Home / Educativ / 9 martie este ziua națională a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 – 1989

9 martie este ziua națională a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 – 1989

Incorect Politic
Martie 9, 2021

Via ActiveNews:

9 martie este ziua națională a Deținuților Politici Anticomuniști din perioada 1944 – 1989, după ce Parlamentul a adoptat Legea nr. 247/2011, care prevede manifestări pentru aducerea aminte a celor care au pătimit înainte de 1989 doar pentru că aveau alt crez politic decât cel oficial.

În perioada 1944 – 1989, în România au existat, conform calculelor Asociației Foștilor Deținuți Politici din România (AFDPR), aproximativ 2.000.000 de români care au trecut prin ceea ce s-a numit gulagul românesc, atât încarcerați cât și deportați. Mai multe detalii numărul deținuților puteți citi aici.

Unii dintre acești deținuți au fost considerați de către Nicolae Steinhardt, ulterior Monahul Nicolae de la Rohia, adevărați „sfinți ai închisorilor”, pentru comportamentul lor ireproșabil și trăirea lor duhovnicească extraordinară.

După 1989, s-a dezvoltat o evlavia populară pentru aceste persoane, între care amintim pe Valeriu GafencuMircea Vulcănescu, părintele Ilie Lăcătușu, părintele Gheorghe Calciu, Părintele Gherasim Iscu, Dumitru Bordeianu, Costache Oprișan, Traian Trifan, Radu Gyr, Virgil Maxim, Gheorghe Jimboiu și mulți alții.

Dumnezeu să-i aibă în Împărăția Sa!

Reproducem cu această ocazie un articol al profesorului Florin Palas:

Dreptul la memorie

>Astăzi, când se pune din nou problema limitării grave a libertății noastre, trebuie să căutăm spre modelele exemplare ale românilor. Istoria românilor e supusă unui proces de lichidare, afirma un reputat istoric. Marii domnitori sau eroii noștri sunt supuși unui amplu demers de demitizare, conceput de intelectualii-anexă ai unor rețele care țintesc des-ființarea reperelor noastre identitare, a celor care știu că cine controlează trecutul, controlează viitorul. Cum ei controlează prezentul, controlează și trecutul. Uitați-vă numai la uriașul arsenal care este aruncat în luptă pentru confiscarea și falsificarea gravă a sensurilor și simbolurilor autentice ale rezistenței românești anticomuniste. Intelectuali fără operă, descendenți ai rețelelor Kominternului,  dizidenți de operetă, creați de biroul de cadre al Partidului Comunist Român, foști activiști notorii lipsiți de orice merite profesionale încearcă să acopere crimele pe care regimul ateo-comunist le-a comis asupra poporului român.

Nu veți afla nimic despre rezistența țăranească (țăranii erau arestați pentru implicare în lupta anticomunistă, dar și pentru acte de milostenie creștină, această mare virtute creștină, care ajunsese o infracțiune). Dar, mai ales, nu veți afla nimic despre rezistența ortodoxă, mucenicia și sfințenia mirenilor, preoților sau monahilor din temnițele comuniste. De ce nu trebuie să știm nimic despre cei care prin cuvântul, dar mai ales prin faptele lor, ne duc cu gândul la icoana întâilor creștini? Cei care rugându-se au vărsat lacrimi sfinte pentru neamul românesc trebuie uitați. Pentru a nu deveni imbold sau model pentru noi.

Resursele de putere ale acestui neam trebuie întinate. Și atunci pun etichete. Îi acuză că au făcut politică. Omit să spună că țelul politicii lor a fost apărarea credinței creștine. Sfântul închisorilor, așa cum l-a numit Părintele Nicolae de la Rohia pe Valeriu Gafencu, mărturisea înainte de moarte că nu regretă activitatea sa politică, dar că regretă că nu a purtat toată viața cămașa lui Hristos. Mântuirea personală și a neamului românesc a fost țelul lor. Și au demonstrat-o cu prisosință Părinții Justin Pârvu, Arsenie Papacioc, Adrian Făgețeanu, Liviu Brânzaș, dar și mirenii Ioan Ianolide, Virgil Maxim, Costache Oprișan și atâția alții. Nemaivorbind că alții, cum ar fi Părintele Arsenie Boca, Părintele Ioan Iovan, Părintele Daniil Sandu Tudor, Părintele Dumitru Stăniloae sau Mircea Vulcănescu, care, deși nu au făcut niciodată politică partizană, sunt acuzați de legionarism. Și sunt din nou condamnați. Dar, indiferent ce urzesc vrăjmașii, lucrarea lui Dumnezeu nu poate fi tăinuită. Ea se arată cu întreaga ei forță. Jertfele celor din închisori ne-au arătat că harul lui Dumnezeu lucrează în neamul românesc și în Biserică.

Părintele Arsenie Papacioc îl clătina pe anchetatorul care încerca să-l facă să nege existența lui Dumnezeu. „Și dacă există?”, îi răspundea acesta, punându-i serioase probleme de conștiință. Acolo, în temnițele comuniste a înțeles Părintele Arsenie că „iubirea lui Dumnezeu pentru cel mai mare păcătos este mai mare decât iubirea celui mai mare sfânt față de Dumnezeu” și cerea tuturor să moară și să învieze în fiecare zi. Așa cum a făcut-o ca nimeni altul Părintele Gheorghe Calciu. Un alt duhovnic ortodox, Părintele Mina Dobzeu, îl boteza pe Nicolae Steinhardt, folosindu-se de apa dintr-un ibric. Părintelui Arsenie Boca până și Securitatea îi recunoștea minunile săvârșite. Părintele Sofian Boghiu, prigonit din Basarabia ocupată de ruși, sublinia, de câte ori avea prilejul, trăirea creștină din detenție.Părintele Justin Pârvu credea că Dumnezeu ne pedepsește pentru că nu recunoaștem jertfa acestor mărturisitori, una care ar trebui să fie ziditoare de suflet pentru toți credincioșii români ortodocși.

Blândul și smeritul meșter popular Nicolae Purcărea îmi povestea cum, după numeroase anchete, în care erau bătuți într-un mod pe care mintea omenească aproape că nu poate să-l înțeleagă, întrebați fiind de Țurcanu, șeful reeducatorilor, dacă mai cred în Dumnezeu, el, împreună cu câțiva camarazi ai săi, ridicau mâna afirmativ, stârnind mânia călăului. Această mărturisire ducea la reînceperea torturii, deoarece „bandiții” nu se curățaseră de „putregaiul” credinței în Dumnezeu. Dar despre faptele de eroism și de mărturisitorii creștini, „elitiștii” noștri, educați în cadrul Grupului pentru Dialog social sau a Colegiului Noua Europă, nu scot un cuvințel. Mentorul lor, Silviu Brucan, care a supravegheat îndeaproape înființarea Grupului pentru Dialog Social, scria într-una din cărțile sale despre nedreptățile pe care le-au făcut activiștii comuniști filosofului Petre Țuțea, dar trecea sub tăcere că s-a aflat printre conducătorii revistei „Scânteia”, care cerea condamnarea la moarte a „criminalilor de război”, cum îi etichetau comuniștii pe cei care se opuneau instaurării regimului comunist în România. Acești intelectuali anexă au ca miză ascunderea vinovățiilor reale ale celor care au declanșat holocaustul comunist împotriva poporului român, a credinței, culturii și civilizației românești.

Un alt fost deținut politic, doctorul Teofil Mija, care a îndurat la rândul său 17 ani de temniță grea, povestea că înainte de a fi arestat a văzut un film sovietic din care a reținut un lucru semnificativ. Tătucul Stalin îi învăța pe activiști cum să călărească niște cai nărăvași. „Mai întâi îi înfometați, apoi îi obosiți, și când vor cădea în genunchi, îi veți călări cum doriți”, îi învăța Tătucul. Părintele Justin Pârvu avertiza că, dacă până acum slugile diavolului au vrut să ne lepădăm de credință, ceea ce va urma va fi satanizarea omului. Se aproprie vremurile, Dumnezeu știe când vor veni, când se va plini cuvântul Mântuitorului: „Căci va fi atunci strâmtoare mare, cum n-a fost de la începutul lumii până acum și nici nu va mai fi. Și de nu s-ar fi scurtat acele zile, n-ar mai scăpa niciun trup, dar pentru cei aleși se vor scurta acele zile”. (Matei 24: 21-22).

Tot Părintele Justin spune că lumea întreagă a devenit un Pitești uriaș. În închisoarea Pitești, generația de la 1948 a fost supusă unui experiment satanic, care a urmărit transformarea omului în contrariul său. Blasfemierea răstignirii și Învierii lui Hristos au întrecut imaginația umană. Tinerii au fost obligați să declare că Biserica este „sursă inepuizabilă de otravă care a înveninat sufletele oamenilor, adormindu-le rațiunea”, familia din care proveneau era „un cuib de viespi”, iat țara reprezenta „un amalgam de etnii”. Astăzi, nu întâmplător, pentru că artizanii globalismului și ai comunismului sunt aceiași, această teribilă agresiune antiromânească și anticreștină cunoaște o nouă recrudescență. Mărturiile sfinților închisorilor, ale luptătorilor anticomuniști din munți, ale personalităților exemplare ba nu corespund standardelor comunității facebook, ba sunt puse la index pe motiv că mărturisitorii ar fi „criminali de război”, sunt corecți politic ori au aparținut unor mișcări periculoase. Sentințele date în anii ’50 de Tribunalele Poporului, organe de execuție ale Partidului Comunist din România, au devenit normative prin legea 217, care, sub pretextul interzicerii extremismului, constituie o teribilă lovitură împotriva culturii naționale și a ortodoxiei românești. Interdicția este vizibilă în mediul academic și instituțional (cu excepția Bisericii, care a produs o “spărtură” semnificativă în sistem).

Ținta este sufletul omului, dezlipirea lui de cer. Alexandre de Marenches, fostul șef al SDCE-ului francez, spunea: „În ziua de azi nu se mai cuceresc teritorii pentru a stăpâni oamenii, se cuceresc suflete”. Atunci când nu vom mai putea distinge realul de virtual vom fi ca niște roboți dirijați din telecomandă.

Globalismul, acest nou Turn al Babilonului, continuator al ideologiei revoluției franceze, al pozitivismului, al darwinismului și al marxismului, toate caracaterizate printr-un ateism radical, ne obligă să ne închinăm rațiunii. O rațiune care exclude minunile, tainele și sfinții.

Dar, așa cum spune un cântec, “vinovații fără vină cer să se facă lumină”. Iar biruința va fi a celor care “s-au ascuns în lumina Celui nepătruns” (Nichifor Crainic), căci așa cum a spus Părintele Calciu fraților Victor și George Roncea, care a profețit bătălia Noului Komintern cu sfinții închisorilor, mărturisitorii vor fi alături de noi pentru a-i apăra.

 

Florin Palas este profesor și jurnalist, fost președinte al Ligii Studenților Brașov, fondator al Centrului Rezistenței Anticomuniste, în cadrul căruia a efectuat cercetări privind fenomenul bolșevic și a cules mărturii de istorie orală ale supraviețuitorilor anticomuniști din rezistența armată din Munții Făgărașului și ale unor mari mărturisitori ai închisorilor comuniste. A fost unul dintre coordonatorii lucrării „Eroi pentru România. Brașov, 15 noiembrie 1987 – mărturii, studii, documente” (alături de jurnalistul Victor Roncea și luptătorul anticomunist Vladimir Bukovski), îngrijitor al lucrărilor de memorialistică “Victime și călăi” (al cărei autor este președintele Asociației Foștilor Deținuți Politic din România, Octav Bjoza), “Generația neînfrântă” (scrisă de luptătorul anticomunist, dr. Teofil Mija) și “Destăinuirile unui pribeag” (lucrare aflată sub tipar, cuprinzând memoriile de război, de prizonierat în lagărul sovietic din Oranki și încarcerare în temnițele comuniste din România ale ofițerului Stelian Rădulescu). A publicat recent lucrarea GENERAȚIA MĂRTURISITOARE – Aspazia Oțel Petrescu și Nicolae Purcărea – Mărturii inedite și a îngrijit, împreună cu Crina Palas, lucrarea Poeți după gratii, editată de Mănăstirea Petru Vodă.

Să nu ne ferim de adevăr, mulți dintre deținuții politici erau deținuți pentru că făceau parte din Mișcarea Legionară. Experimentul Pitești a avut loc tocmai pentru a distruge Mișcarea Legionară. Mucenicul Constantin Oprișan a fost legionar și încă mare, iar  unele site-uri care îl laudă nu menționează asta. Dumitru Bordeianu, Traian Trifan, Radu Gyr la fel.

În ciuda acestei tăceri fricoase, Românii vorbesc între ei, tinerii încep să învețe și profeția poetului legionar Radu Gyr se adeverește în fiecare zi.

9 martie ziua națională a Deținuților Politici Anticomuniști

 

4 comments

 1. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Domnul profesor univ. dr. Corvin Lupu în lucrarea “România în contextul relațiilor internaționale actuale”, Editura Techno Media, Sibiu, 2006, a expus câteva informații utile privind autorii planului de distrugere a naționalismului românesc. Comuniștii aveau un nume și, majoritatea lor, nu erau români.
  „Analizând perioada societăţii româneşti de model şi dominaţie sovietică absolută (1945-1958), observăm că într-adevăr represiunea comunistă s-a realizat în foarte mare măsură de către reprezentanţi ai minorităţilor naţionale. Lista acestora este foarte lungă. Ea cuprinde sute de înalţi demnitari de partid, de stat, ofiţeri de securitate şi de miliţie.”.
  “Represiunea antiromânească s-a efectuat prin intermediul Securităţii Poporului. Diabolica instituţie a fost înfiinţată în 30 august 1948. În aparatul ei de frunte s-au aflat, multă vreme, Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenko, zis Pantiuşa) – şeful Securităţii din România, Alexandru Nicolski (Boris Grunberg) – adjunct al şefului Securităţii, Ştefan Koller – colonel şi comandant al Penitenciarului Aiud şi mulţi alţi minoritari.”
  “Până în anul 1960, a funcţionat şi abuzivul sistem al pedepselor administrative pe baza căruia orice cetăţean, presupus că se făcea vinovat de fapte contra ordinii sociale, putea fi trimis fără judecată pentru un număr de luni sau ani în colonii de muncă.”
  “Încă din anul 1943 Stalin ordonase înfiinţarea unei unităţi speciale a NKVD, care urma să identifice şi să pedepsească pe toţi cei care, în teritoriile ocupate de germani şi aliaţii lor, au colaborat cu aceştia. Unitatea numită Smerş s-a constituit în România din anul 1944 şi a fost sprijinită de secretarul de stat la Ministerul de Interne Teohari Georgescu (Baruh Tescovici). Smerş a primit numele românesc de Brigada Mobilă şi avea cinci importante misiuni:
  1) Să convingă populaţia că întregul aparat de stat al regimurilor burgheze este vinovat de dezastrul ţării şi trebuia neutralizat, iar în anumite cazuri chiar lichidat.
  2) Partidele erau agenturi ale spionajului fascist şi imperialist şi trebuiau desfiinţate.
  3) Unitatea trebuia să lichideze elita intelectuală, economico-financiară şi politică a ţării, care urma să fie înlocuită cu noile cadre, parţial fomate la Moscova.
  4) Să contribuie la crearea în România a unei societăţi de tip sovietic.
  5) Să constituie nucleul din care se va organiza noul serviciu de informaţii al României şi poliţia politică internă.
  Brigada Mobilă a fost organizată de şeful I.N.U. pentru România, generalul A. Saharovski. Pe plan intern unitatea a fost coordonată de generalul Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenko), dar la vedere, şeful ei era colonelul Boris Grunberg, care şi-a schimbat numele în Alexandru Nikolski şi va deveni general şi unul dintre cei mai temuţi şefi ai procesului de distrugere al elitei româneşti.
  Operaţiunea de arestare a purtat denumirea de cod de Gayaneh, denumire dată de Stalin şi încredinţată generalului Gheorghe Pintilie (Pantelei Bodnarenko). Ea a început printr-un raport al Ministerului de Interne în care erau analizate: pro¬blema legionară, organizaţiile subversive, Biserica, sectele religioase, par¬tidele politice, elementele din fostul P.N.Ţ. şi care concluziona necesitatea declanşării arestărilor.
  La aceste informații, mai adăugați și LISTA CRIMINALILOR DIN UMBRĂ AI ROMÂNILOR întocmită de dr. Constantin Iulian, fostul președinte al Federației Român a Foștilor Deținuți Politici din România. http://www.buciumul.ro/2016/02/18/criminalii-din-umbra-cine-au-fost-sefii-tortionarilor-comunisti-studiul-fostului-detinut-politic-constantin-iulian-demasca-autorii-crimelor-comuniste-cei-aflati-in-functiile-de-decizie/

 2. Vasilică Militaru - Asociația Neamul Românesc

  Luați aminte, naționaliștilor români!!! Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române nu a vizitat niciodată, nici o închisoare unde s-au jertfit românii, adevărații hristoși ai Neamului românesc, pentru Dumnezeu și Neamul lor. Asemenea lui, majoritatea episcopilor din Sinodul B.O.R., nu au călcat în Memorialul de la Sighet sau în Monumentul de la Aiud. Judecați voi cine sunt adevăratele Iude românești ale Neamului nostru românesc!

 3. ,Ne vom întoarce într-o zi! „, așa au spus
  Cei îmbrăcați în zeghea morții roșii,
  Pentru că-s lângă noi…ei nu s-au dus
  ,, – Treziți-vă!”, ne strigă din mormânt strămoșii!

  ,,Treziți-vă, cât mai aveți, aici, o țară!
  Cât mai aveți credința și-o palmă de pământ,
  Veniți și voi cei risipiți pe-afară,
  Venim și noi, cei ce-am murit luptând!

  Pământu-acesta l-am sfințit cu sânge
  Și am primit, atunci, botez de mucenici,
  Vă ridicăm!…Ca fluviu-n voi vom curge,
  Precum Hristos i-a ridicat pe ucenici.

  Să nu gândiți că voi sunteți nevrednici,
  Căci cei din urmă fi-vor cei dintâi,
  Hrăniți cu Trupul Sfânt, veți fi puternici,
  Pășim cu voi pe drumul Crucii Lui!

  Noi am pornit cu glezna-ncătușată,
  Și drumul spre Calvar l-am străbătut,
  Am fost închiși, dar ne-au deschis o poartă
  Arhanghelii ce-n oastea lor ne-au vrut!

  De vreți și voi să înviați dreptatea
  Acestui neam din care-ați coborât,
  Doar pe Golgota birui-veți moartea
  Treziți-vă, nu fiți popor înfrânt!

  Suntem aici, pășim în urma voastră
  Să nu cădeți urcând Golgota, până sus!
  Purtăm cu voi iar, crucea, vă dăm puterea noastră
  Și-n suflete vă punem, pecetea lui Iisus!”

  Din vol. de poezii:,, Cu Hristos pe drumul Crucii” editura Grafix

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *