Home / Educativ / ZIUA LIMBII ROMÂNE. Blestem bicefal

ZIUA LIMBII ROMÂNE. Blestem bicefal

Incorect Politic
August 31, 2022

ZIUA LIMBII ROMÂNE. Blestem bicefal

ZIUA LIMBII ROMÂNE. Blestem bicefal

Via Certitudinea:

MOTO: ”…Să înceapă osteneala aceasta, după atâta véci de la discălecatul țărâlor cel dintăi de Traian împăratul Râmului, cu câteva sute de ani peste mie trecute, să sparie gândul. A lăsa iarăș nescris, cu mare ocară înfundat neamul acesta de o seamă de scriitori, ieste inimii durére. Biruit-au gândul să mă apucu de această trudă, să scoț lumii la védére felul neamului, din ce izvor și seminție suntŭ lăcuitorii țărâi noastre, Moldovei și Țărâi Muntenești și românii din Țările Ungurești […]. Laud osârdiia răposatului Uréchie vornicul, carile au făcut de dragostea țărâi létopisețul său, însă acela de la Dragoș-vodă, de discălicatul cel al doilea al țărâi aceștiia din Maramoroșŭ scrie […]. Célelalte ce mai suntŭ scrise, adăosături de un Simeon Dascalul și al doilea, un Misail Călugărul, nu létopisețe, ce ocări suntŭ […]. Pre acestŭ Simeon Dascal, Istratie logofătul l-au fătat cu basnile lui și Misail Călugărul de la Simeon au născut, cela fiiu, cestalalt nepot”.

(MIRON COSTIN – “De neamul moldovenilor” – Predoslovie)

BLESTEM BICEFAL

GRIGORE URECHE: „Letopiseţul Ţării Moldovei” – „Predoslovie adecă cuvântu înaintea descălecatului Țărăi Moldovei (copie din sec. al XVII-lea)

Simioane, Misaile,
Zob de flori fără pistile
Ticluit Moldovelor
Din piezişul slovelor,

Iezui-v-ar iezătura
Morţilor neplânşi şi zgura
Ce-aţi scuipat-o în icoane,
Misaile, Simioane!

Misaile, mâna ta,
Mânca-ţi-a viermii din ea
O mie de veci
Şi-n altele, zeci,
Slugăre, călugăre,
Vinul făr’ de strugure,
Vinul morţii
Şi sputa sorţii!

Iar tu, dascăle,
Hăurile cască-le
Şi dă-te de-a dura,
De-a lepădătura,
De-a scrisul ce-ai scris,
De-a raptul comis,
De-a slova trădată
Ce plânge sub roată
Şi strigă la tine
Cu vorbe puţine:

„Simioane, Simioane,
Crăpa-ţi-ar umbra de foame
Şi limba de sete
Între Styx şi Lethe,
Între vaduri seci
Moartea să-ţi petreci,
Ea să-ţi fie vie
Şi să-ţi dea simbrie
Patimă trupească
Şi neomenească!

Şi te du, te du,
Tu şi frate-tu,
Să ardeţi de vii
Pân’ la temelii,
Departe de noi,
De carul cu boi,
Departe de stână,
De sat, de fântână,
De slova de mână,
De limba română”.

 

8 comments

 1. “dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă progonesc” (Matei5:44)

  • -*Matei* -?!!! _ Mă dezamăgești, pupînd(u-ți) „călăii crimianli, ucigașii prăduitori, care jefuiesc de mii de ani Poporul Roman / Turma Mică (_ Romania 11/3-8; _ Luca 12/32; _ Ioan 8/32) , … + …(coroborează: _ Matei 13/13-17,34,35; 22/29; _ Marcu 12/24), …adică „Eu (Mesia / Mielul _ Ioan 4/25,26; 5/39; _ Apocalipsa 5/1-9; 17/14; 22/13-2022), … zicîndu-vă / invocîndu-vă „Proverbul Românesc Ancestral” (despre că): – „Vă rătăciți la Dracu-n praznic!”, …în context Scripturistic fiind vorba despre (că), de la Începuturile Zidirii Omenirii (_ Daniel 12/1,4,(7- Romania),913, … „Omenirea nu a avut Duhul Sfînt, pentru că, încă, Nu (v-)a fost Dat, …(nu aveți cum să-l vedeți), …pentru că „Adevărul este încă în Noapte / Întuneric”, …vorbind despre „Praznicul Dracului – Vînzătorul Adevărului / Cel ales între cei 12 _ Ioan 6/70,71; 13/30, … (adică), … „Vorbind / Vorbim, despre (această) Ziua Praznicului Cel Mare / Ziua de pe Urmă” _ Ioan 7/37-40,46,49.

   = Cu stimă. -„Mesia / Mielul / Prorocul” _ Fapte 3/16-2022; _ Ioan 1/1,2,14; _ Galateni 4/4; _ Matei 5/17; 10/34; 13/13-17,34,35; 18/11, … & … _ Isaia 6/(8),9-12,(13 _ Romania 5/14; 10/4,(14-?!!!),16-2022; _ Ieșirea /(Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/(1,10),11-16, …- Înțelegi ?!!! + _ Luca 19/10.

 2. _ @ (* https://ioncoja.ro/mihai-eminescu-aici-ne-aflam-noi-romanii-limba-cumpenei-universului-2/?unapproved=353992&moderation-hash=260924c527a9adc48f71347404249154#comment-353992 *)

  -Copie „comentariu / mesaj”: …

  Gheorghe 15 ianuarie 2022 la 9:26 pm – Raspunde
  Comentariul a fost aprobat.
  -1) _ Grozavă „Culegerea”! … -Multă stimă și deosebită considerație!

  -2) _ Despre toate aceste aspecte am vorbit în felurite moduri prin toate postările din Blogul personal inițiat încă din 2011 …(vezi implicite profețiile _ Isaia 53), …

  prima „postare” avînd Subiectul: _ ROMANIA -Gradina Mamei MELE -Gradina EDEN _ Geneza 2 / 8-15,[16,17]. … ziua: … 17.04.2011, …h 12:21, … & …

  #(_ Matei 13/13-17,34,35,57: …-Cercetați Actuala Conjunctură Astrală, si în continuare / atenție, începînd cu 11-12.04.2022; _ Daniel 8/26; 12/9,13; _ Facerea 1/(1-21,2022)#;

  …relatările din postare /„Culegere”, conținînd aspecte implicite în „Fondul Scripturilor Creștinești – Ortodoxe” / „Biblia” / „Scripturile Romanești / Latinești -Ancestrale / Primordiale”, …

  #(detalii / coroborează: _ Isaia 6/8-13 _ Roman; _ Daniel 8/26; 12/4,(7 -Roman),9; _ Ioan 1/1-21,2022; 4/25,(26); 5/39; 8/21-28,(29); 9/39; 10/1-21,2022,(34-38); _ Romania 10/4,16-2022)#, …

  „Scripturi” care „au fost furate, substituite și mutilate / răstălmăcite” prin „Complicitatea Falselor State” / „State Artificiale, *(cum ar fi „Statul Vatican” și altele, care nu au „RĂ-Daci-Ni, …nici Tradiții autentice”, …ci, doar „mistico-superstițioase / false”, …dintre care unele au dispărut, iar altele vor dispare, în decursul timpului (_ Marcu 13/2-21,2022,23-37), …inclusiv răstălmăcirea unor definiții, respectiv „Religie Universală / Biserică Universală, inventate „PostCreștinismului Autohton Traco-Dacic”, …

  #(așa cum am scris încă din 2011, despre „războaiele de distrugere desfășurate în arealul Moesia / Traco-Dacic, cu scop principal – Furtul Scripturilor, (_ Isaia 6/8-13; _ Daniel 12/7,9), …

  dinainte de Falsa Istorie a Falsului Imperiu Roman, ca o invenție doar „teoretică”, …tocmai pentru justificarea și motivarea inventării Catolicismului (cu tendințe și implicite voințe / dorințe de a controla Intreaga Umanitate, …aici implicită complicitatea la furtul de identitate / originalitate, prin invenția „definiției: Iudeo-Creștinism”), …

  rămînînd „foarte greu de crezut /(imposibil pentru unii _ Matei 19/11)”, ceea ce am zis / scris, anume că: …-*Nu a existat niciodată (un) Imperiu Roman autentic, …ci doar „teoretic” /(„povești și basme lumești și băbești _ 1 Tim.4/1-7; _ 2 Petru 2/1-3; _ Romania 16/18; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4)”, …„inspirat(e) din Scripturi”*, …

  (vezi aliniatul din postare) /„Culegere”: …

  -*43. Emmanuel de Martone (profesor la Sorbona, 1928, în interviul dat lui Virgil Oghină): „Nu pot să înţeleg la rumuni mania lor de a se lăuda că sunt urmaşi ai coloniştilor romani ştiind foarte bine că în Dacia nu au venit romani, nici măcar italici, ci legiuni de mercenari recrutaţi din toate provinciile estice ale imperiului, chiar şi administraţia introdusă de cuceritori avea aceeaşi obârşie. Voi rumunii sunteţi daci şi pe aceştia ar trebui să-i cunoască rumunii mai bine şi să se laude cu ei, pentru că acest popor a avut o cultură spirituală şi morală înaltă”*, …

  …dar „nu la fel de greu de probat / demonstrat”, bineînțeles în concordanță și conformitate cu „Biblia” / „Scripturile”, chiar dacă la ora actuală încă sînt „mutilate / denaturate / falsificate în mare parte” (coroborează) _ Fapte 3/16-21,2022; _ Romania 5/14; _ Fapte 26/2022,23; 17/(2022),23-25; _ Isaia 8/(10_ Matei 1/18-2022,23),11-16,19-21,2022; _ Ioan 10/34,35; _ Daniel 11/14)#, …

  faptele din urmă cu mult mai mult de 2022 ani, …probînd „furtul de identitate: -Creștinism”, inclusiv făcînd schimbarea definiției în „Iudeo-Creștinism”, …și implicitele „falsificări”, …

  despre care este scris în aliniatul (*42) din postare /„Culegere”, …

  #(vorbind in mod implicit despre „Tradiții / Datini / Sărbători, transmise prin Ortodoxie”, care nu pot fi întîlnite la alte Popoare, …„încă netîlcuite”, …ca de fapt și Întreaga Scriptură /coroborează: _ Daniel 8/26; 12/4,9,13; _ Apocalipsa 5/1-9; 17/14; 2022/13-21,2022; _ Ioan 4/25,(26); 5/39; 8/21-28; _ Galateni 4/4; _ Matei 10/34; 11/19; 12/18-2022, 18/11)#, …

  -*42. Clement Alexandrinul (Stromatele): „În sfârşit o altă greutate de interpretare cu această metodă a unor învăţături din Scriptură constă în aceea că nu le avem şi în limba în care au fost scrise întâia oară… Apoi limba e păstrată şi de popor, nu numai de învăţaţi, pe când înţelesul şi textele le păstrează numai învăţaţii şi tocmai de aceea putem să concepem uşor că aceştia au putut să falsifice înţelesul textelor vreunei cărţi foarte rare pe care o aveau în stăpânire”.*, …

  adică, vorbind in mod implicit despre „Tradiții / Datini / Sărbători” _ Isaia 8/(10-13),15,(19-21),2022.

  _ Ioan 10/35: …-*35. Dacă Legea a numit “Dumnezei” pe aceia cărora le-a vorbit Cuvîntul lui Dumnezeu – și Scriptura Nu Poate Fi Desființată!* … & … (_ Ieșirea 4/1,10-16), …

  doar știți (presupun că ați auzit / unii ați mai și citit), …despre că *ADEVĂRUL* va învia „a treia zi” _ Marcu 8/31; 10/34; _ Fapte 3/16-2022; _ 2 Petru 3/(3-7),8,(9), …„a treia zi / mileniul III”, …chiar fiind „Dimineața” / „Începutul” / „Zorii Zilei” _ 2 Petru 1/19-2022; _ Ioan 10/1-21,2022: … „Da. Este IARNĂ” – 16 Ianuarie 2022, … & … _ Matei 16/(11-21),2022,(23).


  = Cu stimă. -Mesia /„Înșelătorul Acela” _ Matei 27/62-67/68. … & …

  Mai jos cea din urmă postare din Blog / Astăzi: …

  sâmbătă, 15 ianuarie 2022

  – Subiectul: _ Daniel 11/14: …-Mesaj pentru „cenzuratori: …google, yahoo, facebook, youtube, …etc., … – Dinozaurii Comunicațiilor Internet”: …-Dacă ziceți că vedeți -(?!!!), … -Nu mai cenzurați mesajele Mele _ Ioan 1/1,2,5,14; 9/39-41, …Citiți, cercetați și întrebați _ Ioan 16/25,(33).

  _ Dacă credeți și ziceți că vedeți (?!!! _ Isaia 6/8-13), …Citiți / Recitiți (_ Daniel 12/4,9,13; _ Apocalipsa 5/1-9), …(și), …Nu mai cenzurați (_ Marcu 4/3-21,2022-25), …
  …iată: … am EDITAT / completat „mesajul” /(_ Ioan 1/1,2,5,14), …în concordanță și conformitate cu _ Romania 10/(4,14,16),17-2022, …„mesajul din (acest) Blog”, …în concordanță și conformitate cu „Scripturile / Prorociile” (coroborează) _ Luca 8/5-8,15,(18); _ Fapte 3/16-21,2022; _ Luca 16/29-31; 18/7,8; _ Evoluția 1/1-4; 3/7,13,15; 10/7-2022; _ Isaia 55/6-9,2,1: …

  vineri, 14 ianuarie 2022

  -„Subiectul”: …
  _ Ioan 1/1,2,5,14; 3/(1-21),2022; (4/25,26; 5/24,25,39); 8/21-28; 10/1-21,2022; _ Isaia 1/9-21,2022; 9/1,2,(6-21),2022; _ Ieremia 5/12-31; 9/1-10; _ Mica 2/1-4; 3/1-12; 7/1-4; _ Romania 10/4,(14-?!!!),16-21,2022; _ Fapte 3/1-2022; 17/(18-21),2022,23,(24-32).

  _ @ (* https://ioncoja.ro/nazistii-si-eugenia/ *): …

  -Copie „comentarii / mesaje”: …

  = Cu stimă. -Mesia.

  • https://matei.one/contact.php

   “The message can be up to 1024 characters long.”

   De asemenea (referitor la cele 2 mesaje de mai sus):

   “Gheorghe Moise September 1, 2022 at 10:28 am”

   “Gheorghe Moise September 1, 2022 at 10:34 am”

   N-am menționat, dar se poate trimite maxim un mesaj la 10 minute (nu că mi-ar fi scris cineva) și tocmai am remarcat că în poezie scrie “Simioane, Simioane”, o fi vreo aluzie?…

   • _@(*MateiSeptember 1, 2022 at 11:42 am … & …https://matei.one/contact.php *)

    -1) Dragă „Matei” -*Chemat pe Nume*, dar nu (și) „Ales pe Nume” (așa cum este scris în profeții, privitor la *Mine* _ Romania 5/14; 10/4,16-2022; _ Ioan 4/25,26; 5/39, …implicit privitor la „Împlinirea Vremii / Vremea Îndepărtată, (aceasta) de pe urmă” (_ Daniel 8/26; 12/4,9,13; _ Galateni 4/4; _ Ieșirea / (Exodul -Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/(1,10),11-16; … & …

    -2) Reluînd referințele / comentariul Meu /(Gheorghe Moise September 1, 2022 at 10:34 am), aferente comentariului tău /(următorul): …

    Matei August 31, 2022 at 10:05 pm
    “dar Eu vă spun: Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blesteamă, faceţi bine celor ce vă urăsc şi rugaţi-vă pentru cei ce vă vatămă şi vă progonesc” (Matei5:44), …

    dacă „la felul în care ai reacționat” implicit în „atît cît ai scris”, se rezumeă „înțelegerea comentariilor / mesajelor” Mele, …(?!!!), …

    î-ți zic „retoric”, valabil și „stricto-senso”: …

    -Se mai poate adăuga (?!!!) doar că ești „un sărăntoc” /*sărac în duh – fericit, că nu ai minte* _ Romania 11/8; _ Deuteronom 29/4, …„în contextul implicit in faptul că (vezi) _ Matei 20/16; 2022/14, …adică, …„Încă nu am dat Duhul Sfînt, pentru că încă nu am fost proslăvit” (vezi / coroborează: _ Galateni 4/4; _ Evoluția 1/2-4; 10/7), …„pentru că nu crezi în Mine”_ Ioan 7/37-39, …

    dar îmbărbătează-te /(îmbărbătați-vă), împreună cu omologii voștri, și nu fiți mîhniți, pentru că nu sînteți singurii rătăciți (_ Luca 18/7,8), care nu au înțeles Cartea (încă Pecetluită, pînă la Mine) _ Matei 22/29; _ Daniel 12/4; _ Apocalipsa 5/1-9, …și care nu-Mi înțelegeți vorbirea, pentru că „nu auziți” _ Luca 8/5-8,18; _ Fapte 3/16-2022; _ Romania 5/14; _ Luca 16/29-31; _ Ioan 8/21-28,42-44,(45-47).

    = Cu stimă. -Mesia _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 4/25,(26); 5/39; 9/39; 10/8-16; 16/8-11,(12).

   • _ @(*„Matei” -„Chemat pe Nume”, dar nu (și) „Ales pe Nume” (așa cum este scris în profeții)* …

    _ Matei 20/16: -*16. -Tot asa, cei din urma vor fi cei dintai, si cei dintai vor fi cei din urma, pentru ca multi sunt chemati, dar putini sunt alesi.*

    _ Matei 2022/14: -*Caci multi sunt chemati, dar putini sunt alesi. (pe nume)*.

    = Cu stimă. -Mesia _ Fapte 3/16-2022; _ Romania 5/14, …„Cel dintîi din învierea morților” (_ Facerea 7/17-2022); _ Fapte 26/23 Aprilie -„Sfîntul Gheorghe” _ Ioan 4/(25),26: -*Eu, cel care vorbesc cu tine, sînt Acela!* _ Romania 10/4,16-2022; … & … _ Matei 13/(13-17,34,35),57; _ Marcu 6/4; _ Ioan 4/44.

 3. sa ne uitam pe harta- la anul 850 REGATUL LUI BUREBISTA exista intact, recunoscut de catre vecini, se numea “primul imperiu bulgar”, conducerea fusese preluata de o infra-minoritate(a VECHILOR bulgari…)…..azi intelegem foarte bine-vezi u.r.s.s si maica russia….

 4. si dupa inca 1’000 de ani romanii despartiti din 3,4,5,6 tari romanesti s-au regasit AVIND ACEEASI LIMBA!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *