Home / Educativ / Circumcizia – Complotul Tăcerii

Circumcizia – Complotul Tăcerii

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Martie 26, 2020

Descărcați accesând link-ul de sub imagine.

Complotul Tăcerii.pdf

Tabla amănunţită de materii
(Tabla sumară de materii la începutul cărţii)
Tablă sumară de materii
Observaţii generale
Introducere
Partea I-a: Definiţia şi distribuţia geografică a circumciziunii
I. Fenomenul mutilărilor
II. Alegerea terminologiei
III. Diferite tipuri de tăiere masculină împrejur
IV. Diferite tipuri de tăiere feminină împrejur
V. Statistici şi distribuţie geografică
1). Tăiere masculină împrejur
2). Tăiere feminină împrejur
Partea a II-a: Dezbaterea religioasă
Capitolul I: Tăierea împrejur la Jidani
I. Tăierea masculină împrejur în cărţile sacre jidoveşti
II. Caracterul obligatoriu al tăierii împrejur
1). Tăierea împrejur în vechiul Orient Apropiat
2). Tăierea împrejur, popor ales şi Ţară promisă
3). Tăierea împrejur, semn de distincţie şi de salvare
4). Ne-tăierea împrejur separă, tăierea împrejur leagă
5). Impuritatea netăiaţilor împrejur
6). Căsătoria cu netăiaţii împrejur
7). Separare în viaţă şi în moarte
8). Exagerarea importanţei tăierii împrejur
III. Curent jidovesc ious tăierii împrejur
1). Iudeo-jidanii nu au practicat totdeauna circumcizia
2). Dezbatere între Jidanii reformaţi germani
3). Dezbatere actuală între Jidanii americani
4). Deschiderea dezbaterii în Israel
IV. Operaţia de tăiere împrejur la Jidani
1). Persoanele supuse tăierii împrejur
2). Actorii tăierii împrejur
3). Modalităţile tăierii împrejur
4). Trecerea de la ritualul sângeros la ritualul nesângeros
V. Tăierea feminină împrejur la Jidani
1). Tăierea feminină împrejur în vechiul Orient Apropiat
2). Practica tăierii feminine împrejur la Jidani
3). Participarea fetelor la tăierea împrejur nesângeroasă
Capitolul II: Tăierea împrejur la Creştini
I.Tăierea masculină împrejur în cărţile creştine sfinte
1). Poziţia lui Isus-Cristos
2). Poziţia apostolilor
II. Poziţia Părinţilor Bisericii şi a teologilor
1). Victoria curentului opus tăierii împrejur
2). Poziţia lui Justin
3). Poziţia lui Ciril cel Mare
4). Poziţia lui Roma d’Aquino
III. Dezbatere actuală printre Creştini
1). Dezbatere la Creştini copţi din Egipt
2). Dezbatere la Creştinii din America
Capitolul III: Tăierea împrejur la Musulmani
I. Tăierea împrejur în Coran
1). Tăcerea Coranului în materie de tăiere împrejur
2). Interpretarea anumitor versete echivoce
3). Tăierea împrejur – contrară filosofiei Coranului
II. Tăierea împrejur în Sunnah — a lui Mahomed
1). Povestiri favorabile tăierii împrejur masculine şi feminine
2). Falsitatea povestirilor şi originea lor iudeo-jidovească
212
3). Curentul ce respinge total tradiţia Sunnah
III. Tăierea împrejur în legea profeţilor precedenţi
1). Evanghelia lui Barnabe
2). Poveşti despre tăierea împrejur a lui Hagar
IV. Tradiţia Sunnah şi tovarăşii lui Mahomed
1). Tovarăşii lui Mahomed şi tăierea masculină împrejur
2). Tovarăşii lui Mahomed şi tăierea feminină împrejur
V. Poziţia juriştilor musulmani clasici
1). Juriştii clasici şi tăierea împrejur
2). Exemple de poziţii ale juriştilor clasici
VI. Argumente indirecte
1). Tăierea împrejur şi purificarea
2). Tăierea împrejur — semn distinctiv al Musulmanilor
3). Cutuma
VII. Consecinţele netăierii împrejur
1). Caracterul obligatoriu al normelor musulmane
2). Tăierea împrejur între recomandare şi permisiune
3). Uciderea celui ce o refuză
4). Rugăciune, pelerinaj şi abaterea animalelor
5). Căsătoria celui netăiat împrejur
6). Îngroparea celui netăiat împrejur
7). Incriminarea tăierii împrejur
VIII. Operaţia de tăiere împrejur la Musulmani
1). Persoanele supuse tăierii împrejur
2). Actorii tăierii împrejur
3). Modalităţile tăierii împrejur, masculine şi feminine
4). Destinul părţilor amputate
5). Ritualul tăierii împrejur
Partea a III-a : Dezbaterea medicală
Capitolul I: Durerea tăierii împrejur
I. Cine nu suferă: copilul sau martorii?
II. Motivele negării durerii copilului
III. Recursul la anestezie
Capitolul II: Inconvenientele tăierii împrejur pentru sănătate
I. Banalizarea sau negarea inconvenientelor
1). Motive religioase
2). Necunoaşterea legăturii dintre inconveniente şi tăierea împrejur
3). Absenţa posibilităţii de comparaţie
II. Inconvenientele tăierii masculine împrejur pentru sănătate
1). Hemoragie
2). Infecţia rănii
3). Reţinerea inelului plastibelului
4). Retenţie urinară
5). Necrozarea glandului
6). Rănirea şi pierderea glandului
7). Eliminarea excesivă a pielii
8). Fistulă uretrală
9). Tlceraţie meatică
10). Hypospadias nedetectat
11). Pericolul anesteziei
12). Deformarea externă a penisului
13). Pierderea penisului
14). Moartea
15). Complicaţiile tăierii jidoveşti împrejur
III. Inconvenientele tăierii feminine împrejur pentru sănătate
1). Hemoragie
2). Lezarea organelor din vecinătate
3). Dificultăţi urinare
4). Infecţii
5). Malformaţiuni
213
6). Sterilitate
7). Dificultăţi la naştere
8). Lezarea glandelor lui Bartholin
9). Dificultăţi menstruale
10). Moartea
11). Complicaţii specifice infibulării
Capitolul III: Inconvenientele sexuale ale tăierii împrejur
I. Tăierea masculină împrejur şi plăcerea sexuală
1). Poziţia vechilor autori
2). Poziţia opozanţilor tăierii împrejur
3). Poziţia partizanilor tăierii împrejur
II. Tăierea feminină împrejur şi plăcerea sexuală
1). Poziţia vechilor autori
2). Poziţia opozanţilor tăierii împrejur
3). Poziţia partizanilor tăierii împrejur
III. Legătura dintre tăiere împrejur şi drog
1). Tăierea masculină împrejur şi drogurile
2). Tăierea feminină împrejur şi drogurile
IV. Tăierea împrejur şi homosexualitatea
1). Tăierea masculină împrejur şi homosexualitatea
2). Tăierea feminină împrejur şi homosexualitatea
V. Tăierea împrejur şi viaţa conjugală
1). Tăierea masculină împrejur şi viaţa conjugală
2). Tăierea feminină împrejur şi viaţa conjugală
Capitolul IV: Pretinsele avantaje pentru sănătate ale tăierii împrejur
I. Tăierea împrejur şi curăţenia
1). Curăţenia în textele vechi
2). Curăţenia în sursele arabe
3). Curăţenia în sursele occudentale
II. Tăierea împrejur şi masturbaţia
1). Masturbaţia în sursele arabe
2). Masturbaţia în sursele occidentale
III. Tăierea împrejur şi prevenirea bolilor
1). Ce spun vechile texte
2). Ce spun sursele occidentale
3). Ce spun sursele arabe şi africane
IV. Bolile venerice
1). Ce spun sursele arabe
2). Ce spun sursele occidentale
V. Cancerul penisului şi cancerul colului uterin
1). Ce spun sursele arabe
2). Ce spun sursele occidentale
VI. Fimozis şi parafimozis
1). Ce spun sursele arabe
2). Ce spun sursele occidentale
VII. Infecţiile căilor urinare
1). Ce spun sursele arabe
2). Ce spun sursele occidentale
VIII. Sida
1). Ce spun sursele arabe
2). Ce spun sursele occidentale
IX. Poziţia organizaţiilor medicale
Capitolul V: Restaurarea prepuţului
I. Restaurarea prepuţului în istorie
II. Restaurarea prepuţului astăzi
III. Motivele restaurării prepuţului
IV. Poziţii contra restaurării prepuţului
Partea a IV-a . Dezbaterea socială
Capitolul I: De la auto-mutilare la mutilare culturală
I. Auto.mutilarea – între spirite şi psihiatrie
214
II. Rolul religiei şi al sexului
III. Masochism
IV. Instinct de viaţă
V. Influenţa mediului
VI. Viclenie şi simulare
VII. Analiza psihiatrică a tăierii împrejur a lui Avraam
VIII. Îngrijirea auto-mutilării
IX. De la automutilare la mutilarea culturală
Capitolul II: Influenţa mediului asupra tăierii împrejur
I. Influenţa familiei
II. Influenţa societăţii
III. Influenţe profesionale
IV. Influenţa culturii dominante
Capitolul III. Influenţa religiei asupra tăierii împrejur
I. Mitologiile religioase ca mijloc explicativ
II. Tăierea împrejur şi sacrificiul către divinităţi
III. Religia, factor aditiv pentru justificarea tăierii împrejur
Capitolul IV: Tăierea împrejur, mijloc de control al instinctului
sexual
I. Tăierea masculină împrejur, mijloc de control
II. Tăierea feminină împrejur, mijloc de control
Capitolul V: Tăierea împrejur şi căsătoria
I. Tăierea împrejur, operaţie de separare a sexelor
II. Tăierea împrejur, operaţie estetică
1). Tăierea masculină împrejur şi estetica
2). Tăierea feminină împrejur şi estetica
III. Tăierea împrejur,pregătire şi condiţie a căsătoriei
1). Tăierea masculină împrejur şi căsătoria
2). Tăierea feminină împrejur şi căsătoria
Capitolul VI: Tăierea împrejur şi sistemul comunitar
I. Tăierea ămprejur, semn de alianţă şi de solidaritate
II. Tăierea împrejur, ritual de iniţiere
III. Tăierea împrejur, remediu contra violenţei
IV. De la dictatura tribală la dictatura medicilor şi a armatei
Capitolul VII: Tăierea împrejur şi instinctul de dominaţie
I. Complexul lui Oedip şi neliniştea castrării
II. Tăierea împrejur, dragoste şi sadism
III. Tăierea împrejur ca viclenie
Capitolul VIII: Tăierea împrejur şi factorii economici
I. Rădăcinile economice ale tăierii împrejur
II. Câştigul, factor de expansiune al tăierii împrejur
1). Tăierea împrejur ca sursă de venituri
2). Tăierea împrejur şi comerţul de instrumente medicale
3). Tăierea împrejur şi comerţul cu prepuţuri
III. Tăierea împrejur şi asigurările
IV. Tăierea împrejur şi arma banului
Capitolul IX: Tăierea împrejur şi factorii politici
I. Jidanii, tăierea împrejur şi conflictul politic
1). Opoziţia la tăierea împrejur şi antisemitismul
2). Răspândirea tăierii împrejur printre jidani
II. Musulmanii, tăierea împrejur şi conflictul politic
1). Opoziţia la tăierea femină împrejur şi anti-islamul
2). Opoziţia la tăierea masculină împrejur şi anti-religia
III. Tăierea împrejur şi conflictul colonial
IV. Tăierea împrejur şi conflictul feminist
Capitolul X: Efectele psihice şi sociale ale tăierii împrejur
I. Efectele tăierii împrejur asupra copilului
1). Efectele tăierii masculine împrejur asupra băiatului
2). Efectele tăierii feminine împrejur asupra fetei
II. Tăierea împrejur şi raporturile cu părinţii
215
III. Tăierea împrejur şi raporturile cu societatea
1). Regresul stimei de sine însuşi
2). Mutilarea celorlalţi
3). Violenţa şi comportamentul anti-social
4). Violul
5). Pedofilia
6). Sinuciderea
7). Furtul
8). Războaiele şi conflictele armate
Capitolul XI: Mijloace de luptă contra tăierii împrejur
I. Studiul global şi străpungerea zidului tăcerii
II. Activismul religios
1). A îngriji, a îndepărta şi a cenzura
2). Asocierea autorităţilor religioase
3). Vaccinarea poporului
III. Ridicarea nivelului educativ, cultural şi social
IV. Metode de transmitere a informaţiei
V. Studiul consecinţelor psihice ale tăierii împrejur
Partea a V-a: Dezbaterea juridică
Capitolul I: Interdicţia tăierii masculine împrejur în istorie
I. Interdicţia tăierii împrejur în trecutul îndepărtat
II. Interdicţia tăierii împrejur în timpurile moderne
Capitolul II: Interdicţia tăierii feminine împrejur
I. Interdicţie prin legislaţia internaţională
II. Interducţii prin legislaţia naţională
1). Elveţia
2). Franţa
3). Statele-Unite
4). Anglia
5). Egiptul
III. ONG-uri opuse tăierii masculine şi feminine împrejur
1). Comitetul inter-african
2). NOCIRC
Capitolul III: Tăierea împrejur şi drepturile omului
I. Tăierea împrejur şi principiul non-discriminării
1). Principiul non-discriminării
2). Absenţa motivelor discriminării
3). Femeile refuză această discriminare
4). Motivele politice ale discriminării
II. Tăierea împrejur şi drepturile religioase, respectiv culturale
1). Pretenţiile comunităţilor
2). Drepturile individuale şi drepturile comunitare
III. Tăierea împrejur, dreptul la integritatea fizică şi la viaţă
IV. Tăierea împrejur, tratamentele inumane şi tortura
V. Tăierea împrejur şi dreptul la pudoare
VI. Tăierea împrejur şi respectul morţilor
Capitolul IV: Tăierea împrejur şi scutirea medicală
I. Necesitatea medicală
II. Consimţământul luminat al pacientului sau al reprezentantului acestuia
III. Autorizaţie de exercitare a medicinii
Capitolul V. Interdicţia tăierii împrejur între ideal şi posibil
I. Practici larg răspândite
II. Cutume sociale greu de abolit
III: Tăierea împrejur între revoluţie şi evoluţie
IV. Legea este oare necesară?
V. Legea, parte dintr-un plan general mai vast
Capitolul VI: Tăierea împrejur şi azilul politic
I. Texte internaţionale şi poziţii oficiale
II. Tăierea împrejur ca persecuţie
III. Femeile ca grup social
IV. Invocarea tăierii împrejur ca viclenie
V. Azilul politic pentru femei şi pentru bărbaţi
Concluzie

Leave a Reply

Your email address will not be published.