Home / Educativ / Clarviziunea Legionară și Actualitatea Românească

Clarviziunea Legionară și Actualitatea Românească

Incorect Politic
Octombrie 22, 2018

Clarviziunea Legionară și Actualitatea Românească

Justițiarul:

Cine sunt agresorii neamului românesc, cum se aplică radierea identității naționale și distrugerea familiei creștine? Explicații anticipate pentru îndobitocirea poporului și transformarea lui în populație de către propaganda globalistă. Acapararea presei și reducerea la tăcere a intelectualilor naționaliști.  Dezbinarea românilor practicată de Gauleiterul alogen Iohannis și susținătorii lui #rezist, anticipată și ea?

Un tablou vizionar al economiei naționale nimicite de străini, al legiferării aberațiilor impuse de propaganda LGBT și a degenerării tineretului prin otrăvirea cu alcool sau stupefiante numite impropriu „etnobotanice”! O sinteză a  celor de mai sus în rândurile care urmează, unul dintre cele mai cutremurătoare fragmente din cartea „Pentru legionari”, scrisă de Căpitan!

Clarviziunea Legionară și Actualitatea Românească

Pentru ca poporul român să-şi frângă orice putere de rezistenţă, jidanii vor aplica un plan unic şi într-adevăr diabolic

  1. Vor căuta să rupă legăturile sufleteşti ale neamului cu cerulşi cu pământul.

Pentru ruperea legăturilor cu cerul, vor întrebuinţa împrăştierea, pe scară întinsă, a teoriilor ateiste, pentru a face din poporul român, sau măcar numai din conducătorii lui, un popor despărţit de Dumnezeu; despărţit de Dumnezeu şi de morţii lui, pentru a-l omorî, nu cu sabia, ci tăindu-i rădăcinile de viaţă spirituală.
Pentru ruperea legăturilor cu pământul, izvorul material de existenţă al unui neam, vor ataca naţionalismul ca o idee învechită şi tot ce se leagă de ideea de patrie şi pământ, pentru ca să rupă firul iubirii care uneşte poporul român de brazda lui.

  1. Pentru ca acestea să reuşească, vor căuta să pună mâna pe presă.
  2. Vor întrebuinţa orice prilej, pentru ca în tabăra poporului român să fie dezbinare, neînţelegeri şi ceartă şi, dacă e posibil, chiar îl vor împărţi în mai multe tabere, care să se lupte între ele.
  3. Vor căuta să acapareze cât mai mult din mijloacele de existenţă ale românilor.
  4. Îi vor îndemna sistematic pe calea desfrâului, nimicindu-le familia şi puterea morală.
  5. Îi vor otrăvi şi ameţi cu tot felul de băuturi şi otrăvuri.

Oricine va voi să omoare şi să cucerească un neam va putea să o facă întrebuinţând acest sistem: ruperea legăturilor lui cu cerul şi cu pământul, introducerea certurilor şi luptelor fratricide, introducerea imoralităţii şi a desfrâului, constrângerea materială prin limitarea la maximum a mijloacelor de subzistenţă, otrăvire fizică, beţie. Toate acestea nimicesc o naţie mai rău decât dacă ai bate-o cu mii de tunuri sau cu mii de aeroplane.

Să privească puţin în urmă românii şi să vadă dacă în contra lor nu s-au întrebuinţat cu precizie şi cu tenacitate acest sistem, în adevăr ucigător.

Să deschidă românii ochii şi să citească presa de 40 de ani încoace, de când stă sub conducere jidănească. Să recitească: „Adevărul”, „Dimineaţa”, „Lupta”, „Opinia”, „Lumea” etc. şi să vadă dacă din fiecare pagină nu ţâşneşte fără întrerupere acest plan.

Să deschidă românii ochii şi să şi-i arunce asupra vieţii publice româneşti dezbinate, să-i deschidă şi să vadă bine.

Aceste planuri sunt însă ca şi gazele de război. Să le întrebuinţezi pentru adversar, dar să nu se atingă de tine. Propovăduiesc ateismul pentru români, dar ei nu sunt atei, ci ţin cu habotnicie la respectarea celor mai mici precepte religioase. Vor să dezlege pe români de dragostea pământului lor, dar ei acaparează pământuri. Se ridică împotriva ideii naţionale, dar ei rămân naţionalişti şovini.

Clarviziunea Legionară și Actualitatea Românească

                                                                                            Corneliu Zelea Codreanu

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *