Home / Educativ / Mircea Eliade era deținut în lagărul de la Miercurea Ciuc atunci când a fost difuzată știrea asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu

Mircea Eliade era deținut în lagărul de la Miercurea Ciuc atunci când a fost difuzată știrea asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu

Incorect Politic
Decembrie 1, 2021

Mircea Eliade se afla deținut în lagărul de la Miercurea Ciuc atunci când a fost difuzată știrea asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu

Mircea Eliade se afla deținut în lagărul de la Miercurea Ciuc atunci când a fost difuzată știrea asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu

Mircea Eliade se afla deținut în lagărul de la Miercurea Ciuc, la 30 noiembrie 1938, atunci când a fost difuzată știrea asasinării lui Corneliu Zelea Codreanu. In romanul Noaptea de Sânziene, el evocă acest moment și modul un care legionarii deținuți au primit teribilă veste.

„Văzu atunci cum peste sârme unul din jandarmi îşi aşează puşca mitralieră în poziţie de tragere. Apoi descoperi că de-a lungul sârmelor, santinelele se înmulţiseră: erau acum vreo 15. Văzu pe maior, înarmat şi el, traversând grăbit curtea din faţa cancelariei, cu un plutonier. Încet , încet, din toate părţile apăreau jandarmii. Deţinuţii ieşiseră din camere şi se adunară în mai multe grupuri în curte. Dar îndată ce unul dintre ei încerca să se apropie de sârme, jandarmii strigau şi înălţau armele. Până ce un plutonier se îndrepta spre sârme cu un jurnal în mână şi făcu semn să se apropie cineva. Înainta un bărbat înalt, subţire, cu barbă de timpuriu albită. Plutonierul înfăşură jurnalul, îl ghemui cât putu de mult, şi-l zvârli spre sârme. Celălalt se apleca să-l ridice şi se îndrepta către mijlocul curţii desfăcându-l. Se opri din drum, deschise ziarul şi se clatină. Toţi se repeziră spre el. Apoi Ştefan auzi un strigăt sugrumat, sălbatic, de fiară rănită:
– L-au împuşcat pe Căpitan.

Nu se mai auzi atunci nici o răsuflare în toată curtea. Tăcerea aceea împietrită i se păru mai cumplită decât orice strigăt.”

Mircea Eliade, Noaptea de Sanziene

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *