Home / Educativ / (CARTE LEGIONARĂ) Vasile Posteucă – Dezgroparea Căpitanului

(CARTE LEGIONARĂ) Vasile Posteucă – Dezgroparea Căpitanului

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Iulie 5, 2024

(CARTE LEGIONARĂ) Vasile Posteucă – Dezgroparea Căpitanului

Rânduri din Exilul Legionar, distilarea sufletului românesc spre esența sa pură.

JURN A L (1944) 24 Iunie. Ziua Legiunii.

În 1937, de 24 Iunie, scria Căpitanul: «Faceţi-vă cu bărbăţie toate socotelile interioare și pășiţi cu hotărîre în decada decisivă a luptei legionare. Aceşti zece ani ce vin vor mai vedea asupriri și morminte de ale noastre, dar vor vedea şi pe toţi vrăjmaşii noștri înfrânți şi toate uneltirile lor sfărmate. Acești zece ani ce vin vor vedea lupta decisivă, vor vedea pe legionari învingând. Invingând și risipind trufaşele puteri întunecate de astăzi. Invingând şi punând temelie nouă neamului nostru».

Decada decisivă! Mai sunt trei ani din ea. Şapte s’au dus. Şi, Doamne, amari au fost aceşti șapte ani. O nesfârşită zare de cruci și morminte. Morminte şi cruci mari cât veacurile. Mormântul lui Moţa și Marin. Mormântul Căpitanului. Mormintele elitei legionare. Cu sutele, cu miile… Morminte, morminte… E plină ţara, e plină Rusia până în Caucaz, de morminte. In curând va fi presărată şi Europa de ele.

Decada decisivă a luptei legionare a cerut la temelia biruinţei, însăși jertfa Căpitanului. Şi cine ştie câte alte jertfe va mai cere? Lumea se îmbracă în întunerec de nepătruns.

Mintea, oricât de versată şi născocitoare, nu mai poate vedea nimic. Şi totuşi biruinţa românismului prin Legiune va trebui să vină. Ca istoria să aibă un sens. Pentruca să existe un echilibru în lume. Pentruca să existe însuşi Dumnezeu.

*

Continuă lectura AICI.

Descarcă AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *