Home / Educativ / Practici sexuale în Vechiul Testament

Practici sexuale în Vechiul Testament

Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăcrița
Incorect Politic
Martie 5, 2024

Practici sexuale în Vechiul Testament

Principalele practici şi forme de convieţuire sexuală, existente în perioada Vechiului Testament

 

Cuprins:

 1. Precizări preliminare
 2. Incestul

2.1. Incestul în Biblie, pe perioada vechii omeniri, care a existat de la facerea lui Adam și a Evei și până la Potop

2.2. Incestul în Biblie, pe perioada noii omeniri, care există după Potop

 1. Adulterul
 2. Bigamia
 3. Poligamia
 4. Monogamia
 5. Curvia și preacurvia
 6. Haremul
 7. Homosexuali

Bibliografie

 

Rezumat. Este un articol de noutate (nu numai în România), care adaugă valoare în cunoașterea lumii în care trăim. Cei care vor citi acest articol, nu numai că nu vor regreta că l-au citit, dar vor avea și momente, benefice, de reflecție asupra faptului că, în perioada Vechiului Testament (de la facerea lumii și până la Iisus Hristos), omenirea s-a înmulțit (ca ceva obișnuit) prin practici şi forme de convieţuire sexuală care, în ziua de azi, în lumea civilizată, sunt inacceptabile, precum prin incest, adulter, bigamie, poligamie, curvie, preacurvie etc. Dacă mai avem în vedere și homosexualitatea/sodomia și haremurile, în special cele Împărătești, vor înțelege cât mai bine (1) de unde am pornit și (2) care a fost parcursul omenirii prin aceste practici şi forme de convieţuire sexuală, femeile fiind cele care au avut cel mai mult de suferit.

 

 1. Precizări preliminare

 

Biblia promovează uniunea dintre un bărbat şi o femeie (monogamia), însă la fel de adevărat este că există o mulţime de referiri în aceasta care nu condamnă bigamia, poligamia, incestul şi nici chiar sclavia sexuală.

Biblia conține referiri și la haosul sexual care a existat de la începuturile omenirii și până în urmă cu circa 2000 de ani, mai precis pe perioada Vechiului Testament,[1] dintre care cele mai importante sunt prezentate în cele ce urmează.

În toate haremurile (= închisori sexuale), pe lângă soțiile Împăratului, mai existau și un număr mare de alte femei, cu denumiri diferite, precum țiitoare, concubine, cadâne etc.

În Biblie, în Vechiul Testament, noțiunea de „ţiitoare” are sensul de „concubine”, de „conviețuire a unui bărbat, cu mai multe femei, fără îndeplinirea formelor legale de căsătorie”, ca „o căsătorie nelegitimă”, de „neveste cu un statut mai coborât”.

Cuvântul „ţiitoare” se găseşte în 38 de versete în Biblia Cornilescu, și în 8 versete în Biblia Patriarhiei României.

Adesea, țiitoarele (concubinele) erau luate din rândul sclavelor sau slujnicelor din familie.

Rolul lor explicit era (1) de a satisface plăcerile sexuale ale Împăratului și (2) de a naşte moştenitori.

De îndată ce o țiitoare năştea un băiat, statutul ei social era similar statutului soţiilor obişnuite.

Bărbatul era considerat soţul concubinei lui (Judecători 20:4), iar copiii-bărbați apăreau în genealogii (Geneza 22:24) şi primeau o parte din moştenire (Geneza 25:5-6).[2]

Ţiitoare nu putea să ajungă decât o frumoasă, fecioară și virgină.

Dintre soții, cea care era cea mai plăcută împăratului, ajungeau la rangul de „împărăteasă”,

O fată născută dintr-o ţiitoare nu avea dreptul (a) nici de a apărea în genealogii (între descendenţii împăratului), și (b) nici de a primi vreo moştenire.

În tot Vechiul Testament femeile (a) nu apar în genealogii, între descendenţii tatălui, și (b) nici ca având dreptul la vreo moştenire.

Sunt mai multe versete în Biblie din care rezultă că bărbatul era considerat soţul ţiitoarei (concubinei) lui (Judecători 19:1-30: 20:4-6), iar copiii-bărbați făcuți cu o țiitoare apăreau în genealogii (Geneza 22:24) şi primeau o parte din moştenire, precum în Geneza 25:6, unde se spune că Avram „Dar a dat daruri fiilor țiitoarelor sale; și, pe când era încă în viață, i-a îndepărtat de lângă fiul său, Isaac, înspre răsărit, în țara răsăritului.” (Geneza 25:6)

Ţiitoarele făceau și ele parte din casa împărătească (regală), mai precis din „haremul împărătesc”.

Ţiitoarele din haremul Împăratului aveau rolul funcțional de a-l întreține pe acesta în dormitor, numai când dorea acesta și numai la chemarea acestuia.

Un bărbat obișnuit avea dreptul de viață și de moarte asupra țiitoarei sale.

Este suficient să citim în Biblie, în Cartea „Judecătorii”, fie și numai capitolul 19, în special versetele 22 – 29, pentru a vedea cum un odios de bărbatCând a ajuns acasă, a luat un cuțit, a apucat pe țiitoarea lui și a tăiat-o mădular cu mădular în douăsprezece bucăți, pe care le-a trimis în tot ținutul lui Israel.” Pare de necrezut, dar vă îngroziți dacă citiți tot acest capitolul 19.

În continuare se prezintă unele dintre cele mai principale practici şi forme de convieţuire sexuală,  existente în perioada Vechiului Testament.

 

 1. Incestul

 

Prin incest se înțeleg raporturile sexuale între rude în linie directă, respectiv între părinți și copii sau între frați și surori.

În majoritatea culturilor, incestul reprezintă o interdicție cu caracter sacru, a cărei încălcare atrage automat sancțiuni severe, deoarece are implicații nedorite din punct de vedere biologic/genetic, social și religios.

 

2.1. Incestul în Biblie, pe perioada vechii omeniri,  care a existat de la facerea lui Adam și a Evei și până la Potop

După ce Dumnezeu a făcut pe Adam și pe Eva, copii acestora nu aveau altă posibilitate de a se căsătorii decât între ei, între  fraţi şi surori, în scopul de a împlini porunca divină „Creşteţi, înmulţiţi-vă şi umpleţi pământul[…]” (Geneza 1:28).

Adam și Eva au născut pe Cain, pe Abel (omorât, fără nici o vină de fratele său Cain) și pe Set. (Geneza 4:1-2; 25)

„După nașterea lui Set, Adam a trăit opt sute de ani; și a născut fii și fiice.” (Geneza 5:4)

Primul incest menționat în Biblie este al primului om născut din oameni (Adam și Eva fiind făcuți de Dumnezeu), cel al lui Cain, care, neexistând alte fete decât surorile sale, s-a căsătorit cu una dintre acestea, conform Geneza 4:17: „Cain s-a împreunat cu nevasta sa; ea a rămas însărcinată și a născut pe Enoh[…].”

În Biblie sunt consemnate numeroase alte inceste, dintre care voi aminti numai pe cel dintre Lot și cele două fiice ale sale. (Geneza 19:30-38)

„Cele două fete ale lui Lot au rămas astfel însărcinate de tatăl lor.” (Geneza 19:30-36)

„Cea mai mare a născut un fiu, căruia i-a pus numele Moab; el este tatăl moabiților din ziua de azi.” (Geneza 19:30-37) Moab. Strămoşul Moabiţilor. Probabil că numele lui înseamnă din tatăl meu, după cum îl redă LXX. Deşi verişori ai israeliţilor, Moabiţii au fost întotdeauna vrăşmaşii lor. La început, ei au locuit în ţara dintre Arnon şi Zered, la răsărit de Marea Moartă. De pe vremea lui David, până pe timpul lui Ahab, ei au fost tributari vremelnici ai vecinilor lor din apus, dar au recâştigat independenţa sub regele lor Meşa (2 Regi 3,4.5) care şi-a lărgit teritoriul spre nord.

„Cea mai tânără a născut și ea un fiu, căruia i-a pus numele Ben-Ammi: el este tatăl amoniților din ziua de azi.” (Geneza 19:30-38) Ben-ammi. Numele strămoşului Amoniţilor înseamnă, probabil, fiu al poporului meu. Prin acest nume, mama lui a exprimat faptul că tatăl şi mama lui erau dintr-o singură spiţă de familie. Fiul ei era în realitate propriul frate vitreg, iar strămoşii lui erau şi strămoşii ei. Amoriţii au devenit nomazi şi au locuit în partea de răsărit a regiuni aşezată între Iaboc şi Arnon. Numele fortăreţei lor, Rabbah Ammon, s-a perpetuat în numele Ammon, actuala capitală a regatului Iordaniei.

Istoria lui Lot şi a familiei sale este tragică. Asupra lui se află o pată pentru toate generaţiile. Păcatul lui a fost iertat, însă răul anilor dedaţi plăcerii şi profitului a dăinuit după el timp de generaţii

 

2.2. Incestul în Biblie, pe perioada noii omeniri, care există după Potop

Biblia ne spune cum, după potop, în viață nu a mai rămas decât o singură familie, cea a lui Noe.

Neexistând alți băieți și alte fete decât cei/cele din familia lui Noe, aceștia s-au căsătorit între ei, prin incest și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul.

Biblia ne spune cu claritate cum au decurs lucrurile, după cum urmează:

5 Domnul a văzut că răutatea omului era mare pe pământ și că toate întocmirile gândurilor din inima lui erau îndreptate în fiecare zi numai spre rău

6 I-a părut rău Domnului că a făcut pe om pe pământ și S-a mâhnit în inima Lui.

7 Și Domnul a zis: „Am să șterg de pe fața pământului pe omul pe care l-am făcut, de la om până la vite, până la târâtoare și până la păsările cerului; căci Îmi pare rău că i-am făcut.” (Geneza 6:5-7)

Au venit apele potopului pe pământ. (Geneza 7:10) și a pierit orice făptură care se mișca pe pământ, (Geneza 7:21), rămânând numai Noe cu fiii săi, cu nevasta sa și cu nevestele fiilor săi. (Geneza 8:18)

„18 Fiii lui Noe erau: Sem, Ham și Iafet;” (Geneza 9:18) și din ei s-au răspândit oameni peste tot pământul.” (Geneza 9:19)

Deci, din cei trei fii ai lui Noe s-au înmulțit, prin incest, și s-au răspândit oameni peste tot pământul.

Obiceiul incestului s-a practicat timp îndelungat, inclusiv pe vremea lui Avraam (după cronologii prezumtive, a trăit între circa 2150 și 2000 î.Hr.), care s-a căsătorit cu sora sa vitregă, Sara, conform Geneza 20:12: „De altfel, este adevărat că este sora mea, fiica tatălui meu; numai că nu-i fiica mamei mele; și a ajuns să-mi fie nevastă.”

Astfel de căsătorii au fost mai târziu interzise, conform Levitic 18:6-17.

În România incestul este interzis și pedepsit de „Legea nr. 286/2009 privind Codul penal”, care prevede:

„Art. 377. Incestul.

(1) Raportul sexual consimţit, săvârşit între rude în linie directă sau între fraţi şi surori, se pedepseşte cu închisoarea de la un an la 5 ani.[…]”

Rude în linie directă desemnează străbunici, bunici, părinți, copii, nepoți, strănepoți etc.

Pe Internet sunt prezentate o mulțime de cazuri celebre de incest, ale unora dintre cei mai mari nebuni care au condus omenirea, precum incestul dintre 1) împăratul Nero și mama sa criminală și depravată Agripina, pe care a și omorât-o, 2) dintre Papa Alexandru al VI-lea cu fiica sa Lucrezia Borgia, care a avut relații sexuale și cu frații săi etc.

 

 1. Adulterul

 

Adulterul reprezintă actul sexual voluntar dintre o persoană căsătorită și o altă persoană care nu este căsătorită cu prima.

În majoritatea cazurilor și, în special, în țările occidentale, se consideră că numai persoana căsătorită a comis adulter, iar dacă ambele persoane sunt căsătorite (dar nu una cu cealaltă) se consideră că au comis acte separate de adulter.

În alte țări, ambii sunt considerați vinovați, indiferent de circumstanțe, iar în altele numai femeia poate fi acuzată de adulter.

Adulterul se pedepsește cu moartea în Brunei, Arabia Saudită, Somalia și Yemen, țări care aplică cu strictețe legea islamică (Shari’a).

Adulterul mai poartă și denumirea de relație extraconjugală sau infidelitate.

Termenul „adulter” poartă adesea o semnificație morală sau religioasă, în timp ce „relație extraconjugală” este neutru din acest punct de vedere.

În unele țări, adulterul este ilegal, iar în majoritatea culturilor este privit ca un act imoral, ducând adesea la stigmatizare socială.

În Biblie, adulterul se referă, în general, la relaţii sexuale intenţionate, comise de o persoană căsătorită, fie bărbat, fie femeie, cu altcineva decât partenerul conjugal.

În Vechiul Testament, adulterul este un lucru pe care Dumnezeu îl detestă.

În Biblie, Vechiul Testament, Deuteronom 22:13 – 21, sunt prezentate „pedepsele pentru curvie”, iar în versetele 22 – 30, sunt prezentate „pedepsele pentru preacurvie”  care și unele și altele mergeau până la pedeapsa cu moartea.

Iisus Hristos ne spune: „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:28).

Adulterul în România a fost pedepsit (incriminat) până în 11 august 2006, când Codul penal prevedea: „Art. 304. Adulterul. Fapta persoanei căsătorite de a avea relaţii sexuale afară de căsătorie se pedepseşte cu închisoare de la o lună la 6 luni sau cu amendă.”

Începând cu 12 august 2006, prin pct. 65 din „Legea nr. 278 din  4 iulie 2006 pentru modificarea şi completarea Codului penal, precum şi pentru modificarea şi completarea altor legi”, s-a abrogat art. 304 din Codul penal al României, adulterul fiind deci dezincriminat, adică a fost scos de sub pedeapsa penală ca infracțiune, considerându-se că această faptă a încetat să mai prezinte un pericol social!?

 

 1. Bigamia

 

Bigamia este situație în care se găsește o persoană căsătorită legal cu două persoane în același timp.

bi: element de compunere însemnând, în cazul căsătoriilor, „de două ori”, „dublă”.

Bigamul este persoana care se căsătorește pentru a doua oară, fără ca în prealabil să fi fost desfăcută legal întâia căsătorie.

În țările din Europa, America, Australia precum și în unele țări din Asia și Africa, bigamia și poligamia sunt în general infracțiuni, interzise și pedepsite prin lege.

Termenul opus este monogamia, care este starea bărbaților căsătoriți cu o singură femeie.

În România, bigamia este interzisă și pedepsită după cum urmează:

 1. Prin Legea nr. 287/2009, republicată, privind Codul civil, care prevede:

„Art. 273. Bigamia. Este interzisă încheierea unei noi căsătorii de către persoana care este căsătorită.”

 1. Prin Legea nr. 286/2009 privind Codul penal, care dispune:

„Art. 376. Bigamia

(1) Încheierea unei noi căsătorii de către o persoană căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la 3 luni la 2 ani sau cu amendă.

(2) Persoana necăsătorită care încheie o căsătorie cu o persoană pe care o ştie căsătorită se pedepseşte cu închisoare de la o lună la un an sau cu amendă.”

În cazul poligamiei bărbătești toate soțiile se cunosc una pe cealaltă, spre deosebire de bigamie, în care, de obicei, cele două soții (1) nu cunosc situația de bigam a soțului și (2) nu se cunosc reciproc.

În Biblie, pentru bigamie vezi: poligamia; https://ro.wikipedia.org/wiki/Bigamie; https://ro.differbetween.com/article/difference_between_polygamy_and_bigamy

 

 1. Poligamia

 

Poligamia este situație în care se găsește o persoană căsătorită legal cu mai mult de două persoane în același timp.

Poli: element de compunere care, în cazul căsătoriilor, înseamnă „mai mulți”, de doi soți, respectiv „mai multe” de două soții.

Poligamia este de trei feluri:

1) poliginia, în care o persoană de sex masculin se căsătorește cu mai multe persoane de sex feminin;

2) poliandria, în care o persoană de sex feminin se căsătorește cu mai multe persoane de sex masculin;

3) căsătoria de grup, în care mai multe persoane de același sex se căsătoresc cu mai multe persoane de sex opus sau persoane de același sex.

Cel puțin până în secolul al II-lea e.n., Biblia a permis poliginia, dar niciodată n-a permis poliandria.

Poligamia este legală în multe țări și state și este ilegală în multe alte țări.

În majoritatea țărilor Africii și în lumea arabă, poligamia este legală, iar în Occident este ilegală.

Așa după cum am mai arătat, în cazul poligamiei bărbătești toate soțiile se cunosc una pe cealaltă, spre deosebire de bigamie, în care, de obicei, cele două soții (1) nu cunosc situația de bigam a soțului și (2) nu se cunosc reciproc.

Biblia nu condamnă poligamia nicăieri în mod explicit și nici nu spune de ce a îngăduit-o Dumnezeu.

Dumnezeu, în Vechiul Testament, nu numai că nu a interzis ca un bărbat să aibă mai multe neveste și concubine, dar era dispus ca „la alesul Său David”, „dacă nevestele și țiitoarele nu ar fi fost îndeajuns, i-ar fi dat chiar mai multe”, așa cum reiese din 2 Samuel 12:8: Dumnezeu, vorbind „prin profetul Natan, a spus că dacă nevestele lui David și țiitoarele nu ar fi fost îndeajuns, i-ar fi dat chiar mai multe.

Dumnezeu-Fiul, Iisus Hristos, a adus schimbări radicale, interzicând cu desăvârșire ca un bărbat să aibă mai multe neveste și mai multe țiitoare: „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a și preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:28).  „Dar Eu vă spun că oricine se uită la o femeie ca s-o poftească, a şi preacurvit cu ea în inima lui.” (Matei 5:28)

Mai mulți bărbați proeminenți din Vechiul Testament au avut mai multe neveste, precum Lameh, Avraam, Iacov, Saul, David, Solomon și alții.

Primul caz de poligamie/bigamie din Biblie a fost cel al lui Lameh din Genesa 4.19: „Lameh și-a luat două neveste.”

Avraam, în ebraică, Avraham sau Abraham în latină, Ibrahim, în arabă, are copii, pe Ismael, cu sclava nevestei sale (o egipteancă), pe care o chema Agar (Geneza 19:1-16), și pe Isac, cu nevasta sa Sara (Geneza 21:1-7). Conform Geneza 25:1, „Avraam a mai luat o nevastă, numită Chetura.”

Iacob, sau Iacov, al cărui nume îi este schimbat în Israel (în Gen. 32:28), este unul din cei trei mari strămoși ai Israelului, împreună cu tatăl său Isac și cu bunicul său Avram. Iacob are copii cu 4 femei (conform Geneza 30:1-25), respectiv cu soția sa Rebeca şi cu sora acesteia, Lia, dar şi cu servitoarele Bilha şi Zilpa, rezultând următorii 12 copii (conform Geneza 34:23-26), care vor da naștere celor douăsprezece triburi ale Israelului: fiii Liei: Ruben, Simeon, Levi, Iuda, Isahar, și Zabulon; fiii Rahelei: Iosif și Beniamin; fiii slujnicei Rahelei, Bilha: Dan și Naftali; fiii Zilpei, roaba Liei: Gad și Așer.

Saul: primul rege/împărat al Israelului, pe lângă soţia lui Ahinoam, a mai avut și pe ţiitoarea numită Riţpa, conform 2Samuel 3:7.

Lot, bărbatul care a reuşit să scape din infernul Sodomei şi Gomorei, a făcut sex (îmbătat de fete), prin incest, cu cele două fiice sale, cu care a și procreat, copiii rezultaţi din acest oribil incest devenind întemeietorii popoarelor moabit şi ammonit. (Geneza 19:30-38)

David: a avut (cel puțin) 7 soții, conform „1Cronici 3” și cel puțin 10 țiitoare, conform (2Samuel 20:3). În 2 Samuel 12:8, Dumnezeu, vorbind prin profetul Natan, a spus că dacă nevestele lui David și țiitoarele nu ar fi fost îndeajuns, i-ar fi dat chiar mai multe.

Solomon a avut 700 de neveste și 300 de țiitoare, potrivit cu 1 Împărați 11:3.

Și exemplele ar putea continua. A se vedea, spre exemplu https://studiu-biblic.ro/studiu-majori/2010/11/21/concubina-imparatului.html

În România, poligamia este interzisă și pedepsită, așa după cum s-a arătat la bigamie.

Vezi și: Poligamie. Monogamia. https://ro.wikipedia.org/wiki/ ; https://www.gotquestions.org/Romana/poligamie-bigamie.html

 

 

 

 1. Monogamia

 

Monogamia este căsătoria numai între doar două persoane, numai de sex opus și numai dacă sunt necăsătorite (celibatare), divorţate sau văduve, fiind interzisă bigamia și/sau poligamia care reprezintă un individ cu mai mulți parteneri de sex opus în cadrul unei familii.

Termenul de monogamie se extinde tot mai mult și pentru „familiile” formate din doi indivizi de același sex, „familii” care sunt tot mai numeroase în civilizația secolului XXI și care se bucură de dragostea lui Satan și de fericire veșnică în Iad.

Biblia nu ne spune dacă Adam și Eva erau căsătoriți, dar în mod sigur că au fost monogami, din moment ce pe pământ existau numai ei doi.

Biblia spune că intenția de la început a lui Dumnezeu a fost ca un bărbat să fie căsătorit cu o singură femeie: „De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa, și se va lipi de nevasta sa și se vor face un singur trup.” (Geneza 2,24)

Cu toate că Dumnezeu spune că împărații nu trebuie să își sporească numărul de neveste „Să n-aibă un mare număr de neveste, ca să nu i se abată inima; și să nu strângă mari grămezi de argint și aur.” (Deuteronomul 17:17), alesul lui Dumnezeu David a călcat porunca aceasta (2Samuel 5:13), dar fiul său Solomon a călcat-o şi mai mult (1Regi 11:3).

În Noul Testament Iisus atribuie în mod specific lui Dumnezeu declaraţia din Matei 19:5-6: „și a zis: «De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama sa și se va lipi de nevasta sa, și cei doi vor fi un singur trup»? Așa că nu mai sunt doi, ci un singur trup. Deci, ce a împreunat Dumnezeu, omul să nu despartă.”

Și totuși, e bine să mai și zâmbim:

Cum se cheamă dacă ai mai mult de două soții? Poligamie.

Dar dacă ai numai două soții? Bigamie.

Și dacă ai o singură soție, ce e? Monotonie.

 

 1. Curvia și preacurvia

 

Curvia și preacurvia sunt cu totul altceva decât poligamia.

Și în ceea ce privește curvia și preacurvia definițiile sunt destul de multe și de diferite, dintre care în cele ce urmează sunt prezentate cele considerate a fi cele mai conforme cu morala creștină.

Curvia este orice relaţie sexuală în care sunt implicate persoane necăsătorite.

Preacurvia este orice relaţie sexuală în afara căsătoriei, în care este implicată cel puţin o persoană care este sătorită; altfel spus preacurvia este acelaşi lucru cu adulterul.

A şaptea poruncă, din „cele 10 porunci ale lui Dumnezeu”, spune: „Să nu preacurveşti.” (Exodul 20:14).

În Biblie, Vechiul Testament, Deuteronom 22:13 – 21, sunt prezentate „pedepsele pentru curvie”, iar în versetele 22 – 30, sunt prezentate „pedepsele pentru preacurvie”  care, și unele și altele, merg până la pedeapsa cu moartea.

Spre exemplu, „Dacă se va găsi un bărbat culcat cu o femeie măritată (cu voia acesteia), să moară amândoi: și bărbatul care s-a culcat cu femeia, și femeia. Să cureți astfel răul din mijlocul lui Israel.” (Deuteronom 22:22)

O fată fecioară logodită era o fată care era făgăduită soţului ei şi, ca urmare, era considerată ca femeie măritată.

Dacă un bărbat se culca cu o fată logodită, cu voia acesteia, fapta era considerată adulter și, în acest caz, amândoi trebuiau aduși la poarta cetății, și ucideți cu pietre și omorâți amândoi: fata, pentru că n-a țipat, și omul pentru că a necinstit-o, ca nevastă. (Deuteronom 22:24)

Dacă un bărbat apuca cu sila și se culca cu o fată logodită, fapta era considerată adulter și, în acest caz, numai bărbatul care s-a culcat cu ea era pedepsit cu moartea, iar fetei nu i se făcea nimic, ea nefiind vinovată de o nelegiuire vrednică de pedeapsa cu moartea. (Deuteronom 22:25-26)

„Dacă un om întâlnește o fată fecioară nelogodită, o apucă cu sila și se culcă cu ea, și se întâmplă să fie prinși, omul care s-a culcat cu ea să dea tatălui fetei cincizeci de sicli de argint; și pentru că a necinstit-o, s-o ia de nevastă, și nu va putea s-o gonească, toată viața lui.” (Deuteronom 22:28-29)

Pedepsele pentru curvie” și pentru preacurvie”, care, și unele și altele, merg până la pedeapsa cu moartea, sunt înscrise în Biblie și în Leviticul 20:9-21, unde, spre exemplu, în 20:10 este înscris: „Dacă un om preacurvește cu o femeie măritată, dacă preacurvește cu nevasta aproapelui său, omul acela și femeia aceea preacurvari să fie pedepsiți cu moartea.”

Citind cu atenție Biblia se constată că a şaptea poruncă, din „cele 10 porunci ale lui Dumnezeu”, care spune „Să nu preacurveşti.”, nu se aplica și „aleșilor lui Dumnezeu”, exemplul cel mai bun în acest sens fiind cu Împăratul David.

Biblia ne spune cum:

1) David a comis preacurvie și adulter, prin viol, asupra lui Bat-Şeba, soţia bravului general Urie, aflat pe câmpul de luptă (vezi 2Samuel cap. 11), încălcând grav Porunca a X-a, dinCele 10 porunci”, care prevede „[…]să nu pofteşti nevasta aproapelui tău,[…]”. Împăratul David nu numai că a poftit la Bat-Şeba, dar a comis și un violul asupra acesteia. Cartea Leviticul 20:10, prevede pedeapsa cu moartea  pentru o asemenea faptă.

2) David comite și o crimă, cu omor, cu premeditare, prin uciderea generalului Urie, aflat pe câmpul de luptă, pentru a se putea căsători cu soția acestuia, prin a o lua în haremul său, pe lângă alte 6 – 7 soții și 10 țiitoare (concubine) pe care le mai avea, încălcând grav și Porunca a VI-a din Cele 10 Porunci”, care spune: „Să nu ucizi.”. Crima este descrisă în „Cartea a doua a Regilor”, numită și „2Samuel”, cap. 11.

Cu toate că David David a încălcat trei din „Cele 10 Porunci Dumnezeieşti”, respectiv „Să nu ucizi.”, „Să nu fii desfrânat” și „să nu pofteşti nevasta aproapelui tău”, pentru fiecare din acestea Legea din perioada respectivă prevedea pedeapsa cu moartea a făptuitorului, acesta a domnit într-o deplină fericire timp de 33 de ani, și aceasta pentru că a ajuns (chiar și prin încălcarea celor trei porunci) să fie „alesul lui Dumnezeu!?

 

 1. Haremul

 

Haremul, ca o „comunitate patriarhală”, este foarte greu de definit din cauză că:

1) numărul acestora a fost foarte mare (și care încă mai există și azi),

2) acestea au fost de o foarte mare diversitate,

3) vechimea lor este foarte mare, de peste 3.000 de ani pentru unele,

4) despre unele nu s-au păstrat consemnări în scris,

5) despre altele au fost țesute poveşti fanteziste,

6) nu au existat doua haremuri care să fi arătat exact la fel.

Spre exemplu, în lumea otomană, haremul constituie forma de organizare socială asemănătoare unei familiei extinse.

În DEX, haremul este definit ca fiind „Totalitatea cadânelor unui mahomedan poligam”, unde „cadâna” are sensul de „sclavă în haremurile turcești.”, iar „poligam” este un „bărbat care are concomitent două sau mai multe soții.”

Un harem împărătesc poate fi definit ca fiind o adevărată închisoare a sclaviei sexuale, care se afla în totalitate sub proprietatea exclusivă a conducătorului (în general, despotic) unic al acestuia.

Actele sexuale dintr-un harem nu erau nici de curvie, nici de preacurvie; ele erau acte de poligamie, care nu era combătută în Biblie.

În Biblie sunt consemnate trei haremuri,  respectiv ale evreilor David și Solomon și al persanului Xerex.

În Vechiul Testament, soțiile și țiitoarele erau proprietatea bărbatului lor.

Din unele versete din Biblie rezultă că bărbatul avea dreptul de viață și de moarte asupra acestora.

Este suficient să citim în Biblie, în CarteaJudecătorii”, fie și numai capitolul 19, în special versetele 22 – 29, pentru a vedea cum un odios de bărbatCând a ajuns acasă, a luat un cuțit, a apucat pe țiitoarea lui și a tăiat-o mădular cu mădular în douăsprezece bucăți, pe care le-a trimis în tot ținutul lui Israel.”, fără ca acesta să fie tras la răspundere de cineva pentru fapta sa.

Pare de necrezut, dar vă îngroziți dacă citiți tot acest capitol 19.

Căsătoria însemna transfer de proprietate de la tatăl fetei la soțul acesteia.

Femeile erau mai puțin prețioase decât proprietățile imobiliare, fiind menționate în urma lor.

Adulterul era încălcarea dreptului de proprietate al unui bărbat, adică întreținerea de relații sexuale, de către un bărbat, cu soția din proprietatea altui bărbat.

În Vechiul Testament, cel puțin până în secolul al II-lea e.n. s-a permis poliginia (în care o persoană de sex masculin se căsătorește cu mai multe persoane de sex feminin;), dar niciodată n-a permis poliandria (în care o persoană de sex feminin se căsătorește cu mai multe persoane de sex masculin).

Bărbații izraeliți aveau dreptul:

1) să aibă mai multe soți și mai multe concubine, numite în Biblie țiitoare,

2) să aibă contacte sexuale cu sclavele din familia/haremul lor, care puteau ajunge țiitoare (concubine) și chiar soții, dacă nășteau copii.

 

 1. Homosexuali

 

Homosexualitatea reprezintă activitatea sexuală între persoane de același sex sau gen.

Referințe despre relațiile între parteneri de același sex se găsesc în istoria tuturor civilizațiilor existente pe Pământ.

Ca urmare a unor traduceri diferite, în biblii denumirile sunt și ele diferite, respective fie de „sodomiți”, fie de „homosexuali”.

În Biblie, legea și biserica au stabilit sodomia ca fiind o agresiune împotriva legii divine sau o crimă împotriva naturii.

Condamnarea sexului anal între bărbați precede totuși credințele creștine, cele mai vechi perechi de homosexuali din istorie datează de circa 6.000 de ani. Vezi, spre exemplu https://ro.wikipedia.org/wiki/Homosexualitate

În Vechiul Testament (care este o istorie sacră despre poporul Israel), homosexualitatea era absolut interzisă, ca fiind un mare păcat, dar, în realitate, pe perioada acestuia (de la facerea lumii și până la Iisus Hristos), aceasta s-a practica frecvent, devenind o mare problemă socială, așa după cum rezultă fie și numai din versetele Levitic 18:22; Deuteronomul 23:17; 1 Împăraţi 14:24; 15:12; 22:46; 2 Împăraţi 23:7; Isaia 3:9; 1 Corinteni 6:9; 1 Timotei 1:10.

Bibliografie

 

Biblia de pe site-ul https://mybible.ro /, care prezintă următoarele avantaje:

1) este „în format electronic,

2) este cu acces gratuit, liber și ușor de folosit,

3) are comentarii și explicaţii foarte importante după aproape fiecare verset,

4) fiecare verset care are comentariu, poate fi deschis și poate fi văzut comentariul, păstrând deschisă Biblia acolo unde citești,

5) are un limbaj mult mai pe înțelesul omului de rând, față de alte biblii,

6) este actualizată la câțiva ani, în funcție de noile descoperiri arheologice și/sau din alte noi surse.

[1] Vechiul Testament este considerat, de evrei, ca fiind „o istorie sacră despre Israel, poporul ales al lui Dumnezeu”.

[2] Biblia conţine două secțiuni, cu 66 de cărţi, respectiv Vechiul Testament, cu 39 de cărţi și Noul Testament, cu  27 de cărți. Fiecare carte este împărțită pe capitole, iar fiecare capitol pe versete. Citirea la trimiteri de capitole și de versete, dintr-o carte, se face astfel: „Geneza 21:1-7” se citește astfel: „cartea Geneza, capitolul 21, versetele de la 1 la 7”. Prima cifră/număr, înainte de cele două puncte (în unele biblii se folosește virgula, în loc de două puncte), exprimă „capitolul”, iar a doua cifră/număr, după de cele două puncte, exprimă versetul/versetele. Alt exemplu: „Judecători 19:1-30: 20:4-6” se citește astfel: „cartea Judecătorii, capitolul 19, versetele de la 1 la 30 și capitolul 20, versetele de la 4 la 6”.

26 comments

 1. caroline gunderodeMarch 4, 2024 at 1:39 pm
  Your comment is awaiting moderation.
  INTRATI IN VIDEOUL CARE ARE TRADUCERE IN LIMBA ROMANA DACA O INSTALATI !!!

  Lumea în rețeaua francmasonilor

  03.02.2024 | http://www.kla.tv/28269

  Welt im Netz der Freimaurer

  Welt im Netz der Freimaurer

  https://www.kla.tv/28269

  Lumea în rețeaua francmasonilor

  03.02.2024 | http://www.kla.tv/28269

 2. O compunere mai mult decât penibilă, care combină date istorice cu dogme religioase și legislație modernă. În primul rând, Vechiul Testament este o anexă a Talmudului, scris de talmudiști între sec. V și II îEn pentru a crea identitate și istorie populației Palestinei, un amestec etno-cultural având în comun doar atonismul/yahweismul inventat în Egipt de Nefertitti, în adversitate cu politeismul semitic practicat de celelalte popoare. Ori „regii” și „împărații” iudei nu erau nimic altceva decât beduini nomazi care jefuiau rutele comerciale care uneau Egiptul și Nabateea de Fenicia, Siria, Asia Mică, Mesopotamia și Persia, beduini care nu cunoșteau agricultura și nici măcar metalurgia bronzului, trăiau în corturi(primele construcții din piatră datează din vremea ocupației persane), cu cadâne și sclavi.

  În Orientul apropiat și Africa neagră(=ghenele de gunoi ale Pământului), femeia este proprietatea și marfa de schimb a bogaților, în timp ce bărbații de rând sau sclavi nu-și pot întemeia familii(e ceva comun ca doi prieteni în loc să se încuscrească să se căsătorească unul cu fiica celuilalt). Cele 300 de „țiitoare” ale lui Solomon(nume derivat din conducătorul și înțeleptul atenian Solon) erau membre ale haremului său, măritate și de la vârstă preșcolară(fata era și este considerată matură la 3 ani, iar băiatul la 9); obârșia pedofiliei este aceasta și nu alta. Alte obiceiuri sordide practicate și în prezent este ca soțiile să fie moștenite de fratele celui decedat și căsătoria între veri pentru a păstra averea în familie. Deoarece sexul extramarital și homosexualitatea sunt interzise și aspru pedepsite, bărbatului de rând i se permite sexul cu animale de sex feminin(iepe, cămile, capre, etc.); ce autoritate morală au ăștia să condamne aberațiile sexuale interumane, care sunt inacceptabile în raport cu căsătoria și familia normală?

  Întrebarea este, când jidanii s-a dezbărat de aceste mizerii oribile și au adoptat monogamia și familia nucleară? Atunci când au fost expulzați de romani din Palestina și s-au stabilit alături de popoare și comunități ariene, făcând un salt cultural imens. Dar familia jidănească nu este una normală atâta timp cât asupra ei guvernează Cahalul și Talmudul cu barbaria și neomenia lor.

  • Cozlov Legionarul

   El a răspuns: „Am venit din Betleemul lui Iuda, mă duc pe Muntele Efrem și soția mea este aici cu mine. Dar am învățat că nu este nimeni aici care să ne ofere ospitalitate și să ne ofere șansa de a ne odihni.” Nu avea nevoie de mâncare sau băutură pentru el, nici de mâncare pentru turma lui, dar li se refuzase ospitalitatea unui adăpost.
   Aveau de toate; era nevoie doar de o locuinţă goală. La aceasta bătrânul a spus cu bunătate și calm: „Pace vouă! Veniți ca oaspeți și compatrioți, căci și eu sunt din regiunea Muntelui Efrem și aici este un loc de cazare; cineva care a locuit aici mult timp și-a pus bazele.” După ce i-a primit în casa lui, el a îngrijit cu atenție și grijă oaspeții săi și i-a distrat. – „Scrisoarea 33”

   – Ambrozie din Milano

   Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c4

   Atunci femeia a venit când se răsări ziua și a căzut la ușa casei bărbatului, unde era stăpânul ei, până s-a luminat. – Judecătorii 19:26

   Și când au fost mulțumiți și mesele au fost îndepărtate, oameni ticăloși s-au repezit și au înconjurat casa. Atunci bătrânul le-a oferit acestor bărbați răi pe fiica lui, o fecioară, și pe concubina cu care ea își împărțea patul, numai ca să nu se facă violență asupra oaspetelui său. Dar când rațiunea nu a făcut bine și violența a învins, levitul s-a despărțit de soția sa și au cunoscut-o și au abuzat de ea toată noaptea. Învinsă de această cruzime sau de durerea pentru greșeala ei, ea a căzut la ușa gazdei lor în care intrase soțul ei și a murit, cu ultimul efort al vieții pentru a păzi sentimentele unei soții bune pentru a păstra pentru soțul ei la cel puțin rămășițele ei muritoare. – „Datoriile clerului 3.19.114”

   – Ambrozie din Milano

   Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c5
   Atunci femeia a venit când se răsări ziua și a căzut la ușa casei bărbatului, unde era stăpânul ei, până s-a luminat. – Judecătorii 19:26

   Bătrânul i-a tot îndemnat să se bucure și i-a tot chemat să bea mai mult vin ca să-și uite de griji, când deodată au fost înconjurați de tineri din Gaba [Gibea], dați poftei, toți lipsiți de preț pentru moderare. Frumusețea femeii îi vrăjise și îi aruncase într-o nebunie totală. Au fost captivați de frumusețea ei și, din cauza vârstei și a lipsei de ajutor a bătrânului, cu mare speranță că o vor obține, au cerut femeia și au continuat să bată în uşă.
   Bătrânul, ieșind, i-a rugat să nu pângărească șederea oaspetelui său cu o crimă josnică, gândindu-se la încălcarea unui privilegiu respectat chiar și de națiunile sălbatice ale popoarelor barbare; ei nu puteau să maltrateze în mod insultător un coleg de-al său, născut în mod legitim, un bărbat căsătorit, fără să provoace mânie în judecătorul lor ceresc. Când a văzut că face puțin progres, a adăugat că are o fată fecioară și le-a oferit-o, cu mare mâhnire, de vreme ce era părintele ei, dar cu mai puțină pagubă favoarei pe care o datora oaspetelui său. El a considerat o crimă publică mai tolerabilă decât dizgrația privată. Mânați de un val de furie și înflăcărați de stimulentul poftei, dorința lor pentru frumusețea tinerei femei a crescut cu cât le era refuzată mai mult. Lipsiți de orice dreptate, ei și-au batjocorit cuvintele sale corecte, considerând-o pe fiica bătrânului un obiect de dispreț prin faptul că i s-a oferit mai puțin sentiment de rea-voință față de crimă.
   Apoi, când rugăciunile evlavioase nu au servit la nimic și mâinile bătrâne au fost întinse fără speranță în zadar, femeia a fost prinsă și toată noaptea a fost supusă violenței. Când ziua a pus capăt ultrajului, ea s-a întors la
   ușa locuinței lor, unde nu a cerut să-și vadă soțul, de care credea că trebuie să renunțe acum, rușinată de starea ei jalnică. Totuși, pentru a-și arăta dragostea față de soțul ei, ea care își pierduse castitatea s-a întins la ușa locuinței și acolo, într-o împrejurare jalnică, a luat capăt rușinii ei. Levitul, ieșind, a găsit-o zăcând acolo și s-a gândit că nu îndrăznește să-și ridice capul de rușine.

   • Cozlov faci postari compulsive si nici nu vorbesti coerent.
    Il facusi pe Sfântul Ambrozie (339-397) “Ambrozie din Milano”, ca la voi in SUA, “Ambrose of Milan”.
    Ai vreo menstră hemoragică la creier si vrei sa pui tot Vechiul Testament aici, mai jos?

    • Cozlov Legionarul

     Ești un blasfemist, nu este cu nimic greșit să îl numești pe Sfântul Ambrozie ca Sfântul Ambrozie Din Milano,te iei de lucruri degeaba, du-te într-o Biserică și întrebă Preotul despre Vechiul Testament, orice Biblie va avea Vechiul Testament. Sunteți duși în ideologi de animale și puneți asta peste Dumnezeu, evrei din Vechiul Testament sunt Semiți,nu ca kazari din zilele noastre,uni evrei de acum sunt semiți un număr foarte mic pentru că Sfinți Părinți Ai Bisericii vorbesc despre Convertirea evreilor la Creștinism

     • @ Labăionarule

      Faci pe deşteptul nefiind. Spui febril lucruri bine ştiute de toată lumea pe aici, cu khzarii şi semiţii, probabil le-ai aflat ultimul şi crezi că ai de dat lecţii cuiva, în loc să iei, deşi eşti o varză murată stricată.
      Insultarea religiei tale (blasfemia) e chiar binevenită, în ceea ce te priveşte, care pui iudaismul peste creştinism, deşi opinia diferită nu e insultă (doar tu, psihopat, te duci pe vocabular acuzator, cu „blasfemii“), cât timp tu tot o freci atât pe aici cu Yahve, neîncetat, că îţi place ţie scula lui poate.
      Iar Grigore ăla al tău, din care bagi text la greu aici, era cam smintit, ca şi tine, chiar de-o fi fost şi sfânt în altele, de inventa de la el din burtă sau din creierii înfierbântaţi, alte şi alte atrocităţi si monstruozităţi peste cele deja existente în Vechiul Testament, completându-l în urâţenia care vă atrage pe voi, psihopupii.
      Hai internare uşoară.

 3. Dl.Nicolae Grigorie-Lacrita, un renumit economist roman, așa cum ne spune Wikipedia în lb romana, a făcut un studiu care ii face cinste, domnia sa nefiind teolog sau cu studii de specialitate (n.20 aprilie 1948, Lăcrița, județul Dolj) este autor a 101 cărți, 31 de lucrări, 160 studii și 2600 articole de economie și fiscalitate).
  Oamenii sunt o forma superioara de animale. Animal rațional se zice despre om!? Animalele obisnuite se împerechează folosind incestul, poligamia și preacurvia, căci de aceea sunt animale. De remarcat ca toate extrasele studiului sunt din cele 5 cărți ale Vechiului Testament (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul care toate formează Torah sau Biblia ebraica).
  Prin urmare, noi care suntem creștini ortodocși și care avem drept carte de căpătâi Noul Testament, ar trebui sa o lăsăm mai moale cu Vechiul Testament jidanesc. Lucrarea de față nu e de cinste pentru un creștin ortodox și nu ar trebui promovata de o publicație nationalist-crestina cu afiliație legionara. Atenție la neatenție!

 4. Cozlov Legionarul

  Capitolele finale ale Judecătorilor evidențiază faptul că fiecare a făcut ceea ce era drept în ochii lui (Judecători 17:6; 21:25). Una dintre poveștile care demonstrează haosul și fărădelegea vremii este relatarea levitului și a concubinei sale, care începe în Judecătorii 19. Levitul avea o concubină care fugise și i-a fost infidelă. Încă de la început, există problema ca un levit (din tribul preoțesc) să aibă o concubină, iar apoi este problema ca femeia să fie implicată într-o relație sexuală cu cineva, nu cu soțul ei.

  Levitul și-a găsit concubina înapoi acasă la părinții ei. În timp ce levitul o aducea pe concubina înapoi la propria sa casă, s-a oprit pentru noapte în Ghibea, un oraș al beniamiților. Un bărbat în vârstă a insistat, pentru siguranță, ca levitul și concubina lui să rămână acasă, nu în piața orașului. În acea noapte, „unii dintre bărbații răi ai orașului au înconjurat casa. Bătând în ușă, ei au strigat către bătrânul care era stăpânul casei: „Adu afară pe omul care a venit în casa ta, ca să putem face sex cu el” (Judecătorii 19:22). Gazda a încercat să raționeze cu ei, dar nu au vrut să asculte. Pentru a se cruța, levitul și-a trimis concubina afară. Mulțimea degenerată a abuzat de ea toată noaptea (versetul 25). Când bărbatul a deschis ușa dimineața, mulțimea plecase, iar cadavrul concubinei zăcea „în pragul casei, cu mâinile pe prag” (versetul 27).

  Levitul a luat trupul concubinei și l-a pus pe măgarul său și a plecat spre casă. Apoi i-a tăiat trupul în douăsprezece bucăți – câte una pentru fiecare seminție al lui Israel – și a trimis bucățile prin toată țara. Pachetele macabre au provocat răspunsul dorit; toți cei care au aflat despre crimă au început să vorbească: „Așa ceva nu s-a văzut și nu s-a făcut niciodată, nu din ziua în care israeliții au ieșit din Egipt. Doar imagina! Trebuie să facem ceva! Deci vorbește!” (Judecători 19:30).
  Triburile lui Israel (mai puțin Beniamin) s-au reunit și au decis să pună la moarte bărbații care au violat și ucis-o pe concubina levitului. Dar când s-au confruntat cu poporul lui Beniamin, benjamiții au ales să protejeze părțile vinovate și au refuzat să-i predea pentru dreptate (Judecătorii 20:12–14). Un război civil a izbucnit, iar tribul lui Beniamin a fost în cele din urmă învins. Toți, cu excepția celor 600 de bărbați din Beniamin, au fost uciși (Judecători 20:47–48).
  Judecătorii 21 consemnează consecințele războiului asupra levitului și a concubinei lui. După o perioadă de doliu, conducătorii celorlalte unsprezece triburi au căutat să găsească o modalitate de a menține în viață tribul lui Beniamin. Soluția lor a fost să pedepsească orașul Iabes Galaad, care nu a răspuns chemării de a se aduna împotriva beniamiților. Pedeapsa a fost că celor 600 de bărbați benjamiți li s-a permis să fure tinere din Iabes Galaad pentru a le lua drept soții. Ei au reușit să găsească acolo 400 de tinere, iar restul soțiilor pe care le-au furat de la Silo.

  Această serie grotescă și alarmantă de evenimente se încheie cu cuvintele potrivite din Judecătorii 21:25: „În acele zile Israel nu avea rege; fiecare a făcut cum a considerat de cuviință.” Cititorii care se tulbură de activitățile imorale ale acestor capitole finale din Judecătorii se pot mângâia în faptul că Scriptura condamnă în mod clar aceste activități. Crimele precum s-a întâmplat concubinei levitului sunt ceea ce se întâmplă atunci când legea este respinsă și fiecare face ce crede de cuviință.

  Această perioadă întunecată a istoriei lui Israel avea să ducă în curând la cererea unui rege israelit, un act care ar ajuta într-o oarecare măsură, dar ar dezvălui, de asemenea, nevoia unui Rege și Mesia perfect – Isus Hristos.

  Sara, care nu a putut să aibă copii, i-a dat lui Avraam slujitoarea ei egipteană, Agar, ca concubină, deși Biblia o numește și soția lui Agar Avraam (Geneza 16:1–4). O concubină era o femeie, adesea slugă sau sclavă, care locuia cu un bărbat ca și cum ar fi soția lui, întreținând relații sexuale cu el și purtand copiii lui.

 5. Cozlov Legionarul

  Când soția cuiva nu putea să dea un moștenitor, luarea unei concubine era o soluție comună în vremurile străvechi. Dar o concubină deținea „statutul de soție secundară”, mai mic decât cel de soție principală. Poziția concubinei, deși era subordonată stăpânului și amantei ei, era permanentă. Concubinele erau asigurate și protejate ca parte a familiei.

  Dar Avraam a dat daruri fiilor concubinelor pe care le avea Avraam; şi pe când încă trăia, i-a trimis spre răsărit, departe de Isaac, fiul său, în ţara de la răsărit. – Geneza 25:6

  Dacă deci suntem fiii Ierusalimului liber, să ne dăm seama că unele daruri aparțin celor care sunt dezmoșteniți; alţii, către moştenitori. Căci ei sunt moștenitori cărora li se spune: „Nu ați primit un duh de robie ca să fiți din nou cu frică, ci ați primit un duh de înfiere ca fii, în virtutea căruia strigăm: „Ava! Tată!’ ” Despre răbdare

  – Augustin din Hipona

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5838d64c205c248f42e51b3a
  Geneza 25:5. Și Avraam i-a dat lui Isaac tot ce avea, așa cum trebuia să facă, nu numai în dreptate Sarei, prima sa soție, ci și Rebecăi, care s-a căsătorit cu Isaac după asigurarea acesteia.

  Și când bărbatul a stat să plece, el și concubina lui și slujitorul său, socrul său, tatăl tinerei, i-au zis: „Iată că ziua se înscrie acum seară; te rog să înnopți. Vezi, ziua se apropie de sfârşit; găzduieşte-te aici, ca să-ţi fie inima veselă. Mâine du-te devreme, ca să ajungi acasă.” – Judecătorii 19:9

  Cât de plină de trăsături jalnice este această poveste! Un bărbat, se spune, un levit, și-a luat o soție, care presupun că era numită concubină din cuvântul concubitus. Ea după ceva timp, după cum se poate întâmpla, s-a jignit de anumite lucruri, s-a întors la tatăl ei și a fost cu el patru luni. Atunci soțul ei s-a ridicat și s-a dus în casa socrului său să se împace cu soția lui, să o recâștige și să o ia din nou acasă. Femeia a alergat să-l întâmpine și și-a adus soțul în casa tatălui ei.
  Tatăl fetei s-a bucurat și a mers în întâmpinarea lui, iar bărbatul a stat trei zile cu el și au mâncat și s-au odihnit. A doua zi, levitul s-a sculat la răsăritul zilei, dar a fost reținut de socrul său, pentru ca el să nu piardă atât de repede plăcerea cealaltă a lui. Din nou, în următoarea și a treia zi, tatăl fecioarei nu a permis ginerelui său să înceapă [călătoria lui], până când bucuria și respectul lor reciproc au fost complet. Dar în a șaptea zi, când se apropia deja de sfârșit, după o masă plăcută, după ce a îndemnat să se apropie nopții viitoare, ca să-l facă să creadă că ar trebui să doarmă mai degrabă între prieteni decât între străini, nu a putut să păstreze el și așa să plece împreună cu fiica lui. – „Datoriile clerului 3.19.111–12”

  – Ambrozie din Milano

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c1
  Și când bărbatul a stat să plece, el și concubina lui și slujitorul său, socrul său, tatăl tinerei, i-au zis: „Iată că ziua se înscrie acum seară; te rog să înnopți. Vezi, ziua se apropie de sfârşit; găzduieşte-te aici, ca să-ţi fie inima veselă. Mâine du-te devreme, ca să ajungi acasă.” – Judecătorii 19:9

  Un levit, mai curajos decât bogat, locuia în regiunea Muntelui Efrem, pentru că tribului său i s-a alocat o stăpânire pământească foarte îndepărtată în locul dreptului de moștenire. Și-a luat o soție din seminția Betleemului lui Iuda. În timp ce ei au simțit prima atracție a iubirii lor profund și în mod egal, el a continuat să ardă de dorință nemărginită pentru soția sa. Cu toate acestea, felurile ei erau diferite. Pasiunea lui pentru ea s-a intensificat până când a fiert în interior de dorință. Totuși, pentru că era o diferență între vârstele lor și pentru că el simțea – fie pentru că părea să-l iubească mai puțin, fie din cauza violenței durerii lui – că nu îl considera egalul ei, el obișnuia să o critice. Au urmat frecvent certuri, iar soția jignită a dat înapoi cheile casei și a plecat acasă.

 6. Cozlov Legionarul

  După ce a patra lună a scăpat de soțul ei, care a fost copleșit de dragoste și nu mai avea nimic de sperat, s-a dus la ea, încrezător că inima tinerei fete va fi înmuiată la sfatul părinților ei. Socrul său l-a întâlnit la uşă şi l-a adus în casă. Și-a împăcat fiica și, ca să-i trimită mai veseli, le-a ținut trei zile în timp ce pregătea un fel de banchet de nuntă. Deși bărbatul a vrut să plece, i-a ținut a patra zi, oferindu-i scuze de civilitate, punând la cale întârzieri. În dorința lui de a adăuga și a cincea zi, a găsit noi motive pentru a le întârzia, în timp ce soțul, nedorind să zădărnicească afecțiunea tatălui față de dorința acestuia de a-și păstra fiica, deși i s-a promis în cele din urmă o ocazie de a pleca, a amânat până la amiază, pentru ca ei să înceapă bine îmbogățiți cu mâncare. Chiar și după cină, tatăl dorea să găsească ceva întârziere, spunând că se apropie seara. În cele din urmă, a acceptat, deși fără tragere de inimă, rugămințile ginerelui său. – „Scrisoarea 33”

  – Ambrozie din Milano

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c2

  Deci l-a adus în casa lui și a dat hrană măgărițelor. Și și-au spălat picioarele, au mâncat și au băut. – Judecătorii 19:21

  Când s-au făcut puține progrese, deși noaptea amenința să vină și ei erau aproape de orașul iebusiților, la cererea sclavului ca stăpânul său să se abată acolo, el a refuzat, pentru că nu era orașul copiilor. a lui Israel. El a vrut să ajungă până la Ghibea, care era locuită de oamenii tribului lui Beniamin. Dar când au ajuns ei, nu era nimeni care să-i primească cu ospitalitate, în afară de un străin de vârstă înaintată; după ce s-a uitat la ei, l-a întrebat pe levit: „Unde mergi și de unde ai venit?” Răspunzându-i că călătorește și se îndrepta spre Muntele Efraim și că nu este nimeni care să-l ia, bătrânul i-a oferit ospitalitate și a pregătit o masă. – „Datoriile clerului 3.19.113”

  – Ambrozie din Milano

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c3

  Deci l-a adus în casa lui și a dat hrană măgărițelor. Și și-au spălat picioarele, au mâncat și au băut. – Judecătorii 19:21

  El și-a pornit în călătorie fericit pentru că și-a recuperat iubita soție. Un slujitor era cu el și, pe măsură ce ziua se lăsa deja, ei și-au luat drumul cu pași repezi. Femeia călărea pe un măgar; soțul ei nu simțea nicio oboseală, bucurându-se de dorința lui și ușurându-și călătoria cu vorbă uneori cu femeia, uneori cu sclavul. Când s-au apropiat în cele din urmă de Ierusalim, la vreo treizeci de stadii depărtare, loc locuit atunci de iebusiți, servitorul le-a sugerat să se întoarcă în oraș, mai ales că noaptea face suspecte chiar și locurile sigure și trebuie să ne ferim de incertitudinile întunericului, și mai ales. întrucât locuitorii acestei localităţi nu erau dintre copiii lui Israel. Ar trebui să se ferească ca trădarea să nu fie făcută cu un design ostil, pentru că întunericul nopții este suficient de oportun pentru ca orice șmecher să comită răul. Dar stăpânului său nu i-a păsat ideea servitorului de a căuta cazare printre străini, deoarece Gaba [Gibea] și Rama, orașele lui Beniamin, nu erau departe. Voința lui puternică a depășit sugestia slujitorului, de parcă sfatul își ia valoarea din condiția [de naștere] cuiva, mai degrabă decât că prin sfat poate fi ridicată o condiție umilă. Soarele apunea acum și a acceptat fără tragere de inimă să meargă în oraș [Gibea], pentru că a fost depășit până seara. Acolo locuiau gabaniții, oameni neprietenos, aspri, insuportabili, care puteau suporta orice decât să primească oamenii cu ospitalitate. Într-adevăr, ar fi fost mult mai potrivit dacă levitul nu ar fi căutat ospitalitate în Gaba [Gibea]. Pentru ca tratamentul lui să fie cu totul ofensator, la intrarea în oraș a constatat că nu exista han. Iar când stătea pe drum implorând milostivirea acestor străini, un bătrân de la câmp s-a întâmplat să se poticnească de el, căci seara îl silise să-și lase munca pe câmp noaptea. Văzându-l, l-a întrebat de unde este și unde se duce.

 7. Cozlov Legionarul

  El a început să o mângâie, din moment ce ea cedase unei asemenea răni nu de bunăvoie, ci fără voie. El a rugat-o să se ridice și să meargă acasă cu el. Apoi, cum nu a venit niciun răspuns, el a strigat-o cu voce tare, de parcă ar fi vrut să o trezească din somn. – „Scrisoarea 33”

  – Ambrozie din Milano

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c6

  Și așa s-a întâmplat că toți cei care au văzut-o au zis: „Nu s-a făcut și nu s-a văzut o astfel de faptă din ziua când copiii lui Israel s-au suit din țara Egiptului până în ziua de azi. Luați în considerare, discutați și vorbiți!” – Judecători 19:30

  Suferințele noastre au fost îngrozitoare dincolo de rezistență și este imposibil să le descriem în termeni potriviți; dar pentru ca natura îngrozitoare a evenimentelor care au avut loc să poată fi înțeles mai ușor, am considerat că este bine să vă amintesc de o istorie din Scripturi. Sa întâmplat că un anumit levit a fost rănit în persoana soției sale; și, când s-a gândit la marea măreție a murdăriei (căci femeia era evreică și din seminția lui Iuda), fiind uimit de ultrajul care fusese săvârșit împotriva lui, a împărțit trupul soției sale, după cum spune Sfânta Scriptură. în cartea Judecătorilor și a trimis o parte din ea la fiecare seminție din Israel, pentru ca să se înțeleagă că o vătămare ca aceasta nu se referea numai la el însuși, ci s-a extins tuturor deopotrivă; și că, dacă oamenii l-ar fi înțeles în suferințele lui, l-ar putea răzbuna; sau dacă au neglijat să facă acest lucru, ar putea suporta rușinea de a fi considerați de atunci încolo ca ei înșiși vinovați de rău. Solii pe care i-a trimis au relatat cele întâmplate; şi cei care au auzit şi au văzut, au spus că asemenea lucruri nu s-au făcut niciodată din ziua când copiii lui Israel au ieşit din Egipt. Așa că fiecare seminție al lui Israel a fost mișcat și toți s-au adunat împotriva vinovaților, ca și cum ei ar fi fost cei care sufereau; și, în cele din urmă, făptuitorii acestei nelegiuiri au fost distruși în război și au devenit un blestem în gura tuturor: pentru că poporul adunat nu s-a gândit la sângele lor înrudit, ci s-a gândit doar la crima pe care o comiseseră… Scopul meu de a vă aminti această istorie. Este aceasta, ca să poți compara acele tranzacții străvechi cu ceea ce ni s-a întâmplat acum și, înțelegând cât de mult acestea din urmă le depășesc pe altele în cruzime, să fii plin de indignare mai mare din cauza lor, decât au fost oamenii de altădată împotriva acelor
  infractori. . Căci tratamentul pe care l-am suferit depăşeşte amărăciunea oricărei persecuţii; iar calamitatea levitului a fost doar mică în comparație cu enormitățile care au fost comise acum împotriva bisericii; sau mai degrabă despre asemenea fapte ca acestea nu s-au auzit niciodată în lumea întreagă sau altele asemenea trăite de nimeni. Căci în acel caz, doar o singură femeie a fost rănită și un levit care a suferit rău; acum toată biserica este vătămată, preoția insultată și, cel mai rău, evlavia este persecutată de nelegiuire.
  Cu acea ocazie, triburile au fost uimite, fiecare la vederea unei părți din trupul unei singure femei; dar acum membrii întregii biserici se văd despărţiţi unii de alţii şi sunt trimişi pe unii către voi, iar pe alţii către alţii, aducându-le cuvânt despre insultele şi nedreptatea pe care le-au suferit. Fiţi deci şi mişcaţi, vă implor, socotind că aceste nedreptăţi vi se fac nu mai puţin decât nouă; și fiecare să-și dea ajutorul, ca simțind că el însuși este un suferind, ca nu cumva în scurt timp să se strică canoanele ecleziastice și credința bisericii. Căci amândoi sunt în pericol, dacă Dumnezeu nu va corecta repede prin mâinile tale ceea ce s-a făcut greșit și biserica nu se va răzbuna pe dușmanii ei. Căci canoanele și formele noastre nu au fost date bisericilor în ziua de azi, ci ne-au fost transmise cu înțelepciune și în siguranță de la strămoșii noștri. Nici credința noastră nu a avut începutul în acest moment, ci a venit la noi de la Domnul prin ucenicii Săi.

 8. Cozlov Legionarul

  Pentru ca, deci, rânduielile care s-au păstrat în biserici din timpuri vechi până acum, să nu se piardă în zilele noastre, iar încrederea care ne-a fost încredințată să fie cerută din mâinile noastre; Treziți-vă, fraților, ca administratori ai tainelor lui Dumnezeu și văzându-le acum apucate de alții. – „Scrisoarea enciclică 1”

  – Atanasie Apostolul

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5de46f398b87fe0847ee87c7

  Capitolele finale ale Judecătorilor evidențiază faptul că fiecare a făcut ceea ce era drept în ochii lui (Judecători 17:6; 21:25). Una dintre poveștile care demonstrează haosul și fărădelegea vremii este relatarea levitului și a concubinei sale, care începe în Judecătorii 19. Levitul avea o concubină care fugise și i-a fost infidelă. Încă de la început, există problema ca un levit (din tribul preoțesc) să aibă o concubină, iar apoi este problema ca femeia să fie implicată într-o relație sexuală cu cineva, nu cu soțul ei.

  Levitul și-a găsit concubina înapoi acasă la părinții ei. În timp ce levitul o aducea pe concubina înapoi la propria sa casă, s-a oprit pentru noapte în Ghibea, un oraș al beniamiților. Un bărbat în vârstă a insistat, pentru siguranță, ca levitul și concubina lui să rămână acasă, nu în piața orașului. În acea noapte, „unii dintre bărbații răi ai orașului au înconjurat casa. Bătând în ușă, ei au strigat către bătrânul care era stăpânul casei: „Adu afară pe omul care a venit în casa ta, ca să putem face sex cu el” (Judecătorii 19:22). Gazda a încercat să raționeze cu ei, dar nu au vrut să asculte. Pentru a se cruța, levitul și-a trimis concubina afară. Mulțimea degenerată a abuzat de ea toată noaptea (versetul 25). Când bărbatul a deschis ușa dimineața, mulțimea plecase, iar cadavrul concubinei zăcea „în pragul casei, cu mâinile pe prag” (versetul 27).

  Levitul a luat trupul concubinei și l-a pus pe măgarul său și a plecat spre casă. Apoi i-a tăiat trupul în douăsprezece bucăți – câte una pentru fiecare seminție al lui Israel – și a trimis bucățile prin toată țara. Pachetele macabre au provocat răspunsul dorit; toți cei care au aflat despre crimă au început să vorbească: „Așa ceva nu s-a văzut și nu s-a făcut niciodată, nu din ziua în care israeliții au ieșit din Egipt. Doar imagina! Trebuie să facem ceva! Deci vorbește!” (Judecători 19:30).

  Triburile lui Israel (mai puțin Beniamin) s-au reunit și au decis să pună la moarte bărbații care au violat și ucis-o pe concubina levitului. Dar când s-au confruntat cu poporul lui Beniamin, benjamiții au ales să protejeze părțile vinovate și au refuzat să-i predea pentru dreptate (Judecătorii 20:12–14). Un război civil a izbucnit, iar tribul lui Beniamin a fost în cele din urmă învins. Toți, cu excepția celor 600 de bărbați din Beniamin, au fost uciși (Judecători 20:47–48).
  Judecătorii 21 consemnează consecințele războiului asupra levitului și a concubinei lui. După o perioadă de doliu, conducătorii celorlalte unsprezece triburi au căutat să găsească o modalitate de a menține în viață tribul lui Beniamin. Soluția lor a fost să pedepsească orașul Iabes Galaad, care nu a răspuns chemării de a se aduna împotriva beniamiților. Pedeapsa a fost că celor 600 de bărbați benjamiți li s-a permis să fure tinere din Iabes Galaad pentru a le lua drept soții. Ei au reușit să găsească acolo 400 de tinere, iar restul soțiilor pe care le-au furat de la Silo.

  Această serie grotescă și alarmantă de evenimente se încheie cu cuvintele potrivite din Judecătorii 21:25: „În acele zile Israel nu avea rege; fiecare a făcut cum a considerat de cuviință.” Cititorii care se tulbură de activitățile imorale ale acestor capitole finale din Judecătorii se pot mângâia în faptul că Scriptura condamnă în mod clar aceste activități. Crimele precum s-a întâmplat concubinei levitului sunt ceea ce se întâmplă atunci când legea este respinsă și fiecare face ce crede de cuviință.

 9. Cozlov Legionarul

  Această perioadă întunecată a istoriei lui Israel avea să ducă în curând la cererea unui rege israelit, un act care ar ajuta într-o oarecare măsură, dar ar dezvălui, de asemenea, nevoia unui Rege și Mesia perfect – Isus Hristos.

 10. Ca sa vedem din ce mocirla morala ne-a scos Iisus Hristos,pana la invazia păgână, întunecata de Iluminatti, de acu 2 secole și jumătate.

 11. Dl.Nicolae Grigorie-Lacrita, un renumit economist roman, așa cum ne spune Wikipedia în lb romana, a făcut un studiu care ii face cinste, domnia sa nefiind teolog sau cu studii de specialitate (n.20 aprilie 1948, Lăcrița, județul Dolj este autor a 101 cărți, 31 de lucrări, 160 studii și 2600 articole de economie și fiscalitate).
  Oamenii sunt o forma superioara de animale. Animal rațional se zice despre om!? Animalele obisnuite se împerechează folosind incestul, poligamia și preacurvia, căci de aceea sunt animale. De remarcat ca toate extrasele studiului sunt din cele 5 cărți ale Vechiului Testament (Geneza, Exodul, Leviticul, Numeri și Deuteronomul care toate formează Torah sau Biblia ebraica).
  Prin urmare, noi care suntem creștini ortodocși și care avem drept carte de căpătâi Noul Testament, ar trebui sa o lăsăm mai moale cu Vechiul Testament jidanesc. Lucrarea de față nu e de cinste pentru un creștin ortodox și nu ar trebui promovata de o publicație nationalist-crestina cu afiliație legionara. Atenție la neatenție!

  • Cozlov Legionarul

   Geneza 19:30-38 lot este un criminal

   Dar într-adevăr ea este cu adevărat sora mea. Ea este fiica tatălui meu, dar nu fiica mamei mele; și a devenit soția mea. – Geneza 20:12

   Apoi, din dorința de a-și găsi scuze, a spus: „Să nu crezi că te-am mințit în acest fel; „Ea este sora mea de partea tatălui meu, deși nu mamele mele, și a devenit totuși soția mea.” Ea pretinde același tată ca mine… și de aceea am numit-o sora mea. Așa că nu mă condamna. Chiar dacă frica de moarte m-a adus la această trecere jalnică și teama că mă omorâți, dar o cruțați, totuși ceea ce am spus nu a fost o minciună în felul în care insinuați. Vezi ce dureri mari ii face omul bun pentru a arata ca nu a spus o minciuna nici in aceasta chestiune. Pentru ca tu să înveți totul exact de la mine (spune el), ascultă și planul pe care l-am făcut între noi „când Dumnezeu m-a scos din casa tatălui meu”. Observați în acest caz, vă întreb, înțelepciunea omului bun. El îi învață prin povestire că de la bun început a avut o relație specială cu Dumnezeu și că Dumnezeu l-a mutat personal de acasă și l-a condus acolo, pentru ca regele să învețe că el este unul dintre acei oameni care aveau mare încredere în Dumnezeu.

   – Ioan Gură de Aur

   Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5838d64c205c248f42e51ab0

   SOLUȚIE: Avraam nu era mai presus de păcat, așa cum dezvăluie minciuna lui despre Sara către regelui Abimelec (Geneza 20:4–5). Și Avraam a recunoscut că Sara era „fiica tatălui meu, dar nu fiica mamei mele; și ea a devenit soția mea” (Geneza 20:12). Cu toate acestea, chiar și acordând acest lucru, nu există nicio dovadă reală că Avraam a încălcat vreo lege din două motive. În primul rând, legile incestului nu au fost date de Moise decât la aproximativ 500 de ani după Avraam. Așa că cu siguranță nu putea fi considerat responsabil pentru legile care nu fuseseră încă promulgate. În al doilea rând, termenii „sora” și „frate” sunt folosiți cu mare latitudine în Biblie, la fel ca termenii „tată” și „fiu”. Isus, de exemplu, a fost „fiul” (adică, descendentul) lui David (Matei 21:15). „Sora” înseamnă o rudă apropiată, dar nu indică ca atare gradul de apropiere pe care îl înțelegem prin cuvântul „sora”. Lot, nepotul lui Avraam, este numit „frate” (Geneza 14:12, 16). La fel, „fiică” poate însemna nepoată sau strănepoată.

   Având în vedere vârsta la care a trăit Avraam (175, Gen. 25:7), este posibil să fi căsătorit doar cu o nepoată din partea tatălui său, sau chiar cu o nepoată sau nepoată nepoată. În orice caz, nu există nicio dovadă că căsătoria lui Avraam cu Sara a încălcat vreo lege existentă a incestului. Dar dacă a făcut-o, Biblia pur și simplu ne oferă o înregistrare adevărată a erorii lui Avraam. Când Dumnezeu a numit-o „soția” lui Sara Avraam (Geneza 17:15), El nu a legitimat niciun presupus incest, ci doar a afirmat un fapt.

   • Nu mai ai unde să îţi verşi secreţiile obsesiv-compulsive cu Avraam tac-tu si Sata ma-ta, cu care ai vrea să se hrănească alţii ca şi când ar fi ambrozie?

 12. “dintre Lot și cele două fiice ale sale” -dupa cate stim fiicele l-au IMBATAT pe Lot, autorul Conf. univ. dr. N. Grigorie Lăchiță e pe langa subiect.

 13. Biblia a fost scrisa de evrei pentru evrei in folosul lor. Cand au zis ei adevarul? In familiile lor se practica incestul si de aici si aberatiile din biblie. Herve Ryssen, revizionist francez, a facut un video-documentar de cca o ora, intitulat “Incestul in familiile evreiesti” (sters de pe youtube). S-a documentat strict din cartile lor, din filme evreiesti de la Hollywood, interviuri cu fete evreice. Pentru asta a fost reclmat de catre organizatiile evreiesti si condamnat la 17 luni cu executare, acum cativa ani.

  Romanii daca vor sa se debaraseze de evrei, trebuie sa se debaraseze de crestinismul inventat de catre evrei. Sa te mai inchini azi la niste legende scornite de jidani, e o mare naivitate. Religia va disparea pe masura ce stiinta va progresa. Crestinismul e in faza finala. Cititi articolele la care dau trimitere mai jos, deosebit de edificatoare. Exista si alternativa la crestinism, adica ceea ce trebuie sa fie: Cosmoteism.

  Aflati cum din cauza crestinismului, omenirea a fost tinuta pe loc cca un mileniu, adica acum ar fi trebuit sa fim la nivel de 3024. Care este rezultatul educatiei crestine, azi ? Coruptie, munca de doi bani, hotie, lacomie, invidie, mizerie in toata tara, munti, paduri, rauri, lacuri…, in cimitire, manele la romani ca la tigani etc. Invazie de jidani si de tigani. Pentru ca biblia nu ne invata sa tinem la rasa noastra ci sa toleram amestecul rasial, adica moartea rasei albe. Asta e smecheria crestinismului si de asemenea sa-i vedem pe evrei ca fiind “poporul ales de d-zeu” si noi pacatosii. Crede si nu cerceta, capul plecat, mers in genunchi etc. Rezultatul care va fi in urmatorii ani? R-ROMANIA JIDANO-TIGANEASCA. Deci la ce mai foloseste invatatura crestina?

  Cred ca LEGIONARII de azi, ar trebui sa mai revizuiasca si sa inteleaga ce a fost national-socialismul si care este mult mai adaptat pentru ziua de azi, pentru Noua Era. A mers cu religia crestina acum 100 de ani, dar azi nu mai prinde. Dumnezeu nu exista, el este in fiecare din noi, in capul nostru, un Creator care face sa functioneze Universul in armonie, sa nu se ciocneasca planetele etc. Daca era acel dumnezeu pe care-l imagineaza romanii in biserici, ei bine, nu i-ar fi lasat pe jidani sa-i impuste pe romanii nevinovati care se retrageau in 1939 din Basarabia. Etc.

  Folositi Google Translate:

  1. CRESTINISMUL: RELIGIE PENTRU OI:
  https://nationalvanguard.org/2018/06/christianity-a-religion-for-sheep/
  2. PAVEL DIN TARS SAU CRESTINIM EVREIESC:
  http://library.flawlesslogic.com/tarsus.htm
  3. CEL MAI MARE HOLOCAUST PE CARE L-A VAZUT VREODATA LUMEA:
  https://nationalvanguard.org/2017/08/the-greatest-holocaust-the-world-has-ever-seen/
  4. BATALIA MEA CU CRESTINISMUL:
  https://nationalvanguard.org/2022/06/my-battle-with-christianity/
  5. DE CE EUROPENII TREBUIE SA RESPINGA CRESTINISMUL:
  https://nationalvanguard.org/2019/02/why-europeans-must-reject-christianity-part-i/
  6. COSMOTEISMUL ARE SENS:
  https://nationalvanguard.org/2019/04/cosmotheism-just-makes-sense/
  7. CREDINTA VIITORULUI:
  a) Idee si civilizare
  b) Crestinismul si Occidentul
  c) Declinul Crestinismului
  d) Amurgul de Vest
  e) Tragedia din 1945
  f) Viziunea Lumii, o noua era
  g) Credinta lui ADOLF HITLER
  https://nationalvanguard.org/2019/05/faith-of-the-future/
  8. POATE EXISTA MORALITATE FARA DUMNEZEUL AVRAAMIC? (Sugestie: Da):
  https://nationalvanguard.org/2024/03/can-there-be-morality-without-the-abrahamic-god-hint-yes/

 14. -fiicele l-au IMBATAT pe Lot, poate semanau mai mult DUPA MAMA LOR!

 15. “9 Dumnezeu a zis lui Avraam: „Să păzeşti legământul Meu, tu şi sămânţa ta după tine, din neam în neam. 10 Acesta este legământul Meu pe care să-l păziţi între Mine şi voi şi sămânţa ta după tine: tot ce este de parte bărbătească între voi să fie tăiat împrejur. 11 Să vă tăiaţi împrejur în carnea prepuţului vostru, şi acesta să fie semnul legământului dintre Mine şi voi. 12 La vârsta de opt zile, orice copil de parte bărbătească dintre voi să fie tăiat împrejur, neam după neam: fie că este rob născut în casă, fie că este cumpărat cu bani de la vreun străin, care nu face parte din neamul tău. 13 Va trebui tăiat împrejur atât robul născut în casă, cât şi cel cumpărat cu bani, şi astfel legământul Meu să fie întărit în carnea voastră ca un legământ veşnic. 14 Un copil de parte bărbătească netăiat împrejur în carnea prepuţului lui să fie nimicit din mijlocul neamului său: a călcat legământul Meu.””

  MUTILARE PUR SI SIMPLU!

 16. Cozlov Legionarul

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5838d64c205c248f42e51bfc
  Și a zis: „Nu te va mai chema Iacov, ci Israel, căci te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit”. – Geneza 32:28

  O, sfânt și binecuvântat patriarh, Iacob, fii cu mine, fii cu mine acum prin duhul credinței tale împotriva șuieratului otrăvitor al infidelității și, în timp ce vei birui în lupta cu omul, roagă-l ca pe cel mai puternic să te binecuvânteze . Ce este asta pe care îl întrebi de la unul care este slab? Ce așteptați de la unul care este slab? Acesta pentru a cărui binecuvântare te rogi este acela pe care tu, ca mai puternic, îl slăbești prin îmbrățișarea ta. Activitatea sufletului tău nu este în armonie cu faptele corpului tău, căci gândești diferit de felul în care acționezi. Prin mișcările tale trupești în timpul acestei lupte îl ții pe acest om neputincios, dar acest om este pentru tine adevăratul Dumnezeu, nu în nume, ci în natură. Nu ceri să fii sfințit prin adoptare, ci prin adevărate binecuvântări. Te lupți cu un om, dar îl privești față în față pe Dumnezeu. Nu vezi cu ochii tăi trupești ceea ce percepi cu privirea credinței tale. În comparație cu tine, el este un om slab, dar sufletul tău a fost mântuit prin viziunea lui Dumnezeu. În timpul acestei lupte ești Iacov, dar după credința ta în binecuvântarea pentru care te-ai rugat ești Israel. Omul vă este supus după trup, în așteptarea suferințelor trupești. Îl recunoști pe Dumnezeu în slăbiciunea cărnii sale pentru a prefigura misterul binecuvântării Sale în duh. Înfățișarea lui nu te împiedică să rămâi neclintit în luptă și nici slăbiciunea lui nu te împiedică să-i cauți binecuvântarea. Nici omul nu face ca el să nu fie Dumnezeu care este om, nici cel care este Dumnezeu nu este Dumnezeu adevărat, pentru că cel care este Dumnezeu nu poate decât să fie Dumnezeu adevărat prin binecuvântare, transfer și nume.

  – Hilary de Poitiers

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5838d64c205c248f42e51bfa
  Și a zis: „Nu te va mai chema Iacov, ci Israel, căci te-ai luptat cu Dumnezeu și cu oamenii și ai biruit”. – Geneza 32:28

  Vedeți cum a dezvăluit Dumnezeu explicația completă a motivului pentru care a demonstrat o asemenea considerație? În același timp, Dumnezeu l-a învățat pe acest om bun [Iacob] prin impunerea numelui [Israel] pe care îl văzuse și de care i s-a permis să se țină. Amintiți-vă că textul spune: „Nu vei mai fi numit Iacov, ci Israel”. Acum Israel înseamnă „a-l vedea pe Dumnezeu”. „Deoarece ai privilegiul să-L vezi pe Dumnezeu, în măsura în care este posibil ca o ființă umană să-l vadă, de aceea îți dau și acest nume, pentru ca pe viitor să fie clar pentru toată lumea că ți s-a acordat o viziune.” Și a adăugat: „Pentru că ai luptat cu Dumnezeu și astfel vei fi puternic în a trata ființele umane.” Nu vă mai temeți și nu vă așteptați să suferiți vreun rău de la nimeni. După ce ai dobândit în primul rând o asemenea putere încât să reușești să te lupți cu Dumnezeu, cu mult mai mult vei birui asupra ființelor umane și te vei dovedi superiori tuturor.

  – Ioan Gură de Aur

  Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5838d64c205c248f42e51bfb
  Facerea 34:23-27 nu e poligamie blasfemistilor
  https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/does-2-samuel-12-support-polygamy/
  Nu, cum? Spune doar că a avut o concubină. Mulți oameni din Vechiul Testament au făcut-o, nu înseamnă că Dumnezeu a susținut-o
  https://originalapostolicfaith.wordpress.com/2021/09/16/what-does-the-bible-say-about-polygamy-how-should-the-churc-handle-polygamists-within-its-fold/
  https://www.orthodoxchurchquotes.com/why-did-god-give-david-many-wives/
  https://orthodoxwiki.org/Mormonism
  http://www.christopherklitou.com/ask_an_orthodox_priest_question_195.htm
  https://www.goarch.org/-/cults-in-america

  • Cozlov Legionarul

   https://ancientinsights.wordpress.com/2022/08/29/scripture-forbids-polygamy/
   https://www.orthodoxchurchquotes.com/why-did-god-give-david-many-wives/
   https://www.str.org/w/does-god-endorse-polygamy-
   https://sermons.logos.com/sermons/321437-2-samuel-3:1-16
   https://www.oca.org/reflections/fr.-lawrence-farley/the-god-of-the-old-testament
   https://www.apostolicfaith.org/daybreak-and-discovery/2-samuel-20-1-26
   Acum David a venit la casa lui din Ierusalim. Și împăratul a luat pe cele zece femei, concubinele lui, pe care le lăsase să păzească casa, și le-a pus în izolare și le-a întreținut, dar nu a intrat la ele. Așa că au fost închiși până în ziua morții lor, trăind în văduvie. – 2 Samuel 20:3

   Văduvie, sau celibatul, (Menochius) ca și călugărițele. (Grotius; Salien)
   David nu a putut să se apropie de ei cu cuviință, (Estius), deoarece semănau cu nurorile lui; (Levitic xviii. 15.; Menochius) și nicio altă persoană nu se putea căsători cu ei, cât era încă soțul lor. (Haidock)
   Pedeapsa izolarii era foarte mică în Orient, unde femeile ies rar. Evreii afirmă că văduvele regilor evrei nu se puteau căsători din nou. (Selden, Uxor. i. 10.)
   Un obicei asemănător a predominat anterior în Spania. (Conciliul de la Toledo, xiii. 3., 383 d.Hr.; din Saragossa, canon 5., 692 d.Hr.) Atât de mare era respectul pentru rege, sau teama, ca nu cumva cei care și-au căsătorit cu văduvele să nu aspire la tron. .

   – George Leo Haydock

   Citiți mai multe comentarii la https://catenabible.com/com/5735e1a2ec4bd7c9723bd1b8
   https://answersingenesis.org/contradictions-in-the-bible/does-2-samuel-12-support-polygamy/
   https://www.neverthirsty.org/bible-qa/qa-archives/question/does-2-samuel-128-mean-god-approved-of-davids-polygamy/
   Răspuns biblic:
   2 Samuel 12:8 nu consemnează aprobarea lui Dumnezeu pentru poligamie, ci darul lui Dumnezeu cu privire la bunurile pe care El le-a dat lui David. Darurile fuseseră date anterior regelui Saul. Din cauza păcatului regelui Saul, care este consemnat în 1 Samuel 15:10-23, Saul a pierdut împărăția dată lui de Dumnezeu. Atunci Dumnezeu i-a dat lui David împărăția și toate averile ei.

   Dar acum împărăția ta nu va dăinui. Domnul și-a căutat un om după inima Sa și Domnul l-a pus conducător peste poporul Său, pentru că nu ai păzit ceea ce ți-a poruncit Domnul. 1 Samuel 13:14 (NASB)

   Ți-am dat și casa stăpânului tău și nevestele stăpânului tău în grija ta și ți-am dat casa lui Israel și a lui Iuda; si daca asta ar fi fost prea putin, ti-as fi adaugat multe lucruri de genul acesta!
   2 Samuel 12:8 (NASB)

   Înseamnă oare 2 Samuel 12:8 că Dumnezeu aprobă poligamia?

   2 Samuel 12:8 – Înțelesul „îngrijirii”
   Este important să rețineți că Biblia Versiunea King James (KJV) spune „sân” și nu „păsă”. Cuvântul ebraic care este tradus ca „grijire” în New American Standard Bible (NASB) este heq. Poate însemna „sân, braț sau grijă”. Pentru mulți oameni, cuvântul „sân” implică sex. Din cele treizeci și șapte de ori când cuvântul ebraic apare în Vechiul Testament, acesta este folosit doar acolo pentru a se referi în mod figurat la sex (Geneza 16:5; Proverbele 5:20; 6:27). De alte ori, cuvântul ebraic se referă la fundul carului, un braț, sânul și a prețui. Sensul normal al cuvântului ebraic descrie „o zonă a corpului între talie și brațe.”[1] Acesta este sensul literal al cuvântului. Prin urmare, traducerea Bibliei ESV traduce, de obicei, cuvântul ca „arme”. Acest lucru ne ajută să înțelegem că trebuie să examinăm contextul pentru a descoperi sensul cuvântului.
   A aprobat Dumnezeu poligamia lui David?
   Contextul din 2 Samuel 12:8 începe în 2 Samuel 12:1 și continuă până la 2 Samuel 12:14. În acest pasaj, profetul Natan îl confruntă pe regele David despre planificarea morții lui Urie și adulterul lui cu Bat-Șeba (2 Samuel 12:9). Prin urmare, s-ar putea înțelege versetul 8 ca să însemne că Dumnezeu i-a dat lui David soțiile lui Saul pentru a avea grijă de ele sau pentru a face sex cu ei.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *