ Isaia 6/8-12,(13-Roman / Romania _ Romania 10/4,16-2022), …în Staulul Păstorului Cel Bun (vezi _ Ioan 10/2022,23-în Romania / _ Romani 5/14; _ Fapte 3/16-2022; 26/23 (citeşte despre *lepădarea de falsa credinţă* / coroborează): _ 2 Tesaloniceni 2/1-12; _ Fapte 17/23-25; _ Ioan 4/23-25.

  -b) Citiţi şi *Rumegaţi / Băgaţi la Cap*, …dacă aveţi potenţial cerebral (_ Romania 11/3-8), implicit, primit / *dat* încă din naştere în tatăl şi facerea în pîntecele mamelor voastre _ Matei 19/11, …

  _ Ioan 15/5: …-*5. Eu sunt Vita, voi sunteti mladitele. Cine ramane in Mine si in cine raman Eu aduce mult rod, caci despartiti de Mine nu puteti face nimic.*, …

  implicit contextul (_ Matei 19/11, …adică: -pentru cei care pot pricepe profeţiile), …despre ceea *ce trebuie făcut, …pînă la marginile lumii* _ Romania 10/4,(14-17),18-2022.

  – Cu stimă. *Mesia* _ Ioan (1/1-14; 3/16-19); 4/26; 5/39; 10/8-16; 16/8-11,(12); _ Romania 10/14-!!! _ Apocalipsa 2/17; _ Isaia 6/8,(9-12),13; 9/1,2,(6); 52/6 _ Iată-Mă; 53/1-11; 65/1 _ Iată-Mă! Iată-Mă!; …-*Toate Popoarele (toate [religiile] chemate la masă _ Matei 4/4)* _ Isaia 55/1,6-11.

  • _ @ (Cenzurat în _ https://ioncoja.ro/apelul-lui-miron-manega/ ): …

   II) _ @(*Dumitru Buta: … & … -6) Religia – se va îndepărta credința în Dumnezeu din guvern și școli … *

   -„Misticismul și Superstițiile”, inoculate și amestecate cu „Știința”, …predate în Școli, … se aseamănă cu „curvia” dintre „Necunoștință și Știință”, și potrivit cu Proverbul Românesc: …-„Ajunge o linguriță de rahat la un butoi cu miere”;

   _ Iată cîteva dintre profeții: …

   _ Osea 4/6-12: …

   -*6. Poporul Meu piere din lipsa de cunostinta. Fiindca ai lepadat cunostinta, si Eu te voi lepada si nu-Mi vei mai fi preot. Fiindca ai uitat Legea Dumnezeului tau, voi uita si Eu pe copiii tai!

   7. Cu cat s-au inmultit, cu atat au pacatuit impotriva Mea. De aceea, le voi preface slava in ocara.

   8. Ei se hranesc din jertfele pentru pacatele poporului Meu si sunt lacomi de nelegiuirile lui.

   9. Dar si preotului i se va intampla ca si poporului; il voi pedepsi dupa umbletele lui si-i voi rasplati dupa faptele lui.

   10. Vor manca, si tot nu se vor satura, vor curvi, si tot nu se vor inmulti, pentru ca au parasit pe Domnul si poruncile Lui.

   11. Curvia, vinul si mustul iau mintile omului.

   12. Poporul Meu isi intreaba lemnul lui, si toiagul lui ii proroceste; caci duhul curviei ii duce in ratacire si sunt necredinciosi Dumnezeului lor.*

   _ _ Maleahi 2/1-3,9: …

   -*1. Acum, catre voi se indreapta porunca aceasta, preotilor!

   2. Daca nu veti asculta, daca nu va veti pune inima ca sa dati slava Numelui Meu, zice Domnul ostirilor, voi arunca in voi blestemul si voi blestema binecuvantarile voastre; da, le-am si blestemat, pentru ca n-aveti pe inima porunca Mea.

   3. Iata, va voi nimici samanta si va voi arunca balega in fata, balega vitelor pe care le jertfiti, si veti fi luati impreuna cu ele.

   9. De aceea si Eu va voi face sa fiti dispretuiti si injositi inaintea intregului popor, pentru ca n-ati pazit caile Mele, ci cautati la fata oamenilor, cand talmaciti Legea.”*

   +++
   _ Maleahi 3/7-9: …

   -*7. Din vremea parintilor vostri voi v-ati abatut de la poruncile Mele si nu le-ati pazit. Intoarceti-va la Mine, si Ma voi intoarce si Eu la voi, zice Domnul ostirilor. Dar voi intrebati: -“In ce trebuie sa ne intoarcem?”

   8. Se cade sa insele un om pe Dumnezeu cum Ma inselati voi? Dar voi intrebati: -“Cu ce Te-am inselat?” Cu zeciuielile si darurile de mancare.

   9. Sunteti blestemati cata vreme cautati sa Ma inselati, tot poporul in intregime!*

   = Cu stimă. -Mesia _ Fapte 3/16-2022,(2023); _ Romania 10/4,(14-Cum?!!! Ghicești ?),16-2022; _ Isaia 6/8-12,(13 _ Romania 5/14); _ Daniel 12/1,4,(7_ Romania),9,(13,10,3 -Urmează!); _ Isaia 29/10-13,(14 – Urmează!); _ Fapte 17/23-25 -„Înțelegi?!!!”, … & … _ Luca 18/7,(8 – ?!!!)

   • _ # „Neștiință & Cunoștință” / *Misticism / Superstiții & Știință / Cunoștință* _ Daniel 12/4,(7 -Roman),9,(13,10,3 _ Urmează!); _ Isaia 29/10-13,(14-Urmează!) #

    _ Matei 6/24: …

    -*24. -Nimeni nu poate sluji la doi stapani. Caci sau va uri pe unul si va iubi pe celalalt, sau va tine la unul si va nesocoti pe celalalt; Nu puteti sluji lui Dumnezeu si lui Mamona.*

    _ Luca 16/13: …

    -*13. -Nicio sluga nu poate sluji la doi stapani; caci sau va uri pe unul, si va iubi pe celalalt sau va tine numai la unul, si va nesocoti pe celalalt. Nu puteti sluji lui Dumnezeu si lui Mamona.”*

    = Cu stimă. -Mesia / Mielul _ Fapte 3/16-2022; 17/23-25; _ Romania 10/4,14-?!!!,(16-2022); _ Apocalipsa 5/1-9; 22/13-2022.

 3. _ @(*Gheorghe Moise: September 16, 2022 at 7:06 am … & … Gheorghe Moise: September 18, 2022 at 9:56 am*): …

  _ Trebuie înțeles ceeace Eu am înțeles de mai mulți ani de zile că „cenzuratorii, precum niște dobitoci / derbedei _ Daniel 11/14, …Mă cenzurează”, potrivit cu profețiile (vezi_ Matei 23/13), …adică, implicit / explicit (necesar de tîlcuit), potrivit Proverbului Roman / Romînesc / Ancestral / Primordial _ Isaia 6/8-12,(13 _ Roman): …

  -„Păzesc precum Cain-ele rahatul, nici ei nu-l mănîncă (pentru că nu-l pot rumega _ Matei 7/6), …și nici pe alții nu-i lasă (pe alții, …care ar putea să-l rumege, să-l mănînce)!”

  = Cu stimă. -Mesia _ Facerea 7/1-2021,2022,(23); Fapte 3/16-2022,(23); _ Romania 5/14; _ Fapte 26/23; _ Romania 10/4,(14-?!!!),16-2022, … & … Ieșirea (Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/(1,10),11-16.

 4. -Copie „comentariu / mesaj”, din pagina „ioncoja.ro”: …

  _ @(*Miron Manega … & … Comentariu C.D.: …

  -„Conștientizarea identității naționale a fost dintotdeauna cea mai redutabilă formă (și forță) de rezistență împotriva oricărei agresiuni, iar acum este singura. Suntem mulți, suficient de mulți ca să putem declanșa o contraofensivă identitară dar, din păcate, nu suntem împreună.”
  … & …
  Identificaraea Nationala ne da scopul nobil, inaltator al luptei/rezistentei noastre iar Identificarea Religioasa ne da credinta si puterea spirituala care ne uneste si ne calauzeste spre Binele Comun.*)

  – Luați Amin!-te la profeții (coroborează) _ Evoluția 1/1,(2-4_ Romania 10/4; _ Galateni 4/4; _ Romania 10/(14-?!!! _ Apocalipsa 2/17),16: … & …

  _ Ioan 15/5: … -*5. Despartiti de Mine nu puteti face nimic. Eu sunt Vita, voi sunteti mladitele. Cine ramane in Mine si in cine raman Eu aduce mult rod.*

  = Cu stimă. -Mesia (vezi) _ Fapte 3/16-2022; _ Evoluția 1/1,(2-4 _ Romania 10/14-?!!!); _ Luca 16/29-31; 8/5-8,18; 18/7,8 -?!!!; _ Apocalipsa 2/17; _ Romania 10/16,(17),18-2022; … & …

  _ Matei 10/27: …

  -*27. Ce va spun Eu la intuneric voi sa spuneti la lumina, si ce auziti soptindu-se la ureche sa propovaduiti de pe acoperisul caselor.*

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *