Home / Educativ / Victor Grigor – ODÎ LUI VASÎLICÎ STATI

Victor Grigor – ODÎ LUI VASÎLICÎ STATI

Victor Grigor
Incorect Politic
August 30, 2023

Victor Grigor - ODÎ LUI VASÎLICÎ STATI

ODÎ LUI VASÎLICÎ STATI

Precum compostul sub picioare,
Supus, adoptă-a tălpii formă,
Mankurtul moldovan nu moare
Călcat pe cap, ci se transformă!

Și, imprimându-și bine-n pastă
Al cizmei muscălești bombeu,
Se plimbă-n târg, marcat și-n țeastă
Și pe-al său chip de-al ei tupeu;

Strigând mereu, c-o gură care
Mai poartă-n glas-al cizmei cant,
Că nu-i pe lume ins mai mare
Decât mankurtu-ajuns savant !

Nici limbă mai docilă-n slovă
Și mai dispusă la masat,
Mai fină și mai zaharovă
Ca graiul lui mankurtizat!

Că nu-în zadar zice-a Crăiască
Expertă-n vorbe purtătoare,
De limba cea moldovenească,
C-ar vrea-o-n sus pe-a ei picioare…

(Căci o văzu rău tăvălită
Și smulsă ca pe-o buruiană,
Și-n țara ei rar folosită
Numai prin zona Transnistreană)

 Încât, știind acestea toate,
Și faptul trist că Babilonul
Lăsat-a limbile-încurcate_
Spre a reface unisonul

Te-întreb, solemn( așa ca omul
Ce-ți știe marea-abilitate
Lingvistică, dar și blazonul
De as în limbi  remunerate)

Spre-a merita și Pantheonul
Și Eliseele Regate
(Până te ține neuronul)
Răspunde-mi cu sinceritate:

Pe Purtătoarea Doctă-n Toati
Căreia-n veci îi ții isonul,
N-ai vrea, în marea-ți bunătati,
Să o servești chiar tu, măi Stati?

Deci, puneți limba în mișcare,
Dar fă-o-încetul-cu-încetul:
Ca nu cumva de-a ta lucrare
Să o lovească diabetul!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *