Home / Educativ / ORIGINEA   MESIANICĂ  A NOII ORDINI MONDIALE

ORIGINEA   MESIANICĂ  A NOII ORDINI MONDIALE

Horațiu Banciu
Incorect Politic
August 3, 2020

ORIGINEA   MESIANICĂ  A

NOII ORDINI MONDIALE

 

Cucerirea mondi­alisto-mesianică implică două aspecte care la originea lor au fost două izvoare separate probabil de peste douăzeci de secole. Considerăm că cititorul are o idee despre poporul ales, Mesia şi mesianismul iudaic. Faţă cu această realitate geo-politică, cultural religioasă şi anesteziantă, reacţia popoarelor din jurul vechilor Iudei, ca şi din lumea contemporană a fost şi este una de degenerare, corupere, pervertire, înjo­sire, consecinţa politică fiind puterea mai mult sau mai puţin mascată, încă, a mesianismului jidovesc peste popoarele dege­nerate. În faţa acestui tablou, două atitudini par la fel de periculoase. Unii cred că este prea târziu, că nu se mai poate face nimic, forţa politicianismului mafiot, de pretutindeni, fiind consecinţa ireversibilă a slăbiciunii milioanelor de « cetăţeni cumsecade », alegătorii lambda care, scrutin după scrutin, au confundat zăpăceala lor cu datoria de cetăţean. Ceilalţi, precum struţul, după o viaţă ratată, cu capul în nisip, neagă existenţa complotului mesianist mondial.

Orice ar spune cei de pe urmă, complotul există, autorii, responsabilii şi profitorii lui se laudă cu el, în diverse ocazii. Negaţioniştii complotului vor spune că cele ce urmează sunt false. Acest lucru nu este posibil: textele iniţiatorilor complotului există, pot fi găsite de oricine, fără prea mare efort.

Scrise, separat, de teologul rus Serghei NILUS şi de francezul Georges BOUTMY, trăitor la Sankt Petersburg, Protocoalele Înţelepţilor Anonimi ai Sionului (ÎAS) datează de peste un secol. Ediţia Nilus a apărut în 1905, la Ţarskoe Selo, cea a lui Boutmy în 1911, la Petersburg. Practic, cele două ediţii sunt identice, diferenţele dintre ele limi­tându-se la ordonarea diferită a capitolelor identice. Protocoalele înţelepţilor IAS au fost redactate pe baza Proceselor Verbale ale celor 24 de şedinţe ale Primului Congres Sionist Mondial – Bâle, 1897. Ele constituie planul jidovesc de cucerire a puterii mondiale.

Cei interesaţi contestă autenticitatea Protocoalelor, pretinzând că ar fi vorba de un text fals! Nu poate fi vorba de aşa ceva, realitatea Protocoalelor verificându-se pe incon­testabilitatea evenimentelor istorice. Până astăzi, ele s-au împlinit punct cu punct, pe planurile social, moral, cultural şi politic ale cuceririi puterii mondiale.

Protocoalele ÎAS nu sunt primul text cunoscut, pe această problemă. Ele reiau şi dezvoltă cele spuse cu peste o sută de ani înainte, către sfârşitul celui de al XVIII-lea secol, de abatele Augustin Barruel în Memorii pentru a servi la Istoria Iacobi­nismului[1], carte considerată şi ea, de unii, ca fiind ­« falsă[2] ». Cartea lui Barruel nu este falsă ci foarte adevărată, fiind scrisă pe baza documentelor găsite asupra unui mesager al Lojii masonice a Iluminaţilor din Bavaria, creată de Jidanul convertit Adam Weishaupt. Una dintre sursele neînţelegerilor şi confuziilor constă în aceea că, după alţii, Protocoalele IAS ar fi fost scrise nu pe baza documentelor sustrase din seiful hotelului din Bâle, ci pe baza celor găsite tot asupra unui mesager. După alţii, docu­men­tele respective ar fi ajuns la Ohrana ţaristă prin amanta unuia dintre participanţii la Congresul sionist din Bâle. Bineînţeles, unii susţin că Protocoalele Înţelepţilor ar fi fost fabricate de Poliţia secretă ţaristă. Oricum ar fi, Protocoalele IAS reiau şi dezvoltă Memoriile lui Augustin Barruel despre super-loja masonică a Iluminaţilor din Bavaria.

Începutul iudaismului este clar, bine expus, prezentat şi însăilat pe un Contract de tip comercial, între zeul tribal Iehova şi patriarhul Avraam. Apoi, contractul iniţial s-a extins, cuprinzând şi direcţionând ideologia multiseculară a unui popor, ce aspiră a se înstăpânii peste toate popoarele lumii.

Există numeroase dovezi privind complotul mesianic, ce începe cu penisul tăiat împrejur al patriarhului Avraam, traversează iudaismul antic, creştinismul, islamul, secol după secol, terminându-se cu prostirea, manipularea, tăierea cerebrală împrejur şi chiar a organelor sexuale ale femeilor şi bărbaţilor popoarelor vremii noastre. Multe din aceste dovezi fac obiectul analizei magistrale a lui Douglas Reed, în Controversa Sionului , carte ce poate fi găsită gratuit pe internet, într-o limbă sau alta. În toate vremu­rile şi în toate locurile, strategia complotiştilor a constat în acapararea tuturor puterilor dintr-un Stat sau altul: economia, finanţele, armata, magistratura, educaţia, învăţământul, presa şi televiziunea, nu în ultimul rând religia şi instituţiile acesteia.

 

Războiul contra Uniunii Sovietice, trădarea de la 23 August, diviziile anti-româ­neşti ­« Tudor Vladimirescu » şi « Horia, Cloşca, Crişan », politica anti-românească a guvernelor de după mareşalul Antonescu au marcat denaturarea şi pervertirea Statului nostru, din românesc în anti-românesc. A urmat punerea în scenă a iudeo-comunis­mului, poci­rea spirituală prin teroare, jaf, exterminarea intelec­tualilor şi a ţăranilor în penitenciara Republică Populară Română, în lagărele de muncă forţată şi exter­minare din lungul canalului Dunăre-Marea Neagră, în sute de închisori şi lagăre de caran­tinare, până în vara lui 1964. Cu toată politica lui, mai mult sau mai puţin autohtonă, pe plan statal, regimul ceauşist a continuat jidănirea, iudaizarea spirituală, tăierea cerebrală împrejur (numai!), a Neamului Românesc, fiind tolerat, încurajat şi susţinut vreme îndelungată, de Noua Ordine Mondială, fixată la Yalta, în februarie 1945.

 

Lovitura de Stat din decembrie 1989 a fost esenţialmente jidovească, regizată şi pusă în scenă de serviciile secrete israeliene, iudeo-bolşevic, iudeo-american iudeo-maghiar şi altele. Următorii preşedinţi, chibuţnici, au fost de origine jidovească, ca marea parte a guvernelor şi parlamentelor de neisprăviţi, a adunături banditisto-criminale, mafiote şi trădătoare, din ultimii 30 de ani. Rezultatul: furtul, jaful, trădarea generală şi absolută, haosul economic, pervertirea şcolii, educaţiei, învăţământului, nu în ultimul rând a Bisericii şi vieţii religioase. Nu mai vorbim de legalizarea aberaţiilor sexuale, încurajarea discretă a pedofiliei, România devenind unul dintre principalii furnizori pe piaţa mondială a prostituţiei, pedofiliei, adrenocromului, a crimelor rituale inimagi­nabile, necunoscute de cea mai mare parte a populaţiei. Foarte curând, după modelul occidental, violul nu va mai fi considerat crimă ci simplu delict, apoi nici atât, România fiind bordelul cel mai ieftin din Uniunea Europeană.

 

Ultimii 30 de ani au fost o perioadă de dezmăţ sexual în bordel europenizat, nicio instituţie statală nu s-a opus voinţei iudeo-masonice de distrugere a României, a românismului, a Poporului Român. Nimic nu este mai scandalos, mai infam şi mai ignobil decât pasivitatea intelectualilor, a Bisericii ortodoxe, a celorlalte religii creştine ce sporovă­iesc zgomotos în jurul poveştilor biblice, refuzând să vadă teroarea spirituală, mizeria, sărăcia şi bordelul în care suntem obligaţi să trăim.

 

Pe nesimţite, am intrat în faza muribundă a societăţii capitalisto-liberale, care prin modificarea legilor schimbă însuşi modelul comportamentului omenesc. Cele ce se petrec, asasinarea mascată a ceea ce încă este românesc, tradiţional şi normal se face prin intermediul legislaţiei aberante, de inspiraţie jidovească, distrugătoare. Societatea, nu mai evoluează prin ea însăşi, ci prin legile ce i se impun, fiind forţată să involueze contra propriei sale naturi, a vocaţiei împlinitoare. S-a ajuns la ce se vede: ceea ce a fost interzis este de acum permis; ceea ce a fost ilicit a devenit licit!

Trebuie să înţelegem ce se petrece în jurul nostru, în lumea de azi. Cei ce nu înţeleg sau nu vor să înţeleagă sunt ca picaţi de pe altă planetă. Unii cred că lectura Bibliei poate asigura închiaburirea în rai, vreo vilişoară, în preajma Sfântului Petrică! Tot ce se poate, dar minuni în vremea noastră nu văd a se mai face, deşi vorbeau odată lemne şi dobitoace… Lectura Bibliei şi rugăciunea sunt insuficiente pentru a pune capăt distrugerii programate a societăţii şi popoarelor. Pentru lenea şi indolenţa de care dau dovadă, condamnăm toate cultele religioase, toate pretinsele biserici şi bisericuţe creştine, toţi ierarhii, preoţii, pastorii, toţi credincioşii ce se lasă duşi de nas, îmbătaţi cu apă de ploaie şi versete biblice. Preoţii, ierarhii pastori, sfătuiesc credin­cioşii să nu se ocupe de politică. Altfel spus, politicienii sunt lăsaţi să facă ce legi poftesc, fără ca Biserica şi credincioşii să se revolte. Distrugerea societăţii se face din interiorul ei, ceea ce nu s-a mai văzut de pe vremea Sodomei şi Gomorei.

În mod conştient sau inconştient, toate cultele religioase, toate bisericile au făcut jocul clasei politice corupte şi trădătoare. Pe plan moral şi social general, în ce a constat acţiunea Jidovilor Iliescu, Constantinescu, Băsescu, a Neamţului Iohannis? Aceştia, partidele mafiote şi securiştii din spatele lor au întrodus în programele şcolare deprinderea homosexualităţii, a transgenderismului, de către profesori şi elevi. Sodomitul de la Cotroceni militează pentru răspândirea prostituţiei şi a pedo­filiei, inclusiv printre bebeluşi. Halal preşedinţi şi guvernanţi aleşi de credincioşii creştini, ce se cred corecţi din punct de vedere politic, de responsabilii structurilor bisericeşti ce l-au trădat pe Cristos. Mulţi dintre Românii de astăzi întruchipează curvirea progra­mată a societăţii creştine, anunţată şi teoretizată de Protocoalele ÎAS.

După înlăturarea ultimului guvern românesc, la 23 August 1944, modelul iudai­zării, curviei şi tăierii cerebrale împrejur a societăţii noastre a venit din Moscova stalinistă. Începând cu 1990, ucazurile şi modelul decadenţei vin din America, de la criminalii pedofili, banda Hollywood, ce conduce totul în Statele Unite, ţară bolnavă în care industria cinematografică şi televiziunea au devenit bordelul tuturor abuzurilor sexuale posibile, al tuturor reţelelor sângeroasei sclavii pedofile. Pe lângă Statele Unite, abjecta şi degradanta intreprindere pedofilă este susţinută de guvernele Uniunii Europene, supuse tiraniei aceloraşi valori demne de Sodoma şi Gomora.

 

Maniacii curviei cinematografice hollywoodiene sunt cunoscuţi: o bandă de Jidani descreieraţi, care prin filmele lor răspândesc perversiuni sexuale şi crime pedofile de neimaginat. Multe publicaţii americane recunosc deschis că Jidanii au creat porno­grafia pentru a murdări, compromite şi desfigura cultura creştină.

 

Biserica şi Creştinii cretinizaţi nu vor să vadă inamicul societăţii noastre. Suntem în ceasul al 12-lea. Creştinii dorm pe ambele urechi, iar Jidănimea îşi sărbă­toreşte victoria prin noi şi noi muzee mincinoase, publicaţii de tot felul, emisiuni televizuale, în toate limbile. În mai toate numerele lor, revistele americane, tip Magazin, recu­nosc justeţea plângerilor popoarelor în ce priveşte influenţa nefastă a Jidovilor în cinema­tografie şi teatru. Asta nu înseamnă mare lucru, subliniază cei mai îndrăzneţi dintre ei, faţă de şi mai penetranta, nociva influenţă jidovească din bise­ricile, şcolile şi legile voastre. Încă nu aţi realizat proporţiile vinovăţiei noastre, spun ei, pe faţă, într-un fel de extaz, exces sau zel satanic. Da! Este adevărat, scrie Scream Magazine, suntem intruşi în cultura voastră, vă parazităm, suntem subversivi. V-am corupt lumea, idea­lurile şi destinele, pe care le-am distrus. Nu putem spune că Jidanii nu ne-au prevenit.

Revenind la problema de la care am plecat, chestiunea autenticităţii Protocoalelor ÎAS este absurdă, acestea fiind expresia voinţei de anihilare a tuturor popoarelor, prin pervertirea morală a acestora. Avertismentul Sf. Augustin este mai actual ca oricând: tot văzând şi văzând orice, sfârşim prin a suporta orice; suportând orice, sfârşim prin a tolera orice; tolerând orice, sfârşim prin a accepta orice; acceptând orice, sfârşim prin a aproba orice.

 

Voită şi plănuită de iudaism, în cadrul milenarei sale campanii de cucerire a puterii  mondiale, distrugerea naţiunilor şi pervertirea popoarelor are o lungă istorie.

 

Originea mesianică a complotului mondialist este evidentă: ideologia poporului ce se crede ales şi mulţimea exemplelor biblice fac inutil orice comentariu. Mesianismul iudaic şi ideologia poporului ales sunt cauza a tot ce se petrece, nu în ultimul rând a crizelor periodice, a Noii Ordini Mondiale, a nesfârşitelor războaie pentru pace, a masacrării popoarelor, a mondi­a­lismului. Nu putem înţelege voinţa de distrugere a civilizaţiei actuale, fără a reaminti originea conspiraţiei mondialiste. După Golgota, vechea paranoie contrac­tuală şi sângeroasă, în jurul onorabilului şi venerabilului penis, tăiat împrejur, al patriarhului Avraam, s-a învâr­toşat prin respin­ge­rea lui Cristos de către Iudei şi întreaga Jidănime. Ejaculat de vrednicul şi mă­reţul penis avraamic, ce nu putea fi o aia obişnuită, cum cred ateii, vechiul complot mondialist s-a învâr­toşit în erecţia pe ale cărei culmi găsim Hollywoodul, insula pedofililor lui Epstein, borde­lele de pretutindeni şi chiar în scăfârlia iohannică, probabil una dintre zonele erotice ale celor ce vor să-şi pună sexul în frunte. Pe ce ne bazăm când spunem asta? Simplu! Deşi avea întreaga omenire la dispoziţie, Iehova, zeul Israelo-Iudeo-Jidovilor, cântă­rea totul cu mădularul avraanic. Nu întâmplător, pe aceeași linie, erotismo-eroismul şi transgenderismul l-au împins pe locatarul de la Cotroceni să  provoace orgasmul constitu­ţional al celor nouă, de la CCR. Dixit Biblia! Ce mai contează! De când cu educaţia sexuală oficială, ştiinţifică, galopantă şi bruxelleză, de la zero ani, p*la avraamică va fi primul, poate al doilea cuvânt pe care noii născuţi îl vor învăţa de la învăţătorii şi educatoarele lor, absol­venţi hollywoodieni scăpaţi probabil prematur din clocitoarele insulei lui Epstein. La complotul mondialist din jurul penisului avra­amic, imparţialitatea şi credinţa ne obligă să adăugăm respingerea lui Cristos de către iudeo-jidănime, ceea ce explică înverşunarea cu care pedofilia jidovească conta­mi­nează lumea creştină, nu cu vreun covid oarecare ci cu măreţele şi biblicele ejaculări escatologico-avraamice. Nici mai mult, nici mai puţin!

Credincioşi sau nu, constatăm că pe vechea paranoie mesianică a complo­tului mondialist s-a altoit respingerea lui Cristos de către Jidănime. Iudeo-Khazaro-Jidovii l-au respins şi continuă să-l respingă pe Cristos. De ce? Pentru că noua religie nu le aduce puterea asupra lumii, putere aşteptată de ei toţi. Cristos nefiind acel Mesia, pe care îl aştepta Jidănimea, aceasta s-a mesianizat pe sine însăşi, proclamându-se Mesia întregii lumi, învârtoşind mădularul avraamic şi pretenţia cuceririi popoarelor, nu cu penisul, ca Turcii lui Erdogan, ci cu blegoşirea lui prin onanism prezidenţialo-cotrocenic, guvernamentalo-bruxellez, universitaro-academic şi creştino-ecumenic. Cine nu înţelege asta, nu înţelege nimic din ce se petrece, sub ochi ce nu vor să vadă.

Nu exagerăm întru nimic. În Scrisoare către Karl Marx, Baruch Lévy spune că Poporul jidănesc, în calitate de colectivitate, este propriul său Mesia.

Nu noi o spunem . O spun Jidanii, a căror dominaţie asupra lumii se va realiza prin distrugerea raselor şi popoa­relor, prin eliminarea frontierelor, monarhiilor a tuturor particularismeloor, prin procla­marea Republicii mondiale. În această nouă organizare a omenirii, fii lui Israel, în prezent dispersaţi în lume, vor deveni pretutindeni element conducător, mai ales dacă vor reuşi să plaseze masele muncitoreşti sub controlul câtorva dintre ei. În acest fel, încheia Baruch Lévy, proprietatea privată va intra pe mâna guvernelor jidoveşti, ce vor administra pretutindeni toate bunurile materiale, împlinind vechea promisiune a Talmudului: Jidanii vor fi stăpânii bogăţiilor tuturor popoarelor pământului.

Expresia « guverne jidoveşti » aminteşte nu numai cei patru preşedinţi iudeo-fanarioţi şi chibuţnici, de după Ceauşescu, ci şi pe Ana Pauker-Rabinsohn, Teohari Georgescu şi cei patru Hohenzollerni ce au îngropat domniile pământene. De la Brâncoveanu şi Cantemir, vreme de peste trei secole, cu excepţia celor trei luni sub Domnul Tudor, într-o jumătate de Valahie, şapte ani sub Cuza-Vodă, ceva peste trei ani, sub guver­nul mareşalului Antonescu, România a fost condusă doar de ocupanţi şi invadatori străini, majoritatea Jidani, dăunători ţării, duşmani ai Neamului Românesc.

Respingerea lui Cristos nu le-a adus Iudeo-Jidanilor stăpânirea lumii, îndărătnicie plătită cu pretenţia de popor ales. Pentru lumea creştină, poporul ales este constituit de totalitatea fidelilor lui Cristos, lucru mai uşor de afirmat însă, decât de realizat, în cele şaptesprezece secole de după Constantin cel Mare.

De la Golgota până astăzi, Istoria arată că ereziile iudeo-creştine, schismele noii religii s-au datorat influenţei Kabalei jidoveşti asupra structurilor religioase ale diferi­telor epoci, de la arieni, bogomili, catari, până la protestanţii şi neoprotestanţii de azi. Nicio schismă nu s-a produs fără o cauză ce urcă până la începuturile creştinismului.

 

Cele mai importante etape ale complotului IAS au fost Revoluţia de la 1789 şi cea bolşevică, din 1917. Elemen­tele principale, banii necesari înfăptuirii revoluţilor au fost iudeo-masonici, englezeşti, americani, germani. Nici Vechiul Regim francez, nici ţarismul nu a înţeles ce se pregătea, mai ales din perspectiva apari­ţiei şi consolidării francmasoneriei. Întreaga societate, aristo­craţia, clerul, înalta bur­ghezie, toţi au fost înşelaţi de aparenţa onorabilă a masoneriei. Vorbind despre mora­lă şi dogmă, iniţiatul american Albert Pyke confirmă duplicitatea francmasonică: doar o parte din simbo­luri este divulgată iniţia­tului, ce este indus în eroare şi nu tre­buie să priceapă nimic. Înţelegerea este rezervată prinţului masoneriei. Imbecili utili deschid poarta revoluţiei, mulţi dintre ei fiind primele victime ale acesteia.

Albert Pike, francmasonul autor al cărții “Morals and Dogma”

Ce se alege de libertate, în cadrul democraţiilor? Încetând de a fi stăpân pe sine însuşi, francmasonul nu poate face decât ce « trebuie » să facă, nu îşi mai apar­ţine lui însuşi ci unui ordin răspân­dit pe întreg pământul. Adam Weishaupt, şeful Iluminaţilor bavarezi se exprimă astfel : Vom stabili dominaţia universală, o formă de guvernare unică pentru toată lumea. Opinia publică trebuie pregătită şi anticipată în interiorul societăţilor secrete.

Spontaneitatea democrată, legile democrate se pregătesc cu anticipaţie. Întâi cam­pa­niile de presă. Apoi, când guvernanţii consideră că publicul este bine drogat şi tăiat împrejur la creier, se introduce un proiect de lege în parlament, care nu va fi votat doar de parlamentarii unui singur partid ci de un număr mai mic sau mai mare dintre aleşii tuturor partidelor. Ceea ce contează este apartenenţa parlamentarilor la maso­nerie, în contradicţie eventuală cu directivele propriului lor partid. Acest lucru fundamental trebuie cunoscut.

În urmă cu peste două secole, Marele Orient a anunţat Republica Universală. De atunci, francmasonii din toată lumea participă la edificarea acesteia. Francmasonii Marelui Orient nu sunt singurii ce distrug popoarele. Cei din lojile zise  « Naţionale » au acelaşi crez. Pentru francmasoni, Uniunea Europeană este prima etapă a spaţiului universal, a patriei unice pe întreg Pământul: Republica universală cu Guvernul ei Mondial.

Blueprint Proposes Additional Loss of National Sovereignty in ...

Proclamarea Republicii Universale vizează întâi Europa. Nu putem spune că francmasonii nu ne-au prevenit, nu putem uita că francmasoneria este o intre­prindere jidovească. Totul e clar: Republica Universală şi Guvernul Mondial decurg din ideologia popo­rului ales, din ideologia Kabalei, lucru recunoscut de Bernard Lazare în Antisemitismul, Istoria şi cauzele sale, Documente şi Mărturii: Din chiar leagănul francmasoneriei, Jidanii au fost kabalişti. Masoneria se bazează pe iudaism. Fără învăţătura jidovească, ritualurile masonice nu au niciun sens. În 1943, discutând cu William Stanley, redactor şef la New York Times, ce se plângea de mulţimea Jidanilor din redacţie, ministrul american de Externe, Cordel Hull, l-a îndemnat să-i dea pe toţi afară. Lucrurile s-au petrecut însă exact invers: Jidanii l-au dat afară pe William Stanley şi pe alţii! Cum? Prin cumpărarea ziarului New York Times, operaţie perfect reuşită, cu principalul ziar american. După război, la fel s-au petrecut lucrurile cu zia­rul francez La Croix (Crucea). La Tribune Juive şi alte publicaţii jidoveşti citează adesea pe rabinul Israel Wise, după care francmasoneria este o instituţie jidovească în Istorie, gradele, parolele, explicaţiile acesteia fiind jidoveşti de la de la un capăt la celălalt. În ianuarie 1994, vorbind de relaţia dintre Jidănime şi francmasonerie, revista catolică Sodalitium sublinia că ritualul şi calendarul masonic încep chiar cu construcţia primului Templu din Ierusalim, sub regele Solomon. Nimic extraordinar: masoneria decurge din iudaism. Dacă n-ar exista sinagogile, templul masonic le-ar înlocui, fără probleme pentru cultul mazaic. Legătura, influenţa reciprocă a sinagogii şi masoneriei nu poate fi negată, elementele simbo­lice comune imprimă ritualului ambelor caracterul specific jidovesc. Ei înşişi, Jidanii şi francmasonii proclamă originea, filiaţia lor comună. Aşadar, maso­neria este emanaţie jidovească, armă contra creştinismului. Jidanii şi francmasonii afirmă, repetă, susţin, revendică şi se laudă cu acest lucru.

Nu ne putem limita la denunţarea autorilor complotului mesianisto-mondialist. Să denunţăm şi complicii acestora, care se găsesc printre noi şi ai noştri, lucru recunos­cut nu numai de Jidani ci şi de o bună parte a elitei musulmane, pentru care alianţa politică dintre Israel şi Statele Unite este însăşi concretizarea Protocoalelor ÎAS, dovada influenţei decisive a Jidanilor şi a Lojilor contra Creştinilor, în cadrul intreprinderii iudaice de cucerire a lumii întregi.

Anumite elite musulmane sunt mai clarvăzătoare decât elita creş­tină, ce contestă evidenţa alianţei dintre Jidovi şi francmasoni. Iată câteva din spusele lui Nicolas Sarkozi, preşedintele unei Franţe pe cale să devină cea mai mare putere musulmană (discursul din 16 ianuarie 2009) :  « Avansăm către Nouă Ordine Mondială. Nimeni, absolut nimeni nu va putea să ni se opună ». Afirmaţia aceasta este oare democrată? De fapt, în discursul său, Sarkozi reafirma ce se ştia de mult, între altele din declaraţia Jidanului american Paul Warburg, în faţa Senatului american, la 17 februarie 1950: « Vom avea un guvern mondial, indiferent că asta place sau nu place unora. Rămâne doar să vedem dacă acest guvern va fi creat prin forţă şi cucerire sau prin consimţământ ».

 

Popoarele au memorie scurtă, din care cauză aceste lucruri trebuie repetate cât mai des posibil. Iată ce spunea baronul Edmond de Rotschild, în revsita Entreprise (18 iulie 1970): « Popoarele, naţiunile, toate naţiunile lumii constituie următorul bastion, ce trebuie făcut praf şi pulbere ». Jidanul Bernard Henri-Lévy, în France-Soir, din 24 aprilie 1979, se exprima în acelaşi sens: « Tot ce contribuie la distrugerea mitologiei reacţionare a Statului-Naţiune, a naţionalismului tricolor, a pământului, toate acestea ne interesează, ne sunt scumpe, inclusiv pedo-satanismul, publicaţiile homosexuale cele mai radicale… Patria este cuvîntul cel mai odios cu putinţă ». Iată o afirmaţie cu deplină valoare demonstrativă. Acest enunţ nu priveşte direct Israelul ci Uniunea Europeană, care a inventat faimoasele fake news. Ce înseamnă legea aşa numitelor fake news, dacă nu cenzuraţi, cenzuraţi, cenzuraţi! De acum, nu mai există decât adevărul oficial, ce ne va fi băgat în cap cu forţa, de  toate canalele de televiziune şi toate tipăriturile. În faimosul său 1984, Orwell spune exact acest lucru. Poliţia jidovească a Gândirii n-a ezitat să recurgă la Jidoavca Annie Kriegel, comunistă spoită filosoficeşte: « Guvernul francez trebuie să pedepsească cu amendă şi reeducare politică orice discuţie privată deviantă, al cărei conţinut este considerat ostil sau neconform ideologiei oficiale ». Încet, încet ne trezim cu toţii în mijlocul Gulagului, pe care l-am crezut de domeniul trecutului. Se înţelege cum s-a ajuns la promulgarea legii fake news. Ştirile ce deranjează guvernul sunt considerate false, de către acesta. Odată în plus întâlnim acelaşi factor jidovesc, ai cărei aliaţi prin conivenţă iudeo-masonică şi biblism protestant sunt anglo-saxonii. Americanilor li se spune că nu s-au găsit cutiile negre ale avioanelor implicate în complotul terorist din 11 septembrie 2001, dar că, dimpotrivă, în epavele avioanelor şi turnurilor aruncate în aer s-au găsit paşapoartele « teroriştilor ». Cine crede o astfel de absurditate, nu poate fi întreg la minte.

Legat de atentatele de le 11 Septembrie 2001, putem vorbi de două categorii de imbecili: cei ce au fabricat falsul montaj, care nu pot fi decât imbecili. Cei ce le cred însă, nu pot fi decât şi mai imbecili! Povestea atentatelor de la 11 Septembrie 2001 este halucinantă. Celor ce caută răspunsul, Jidovii le ţin discursul următor: Nu vă bateţi capul. Noi, Iudeo-Jidanii, ţinem America în lesă, iar Americanii ştiu asta foarte bine. De aceea, politica lui Trump este tipică. Ştiind că Jidovii sunt stăpânii Americii, el ţine cont de asta, în politica israeliană. Americanii sunt cunoscuţi pentru acţiunile teroriste ce le permit să justifice anexiuni teritoriale ulterioare. Unii au remarcat apropierea dintre numele fostului ministru francez Bernard Kouchner şi ginerele lui Trump, Jarred Kushner. Greu de spus că Jidanii nu sunt mereu unde trebuie, unde se decide ceva important. Pentru a menţine lumea occidentală în jurul Americii, sub pretextul ameninţării comuniste, agenţii CIA comit atentate ce sunt atribuite unor comunişti. Europenilor li se se serveşte aceeaşi minciună cu privire la terorismul Islamic. Pericolul islamo-arab există, el este însă de o cu totul altă natură, iar în spatele lui găsim, invariabil, aceeaşi Jidănime.

Actualitatea şi gravitatea acestei mentalităţi transpare din atentatele teroriste ce lovesc marile oraşe europene, ţintind oamenii simpli, ce nu au nimic de-a face cu viaţa politică. Se urmăreşte ca, pentru asigurarea securităţii şi protecţiei, cei vizaţi să facă apel la Stat. Pretinsele atentate, chipurile ale unor disperaţi, permit Statelor tot mai teroriste, ele însele, să mimeze limitele iluzorii ale unei problematici libertăţi publice, pretextând că o protejează pe aceasta.

 

Marile atentate teroriste, 11 Septembrie 2001, cele anterioare, afacerea teroristă din Serbia, evenimentele din Afganistan, Irak, Libia, Siria sunt elemente ale complotului ce vizează proclamarea Marelui Israel. Firul director al acestor rânduri este demons­traţia, etapă după etapă, a distrugerii popoarelor pământului, pentru instaurarea dictaturii mondialisto-mesianiste. Pe acest fir, rând pe rând se înşiră toţi responsabilii complotului. Dacă popoarele nu vor înţelege ce se petrece şi despre ce este vorba, dictatura mondialisto-mesianică va fi inevitabilă. Trebuie neapărat, este nevoie ca toate popoarele să înţeleagă cele ce se petrec. Pe zi ce trece, se acţionează  în sensul realizării mondialismului avraamo-mesianic, pe toate căile posibile şi imaginabile. Începem să înţelegem ce va însemna dictatura lor, care este scopul lor.

Pentru autorii acestui complot iudeo-masonic şi mesianic, toate popoarele, toate naţiunile trebuie să dispară, cu o singură şi unică excepţie. Toate religiile trebuie să dispară şi ele, cu o singură şi unică excepţie. Când vom înţelege asta, vom şti mai bine cu cine ne batem. Poporul ce nu-şi cunoaşte duşmanul, nu se poate lupta cu acesta. Trebuie să înţelegem gravitatea responsabilităţii duşmanului tuturor popoarelor lumii. Dacă popoarele nu vor găsi calea potrivită pentru o reacţie comună, le aşteaptă o teribilă şi inimaginabilă dictatură mondială, dictatura Jidovimii contra tuturor popoa­relor, a întregii omeniri, contra tuturor raselor şi etniilor, contra tuturor religiilor.

*

[1]. Prima ediţie a cărţii lui Augustin Barruel, Mémoires pour servir à l’Histoire du Jacobinisme, a apărut la Paris, în 1810. Memoriile lui Barruel fuseseră însă cunoscute şi dezbătute în cercurile catolico-francmasonice cu cel puţin zece ani înainte de Revoluţia de la 1789, după cum declară autorul lor. Refuzând să intre în masonerie, acesta s-a lăsat invitat la câteva reuniuni şi serate masonice, pe vremea lui Ludovic al XVI-lea. Până într-o zi, când anturajul i-a spus că este francmason plin, deşi nu a semnat cererea oficială de intrare în maso­nerie. Barruel a protestat, spunând că nu se consideră mason pentru că nu a fost iniţiat. Francmasonii au susţinut că, prin cultură şi erudiţie, el este mai francmason decât ei. Problema a rămas deschisă, unii îl consideră mason pe Barruel, alţii nu! Cartea abatelui Augustin Barruel se găseşte destul de greu. Până de curând, existenţa ei a fost contestată de unele catedre şi cadre universitare, inclusiv Biblioteca Naţională din Paris. Totuşi, ea a fost permanent reeditată. Dori­torii şi-o pot procura la editura De Chiré, din Montreuil-sous-Bois, orăşel la est de Paris.

[2]. Greu de spus ce înseamnă o carte falsă! Total sau parţial, conţinutul cărţii poate fi fals. Existenţa căr­ţii este una, falsitatea sau autenticitatea conţinutului ei este alta. Se cunoaşte cazul unui candi­dat la titlul de Doctor al Sorbonei, care în teza lui : Théorie et pratique communistes, l-a citat pe Barruel, ce vor­bea de comunismul lui Gracchus Babeuf şi Joseph Fouché cu peste 60 de ani înaintea Manifestului Comunist, al lui Marx. Preşedintele Juriului a contestat existenţa cărţii, consi­derând-o « falsă »! La care candidatul a prezentat-o asistenţei din Salle des Actes, în mai multe ediţii, insistând asupra faptului că o carte « falsă » poate fi la fel de interesantă ca una autentică! Incidentul a rămas fără urmări, candidatul primind titlul de Doctor, cu cel mai înalt calificativ.

2 comments

 1. “Multe din aceste dovezi fac obiectul analizei magistrale a lui Douglas Reed, în Controversa Sionului , carte ce poate fi găsită gratuit pe internet, într-o limbă sau alta.”
  Iata de unde se poate obtine in romaneste:
  http://controversyofzion.info/Controversy_Book_Rumanian/Controversybook_rum/Index_ru.htm
  ——
  Capitolul 33: Liga pentru Pace – devenita Liga Natiunilor si apoi ONU…. foarte necesara informatie pentru ce se intampla acum cu frauda pandemiei si rasturnarea ordinii lumii “vechi”!
  —–
  PS: Limba este Rumanian, nu scrie rOmanian…

 2. Eu as zice “originea SATANISTA”, sau “originea IUDAICA”… tot aia, de fapt.
  “Mesianic” are semnificatia unei opriri a “raului” dupa cum este profetit, semnificatia ruperii/desprinderii de cele rele din lume, declanseaza si asigura trecerea “dincolo” in fericirea vesnica. promisa noua, crestinilor.
  O părea “mesianic” pentru anti-hristul pe care-l asteaptă dar nu pentru cei care nu sintem ca “ei”…

Leave a Reply

Your email address will not be published.