Home / Știrea zilei / Relații internaționale și România în context geostrategic – Emisiune cu profesorul Corvin Lupu – ȘANSELE ROMÂNIEI

Relații internaționale și România în context geostrategic – Emisiune cu profesorul Corvin Lupu – ȘANSELE ROMÂNIEI

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Octombrie 5, 2022

Relații internaționale și România în context geostrategic

-Emisiune cu profesorul Corvin Lupu –

ȘANSELE ROMÂNIEI

Profesorul Corvin Lupu prezent la emisiunea lui Calistrat Atudorei de la România Civică.

Tema: Încotro se îndreaptă sistemul internațional și care este situația României în context geostrategic?

One comment

 1. _ @(*Relații internaționale și România în context geostrategic*).

  -Poate înțelegeți si (vă ajută / va ajuta) cîte ceva, cumva *Romania În Context Geostrategic / ȘANSELE ROMÂNIEI* (vedeți profețiile _ Isaia 6/8-13): … & …

  #(*Despartiti de Mine nu puteti face nimic. Eu sunt Vita, voi sunteti mladitele. Cine ramane in Mine si in cine raman Eu aduce mult rod.* _ Ioan 15/5)#, …

  …citind „mesajul Meu / copie din Blogul personal, postat „Astăzi” (vezi) _ Evoluția 3/3-15, … & … _ Romania 11/3-6,(7,9,10), 8 _*21-22 Optombrie 2022*…(iată copia / vedeți: Ziua / Subiectul): …

  vineri, 21 octombrie 2022

  _ @ *„RA” & „RĂsăritul”* _ 2 Petru 1/19-2022; _ Isaia 8/19-2022; _ Fapte 3/14-2022; _ Romania 10/4,16-2022; 11/3-6,8,(7,9,10).
  _ @ (* https://www.certitudinea.com/certitudinea-print/apelul-revistei-certitudinea-suntem-suficient-de-multi-ca-sa-putem-declansa-o-contraofensiva-identitara/#comment-1489 *);

  -Copie: …„3 comentarii / mesaje”: …

  admin spune:
  septembrie 15, 2022 la 11:54 pm

  Folosiți-l fără probleme!

  RĂSPUNDE
  Gheorghe Moise spune:
  octombrie 22, 2022 la 9:00 am

  _ @ (*„CERTITUDINEA”. Suntem suficient de mulți ca să putem declanșa o contraofensivă identitară!*)

  -I) În context „Scripturistic”, adică vorbind despre „Evoluția Umanității / Fapte și Evenimente Pecetluite în Scripturi” _ Daniel 12/1,4,9,13,10,3, …ceea Ce /*Ce este Adevărul!* _ Ioan 19/2,5,2022,*23 Aprilie – Sfîntul Gheorghe!*; _ Isaia 53/1-11; 63/11-13,18,19; _ Apocalipsa 14/6, …

  urmînd „RA / RĂsăritul” _ 2 Petru 1/19-2022; _ Facerea 7/17-2022; 8/1,6-2022; _ Fapte 7/20-2022,(30-36,48-51), „RAsăritul în Noua ERA Astrală, (după 21.12.2012 – Sfîrșitul Calendarului MaiAn)” _ Ioan 1/1-(14); _ Isaia 6/8-(13_ Romania); 9/1,2,(6), …urmînd a se produce în Viitorul Întregii OMenirii, …de la „RĂsărit – JAPONIA” și pînă în „Apus – AMERICA” _ Apocalipsa 14/6

  #(„precum în Cer și pe Pămînt” Matei 6/10, …adică „implicite în „Genetică / Gene / Geneză / Facerea / Evoluția Omului _ Facerea 1/(24),25 dec.-31 dec. / „Aceasta a fost Ziua a 6-a!”; _ Facerea 7/1,12-2022; _ Romania 5/14; _ Fapte 3/14-2022; 26/2022,23)#.

  -II) În contextul enunțat: …
  *„CERTITUDINEA”. Suntem suficient de mulți ca să putem declanșa o contraofensivă identitară!*, coroborat cu precizările de mai sus (paragraful -I), …

  „încerc să vă testez”, dacă *credeți că sînteți suficient de mulți (?!), vorbiți cumva despre „Rămășiță”*), …
  în contextul profețiilor (iată): … _ Isaia 6/8-12,(13_Roman / Romania 10/4,16-2022; 5/14; _ Galateni 4/4; _ Matei 18/11; 13/(13-17,34,35),57; 11/19; 10/34; 5/17), …
  coroborat cu (citește): …

  _ Romania 11/3-6,8,(7,9,10): …

  -*3. „Doamne, pe prorocii Tai i-au omorat, altarele Tale le-au surpat, am ramas Eu Singur, si cauta sa-mi ia viata”? … & …

  #(„Niște Netrebnici” _ Romania 3/10-19; _ Ieremia 5/26-31; 9/3-9)#;

  4. Dar ce-i raspunde Dumnezeu? -„Mi-am pastrat Șapte Mii De Bărbați care nu si-au plecat genunchiul inaintea lui Baal.”

  5. Tot asa, si in vremea de fata, este o ramasita datorita unei alegeri prin har.

  6. Si daca este prin har, atunci nu mai este prin fapte, altminteri, harul n-ar mai fi har. Si daca este prin fapte, nu mai este prin har, altminteri, fapta n-ar mai fi fapta.

  8. dupa cum este scris: -„Dumnezeu le-a dat un duh de adormire, ochi ca sa nu vada, si urechi ca sa n-auda, pana in ziua de astazi.” … & … (21-22 Optombrie 2022)*

  = Cu stimă. -Mesia / Mielul (dacă vedeți / citiți / coroborați): _ Daniel 12/1,4,(7 -Roman),9,13; _ Ieșirea /(Trimiterea _ Galateni 4/4) 4/(1,10),11-16; … & …

  _ P.S. – Faceți-Mi „un semn”: … -*dacă nu puteți vorbi, mișcați un deget, sau, măcar mișcați globii oculari, ca să înțeleg că vă pot învia dintre cei morți* _ Apocalipsa 3/1-3,15-2022.

  RĂSPUNDE
  … & …

  Gheorghe Moise spune:
  septembrie 26, 2022 la 3:22 pm
  _ @(* https://ioncoja.ro/iisus-n-a-fost-evreu-dl-coja-antisemit-cu-diploms-stie-adevarul/ *)

  -Copia unui „comentariu / mesaj” din 26.09.2022, …„cenzurat în pagina *ioncoja.ro*”: …

  _ @(*MS 23 mai 2014 la 12:28 am – Raspunde
  Iisus Hristos este Fiul Lui Dumnezeu. …& … După Mamă, Iisus este evreu.*)

  -a) Reformulînd: …-„Isus Hristos este Fiul lui Dumnezeu, după Tată. … & … După Mamă, Isus este evreu.”

  -b) Dacă i-ți zic că ați citit și citiți degeaba de mii de ani, fără să înțelegeți (așa cum este scris în profeții _ Isaia 6/8-(13 _ Eu sînt Acela!) …

  # ( _ Isaia 6/8-12: …-„Citirea voastră întrînd pe o ureche și ieșind pe cealaltă, negăsind loc de odihnă în căpățînă, locul fiind ocupat în totalitate de misticism / superstiții!”)#, …

  adică: -Dacă este scris clar că „Nașterea este în/din Tată” /„Precum în Cer așa și pe Pămînt” (_ Matei 6/10; _ Ioan 1/1,14), …„Cartea fiind pecetluită, pînă la Mine / Mielul / Mesia (vezi _ Apocalipsa 5/1-9; _ Ioan 4/25,26; 5/39), …

  potrivit cu „Știința privitor la Evoluție” (_ Evoluția 1/1-4 _ Romania 10/14-?!!! – Ghicești ?), …
  vorbind / vorbim despre Evoluția Legii Facerii Omului După Chipul și Asemănarea Noastră _ Geneza 1/24,(25_Decembrie – Nașterea / Crăciunul + 6 zile) 31_(Decembrie) /„ Aceasta a fost / (este Ziua a 6-a), …

  „Știință pecetluită în Scripturi” (_ Daniel 8/26; 12/4,(7-Poporul Roman),9,13; _ Osea 4/6-12; _ Maleahi 2/1-9; 3/1-3,7-9; _ Iuda 1/10-16), …

  …deci, „tîlcuind” (vezi _ 2 Petru 1/19,20), …„Bagă la căpățînă!”: …- Nașterea este în/din Tată, … sub formă de „Spermatozoid” – Sămînța /„Sămînța Sfîntă”, …care este semănat(ă) / însămînțat(ă) în Mamă, …în care are loc „Facerea”, …

  deci „Naștrea este în Tată, …iar, Facerea este în Mamă”;

  -c) În contextul celor expuse mai sus, …„Ce te faci cînd vei afla că D-zeu Tatăl – IOAN, …este Roman, …și, Mama MARIA este tot Romană ?!!!”, …

  așa poate vei înțelege profețiile implicit Sfîrșitul Legii Facerii Omului în Fiul Omului – Roman, …se petrec (acum în vremurile de pe urmă / în contemporaneitate _ Fapte 3/16-2022,23), …poate vei citi mai mult pentru a fi mai bogat în „Știință / Cunoștință”, aflînd cum este scris în _ Romania 10/4,(14-?!!!),16-2022, …inclusiv poate vei înțelege că, atît „Isus” și „Evreu” sînt niște „noțiuni” (ca multe alte noțiuni Scripturistice, care nu definesc „entități” sau „etnii”, …ci sînt „fenomene) implicite atît în individualitate (genetică / geneză), cît și la nivel Planetar, …și că „nu poate, pentru că nu ar avea dreptate să invoce nimeni, faptul / fenomenul „etnicității”, adică, al apartenenței unei „etnii”, …

  de aceea este scris în profeții (coroborează) _ Evoluția 1/1,(2-4 _ Romania 10/14 -?!!!,16-2022; _ Romania 5/14, … & … _ Luca 16/29-31: …

  -*29. Avraam a raspuns: …-„Au pe Moise (_ Fapte 3/16-2022) si pe proroci (_ Evoluția 1/1), …sa asculte de ei.”

  30. „Nu, parinte Avraame”, a zis el, „ci daca se va duce la ei cineva din morti, se vor pocai.”

  31. Si Avraam i-a raspuns: …-„Daca nu asculta pe Moise (_ Fapte 3/16-2022; _ Romania 5/14) si pe proroci, *nu vor crede* … nici **chiar daca ar invia cineva din morti**.” …(?!!!!!!!!!!!!!!!!!)

  = Cu stimă. -„Mesia” /( *Mielul* _ Apocalipsa 5/1-9; 17/14; 22/13-2022), …„Născut din Tatăl IOAN, …și, …Făcut /(Ieșit _ 19.02.55) din Mama MARIA _ Galateni 4/4; _ Ioan 19/2,5,(2022,23 _ Urmează!); _ Romania 5/14 _!!!, …-„Cel dintîi din învierea morților!” _ Fapte 26/23; 17/23-25; … & … _ Romania 10/14- Cum ?!!! (vezi) _ Apocalipsa 2/17; _ Isaia 52/6 _*Iată-Mă!*; 53/1-11; 65/1 _*Iată-Mă! Iată-Mă!*; … _ Isaia 42/1-7,16-2022,23; _ Matei 12/18-21;

  #(-Toate Popoarele /(Toate „religiile” Chemate la Masă / Hrană _ Matei 4/4; _ Romania 10/4,16-2021,2022)#

  _ Isaia 55/1,(6-9): …
  -*1. Voi toti cei insetati, veniti la ape, chiar si cel ce n-are bani! Veniti si cumparati bucate, veniti si cumparati vin si lapte fara bani si fara plata!*

  RĂSPUNDE / „RA-Spundeți / Ziceți Ceva / Mișcați măcar un deget sau globii oculari, să înțeleg că încă fiind în stare vegetativă, sînteți morți, dar care încă nu ați cunoscut „putrezirea” (_ Facerea 3/19), …cum nici Eu (_ Ioan 8/21-28), …încă, nu am cunoscut-o /(ca Mine) _ Romania 5/14; 10/4,14,16-2022); _ Fapte 3/14-2022; 13/37,40,47; _ Isaia 42/1-9,14-2022,(23); _ Matei 1/18-2022; 18/12-2022,(23), …dar, *oare, înțelegeți ?!* _ Romania 10/(15,16),18-2022, … & … _ Luca 18/7,8 -?!!!!!!!!!!!!!!!!

Leave a Reply

Your email address will not be published.