Home / Educativ / Doctrina Fascistă

Doctrina Fascistă

Tudor
Incorect Politic
Ianuarie 4, 2018
De obicei,vedem foarte multă confuzie despre ce înseamnă fascismul,mulți caracterizându-l ca fiind de ”extremă dreaptă” sau ”extremă stângă”,dovedind că ”fascismul” nu mai contează ca doctrină ideologică,ci este folosit ca o insultă de oricine împotriva unei opinii de opoziție, fie ea de stânga sau dreapta.
Fascismul,cu mult înainte să fie definit de Giovanni Gențile și Benito Mussolini, a luat naștere de la ideea de unitate, având că simbol Fascia romană, ea cuprinzând mai multe bețe legate cu o sfoară și, așadar, reprezentând sinteza și conviețuirea oamenilor într-o societate organică, indiferent de clasa socială.

Dar ce înseamnă fascismul, de fapt?
Fascismul este o ideologie ce se plasează între stânga și dreapta radicală (comunism și capitalism), împrumutând practici economice și sociale de la ambele și îmbunătățindu-le. Așadar, metodele fascismului sunt de a pune în aplicare reforme pentru interesul țării și crearea unei societăți bazate pe comunitate, tradiție și naționalism.
În fascism, conflictul între clase este inexistent, spre deosebire de capitalism și comunism,care favorizează exploatarea/anihilarea unei clase sociale în interesul celeilalte, dar care s-au dovedit ca fiind practici toxice.
Capitalismul și comunismul sunt practici socio-economice în care omul simplu nu se poate dezvolta, ci mai degrabă stagnează, fie ca un sclav al consumerismului sub capitalismul materialist care profită de cultura și valorile nației, corupându-le și transformându-le în profit, fie ca un sclav al statului bolșevic, în care omul nu are libertatea de a avea propriile interese economice iar identitatea culturală este anihilată.

Statul fascist nu are dorința de a fi un stat impus cetățeanului, ci mai degrabă vrea să fie un stat ce cuprinde cetățeanul și-i informează conștiința, educându-l și tratându-l ca ceea ce este și cum ar trebui să fie pe plan istoric, economic, moral și politic, cu toate interesele fundamentale ce îl deosebesc de ceilalți.
Statul fascist, pentru a penetra în conștiința cetățenilor, dorește să-i organizeze într-o unitate națională, ce cuprinde un singur suflet.
Pentru a păstra societatea într-o constantă armonie, fascismul adoptă corporatismul ca model economic, acesta fiind foarte diferit de capitalism și oferind colaborarea dintre clase pentru a aplana interesele lor conflictuale.
Sistemul fascist nu anihilează drepturile muncitorilor sau ale antreprenorilor, dar controlează într-o anumită măsură piața, încât consumatorii sunt apărați, iar producția în anumite domenii poate fi stimulată de către stat pentru binele cetățenilor.

Așadar, fascismul stă la baza adevărului cosmic și al societății organice, protejând cetățenii și dându-le ocazia de a face parte dintr-o familie mai mare într-un mediu natural, fără coruperea valorilor tradiționale și fără materialismul individualist ce exploatează firea naturală a omului.
 Doctrina Fascistă

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *