Home / Uncategorized / STILUL SATANIC

STILUL SATANIC

Incorect Politic
Iunie 5, 2024

II. STILUL SATANIC

 

Via Constantin Papanace – Diverse Stiluri de Luptă

Acest stil este antipodul celui divin. Reprezintă principiul răului şi al întunericului. Pe plan istoric, evreii l-au încarnat si potentat la maximum, fiind poporul cel mai satanizat. Dumnezeu l-a ales pentru ca în mijlocul lui să înceapă biruinţa efectivă a binelui .

1. Obiectivul

Ţelul final al acestui stil este acapararea tuturor bogăţiilor pământeşti şi a întregii puteri materiale. Centrul de greutate rămâne pământul’ împărăţia lui este aici, pe când cea arătată de Mântuitor nu era din lumea aceasta. “Tu vei mânca (consuma) toate popoarele.” (Moise, 5, 7/6)

Şi speranţa că va domina într-o zi lumea îl mână spre acest ţel fără scrupule . Patima de dominaţie materială este cultivată în mod satanic până la paroxism. Lozincile sunt înspăimântătoare. “Toţi evreii sunt copii de principi. Odată cu venirea Mântuitorului, devin toţi oamenii sclavii evreilor, fără de care nu ar exista lumea, adică nici evreii.

Venirea lui Mesia nu are deloc un caracter simbolic, ci un aspect realist. Evreul turcit Dolmei şi masonul Mahomed Djavid Bei, fiind ministru de finanţe al Junilor Turci la 1909, au furat din Moscheea din Constantinopol (Omar) preţioasa coroană a lui Solomon şi au dus-o la New York (Marea Lojă din America), pentru a fi pregătită atunci când va fi încoronat împăratul evreilor, când va stăpâni lumea.

Un evreu nu are voie să aibă vreo legătură cu un neevreu. Evreii sunt numiţi oameni, pe când neevreii nu sunt numiţi oameni, ci vite. Neevreii nu pot avea lucruri în proprietate, ci lor li se aplică regula primului venit. Jecmănirea tuturor neevreilor este permisă deoarece scris este: <Să nu-ţi furi semenul!> Unelte ale întunericului cum suntem noi, duşmanii săi, unelte ale lumii.” (Babe batra Fol. 54 b. Babe Mezie Fol. 111 b.)

Satana a ales acest popor pentru a stăpâni prin el pământul. “Unealtă a întunericului, aşa cum noi, adversarii lor, suntem unelte ale luminii.” (Bostunitsch – Judischer Imperialismus, p.15)

A spus Mântuitorul: “Dumnezeul lor – pântecele”. “Voi sunteţi din tatăl vostru diavolul şi poftele tatălui vostru voiţi să faceţi. Acela a fost dintru început ucigător de oameni şi n-a stat întru adevăr, pentru că nu este adevăr în el. Când spune minciună, dintru ale sale o spune pentru că mincinos este şi tatăl ei.” (Johowa, 8/44) lahve (lehova), Dumnezeul lor, a rezultat din şarpele lahu şi a fost luat ca fetiş de iuhudei (iudei) şi era la început demonul din pustiu.

Ţelul satanic al religiei lor este evident. “Iudeul, în realitate, nu are nici o religie, ci numai gândul la o anumită prefiguraţie a lui Dumnezeu, a Dumnezeului lui, promisiuni ale Dumnezeului lui, numai credinţa în anumite promisiuni ale Dumnezeului său, care nu se extinde, ca într-o religie adevărată, asupra vieţii din afara timpului, ci tratează în mod concret viaţa actuală, pământeană. Aceasta este acoperită de dominaţia neamului asupra a tot ceea ce este viu şi ceea ce nu este viu.” (Wagner, p.44)

Setea de dominaţie este morbidă. Niciodată un evreu nu-şi va găsi linişte, atât timp cât un goim nu este total robit lui . Spre aceasta năzuieşte de milenii.

2. Terenul

Spre deosebire de terenul luminos al Binelui absolut din stilul divin, terenul tacticii satanice va fi întunecat de toate patimile carnale, dominat de minciună şi spiritul luciferic şi frământat de ura distructivă. Va fi un teren al descompunerii morale şi o mlaştină a tuturor viciilor şi păcatelor.

în toate bătăliile, neamul ales de Satana va încerca să se dea pe acest teren, fiindcă toate armele perfecţionate de care dispune pentru acest teren sunt făcute. Tăria lui principală va sta aici. Şi toate acţiunile tactice sau strategice, spre acest scop vor converge. Aspectul lui va fi de cazan al Satanei unde vor clocoti toate pasiunile perfid stârnite şi dirijate care, prin esenţa lor, sunt haotice şi distructive sau de mlaştină în care vor prospera toate viciile descompunerii, în care poporul ales este imunizat. Atragerea pe acest teren va fi nimicitoare pentru cel care se va lăsa ispitit. Diavolul i-a spus lui lisus în pustiu: “Acestea toate (împărăţiile lumii şi slava lor) ţi le voi da , dacă vei cădea şi te vei închina mie.” (Matei, 4/9) Dimensiunile care conturează acest teren sunt:

2.7. întunericul

Se cultivă partea tenebroasă din om, cu toate fantasmele ei izvorâte din biciuirea subconştientului întunecat al trecutului. Forţa aceasta a întunericului paralizează pe cei obişnuiţi cu lumina (Mafia, Mâna neagră, Povestirile lui Hoffmann, Cocoşul negru – Eftimiu). Forţa care conduce . si ameninţă pândeşte în umbră (rabinul). Misterul —(cabalistic),—frugţ—aîntunericului, este intimidant . Utilizând spaima moştenită a omului, se poate, prin crearea acestui mediu misterios, biciui fantezia şi tendinţa de panică a omului, de a exagera în cultul întunericului, tactica iudaică paralizează şi îşi extrage forţa. Căci mai mult decât însăşi infernala organizaţie secretă pe care o are, faima şi misterul care apasă din sistemul acestei organizări sunt acelea care au efect mai mare. Forţa Cabalei, din care a rezultat aceea a masoneriei, în întuneric îşi are originea (D/e Nacht liegt in der Anonymităt. — Forţa stă în anonimat.). Alegerea reptilei ca simbol şi întreg şirul de ritualuri care trezesc ecouri de panică din vremurile imemoriale ale omenirii în vreme ce pentru ei întunericul este un mediu natural, pe goimi (…) îi dezaxează. Cagliostro, personajul misterios al Revoluţiei Franceze, dispunând de forţele oculte ale magiei şi astrologiei, este eroul prototip al întunericului (legenda popularizată de masonerie).

Pe terenul întunericului se fixează conducerea în această tactica satanică, pentru că aici nu este văzut (deci este mai puţin vulnerabil) şi totodată poate lovi cu toate armele laşităţii, stârnind în acelaşi timp în adversar fiorul paralizant al loviturii misterioase din necunoscut atunci când este avertizat. Conspiraţia este de esenţă satanică şi nu este o întâmplare faptul că multe societăţi conspirative iau ca simbol culoarea neagră (mâna neagră etc.), căci şi dracul din duhul căruia se inspiră mentalitatea conspirativă tot negru este. Pe acesta îl întrupează. “De Jude ist der plastische dămon des Verfalles der Menschheit.” (Evreul este diavolul plastic al decadenţei omenirii.) (Richard Wagner, citat în Hartmann, p.171)

Pentru exaltarea forţei misterioase există întreg ritualul din diferitele lor ordine. Vrăjitoria se leagă de acest ritual. Revelaţia însăşi este o armă indirectă de intimidare, care ameninţă cu o forţă străină. “Iudaismul înclină, în aptitudinea lui sufletească, spre uneltiri secrete, aşa cum infractorul se fereşte de lumina zilei, având ca punct de plecare – îndreptăţit, de altfel teama.

Trecerea către cultura lui O.K. kultismus usv. Este prezentată prin aceasta şi, totodată, trebuie menţionată o avertizare asupra pericolului influenţei evreieşti în acest domeniu.

Numerele şi literele reprezintă mijlocul cabalistic prin care se încearcă atingerea sensurilor ascunse ale omenirii. Cabalistică este, de asemenea, şi magia, fie albă, fie neagră, cu rapoartele ei despre minunile făcute de rabini, cum ar fi: învieri, însănătoşiri supranaturale, plimbări pe apă, înţelegerea tuturor limbilor, explicarea semnelor zodiacale, cititul în palmă şi alte descântece.

Pentru acest motiv, evreul încarnează pe Satana. Nu degeaba a existat înainte sentimentul poporului că dacă există diavol în chipuri omeneşti, acelea sunt date evreilor. Acest sentiment a fost mult timp uitat. Astăzi însă a fost trezit. Evreii sunt demonii plastici ai decăderii omenirii.” (Walter Potsch – Die Grundlagen des Judischer Volkes, p.116-117)

Prototipul lor este Lucifer – Satan , rebelul şi conspiratorul împotriva ordinii naturale. Din acest spirit este avortată masoneria cu hrubele ei tenebroase. Masoneria este sinagoga Satanei, adică mediul întunericului.

“Toată frica vine de la diavol, curajul şi bucuria sunt de la Dumnezeu.” (Novalis)

Evreul este fiul Haosului: “Vedeţi, este duşmanul lumii, distrugătorul culturilor, parazitul popoarelor, fiul haosului, încarnarea răului, fermentul descompunerii, demonul plastic al decadenţei omenirii.” (Bostunitsch Judischer Imperialismus, p.434)

în tenebre deci se cufundă o dimensiune a terenului tacticii satanice care formează principalul punct de sprijin al sistemului. Forţa se adăposteşte aici, în acest mediu conspirativ. Aşa a fost de milenii şi aşa este şi în veacul nostru. “Oamenii de stat ai acestui secol nu au a face numai cu regimurile, cu împăraţii, cu regii şi cu miniştrii, ci şi cu elementele societăţilor secrete cărora trebuie să le ţii socoteala. Ei pot nimici toate aranjamentele. Ei au pretutindeni agenţi, scrupuloşi agenţi care jură moarte şi pot aduce baie de sânge, când consideră că corespunde scopului.” (Disraelli, citat de Bostunitsch, p.263)

Presiunea întunericului se exercită prin faptul că au oameni acoperiţi, care au simulat o viată întreagă şi care la un moment necesar se demască. Mai mult decât serviciul lor adus în acele momente este neîncrederea pe care reuşesc să o răspândească. Această neîncredere este o formă rafinată de teroare. Nici o rază de lumină nu trebuie să străbată prin aceste tenebre, căci lumina destramă însăşi esenţa stilului de luptă satanic. Misterul morţii planează asupra celui care totuşi îndrăzneşte să cunoască şi să dezvăluie această latură.

2.2. Minciuna

O altă dimensiune care purcede din întuneric este minciuna. Ea formează atmosfera. “Istoria iudaică este istoria minciunii.” (Walter Potsch Die Grundlagen des Judischer Volkes Potsch, p.61) “Nation von Betriigern ” (Neam de mincinoşi). (Kant) (43): este neamul care şi-a ucis profeţii când au spus adevărul pentru a sufoca acest adevăr. “Nu spuneţi niciodată adevărul.” (Parsach în Fol 113b) “Toate minciunile sunt bune. Dimpotrivă, minciunile împotriva legii sunt rele.” (Berachot, Fol 60b)

Educaţia milenară a minciunii la evrei a făcut să se alambicheze în forma cea mai subtilă a ipocriziei pe toate laturile, fiindcă gradul de ipocrizie arată mai mult decât răutatea partea satanizată a cuiva. Pe terenul minciunii şi al ipocriziei se clocesc toate armele de luptă. Acesta le imprimă esenţa. Aici este el deplin stăpân, când reuşeşte să-şi atragă adversarul. Făţărnicia şi minciuna conturează dispozitivul ofensiv şi, de pe acest teren, va lansa toate atacurile. Şi cine va fi tentat să se angajeze terenul fiind ispititor pentru partea negativă din om – se va sufoca în plasa abilă a minciunii iudaice.

Pentru continuarea lecturii, accesați acest link.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *