Home / Educativ / (CARTE) scrisă de Valentin Orga: Moța – Pagini de viață. File de istorie

(CARTE) scrisă de Valentin Orga: Moța – Pagini de viață. File de istorie

Sterie Ciumetti
Incorect Politic
Iunie 7, 2024

(CARTE) scrisă de Valentin Orga: Moța - Pagini de viață. File de istorie

(CARTE) scrisă de Valentin Orga: Moța – Pagini de viață. File de istorie

În condiţiile în care investigația istorică era subordonată unor comandamente extraprofesionale ale regimului totalitar, cercetarea regională, monografiile şi mai ales biografiile au fost marginalizate unele, ce contraveneau cu linia partidului – interzise pur şi simplu, în favoarea unor demersuri aşa-zis “generale”, care serveau o istorie oficială.

În consecință istoricii au renunțat ori au fost nevoiţi să renunţe la realizarea biografiilor unor personalități ale istoriei româneşti. Astfel că, o serie de protagonişti ai scenei politice și culturale românești au rămas de domeniul istoriei “ascunse” sau “tăinuite”. Accentul a fost pus tot mai mult pe rolul maselor în derularea istoriei.

Din şirul, atât de lung al personajelor “uitate”, ne-am propus să redăm circuitului istoriografic figura preotului-ziarist loan Moţa din Orăştie şi în parte, ca o necesară completare, o reconstituire a destinului fiului său loan I.Moţa. Nu dorim în demersul nostru să bruscăm ierarhii stabilite sau să reducem importanța altor personaje, mărind exagerat rolul celor mai sus amintiți. Nu ne-am propus nici să facem o restaurație ci mai degrabă o reevaluare obiectivă, o redare a implicării unui om în evenimentele la care a fost părtaş, în nici un caz unul pasiv.

Motivele “uitării” lui Moţa au fost multiple: fusese un preot cu state vechi de serviciu în cadrul comunității orăştiene, ajuns chiar protopop peste un ținut ce însemna zeci de sate; în această calitate a reuşit câteva realizări importante pentru comunitatea căreia îi aparținea, printre care şi ctitorirea impunătoarei catedrale din Orăştie; a fost în slujba concetățenilor săi şi în calitate de ziarist, timp de peste patru decenii; a editat în această calitate mai multe ziare şi reviste, dintre care Libertatea a făcut înconjurul întregii Transilvanii, depăşind chiar granițele teritoriilor locuite de români; curajul cu care a folosit această presă în slujba neamului său l-au făcut foarte popular.

Peste toate acestea se adăuga faptul că fiul său era unul dintre întemeietorii Legiunii Arhanghelului Mihail, iar jertta acestuia pe frontul din Spania a făcut să-i crească popularitatea, atât formaţiunii politice pe care o crease, cât şi a părintelui său. Cum legionarii erau considerați elemente  periculoase pentru regimul comunist şi implicit nişte “pete negre” ale istoriei românilor, numele preotului Moţa şi a fiului său fuseseră puse la index. Figura lor socotită periculoasă chiar şi în condiţiile în care aceștia erau deja morți.

Demersul nostru își propune o dublă reconstituire: pe de-o parte a personalității acestora, a modului lor de a înțelege și a actiona în condiţiile istorice în care au trăit, iar pe de altă parte a mediului orăștian căruia i-au aparținut, relevând fapte şi momente din istoria Transilvaniei la care ca individualități sau împreună cu grupul din care au făcut parte au participat.

Activitatea lui loan Moţa senior debutează într-o perioadă în care națiunea română din Transilvania reuşise, prin fruntașii şi politici, să rețină atenția opiniei publice europene prin “momentul Memorandului”, şi se va desfăşura pe parcursul unei epoci pline de evenimente pentru românii ardeleni, ce va culmina cu Marea Unire de la 1 Decembrie 1918.

Punctul culminant al carierei sale, recunoaşterea meritelor pe care le-a avut în lupta pentru Unire, a fost, după opinia noastră, desemnarea sa pentru Misiunea Patriotică Naţională ce a fost trimisă în Statele Unite la sfărșitul primului război mondial, pentru a face propagandă în favoarea cauzei româneşti. Maxima expresie a popularității sale a fost însă atinsă cu ocazia alegerilor parlamentare din 1937, când a candidat pe listele electorale ale Farridului “Totul pentru Țară” şi a fost ales deputat în trei circumscripții (Bucureşti, Hunedoara, Suceava) şi senator în a patra (Arad).

Continuă lectura aici.

Descarcă gratuit cartea AICI.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *