Home / Actualitate / Scrisoare Deschisă Către Klaus Iohannis

Scrisoare Deschisă Către Klaus Iohannis

 

Scrisoare Deschisă Către Klaus Iohannis

Administrația Prezidențială                                                                        Administrația Prezidențială

Registratura generală                                                                     Probleme cetățenești

Nr. 4598/06.26.2018                                                                        Nr. 10232/06.26.2018

 

 

Domnului Klaus Werner Iohannis,

Președintele României

 

Domnule președinte,

 

V-am trimis, în 20 iunie a.c., pe cale electronică, un mesaj însoțit de textul de promovare a petiției mele contra proiectului de lege ferenda B135/2018, propus de minoritarul Silviu Vexler, proiect transformat rapid de Senat în legea „organică“ L300/2018, dar nu am primit, din partea funcționarilor Administrației Prezidențiale, confirmarea primirii acestui mesaj.

Conținutul mesajului era acesta:

„Vă supun atenției materialul din ataș, inclusiv textul petiției de respingere a legii propuse de Silviu Vexler, indicat prin linkul respectiv, în încercarea de a mai îndrepta lucrurile prin respingerea ei de către dvs., prin autoritatea conferită de lege.

Legea lui Vexler constituie o supralegiferare inutilă și, oricum, extrem de dăunătoare.

După cum puteți constata din textul de promovare a petiției și din textul propriu-zis al acesteia, am anticipat că Parlamentul va aproba fără discernămînt, fără dezbatere publică, în mod «discret», în baza art. 75 din Constituția revizuită samavolnic în 2003, această lege liberticidă.

Această lege constituie încă o  crimă contra poporului român“.

În plus față de cele de mai sus, vă mai semnalez cîteva aspecte importante.

Prin adresa nr. 497/14.06.2018, înlocuitorul președintelui Senatului, Iulian-Claudiu Manda, îl anunță pe președintele Camerei Deputaților, Nicolae-Liviu Dragnea, că Senatul a adoptat „legea lui Vexler“ în 13 iunie 2018 (cf. anexei 1).

Pe de altă parte, prin adresa nr. 793/27.04.2018 a Cabinetului premierului României, Viorica Dăncilă, către președintele Senatului, Călin-Constantin-Anton Popescu-Tăriceanu, intrată la Cabinetul acestuia cu nr. Bp/35/08.05.2018, sunt comunicate cîteva „puncte de vedere“ ale Guvernului referitoare la propunerea legislativă a lui Silviu Vexler, unde, la punctul 3, după ce se precizează că reglementările propuse de Silviu Vexler făceau obiectul legilor anterioare, O.U.G. nr. 31/2002 și Legii nr. 217/2015, se menționează:

«Așadar, din analiza prezentei propuneri legislative rezultă că adoptarea acesteia ar duce la o reglementare similară în două acte normative distincte, ceea ce ar crea o situație de paralelism de reglementare, interzis1 de prevederile art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, obligatorii pentru redactarea propunerilor legislative inițiate de deputați și senatori, conform art. 3 alin. (1) din același act normativ.

Mai mult, instanța de contencios constituțional a sancționat situații similare de dublare a conținutului normativ, calificându-le ca neconstituționale2, deoarece respectivele reglementări au încălcat art. 16 alin. (1) din Legea nr. 24/2000 și, implicit, pe cele ale art. 1 alin. (5) din Constituția României, republicată, potrivit cărora „În România, respectarea Constituției, a supremației sale și a legilor este obligatorie“.

Prin urmare, apreciem că prezenta propunere legislativă ar putea fi viciată de neconstituționalitate în raport cu cele de mai sus și în acord cu jurisprudența Curții Constituționale în materie» (cf. anexei 2).

În pofida acestor precizări clare, anume că „legea lui Vexler“ este neconstituțională fiindcă dublează alte legi existente și, deci, constituie o supralegiferare – faptă interzisă de Legea nr. 24/2000 și de Constituție –, Senatul a votat, în 13 iunie a.c., în unanimitate textul lui Silviu Vexler, fără nici o modificare dintre cele propuse Guvern și de alte organisme[1] (anexa 3)!

Este necesar să relev că până și normele juridice iudaice din vremea lui Iisus Hristos erau mai democratice și mai transparente, căci procesul se ducea după anumite proceduri și era public. Astfel, Talmudul menţionează: „Un verdict de vinovăţie dat simultan şi în unanimitate duce la achitare“, deoarece se consideră că acuzatul nu a avut parte de un proces echitabil, un verdict simultan şi unanim neputând fi decât rezultatul unei conspiraţii.

Așadar, votul Senatului de aprobare a „legii lui Vexler“ este nul de drept, deoarece a fost dat în „unanimitate și simultan“ – adică fără dezbateri în Senat, de parcă senatorii nu gîndesc și votează la „indicații“ și fără dezbateri publice: totul a fost făcut rapid și pe ascuns!

Camera Deputaților a procedat la fel, în 20 iunie 2018. Încă nu s-a dat publicității votul, dar a fost făcut tot în secret, adică tot pe ascuns și, sunt aproape sigur, tot în unanimitate[2]!

Domnule președinte,

Aveți toate motivele să respingeți legea ca anticonstituțională și ca antiromânească, deoarece, așa cum am arătat în Petiția postată pe Internet, „legea lui Vexler“ ne interzice libertatea cuvîntului, libertatea religioasă și ne interzice practicarea credinței ortodoxe! În plus, nu a existat nici un act de antisemitism în România care să motiveze apariția unei legi suplimentare. Anexez prezentei textul de promovare și textul petiției mele, pe lîngă xerocopiile celor trei anexe sus-menționate.

 

Colonel (rtg.) Vasile I. ZĂRNESCU

 

Solicit răspuns în scris pe adresa: București, str. …

 

Textul de promovare a petiției trimis anterior

Dragi Patrioți Români!

Constatăm escaladarea tendințelor antidemocratice ale unor parlamentari din mai multe partide de a restrânge libertatea cuvântului prin legi cu caracter iudeo-bolșevic, astfel încât s-a ajuns, acum, la un punct culminant. În lipsa unei reacții ferme din partea poporului român, drumul spre care nația noastră este dirijată, fără voia ei, de către unii dintre actualii conducători aflați în Legislativ, Executiv și în cadrul Puterii Judecătorești reprezintă o fundătură istorică, dacă nu chiar o cale menită să ducă la dispariția poporului român.

Progresul adevărat se obține prin confruntările de idei, care trebuie să se desfășoare la lumina zilei, prin respectarea articolelor nr. 29 și 30 din Constituție privind libertatea de exprimare, libertatea cuvântului! Când ești pasibil de pușcărie pentru o opinie, nu mai putem vorbi despre democrație, ci despre terorism, și ne amintim de epoca imediat postbelică, în care temnițele patriei gemeau de membrii elitei intelectuale, militare, clericale. Și, să reținem, în aceste pușcării nu era nici un jidan! Nu mai vrem să ne exprimăm gândurile în șoaptă, de frica represiunii, nu mai vrem teroare ideologică, polițienească și judecătorească, ne-am săturat de servilism și de antiromânism! Semnalăm faptul că ne aflăm în fața unei democrații măsluite, secate de libertățile fundamentale și cerem instituirea unei adevărate stări de drept, a unei adevărate libertăți pentru poporul român – căci de starea de drept-curmeziș ne-am săturat!

Prin petiția formulată și lansată, românii din țară și din diaspora se SOLIDARIZEAZĂ împotriva proiectului de lege al deputatului Silviu Vexler, depus la Parlament cu nr. B135 în 29 martie 2018 „pentru prevenirea și combaterea antisemitismului“, care este o crimă contra poporului român. Menționăm că proiectul putea fi accesat pe acest link[3] al Senatului României, menționat de multe publicații care au dezavuat energic acest demers antiromânesc al lui S. Vexler, dar, între timp, s-a schimbat și clasificarea textului: din proiectul de lege ferenda nr. B135/29.03.2018 a devenit propunerea L300/23.04.2018, avizată cu nr. 320/23.04.2018, calificată ca „lege organică“ și postată pe acest link[4]!

Deci, Comisiilor parlamentare de resort le-au trebuit doar 27 (douăzecișișapte) zile ca să avizeze proiectul și să-l ridice la rangul de lege organică! Prin această manevră tehnică parlamentară, s-a dat undă verde aprobării și promulgării: să nu se mai pună în dezbatere publică L300/23.04.2018 și să se tergiverseze discret lucrurile, timp de 45 de zile, pentru a se aplica „aprobarea tacită“, conform articolului nr. 75 din Constituția revizuită samavolnic în noiembrie 2003, așa cum s-a procedat și s-a creat precedentul în cazul O.U.G. nr. 31/2002! Parlamentului de atunci i-au trebuit 4 (patru) ani ca să promulge legea 107/2006, dar, între timp, O.U.G. 31/2007 fusese aplicată, deși era ilegală, ilegitimă, imorală, antiromânească și esențialmente anticonstituțională! Cu actualul Parlament dominat de P.S.D.-ALDE, plus grupul minorităților – care votează totdeauna cu Puterea, ca să își păstreze scaunele de deputați –, nu este exclus să ne trezim cu această calamitate, L300/2018, votată și promulgată! Cerem parlamentarilor, care ar trebui să reprezinte voința poporului și care sunt plătiți din buzunarele tuturor românilor, să RESPINGĂ acest proiect de lege, antidemocratic și eminamente antiromânesc! În cazul în care aceștia nu sunt receptivi la năzuințele celor care i-au ales, cerem Președintelui Klaus Werner Iohannis să refuze promulgarea legii!

Dragi Patrioți Români! Difuzați permanent acest mesaj, cereți să se semneze petiția postată aici, https://www.petitieonline.com/petiie_contra_legii_propuse_de_silviu_vexler, și declanșați o vastă și viguroasă campanie națională pentru respingerea legii „organice“ incriminate!

Dragi Patrioți Români! Cereți Parlamentului și guvernului să îl declare pe deputatul Silviu Vexler persona non grata, iar pe parlamentarii semnatari ai proiectului său să fie condamnați pentru trădare de țară! Imunitatea parlamentară nu constituie o pavăză pentru trădarea de țară!

Colonel (rtg.) Vasile I. Zărnescu

29 mai 2018

 

 

https://www.petitieonline.com/petiie_contra_legii_propuse_de_silviu_vexler

[1] https://www.senat.ro/VoturiPlenDetaliu.aspx?AppID=57558676-8715-45ed-b86e-e7880ffb3156

[2] Între timp, s-a votat tot în unanimitate (cu excepția lui Daniel Gheorghe, P.N.L.): cf. http://www.cdep.ro/pls/steno/eVot.Nominal?idv=19986

[3] Cf. https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=b135&an_cls=2018

[4] Cf. https://www.senat.ro/Legis/lista.aspx?nr_cls=L300&an_cls=2018 ; vezi și: https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L300FG.pdf ; https://www.senat.ro/Legis/PDF/2018/18L300EM.pdf .

 

 

Leave a Reply

Your email address will not be published.