Home / Evenimente / EVENIMENT: APEL Către Toate Formațiunile Politice Naționale și Patriotice din România

EVENIMENT: APEL Către Toate Formațiunile Politice Naționale și Patriotice din România

Incorect Politic
Septembrie 27, 2018

APEL Către Toate Formațiunile Politice Naționale și Patriotice din România

APEL

către toate Formațiunile Politice Naţionale și Patriotice din România

Motto: „Naţiunea este mai importantă decât Libertatea. Pierdută, Libertatea se recapătă; dar Naţiunea odată distrusă, este definitiv dispărută”(Nicolae Bălceascu)

Dragi compatrioţi şi lideri ai formaţiunilor politice de orientare naţională și patriotică,

Vă invit sâmbătă, 20 octombrie 2018, orele 12.00, la hotelul Cetate din municipiul Alba-Iulia, la o întâlnire a organizaţiilor politice de orientare naţională și patriotică, pentru a discuta, analiza şi decide coagularea forţelor noastre în interesul şi pentru bunăstarea Poporului Român.

Câteva considerente de ordin general privind situaţia actuală din România:

1. În procesul trecerii la un nou model politico-social, timp de peste un sfert de secol, România a fost supusă unor experimente nefaste vieţii şi bunăstării Poporului Român. Trecerea de la economia centralizată la economia de piaţă s-a făcut cu mari sacrificii pentru majoritatea populaţiei româneşti, urmare a unor măsuri precumjefuirea, distrugerea şi înstrăinarea avuţiei naţionale; destructurarea unităţii şi solidarităţii cetăţenilor români; pregătirea unor premise pentru dispariţia Naţiunii Române şi a Statului Naţional Unitar Român; îndatorarea financiară a României; dezvoltarea corupţiei până la cele mai înalte niveluri ale Puterii; aducerea sistemului financiar-bancar autohton, de sănătate şi învăţământ într-o stare de neputinţă; obligarea la emigrarea masivă a cetăţenilor români în alte ţări etc.

2. Prin acţiuni externe şi interne, în forme directe şi indirecte, se întreţin şi se doreşte generalizarea tensiunilor social-politice din ţară care să conducă la declanşarea unui ,,haos bine organizat” şi conştientizarea românilor pentru a accepta un ,,protectorat străin” întrucât Statul Naţional Unitar Român este incapabil să guverneze ţara. Proiectul Planului de destructurare a unităţii, integrităţii şi suveranităţii naţionale a României este în curs de desfăşurare de către unele forţe revanşarde şi nemulţumite faţă de actul Unirii de la 1 Decembrie 1918. Se doreşte,,Ardealul independent, restul, România federală şi prin aceasta, dispariţia caracterului naţional, unitar, independent şi suveran al Statului Român.

3. Criza demografică, caracterizată printr-o înaltă rată de emigrare a cetăţenilor români şi o natalitate foarte scăzută, criza de încredere în instituţiile reprezentative ale statului, degradarea moralităţii şi spiritului civic, eliminarea românismului, a iubirii de Neam şi Țară, distrugerea sau falsificarea istoriei, a valorilor identitare şi creştine, a culturii şi a civilizaţiei strămoşeşti Getice etc., sunt stări de fapt care ameninţă grav fundamentele României. Învrăjbirea şi conflictele între diferitele instituţii fundamentale ale statului, dezbinarea şi antagonizarea conducătorilor acestor instituţii au condus la o percepţie artificială a înţelegerii şi a aplicării principiului separaţiei puterilor statului de drept.

4. Clasa politică post-decembristă n-a avut viziunea patrioţilor din tradiţia istorică-naţională a Poporului Român, a acţionat fără principii şi ideologii puse în slujba României şi a cetăţenilor ei, a mimat interesul naţional, parcă ,,o stafie a antiromânismului şi trădării naţionale a bântuit 29 de ani în România”.

Alegerile parlamentare din 11 decembrie 2016, nu au fost de natură a împărţi ,,puterea în România conform aşteptărilor din interiorul şi exteriorul ţării şi pe acest fond, continuă să se acutizeze stările de pericol care pot zdruncina buna guvernare şi dezvoltare a României în contextul complex al lumii contemporane. România a devenit o piaţă în care totul este de vânzare urmare a politicilor de guvernare din cei 29 de ani post-decembrişti.

Avem convingerea că seva Neamului Românesc nu se pierde şi nici speranţa de mai bine, că România merită să fie unită, puternică, suverană, independentă şi respectată în Europa şi în toată lumea.

O succintă privire asupra situaţiei politice actuale din România ne conduce la câteva concluzii principale.

ŞI ANUME:

1. Partidul internationalist P.S.D. se află în degringoladă, ,,în cădere liberă”, liderii acesteiformaţiuni politice continuă luptele interne și nu acționează pentru o schimbare în bine în România, în beneficiul Poporului și Națiunii Române. P.S.D. a guvernat și guvernează România împreună cu U.D.M.R., o organizație șovină, extremistă și antiromânească. P.S.D. (P.D.S.R.) a acceptat șantajul continuu al U.D.M.R. și a creat premisele pentru dezmembrarea teritorială a României.

2. Partidul internaționalist P.N.L şi-a pierdut credibilitatea şi încrederea cetăţenilor, iar alcătuirea acestuia din forţe antagonice, poate bloca o unitate posibilă a Opoziţiei pentru viitoarea guvernare a României în interesul Poporului Român. P.N.L. a guvernat împreună cu U.D.M.R., de multe ori, împotriva Poporului Român și a României.

3. Fostul premier Dacian Julien Cioloş şi formaţiunea politică pe care doreşte să o promoveze în campaniile electorale viitoare nu prezentă atractivitate şi interes pentru electoratul român. Diversele Uniuni ale lui Soros împotriva României (U.S.R.) încearcă să păcălească și să dezbine Poporul Român.

4. Preşedintele alogen al României, Klaus Werner Iohannis, nu poate fi coagulantul Opoziţiei pentru că a ratat această ocazie din varii motive și răspunde la comenzile date de stăpânii săi. În mass-media s-a relatat că el este cetățean al Germaniei și ofițer al unui serviciu secret german.

5. Suntem convinşi că Opoziţia actuală, nici dacă s-ar uni formal (orgoliile sunt prea înfierbântate şi interesele prea divergente) nu poate realiza Unitatea Românilor şi obține victoria în alegerile din anii 2019 și 2020.

6. Cei care s-au aflat cu schimbul la Putere au executat ordinele stăpânilor străini ai României și au acționat împotriva Poporului Român.

7. Președinții alogeni ai României post-decembriste și Guvernele pe care le-au format și patronat (direct sau indirect) nu au acționat în mod programat și continuu pentru realizarea Unirii cu Republica Moldova, după modelul Germaniei.

ACUM ESTE GRAV CĂ:

1. Românii nu mai cred în nimeni şi în nimic, în plan politic.

2. Neputinţa, deznădejdea, lipsa de orizont, sunt apăsătoare pentru majoritatea cetăţenilor.

3. Pensionarii sunt stresaţi de sărăcie şi de bătrâneţe, suferinţă şi lipsă de speranţă.

4. Majoritatea tinerilor sunt o generaţie fără idealuri şi „salvează” România cu like-uri pe facebook.

5. Dihonia naţională a luat locul Unirii şi cetăţenii se luptă pentru supravieţuire într-o ţară îngropată în datorii externe.

6. Anormalitatea a luat locul normalităţii.

7. Nici o putere a statului nu mai funcţionează aşa cum trebuie şi Statul Naţional Unitar Român este în dezintegrare.

Politica fără principii, împreună cu trădarea, hoţia, prostia şi lenea, sunt principalele cauze ale distrugerii României.

8. Clasa politică care a fost în Parlament și la guvernare este vinovată de tot ce s-a întâmplat în România, în perioada post-decembristă, inclusiv de acceptarea Holocaustului împotriva Poporului Român pus la cale și condus de stăpânii străini ai țării noastre.

9. Cu toate că avem țara cea mai bogată în resurse naturale, din Europa, în realitate, România a fost transformată într-o neo-colonie, iar românii sunt sclavi și chiriași la ei acasă.

10. Regimurile post-decembriste au expulzat din România peste șase milioane de cetățeni români pe toate continentele.

11. Împotriva Poporului Român se desfășoară cel mai mare Holocaust din Europa, mai ales prin folosirea aditivilor alimentari cancerigeni.

12. Organizațiile politice ale etnicilor maghiari (U.D.M.R., P.C.M. și P.P.M.T.) acționează împotriva Poporului Român și a integrității teritoriale a României, cu sprijinul P.S.D., P.N.L. și A.L.D.E., iar Parchetul nu acționează pentru scoaterea lor în afara legii.

13. Prin manipularea electoratului și dispersarea voturilor alegătorilor s-a ajuns ca România să fie condusă, practic, de către aceleași partide politice, care au năpârlit periodic și au acționat împotriva Poporului Român.

„NU POATE O NAŢIE SĂ FIE PURUREA CONDUSĂ DE NEADEVĂR ŞI DE CORUPŢIUNE” (Mihai Eminescu).

EXISTĂ O ŞANSĂ:

Acum, în pragul aniversării Centenarului Marii Uniri din 1918, a sosit momentul unificării forţelor naţionale și patriotice, constituite la ora actuală în mai multe partide politice cu programe şi mesaje apropiateO ROMÂNIE REÎNTREGITĂ CONDUSĂ DE LIDERI INTEGRI ŞI PATRIOŢI DEDICAŢI BINELUI COMUN ŞI INDIVIDUAL AL CETĂŢENILOR ROMÂNI, PROSPERITĂŢII ROMÂNIEI MODERNE.

Izolarea politică este contraproductivă, egoismul şi trufia politică sunt cei mai puternici duşmani ai unificării forţelor naţionale și patriotice cu efecte nefaste asupra vieţii cetăţenilor României și integrității teritoriale a țării noastre.

DE ACEEA:

CONSTRUCŢIA UNUI POL DE ORIECTARE NAŢIONALĂ ȘI PATRIOTICĂ, PRECUM ȘI UNIREA ROMÂNILOR DIN ȚARA-MAMĂ ȘI A ROMÂNILOR DE PRETUTINDENI TREBUIE SĂ FIE ANGAJAMENTUL NOSTRU ȘI SĂ FIE URMAT DE FAPTE AȘTEPTATE DE POPORUL ROMÂN!

VĂ PROPUNEM CA LA ALEGERILE DIN ANUL 2019 PENTRU PARLAMENTUL EUROPEAN ȘI PENTRU FUNCȚIA DE PREȘEDINTE AL ROMÂNIEI SĂ NE UNIM FORȚELE ȘI SĂ PARTICIPĂM ÎMPREUNĂ ÎNTR-O ALIANȚĂ ELECTORALĂ. VĂ PROPUNEM CA DENUMIREA ACESTEIA SĂ FIE: ALIANȚA UNITĂȚII ROMÂNILOR – A.U.R.

SE ȘTIE CĂ, UNIREA FACE PUTEREA! ROMÂNII DIN ȚARA-MAMĂ ȘI ROMÂNII DE PRETUTINDENI VOR AVEA ȘANSA SĂ VOTEZE O ALIANȚĂ POLITICĂ CARE SĂ-I REPREZINTE, SĂ LE APERE INTERESELE ȘI CARE SĂ PREIA PUTEREA POLITICĂ ÎN ROMÂNIA.

Partidul România Noastră (P.R.N.):

● Se pronunţă cu fermitate în favoarea păstrării identităţii, suveranităţii, unităţii naţionale şi a contracarării oricărui fel de încercare pentru destructurarea Statului Naţional Unitar Suveran şi Independent Român.

● Denunţă cu tărie încercările de ,,regionalizare a României sau de creare a unor enclave autonome pe baze etnice.

● Promovează şi acţionează cu recunoştinţă pentru cinstirea eroilor şi martirilor Neamului Românesc şi se dedică luptei pentru a lăsa generaţiilor viitoare o ţară unită şi suverană, o Românie Mare și independentă, cu o identitate proprie într-o Europă a naţiunilor suverane.

● Cheamă toate forţele naţionale și patriotice, iubitoare de Neam şi Țară, organizaţiile cultural-patriotice, educative, profesionale, de creaţie, pentru susţinerea ofensivă a românismului, a culturii și civilizaţiei strămoşeşti multimilenare, apte să contribuie la apropierea, conlucrarea şi dezvoltarea patrimoniului universal de valori.

● Chemăm la acţiune pe specialiştii şi experţii din domeniile ştiinţei, economiei şi a managementului instituţional pentru a elabora o strategie naţională de natură a identifica principii, căi şi mijloace de muncă, coexistenţă şi colaborare între naţiuni suverane în efortul de construcţie a unei Românii Mari și cu un Popor Român fericit.

● Recomandăm întregii mass-mediei româneşti  posibilă tribună a Adevărului – să informeze opinia publică în mod corect şi potrivit principiilor deontologiei profesionale pentru a contribui din plin la formarea şi dezvoltarea conştiinţei civice în spiritul iubirii de Neam şi Țară, a înţelegerii şi bunei convieţuiri a cetăţenilor indiferent de etnie, rasă, religie, opinii personale etc.

Partidul România Noastră (P.R.N.) cheamă toate Formațiunile Politice Naționale și Patriotice din România să se unească într-o Alianță Electorală care, în mod democratic, să preia Puterea în România, să rezolve problemele mari ale Țării și să facă din Poporul Român, urmaș al Poporului Primordial al Geților, așezat de Bunul Dumneazeu în Grădina Maicii Domnului, în Geția Edenică, un Popor Fericit.

Vă solicităm să confirmaţi primirea prezentului apel şi prezenţa la întâlnirea propusă pentru 20 octombrie 2018, orele 12.00, la hotelul Cetate din municipiul Alba Iulia.

Dr. Gheorghe Funar

Preşedintele interimar al Partidului România Noastră

APEL Către Toate Formațiunile Politice Naționale și Patriotice din România

Check Also

Arhanghelul Mihail învinge Institutul antiromânesc Elie Wiesel

Vlad Voicu | E gata pentru Alexandru Florian.

6 comments

 1. Nu mai batjocoriti cele Sfinte nenorocitilor.

  • Cred ca ar trebuii sa faci diferenta intre satiric si seriozitate, deoarece sunt sigur ca nu se promoveaza batjocorirea celor Sfinte in acest articol, “nenorocitule”.

 2. Doresc sa particip si sa exprim pdv

 3. Da,nu este satiric ce a facut dansul. Dar,nu poate fi numit ,,nenorocit” pentru o asemenea tentativa de gluma.

 4. România este țara străbunilor mei, care au luptat generații întregi pentru ca astăzi să fim la un pas de Anarhie. Mă numesc Timon Lipciuc și sunt părintele spiritual al Partidului Frăția Forța România unul dintre cele mai luptătoare formațiuni politice ale momentului. ” Ultimatum – Imperativ ” este ultima noastră acțiune, și este un pachet de 30 de proiecte de lege care pe data de 25 /07/2018 au fost depus,*( legalizat la Notariatul De Stat)* pe masa tuturor administrațiilor Statului Român inclusiv la Curtea Constituțională și la Administrația Prezidențială.
  Voi fi prezent la Alba Iulia pentru a-mi spune cuvântul. Cei care nu reușesc să construiască un mare partid caută să facă Alianțe. Nu am văzut nici o alianță în istoria României care să fi dat rezultate. De aceea voi fi prezent la Alba Iuluia pentru a prezenta programul și ideologia care salvează România. Numai un singur partid și un singur președinte mai poate scoate România din mocirla actuală.

  • M-aș bucura foarte mult dacă un bun român sau altul ar fi creeat partidul sau doctrina care să pună în viață o ideologie și un program politic de mare actualitate și care să fie acceptat și bun de pus în viață de forțele patriotice naționale. Din câte cunosc, ca unul care chiar m-a interesat și mă interesează, nu știu pe nimeni. Pretențioși, cunosc, și poate tocmai acestă situație ne ține pe loc și nu se dezvoltă nimic din cele dorite și necesare. Spun asta, pentru că o văd ca o problemă neunificatoare și deloc constructivă. În schimb, respect și apreciez munca oricăui bun român ân acest sens, deoarece, pe direcția respectivă este un bun făcut și de ce nu un stâlp în temelie, dar mai este cale lungă și multă trudă, în unitate și bună lucrare până la un proiect de țară și nu unul oricare, ci unul salvator de neam și țară. Da, sunt de acord că întreaga construcție trebuie să funcționeze ca un singur partid, condus ca de un singur Președinte, dar așa ceva trebuie creeat, construit și dezvoltat, începând cu prima cărămidă, pe baza unei centuri de siguranță depline. Oamenii care cuprind această construcție, este musai să fie oameni născuți de la Dumnezeu, pentru ași asuma o astfel de construcție și o astfel de misiune, cu stofă de oameni politici și de stat, cu încredere în sine, dar iubitori și încrezători în neam și țară. Sunt convins că-i avem și că sunt și copți. Primăvara politică românească o putem pregăti cu o arătură bună, în această toamnă. Cei care se știu în stare de așa ceva, cu curaj să iasă în față și să-și dea mâna frățește cu alții asemenea, punând totdeauna interesul național și cauza construcției politice, pe când alții ce nu ies în față, dar pe care îi știm ca oameni potriviți, să-i facem cunoscuți și să-i captăm printre noi, acordându-le încrederea necesară. Văd această primă întâlnire, mai degrabă ca o primă MASĂ ROTUNDĂ, ca un prim pas, cu dreptul, pe CALEA DREAPTĂ, unde, pentru început, nimic nu este bătut în cuie, în afară de faptul că fiecare în parte și toți împreună, nu avem alt interes, decât interesul național și hotărârea fermă de a face tot ce ține de noi pentru a ne pune cu toată ființa și priceperea noastră în slujba țării și a cetățenilor români, crezând și garantând Renașterea și Reconstrucția țării noastre, luându-ne cu adevărat țara în bună grijă, pentru a fi cu adevărat stăpâni, încrezători și siguri pe viitorul nostru și unde ARMONIA SOCIALĂ să fie la ea acasă, iar România să fie ceea ce este – Grădina Maicii Domnului!
   În acest scop, propun mai degrabă ca înaintea unei întâlniri cât se poate de largi, formarea unui grup de inițiativă care să ia în calcul și să pregătească acele condiții prime pentru a putea fructifica cu maximă eficiență întâlnirea. Supun discuției, într-un mod constructiv și mobilizator, propunerea mea și rog și pe alți concetățeni, ce vor și pot să se asocieze politic la această construcție, să ridice spre cunoaștere și analiză propuneri și puncte de vedere, în acest sens!

   Uniți și împreună, să facem România Bună!

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *