Home / Actualitate / În urma dezbaterii publice, Coaliția STOP 5G solicită răspuns din partea guvernului

În urma dezbaterii publice, Coaliția STOP 5G solicită răspuns din partea guvernului

Incorect Politic
Noiembrie 26, 2020

Via CoalițiaSTOP5G:

Domnule Ministru al Transporturilor Infrastructurii şi Comunicaţiilor,

Domnule Director al DIRECȚIEI COMUNICARE, RELAȚIA CU SINDICATELE, PATRONATELE ȘI ORGANIZAȚIILE NEGUVERNAMENTALE,

Coaliţia STOP 5G România, ca urmare a participării mai multor reprezentanți în cadrul consultării publice organizate de MTIC în data de 12.11.2020 pe subiectul proiectului de lege pentru modificarea și completarea unor acte normative în domeniul comunicațiilor electronice și pentru stabilirea unor măsuri de facilitare a dezvoltării rețelelor de comunicații electronice (http://mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/3139-l15102020 ),  vă transmitem Memoriul Coaliției STOP 5G România completat care cuprinde observații, critici, propuneri ale societății civice şi vă solicităm, în temeiul drepturilor constituționale și al legilor în vigoare (în special legea 544/2001, Legea 86/2000, ÎN BAZA LEGII CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV şi ÎN BAZA LEGII TRANSPARENŢEI DECIZIONALE), să răspundeți în termenul prevăzut de lege la solicitările şi întrebările adresate atat de membrii coalitiei cat si cele din aceasta cerere:

 

Solicităm o nouă dezbatere publica în procesul de legiferare a prezentului act normativ astfel încât membrii societăţii civile să cunoască noua versiune a propunerii legislative și punctele de vedere exprimate de ministerele şi instituţiile care avizează această inţiativă legislativă, inclusiv Avocatul Poporului si Autoritațile Locale.

Prezenta solicitare se face în baza Legii 544/2001 articolele 1,2,3, 5 (e) și (f), și 6.

Conform L. 544/2001 art. 7 (1) solicit raspunsul 10 zile.

Trimisa astăzi, 23.11.2020.

Prin mail, conform Art. 7 pct. 3 din aceeași lege.

Solicitam Numar de Inregistrare la documentele transmise cerere si Memoriu, si solicităm ca răspunsurile sa fie facute public pe situl mt.ro

Întrebări și solicitări suplimentare:

 

 1. Care este motivul pentru care MTIC nu a întocmit acest proiect de lege, aşa cum ar fi legal? În baza cărei prevederi legale o altă instituţie/autoritate – care este independentă/autonomă şi nu ţine de MTIC poate redacta proiecte de lege în numele unui minister?

 

 1. Vă solicităm să detaliaţi şi menţionaţi ce studii de specialitate și experți în economie, mediu, sănătate, constituționalitate, protecție socială şi drept internaţional au consultat ANCOM și MTIC pentru redactarea proiectului de lege aflat în discuţie? Au ANCOM și MTIC personal angajat cu expertiză solidă în domeniile menționate?

 

 

 1. Care sunt experţii din fiecare din ministerele care guvernează aceste domenii care au contribuit efectiv la întocmirea acestui proiect de lege? În cazul în care nu au fost implicaţi experţi din aceste ministere, care sunt experţii din ANCOM (şi eventual MTIC) care au expertiză/ specializare în fiecare dintre domeniile enunţate mai sus? Vă rugăm prezentaţi dovezi în acest sens.

 

 1. Care sunt asociaţiile profesionale şi civile care au contribuit efectiv la întocmirea acestui proiect de lege, din fiecare din domeniile enunţate mai sus. Vă rugăm prezentaţi dovezi în acest sens.

 

 

 1. Care sunt motivele pentru care MTIC (şi, eventual, ANCOM) nu este preocupat de dezvoltarea reţelelor de fibră optică, astfel încât cea mai mare parte a teritoriului naţional şi a caselor/gospodăriilor din România să beneficieze de servicii de telecomunicaţii integrate prin cablu? Există posibilitatea accesării de către stat de fonduri europene, în plus există procedura serviciului universal.

 

 1. Care este motivul pentru care MTIC (şi, eventual, ANCOM) nu respecta principiul neutralităţii tehnologice, favorizând o tehnologie (cea mobilă, dezavantajoasă, per ansamblu, aşa cum am arătat mai sus) în dauna altei tehnologii (a comunicaţiilor fixe, prin cablu, net superioară)?

 

 1. Care este motivul pentru care MTIC (şi, eventual, ANCOM) promovează insidios o tehnologie nesigură din punct de vedere al siguranţei cibernetice, instabilă din punct de vedere al conectivităţii şi nocivă din punct de vedere al sănătăţii, aşa cum arată sute de rapoarte şi studii realizate de cercetători şi universităţi de prestigiu de pe plan internaţional?

 

 

 1. Vă solicit în mod imperativ să ne puneți la dispoziție și să publicați pe site-ul MTIC lista tuturor UAT-urilor care și-au exprimat dezacordul în privința implementării tehnologiei 5G. Vă precizăm că lista tuturor UAT-urilor care și-au exprimat dezacordul cu privire la implementarea tehnologiei 5G în România a fost dezbătută în cadrul ședințelor (la care nu a avut acces societatea civilă), ale GLI 5G (Grupul de Lucru Interinstituțional pentru 5G) şi GL 5G (https://www.ancom.ro/uploads/articles/HG%20nr_%20429%20-%202019.pdf).

 

 

 1. Care este poziţia oficială a asociaţiilor administraţiilor locale din moment ce ANCOM este în litigiu cu Asociaţia Municipalităţilor din România după cum prezentați în nota de motivare a prezentului proiect de lege?

 

 1. Vă solicit în mod imperativ să ne puneți la dispoziție și să publicați pe site-ul MTIC lista tuturor documentelor şi a experţilor care au  participat la lucrările GLI 5G (Grupul de Lucru Interinstituțional pentru 5G) şi GL 5G (https://www.ancom.ro/uploads/articles/HG%20nr_%20429%20-%202019.pdf) şi ale Grupului de Lucru 5G înființat pe 21.05.2020. De asemenea, vă solicit să motivaţi din ce motiv nu aţi invitat experţi/reprezentanți din societatea civică la şedinţele de lucru din moment ce Senatul României a hotărât să o faceţi?

 

 1. De ce Guvernul şi ANCOM nu se ocupă de securizarea din punct de vedere al contextul cibernetic facilitat prin proliferarea reţelei 5G care este extrem de vulnerabilă la diverşi agenţi de atac cibernetic?

 

 1. Ce studii studii de impact a realizat  Guvernul Românie cu privire la siguranţa implementării reţelei 5G? Instrumentele şi măsurile de siguranţa cibernetică au fost dezbătute cu cetăţenii, cu experţii societăţii civice? Măsurile de siguranţă a populaţiei şi siguranţa naţională ţin cont de toate vulnerabilităţile cartografiate de ENISA?

 

 1. Cine îşi asumă responsabilitatea pentru toate daunele, urmare a atacurilor cibernetice realizate prin intermediul reţelelor mobile de comunicaţii?

 

 1. Din ce considerente criteriul referitor la limitarea efectelor câmpurilor electromagnetice generate de rețelele de comunicații electronice conform Art. 8, 16, 20, 24 din OUG 111/2011 este eludat în acest proiect de lege cand se reglementeaza modificarile TNABF?

 

 1. Din aceleaşi considerente, deşi modificarea TNABF în favoarea adopţiei tehnologiei 5G în România, a fost amplu contestată de societatea civică, de ce anul acesta, la iniţiativa ANCOM, Guvernul României a aprobat în TNABF aplicaţiile precum NR (New Radio) care vor spori semnificativ radiaţiile electromagnetice, NR fiind o prescurtare a tehnologiei radio a reţelelor mobile 5G?

 

 

 

 1. Din ce considerente nu ați inclus ad-literam în proiectul de lege și prevederea Art. 44, (1), paragraf 2 din DIRECTIVĂ (UE) 2018/1972 A PARLAMENTULUI EUROPEAN ȘI A CONSILIULUI de instituire a Codului european al comunicațiilor electronice[1]? Textul paragrafului menționat: “Colocarea sau utilizarea în comun a elementelor de rețea și a infrastructurilor instalate și utilizarea în comun a unei proprietăți pot fi impuse numai după o perioadă corespunzătoare de consultare publică, în cursul căreia toate părțile interesate au posibilitatea de a-și exprima punctele de vedere și numai în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor prevăzute la primul paragraf”.

 

 1. Din ce considerente în proiectul de lege nu este prevăzută obligativitatea organizării de consultări publice?

 

 1. Din ce considerente în proiectul de lege nu este prevăzută condiționarea clară și neambiguă “numai în zone specifice în care o astfel de utilizare în comun este considerată a fi necesară în vederea urmăririi obiectivelor”?

 

 1. Din ce considerente  în proiectul de lege nu este prevăzut scopul clar definit și neambiguu al acestor decizii, scop prevăzut în Codul european al comunicațiilor electronice, Art. 44, (1), paragraf 1 sub următoarea formulare “autoritățile competente pot să impună colocarea și utilizarea în comun a elementelor de rețea și a facilităților asociate instalate pe această bază, pentru protejarea mediului, a sănătății publice și a securității publice sau pentru îndeplinirea obiectivelor de planificare urbană și regională“? Vă solicităm să detaliați în baza cărei legi ați ales să nu vă asumați și acest scop clar (protejarea mediului, a sănătății publice și a securității publice), definit însăși de Uniunea Europeană.

Coalitia STOP 5G România

5 comments

 1. Da. Multe intrebari. Credeti ca se sinchisesc slugile companiilor telecom sa raspunda?

 2. Peste ceva timp, nu așa îndepărtat, un supercomputer controlat de Banca Centrală Europeană va putea să știe unde vă aflați în timp real, pe cine vizitați, ce spuneți pe internet, la telefon, ce cumpărați și vindeți și va putea să facă asta în doar câteva milisecunde, datorită tehnologiei 5G. Apoi, dacă nu vă încadrați în normele Iudaica 2.0, o să vă împiedice să vă părăsiți casa, o să vă întrerupă capitalul monetar numeric și o să vă interzică trecerea oricărei frontieră înafara sistemului controlat de gruparea teroristă lui Solomon. Un roi de drone vor patrula străzile 24/7/365 pentru a se asigura că comunismul 2.0 domnește în bună regulă. Va fi un univers în care singura libertate va fi să înduri crizele de ebraism a lui Alexandru Florian citându-l isteric pe înaintașul său clarvăzătoar, profetul Elie Wiesel. Dar nu-i nici un complot, goi, 5G e că să descarci un film în 1 min. în loc de 5 min… știind că îți trebuie minim 3-4 min. să agăți o bere rece din frigider, o pungă de popcorn din dulap și să iei loc în fotoliu…

 3. https://www.bitchute.com/video/Q9Ydj7TPaSws/

  Alex Jones’ Great Shekel Shoah

  Alex Jones care nu vede nici o urmă de perciuni. Mă scuzați dacă nu sunt prea optimist…

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *