Home / Educativ / Graal, anti-graal și contra-inițierea masonică

Graal, anti-graal și contra-inițierea masonică

Claudiu Egregor
Incorect Politic
Aprilie 17, 2020

Graal, anti-graal și contra-inițierea masonică

Graal, anti-graal şi contra-iniţierea masonică

Deviaţia demoniacă a Masoneriei negre constă în faptul că ea a încetat să caute principiul etern al vieţii, optând pentru crearea unei vieţi artificiale, ce imită nemurirea. Cât despre Francmasoneria spirituală, deşi moştenitoare a vechilor şcoli de mistere, păstrătoare a religiozităţii şi căutătoare a ceea ce este veşnic în viaţă, refuzând orice imitaţie, aceasta este mult mai discretă şi merită o analiză separată.

Prăbuşindu-se în materialismul dogmatic şi în scientismul intelectualist, masoneria contemporană a devenit instrumentul puterii ahrimaniene ce urmăreşte înfiinţarea unei societăţi rupte de Dumnezeii creatori. Reţeaua lojilor masonice formează un păienjeniş planetar, în cadrul căruia anti-divinul conduce toate sectoarele şi domeniile de activitate omenească. Scopul educaţiei actuale, de exemplu, ţinta aşa numitelor reforme şcolare este abrutizarea tinerilor prin materialism, scientism, sexualitate deviantă, neîmplinire, ruperea de tradiţie şi de popor, într-un cuvânt contrainiţierea, despre care vom spune câteva cuvinte. Riturile inversate ale obedienţelor şi lojilor masoneriei negre alimentează şi vitalizează actuala ordine mondială, încă nesigură, dându-i forţa, puterea şi carnea de tun necesare instaurării dictaturii şi a terorismului tehnocratic mondial.

Nu ne putem aştepta la o reformă a instituţiilor masonice, nu putem spera că masoneria se va reîndrepta către iniţierea autentică întrucât, de trei secole, întreaga masonerie neagră este un imens bordel contra-iniţiatic, satanic, al cărui scop este fabricarea unui prototip omenesc ce ar putea trăi câteva secole sau chiar mai mult, pe actuala dimensiune pământească, manipulând binomul sufletesc şi spiritual, prin intermediul tehnologiei negre.

Prin reţeaua ei politică, economică, socială, culturală şi religioasă, masoneria neagră acţionează la nivel mondial, în toate ţările şi culturile, indiferent de religii, tradiţii şi obiceiuri locale. În afara riturilor mai mult sau mai puţin cunoscute (Scoţian antic şi acceptat, Memfis-Misraim, Dreptul uman, etc.), există multe altele, toate dirijate din umbră de către o mare lojă secretă ce impune ideologia globală a internaţionalismului neo-sclavagist, sub bagheta Înţelepţilor Sionului – cum sunt aceştia denumiţi într-un celebru document devenit public la începutul secolului al XX-lea. La timpul lor, aceste obedienţe, rituri şi loji au fost create pentru menţinerea spiritului Tradiţiei în lungul Vârstei Negre a omenirii. Totuşi, încă de la înfiinţarea lor, diversele obedienţe, rituri şi loji au fost iudaizate şi manipulate de către ocultiştii iezuito-kabalişti, în scopul realizării lumii dorite de ei şi anunţate încă de Vechiul Testament.

Masoneria epocii noastre este mai curând o anti-masonerie, scopul ei nefiind identificarea şi trezirea atomului nemuritor din om, ci substituirea acestuia printr-un ezoterism ce permite aservirea diverşilor profitori, afacerişti, oameni de afaceri şi intelectuali neterminaţi, ce au trădat popoarele şi au aderat la obedienţele masonice ahrimaniano-sataniste. Calea acultă, de exemplu, practicată de relativ cunoscutul Rit scoţian antic şi acceptat, se reduce la grosolana stimulare a energiei inferioare numită kundalini, adesea confundată cu pornirile sexualo-deviante, pedofilo-homosexuale, sataniste, criminale. Acelaşi sistem ocult este disimulat şi în cadrul altor rituri masonice, uneori sub un paravan pseudo-raţionalist, ca în cazul lojilor afiliate Marelui Orient din Franţa. Unii masoni, ce se cred progresisşti şi scientişti, vor să acapareze prin ştiinţă forţa sau focul numit kundalini, în vreme ce alţii, care se intituilează spiritual-tradiţionalişti speră să ajungă la acelaşi rezultat prin intermediul magiei rituale.

Aceste două căi practică de fapt aceeaşi contra-iniţiere masonică, proiectul lor comun fiind crearea şi injectarea unui anti-Graal în om, cu speranţa realizării unei nemuriri satanice întru materie, în locul eliberării omului de sub chingile sau arcanul spaţio-temporalităţii. Bineînţeles, deşi una este ateistă iar cealaltă deistă, ambele forme ale acestei masonerii participă la jocul politic dintre Marea Lojă Albă şi Marea Lojă Neagră (despre care am vorbit cu diverse prilejuri, Cf. Francmasoneria trădată şi secretul ei revelat).

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *