Home / Educativ / Desființarea creștinismului prin legi liberticide – Iohannis îi numește “ne-evrei” pe români și le interzice să mai cânte Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos

Desființarea creștinismului prin legi liberticide – Iohannis îi numește “ne-evrei” pe români și le interzice să mai cânte Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos

Incorect Politic
Aprilie 4, 2021

Primite de la Vasilică Militaru

Iohannis îi numește “ne-evrei” pe români și le interzice să mai cânte Prohodul Domnului nostru Iisus Hristos

Recent, o instanță a Judecătoriei Sectorului 3 București, a condamnat la închisoare un român, colonelul (rtg.) S.R.I. Vasile Zărnescu, pentru publicarea unor articole ce conțineau puncte de vedere personale, susținute cu cercetări ale altor autori occidentali, privind Holocaustul.

Președintele Iohannis a fost sesizat, de către Asociația Neamul Românesc asupra unor aspecte de neconstituționalitate ale unor prevederi ale Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului, înainte de promulgarea acesteia. Șovinismul antiromânesc al etnicului german Klaus Werner Iohannis se probează și prin faptul că a acceptat ca românii majoritari, să fie numiți în mod xenofob și discriminator “ne-evrei” în textul Legii speciale, Președintele României a promulgat Legea nr.157/2018. Sesizările trimise Președintelui României, în iunie 2018, și ignorate de acesta, demonstrează premeditarea acțiunilor antiromânești dezlănțuite de Administrația Prezidențială și de “Guvernul meu”. Acum, același Klaus Werner Iohannis, vrea să bage la pușcărie tinerii români care ies în stradă, acuzându-i de “antisemitism” și “xenofobie”.

Apariția unor controverse de natură penală prin introducerea Legii privind combaterea antisemitismului

Dacă trei persoane aparținând altei etnii, decât a evreilor, ar săvârși pe teritoriul României o faptă penală asupra unei proprietăți a unui “evreu”, ar fi condamnată de legea penală în vigoare dar și de legea specială antisemită. Cum va putea determina organul de cercetare penală faptul că orice infracțiune săvârșită de mai multe persoane aparținând unei etnii minoritare asupra unor evrei sau asupra prorietăților unor evrei constituie faptă antisemită.

Există riscul ca persoane fără nici un fel de sentimente xenofobe, rasiste, antisemite să fie condamnate ca persoane antisemite.

Simpla pomenire în public a denumirii EVREU (sau JIDAN, cum e mai corect.N.e.) va putea fi catalogată și condamnată drept antisemitism.

Însuși Klaus Iohannis a fost acuzat, înainte de apariția Proiectului de Lege, pentru niște referiri în public la cuvântul niște EVREI, ca fiind acte antisemite. După promulgarea Proiectului de Lege oricine riscă, pentru afirmații similare, un Dosar Penal de atisemitism și o eventuală condamnare numai pentru afirmații publice referitoare la evrei sau la proprietățile “evreilor”.

Un alt exemplu concret este al cetățeanului evreu E.S., având și cetățenie română,  urmărit penal și inculpat în mai multe dosare penale, care a fugit în Israel sustrăgându-se acțiunii penale din România. Acesta va putea reclama drept “antisemite” orice afirmații publice la adresa activității sale infracționale.

Orice credincios creștin sau cleric (preot, pastor, presbiter) aparținând tuturor comunităților creștine din România, reprezentând peste 98% din cetățenii români, care va expune în public anumite texte ale Evangheliilor va fi condamnat ca antisemit. Expunerea de motive anexată Proiectului de Lege conține încălcări flagrante ale libertății religioase pe care le vom expune într-un material separat de prezenta INIȚIATIVĂ.

Există creat precedentul dispozițiilor ambigue ale O.U.G. nr. 31/2002, interpretate în mod abuziv de reprezentanții Institutului Național pentru Studierea Holocaustului din România.

Problema O.U.G. nr 31/2002

Prin promulgarea Proiectului de Lege specială s-ar produce un efect discriminatoriu de separatism și de inegalitate etnică, rasială și religioasă. Ar apărea două legi paralele, O.U.G. nr. 31/2002 și Legea privind combaterea antisemitismului, cu prevederi paralele care ar combate și sancționa acțiunile ostile asupra a două grupuri de etnii împărțite în “ne-evrei” și “evrei”.

Acțiunile de “ură și violențe” îndreptate împotriva “ne-evreilor” adică a celorlalte rase, etnii, popoare sau neamuri, în afara “evreilor”, ar fi încadrate la “xenofobie” și “rasism” “pe motive etnice, rasiale sau religioase” și ar fi interzise și sancționate de prevederile O.U.G. nr. 31/2002, modificată prin art. 7 al Proiectului de Lege.
Numai acțiunile de “ură și violențe” îndreptate special împotriva “evreilor” ar fi interzise și sancționate de Proiectul de Lege.

O.U.G. nr.31/2002 ar interzice toate organizațiile “cu caracter fascist, legionar, rasist sau xenofob” care își desfășoară activitatea temporar sau permanent “în scopul promovării ideilor, concepţiilor sau doctrinelor fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe, precum ura şi violenţa pe motive etnice, rasiale sau religioase, superioritatea unor rase şi inferioritatea altora, incitarea la xenofobie, recurgerea la violenţă pentru schimbarea ordinii constituţionale sau a instituţiilor democratice, naţionalismul extremist”.

Proiectul de Lege ar interzice discreționar numai organizațiile cu “caracter antisemit” care își desfășoară activitatea temporar sau permanent “în scopul promovării ideilor, concepțiilor sau doctrinelor antisemite”.Organizațiile antisemite ar părea diferite de cele nominalizate în O.U.G. nr. 31/2002.

O.U.G. nr. 31/2002 ar defini la art.2, lit.b) “prin simboluri fasciste, legionare, rasiste sau xenofobe se înțelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum și orice alte asemenea însemne, care promovează ideile, concepțiile sau doctrinele prevăzute la lit. a);”.

Proiectul de Lege ar defini la art.2, lit.c) “prin simboluri antisemite se înţelege: drapelele, emblemele, insignele, uniformele, sloganurile, formulele de salut, precum şi orice alte asemenea însemne, care transmit idei, concepţii sau doctrine care promovează antisemitismul;”.

Legiuitorul ar introduce ambiguitate legislativă întrucât nu a indicat “drapelele, emblemele, insignele, sloganurile, formulele de salut precum și orice alte însemne” care să fie specifice atribuite exclusiv organizațiilor antisemite diferite de cele ale organizațiilor nominalizate în O.U.G. nr. 31/2002. Opinia publică recunoaște salutul fascist și salutul legionar, însemne și uniforme fasciste și legionare dar nu sunt cunoscute saluturile antisemite, uniformele antisemite sau drapelele antisemite.

Proiectul de Lege propune modificarea O.U.G. nr. 31/2002,  pentru a scoate cuvântul “antisemitismul”. În acest sens legiuitorul a formulat art.7 prin care a propus modificarea art.2, lit.a) al O.U.G. nr. 31/2002.

Ar fi fost suficientă completarea și modificarea O.U.G. nr. 31/2002 de către legiuitor, prin definirea și clarificarea tuturor termenilor privind antisemitismul. Astfel s-ar fi evitat toate aspectele de neconstituționalitate și de ilegalitate introduse prin Proiectul de Lege.

Aspectele de neconstituționalitate sesizate, ilegalitățile introduse prin emiterea Proiectului de Lege demonstrează ineficiența unei legi speciale de prevenire și combatere a antisemitismului.

Ambiguități legislative

Dacă s-ar promulga Proiectul de Lege, ar fi necesară eliminarea expresiei ambigue din art.2, litera a) al Proiectului de Lege, cităm: “manifestărilor verbale sau fizice îndreptate împotriva ne-evreilor ori a proprietăților acestora”.

Art.7 al Proiectului de Lege ar trebui să includă și modificarea O.U.G. nr. 31/2002 prin introducerea expresiei “manifestărilor verbale sau fizice îndreptate împotriva ne-evreilor ori a proprietăților acestora”, pentru a completa tot spectrul de manifestări la adresa celorlalte etnii, rase, catalogate de legiuitor “ne-evrei”.

Promulgarea Proiectului de Lege în forma propusă de Camera Deputaților ar induce neclarități privind păstrarea articolelor, referitoare la holocaustul împotriva evreilor, în cadrul O.U.G. nr.31/2002, modificată și completată prin Legea nr.217/2015, cităm:

“Art.2, litera e) prin holocaust pe teritoriul României se înțelege persecuția sistematică și anihilarea evreilor și a rromilor, sprijinită de autoritățile și instituțiile statului român în teritoriile administrate de acestea în perioada 1940-1944;”;

precum și, cităm: “Art.6, alin.(1): Negarea, contestarea, aprobarea, justificarea sau minimalizarea în mod evident, prin orice mijloace, în public, a holocaustului ori a efectelor acestuia se pedepsește cu închisoare de la 6 luni la 3 ani sau cu amendă.

Proiectul de lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului ar trebui să includă și definirea holocaustului împotriva evreilor pe teritoriul României cât și a condamnării negării holocaustului, care nu și-ar mai găsi locul în cadrul O.U.G. nr. 31/2002 care s-ar referi numai la “ne-evrei”.

Excepția de neconstituționalitate nr. 4

dedusă din Expunerea de motive a inițiatorilor Proiectului de Lege

Se referă la aspecte de neconstituționalitate privind încălcarea libertăților religioase a majorității credincioșilor creștini români și alte naționalități, adică “ne-evrei” ce pot apare prin interpretarea prevederilor Proiectului de Lege, raportate la prevederile art.29, alin.(1) din Constituția României în acord cu Articolul 9, alin.(1) din Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale.

Constituția României prevede la art.29, alin.(1): “Libertatea gândirii și a opiniilor, precum și libertatea credințelor religioase nu pot fi îngrădite sub nici o formă. Nimeni nu poate fi constrâns să adopte o opinie ori să adere la o credință religioasă, contrare convingerilor sale.”.

Convenția pentru apărarea drepturilor omului și a libertăților fundamentale prevede la art.9, alin.(1): “Orice persoană are dreptul la libertatea de gândire, de conștiință și de religie; acest drept include libertatea de a-și schimba religia sau convingerile, precum și libertatea de a-și manifesta religia sau convingerea în mod individual sau colectiv, în public sau în particular, prin cult, învățământ, practici și îndeplinirea ritualurilor.”.

În acord cu Constituția și prevederile CEDO în România este în vigoare Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor cu prevederi exprese în art.1 și art.2.

În “Expunerea de motive” a inițiatorilor parlamentari, atașată “Proiectului de Lege”, se menționează, cităm: “Utilizarea de simboluri sau imagini asociate cu antisemitismul clasic pentru a caracteriza statul Israel sau cetățenii acestuia (de exemplu acuzații că evreii l-ar fi ucis pe Iisus Hristos sau acuzarea acestora de comiterea de ucideri ritualice).”.

Există pericolul ca, încercând protejarea unei minorități evreiești de sub 0.05% din populația României, să se creeze o serie de discriminări religioase celorlalte minorități etnice și religioase, precum și a majorității religioase românești.

Iisus Hristos este considerat “Dumnezeu din Sfânta Treime” de peste 98% din populația creștină a României. Conform recensământului din anul 2011 există în România un număr de 3271 de evrei. “Federația Comunităților Evreiești din România – Cultul Mozaic”, așa cum este denumit cultul religios al evreilor în Legea 489/20016, nu-L recunoaște ca Dumnezeu pe Iisus Hristos, Mesia creștinilor.

Toată teologia creștină se bazează pe eliminarea sintagmei discriminatorii și xenofobe de “popor ales” utilizată frecvent în textele scripturisitice ale Vechiului Testament. Tocmai creștinismul, al cărui întemeietor a fost Iisus Hristos, vorbește despre necesitatea toleranței etnice și religioase și abordează egalitatea tuturor neamurilor pământului în fața lui Dumnezeu, excluzând formula de “popor ales”, adică a ideii de superioritate a unui popor față de celelalte popoare ale pământului. Nu se poate spune același lucru și despre Biblia evreiască care propovăduiește faptul că poporul evreu sau israelit este un “popor ales” al “Dumnezeului lui Israel” sau al “Domnului Dumnezeului evreilor”.

Se impunea, înainte de adoptarea Propunerii de Lege specială, inițierea unui dialog de punere de comun acord a tuturor cultelor religioase din România, recunoscute prin Legea 489/2006 privind libertatea religioasă și regimul general al cultelor.

În “Expunerea de motive” legiuitorul a menționat în mod expres o interpretare a viitoarei Legi, în sensul catalogării ca antisemite și deci a condamnării unor afirmații bazate pe existența unor texte evanghelice explicite. În Noul Testament există mai multe referiri critice și negative la adresa evreilor contemporani cu Iisus Hristos, Dumnezeul recunoscut de o majoritate covârșitoare a “ne-evreilor” din România dar nerecunoscut de “evrei”. Evreii nu-l recunosc pe Iisus Hristos nici ca Mesia și nici ca Fiul lui Dumnezeu.

Din momentul promulgării Proiectului de Lege, orice preot, presbiter, pastor sau credincios obișnuit, aparținător al unei denominațiuni creștine din România, care va citi în public pasajele evanghelice de mai jos, va intra sub incidența Legii speciale și va putea fi acuzat de antisemitism.

“Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu.”.Evanghelia după Ioan cap.19, versetele 6-7.
“Pentru aceasta, Pilat căuta să-L elibereze; iar iudeii strigau zicând: Dacă Îl eliberezi pe Acesta, nu eşti prieten al Cezarului. Oricine se face pe sine împărat este împotriva Cezarului.”. cap.19, versetul 12

“Şi era Vinerea Paştilor, cam la al şaselea ceas, şi a zis Pilat iudeilor: Iată Împăratul vostru. Deci au strigat aceia: Ia-L! Ia-L! Răstigneşte-L! Pilat le-a zis: Să răstignesc pe Împăratul vostru? Arhiereii au răspuns: Nu avem împărat decât pe Cezarul. Atunci L-a predat lor ca să fie răstignit. Şi ei au luat pe Iisus şi L-au dus ca să fie răstignit.”.cap.19, versetele 15-16.

Iisus Hristos este numit în Noul Testament: “Împăratul iudeilor”, “regele lui Israel” sau “regele iudeilor”.

În urma promulgării Proiectului de Lege se va pune problema dacă aceste pasaje evanghelice mai sunt legale și se va putea cere eliminarea lor din canonul Noului Testament. Astfel, protejarea unei minorități etnice și religioase, numită de textul legii speciale “evrei” va discrimina o majoritate religioasă creștină numită în textul legii speciale “ne-evrei”.

Deasemeni, multe rugăciuni, ale majorității ortodoxe din România, fac referire la “evrei”, “iudei”, “israeliți”, criticând atitudinea acestora de respingere a lui Iisus Hristos, Dumnezeului creștinilor.

În Vinerea Mare din Săptămâna Patimilor, în toate bisericile ortodoxe din România, Prohodul Domnului.

Vom cita din “Prohodul Domnului, întreg și neschimbat, Tipărit cu binecuvântarea sfântului Sinod al Bisericii României, la 1942. Iar acum, cu câteva îndreptări, retipărit la București în anul 2007.”.

Falnice Israil, ucigașe norod, pentru ce-ai ales mai bine pre Varavva, și pre Domnul pentru ce l-ai răstignit?”. (pag.22, op.cit.).

Ucigaș și vrăjmaș, pizmătareț norod, rușinează-te măcar, înviind Hristos, de măhrama și de giulgiurile Lui.” (pag.24 ,op.cit.).

“Al vieții fiind dătător, cuvinte, pre Iudeii, ce pe Cruce te-au suit, nu i-ai omorât, ci-mpreună și pre-ai lor morți înviezi.”. (pag.38, op.cit.).

Îndărătnic neam jidovesc ce-ai luat arvuna, cunoscut-ai ridicarea bisericii; Pre Hristos dar pentru ce l-ai osândit?”. (pag.40, op.cit.).

Totodată, “Canoanele Bisericii Ortodoxe”, ediția a III-a îmbunătățită, Arhid. Prof. Dr. Ioan N. Floca, Sibiu, 2005, conține numeroase texte explicite ce pot fi interpretate ca o încălcare a Proiectului de Lege.

Canonul 64 apostolic (oprirea comuniuni cu necreștinii și ereticii) Dacă vreun cleric sau laic ar intra în sinagogă (adunarea iudeilor sau a ereticilor) spre a se ruga, să se şi caterisească şi să se şi afurisească.

Canonul 70 apostolic (oprirea comuniunii religioase cu iudeii) Dacă vreun episcop sau presbiter sau diacon, sau oricare din catalogul (rândul) clericilor ar posti cu iudeii, sau ar prăznui (ar serba, ar ţine) sărbătorile cu ei, sau ar primi de la ei darurile de sărbătoare, precum azimele sau ceva de acest fel, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.

Canonul 71 apostolic (oprirea comuniunii cultice cu păgânii și iudeii) Dacă vreun creştin ar duce untdelemn sau ar aprinde lumânări la templul păgânilor sau la sinagoga iudeilor, în sărbătorile lor, să se afurisească.

Canonul 11 Trulan (Creștinii să nu aibă împărtășire cu iudeii) Nici unul dintre cei numărați în stare preoțească, sau (vreun) laic să nu mănânce azimile cele de la iudei sau să se însoțească (întovărășească) cu aceștia, sau să-i cheme la boli și să ia doctorii de la ei, și nicidecum să se scalde cu aceștia în băi. Iar dacă cineva s-ar încumeta (s-ar apuca) să facă una ca aceasta, dacă ar fi cleric, să se caterisească, iar dacă ar fi laic, să se afurisească.

Exemplele de canoane creștin ortodoxe, care vor deveni ilegale, pot continua.

Ziarul Lumina a publicat în data de 4 septembrie 2017 articolul intitulat: “Să nu ne facem stăpâni în casa Stăpânului!”. Conform articolului, Patriarhul Daniel a rostit un cuvânt de învățătură în data de 3 septembrie 2017. http://ziarullumina.ro/sa-nu-ne-facem-stapani-in-casa-stapanului–125839.html

O predică susținută de Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române va putea fi interpretată ca fiind sub incidența “Proiectului de Lege”: «Pilda aceasta ne arată că Dumnezeu a ales poporul evreu ca să lucreze în via Sa, adica să pregătească mântuirea neamurilor. L-a ales din celelalte popoare și i-a dat Legea prin Moise și multe reguli religioase, morale și cultice pentru a-l ajuta să-și păstreze identitatea și să împlinească o misiune sfântă. „Umanitatea păcătoasă, chiar dacă este chemată la o lucrare sfântă, devine adesea nerecunoscătoare, răzvrătită și îndărătnică în a împlini voia lui Dumnezeu. Comportamentul lucrătorilor răi ai viei este comportamentul tuturor oamenilor răi care după ce au fost chemați să lucreze în via Domnului, adică să slujească lui Dumnezeu, uită repede de Stăpânul viei și se fac ei înșiși stăpâni pe vie, considerând via ca o proprietate a lor.

De aceea, Domnul Iisus Hristos spune că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la ei şi se va da neamului care va face roadele ei. Vedem că Domnul Iisus identifică via cu lucrarea pentru dobândirea Împărăției lui Dumnezeu, iar lucrătorii sunt cei chemați să pregătească intrarea oamenilor în Împărăția Lui”, a explicat Preafericirea Sa.».
Patriarhul Daniel  a afirmat în predica sa: “Dumnezeu a ales poporul evreu ca să lucreze în via Sa”. Apoi a explicat: “comportamentul lucrătorilor răi ai viei este comportamentul tuturor oamenilor răi”. Patriarhul a concluzionat: “Domnul Iisus Hristos spune că Împărăţia lui Dumnezeu se va lua de la ei şi se va da neamului care va face roadele ei”. Patriarhul BOR a motivat decizia lui Dumnezeu care a luat via de la poporul “ales”, comparând poporul evreu cu “lucrătorii răi”.

Șeful cultului Biserica Ortodoxă Română va putea fi incriminat pentru promovarea în public de concepții antisemite, prin compararea poporului evreu cu “lucrătorii răi ai viei ce au un comportament asemenea tuturor oamenilor răi”.

Aceste texte sunt extrase din INIȚIATIVĂ de SESIZARE DE NECONSTITUȚIONALITATE sau de trimitere la reexaminare în Parlamentul României a “Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului” adoptat de Senatul României în data de 13.06.2018, sub nr. L300/2018 și de Camera Deputaților în data de 20.06.2018, sub nr. PLx 384/2018/18.06.2018 și din SESIZARE de încălcare a libertății religioase și de neconstituționalitate a “Proiectului de Lege privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea antisemitismului” adoptat de Senatul României în data de 13.06.2018, sub nr. L300/2018 și de Camera Deputaților în data de 20.06.2018, sub nr. PLx 384/2018/18.06.2018, în baza alegațiilor din “Expunerea de motive” la Proiectul de Lege semnată de “Inițiator Deputat Silviu Vexler – Minorități”. Acestea au fost depuse la Administrația Prezidențială în data de 25 iunie 2018.

6 comments

 1. se dovedeste ca legile noahice sunt in vigoare in tarile colonizate si ca sinedriul satanic e stapan pe Romania.

 2. biblia spune in multe locuri ca evreii l-au rastignit pe Iisus, nu spune in niciun loc ca romanii l-au rastignit.
  Ne trebuie o lege care sa-i condamne oe evrei pentru uciderea lui Dumnezeu.

  si acum canonul pentru clericii si patriarhul care intra in casa vrajitorilor al caror dumnezeu e impersonal (pentru ca mamona-ochiul dracului nu are miros si culoare si totul e pe bani):

  CANONUL 65
  Dacă vreun cleric, sau mirean va intra în Sinagoga Iudeilor, sau a ereticilor, spre a se ruga, să se şi caterisească, şi să se afurisească.
  [Apost. 7, 45, 71; Sobor 6, 11; Ant. 1; Lao. 6, 32, 33, 37, 38]

 3. Stiti cumva, domnule Vasile, ce s-a intamplat cu Justitiarul.ro? Nu mai publica din 24 februarie, cel putin asa apare la mine.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *