Home / Educativ / APEL DE TREZIRE NAȚIONALĂ Alege-ți tabăra, camarade!

APEL DE TREZIRE NAȚIONALĂ Alege-ți tabăra, camarade!

Incorect Politic
Februarie 23, 2020

Comentariu iscălit de Mihai

Nu trebuie să vorbim numai despre cei care compun tendințele și structurile puterii vizibile, ci de oricare „cetățean“ care, prin nepăsare, prostie, ignoranță, frică sau lașitate, legitimează Penitenciarul psihiatric România.

Fractura este ireversibilă: după exemplul Spaniei Franchiste, sunt convins că România se poate lipsi de cetățeni incurabili în favoarea poporului real, în respectul și apărarea valorilor fundamentale, singurele care mai pot garanta continuitatea Neamului Românesc pe aceste meleaguri.

Să fie înființate – ori de câte ori este posibil, prin proximitatea geografică sau sectorul de activitate – celule naționaliste, unde frații și surorile noastre de luptă să se întâlnească, să se cunoască, să analizeze situația actuală în concretul ei, să facă schimb idei, de literatură naționalistă, să discute în jurul soluțiilor naționaliste, fie teoretice sau aplicate pe analiza/decodificarea știrilor, a stării națiunii și a viitorului dezirabil în contextul geo-strategic real.

Celulele naționaliste nu au vocația să caute răspunsuri, alianțe sau justificări pe lângă reprezentanții Bisericii oficiale. Nu cred în tăcerea nevinovată, preoții știu prea bine că Iisus Hristos nu a poruncit nimănui să tacă în fața fariseilor, să conspire cu ei sau să li se supună, ci a arătat că fiii Satanei trebuiesc combătuți cu forță și determinare! Calea arătată de Sf. Iustin Pârvu este calea Adevărului în ambele lumi: izvor nesecat de inspirație Pământească și de mântuire Cerească.

Cât despre toleranță, în cazul de față cu călăii noștri centenari, Sfântul Ioan Gură de Aur spune că „cine duce război cu Satana ține pacea cu Dumnezeu!”. Fundația acestei viitoare izbânzi este riscul.

Copiii națiunii, victime ale represiunii, riscă să îmbrace zeghea.

Cei mai buni dintre noi vor cunoaște iadul pe pământ, prigoana, persecuțiile semenilor și tăvălugul societății de sinteză. Dar, așa cum am reținut din pilda meșterului Manole, dacă vrem să clădim ceva care să dăinuie, fără jertfă nimic solid nu poate fi clădit.

Dacă ne-am înșelat în privința perioadei de gestație, libertatea nefiind o știință exactă, deznodământul rămâne stabilit.

Ajută-te singur și Domnul te va ajuta. Dacă ni se mai cuvine salvarea, o vom avea, însă nu pe vorbe și acte sterile! Doamne ajută! – Alege-ți tabăra camarade!

One comment

  1. Ar trebui să învățăm din greșelile altora! Din păcate copiem fiecare pas; genocid prin înlocuire: https://www.youtube.com/watch?v=E_6LYYGIAME

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *