Home / Educativ / Faust Brădescu – Omul Legionar și Omul Nou

Faust Brădescu – Omul Legionar și Omul Nou

Incorect Politic
Februarie 24, 2024

Faust Brădescu - Omul Legionar și Omul Nou

Faust Brădescu – Omul Legionar și Omul Nou

Broșură legionară apărută în exil.

In mijlocul acestei societăţi, în care individul este hărăzit să devină simplu instrument de manevră, supus legilor mecanice ale unei voinţi dictatoriale sau să se prăbușească în promiscuitatea unei decadenţe morale supus legilor anarhiei generale, Mişcarea Legionară încearcă să-l salveze şi de una și de alta, deschizându-i calea întregirei intime şi-a înţelegerii sale în societate.

Conform doctrinei noastre, decadenţa şi descompunerea socială nu provin atât din cauze externe, cât din incapacitatea sau prăbuşirea interioară a fiecăruia.

Deaceea, în concepţia legionară, omul capătă o importanţă specială, ce poate fi enunțată astfel: salvarea omului — deci şi a societăţii — nu poate avea loc decât drintr’o restructurare spirituală a acestuia.

Iar această restructurare nu se poate îndeplini decât prin adoptarea unei noi doctrine, întemeiată pe norme şi concepte diametral opuse celor ce denaturează astăzi viaţa individului.

Citiți întreg textul AICI.

https://archive.org/details/faust-bradescu-omul-legionar-si-omul-nou-1958

Poate fi descărcată AICI.

One comment

  1. Va multumesc!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *