Home / Educativ / Mircea Eliade despre traficul de păduchi de la Buchenwald

Mircea Eliade despre traficul de păduchi de la Buchenwald

Vasilică Militaru
Incorect Politic
Iunie 3, 2021

Paris, 9 octombrie 1945: „La Cioran întâlnesc un tânăr francez, scăpat din lagărul de la Buchenwald. Din numeroasele amănunte pe care le aflu, notez doar acestea două: cine avea un păduche trecea la etuvă şi nu lucra o zi întreagă. O zi de odihnă ispitea pe toţi. Şi astfel a luat fiinţă o bursă neagră a păduchilor. Se vindea o marcă bucata, pe ascuns, bineînţeles. Dar cumpărătorul avea grijă să poarte păduchele la vedere, ca să treacă la etuvă.

Într-un lagăr de femei, din nu ştiu ce localitate, s-a introdus şi un bordel. Au fost aleşi şase francezi. Maximum ce puteau avea, erau patru femei pe zi. După o lună s-au întors, complet secătuiţi, şi aproape toţi au murit curând după aceea. S-ar putea vreodată face literatură cu asemenea fapte, în care demenţa şi bestialitatea nu e întrecută decât de grotesc şi de absurd?”

Mircea Eliade, Jurnal, Volumul I, Editura Humanitas, Bucureşti, 1993, pp. 60-61