Home / Actualitate / România este o colonie a Israelului? Asociația Neamul Românesc trimite o scrisoare Ministerului Afacerilor Externe

România este o colonie a Israelului? Asociația Neamul Românesc trimite o scrisoare Ministerului Afacerilor Externe

Vasilică Militaru
Incorect Politic
Iunie 9, 2021

Construcția mega-sinagogii din Sighet

 

­­Asociaţia NEAMUL ROMÂNESC                    Cod unic R.N.O.N.G.: 14031/A/2011, Petru Vodă, judeţul Neamţ

                                                                                                                              Nr. 2.06/09.06.2021       Ref. răspuns D1-1/2797 din  20.05.2021

 

Domniei Sale, Domnului Bogdan Aurescu,

Ministru al Afacerilor Externe,

Ministerul Afacerilor Externe

 

DOMNULE MINISTRU,

 

România este o colonie a Israelului?

 

Asociația NEAMUL ROMÂNESC a primit cu stupefacție răspunsul semnat de domnul Dragoș Mihai Hotea, Director General al Direcției Drepturile Omului, Protecția Minorităților și Consiliul Europei din cadrul Ministerului Afacerilor Externe. Prin adresa de răspuns nr. D1-1/2797 din 20.05.2021, domnia sa a confirmat primirea materialului intitulat „Denunț penal FCER“ și ne-a comunicat: „Cu referire la conținutul materialului supus analizei, vă informăm că aspectele învederate nu sunt de competența MAE, astfel că nu suntem în măsură să ne pronunțăm cu privire la acestea.“.

Răspunsul emis de domnia sa este eminamente lipsit de competență și responsabilitate pentru o autoritate guvernamentală din cadrul M.A.E..

Vă reamintim faptul că Ministerul Afacerilor Externe face parte din Comitetul interministerial pentru implementarea Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului insitgator la ură. 2021 – 2023. M.A.E. a elaborat și a publicat în data de 30 septembrie 2020 Proiectul de Strategie. Tot M.A.E., prin domnia voastră ca ministru semnatar, a inițiat Proiectul de Hotărâre de Guvern pentru Aprobarea Strategiei naționale care s-a concretizat prin emiterea de către Guvernul României a H.G. nr. 539 din 13.05.2021 privind aprobarea Strategiei naționale și a Planului de acțiune al Strategiei naționale pentru prevenirea și combaterea (…), publicată în M.O. nr.517 din 19 mai 2021.

Prin urmare, M.A.E. are competența și responsabilitatea guvernamentală a elaborării și implementării unei Strategii pentru prevenirea și combaterea xenofobiei, care implică și combaterea șovinismului antiromânesc și a doctrinelor religioase rasiste, precum cea promovată de F.C.E.R. – Cultul Mozaic, privind superioritatea rasei semite a evreilor față de celelalte rase și etnii, considerate ca inferioare. Aceste aspecte se regăsesc învederate în „DENUNȚUL PENAL privind promovarea, în public, a unor concepții și doctrine rasiste și șovine, de ură pe motive etnice, rasiale și religioase, de către Federația Comunităților Evreiești din România“ formulat de către Asociație și înregistrat la Parchetul de pe lângă Înalta Curte de Casație și Justiție, care l-a înaintat Secției de Urmărire Penală și Criminalitate, sub Nr. 2661/18.03.2021.

Strategia națională prevede la capitolul K. Instituții responsabile: „Din Comitetul interministerial pentru combaterea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură fac parte: MAE, MAI, MJ, MEd, MC, SGG, CPM și INSHR-EW, în calitate de membri, FCER, MCA, AvP, CNCD, ANR și MP-PÎCCJ, în calitate de invitați permanenți, precum și INM și B’nai B’rith, în calitate de invitați.“.

Strategia națională stipulează în capitolul G. Programe,  „Acțiunile principale (AP) ale strategiei sunt următoarele: (…)

 AP2.3.2. Inițierea programului „Arta împotriva urii sociale, discriminării, antisemitismului și xenofobiei“, prin extinderea programelor derulate de FCER și la domeniile muzică și teatru;

 AP2.6.1. Sprijinirea financiară a proiectelor cultural-religioase ale FCER – Cultul Mozaic;

 AP3.2.1. Continuarea cooperării cu Israelul în domeniul cercetării și predării cunoștințelor privind Holocaustul, precum și în combaterea antisemitismului, negării și distorsionării Holocaustului; “.

Planul de acțiune prevede la capitolul Obiectiv general nr.2: „Obiectiv specific nr. 2.6: sprijinirea manifestărilor cultural-religioase ale FCER – Cultul Mozaic care promovează dialogul interreligios, evidențiază contribuția comunităților evreiești în societatea românească și pun în valoare patrimoniul cultural-religios. Având în vedere că teoriile conspiraționiste facilitează proliferarea antisemitismului, xenofobiei, radicalizării și discursului instigator la ură și se folosesc de informațiile incomplete și incorecte despre Cultul Mozaic, prin acest obiectiv specific se caută reducerea marjei de manevră a celor care promovează informații mistificate, false, preconcepute și stigmatizante despre Cultul Mozaic.“.

Ce „dialog interreligios“ se poate realiza între Cultul Mozaic și Cultele creștine? Într-un asemenea dialog, sunt aduse față în față două doctrine religioase diametral opuse, ca mod de acțiune și ca abordare etico-morală. Cum se poate concilia relația dintre neamul evreiesc, „ales“ de o divinitate exclusivistă denumită Dumnezeul lui Israel, și celelalte neamuri ale pământului, considerate inferioare? F.C.E.R.- Cultul Mozaic nu poate promova pacea și toleranța interetnică, concomitent cu pretenția rasistă a apartenenței evreilor la o rasă semită superioară. Principiul răzbunării mozaice „ochi pentru ochi și dinte pentru dinte“ este în flagrantă opoziție cu principiul iertării creștine „iubește-ți vrăjmașul“.

În aceste condiții date, este imperios necesar ca aplicarea efectivă a „Strategiei naționale“ chiar să respecte Principiile generale stipulate în Capitolul E: „1. principiul respectării drepturilor și libertăților fundamentale ale omului; 2. principiul legalității; 3. principiul prevenirii și 6. principiul parteneriatului public-privat.“.

Este inadmisibil ca numai minoritățile evreiești și rrome din România să participe la evaluarea și revizuirea disciplinelor Educație socială“ și „Istorie“ din învățământul gimnazial, precum și a disciplinei „O istorie a comunismului din România“ din învățământul liceal, așa cum reiese din Acțiunea Principală, AP2.1.1., a Strategiei: „Evaluarea disciplinelor actuale din învățământul gimnazial «Educația socială», «Istorie», «Istoria și tradițiile minorităților», precum și a celor din învățământul liceal «O istorie a comunismului din România», «Istoria Evreilor. Holocaustul» și elaborarea unor propuneri pentru revizuirea acestora;“.

Cum reprezintă un atentat la demnitatea națională ca, numai instituțiile reprezentative a două minorități, să participe la Acțiunea Principală  AP2.2.3. „Elaborarea și implementarea proiectului-pilot «Să ne cunoaștem eroii»;“.

Se impune stringent elaborarea și implementarea PROIECTULUI NAȚIONAL „Temnițele comuniste – altare sfinte ale jertfei Neamului Românesc“, din moment ce este o prioritate națională Programul AP2.2.7. „Elaborarea și implementarea proiectului-pilot «Sighetu Marmației – Auschwitz trail“. În închisorile bolșevice ale anilor 1948-1964 s-au jertfit, pentru Neamul Românesc, sute de mii de români „vinovați numai pentru faptul că erau români.

Neparticiparea Academiei Române și a istoricilor români, la elaborarea programelor mai sus menționate ale acestei Strategii naționale, ce includ revizuirea disciplinelor precum Educația socială,  Istoria și O istorie a comunismului din România, dar și proiecte precum cunoașterea Eroilor Neamului, constituie un act șovin (xenofob) antiromânesc, conform prevederilor O.U.G. nr.31/2002. Cum este șovinism (xenofobie) antiromânesc excluderea organizațiilor civice românești dintr-o acțiune națională finanțată masiv din banii publici ai Statului român.

Acțiunile guvernamentale exclusiviste, de punere în aplicare în forma actuală a unei astfel de Strategii naționale, pe teritoriul suveran al României, constituie un atac la securitatea națională în baza prevederilor Legii nr.51/1991 privind securitatea națională a României, republicată, art.3, lit.h): „inițierea, organizarea, săvârșirea sau sprijinirea în orice mod a acțiunilor totalitariste sau extremiste (…) de orice altă natură, rasiste, (…), revizioniste, separatiste care pot pune în pericol sub orice formă unitatea și integritatea teritorială a României, precum și incitarea la fapte ce pot periclita ordinea statului de drept“.

Excluderea elementului românesc din aceste acțiuni naționale constituie și un act de trădare națională, conform prevederilor Art.394 din Codul Penal al României.

În virtutea Principiului nr. 6 privind parteneriatul public-privat,

Vă propunem ca Asociația Neamul Românesc să colaboreze la implementarea acestei Strategii naționale, pro bono, adică fără să fie sprijinită financiar de la Bugetul de Stat.  Spre deosebire de instituțiile evreiești și rrome indicate în Strategia națională, I.N.S.H.R. „E.W.“, F.C.E.R. – Cultul Mozaic, M.C.A. – Centrul pentru Monitorizarea și Combaterea Antisemitismului, Agenția Națională pentru Romi, românii pot lucra și gratis pentru binele național.

În completarea Planului de acțiune al Strategiei naționale,

Vă supunem atenției principalele acțiuni iminente ce trebuie implementate în societatea românească contemporană, pentru o prevenire reală a antisemitismului și xenofobiei și pentru anihilarea „teoriilor conspiraționiste care se folosesc de informațiile incomplete și incorecte despre Cultul Mozaic“:

 1. Eliminarea urgentă a sintagmei șovine (xenofobe), rasiste și discriminatorii de „ne-evreu“ din textul art.2, lit.a) al Legii rasiale nr.157/2018 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului. Prin titlul „pentru prevenirea și combaterea antisemitismului“, care introduce existența rasei semite a evreilor, superioară și diferită de orice rasă umană, coroborat cu sintagma de „ne-evrei“, Legea promovează public segregarea de tip rasial, a populației românești, între „evrei“ și „ne-evrei“.
 2. Sancționarea și interzicerea – potrivit prevederilor O.U.G. nr.31/2002 – a propagandei ideologico-religioase privind existența unei rase semite superioare a evreilor, efectuată de F.C.E.R. – Cultul Mozaic, conform textelor Torei iudaice (Vechiul Testament al Bibliei creștine). Menționarea explicită a faptului că toate crimele, atrocitățile, precum și actele de rasism și de șovinism feroce, aplicate de adepții antici ai cultului mozaic, și prezentate în mod copios în Tora ca acțiuni inițiate de zeitatea denumită Dumnezeul lui Israel, sunt acțiuni reprobabile care nu mai fac parte din practicile și credințele religioase ale actualilor evrei mozaici din România.
 3. Dezicerea publică a conducerii Cultului religios mozaic, reprezentat de Federația Comunităților Evreiești din România, de toate textele șovine și rasiste prezente în Tora iudaică.
 4. Condamnarea în mod public, de către organizația etnico-religioasă F.C.E.R., a doctrinei superiorității rasei semite evreiești, care se declară continuatoarea triburilor lui Israel, față de toate celelalte popoare și seminții de pe Terra, stipulată și promovată de textele Torei iudaice. Dezicerea în mod public a F.C.E.R. de ideologia șovină și rasistă a iudeilor, strămoșii evreilor, și de pretenția imperialistă de a conduce întreaga lume prin Dumnezeul lui Israel și cu ajutorul acestei zeități.
 5. Dezicerea în mod public a Sinodului Bisericii Ortodoxe Române, care este biserica Neamului Românesc, de toate textele criminale, șovine și rasiste prezentate în Vechiul Testament al Bibliei ortodoxe și atribuite în mod fals și mincinos Dumnezeului care a creat toate neamurile pământene.
 6. Recunoașterea publică de către F.C.E.R. a contribuției preponderente a unor etnici evrei la instaurarea și consolidarea comunismului pe teritoriul României postbelice. Recunoașterea și prezentarea de scuze publice, a reprezentanților F.C.E.R., pentru participarea unor etnici evrei la distrugerea societății românești, așa cum era ea în perioada antebelică. Recunoașterea participării nemijlocite și directe a unor etnici evrei la anihilarea elementului românesc anticomunist, de la țărani și muncitori până la intelectuali, prin tortură fizică și psihică, înfometare și tratamente inumane aplicate în temnițele bolșevice. Aceleași metode au fost aplicate și politicienilor români, în mare parte corupți și vinovați, dar care nu meritau astfel de pedepse represive inumane.
 7. Elaborarea unui Plan Național de eradicare a clanurilor interlope, cu o componentă etnică majoră, care terorizează societatea românească în integralitatea sa.
 8. Elaborarea unui Plan Național de educare, civilizare și integrare efectivă a elementelor etnice care provoacă în mod frecvent manifestări reprobabile, scandaluri și bătăi, prezente în spațiul public contemporan și prezentate în mod abuziv de mass-media românească.

Exprimându-ne toată disponibilitatea pentru un dialog respectuos și responsabil, precum și pentru un real parteneriat public-privat pe tema unei Strategii naționale privind prevenirea și combaterea șovinismului din cadrul tuturor etniilor ce compun națiunea românească,

 

vă onorează cu aleasă considerație,

Vasilică Militaru,

Președintele Asociației Neamul Românesc,

ing. dipl. și licențiat în teologie

15 comments

 1. “Sa nu uitam ca mai intai a existat ‘semitismul’ si abea mai apoi a aparut ‘antisemitismul'”, spune Ernst Zundel unui jurnalist israelian pe you tube .
  Legile de azi ale ‘antisemitismului’ , in toate tarile, dau impresia ca acest fenomen ar fi aparut din cer senin, din piatra seaca, fara fenomene cauzale .
  Pai nu-i normal sa studiem ‘semitismul’ , mai intai, ca sa pricepem ce a dezlantuit ‘antisemitismul’ peste tot unde a aparut fenomenul acesta ?
  Sa vedem si noi ce-i aia ‘semitism’ si dece ne numesc pe noi jidovii: GOI PROSTI !

 2. Pixelu Albastru

  Mamăăă, ce de perciuni! Deci în Sighet și-au stabilit cartierul general. Localitatea natală a lui Eli Vizăl Logic. Nu-i rău, pot oricând să creeze o enclavă.

 3. Eu cred ca Romania a devenit si colonia arabiilor , turcilor americanilor si altor scursuri anti – Crestine ca si jidanii astia . Nu ma mai surprionde nimic .Normal ca Tara asta a ajuns bataia de joc a tuturor prin cozile de topor a politicienilor de rahat si mai ales alogenilor care sunt de origine jidaneasca 100% . Primul fiind Chiorul de Basescu piratul . Vai de tara asta frumoasa .

 4. Clanul evreilor satmareni este antisionist. Verificati.

 5. Nu exista evrei ci iudei si israeliti.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ Jan Trebuie vorbit pe limba lor. Așa vor să-și spună, așa îi numim. Important este altceva. Faptele vorbesc.

  • 1. Sefarzi – cei din Palestina (ocupata de sionisti) si urmasii stramosilor lor care au migrat cuprinsul Imperiului Roman. Practicantii religiosi “observa” Talmudul de Ierusalim. Sint urmasii triburilor semitice.
   Dintre ei unii s-au convertit in Spania (cand le-a fost interzis cultul religios) si li se spune MARANOS.
   Un exemplu putin cunoscut: Fidel Castro. Avand legaturi cu iezuitii (falanga jidaneasca din Adunarea papistasa – zisa biserica catolica) si astia controland America …. a avut informatii si a putut evita cele aproape 100 de asasinate puse la cale de SUA.
   Dintre ei – neconvertitii (si din Portugalia care a procedat la fel) au plecat unii in Olanda, Belgia, Anglia,Turcia…

   2. Aşchenazi (ashkenazi) – cei din Inperiul Khazar (Khazaria) convertiti la cultul mozaic (au dovedit ca formal, disimulat… fatarnic) si religios se ocupa cu Talmudul Babilonian care contine si magia antica babiloniana, clasificata de ei drept Cabala (Kabal).
   Cred in zeul [lor] Moloh = NOROC (!) si aduc ofrande/sacrificii…; istoria semnaleaza ca sint sacrificii umane, nu doar animale si nu doar … simbolic.
   Urmeaza cultul lui Ba’al, adica al luji Belzebuth pe care crestinii il stim a fi Satana.
   Nu sint urmasii triburilor semitice desi ei au inventat termenul POLITIC de anti-semit.

   2a. Dintre acesti khazari/aschenazi, desi se aflau in Persia si isi ziceu mozaici, dupa ce liderul lor Sabbatai Levi l-a suparat pe Sultan pretinzand ca vine sfarsitul lumii si el e Mesia… mare parte a trecut (cu el cu tor) la Islam… astia sint Sabateenii
   – dintre ei, cei “ramasi” in Irak si stabiliti in Imperiul Otoman – majoritar in Turcia se cunosc a fi Donmeh. Dintre acesti musulmani “convinsi” stim: Junii Turci cu Ataturk in frunte, apoi multi altii si …. Erdogan…
   – dintre acesti convertiti, o parte din cei convertiti la Islam – familia din Bagadad de negustori care au fondat ferma “de familie” – cunoscuta drept Arabia Saudita au infiintat o secta cu partea religioasa numita Wahabbism.

   2b. O parte dintre Sabateeni – cei care nu s-au islamizat – au fugit in Imperiul Rus si in Europa apuseana, …. inclusiv in Basarabia, si Odesa; dintre ei s-a format secta Frankista (de unul pe care-l chema Frank…).

   2c. Unii din refugiati din Khazaria ajunsi in Rusia [Mare]” au pastrat religia, altii s-au convertit … crestini ortodocsi in Imperiul (de-acum) Tarist … cum e “democrata” … Dianne Feinstein, fost primar de San Francisco. Cei “ramasi” … talmudisti (babilonieni) au avut permisiune de colonizare in ceea ce se poate afla cu numele de “Pale of Settlement” – vezi wikipedia.

   Dintre cei ajunsi /lasati in Imperiul Habsburgic (in special) – unde era si Satul Mare si … Sighetul Marmatiei unii mai devotati religios au pastrat in credinta lor partea mai veche de iudaism – legea iudaica, halakha dar cu influenta babiloniana neindoielnica – astia sint cei din secta Satmar, cunoscuti “afara” drept Haredi sau hasidici. Se considera orotodocsi iudaic.
   Acestia sint in Israel deja peste 1,2 milioane – o femeie are 7 copii, nu fac armata, nu au cont in banca, nu folosesc internetul…
   “Ai lor” din America (peste 500 de mii!) – in special – vor sa faca acea sinagoga.
   Au o retea mondiala cu “centrele Lubacevici” care imping la secularistii mcare conduc statele lumii asa-zisele legi noahide in detrimentul legilor crestine.
   Nu recunosc statul Israel – stabilirea unei guvernari iudaice este legitima pentru ei doar cand le vine Mesia lor… fiind opusi sionistilor.
   ——
   Multi dintre ttate felurile enumerate sint ne-practicanti iar unii chiar resping importanta religiei.
   Cei care sint “la butoane” sint “Frankistii” – oficial, sint excomunicati din Iudaismul religios. In frunte cu clanul Rotschild care exercita cel mai puternic control… decidea pentru peste 40% din tot ce inseamna …. planeta Pamant ca bogatie materiala… probabail ca a trecut de 50% ca sa impliineasca ideologia ca “totul” e al lor si au dreptul sa il insuseasca.
   Cum? – cu dobanda = CAMATA si taxarea populatiei…. ca fie platite imprumuturile statelor lumii, bani tipariti DOAR DE EI si luati de la ei!

   Statul Israel are cetateni ISRAELI sau israeli-eni; nu are Israeli-TI.
   In definirea simbolurilor de stat, termenul este doar Israel-I pentru a produce ruperea de denumirea biblica si – considera “ei” – desprinderea populatiei de ascultarea fata de rabini care – nici o noutate! – se pronunta impotriva secularismului.
   In felul lor, desigur da’ strica planurile sioniste/zioniste care este doctrina secularista.

   Sa spui ca sint si iudei, e deja atat de nesemnificativ in tabloul asta…

   Sa nu uitam: chiar daca dintre ei unii snu par a se diferentia de caracteristicile morale, sociale, etice…. ale “celorlalti”, …. cand vine momentul se “trezesc” si executa ce stabileste…. Cahalul. (“prietenii stiu ce e…”)
   Sa nu uitam: toti au in minte si in suflet acelasi capat al drumului… dominatia si exploatare absoluta.
   In timp ce unii – ingroziti de rautatea acestei – practic – ideologii renunta si [nu doar ca] marturisesc public, ceilalti stiu ca in unitatea lor ferita de ochii celorlalti sta forta de a-si realiza ce si-au propus.

   …. nu e nevoie sa fii “de-al lor”, e suficient sa aplici ce te invata ei – vezi scolile “moderne”, politicile “moderne”, legislatia “moderna”, cultura “moderna”…
   Jidanitul e mai periculos decat generic-numitul jidan – priviti la guvernantii din Romania, din tarile europene, din SUA, … Canada!!!!
   Jidanu’ are nevoie de “acoperire” si de cozi de topor.
   Sa aiba paravan (ca la rascoala din 1907!) si l-au facut cu …. jidaniti – in minte si in cerul gurii.
   Frankistii au facut “iluminatii” in Europa; tot ei au inventat Franc-Masoneria peste Ocean, in coloniile independente care vor forma SUA. AU gasit “unelte” care sa le realizeze planurile si sa le satisfaca poftele!
   Folosind coruptia, santajul, camataria, minciuna, … disimularea identitatii …. “cumpara” pe pofticiosi, “cazuti”, avari, …. necredinciosi – titlur, functii, bani multi (ca doar e conventie nu se mananca, nu-i asa?), – intr-o mana si cu amenintarea = armele omuciderii in cealalata mana; razboi, inflatie, foamete, … pLandemie…
   … “cumpara” si din liderii credinciosilor crestini (doar ortodocsi adica….) stim ca nu oricine isi zice lider crestin urmeaza lui Hristos.
   Da’ asta deja e alta tema, dureroasa si atata de actuala!
   =================
   NOTA IMPORTANTA:
   Strategia Frankistilor este simpla: sa faca rau cat mai mult si mai repede ca sa le vina Mesia facandu-i-se mila de oameni…

   • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

    @ gheorghe Știu că ții foarte mult la Ortodoxie, și-ți respect opțiunea de credință. Dar aș vrea să te întrebi de ce Patriarhul Teoctist șoptea cu dispreț în urma Mitropolitului Daniel Ciobotea că este un vândut al evreilor. Până și Părintelui Iustin Pârvu i-a plăcut ideea ca Daniel să plece la Patriarhie, numai ca să scape de el din Iași. Nu știa că a scăpat de dracu și a dat de tată-său! Teofan n-a fost decât un lup îmbrăcat în piele de oaie. Bătrânul Iustin, așa cum îmi plăcea să-i spun, mă cerceta: “Vasile, trebuie să fii bucuros că ți-a venit un mitropolit bând ca mielul.”.
    Răspunsul meu a fost: “Nu știu. Să vedem, Părinte!”. Am avut și în privința asta dreptate. Odată, intrând la el în chilia de la deal, am văzut un tablou cu episcopul sârb Nicolae Velimirovici și i-am spus bătrânului că seamănă cu Daniel. Ajunsese patriarh. I-am spus că niciodată Daniel nu poate să se ridice la nivelul Sfântului Velimirovici. Părintele a replicat: “Nu se știe niciodată. Dacă face ce trebuie, poate să ajungă.”. Cu toată nădejdea bătrânului, Daniel nu mai are timp să ajungă la nivelul spiritual al Sfântului Nicolae Velimirovici.

   • Cea ce vedem in imaginea aia de mai sus sunt neamurile chiorului de basescu khazarul ala jidanit AFARA CU JIDANII ASTIA DIN ROMANIA .

  • Vasile Zarnescu

   Eroare: iudei (cei răspîndiți în lumea-ntreagă) și izraelieni (iudeii din Statul Israel). Israeliții erau membrii triburior reunite în regatul lui Iacob, redenumit Israel!

 6. Ii bagam prea mult in seama pe cei citiva jidani care mai fac umbra pamintului romanesc. In curind cei care nu ne iubesc vor pleca la mai bine, ratacitori prin lume, asa cum i-a “ales” Iahve.

  • Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

   @ raluca Apreciem sfânta ta naivitate. Eram așa, ca tine, în urmă cu vreo 20 de ani. Acum știm bine cu ce se mănâncă iudeo-creștinismul practicat de Biserica Ortodoxă Română. Ți-ar atrage mai mult atenția, dacă ai afla că vreo câteva sute de mii de cetățeni israelieni au și cetățenie română??? Oare de ce?
   Credeam că este folclor, până ne-au venit informațiile pe canale credibile.
   Răspunsul, în episodul următor.

 7. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Astea sunr specimenele care vor aplica prevenirea și combaterea antisemitismului și antițigănismului inventate pe teritoriul României. Vor inventa cazuri de antisemitism și antițigănism ca să-și acopere afacerile cu interlopii.
  https://www.national.ro/dezvaluiri/avem-notele-informative-regii-tigarilor-din-politie-724800.html

 8. Vasile Zarnescu

  Hristos s-a Înălțat,
  Raluca,
  Jidanii nu sunt în n umăr de trei mii, cum minte un Aurel Vainer și, acum, înlocuitorul său, Silviu Vexler, la comanda F.C.E.R., ci sunt circa două milioane, veniți cu pașapoarte românești. NU te îmbăra cu apă rece!
  Jidanii sunt dușmanul nr. 1 al României și al întregii Omeniri de vreme ce susțin dogma „poporului ales”, rasistă și extremist-teroristă în cel mai înalt grad. Doctrina politico-militară numită „iudaism” – care, de fapt, este talmudismul născocit de leviți cu opt secole înainte de Hristos -, trebuie interzisă pe tot globul. Vezi argumente minimale aici https://www.incorectpolitic.com/colonel-vasile-zarnescu-jidanul-este-antihristul/, https://www.incorectpolitic.com/ziua-infamiei-justitiei-romane-4-februarie-2021-condamnarea-mea-este-condamnarea-romaniei/ și aici: https://www.incorectpolitic.com/biciul-prigonirii-romanilor-este-in-mana-jidanilor/.

 9. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Conform Strategiei naționale articolul de mai jos intră în categoria antisemitismului și antițigănismului. Dintre cei nominalizați sunt și etnici evrei și etnici rromi. Când se declanșează celula de criză din Comisia interministerială, pentru a combate incitarea la ură împotriva “valorilor României”?
  https://www.comisarul.ro/articol/valorile-romaniei/sprit-de-2-miliarde-%E2%82%AC-la-un-rest_1233583.html

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *