Home / Internațional / PHENOMENAL! Alex Jones’ InfoWars interview with KEITH WOODS on #BanTheADL

PHENOMENAL! Alex Jones’ InfoWars interview with KEITH WOODS on #BanTheADL

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Septembrie 18, 2023

PHENOMENAL! Alex Jones' InfoWars interview with KEITH WOODS on #BanTheADL

PHENOMENAL! Alex Jones’ InfoWars interview with KEITH WOODS on #BanTheADL

PHENOMENAL! Alex Jones’ InfoWars Keith Woods Interview about foreign operatives having control over American speech.

Starting from the ADL’s boycott campaign against Twitter, they touched on the hypocrisy of Jewish nationalist policy in Israel but anti-nationalist propaganda in America and Europe.

They showed a clip of a Mossad agent explaining how they shut down criticism and dissidents invoking B’nai B’rith and claims of antisemitism. (minute 30 of the interview)

They described the ADL as an ethnic mafia, an organized mafia that are pushing a broad and interpretable definition of antisemitism (IHRA) upon countries that have hate speech laws and that they want to bring these laws to America as well.

There are similarities, but on a different scale, with the Elie Wiesel Institute for Studying the Holocaust in Romania, a foreign organization that mirrors the ADL’s modus operandi, lobbying beyond their mandate, silencing speech, being activists for extreme left-wing policies, renaming streets and bridges, accusing every pro-Romanian public figure of antisemitism and through their provocations seeking to artificially generate antisemitism themselves.

Full interview below:

FENOMENAL! Interviul InfoWars cu Keith Woods despre agenții străini (ADL) care controlează discursul americanilor

Începând de la campania Ligii Anti-Defăimare (ADL) de boicotare a Twitter-ului, cei doi vorbitori au abordat ipocrizia politicii naționaliste jidovești din Israel și propaganda antinaționalistă pe care o fac în America și Europa.

Au arătat un clip cu un agent Mossad explicând cum desființeaza criticile și reduc disidenții la tăcere invocând B’nai B’rith și afirmațiile de antisemitism. (minutul 30 din interviu)

Ei au descris ADL ca fiind o mafie etnică, supremasistă, o mafie organizată care împinge o definiție largă și interpretabilă a antisemitismului (IHRA) asupra țărilor care au legi privind discursul de ură. Au mai subliniat că ADL-ul își depășește prerogativele și devin activiști militanți ai ideologiei de extremă stângă.

Există asemănări, dar la o scară diferită, cu Institutul Elie Wiesel pentru Studierea Holocaustului din România, o organizație străină care reflectă modul de operare al ADL, făcând lobby dincolo de mandatul lor, reducând la tăcere discursul, fiind activiști pentru politici de extremă stânga, redenumind străzi și poduri, acuzând orice figură publică pro-românească de antisemitism și, prin provocările lor, căutând să genereze ei înșiși antisemitism în mod artificial.

Sterie CIUMETTI

One comment

  1. Keith Woods e de urmarit, are potentialul de a fi unul dintre cei mai mari intelectuali.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *