Home / Actualitate / Vili Rupa trimite un memoriu redacției Incorect Politic și instituțiilor statului – solicită o lege de reabilitare a victimelor torturii

Vili Rupa trimite un memoriu redacției Incorect Politic și instituțiilor statului – solicită o lege de reabilitare a victimelor torturii

Incorect Politic
Martie 12, 2021

 

Vili Rupa

Primit pe adresa redacției

Către

Redacția Incorect Politic

 

Memoriu

 

Vă solicit public o lege de reabilitare a victimelor torturii !

 

Numitul Rupa Vili , domiciliat în Hunedoara , strada ……………. , email : [email protected]  ,tel. ………….. ,  în calitate de victimă a sistemului de stat de torționari  din  România , am fost torturat mai grav ca Isus Cristos după două mii de ani de cei cu școală și facultate , nevinovat m-au bătut de mi-au spart dinții și m-au legat în lanțuri la mâini și la picioare și o bară de fier legată de lanțuri timp de 81 de zile în această perioadă nu mi-au dat voie să mă spăl pe corp nici să mă șterg cu hârtie la fund când mergeam la wc , m-au dus în fața judecătoarei Rodica Ghilea de șapte ori în lanțuri pe picioare și cătușe la mâini , asta în anul 1998 .Vă solicit sprijinul în vederea inițierii unei legi de specialitate prin care să se poată realiza reabilitarea și remunerarea sub forma unei rente lunare de 2000 de euro și alte drepturi stabilite pentru victimele torturii și totodată înfăptuirea  dreptății pentru aceste victime prin sancționarea torționarilor dovediți din România. Solicitarea subsemnatului are la bază art. 11 din Constitutia Romaniei prin care (1) Statul român se obligă să îndeplinească întocmai şi cu bună-credinţă obligaţiile ce-i revin din tratatele la care este parte și totodată art.22 din Constituția României prin care (1) Dreptul la viaţă, precum şi dreptul la integritate fizică şi psihică ale persoanei sunt garantate; (2) Nimeni nu poate fi supus torturii şi nici unui fel de pedeapsă sau de tratament inuman ori degradant.

Menționez că în calitate de cetățean al României nu dețin studiile juridice sau politice necesare inițierii unei asemenea legi, de aceea am formulat acest memoriu în speranța de a fi ascultat și îndrumat în vederea demarării procedurilor legale în vederea implementării unei asemenea legi.

Totodată menționez că în comitetul Națiunilor Unite a fost stabilită în mod categoric necesitatea implementării unei astfel de legi:

 

România a aderat la CONVENŢIA ÎMPOTRIVA TORTURII ŞI ALTOR PEDEPSE ORI TRATAMENTE CU CRUZIME, INUMANE SAU DEGRADANTE la 9 octombrie 1990 prin Legea nr. 19, publicată în„Buletinul Oficial al României“, partea I, nr. 112 din 10 octombrie 1990.

 

http://www.hotararicedo.ro/files/files/CONVENTIA%20IMPOTRIVA%20TORTURII%20SI%20ALTOR%20PEDEPSE%20ORI%20TRATAMENTE%20CU%20CRUZIME,%20INUMANE%20SAU%20DEGRADANTE.pdf?fbclid=IwAR37VqQVj1dv1UFepMMFcztR_43cQPm7Cv-s24YuolK3oO2a5_a8896tbDQ

 

Distrugerea fizică , psihică, morală și profesională a unui om înseamnă distrugerea întregului șir de nenumărate ipostaze de frumusețe umană care compun viața sa , atât a celor din trecut , cât și a celor potențiale din viitor .

 

Traumele psihologice generate de frică fac parte din categoria torturilor interzise și, de cele mai multe ori, victima se îmbolnăvește fizic și este irecuperabilă.

 

Nu există o tiranie mai crudă și adevărată decât cea care este mereu perpetuată sub scutul legii și în numele justiției .

 

Statele trebuie să se asigure că victimele torturii pot obține despăgubiri. Victimele trebuie să aibă, de asemenea, un drept la o compensație echitabilă și adecvată, inclusiv mijloacele pentru ca o reabilitare completă posibil. Aceasta este o cerință în conformitate cu dreptul internațional.

Redress atrage după sine restituirea, compensarea, reabilitarea, repararea, gradul de satisfacție și garanții de non-repetiție.

Compensarea persoanei care se dovedește victima a torturii fizice și psihice ,în forma continuata prin abuz de putere săvârșit asupra sa , trebuie sa reprezinte despăgubiri financiare (pentru prejudicii materiale și morale) sub forma unei rente lunare pe parcursul vieții.

Retrocedarea înseamnă să restabilească victima în situația sa , înainte de abuzul a fost comis.

Despăgubiri înseamnă să răsplătească daune evaluabil economic care rezultă din abuz.

Reabilitare înseamnă restabilirea și repararea prejudiciului suferit de victimă. Acest lucru ar trebui să recunoască faptul că efectul generalizat al torturii înseamnă viața victimei – inclusiv demnitatea, sănătatea și auto-suficiență – niciodată nu s – ar putea recupera pe deplin.

Reparația trebuie să fie adecvate, eficiente și cuprinzătoare. Circumstanțele specifice ale fiecărui caz trebuie să fie luate în considerare și măsuri reparatorii adaptate la nevoile specifice ale victimei.

Satisfacția include verificarea faptelor, sancțiunile judiciare și administrative împotriva autorilor abuzului, precum și o confirmare de fărădelegi. Aceasta poate include scuze publice victimei.

Garanții de non-repetiție sunt măsuri de combatere a impunității autorilor și a reapariției abuzurilor. În funcție de context, astfel de măsuri variază de la mecanisme de supraveghere și monitorizare externă, la stabilirea unor căi de atac judiciare, consolidarea independenței sistemului judiciar, precum și o formare adecvată pentru funcționarii de aplicare a legii.“, motivare care poate fi consultată pe site-ul: Rehabilitation of torture victims – Penal Reform International.

 

Aici aveți prima hotărâre de la CEDO  1 , doar 58478/2000 ,  HOTARARE 16/12/2008 – Portal Legislativ

HOTARARE 16/12/2008 – Portal Legislativ

HOTARARE 16/12/2008 – Portal Legislativ

 

Și aici aveți a doua hotărâre CEDO 2 dosar 37971/2002 ,Vili Rupa impotriva Romaniei (2) – rele tratamente si lipsa anchetei eficiente

Vili Rupa impotriva Romaniei (2) – rele tratamente si lipsa anchetei efi…

Vili Rupa impotriva Romaniei (2) – rele tratamente si lipsa anchetei eficiente

 

Aici aveți hotărârea de achitare din România 1 dată de Tribunalul Arad care a rămas definitivă dată de ICCJ .

27.02.2012

Dosar nr ,2090/1/2010 – Tribunal Arad

Complet: PP3F
Tip solutie: Achitare
Solutia pe scurt: – art. 11 pct. 2 lit. a rap.la art. 10 lit. c Cpp, achită inculpatul Rupa Villi, pentru săvârşirea infracţiunii de trafic de substanţe toxice, prev de art. 312 alin. 1 Cp. – art.334 Cpp, schimbă încadrarea juridică a celor două infracţiuni de ultraj prin ameninţare, prev de art. 239 alin. 1 şi alin. 3 Cp, menţionate în rechizitoriu, în două infracţiuni de ameninţare prev de art. 193 alin. 1 Cp. – art. 11 pct. 2 lit. a rap la art. 10 lit. d Cpp, achită inculpatul Rupa Villi pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, prevăzută de art. 193 alin. 1 Cod penal, ca urmare a schimbării încadrării juridice (parte vătămată Cernat Georgel). – art. 11 pct. 2 lit. a raportat la art. 10 lit. d Cpp, achită acelaşi inculpat pentru săvârşirea infracţiunii de ameninţare, ca urmare a schimbării încadrării juridice (parte vătămată Roşca Ioan Teodor). Constată că părţile vătămate Roşca Ioan Teodor şi Cernat Georgel nu s-au constituit părţi civile în procesul penal. Dispune restituirea cuţitului şi toporului înregistrate în registrul de corpuri delicte la poziţia nr. 43/1998. – art. 192 alin. 3 Cpp, cheltuielile judiciare rămân în sarcina statului.

Și aici a doua hotărâre de Achitare dată de Curtea de Apel Alba-Iulia ,

23.06.2016
Dosar nr. 6694/97/2014 -Curtea de Apel ALBA IULIA
Complet: C7 – Apel NCPP
Tip solutie: Achitat inculpat
Solutia pe scurt: Admite apelurile declarate de Parchetul de pe lângă Tribunalul Hunedoara şi de inculpatul Rupa Vili împotriva sentinţei penale nr. 129 din data de 07.10.2015, pronunţată de Tribunalul Hunedoara în dosarul nr. 6694/97/2014. Desfiinţează în parte sentinţa penală apelată doar în ceea ce priveşte: – soluţiile de schimbare a încadrării juridice şi de încetare a procesului penal; – impunerea în sarcina inculpatului a obligaţiei prevăzute de art. 93 alin. 3 din Codul penal; – lăsarea nesoluţionată a acţiunii civile şi – obligarea inculpatului la plata cheltuielilor judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi în faţa primei instanţe şi, judecând cauza în aceste limite: Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de schimbare a încadrării juridice a faptei pentru care inculpatul a fost trimis în judecată, din infracţiunea de omor calificat prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. c şi h din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal în infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 din Codul penal. Înlătură din sentinţa penală apelată dispoziţia de încetare a procesului penal ca urmare a intervenirii prescripţiei cu privire la inculpatul Rupa Vili pentru infracţiunea de loviri sau vătămări cauzatoare de moarte prevăzută de art. 195 din Codul penal. În baza art. 396 alin. 1 şi 5 din Codul de procedură penală face aplicarea dispoziţiilor art. 16 lit. c din Codul de procedură penală şi achită inculpatul Rupa Vili pentru săvârşirea infracţiunii de omor calificat prevăzută de art. 188-189 alin. 1 lit. c şi h din Codul penal cu aplicarea art. 5 din Codul penal. Înlătură din sentinţa penală apelată aplicarea dispoziţiilor art. 93 alin. 3 din Codul penal. Respinge acţiunea civilă exercitată în cauză de partea civilă Oprea Anna în contradictoriu cu inculpatul Rupa Vili. În baza art. 274 alin. 1 din Codul de procedură penală obligă inculpatul la plata sumei de 100 lei cu titlu de cheltuieli judiciare avansate de stat în faza de urmărire penală şi de judecată, restul cheltuielilor judiciare avansate de stat rămânând în sarcina acestuia, în baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală. Menţine restul dispoziţiilor din sentinţa penală apelată, în măsura în care nu contravin prezentei decizii. În baza art. 275 alin. 3 din Codul de procedură penală, cheltuielile judiciare avansate de stat în apel rămân în sarcina acestuia. Onorariul parţial cuvenit apărătorului din oficiu desemnat pentru inculpat, în sumă de 100 lei, va fi avansat din fondurile Ministerului Justiţiei. Definitivă. Pronunţată în şedinţă publică azi, 23.06.2016.

Document: Hotarâre 626/2016 23.06.2016

  În speranța că datele consemnate mai sus vă sunt de folos, aștept cu stimă și respect răspunsul instituției dumneavoastră .

            Un drept trebuie respectat nu ignorat .Noi victimele torționarilor avem dreptul la demnitate , onoare și respect din partea societății .

Libertatea , Dreptatea și Adevărul fără minciună , trebuie să învingă prin Credință .         F .*. P .*. V .*.

Vă mulțumesc anticipat!

      PS. Acest mesaj a fost trimis la mai multe instituții , pentru arăta cum se practică tortura și noi ca victime a torționarilor nu suntem respectați, nu avem demnitate , nu avem un trai decent . Torționarii azi în 2021 primesc pensie de drept și pensie specială lunar după ce zeci de ani au primit salariul lunar pentru că au torturat oameni nevinovați în închisori .

 

Rupa Vili

11-03-2021

*

Nota Redacției: Răspunsul instituției noastre este publicarea acestui memoriu. Având în vedere sentințele judecătorești de achitare și patimile îndurate de Vili Rupa, putem conclude că s-a făcut o nedreptate. O nedreptate s-a comis și în cazul lui Vasile Zărnescu, Florin Dobrescu, Eugen Sechila, Grigore Opriță, George Pișcoci Dănescu și alți români hărțuiți după 1989, nu pentru presupuse crime sau trafic de substanțe, cum a fost Vili Rupa acuzat pe nedrept, ci pentru crima de a cerceta istoria și a publica studii. Orice despăgubire este de prisos în raport cu suferințele îndurate, însă este un semn de sănătate morală și recunoștință față de victime. Mai probabil merită Vili Rupa și alții ca el să primească o îndemnizație lunară spre desoebire de căpușele, păduchii, acarienii sau ceilalți paraziți care populează instituții ca C.N.D.C. (Consiliul Național pentru Combaterea Discriminării) sau I.N.S.H.R.E.W. (Institutul pentru Studierea Holocaustului în România Elie Wiesel) ce primesc bani de la bugetul statului pentru a ne acuza pe nedrept de discriminare, antisemitism, rasism și crime imaginare.

7 comments

 1. Dar sa bagi revizionistii istoriei – revizionismul fiind un proces firesc si perpetuu al istoriei si absolut obligatoriu pentru oamenii de stiinta intrucat apar mereu date si dovezi noi care schimba sau intaresc mereu anumite interpretari istorice , sa bagi revizionistii la “delict de opinie” si sa-i treci la penal pentru “delictul de opinie” , nu este tortura ?
  Sa hartuiesti istoricii prin tribunale bagandu-i la penal cu criminali de drept comun, asta nu este tortura , ca doar asta au pregatit pentru oamenii nostri de stiinta a istoriei zisi revizionisti, prin noua lege care baga criticii numerelor mereu in schimbare si ale noilor dovezi despre ‘holocaust’, care modifica viziunea de necriticat de pana acum cativa ani, asta nu este tortura ? Tortura prin teroare este considerata tortura in orice sistem juridic european .

  Sa nu uitam ca Lenin a facut o doctrina din bagarea detinutilor politici in lagare si inchisori cu criminali ca sa le faca viata imposibila, asta nu e tortura ?

  Sa te oblige sa te sufoci in propriul CO2 prin obligativitatea mastii prin teroare politieneasca, masca dovedita fiind inutila in afara salilor de operatie, asta nu e tortura ?

  Dece nu se aduna lumea in consilii paralele sa dea guvernul in judecata pentru tortura ?

  Stiti dece Astra Seneca sta ca o capuse ucigasa in ceafa romanilor incrustata acerb sa le suga sangele , nu numai banii ?
  Pentru ca au inceput sa le scada actiunile la bursa !!!
  D’aia vrea sa omoare si sa schilodeasca oamenii in continuare,

  FIINDCA ROMANIA NU INREGISTREAZA CAZURILE PRINTR-UN COMITET DE OAMENI ABILITATI SAU AUTOABILITATI IN PARALEL CU INSTITUTIILE STATULUI, SA INREGISTREZE SI SA COMPARE INJECTATII ANTE -INJECTARE SI POST-INJECTARE !!!!

  ASTA ESTE TORTURA !
  ASTA ESTE MOARTE PRIN TORTURA !

 2. politia kazarilor sovietici nu s-a dezis in sec 21 de tortura si sadism?
  si acum ne-am pomenit ‘intamplator’ si cu inamicul covid-1984 pentru care trebuie inasprita tortura celor care infrunta virusul…, va fi greu, sa il rugam pe Dumnezeu sa ne ajute ca nu vad rezolvare.
  nici prin cap nu-mi mai trecea ca se mai intampla asa ceva, eram concentrat la tortura soft-cu mastile si cu vaccinul…

 3. sr. terapie intensiva Canada despre vrajeala covid1984
  https://drtrozzi.com/dr-trozzi-covid-19-testimony/

 4. De ce nu se respectă drepturile victimelor torturii , nu au o rentă lunară pentru avea un trai decent pentru tortura la care i-au spus sistemul de stat de torționari , nu mai există demnitate la cei educați cu facultate care au funcții la stat ?

 5. Avem un sistem de stat mafiot , te răpesc de lângă familie , îți violează domiciliul , te bat , te torturează cei cu școală și facultate și nu au nicio răspundere penală sau civilă , a devenit tortura o normalitate . Dureros de adevărat aceste cuvinte care nu pot fi contrazise de niciun interlop cu legitimație de la stat .

 6. Măsuri reparatorii, inclusiv reabilitare, pentru victimele torturii !
  Statul are datoria de a oferi măsuri reparatorii victimelor actelor de tortură. Măsurile reparatorii includ atât repararea prejudiciului (restituire, despăgubire, reabilitare, satisfacție echitabilă și garanții de nerepetare), cât și procedurile menite să asigure că victimele pot obține reparații și că cei responsabili sunt trași la răspundere.
  UE va îndemna țările terțe să ia, printre altele, următoarele măsuri în acest sens:
  –să asigure că victimele unui act de tortură sau ale altor rele tratamente obțin măsuri reparatorii, inclusiv că pot beneficia de o cale de atac eficientă și de modalități de reparare a prejudiciului, printre care se numără restituirea, despăgubirea, reabilitarea, satisfacția echitabilă și garanțiile de nerepetare;
  –să asigure că dreptul la reparații este garantat indiferent de inițierea și/sau de încheierea cu succes a unei anchete sau a unor proceduri penale împotriva autorului unei infracțiuni.
  Reparațiile trebuie să fie accesibile independent de identificarea, arestarea, anchetarea, urmărirea penală sau condamnarea autorului unui infracțiuni;
  –să asigure că dreptul la măsuri reparatorii se extinde la prejudiciile colective și că se acordă reparații colective comunităților care au avut de suferit în mod colectiv, după o evaluare completă a naturii prejudiciului și a amplorii efectelor sale, precum și a nevoilor specifice ale persoanelor în cauză;
  –sunt necesare măsuri reparatorii specifice pentru a elimina barierele care împiedică accesul la măsurile reparatorii în cazul violenței sexuale și al violenței bazate pe gen.
  Acestea pot include, de exemplu, incriminarea tuturor formelor de violență sexuală și de violență bazată pe gen; identificarea cauzelor și a consecințelor violenței sexuale și ale violenței bazate pe gen și luarea tuturor măsurilor necesare pentru prevenirea și eradicarea acestor tipuri de violență;
  Instituirea unor programe eficiente și accesibile de acordare a reparațiilor și asigurarea participării victimelor la conceperea unor astfel de programe; acordarea unui acces neîngrădit și regulat la servicii de asistență medicală cuprinzătoare, inclusiv la reabilitarea fizică, la sprijinul psihologic și psihosocial și la sprijinul socioeconomic;
  –să asigure că sunt disponibile ansamblul măsurilor de reabilitare, inclusiv măsuri medicale, psihologice, sociale și de altă natură, pentru victimele torturii și familiile lor, oferite cât mai curând posibil după producerea actelor de tortură, fără ca victimele să fie obligate să recurgă la căi de atac judiciare;
  -să asigure că reabilitarea este adecvată, accesibilă și furnizată într-un mod care să garanteze siguranța și integritatea personală a victimelor, a familiilor și a îngrijitorilor acestora;
  –să identifice și să ia în considerare persoanele sau grupurile care prezintă un risc mai ridicat de a fi expuse torturii și altor rele tratamente și să asigure că acestea nu sunt discriminate în ceea ce privește accesul măsurile reparatorii, inclusiv la reabilitare;
  –să asigure că programele de formare pentru profesioniștii din domeniul sănătății includ formarea privind reabilitarea victimelor;
  –să asigure că programele de formare destinate personalului responsabil cu aplicarea legii și celui din sistemul judiciar se referă și la dreptul la reabilitare și la alte forme de reparație pentru victimele actelor de tortură și la modul în care acestea pot fi obținute;
  –să asigure că autopsiile medico-legale sunt efectuate de specialiști criminaliști instruiți în conformitate cu Protocolul de la Istanbul și cu alte standarde recunoscute la nivel internațional, precum și că rapoartele criminalistice ale experților independenți care respectă aceste standarde sunt recunoscute drept dovezi valide în instanțe;
  –să prevadă o examinare medico-legală adecvată de fiecare dată când deținuții prezintă leziuni grave sau când aceștia au decedat.
  –să asigure că victimele torturii sau altor rele tratamente, martorii, familiile acestora și membrii comunităților lor, apărătorii drepturilor omului care documentează sau care raportează cazurile de tortură, anchetatorii, avocații, personalul medical, organismele de monitorizare și orice altă persoană sau instituție care acordă asistență victimelor în ceea ce privește obținerea unor măsuri reparatorii sunt protejate împotriva violenței, amenințărilor de violență sau oricărei alte forme de intimidare sau represalii;
  –să creeze condițiile necesare pentru ca specialiștii din domeniul sănătății să lucreze în mod independent și confidențial atunci când își pregătesc observațiile asupra cazurilor presupuse de tortură și de alte rele tratamente, precum și atunci când tratează persoane private de libertate și când oferă victimelor servicii de reabilitare;
  –să asigure protecția medicilor, a experților legiști și a altor membri ai personalului medical împotriva represaliilor, atunci când aceștia semnalează cazuri de tortură sau de alte rele tratamente sau când oferă servicii de reabilitare victimelor, de exemplu permițându-le să raporteze relele tratamente unui organism responsabil din afara jurisdicției entității direct vizate sau să le raporteze într-un mod care să nu permită identificarea lor.

  https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-12107-2019-INIT/ro/pdf?fbclid=IwAR0Rfdd6N_IN8VLzfwGt_odjcaUSlO_b00HPcY3KptBDbZlgJr_axUql1_o

 7. Fi drept în fapte și vorbe .
  Nu face nici cel mai neînsemnat lucru fără să chibzuiești .
  Adu-ți aminte că toți oamenii sunt muritori .
  Și învață atât să dobândești , cât și să pierzi averi .
  Orice om trebuie să fie conștient că libertatea personală se oprește acolo unde ea aduce atingere libertății celuilalt .
  Sufletul nostru fiind alcătuit din trei părți , avem nevoie de chibzuință pentru a ne călăuzi rațiunea , de curaj pentru a înfrâna impetuozitatea elanurilor și a pasiunilor , de cumpătare pentru a ne tempera dorințele și trebuințele trupești .
  Dreptatea este arta de a îmbina armonios toate aceste contrarii .
  Când imboldul brutal și orb al răzbunării pune stăpânire pe tine ,atunci ai abandonat principiul dreptății și al adevărului și încetezi să mai ai demnitate și te transformi în ucigaș , mincinos și șarlatan ,păcătos și necredincios .
  Ființele se trec și pier , Adevărul și Dreptatea fără minciună rămân . Ordinea străbate timpul și generațiile .
  Dreptatea și Adevărul fără minciună trebuie să învingă . F .*. P .*. V .*.

Leave a Reply

Your email address will not be published.