Home / Educativ / Marian Motocu: Mesaj de la străbuni

Marian Motocu: Mesaj de la străbuni

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
August 3, 2022

Marian Motocu: Mesaj de la străbuni

Dacă playerul nu merge, accesați înregistrarea aici.

4 comments

 1. Sunteti superbi, ne rugam sa rezistati cat mai mult, caci avem nevoie de adevarul despre care scrieti!

 2. -Da. -In concordanță și conformitate cu: …

  _ https://www.incorectpolitic.com/popor-roman-tu-nu-mai-stii-sa-pui-mina-pe-par/

  = Cu stimă. -Mesia _ Fapte 3/16-2022; _ Romania 10/4,(14-?!!! _ Apocalipsa 2/17),16-2022, …
  _ Isaia 52/6 -„Gheorghe” _ *Iată-Mă!*; 65/1 _*Iată-Mă Iată-Mă!*; 55/1.6-11: -*Toate Popoarele / Toate religiile chemate la masă / dialog / hrană _ Matei 4/4; _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 4/25,926); 5/39; 9/4,5; 10/8-16; 16/8-11,(12), … & …
  (vezi profețiile _ Apocalipsa 5/1-9; _ Fapte 3/16-2022), …neînțelese de mii de ani: _ Daniel 12/(1),4,(7_ Roman – Predestinat; _ Isaia 6/8-13 _ Roman – Predestinat),9,(13,10,3).

 3. TRAIASCA ROMÂNIA LEGIONARA!

  TRAIASCA LEGIUNEA!

  TRAIASCA CAPITANUL!

 4. -„Străbunii vorbesc prin Mine / Mielul” _ Apocalipsa 5/1-9; 17/14; 22/13-2022 … & … (coroborează) _ Fapte 3/16-2022; _ Isaia 6/8-13 _ Romania; _ Daniel 12/(1),4,(7-Roman),9,(13),10,3 _ Urmează!); _ Isaia 29/10-13,(14-Urmează!); …

  -Aici, cel din urmă „mesaj” postat în Blogul personal (vezi: Ziua / Subiectul): …

  miercuri, 27 iulie 2022
  _Dan.12/1,(4,7-Ro._Is.6/13_Ro.),9,13; _Mat.13/13-15,(16,17),34,35; _Ioan 1/1-14; 3/16-19, 4/25,(26); 5/39; 10/8-16,25-30; 16/(1-3),8-(12-2022), 25,29-32,33; _Is.9/1,2,(6_Eu!); _1 Tim.2/5,(6_Gal.4/4); _Fil.2/6-9; _Ev.1/1,2-6_Ro.10/14 -?!!!_Rev.2/17;_Is.52/6; 65/1-*Gheorghe*_„Iată-Mă! Iată-Mă!” _ Ioan 16/25,26; _ 1 Corinteni 2/7; _ Ro.16/25,26; _ Colos.1/15-25,26,(29).
  _ @ (* _ Revelarea 1/1,8-20, … & … _ Apocalipsa 13/(1-17),18; 22/13-2022 *): …

  _ Mesia: _ Fapte 3/16-2022; _ Ioan 1/1-14; 3/16-19; 4/(25),26; 5/(24,25),39, … & … 9/4,5; 10/8-16; 14/6,10,11; 16/8-11,(12);

  _ Matei 1/18-2022,(23); 12/17-2022,(23): …

  -*17. Ca să se împlinească ce fusese vestit prin prorocul Isaia (_ Isaia 42/1-9,14-2022,23) , care zice:

  18. “Iată Robul Meu pe care L-am ales (_ Fapte 3/16-2022), Preaiubitul Meu, în care sufletul Meu î-și găsește plăcerea. Voi pune Duhul Meu peste El (_ Ioan 7/37-39), și va vesti Neamurilor judecata.*

  #(((_ Ioan 9/39-41; _ Isaia 29/10-13,(14 _ „Urmează!”); … & … _ Luca 18/8)))#

  _ Isaia 8/19-2022: …

  -*19. Dacă vi se zice însă: -*Întrebați pe cei ce cheama „morții” …

  ##(((„morții” _ Facerea 7/17-2022, „falșii preoți / pastori, …care bolborosesc basme și povești lumești și băbești despre Scripturi” _ 1 Timotei 6/3-5; _ 2 Timotei 3/1-9; 4/3,4; _ 2 Petru 2/1-3; _ 1 Timotei 4/7; _ Romania 16/18; _ Matei 23/2-34, …„falși păstori” _ Ioan 10/8-(16); _ Daniel 8/26; 12/4,(7_ Roman),9,13; _ Isaia 6/8-(13_ Roman), …„*Cartea fiind pecetluită*, pînă la Mine / Mielul” _ Revelarea 5/1-9; _ Romania 5/14; 10/4,(14-?!!!),16-2022, …„Cel dintîi din învierea morților” _ Fapte 26/23; _ Ioan 10/8; 16/8-12, …respectiv, care, „falși păstori / pastori și preoți & profesori -doctori în felurite religii / teologii, niște rătăciți / rătăcitori, grăbind / grăbesc căderea omenirii în gropi / mort-minte _ Luca 6/39; _ Matei 22/(20),29; 15/14; 7/(14),15-21,2022,(23), …„niște derbedei & netrebnici, al căror Dumnezeu este pîntecele nesătul” _ Daniel 11/14; _ Romania 3/12-19; _ Filipeni 3/19)))##

  …și pe cei ce spun viitorul, care șoptesc și bolborosesc*, răspundeti: …-“Nu va întreba oare un popor pe Dumnezeul Său? (_ Ioan 10/34-38; _ Isaia 6/8-13; _ Ieșirea 4/1,10-16) Va întreba el pe cei morți (_ Matei 23/2-34; _ Apoc.3/1-3,14-2022; _ Romania 5/14; 10/4,14-?!!16-2022; _ Fapte 26/23; 17/23-25) pentru cei vii? …

  #(_ 1 Corinteni 2/7; _ Romania 16/25; _ Coloseni 1/26)#;

  20. *La Lege și la mărturie!* Căci „daca nu vor vorbi /(dacă nu veți vorbi), așa”, Nu vor mai răsări zorile (_ 1 Petru 2/1-3; _ 2 Petru 1/19-2022) pentru Poporul Acesta.*, …

  ###(„Poporul Acesta”, …în principiu „Întreaga Umanitate”, …

  -*Veți muri în întuneric beznă*, …poate mulți dintre voi („precum dobitoacele fără minte” _ Iuda 1/10-16; _ Mica 3/1-12), … cu pîntecele pline _ Filipeni 3/19; _ 1 Corinteni 3/19; _ Facerea 3/19; _ Ioan 11/9; 12/35,36; _ Psalmul 90/9,10; _ Iacov 4/14)###;

  21. El va pribegi prin țară, apăsat și flămînd, și, cînd î-i va fi foame, se va mînia și va huli pe Împăratul și Dumnezeul lui, apoi, fie că va ridica ochii în sus,

  22. fie că se va uita spre pămînt, iată, nu va fi decît necaz, negură, nevoie neagră, și se va vedea izgonit în întuneric beznă.*

  Publicat de Gheorghe Moise la 9:29 a.m. miercuri, 27 iulie 2022. Niciun comentariu … (Pentru că sînt cenzurat de către „dinozaurii” comunicațiilor internet: gogle, yaho, yutube, facebok, …etc., …alias „ISIS Internet”, …„derbedei netrebnici” (coroborează) _ Daniel 11/14; _ Romania 3/12-19; _ Mica 2/1,2; 3/1-12; 7/1-4).

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *